Jump to content

Текстове от Учителя

74 files

 1. 03. Призвание към народа ми – български (8.10.1898)

  Призвание към народа ми – български синове на семейството славянско

  456 downloads

  0 comments

  Updated

 2. 14.Завета на цветните лъчи на светлината (1912)

  Завета на цветните лъчи на светлината

  3,387 downloads

  0 comments

  Updated

 3. 02. Хио-ели-мели-месаилъ (02.09.1897)

  Хио-ели-мели-месаилъ
   
  1912г. Стара Загора.

  313 downloads

  0 comments

  Updated

 4. 15.Свещени думи на Учителя -Том 1

  Свещени думи на Учителя -Том 1
  София 1938

  425 downloads

  0 comments

  Updated

 5. 15.Свещени думи на Учителя -Том 2

  Свещени думи на Учителя -Том 2

  299 downloads

  0 comments

  Updated

 6. 15.Свещени думи на Учителя -Том 3

  Свещени думи на Учителя -Том 3

  272 downloads

  0 comments

  Updated

 7. 07. Дипломна работа на Петър Дънов (1893)

  Дипломна работа на Петър Дънов - Теологичен факултет на Бостънския университет 1893г

  495 downloads

  0 comments

  Updated

 8. 05.Писма на учителя до д-р Георги Миркович (1898-1902)

  Писма на учителя до д-р Георги Миркович 1898-1902

  189 downloads

  0 comments

  Updated

 9. 13.ПИСМА ДО ПЪРВИТЕ УЧЕНИЦИ (1889-1906)

  ПИСМА
  ДО
  ПЪРВИТЕ УЧЕНИЦИ


  207 downloads

  0 comments

  Updated

 10. 08.Личен бележник на Петър К.Дънов (1899)

  Личен бележник на Петър К.Дънов

  411 downloads

  0 comments

  Updated

 11. 10. Дневникът на Учителя Беинса Дуно (1899 -1900)

  Дневникът на Учителя Беинса Дуно

  356 downloads

  0 comments

  Updated

 12. 0 comments

  Updated

 13. 12.Епистоларни диалози - Част 1 (1898–1900)

  Съдържание
  Предговор ...............................................................................................5
  Епистоларни диалози
  1898 .....................................................................................................21
  1899 .....................................................................................................61
  1900 ...................................................................................................143
  Факсимилета .......................................................................................243
  Приложения
  Писма на Пеню Киров до Георги Миркович .............................247
  Биографии
  Пеню Киров – първият ученик на Учителя (1868–1918) ......256
  Георги Миркович (1826-1905) .....................................................275
  Тодор Стоименов (1872-1952) ......................................................295
  Показалец на лични имена ............................................................307
  Показалец на географски имена ...................................................309
  Показалец на библейски цитати ...................................................310
  Хронологичен показалец на писмата .........................................311
  Речник на остарели и чужди думи ...............................................314
  Обяснителни бележки ....................................................................318

  125 downloads

  0 comments

  Updated

 14. 12.Епистоларни диалози - Част 2 (1901–1917)

  Епистоларни диалози - Част 2

  181 downloads

  0 comments

  Updated

 15. Разговорите при Седемте Рилски езера

  Разговорите при Седемте Рилски езера


   
  Методи Константинов
  Боян Боев
  Мария Тодорова
  Борис Николов
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  Разговорите при Седемте рилски езера
  Пътуването
  Чистотата
  Планинатa
  Любовта e път зa познаване нa Бога
  Благодарността
  Постижения нa Любовта
  Закони за движението
  Напредналите същества
  Енергиите нa планината – практически правила
  Трудови дни
  Природата е жива и разумна
  Вечерният огън
  Езерото Махабур
  Новият път
  Втичане и изтичане
  При Езерото на чистoтaта
  Вътрешният мир
  Изключенията на Любовта
  Истинският баща
  Божествената връзка
  Ключът
  Живот за Цялото
  Истинската работа
  През Седемте езера
  Към нова култура
  Правила и норми на разумния живот
  Висшето и нисшето в човека
  Свободата
  Бъди благодарен
  Любовтa
  Закони на Доброто
  Изходният път
  Обхода, оценка и разумност
  Най-достъпното нещо
  Учителя
  Ученикът
  Всемирното Бяло Братство през вековете
  Справедливостта
  Човешкaтa душа
  Молитва, размишление и съзерцание
  Вярa
  Прaвилa нa Любовта
  Изучавaнe на планината
  „Буд-Алла“
  Заложбите в човешкaта душа
  Основни положения
  Писмо до един музикант
  Музикатa
  Паневритмиятa
  Зa славянството
  Нови насоки на мисълта
  Досег с реалността
  Белезите на Новата култура
  Законът нa съвършенството e закон зa Любовта
  Новата среда
  Оценявайте малките блага
  Светият човек
  Божественото течение
  Търпението
  Приложениe
  Упражнение
  Правило за ученика
  Закон за мисълта
  Четири въпроса
  Божествената Любов
  Трите основи
  Първото условие
  Отче наш
  Житото
  Най-малкото добро
  Културата нa Любовта
  Вратата
  Молитватa
  Всичко е светлина
  Непостижимите неща
  Най-силното оръжие
  Без отлагане
  Четири правила
  Най-щастливият ден
  Форма и съдържание
  Просветление
  Новата епоха
  Методи за работа
  Основата на нещата
  Страданието – път kъм Любовта
  Опити върху Любовта
  Истинското знание
  Три правила
  Хилядолистникът
  Шестте гимнастически упражнения
  Поезията
  Скъпоценният камък
  Спиралата
  Новотo
  Малките братя
  Циклонът
  Божественият момент
  Пътищата kъм Любовта
  Трите свята
  Божественото учение
  Единство
  Ценни правила
  Новата монета
  Ново небе и нова земя
   
