Jump to content

Текстове от Учителя

72 files

 1. Текстове и документи от Учителя

  01.Науката и възпитанието (1896)
  02.ХИО-ЕЛИ-МЕЛИ-МЕСАИЛ (02.09.1897)
  03.Той Иде -Начално слово (1896-1904)
  04.ПРИЗВАНИЕ КЪМЪ НАРОДА МИ (8.10.1898)
  05.Писма на Учителя до д-р Георги Миркович (1898-1902)
  06.Личен бележник на Петър К. Дънов (1899)
  07.Дневник на Учителя Беинса Дуно (1899 -1900)
  08.Темпераментите (1901)
  09.Епистоларни диалози - част І и ІІ (1898–1900)
  10 Седем Разговора със Светия Дух 1900
  10.Завета на цветните лъчи на светлината (1912)
  11.Писма до първите ученици (1889-1906)
  12.В царството на Живата природа (1919–1925)
  13.Свещени думи на Учителя- Том 1,2,3
  14.Светът на великите души
  15.Молитвена хранилница
  16,Младият Петър Дънов (1864-1895 г.)
  17,Веригата на Божествената Любов,- Годишни срещи на Веригата (1900-1915г.)
  18,Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново-Том 1,2
  19.За родословието на Учителя Петър Дънов
  20.Учителят, Лечителят, Пророкът - т.1,2,3
  21.Учителя - обзорна книга
  22.Учителя във Варна
  23.Разговори при седемте рилски езера (1929-1942г.)
  24.Дипломна работа на Петър Дънов 1893
  25.Към новата култура Статии от учителя Петър Дънов
   
  26----Астрология- обща папка------
   
  1.Астрология - Николай Дойнов
  2.Астрология Влад Пашов
  3.Борис Рогев (1898-1976)
  3.Въведение в Западната Астрология
  4.Изгревът - Том 18
  5.Изгревът том 19
  6.Лекции по астрология Том 1,2- Иван Антонов Изворски
   
  27---Молитви - Обща папка------
   
  1.Молитвена хранилница (първо издание)
  2.Молитвена хранилница 2009г.
  3.Молитви - Синита
  4.Молитви и формули 1992 г.
  5.Молитви формули песни (2)
  6.Молитви формули песни (3)
  7.Молитви формули песни -ББ.
  8.Молитви формули песни
  9.Молитви формули песни-Стар стил
  10.Молитви Формули част 2
  11.Молитво формули песни
  12.О, Господи - молитви, формули, псалми
  13.Учителят Петър Дънов - Молитвеник
  14.ФОРМУЛИ за концентрация и размишление 2005 - Светлозар Няголов
   
  28.----Музика - Обща папка--------------
   
  1.Песни от Учителя 1944
  2.Песни от Учителя 1948
  3.Музика- Астрала
  4.Песни от Учителя 1998g
  5.Песнарка 1999
  6.Мисли за музиката
  7.Песни на Всемирното Бяло Братство 1921
  8.Мисли за музиката.
  9.Песни-Текстове
   
  29.----ПАНЕВРИТМИЯТА - Съборна папка----
   
  1.ПАНЕВРИТМИЯ , 2013 г.
  2.Паневритмия 1992
  3.Паневритмия и здраве - шесте гимнастически упражнения
  4.Паневритмия 1938
  5.21 упражнения от Учителя Петър Дънов
  6.За паневритмията
  7.Слънчеви лъчи 1942г - фаила не работи
  8.РЕЗЮМЕ на книгата Паневритмия
  9.Паневритмия 2005
  10.Паневритмия 1941г.
  11.book_paneur1938_musika
  12.ИСТОРИЯ НА ПАНЕВРИТМИЯТА Л.Червенкова 2013
  13.Паневритмия - Няголов 1999
  14.Паневритмия 1935
  15.Допълнителна информация за Паневритмията

  475 downloads

  0 коментара

  Обновен

 2. 03. Призвание към народа ми – български (8.10.1898)

  Призвание към народа ми – български синове на семейството славянско

  439 downloads

  0 коментара

  Обновен

 3. 14.Завета на цветните лъчи на светлината (1912)

  Завета на цветните лъчи на светлината

  3,376 downloads

  0 коментара

  Обновен

 4. 02. Хио-ели-мели-месаилъ (02.09.1897)

  Хио-ели-мели-месаилъ
   
  1912г. Стара Загора.

