Jump to content

Текстове от Учителя

72 files

 1. Текстове и документи от Учителя

  01.Науката и възпитанието (1896)
  02.ХИО-ЕЛИ-МЕЛИ-МЕСАИЛ (02.09.1897)
  03.Той Иде -Начално слово (1896-1904)
  04.ПРИЗВАНИЕ КЪМЪ НАРОДА МИ (8.10.1898)
  05.Писма на Учителя до д-р Георги Миркович (1898-1902)
  06.Личен бележник на Петър К. Дънов (1899)
  07.Дневник на Учителя Беинса Дуно (1899 -1900)
  08.Темпераментите (1901)
  09.Епистоларни диалози - част І и ІІ (1898–1900)
  10 Седем Разговора със Светия Дух 1900
  10.Завета на цветните лъчи на светлината (1912)
  11.Писма до първите ученици (1889-1906)
  12.В царството на Живата природа (1919–1925)
  13.Свещени думи на Учителя- Том 1,2,3
  14.Светът на великите души
  15.Молитвена хранилница
  16,Младият Петър Дънов (1864-1895 г.)
  17,Веригата на Божествената Любов,- Годишни срещи на Веригата (1900-1915г.)
  18,Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново-Том 1,2
  19.За родословието на Учителя Петър Дънов
  20.Учителят, Лечителят, Пророкът - т.1,2,3
  21.Учителя - обзорна книга
  22.Учителя във Варна
  23.Разговори при седемте рилски езера (1929-1942г.)
  24.Дипломна работа на Петър Дънов 1893
  25.Към новата култура Статии от учителя Петър Дънов
   
  26----Астрология- обща папка------
   
  1.Астрология - Николай Дойнов
  2.Астрология Влад Пашов
  3.Борис Рогев (1898-1976)
  3.Въведение в Западната Астрология
  4.Изгревът - Том 18
  5.Изгревът том 19
  6.Лекции по астрология Том 1,2- Иван Антонов Изворски
   
  27---Молитви - Обща папка------
   
  1.Молитвена хранилница (първо издание)
  2.Молитвена хранилница 2009г.
  3.Молитви - Синита
  4.Молитви и формули 1992 г.
  5.Молитви формули песни (2)
  6.Молитви формули песни (3)
  7.Молитви формули песни -ББ.
  8.Молитви формули песни
  9.Молитви формули песни-Стар стил
  10.Молитви Формули част 2
  11.Молитво формули песни
  12.О, Господи - молитви, формули, псалми
  13.Учителят Петър Дънов - Молитвеник
  14.ФОРМУЛИ за концентрация и размишление 2005 - Светлозар Няголов
   
  28.----Музика - Обща папка--------------
   
  1.Песни от Учителя 1944
  2.Песни от Учителя 1948
  3.Музика- Астрала
  4.Песни от Учителя 1998g
  5.Песнарка 1999
  6.Мисли за музиката
  7.Песни на Всемирното Бяло Братство 1921
  8.Мисли за музиката.
  9.Песни-Текстове
   
  29.----ПАНЕВРИТМИЯТА - Съборна папка----
   
  1.ПАНЕВРИТМИЯ , 2013 г.
  2.Паневритмия 1992
  3.Паневритмия и здраве - шесте гимнастически упражнения
  4.Паневритмия 1938
  5.21 упражнения от Учителя Петър Дънов
  6.За паневритмията
  7.Слънчеви лъчи 1942г - фаила не работи
  8.РЕЗЮМЕ на книгата Паневритмия
  9.Паневритмия 2005
  10.Паневритмия 1941г.
  11.book_paneur1938_musika
  12.ИСТОРИЯ НА ПАНЕВРИТМИЯТА Л.Червенкова 2013
  13.Паневритмия - Няголов 1999
  14.Паневритмия 1935
  15.Допълнителна информация за Паневритмията