  Речник на остарели и чужди думи
  Обяснителни бележки

  302 downloads

  0 comments

  Updated

 16. Светът на великите души

  НАРЯД ОТ 22 СЕПТЕМВРИЙ1934 Г.
   
  От 22 септемврий започва нова работа:
  1. Молитвите и размишленията остават същите.
   
  2. Утринно слово се заменя с книгата Светът на
  Великите души.
   
  3. От 22 септемврий нататък всеки ден ще се
  размишлява върху едно изречение от тая книга,
  като се започне от началото. Ще се размишлява
  върху външния и вътрешния дълбок смисъл
  на изречението, като се знае, че всяко от тези
  изречения има три смисъла:
   
  а) за физическия свят;
  б) за Духовния свят;
  в) за Божествения свят.
   
  4. Трябва да се знае, че когато се размишлява
  върху едно свещено изречение, то Божественият
  Дух, Който го е дал, идва и учи човека отвътре.
  Затова Учителя казва: „Който се моли, той се учи;
  който не се моли, той е напуснал училището".
   
  5. Да се заучават наизуст някои изречения от тази
  книга (например едно от седемте, минати през
  седмицата).
  Изгрев, 7 септемврий 1934 г.
   
  -----------------------------------------------
  «СВЕТЪТ НА ВЕЛИКИТЕ ДУШИ»
   
  Истините, изложени в тази книга, са постоянна
  реалност; а Истина с постоянна реалност е оная,
  която важи едновременно и за трите свята:
   
  физическия, Духовния и Божествения.
  Четенето на тая книга трябва да се придружава с
  размисъл, за да се намерят в нея Истините, които
  съответстват на трите свята.
  С тоя метод на четене книгата ще донесе богати
  плодове:
   
  1. Човек ще се научи да владее мисълта си, ще се
  научи да я концентрира.
   
  2. От друга страна, тоя метод ще развие
  интуицията - чрез такова съсредоточаване на
  мисълта ще се стигне до един вътрешен проблясък,
  ще се развият свръхсъзнателните центрове. С това
  човек облагородява чувствата си.
   
  3. Като се съсредоточаваме върху Божествените
  Истини и Добродетели, привличаме към себе
  си съответните енергии, които ще развият тия
  добродетели у нас - по тоя начин човек става
  господар на своите постъпки и всяко нещо ще
  върши на своето време. Той ще намери пътя
  към правите постъпки, а само на правите мисли,
  правите чувства и правите постъпки може да се
  разчита - защото за да владее човек своите мисли,
  те трябва да бъдат прави; за да владее своите
  чувства, те трябва да бъдат прави; за да владее
  своите постъпки, те трябва да бъдат прави.
  Някои изречения в книгата изглеждат трудни
  за разбиране, но като се размишлява върху тях,
  Разумната Природа ще ни помогне да ги разберем,
  ще внесе светлина в нашето съзнание.
  Така ще намерим големи съкровища и в най-
  простите наглед изречения.
  Следните примери служат за пояснение как
  трябва да се чете тая книга:
   
  НЕ СЕ МИЙ НА РЕКА, КОЯТО ГЛАВА НЯМА.
   
  1. За физическия свят:
  Река без глава е планинският порой, чиято вода
  иде от големите дъждове. Тоя порой няма глава,
  т.е. извор. Водата на пороя е винаги мътна -
  естествено е, че в нея човек не може да се изчисти.
   
  2. За Духовния свят:
  Всяка твоя мисъл, чувство или желание, което
  няма Божествен произход, е река без глава. А
  всяка твоя мисъл, чувство или желание, което има
  Божествен произход, е река с глава - и тая глава
  е Божественото съзнание. Когато имаш мисли,
  чувства или желания, които не са Божествени, ти
  се миеш в мътната вода на пороя и ще се окаляш.
   