  306 downloads

  0 коментара

  Обновен

 5. 15.Свещени думи на Учителя -Том 1

  Свещени думи на Учителя -Том 1
  София 1938

  420 downloads

  0 коментара

  Обновен

 6. 15.Свещени думи на Учителя -Том 2

  Свещени думи на Учителя -Том 2

  294 downloads

  0 коментара

  Обновен

 7. 15.Свещени думи на Учителя -Том 3

  Свещени думи на Учителя -Том 3

  267 downloads

  0 коментара

  Обновен

 8. 07. Дипломна работа на Петър Дънов (1893)

  Дипломна работа на Петър Дънов - Теологичен факултет на Бостънския университет 1893г

  475 downloads

  0 коментара

  Обновен

 9. 05.Писма на учителя до д-р Георги Миркович (1898-1902)

  Писма на учителя до д-р Георги Миркович 1898-1902

  169 downloads

  0 коментара

  Обновен

 10. 13.ПИСМА ДО ПЪРВИТЕ УЧЕНИЦИ (1889-1906)

  ПИСМА
  ДО
  ПЪРВИТЕ УЧЕНИЦИ


  193 downloads

  0 коментара

  Обновен

 11. 08.Личен бележник на Петър К.Дънов (1899)

  Личен бележник на Петър К.Дънов

  402 downloads

  0 коментара

  Обновен

 12. 10. Дневникът на Учителя Беинса Дуно (1899 -1900)

  Дневникът на Учителя Беинса Дуно

  348 downloads

  0 коментара

  Обновен

 13. 0 коментара

  Обновен

 14. 12.Епистоларни диалози - Част 1 (1898–1900)

  Съдържание
  Предговор ...............................................................................................5
  Епистоларни диалози
  1898 .....................................................................................................21
  1899 .....................................................................................................61
  1900 ...................................................................................................143
  Факсимилета .......................................................................................243
  Приложения
  Писма на Пеню Киров до Георги Миркович .............................247
  Биографии
  Пеню Киров – първият ученик на Учителя (1868–1918) ......256
  Георги Миркович (1826-1905) .....................................................275
  Тодор Стоименов (1872-1952) ......................................................295
  Показалец на лични имена ............................................................307
  Показалец на географски имена ...................................................309
  Показалец на библейски цитати ...................................................310
  Хронологичен показалец на писмата .........................................311
  Речник на остарели и чужди думи ...............................................314
  Обяснителни бележки ....................................................................318

  122 downloads

  0 коментара

  Обновен

 15. 12.Епистоларни диалози - Част 2 (1901–1917)

