Jump to content

Текстове от Учителя

72 files

 1. Текстове и документи от Учителя

  01.Науката и възпитанието (1896)
  02.ХИО-ЕЛИ-МЕЛИ-МЕСАИЛ (02.09.1897)
  03.Той Иде -Начално слово (1896-1904)
  04.ПРИЗВАНИЕ КЪМЪ НАРОДА МИ (8.10.1898)
  05.Писма на Учителя до д-р Георги Миркович (1898-1902)
  06.Личен бележник на Петър К. Дънов (1899)
  07.Дневник на Учителя Беинса Дуно (1899 -1900)
  08.Темпераментите (1901)
  09.Епистоларни диалози - част І и ІІ (1898–1900)
  10 Седем Разговора със Светия Дух 1900
  10.Завета на цветните лъчи на светлината (1912)
  11.Писма до първите ученици (1889-1906)
  12.В царството на Живата природа (1919–1925)
  13.Свещени думи на Учителя- Том 1,2,3
  14.Светът на великите души
  15.Молитвена хранилница
  16,Младият Петър Дънов (1864-1895 г.)
  17,Веригата на Божествената Любов,- Годишни срещи на Веригата (1900-1915г.)
  18,Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново-Том 1,2
  19.За родословието на Учителя Петър Дънов
  20.Учителят, Лечителят, Пророкът - т.1,2,3
  21.Учителя - обзорна книга
  22.Учителя във Варна
  23.Разговори при седемте рилски езера (1929-1942г.)
  24.Дипломна работа на Петър Дънов 1893
  25.Към новата култура Статии от учителя Петър Дънов
   
  26----Астрология- обща папка------
   
  1.Астрология - Николай Дойнов
  2.Астрология Влад Пашов
  3.Борис Рогев (1898-1976)
  3.Въведение в Западната Астрология
  4.Изгревът - Том 18
  5.Изгревът том 19
  6.Лекции по астрология Том 1,2- Иван Антонов Изворски
   
  27---Молитви - Обща папка------
   
  1.Молитвена хранилница (първо издание)
  2.Молитвена хранилница 2009г.
  3.Молитви - Синита
  4.Молитви и формули 1992 г.
  5.Молитви формули песни (2)
  6.Молитви формули песни (3)
  7.Молитви формули песни -ББ.
  8.Молитви формули песни
  9.Молитви формули песни-Стар стил
  10.Молитви Формули част 2
  11.Молитво формули песни
  12.О, Господи - молитви, формули, псалми
  13.Учителят Петър Дънов - Молитвеник
  14.ФОРМУЛИ за концентрация и размишление 2005 - Светлозар Няголов
   
  28.----Музика - Обща папка--------------
   
  1.Песни от Учителя 1944
  2.Песни от Учителя 1948
  3.Музика- Астрала
  4.Песни от Учителя 1998g
  5.Песнарка 1999
  6.Мисли за музиката
  7.Песни на Всемирното Бяло Братство 1921
  8.Мисли за музиката.
  9.Песни-Текстове
   
  29.----ПАНЕВРИТМИЯТА - Съборна папка----
   
  1.ПАНЕВРИТМИЯ , 2013 г.
  2.Паневритмия 1992
  3.Паневритмия и здраве - шесте гимнастически упражнения
  4.Паневритмия 1938
  5.21 упражнения от Учителя Петър Дънов
  6.За паневритмията
  7.Слънчеви лъчи 1942г - фаила не работи
  8.РЕЗЮМЕ на книгата Паневритмия
  9.Паневритмия 2005
  10.Паневритмия 1941г.
  11.book_paneur1938_musika
  12.ИСТОРИЯ НА ПАНЕВРИТМИЯТА Л.Червенкова 2013
  13.Паневритмия - Няголов 1999
  14.Паневритмия 1935
  15.Допълнителна информация за Паневритмията

  475 downloads

  0 коментара

  Обновен

 2. 14.Завета на цветните лъчи на светлината (1912)

  Завета на цветните лъчи на светлината

  3,376 downloads

  0 коментара

  Обновен

 3. Завета на цветните лъчи на светлината (1912)

  Завета на цветните лъчи на светлината (1912)

  1,281 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 4. Библията на Учителя - 1885г. - Цариградската Библия

  Библията на Учителя 1885г. - Цариградската Библия

  1,087 downloads

  0 коментара

  Обновен

 5. 21 упражнения от Учителя Петър Дънов

  21 упражнения от Учителя Петър Дънов

  984 downloads

  0 коментара

  Обновен

 6. Свещени думи на Учителя -Том 1

  Свещени думи на Учителя -Том 1
  София 1938

  738 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 7. За учениците на Всемирното Бяло Братство - 2020.

  За учениците на Всемирното Бяло Братство - 2020.