  475 downloads

  0 коментара

  Обновен

 2. 01. Науката и възпитанието (1896) - София 2007

  Издания на „Науката и възпитанието”
  1. Варна, Печатница на К. Николов, 1896, 80 с.
  2. София, Преработено издание от Георги Радев, Печатница „Житно зърно”,
  1949 г.,
  3. Новото човечество, Избрани беседи (вкл. преработеното издание от Георги
  Радев), С., 1990, 150 с.
  4. Бургас, ИК „Сила и живот”, 1996, 84 с.
  5. София, Фототипно издание, Урания, 1996, 80 с.
  6. София, Преработено издание от Георги Радев, ИК ”Жануа-98”, 2003, 95 с.
  7. Той иде, Начално слово, 1896-1904, София, Бяло Братство, 2004 г. 228 с.
  8 .ИЗДАТЕЛСТВО СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ София 2007
   
   
   

  Науката и възпитанието


   
   
  Съдържание:
   
  Непознатият Петър Дънов
  Предисловие
   
  Дял първи. Две влияния.
   
  І. Наука и възпитание
   
  1. Ум – наука, знание
  2. Сърце – възпитание, себевладеене
  3. Неизменният ред в природата
  4. Обуздаване на низшето естество
  5. Съвременното образование
  6. Всеобщият биологичен закон – законът на Цялото
  7. Благородните цели изискват благородни средства
  8. Смисълът на човешкото битие
  9. Вярата и религията
  10. Що е наука и що – възпитание
   
  ІІ. Науката
   
  1. Що е наука
  1.1. Напредъкът в науката
  1.2. Мозък, ум, душа
  1.3. Устройството на вселената
  1.4. Троичната структура на човека
  1.5. Необходимостта от добра храна
  1.6. Истината и знанието
  2. Областта на науката
  2.1. Трите основни закона
  2.2. Закон на Всемирното притегляне (Гравитация)
  2.3. Закон на Мисълта
  2.4. Закон на Биос
  2.5. Три течения в умствения свят
  2.6. „Научни истини” и „научен скептицизъм”
   
  Дял втори . Двата велики закона на развитието.
   
  І. Живи, разумни сили на природата
   
  1. Вътрешното сродство на Цялото и неговите части
  2. Съграждане Царството Божие на земята
  3. Причините и последствията
  4. Постигането на благородни цели
  5. Еволюцията на организмите
  6. Природата като жив организъм
  7. Смъртта
   
  ІІ. Двата закона на развитието
   
  1. Закон за Самосъхранение
  2. Закон на Дълга
  3. Действието на двата закона
  4. Разумът да владее над страстите
  5. Егоизмът – майка на всички пороци
  6. Дяволюция
  7. Пластичност на природата
  8. Домът – инкубатор на доброто
  9. Строеж на материалния свят
  10. Подобряване живота на човечеството
   
  ІІІ. Причини за двояката дейност на душата
   
  1. Първородният грях
  2. Фосфорната сила
  3. Вътрешният характер на възпитанието
  4. Причините за злото
  5. Двата центъра на деятелност
  6. Живот за Цялото
  7. Закон на развитието
   
  Дял трети. Външните условия на живота.
   
  1. Произходът на живота
  2. Закон на Гравитацията
  3. Закон на Всемирното сродство
  4. Първата аксиома за душата
  5. Източникът на всички обществени злини
  6. Повдигане на човешката душа
  7. Дилемата на триъгълника
  8. Материя, сила, ум
  9. В начало бе Любовта
  10. Бог е Дух

  287 downloads

  0 коментара

  Обновен

 3. 01.Науката и възпитанието - Варна 1896

  "Науката и възпитанието" - Варна 1896
  Общо въведение. Две влияния
  Два велики закона за развитие
  Външни условия на живота

  186 downloads

  0 коментара

  Обновен

 4. 02. Хио-ели-мели-месаилъ (02.09.1897)

  Хио-ели-мели-месаилъ
   
  1912г. Стара Загора.

  306 downloads

  0 коментара

  Обновен

 5. 03. Призвание към народа ми – български (8.10.1898)

  Призвание към народа ми – български синове на семейството славянско

  439 downloads

  0 коментара

  Обновен

 6. 0 коментара

  Обновен

 7. 05.Писма на учителя до д-р Георги Миркович (1898-1902)

  Писма на учителя до д-р Георги Миркович 1898-1902

  169 downloads

  0 коментара

  Обновен

 8. 06.Той иде-Начално слово (1896-1904)

  "Той иде"
  Начални Слова от Учителя в периода 1896-1904 г.
   