  Епистоларни диалози - Част 2

  152 downloads

  0 коментара

  Обновен

 16. Разговорите при Седемте Рилски езера

  Разговорите при Седемте Рилски езера


   
  Методи Константинов
  Боян Боев
  Мария Тодорова
  Борис Николов
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  Разговорите при Седемте рилски езера
  Пътуването
  Чистотата
  Планинатa
  Любовта e път зa познаване нa Бога
  Благодарността
  Постижения нa Любовта
  Закони за движението
  Напредналите същества
  Енергиите нa планината – практически правила
  Трудови дни
  Природата е жива и разумна
  Вечерният огън
  Езерото Махабур
  Новият път
  Втичане и изтичане
  При Езерото на чистoтaта
  Вътрешният мир
  Изключенията на Любовта
  Истинският баща
  Божествената връзка
  Ключът
  Живот за Цялото
  Истинската работа
  През Седемте езера
  Към нова култура
  Правила и норми на разумния живот
  Висшето и нисшето в човека
  Свободата
  Бъди благодарен
  Любовтa
  Закони на Доброто
  Изходният път
  Обхода, оценка и разумност
  Най-достъпното нещо
  Учителя
  Ученикът
  Всемирното Бяло Братство през вековете
  Справедливостта
  Човешкaтa душа
  Молитва, размишление и съзерцание
  Вярa
  Прaвилa нa Любовта
  Изучавaнe на планината
  „Буд-Алла“
  Заложбите в човешкaта душа
  Основни положения
  Писмо до един музикант
  Музикатa
  Паневритмиятa
  Зa славянството
  Нови насоки на мисълта
  Досег с реалността
  Белезите на Новата култура
  Законът нa съвършенството e закон зa Любовта
  Новата среда
  Оценявайте малките блага
  Светият човек
  Божественото течение
  Търпението
  Приложениe
  Упражнение
  Правило за ученика
  Закон за мисълта
  Четири въпроса
  Божествената Любов
  Трите основи
  Първото условие
  Отче наш
  Житото
  Най-малкото добро
  Културата нa Любовта
  Вратата
  Молитватa
  Всичко е светлина
  Непостижимите неща
  Най-силното оръжие
  Без отлагане
  Четири правила
  Най-щастливият ден
  Форма и съдържание
  Просветление
  Новата епоха
  Методи за работа
  Основата на нещата
  Страданието – път kъм Любовта
  Опити върху Любовта
  Истинското знание
  Три правила
  Хилядолистникът
  Шестте гимнастически упражнения
  Поезията
  Скъпоценният камък
  Спиралата
  Новотo
  Малките братя
  Циклонът
  Божественият момент
  Пътищата kъм Любовта
  Трите свята
  Божественото учение
  Единство
  Ценни правила
  Новата монета
  Ново небе и нова земя
   
  Речник на остарели и чужди думи
  Обяснителни бележки

  288 downloads

  0 коментара

  Обновен

 17. Светът на великите души

  НАРЯД ОТ 22 СЕПТЕМВРИЙ1934 Г.
   
  От 22 септемврий започва нова работа:
  1. Молитвите и размишленията остават същите.
   
  2. Утринно слово се заменя с книгата Светът на
  Великите души.
   
  3. От 22 септемврий нататък всеки ден ще се
  размишлява върху едно изречение от тая книга,
  като се започне от началото. Ще се размишлява
  върху външния и вътрешния дълбок смисъл
  на изречението, като се знае, че всяко от тези
  изречения има три смисъла:
   
  а) за физическия свят;
  б) за Духовния свят;
  в) за Божествения свят.
   
  4. Трябва да се знае, че когато се размишлява
  върху едно свещено изречение, то Божественият
  Дух, Който го е дал, идва и учи човека отвътре.
  Затова Учителя казва: „Който се моли, той се учи;
  който не се моли, той е напуснал училището".
   
  5. Да се заучават наизуст някои изречения от тази
  книга (например едно от седемте, минати през
  седмицата).
  Изгрев, 7 септемврий 1934 г.
   
  -----------------------------------------------
  «СВЕТЪТ НА ВЕЛИКИТЕ ДУШИ»
   
  Истините, изложени в тази книга, са постоянна
  реалност; а Истина с постоянна реалност е оная,
  която важи едновременно и за трите свята:
   
  физическия, Духовния и Божествения.
  Четенето на тая книга трябва да се придружава с
  размисъл, за да се намерят в нея Истините, които
  съответстват на трите свята.
  С тоя метод на четене книгата ще донесе богати
  плодове:
   
  1. Човек ще се научи да владее мисълта си, ще се
  научи да я концентрира.
   
