Jump to content

Документални и исторически книги

69 files

 1. Призвание към народа ми български

  Призвание към народа ми български

  134 downloads

  0 comments

  Submitted

 2. Нищото - Николай Дойнов

  Нищото - Николай Дойнов

  64 downloads

  0 comments

  Submitted

 3. Свещеният трепет - листи от неизвестна беседа на Учителят

  Свещеният трепет - листи от неизвестна беседа на Учителят

  72 downloads

  0 comments

  Submitted

 4. Библията на Учителя 1885г - с отбелязванията

  Библията на Учителя 1885г - с отбелязванията

  664 downloads

  0 comments

  Updated

 5. Наряди правени от русенската група в общия окултен клас - 1967 - 1970

  Наряди правени от русенската група в общия окултен клас - 1967 - 1970

  77 downloads

  0 comments

  Submitted

 6. Хио - Ели - Мели - Месаил - Гласът Божий

  Хио - Ели - Мели - Месаил - Гласът Божий
   

  165 downloads

  0 comments

  Updated

 7. НАРЯД ПРАВИЯТ ПЪТ

  НАРЯД
  ПРАВИЯТ ПЪТ
  (За учениците на Всемирното Бяло Братство за 1930/31 година)
  Упражненията почват от 4.30 часа сутринта всеки неделен ден.
  Първо четириседмичие
  ЗА ИДВАНЕТО НА БОЖИЯ МИР
  I седмица, 21 септември - неделя
  Молитвата на Данаила (Данаил гл.2 от ст.19-23 включително, без последния ред). Добрата молитва. Ев. от Йоана гл. 1, цялата. Размишление върху Лозинката: „Желае, Господи, душата ми, във всичката своя пълнота да дойде Твоя Мир в моето сърце и в сърцата на всички, за да носим Мир и радост на всички страждающи, на всички онези, които Те чакат и да извършим всичко на земята, за Твоя слава. Благослови, Господи, нашето дело, което сега предприемаме, да е за слава на Името Ти на земята. Да бъде, Господи, тъй, както си казал: „Мир ви оставям, Моя Мир ви давам."
  (В размишлението ще се молим на Бога да ни се даде начин да бъдем разумни, да носим мир навсякъде, както е казано в Писанието: „Имайте мир с всички човеци." Човек трябва да се намира в мир с всички добри хора. Не само да дойде мир, но като дойде, да можем да мислим, да работим и да постигнем.) Молитва на Царството.
  Гимнастическите упражнения.
  II седмица, 28 септемврий - неделя
  Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Ев. от Иоанна гл. 2 цялата. III седмица, 5 октомврий - неделя
  Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Ев. от Иоанна гл. 3. IV седмица, 12 октомври - неделя
  Също както първата седмица, освен евангелието. Ще се чете Евангелие от Иоанна гл. 4. Второ четириседмичие
  ЗА ИДВАНИЕТО НА БОЖИЯТА СВЕТЛИНА
  I седмица, 19 октомврий - неделя
  Молитвата на Данаила. Добрата молитва. Ев. от Иоанна гл.5 Размишление върху Лозинката:
  „Да дойде Твоята Светлина, Господи, и да възсияе Лицето Ти върху нас, както Ти си казал: „Аз съм Светлината на света", така Твоето Слово да бъде светлина за нас. Така да просветнат делата ни пред света, че като ги видат человеците, да прославят Тебе."
  (Да имаме светлина, необходима за всяка една работа. За да знаем как да направим нещо и да сме доволни, необходимо е светлина. Така да ни изпълни светлината, че във всичките работи да можем да възприемем и мислим доброто.) Пътя на живота. Гимнастическите упражнения.
    II седмица, 26 октомврий - неделя
   
  Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Иоанна гл. 6. III седмица, 2 ноемврий - неделя
  Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Иоанна гл. 7. IV седмица, 9 ноемврий - неделя
  Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Ев. от Иоанна гл. 8. Третото четириседмичие
  ЗА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ
  I седмица, 16 ноемврий - неделя
   
