Jump to content

Издателство "Жануа-98"

25 files

 1. 01. Трите живота

  Трите живота


   
   
  "Трите живота". Общ окултен клас. I школна година (1922). Второ издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 307 с. ISBN 954-9589-31-5.
  Книгата за теглене - PDF
  Трите живота
  24 февруари 1922 г. [опис]
  Трите методи на природата
  2 март 1922 г. [опис]
  Четирите правила
  9 март 1922 г. [опис]
  Първото задължение на учениците
  16 март 1922 г. [опис]
  Три разряда ученици
  30 март 1922 г. [опис]
  Отрицателни и положителни черти на ученика
  4 април 1922 г. [опис]
  Природни методи
  13 април 1922 г. [опис]
  Предназначението на музиката
  20 април 1922 г. [опис]
  Окултни правила
  27 април 1922 г. [опис]
  Символически, окултни правила и мерки
  2 май 1922 г. [опис]
  Мястото на човека в природата
  11 май 1922 г. [опис]
  Необятната любов
  18 май 1922 г. [опис]
  По пътя
  26 май 1922 г. [опис]
  Изгрев и залез
  2 юни 1922 г. [опис]
  Окултна хигиена
  8 юни 1922 г. [опис]
  Мисъл и действие
  15 юни 1922 г. [опис]
  Влиянието на музиката
  22 юни 1922 г. [опис]
  Мечешкият капан!
  29 юни 1922 г. [опис]
  Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина
  6 юли 1922 г. [опис]
  Простите и сложни движение в природата
  13 юли 1922 г. [опис]
  Живите сили в природата
  20 юли 1922 г. [опис]
  Развитие на съзнанието
  27 юли 1922 г. [опис]
  Превръщане на енергиите
  3 август 1922 г. [опис]

  В книгата са включени 23 беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват първа година на Общия окултен клас и са държани през 1922г. Беседите се публикуват за първи път по оригинали от Държавен архив.
   
  “Вие още не знаете какво е духовният живот. А Божествения живот още не сте изпитвали. Третата стъпка, която трябва да възприемем е: да влезем в Божествения живот. Ще снемете свещения егоизъм отвън и работата ни наполовина ще бъде свършена. Когато изучавате евангелието виждате, че Христос започва от малките правила и дохожда до съвършенството.”
   
  "Трите живота". Общ окултен клас. I школна година (1922). Второ издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 307 с. ISBN 954-9589-31-5.
  Оригина: „Окултни лекции: Дадени на учениците на Всемирното Бяло братство, I школна година“. Общ окултен клас. I година (1922). Русе, 1922.
   
  Бележки от книгата:
  Компютърен набор: Стоил Янев, Хенриета Недкова.
  Коректори: Стоил Янев, Христо Андонов.
  Графично оформление: Радко Иванов.
  Добронамерено и със разбиране съдействуваха: Виолета Станева, Минка Андонова.
  Координатор за отпечатването на неиздаваното и нередактирано Слово на Учителя Дънов: Вергилий Кръстев.
   
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Тодорова (1888–1972), Славка Керемедчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Автентичността на стенографските записки е запазена.
  Всяко Божие слово е опитано. То е щит за тези, които уповават на него. Не притуряй на неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30; 5, 6)
   
  Бележки от книгата:
  Пояснение
  Словото на Учителя изнесено пред Общия окултен клас год. I – 1922 е отпечатано в томчето „Окултни лекции: Дадени на учениците на Всемирното Бяло братство, I школна година“ – София, 1922 и включва лекциите от 1 до 14 включително. Лекциите от 15 до 23 са отпечатани в отделни брошури.
  В излязлото по-късно томче „Трите живота“ – София, 1942 г. Словото на Учителя е много редактирано и променено изцяло!
  При направената проверка в Държавен исторически архив по архивни единици от Ефросина Антова Ангелова-Пенкова се установи, че почти няма разлика с отпечатаното Слово през 1922 г.
  Настоящият том включва лекциите от 1922 г.
  – Вергилий Кръстев