   
  "Той иде", Начални Слова от Учителя в периода 1896-1904 г. Издателство Бяло Братство, 2004 г., ISBN 954-744-046-2
  Книгата за теглене на PDF
   
   
   

  Съдържание:
  Науката и възпитанието  
  Две влияния
  , 1896 г. Науката и възпитанието
  , 1896 г. Външните условия на Живота
  , 1896 г.  
  Тайните на Духа
  1897 г Призив към народа ми
  8 октомври 1898 г., Варна Свидетелствата Господни
  13 февруари 1899 г., Варна Божието обещание
  24 февруари 1899 г., Варна Отговори на Свидетелствата Господни
  28 февруари 1899 г., Бургас Избраникът Божий и Вождът на Истината
  20 септември 1898 г., Варна
  Седем разговора с Духа Господен 25 юни - 9 юли 1900  
  Разговор първи – УПЪТВАНЕ
  Разговор втори - СЪРЦЕТО И БОГ
  Разговор трети - ХРАНАТА И СЛОВОТО
  Разговор четвърти - ЖИВОТЪТ И ВЪЗРАЖДАНЕТО
  Разговор пети - ВЪЗДИГАНЕ ДУША И ДУХ
  Разговор шести - ПЪТЯТ И ИСТИНАТА
  Разговор седми - ЗАКЛЮЧЕНИЕ
   
  Трите неща
  1 октомври 1900 г. Мисли и упътвания
  1903 г. Благовремието
  , 1903 г. Своенравието
  , 1903 г. Слово 1903, Варна
  , 10 август 1903 г. Слово 1903, Русе
  , 12 декември 1903 г. Слово 1904, Варна,
  22 август 1904 г.

  154 downloads

  0 коментара

  Обновен

 9. 07. Дипломна работа на Петър Дънов (1893)

  Дипломна работа на Петър Дънов - Теологичен факултет на Бостънския университет 1893г

  475 downloads

  0 коментара

  Обновен

 10. 08.Личен бележник на Петър К.Дънов (1899)

  Личен бележник на Петър К.Дънов

  402 downloads

  0 коментара

  Обновен

 11. 10. Дневникът на Учителя Беинса Дуно (1899 -1900)

  Дневникът на Учителя Беинса Дуно

  348 downloads

  0 коментара

  Обновен

 12. 11.„Темпераментите“ статия (1901)

  „Темпераментите“ е статия от Учителя поместена в сп. „Родина“, год. ІІІ, 1901, книжка VI-VII. До този момент тя не е излизала другаде и сега се публикува за първи път. В нея е използван научен изказ и са представени модерни за времето си тенденции, които тогава тепърва навлизат в нова България. В началото авторът прави една кратка ретроспекция, дефинираща темпераментите до ХІХ в., след което дава своя оригинална класификация, която той нарича „нова“. Темата за темпераментите е основополагаща както за духовните (окултни) науки, като френология, астрология, хиромантия и др., така и за редица съвременни хуманитарни науки.

  238 downloads

  0 коментара

  Обновен

 13. 12.Епистоларни диалози - Част 1 (1898–1900)

  Съдържание
  Предговор ...............................................................................................5
  Епистоларни диалози
  1898 .....................................................................................................21
  1899 .....................................................................................................61
  1900 ...................................................................................................143
  Факсимилета .......................................................................................243
  Приложения
  Писма на Пеню Киров до Георги Миркович .............................247
  Биографии
  Пеню Киров – първият ученик на Учителя (1868–1918) ......256
  Георги Миркович (1826-1905) .....................................................275
  Тодор Стоименов (1872-1952) ......................................................295
  Показалец на лични имена ............................................................307
  Показалец на географски имена ...................................................309
  Показалец на библейски цитати ...................................................310
  Хронологичен показалец на писмата .........................................311
  Речник на остарели и чужди думи ...............................................314
  Обяснителни бележки ....................................................................318

  122 downloads

  0 коментара

  Обновен

 14. 12.Епистоларни диалози - Част 2 (1901–1917)

