Jump to content

01. Науката и възпитанието (1896) - София 2007


1 Screenshot

About This File

Издания на „Науката и възпитанието”

1. Варна, Печатница на К. Николов, 1896, 80 с.

2. София, Преработено издание от Георги Радев, Печатница „Житно зърно”,

1949 г.,

3. Новото човечество, Избрани беседи (вкл. преработеното издание от Георги

Радев), С., 1990, 150 с.

4. Бургас, ИК „Сила и живот”, 1996, 84 с.

5. София, Фототипно издание, Урания, 1996, 80 с.

6. София, Преработено издание от Георги Радев, ИК ”Жануа-98”, 2003, 95 с.

7. Той иде, Начално слово, 1896-1904, София, Бяло Братство, 2004 г. 228 с.

8 .ИЗДАТЕЛСТВО СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ София 2007

 

 

 

Науката и възпитанието

 

 

Съдържание:

 

Непознатият Петър Дънов

Предисловие

 

Дял първи. Две влияния.

 

І. Наука и възпитание

 

1. Ум – наука, знание

2. Сърце – възпитание, себевладеене

3. Неизменният ред в природата

4. Обуздаване на низшето естество

5. Съвременното образование

6. Всеобщият биологичен закон – законът на Цялото

7. Благородните цели изискват благородни средства

8. Смисълът на човешкото битие

9. Вярата и религията

10. Що е наука и що – възпитание

 

ІІ. Науката

 

1. Що е наука

1.1. Напредъкът в науката

1.2. Мозък, ум, душа

1.3. Устройството на вселената

1.4. Троичната структура на човека

1.5. Необходимостта от добра храна

1.6. Истината и знанието

2. Областта на науката

2.1. Трите основни закона

2.2. Закон на Всемирното притегляне (Гравитация)

2.3. Закон на Мисълта

2.4. Закон на Биос

2.5. Три течения в умствения свят

2.6. „Научни истини” и „научен скептицизъм”

 

Дял втори . Двата велики закона на развитието.

 

І. Живи, разумни сили на природата

 

1. Вътрешното сродство на Цялото и неговите части

2. Съграждане Царството Божие на земята

3. Причините и последствията

4. Постигането на благородни цели

5. Еволюцията на организмите

6. Природата като жив организъм

7. Смъртта

 

ІІ. Двата закона на развитието

 

1. Закон за Самосъхранение

2. Закон на Дълга

3. Действието на двата закона

4. Разумът да владее над страстите

5. Егоизмът – майка на всички пороци

6. Дяволюция

7. Пластичност на природата

8. Домът – инкубатор на доброто

9. Строеж на материалния свят

10. Подобряване живота на човечеството

 

ІІІ. Причини за двояката дейност на душата

 

1. Първородният грях

2. Фосфорната сила

3. Вътрешният характер на възпитанието

4. Причините за злото

5. Двата центъра на деятелност

6. Живот за Цялото

7. Закон на развитието

 

Дял трети. Външните условия на живота.

 

1. Произходът на живота

2. Закон на Гравитацията

3. Закон на Всемирното сродство

4. Първата аксиома за душата

5. Източникът на всички обществени злини

6. Повдигане на човешката душа

7. Дилемата на триъгълника

8. Материя, сила, ум

9. В начало бе Любовта

10. Бог е Дух


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...