Jump to content

Науката и възпитанието 1.0.0


1 Screenshot

About This File

"Науката и възпитанието" е първата авторова книга на Петър Дънов, публикувана през 1896 г. в гр. Варна.
Книгата представя най-важните духовни, философски и педагогически принципи, въз основа на които по-късно Учителя разгръща своята културна и просветно-възпитателна дейност. Троичните проявления на човека, обществото и всемира са основни акценти, както и еволюцията на земята и космоса от гледна точка на духовните измерения на живота.
Книгата ще представлява интерес за всички хуманитаристи, както и за всички, интересуващи се от темите за духовното развитие.


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...