  2. От друга страна, тоя метод ще развие
  интуицията - чрез такова съсредоточаване на
  мисълта ще се стигне до един вътрешен проблясък,
  ще се развият свръхсъзнателните центрове. С това
  човек облагородява чувствата си.
   
  3. Като се съсредоточаваме върху Божествените
  Истини и Добродетели, привличаме към себе
  си съответните енергии, които ще развият тия
  добродетели у нас - по тоя начин човек става
  господар на своите постъпки и всяко нещо ще
  върши на своето време. Той ще намери пътя
  към правите постъпки, а само на правите мисли,
  правите чувства и правите постъпки може да се
  разчита - защото за да владее човек своите мисли,
  те трябва да бъдат прави; за да владее своите
  чувства, те трябва да бъдат прави; за да владее
  своите постъпки, те трябва да бъдат прави.
  Някои изречения в книгата изглеждат трудни
  за разбиране, но като се размишлява върху тях,
  Разумната Природа ще ни помогне да ги разберем,
  ще внесе светлина в нашето съзнание.
  Така ще намерим големи съкровища и в най-
  простите наглед изречения.
  Следните примери служат за пояснение как
  трябва да се чете тая книга:
   
  НЕ СЕ МИЙ НА РЕКА, КОЯТО ГЛАВА НЯМА.
   
  1. За физическия свят:
  Река без глава е планинският порой, чиято вода
  иде от големите дъждове. Тоя порой няма глава,
  т.е. извор. Водата на пороя е винаги мътна -
  естествено е, че в нея човек не може да се изчисти.
   
  2. За Духовния свят:
  Всяка твоя мисъл, чувство или желание, което
  няма Божествен произход, е река без глава. А
  всяка твоя мисъл, чувство или желание, което има
  Божествен произход, е река с глава - и тая глава
  е Божественото съзнание. Когато имаш мисли,
  чувства или желания, които не са Божествени, ти
  се миеш в мътната вода на пороя и ще се окаляш.
   
  3. За Божествения свят:
  Ако твоят живот е посветен на един преходен
  идеал, тогава целият ти живот е река без глава.
  А когато идеал на твоя живот е да служиш на Бога,
  на Любовта, целият ти живот е река с глава.
   
  НЕ ДАВАЙ МАСЛОТО СИ, КОГАТО ТЕ ЧУКАТ.
   
  1. За физическия свят:
   
  Противоречията и страданията, които срещаме
  при постигане на нашата цел, да не бъдат причина
  да изгубим нашия стремеж и нашата надежда.
   
  2. За Духовния свят:
   
  Когато човек е в благоприятни условия на живота,
  той има мир, радост и добро разположение - това
  е маслото. Когато дойдат страданията, слабият
  губи маслото си, а силният - не.
   
  3. За Божествения свят:
   
  В Божествения свят маслото е Любовта. Ако
  при страданията и противоречията в живота
  ти изневериш на Любовта и дойдеш до апатия,
  безразличие и безлюбие, това показва, че си дал
  маслото си. Ако устоиш в Любовта си, запазил си
  маслото си, а то е необходимо за твоето развитие.
  Книгата Светът на Великите души е дадена
  от Учителя през 1932 г. Заедно с упътването
  за четенето й и за работата с нея тя е издадена
  през 1933 г., а по-късно е поместена и в двата
  тома неделни беседи „Проявление" (т.1) и
  „Оживяване" (т.2) от 1942/1943 г.
  Книгата Светът на Великите души е включена в
  Наряда от 22 септември 1934 г.