  Молитвата на Данаила. Добрата молитва. Ев. от Иоанна гл. 9. Размишление върху Лозинката: „Господи, да дойде Твоето Милосърдие върху нас, защото си казал, че Ти си благ. милосърд и благоутробен и да бъдем ние подобие на Тебе, Господи, така че аз и всички да познаем, че Ти си многомилостивия и благоутробния Господ, Който спасяваш всички."   (Ако в душите ни не проникне Божието милосърдие, ние ще имаме едно състояние на закоравяване, няма да имаме лекота и не ще можем да учим и да работим.) Молитвата на Духа. Гимнастическите упражнения. II седмица, 23 ноемврий - неделя
  Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Иоанна гл. 10. III седмица, 30 ноемврий - неделя
  Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Иоанна гл. 11. IV седмица, 7 декемврий - неделя
  Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Иоанна гл. 12. Четвърто четириседмичие
  ЗА СЪШЕСТВИЕТО НА БОЖИЯ ДУХ
  I седмица, 14 декемврий - неделя
  Молитвата на Данаила. Добрата молитва. Ев. от Иоанна гл. 13. Размишление върху Лозинката: „Да се изпълни, Господи, Словото Ти, което както си казал: „Стойте в Ерусалим, докато се изпълните с Духа Святаго." Ние стоим пред Твоето лице, Господи, и молим Ти се, изпълни ни с Твоя Свят Дух, за да носим благата вест на Твоето Слово на всички, които Те очакват. Молитвата Лозинката. Гимнастически упражнения. II седмица, 21 декемврий - неделя
   
  Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Йоана гл. 14. III седмица, 28 декемврий - неделя
  Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Ев. от Иоанна гл. 15. IV седмица, 4 януарий - неделя
  Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Ев. от Иоанна гл. 16. Пето четириседмичие
  ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО
  I седмица, 11 януарий - неделя
  Молитвата на Данаила. Добрата молитва. Ев. от Иоанна гл. 17. Размишление върху Лозинката: „Господи, понеже Ти си направил човека по образ и подобие Свое, молим Ти се, подкрепяй душите ни, за да пазим всякога това велико благо, което си ни дал, за да бъдем всякога здрави ние и всички и да Те славим задружно през всичките векове. Ние се молим живота и здравето, които си ни дал, да ги употребим заТвоята слава на земята."   (Ще искаме светлина върху вътрешната страна, на която почива живота и здравето.) Молитва на Триединния Бог. Гимнастическите упражнения. II седмица, 18 януарий - неделя
  Също както първата седмица, освен евангелието. Ще се чете Евангелие от Йоана гл. 18. III седмица, 25 януарий - неделя
  Също както първата седмица, освен евангелието. Ще се чете Евангелие от Йоана гл. 19. IV седмица, 1 февруарий - неделя
  Също както първата седмица, освен евангелието. Ще се чете Евангелие от Йоана гл. 20. Шесто четириседмичие
  ВЪРХУ КРАСИВОТО И ДОБРОТО В ЖИВОТА
  I седмица, 8 февруарий - неделя
  Молитвата на Данаила. Добрата молитва. Евангелие от Иоанна гл. 21. Размишление върху Лозинката: „Благодарим Ти, Господи, за всичкото добро и всичката красота, които си внесъл в нас. Молим ти се, подкрепяй ни винаги да пазим това добро и тази красота като най-ценното на нашата душа и те да бъдат най-доброто благоухание пред Твоето Лице, за да бъде всичко това в мен и във всички за Твоя слава". Отче наш. Гимнастическите упражнения. II седмица, 15 февруарий - неделя
  Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Матея гл. 7. III седмица, 22 февруарий - неделя
  Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Матея гл. 8. IV седмица, 1 март - неделя
  Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Ев. Матея гл. 5. Горното е за първото полугодие. През второто полугодие ще се повтори същото, като се почне от 8 март 1931 година. Почивка (пост) последния петък на всеки месец - 35 часа. За четене през годината: беседите 8 серия; четиритях евангелия и от другите части (книги) на Библията. Изгрев, 30 Август 1930 год.

  40 downloads

  0 comments

  Submitted

 8. Учителя и велико Търново

  Учителя и велико Търново
  Master and Veliko Turnovo
  Beinsa Douno

  82 downloads

  0 comments

  Updated

 9. Развити теми от младежкия окултен клас Варна от 1923 до 1926г

  Развити теми от младежкия окултен клас Варна от 1923 до 1926г
   
  Това са даваните тeми в беседите от МОК
   
  http://beinsa.bg/list_MOK.php
   
   

  258 downloads

  0 comments

  Updated

 10. ЛИЧНАТА БИБЛИОТЕКА НА ПЕТЪР ДЪНОВ – УЧИТЕЛЯ:

  ЛИЧНАТА БИБЛИОТЕКА НА ПЕТЪР ДЪНОВ – УЧИТЕЛЯ:
  ОПИТ ЗА БИБЛИОГРАФСКА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
  И РЕКОНСТРУКЦИЯ
  ЦВЕТАНКА ПАНЧЕВА, ЛЮДМИЛА Т. ДИМИТРОВА

  114 downloads

  0 comments

  Submitted

 11. Тетрадките са около 20 и са с ръкописни стенограми на Боян Боев.