  3. За Божествения свят:
  Ако твоят живот е посветен на един преходен
  идеал, тогава целият ти живот е река без глава.
  А когато идеал на твоя живот е да служиш на Бога,
  на Любовта, целият ти живот е река с глава.
   
  НЕ ДАВАЙ МАСЛОТО СИ, КОГАТО ТЕ ЧУКАТ.
   
  1. За физическия свят:
   
  Противоречията и страданията, които срещаме
  при постигане на нашата цел, да не бъдат причина
  да изгубим нашия стремеж и нашата надежда.
   
  2. За Духовния свят:
   
  Когато човек е в благоприятни условия на живота,
  той има мир, радост и добро разположение - това
  е маслото. Когато дойдат страданията, слабият
  губи маслото си, а силният - не.
   
  3. За Божествения свят:
   
  В Божествения свят маслото е Любовта. Ако
  при страданията и противоречията в живота
  ти изневериш на Любовта и дойдеш до апатия,
  безразличие и безлюбие, това показва, че си дал
  маслото си. Ако устоиш в Любовта си, запазил си
  маслото си, а то е необходимо за твоето развитие.
  Книгата Светът на Великите души е дадена
  от Учителя през 1932 г. Заедно с упътването
  за четенето й и за работата с нея тя е издадена
  през 1933 г., а по-късно е поместена и в двата
  тома неделни беседи „Проявление" (т.1) и
  „Оживяване" (т.2) от 1942/1943 г.
  Книгата Светът на Великите души е включена в
  Наряда от 22 септември 1934 г.

  444 downloads

  0 comments

  Updated

 17. 01. Науката и възпитанието (1896) - София 2007

  Издания на „Науката и възпитанието”
  1. Варна, Печатница на К. Николов, 1896, 80 с.
  2. София, Преработено издание от Георги Радев, Печатница „Житно зърно”,
  1949 г.,
  3. Новото човечество, Избрани беседи (вкл. преработеното издание от Георги
  Радев), С., 1990, 150 с.
  4. Бургас, ИК „Сила и живот”, 1996, 84 с.
  5. София, Фототипно издание, Урания, 1996, 80 с.
  6. София, Преработено издание от Георги Радев, ИК ”Жануа-98”, 2003, 95 с.
  7. Той иде, Начално слово, 1896-1904, София, Бяло Братство, 2004 г. 228 с.
  8 .ИЗДАТЕЛСТВО СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ София 2007
   
   
   

  Науката и възпитанието


   
   
  Съдържание:
   
  Непознатият Петър Дънов
  Предисловие
   
  Дял първи. Две влияния.
   
  І. Наука и възпитание
   
  1. Ум – наука, знание
  2. Сърце – възпитание, себевладеене
  3. Неизменният ред в природата
  4. Обуздаване на низшето естество
  5. Съвременното образование
  6. Всеобщият биологичен закон – законът на Цялото
  7. Благородните цели изискват благородни средства
  8. Смисълът на човешкото битие
  9. Вярата и религията
  10. Що е наука и що – възпитание
   
  ІІ. Науката
   
  1. Що е наука
  1.1. Напредъкът в науката
  1.2. Мозък, ум, душа
  1.3. Устройството на вселената
  1.4. Троичната структура на човека
  1.5. Необходимостта от добра храна
  1.6. Истината и знанието
  2. Областта на науката
  2.1. Трите основни закона
  2.2. Закон на Всемирното притегляне (Гравитация)
  2.3. Закон на Мисълта
  2.4. Закон на Биос
  2.5. Три течения в умствения свят
  2.6. „Научни истини” и „научен скептицизъм”
   
  Дял втори . Двата велики закона на развитието.
   
  І. Живи, разумни сили на природата
   
  1. Вътрешното сродство на Цялото и неговите части
  2. Съграждане Царството Божие на земята
  3. Причините и последствията
  4. Постигането на благородни цели
  5. Еволюцията на организмите
  6. Природата като жив организъм
  7. Смъртта
   
  ІІ. Двата закона на развитието
   
  1. Закон за Самосъхранение
  2. Закон на Дълга
  3. Действието на двата закона
  4. Разумът да владее над страстите
  5. Егоизмът – майка на всички пороци
  6. Дяволюция
  7. Пластичност на природата
  8. Домът – инкубатор на доброто
  9. Строеж на материалния свят
  10. Подобряване живота на човечеството
   
  ІІІ. Причини за двояката дейност на душата
   
  1. Първородният грях
  2. Фосфорната сила
  3. Вътрешният характер на възпитанието
  4. Причините за злото
  5. Двата центъра на деятелност
  6. Живот за Цялото
  7. Закон на развитието
   
  Дял трети. Външните условия на живота.
   