  386 downloads

  0 коментара

  Обновен

 18. 01. Науката и възпитанието (1896) - София 2007

  Издания на „Науката и възпитанието”
  1. Варна, Печатница на К. Николов, 1896, 80 с.
  2. София, Преработено издание от Георги Радев, Печатница „Житно зърно”,
  1949 г.,
  3. Новото човечество, Избрани беседи (вкл. преработеното издание от Георги
  Радев), С., 1990, 150 с.
  4. Бургас, ИК „Сила и живот”, 1996, 84 с.
  5. София, Фототипно издание, Урания, 1996, 80 с.
  6. София, Преработено издание от Георги Радев, ИК ”Жануа-98”, 2003, 95 с.
  7. Той иде, Начално слово, 1896-1904, София, Бяло Братство, 2004 г. 228 с.
  8 .ИЗДАТЕЛСТВО СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ София 2007
   
   
   

  Науката и възпитанието


   
   
  Съдържание:
   
  Непознатият Петър Дънов
  Предисловие
   
  Дял първи. Две влияния.
   
  І. Наука и възпитание
   
  1. Ум – наука, знание
  2. Сърце – възпитание, себевладеене
  3. Неизменният ред в природата
  4. Обуздаване на низшето естество
  5. Съвременното образование
  6. Всеобщият биологичен закон – законът на Цялото
  7. Благородните цели изискват благородни средства
  8. Смисълът на човешкото битие
  9. Вярата и религията
  10. Що е наука и що – възпитание
   
  ІІ. Науката
   
  1. Що е наука
  1.1. Напредъкът в науката
  1.2. Мозък, ум, душа
  1.3. Устройството на вселената
  1.4. Троичната структура на човека
  1.5. Необходимостта от добра храна
  1.6. Истината и знанието
  2. Областта на науката
  2.1. Трите основни закона
  2.2. Закон на Всемирното притегляне (Гравитация)
  2.3. Закон на Мисълта
  2.4. Закон на Биос
  2.5. Три течения в умствения свят
  2.6. „Научни истини” и „научен скептицизъм”
   
  Дял втори . Двата велики закона на развитието.
   
  І. Живи, разумни сили на природата
   
  1. Вътрешното сродство на Цялото и неговите части
  2. Съграждане Царството Божие на земята
  3. Причините и последствията
  4. Постигането на благородни цели
  5. Еволюцията на организмите
  6. Природата като жив организъм
  7. Смъртта
   
  ІІ. Двата закона на развитието
   
  1. Закон за Самосъхранение
  2. Закон на Дълга
  3. Действието на двата закона
  4. Разумът да владее над страстите
  5. Егоизмът – майка на всички пороци
  6. Дяволюция
  7. Пластичност на природата
  8. Домът – инкубатор на доброто
  9. Строеж на материалния свят
  10. Подобряване живота на човечеството
   
  ІІІ. Причини за двояката дейност на душата
   
  1. Първородният грях
  2. Фосфорната сила
  3. Вътрешният характер на възпитанието
  4. Причините за злото
  5. Двата центъра на деятелност
  6. Живот за Цялото
  7. Закон на развитието
   
  Дял трети. Външните условия на живота.
   
  1. Произходът на живота
  2. Закон на Гравитацията
  3. Закон на Всемирното сродство
  4. Първата аксиома за душата
  5. Източникът на всички обществени злини
  6. Повдигане на човешката душа
  7. Дилемата на триъгълника
  8. Материя, сила, ум
  9. В начало бе Любовта
  10. Бог е Дух

  287 downloads

  0 коментара

  Обновен

 19. 11.„Темпераментите“ статия (1901)

  „Темпераментите“ е статия от Учителя поместена в сп. „Родина“, год. ІІІ, 1901, книжка VI-VII. До този момент тя не е излизала другаде и сега се публикува за първи път. В нея е използван научен изказ и са представени модерни за времето си тенденции, които тогава тепърва навлизат в нова България. В началото авторът прави една кратка ретроспекция, дефинираща темпераментите до ХІХ в., след което дава своя оригинална класификация, която той нарича „нова“. Темата за темпераментите е основополагаща както за духовните (окултни) науки, като френология, астрология, хиромантия и др., така и за редица съвременни хуманитарни науки.