  Епистоларни диалози - Част 2

  152 downloads

  0 коментара

  Обновен

 15. 13.ПИСМА ДО ПЪРВИТЕ УЧЕНИЦИ (1889-1906)

  ПИСМА
  ДО
  ПЪРВИТЕ УЧЕНИЦИ


  193 downloads

  0 коментара

  Обновен

 16. 14.Завета на цветните лъчи на светлината (1912)

  Завета на цветните лъчи на светлината

  3,376 downloads

  0 коментара

  Обновен

 17. 14.Разширен прочит - Заветът на цветните лъчи на светлината

  Разширен прочит на книгата "Заветът на цветните лъчи на светлината"

  483 downloads

  0 коментара

  Обновен

 18. 15.Свещени думи на Учителя -Том 1

  Свещени думи на Учителя -Том 1
  София 1938

  420 downloads

  0 коментара

  Обновен

 19. 15.Свещени думи на Учителя -Том 2

  Свещени думи на Учителя -Том 2

  294 downloads

  0 коментара

  Обновен

 20. 15.Свещени думи на Учителя -Том 3

  Свещени думи на Учителя -Том 3

  267 downloads

  0 коментара

  Обновен

 21. 1927 - Към Новата култура статии от Учителя

  1927 - Към Новата култура статии от Учителя

  81 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 22. 21 упражнения от Учителя Петър Дънов

  21 упражнения от Учителя Петър Дънов

  984 downloads

  0 коментара

  Обновен

 23. Библията на Учителя - 1885г. - Цариградската Библия

  Библията на Учителя 1885г. - Цариградската Библия

  1,087 downloads

  0 коментара

  Обновен

 24. Братски Песни 1941г.

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  1. Братство, единство 4
   
  2. Напредъ да ходимъ смѣпо ... 6
   
  3. Време е да вървимъ . . . . • 8
   
  4. За небесния царь
   
  5. Напредъ, чада, напредъ .... 12
   
  6. Дързость въ Христа, другари . . 14
   
  7. Къмъ Сионъ 16
   
  8. На бѣлия цвѣтъ 18
   
  9. Славейчета горски 20
   
  10. Зора на новия животъ .... 22
   
  1 1. Събуди се, братко мили .... 24'
   
  12. Страдна душо 26
   
  13. Изгрей, ти мое слънце 28
   
  14. Стани, стани! 30
   
  15. Шуми 32
   
  16. Изгрѣва день тържественъ . , . . 34
   
  17 Излѣзълъ е сѣячъ да cѣe .... 36
   
  18. Росна капка 38
   
  19. Сине мой, пази живота .... 40
   
  20. Нови дрехи 42
   
  21.О, Учителю благати 44
   
  22. На Христа запейте 46
   
  23. Пѣсень на гласните букви . . . 48
   
  24. Благословенъ Господъ . . . , 50
   
  25. Благославяй, душе моя, Господа . . 52
   
  26. Ще се развеселя 54
   
  27. Любовьта е изворъ 56
   
  28. Небето се отваря 56
   
  29. На Учителя покоренъ . . . . . 60
   
  30. Поздравъ на Учителя 62
   
  31. Милосърдието 64
   
  32. Сърдечниятъ зовъ 66

  158 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 25. В царството на Живата природа

  В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА
  Петър Дънов Учителя

  Десет статии, публикувани в списание „Всемирна летопис“
  (1919–1925)

  Всички форми в Природата са символи на един вечен идеален свят. Те са книгата, от която човек чете какво е писал Бог. Човек започва своето учение от Природата: от изворите, тревите, цветята, планините; там търси правилните методи за живот и чистота.
  Учителя

  Съдържание
  1. Влиянието на слънчевата енергия
  2. Сегашното положение на човечеството
  3. Сравнителният биологически процес
  4. Старото и новото човечество
  5. Пред Новата епоха
  6. Умът, сърцето и волята
  7. Повече съзнание и светлина
  8. Разумните сили в Живата природа
  9. Към великата цел
  10. Разумният живот
  Издателство Бяло Братство

  117 downloads

  0 коментара

  Публикуван


×
×
 • Създай нов...