  Здравейте, приятели.
  С радост качвам тук едни много ценни тетрадки, които сканирах.
  Тетрадките са около 20 и са с ръкописни стенограми на Боян Боев.
  Само съм ги сканирал, но файловете още не съм ги обработвал и всички са на един файл.
  От стенограмите нищо не се разбира, но може някои ден някой да ги разчете или пък вече да са били разчетени, не знам. Радвам се, че тези ценни документи ми ги изпратиха за сканиране и те ще се запазят за следващите поколения.

  146 downloads

  0 comments

  Submitted

 12. 28.03.1941 Пролетен поздрав

  28.03.1941 Пролетен поздрав

  31 downloads

  0 comments

  Submitted

 13. ВЪЗВЕСТЯВАНЕ НА НОВАТА ЕПОХА Тематични извадки от Словото на Учителя

  ВЪЗВЕСТЯВАНЕ НА НОВАТА ЕПОХА
  Тематични извадки от Словото на
  Учителя
   
  съставител: Г. Герасимова
  редактор: С. Рускова
  предпечат: И. Джеджев
  художник: Д. Тодорова
  Издателство „Бяло Братство“ София, ул. „Ген. Щерю Атанасов“ 6 Тел: (02) 418 01 10; 0897 847 641
  [email protected]
  www.bialobratstvo.info
  http://www.beinsadouno.org"

  120 downloads

  0 comments

  Submitted

 14. Псалтир - 2011

  Ако четете псалмите на Давид, вие трябва да се свържете с него. Като се свържете с него, ще разберете какво е вложил той във всеки псалм и ще можете да се ползвате от него. Всеки псалм представлява известна формула, известен ключ, с който се отварят тайните на Природата.
  Учителя Петър Дънов

  443 downloads

  0 comments

  Submitted

 15. Заветници на свободата ни - Т.И.Бъчваров

  Историята на един жертвеник (антимис), връчен на свещ. Константин Дъновски в Солунската черква Св. "Димитрия" от дух - български покровител.
   
  Мистична случка

  62 downloads

  0 comments

  Submitted

 16. Поп Димен - дядото на Константин Дъновски

  “Здравей, Христо! Прикачам ти материалите, които ми даде Наталия Георгиева, по майка - Белковска, учителка по математика, сега пенсионерка, от рода на поп Димен - дядо на Константин Дъновски. Тя е направила родословието на нейния клон от рода й. Втората страница от пдф е гръб на първата.

  66 downloads

  0 comments

  Updated

 17. От комитета на братската учителска група

  Любезни братя и сестри,
   
  Съгласно решението на братската учителска среща на 13 и 14 август 1945 г., ще се правят учителски срещи всяка година във време на събора. През Великденската ваканция тази година, на 25.IV. на Изгрева имаха среща братята и сестрите учители от София и дошлите от провинцията. На тая среща се изра­боти дневният ред за нашата среща във време на събора. Предвидени са и са разпределени следните реферати:
   
  1. Идеята на Цялото във връзка с образованието - Георги Тахчиев.
   
  2. Мистичната страна в педагогическите идеи на Учителя - Боян Боев.
   
  3. Пътят към детското сърце - Илиева.
   
  4. Образователното дело в Съветска Русия - П. Г. Пампоров.
   
  5. Педагогическите идеи на Учителя в моята практика.
   
  6. Хореографското изкуство в миналото и сега във връзка с Паневрит­мията - Ярмила Въжарова.
   
  7. Насоки на новата хигиена във връзка с идеите на Учителя - Д-р Радка Давидова.
   
  Предвидени са два курса през време на педагогическата среща:
   
  1. Курс по ритмична гимнастика - ръководен от Ярмила Въжарова (с де­монстрации).
   
  2. Професионално напътване - от Крум Въжаров - около десет лекции. Други точки от дневния ред са предвидени:
   
  Педагогически опитности и разни.
   
  Курсът на Ярмила Въжарова ще бъде от голяма важност, понеже тя ще запознае курсистите с песните на Учителя, превърнати в движения.
   
  От не по-малка важност ще бъде и курсът на Крум Въжаров, понеже той ще изложи практически методи за установяване дарбите и наклонностите на учениците.
   
  Датата на събора ще се съобщи допълнително.
   
  Желающите да запишат нещо във връзка с гореизложеното да се отнесат до: Елена х. Григорова - кв. „Изгрев" - София, 13.
   