  238 downloads

  0 коментара

  Обновен

 20. 14.Разширен прочит - Заветът на цветните лъчи на светлината

  Разширен прочит на книгата "Заветът на цветните лъчи на светлината"

  483 downloads

  0 коментара

  Обновен

 21. 06.Той иде-Начално слово (1896-1904)

  "Той иде"
  Начални Слова от Учителя в периода 1896-1904 г.
   
   
  "Той иде", Начални Слова от Учителя в периода 1896-1904 г. Издателство Бяло Братство, 2004 г., ISBN 954-744-046-2
  Книгата за теглене на PDF
   
   
   

  Съдържание:
  Науката и възпитанието  
  Две влияния
  , 1896 г. Науката и възпитанието
  , 1896 г. Външните условия на Живота
  , 1896 г.  
  Тайните на Духа
  1897 г Призив към народа ми
  8 октомври 1898 г., Варна Свидетелствата Господни
  13 февруари 1899 г., Варна Божието обещание
  24 февруари 1899 г., Варна Отговори на Свидетелствата Господни
  28 февруари 1899 г., Бургас Избраникът Божий и Вождът на Истината
  20 септември 1898 г., Варна
  Седем разговора с Духа Господен 25 юни - 9 юли 1900  
  Разговор първи – УПЪТВАНЕ
  Разговор втори - СЪРЦЕТО И БОГ
  Разговор трети - ХРАНАТА И СЛОВОТО
  Разговор четвърти - ЖИВОТЪТ И ВЪЗРАЖДАНЕТО
  Разговор пети - ВЪЗДИГАНЕ ДУША И ДУХ
  Разговор шести - ПЪТЯТ И ИСТИНАТА
  Разговор седми - ЗАКЛЮЧЕНИЕ
   
  Трите неща
  1 октомври 1900 г. Мисли и упътвания
  1903 г. Благовремието
  , 1903 г. Своенравието
  , 1903 г. Слово 1903, Варна
  , 10 август 1903 г. Слово 1903, Русе
  , 12 декември 1903 г. Слово 1904, Варна,
  22 август 1904 г.

  154 downloads

  0 коментара

  Обновен

 22. 01.Науката и възпитанието - Варна 1896

  "Науката и възпитанието" - Варна 1896
  Общо въведение. Две влияния
  Два велики закона за развитие
  Външни условия на живота

  186 downloads

  0 коментара

  Обновен

 23. Силите в живата природа - 1924г .

  Десет статии от Учителя Петър Дънов, публикувани в списание „Всемирна летопис“ (1919–1925)
   
  Съдържание
   
  1. Влиянието на слънчевата енергия
  2. Сегашното положение на човечеството
  3. Сравнителният биологически процес
  4. Старото и новото човечество
  5. Пред Новата епоха
  6. Умът, сърцето и волята
  7. Повече съзнание и светлина
  8. Разумните сили в Живата природа
  9. Към великата цел
  10. Разумният живот
   

  262 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 24. Науката и възпитанието (1896)

  Науката и възпитанието (1896)

  172 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 25. В царството на Живата природа (1919–1925)

  В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА (1919–1925)
   
   
  Петър Дънов Учителя
  Десет статии, публикувани в списание „Всемирна летопис“ (1919–1925)
   
   
  Всички форми в Природата са символи на един вечен идеален свят. Те са книгата, от която човек чете какво е писал Бог. Човек започва своето учение от Природата: от изворите, тревите, цветята, планините; там търси правилните методи за живот и чистота.
  Учителя
   
  Съдържание
   
  1. Влиянието на слънчевата енергия
  2. Сегашното положение на човечеството
  3. Сравнителният биологически процес
  4. Старото и новото човечество
  5. Пред Новата епоха
  6. Умът, сърцето и волята
  7. Повече съзнание и светлина
  8. Разумните сили в Живата природа
  9. Към великата цел
  10. Разумният живот

  392 downloads

  0 коментара

  Обновен


×
×
 • Създай нов...