  717 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 8. Вечният завет на Духа - послание към учениците

  Свещени думи на Учителя къмъ ученика
  Къмъ душите, конто чакат
  Когато Слънцето гpее   
  Той иде!    
  Големиятъ праздникъ   
  Послание къмъ учениците
  Идеалътъ на велнкнте души    
  В Царството на Бога   
  Към изворите на живота   
  На работа

  625 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 9. За учениците на Всемирното Бяло Братство (книга от Учителя Беинса Дуно) (17.09.1920)

  За учениците на Всемирното Бяло Братство (книга от Учителя Беинса Дуно)
  (17.09.1920)
   
  Предоставена от Филип Гергинов

  540 downloads

  0 коментара

  Обновен

 10. 14.Разширен прочит - Заветът на цветните лъчи на светлината

  Разширен прочит на книгата "Заветът на цветните лъчи на светлината"

  483 downloads

  0 коментара

  Обновен

 11. 07. Дипломна работа на Петър Дънов (1893)

  Дипломна работа на Петър Дънов - Теологичен факултет на Бостънския университет 1893г

  475 downloads

  0 коментара

  Обновен

 12. Упражнението мога

  Упражнението мога

  449 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 13. Послание към учениците

  Послание към учениците

  444 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 14. 03. Призвание към народа ми – български (8.10.1898)

  Призвание към народа ми – български синове на семейството славянско

  439 downloads

  0 коментара

  Обновен

 15. 15.Свещени думи на Учителя -Том 1

  Свещени думи на Учителя -Том 1
  София 1938

  420 downloads

  0 коментара

  Обновен

 16. 08.Личен бележник на Петър К.Дънов (1899)

  Личен бележник на Петър К.Дънов

  402 downloads

  0 коментара

  Обновен

 17. Послания на числата – Новогодишни беседи

  Издателство Бяло Братство

  393 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 18. В царството на Живата природа (1919–1925)

  В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА (1919–1925)
   
   
  Петър Дънов Учителя
  Десет статии, публикувани в списание „Всемирна летопис“ (1919–1925)
   
   
  Всички форми в Природата са символи на един вечен идеален свят. Те са книгата, от която човек чете какво е писал Бог. Човек започва своето учение от Природата: от изворите, тревите, цветята, планините; там търси правилните методи за живот и чистота.
  Учителя
   
  Съдържание
   
  1. Влиянието на слънчевата енергия
  2. Сегашното положение на човечеството
  3. Сравнителният биологически процес
  4. Старото и новото човечество
  5. Пред Новата епоха
  6. Умът, сърцето и волята
  7. Повече съзнание и светлина
  8. Разумните сили в Живата природа
  9. Към великата цел
  10. Разумният живот

  392 downloads

  0 коментара

  Обновен

 19. Светът на великите души

  НАРЯД ОТ 22 СЕПТЕМВРИЙ1934 Г.
   
  От 22 септемврий започва нова работа:
  1. Молитвите и размишленията остават същите.
   
  2. Утринно слово се заменя с книгата Светът на
  Великите души.
   
  3. От 22 септемврий нататък всеки ден ще се
  размишлява върху едно изречение от тая книга,
  като се започне от началото. Ще се размишлява
  върху външния и вътрешния дълбок смисъл
  на изречението, като се знае, че всяко от тези
  изречения има три смисъла:
   
  а) за физическия свят;
  б) за Духовния свят;
  в) за Божествения свят.
   
  4. Трябва да се знае, че когато се размишлява
  върху едно свещено изречение, то Божественият
  Дух, Който го е дал, идва и учи човека отвътре.
  Затова Учителя казва: „Който се моли, той се учи;
  който не се моли, той е напуснал училището".
   
  5. Да се заучават наизуст някои изречения от тази
  книга (например едно от седемте, минати през
  седмицата).
  Изгрев, 7 септемврий 1934 г.
   
  -----------------------------------------------
  «СВЕТЪТ НА ВЕЛИКИТЕ ДУШИ»
   
  Истините, изложени в тази книга, са постоянна
  реалност; а Истина с постоянна реалност е оная,
  която важи едновременно и за трите свята:
   
  физическия, Духовния и Божествения.
  Четенето на тая книга трябва да се придружава с
  размисъл, за да се намерят в нея Истините, които
  съответстват на трите свята.
  С тоя метод на четене книгата ще донесе богати
  плодове:
   
  1. Човек ще се научи да владее мисълта си, ще се
  научи да я концентрира.
   
  2. От друга страна, тоя метод ще развие
  интуицията - чрез такова съсредоточаване на
  мисълта ще се стигне до един вътрешен проблясък,
  ще се развият свръхсъзнателните центрове. С това
  човек облагородява чувствата си.
   