  1. Произходът на живота
  2. Закон на Гравитацията
  3. Закон на Всемирното сродство
  4. Първата аксиома за душата
  5. Източникът на всички обществени злини
  6. Повдигане на човешката душа
  7. Дилемата на триъгълника
  8. Материя, сила, ум
  9. В начало бе Любовта
  10. Бог е Дух

  293 downloads

  0 comments

  Updated

 18. 11.„Темпераментите“ статия (1901)

  „Темпераментите“ е статия от Учителя поместена в сп. „Родина“, год. ІІІ, 1901, книжка VI-VII. До този момент тя не е излизала другаде и сега се публикува за първи път. В нея е използван научен изказ и са представени модерни за времето си тенденции, които тогава тепърва навлизат в нова България. В началото авторът прави една кратка ретроспекция, дефинираща темпераментите до ХІХ в., след което дава своя оригинална класификация, която той нарича „нова“. Темата за темпераментите е основополагаща както за духовните (окултни) науки, като френология, астрология, хиромантия и др., така и за редица съвременни хуманитарни науки.

  242 downloads

  0 comments

  Updated

 19. 14.Разширен прочит - Заветът на цветните лъчи на светлината

  Разширен прочит на книгата "Заветът на цветните лъчи на светлината"

  497 downloads

  0 comments

  Updated

 20. 06.Той иде-Начално слово (1896-1904)

  "Той иде"
  Начални Слова от Учителя в периода 1896-1904 г.
   
   
  "Той иде", Начални Слова от Учителя в периода 1896-1904 г. Издателство Бяло Братство, 2004 г., ISBN 954-744-046-2
  Книгата за теглене на PDF
   
   
   

  Съдържание:
  Науката и възпитанието  
  Две влияния
  , 1896 г. Науката и възпитанието
  , 1896 г. Външните условия на Живота
  , 1896 г.  
  Тайните на Духа
  1897 г Призив към народа ми
  8 октомври 1898 г., Варна Свидетелствата Господни
  13 февруари 1899 г., Варна Божието обещание
  24 февруари 1899 г., Варна Отговори на Свидетелствата Господни
  28 февруари 1899 г., Бургас Избраникът Божий и Вождът на Истината
  20 септември 1898 г., Варна
  Седем разговора с Духа Господен 25 юни - 9 юли 1900  
  Разговор първи – УПЪТВАНЕ
  Разговор втори - СЪРЦЕТО И БОГ
  Разговор трети - ХРАНАТА И СЛОВОТО
  Разговор четвърти - ЖИВОТЪТ И ВЪЗРАЖДАНЕТО
  Разговор пети - ВЪЗДИГАНЕ ДУША И ДУХ
  Разговор шести - ПЪТЯТ И ИСТИНАТА
  Разговор седми - ЗАКЛЮЧЕНИЕ
   
  Трите неща
  1 октомври 1900 г. Мисли и упътвания
  1903 г. Благовремието
  , 1903 г. Своенравието
  , 1903 г. Слово 1903, Варна
  , 10 август 1903 г. Слово 1903, Русе
  , 12 декември 1903 г. Слово 1904, Варна,
  22 август 1904 г.

  158 downloads

  0 comments

  Updated

 21. 01.Науката и възпитанието - Варна 1896

  "Науката и възпитанието" - Варна 1896
  Общо въведение. Две влияния
  Два велики закона за развитие
  Външни условия на живота

  189 downloads

  0 comments

  Updated

 22. Науката и възпитанието (1896)

  Науката и възпитанието (1896)

  172 downloads

  0 comments

  Submitted

 23. В царството на Живата природа (1919–1925)

  В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА (1919–1925)
   
   
  Петър Дънов Учителя
  Десет статии, публикувани в списание „Всемирна летопис“ (1919–1925)
   
   
  Всички форми в Природата са символи на един вечен идеален свят. Те са книгата, от която човек чете какво е писал Бог. Човек започва своето учение от Природата: от изворите, тревите, цветята, планините; там търси правилните методи за живот и чистота.
  Учителя
   
  Съдържание
   
  1. Влиянието на слънчевата енергия
  2. Сегашното положение на човечеството
  3. Сравнителният биологически процес
  4. Старото и новото човечество
  5. Пред Новата епоха
  6. Умът, сърцето и волята
  7. Повече съзнание и светлина
  8. Разумните сили в Живата природа
  9. Към великата цел
  10. Разумният живот

  415 downloads

  0 comments

  Updated

 24. Пентаграмът

  Пентаграмът

  310 downloads

  0 comments

  Submitted

 25. Пентаграмът

  Пентаграмът

  254 downloads

  0 comments

  Submitted


×
×
 • Create New...