  Изгрев
   
  1 .V.1946 година

  Със сърдечен братски поздрав,

  От комитета на братската учителска група

  11 downloads

  0 comments

  Submitted

 18. МОЛИТВА - МИСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ

  МОЛИТВА - МИСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ

  83 downloads

  0 comments

  Submitted

 19. Възрожденската дейност на Атанас Георгиев и Константин Дъновски във варненския край

  Възрожденската дейност на Атанас Георгиев и Константин Дъновски във варненския край
   
  Съставители: Богослов Стоянов
  Камен Иванов

  58 downloads

  0 comments

  Submitted

 20. Около 20 писма до братството

  Тук са публикувани като текстове - http://petardanov.co...1945/#gsc.tab=0
   
  Сканирани материали за 1940 г.
   
  1.Наряд зя 22.септември . София- 14.09.1940г.
   
   
  Сканирани материали за 1945 г.
   
  1.Наряд - за годишната братска среща през август, 1945 г. (10 - 12 август)
  (линк към документа)
   
  2.Приветствено слово, четено от Т. Стоименов на събора -10. VIII. 1945 г.
  (линк към документа)
   
  3.Слово на братския съвет, София-Изгрев, 27 август 1945 г.
  (линк към документа)
   
  4.Наряд за 27 септември - 9 месеца от заминаването на Учителя
  (линк към документа)
   
  Сканирани материали за 1947 г.
   
  5 Наряд за празника на пролетта, 23 март 1947 г., даден на 12 март 1947 г.
  (линк към документа)
   
  6.Слово поздрав от Братския съвет за празника на пролетта, изпратено на 12 март 1947 г.
  (линк към документа)
   
  7.Програма за братската среща на 22 - 24 август и послание от братския съвет. Изпратено на 12 август 1947 г.
  (линк към документа)
   
  8.Послание от братския съвет за поместно извършване на годишната среща през август (1947 г.), изпратено на 16 август 1947 г.
  (линк към документа)
   
  9.Възпоменателно слово от старшия брат Тодор Стоименов към учениците на Великото Всемирно Бяло Братство, по случай три години от преминаването в безсмъртие на обичния ни и светъл Учител
  (линк към документа)
   
  Сканирани материали за 1949 г.
   
  10.Наряд по случай годишнината от заминаването на Учителя. Изпратен на 10 декември 1949 г.
  (линк към документа)
   
  10.Наряд за Петровден, 12. VII. 1949 г. — именният ден на Учителя
  (линк към документа)

  30 downloads

  0 comments

  Updated

 21. Наряд за 22.9.1940г.

  Наряд за 22.9.1940г.

  21 downloads

  0 comments

  Submitted

 22. 02.Веригата на Божествената Любов,- Годишни срещи на Веригата (1900-1915г.)

  Съдържание
  Годишна среща на Веригата
  Варна, 1903 .................................................................. 7
  Годишна среща на Веригата
  Варна, 1906 .................................................................. 9
  Годишна среща на Веригата
  Варна, 1907 ................................................................ 14
  Годишна среща на Веригата
  Варна, 1908 ................................................................ 40
  Годишна среща на Веригата
  Варна, 1909 ................................................................ 74
  Приложение към протокола от 1910 ..........................131
  Годишна среща на Веригата
  Велико Търново, 1910 ...............................................141
  Приложение към протокола от 1911 ..........................196
  Годишна среща на Веригата
  Велико Търново, 1911 ...............................................198
  Господнята вечеря ........................................................241
  Годишна среща на Веригата
  Велико Търново, 1912 ...............................................255
  Годишна среща на Веригата
  Велико Търново, 1914 ...............................................324
  Годишна среща на Веригата
  Велико Търново, 1915 ...............................................415
  Приложения
  Обяснителни бележки .................................................472
  Речник на остарели и чужди думи .............................501
  Азбучен показалец .......................................................505
  Документални фотографии .........................................513

  249 downloads

  0 comments

  Updated

 23. Учителят 1948г.

  Учителят 1948г.

  332 downloads

  0 comments

  Submitted

 24. Разговори при Седемте Рилски езера 1948г.

  Разговори при Седемте Рилски езера 1948г.

  548 downloads

  0 comments

  Submitted

 25. За св.антиминсъ въ Варненската църква “Св.Архангелъ Михаилъ“

  За св.антиминсъ въ Варненската църква “Св.Архангелъ Михаилъ“ 1940г.  Архимандритъ Иннокентий (Софийски)


   

  Историята по отварянето на първата българска църква „Св. Арх. Михаилът въ гр. Варна


   
   

  Издава комитетътъ за построяване на новъ храмъ въ квартала задъ Търговското у-ще.


  80 downloads

  0 comments

  Updated


×
×
 • Create New...