  3. Като се съсредоточаваме върху Божествените
  Истини и Добродетели, привличаме към себе
  си съответните енергии, които ще развият тия
  добродетели у нас - по тоя начин човек става
  господар на своите постъпки и всяко нещо ще
  върши на своето време. Той ще намери пътя
  към правите постъпки, а само на правите мисли,
  правите чувства и правите постъпки може да се
  разчита - защото за да владее човек своите мисли,
  те трябва да бъдат прави; за да владее своите
  чувства, те трябва да бъдат прави; за да владее
  своите постъпки, те трябва да бъдат прави.
  Някои изречения в книгата изглеждат трудни
  за разбиране, но като се размишлява върху тях,
  Разумната Природа ще ни помогне да ги разберем,
  ще внесе светлина в нашето съзнание.
  Така ще намерим големи съкровища и в най-
  простите наглед изречения.
  Следните примери служат за пояснение как
  трябва да се чете тая книга:
   
  НЕ СЕ МИЙ НА РЕКА, КОЯТО ГЛАВА НЯМА.
   
  1. За физическия свят:
  Река без глава е планинският порой, чиято вода
  иде от големите дъждове. Тоя порой няма глава,
  т.е. извор. Водата на пороя е винаги мътна -
  естествено е, че в нея човек не може да се изчисти.
   
  2. За Духовния свят:
  Всяка твоя мисъл, чувство или желание, което
  няма Божествен произход, е река без глава. А
  всяка твоя мисъл, чувство или желание, което има
  Божествен произход, е река с глава - и тая глава
  е Божественото съзнание. Когато имаш мисли,
  чувства или желания, които не са Божествени, ти
  се миеш в мътната вода на пороя и ще се окаляш.
   
  3. За Божествения свят:
  Ако твоят живот е посветен на един преходен
  идеал, тогава целият ти живот е река без глава.
  А когато идеал на твоя живот е да служиш на Бога,
  на Любовта, целият ти живот е река с глава.
   
  НЕ ДАВАЙ МАСЛОТО СИ, КОГАТО ТЕ ЧУКАТ.
   
  1. За физическия свят:
   
  Противоречията и страданията, които срещаме
  при постигане на нашата цел, да не бъдат причина
  да изгубим нашия стремеж и нашата надежда.
   
  2. За Духовния свят:
   
  Когато човек е в благоприятни условия на живота,
  той има мир, радост и добро разположение - това
  е маслото. Когато дойдат страданията, слабият
  губи маслото си, а силният - не.
   
  3. За Божествения свят:
   
  В Божествения свят маслото е Любовта. Ако
  при страданията и противоречията в живота
  ти изневериш на Любовта и дойдеш до апатия,
  безразличие и безлюбие, това показва, че си дал
  маслото си. Ако устоиш в Любовта си, запазил си
  маслото си, а то е необходимо за твоето развитие.
  Книгата Светът на Великите души е дадена
  от Учителя през 1932 г. Заедно с упътването
  за четенето й и за работата с нея тя е издадена
  през 1933 г., а по-късно е поместена и в двата
  тома неделни беседи „Проявление" (т.1) и
  „Оживяване" (т.2) от 1942/1943 г.
  Книгата Светът на Великите души е включена в
  Наряда от 22 септември 1934 г.

  386 downloads

  0 коментара

  Обновен

 20. Списък за отбелязване на прочетените беседи

  Един файл, по който работихме доста време също. Той се казва „Списък за отбелязване на прочетените беседи”
   
  Това е списък на всички беседи, подредени хронологично, предназначен за отпечатване на хартия и на него може да си отбелязвате кога и коя беседа сте прочели. Списъкът може да е много полезен на хора, които искат систематично да четат беседите. Във файла, като се кликне на някоя беседа се отваря текстът, на беседата от сайта. Списъкът може да се използва и от братските групи, които четат беседите и също от хора, които тепърва започват да четат систематизирано Словото. Имайте предвид, че Учителя е казал, че е добре да се прочетат по три пъти беседите, така че този списък е уникално и практично нещо, което се прави за първи път. Идеята е на Владимир Пеков.
   
  Списъкът е 94 страници и в него също са отбелязани, мястото и класа на беседите, както и неиздадените беседи, които са 66 на брой.

  384 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 21. Науката и възпитанието 1896г. - Първо издание

  Науката и възпитанието 1896г. - Първо издание

  381 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 22. Завета на цветните лъчи на светлината

  Завета на цветните лъчи на светлината
   
  Стар правопис

  374 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 23. Светът на Великите души 1933г

  Светът на Великите души

  352 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 24. Наставления - от тефтерче на Учителя

  Наставления - от тефтерче на Учителя

  349 downloads

  0 коментара

  Обновен

 25. 10. Дневникът на Учителя Беинса Дуно (1899 -1900)

  Дневникът на Учителя Беинса Дуно

  348 downloads

  0 коментара

  Обновен


×
×
 • Създай нов...