  191 downloads

  Updated

 2. 02. Абсолютна справедливост

  Абсолютна справедливост


   
   
  "Абсолютна справедливость". Общъ окултенъ класъ. IV година (1924–1925). Второ издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 544 с. ISBN 954-9589-68-4.
  Книгата за теглене - PDF
  Абсолютна справедливост
  15 октомври 1924 г. [опис]
  Добрата постъпка
  22 октомври 1924 г. [опис]
  Темпераментите
  29 октомври 1924 г. [опис]
  Връзки в геометрическите форми
  5 ноември 1924 г. [опис]
  Забравените неща
  12 ноември 1924 г. [опис]
  Несъизмеримите неща
  19 ноември 1924 г. [опис]
  Пелените на живота. Радости и скърби
  26 ноември 1924 г. [опис]
  Закон на равенство
  3 декември 1924 г. [опис]
  Неразбраното
  10 декември 1924 г. [опис]
  Хармонична деятелност
  17 декември 1924 г. [опис]
  Както природата пише
  24 декември 1924 г. [опис]
  Малката радост
  31 декември 1924 г. [опис]
  Проекции
  7 януари 1925 г. [опис]
  Положителни и отрицателни състояния на живота
  14 януари 1925 г. [опис]
  Значение на изслушването
  21 януари 1925 г. [опис]
  Правилно пение
  28 януари 1925 г. [опис]
  Отворената и затворената чаша
  4 февруари 1925 г. [опис]
  Продължаване на живота
  11 февруари 1925 г. [опис]
  Причини за противоречия
  18 февруари 1925 г. [опис]
  Отличителните черти на човешката интелигентност
  25 февруари 1925 г. [опис]
  Истинско служене
  4 март 1925 г. [опис]
  Равностранният триъгълник
  11 март 1925 г. [опис]
  Фазите на живота
  18 март 1925 г. [опис]
  Придатъците на разумния живот
  25 март 1925 г. [опис]
  Израз
  1 април 1925 г. [опис]
  Отмерените прояви
  8 април 1925 г. [опис]
  Закон на съотношения
  15 април 1925 г. [опис]
  Успоредните линии
  17 юни 1925 г. [опис]
  Най-малкото чувство
  24 юни 1925 г. [опис]
  Земята се върти. Стремеж на душата
  1 юли 1925 г. [опис]
  Теория и практика
  8 юли 1925 г. [опис]
  Силовите линии на доброто и злото
  15 юли 1925 г. [опис]
  Несъвместими отношения
  22 юли 1925 г. [опис]
  Съвместими отношения
  29 юли 1925 г. [опис]
  Разумни наблюдения
  5 август 1925 г. [опис]
  Малкото добро и малкото зло
  12 август 1925 г. [опис]

  Книгата съдържа 36 беседи на Учителя Беинса Дуно, които представляват IV година на Общия окултен клас. Държани през 1924-1925г., беседите са второ издание.
   
  “Животът сам по себе си е музика. Подразбирам добрият живот. Докато човек не пее, той не може да живее добре. Ако някой мисли, че може да живее добре без пеене, той се лъже. Всички хора, които не са музикални, са лоши хора. Най-жестоки са хората, които не са музикални. Статистиката показва, че между музикантите няма престъпници, няма убийци. Всички убийци нямат музика. Те не само, че нямат духовна музика, но нямат и обикновена музика.”
   
  "Абсолютна справедливость". Общъ окултенъ класъ. IV година (1924–1925). Второ издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 544 с. ISBN 954-9589-68-4.
   
  [Оригинал:] "Абсолютна справедливост". Общ окултен клас. Година IV (1924–1925). Русе, 1927.
   
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка: Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева.
  Уточненията на стенографката сѫ въ кръгли скоби и курсивъ. Добавенитѣ за яснота букви или думи сѫ поставени въ квадратни скоби.
   
  Допълнителни бележки:
  Изданието е със старите букви.
   
  Файлове: Absolutna_spravedlivost.pdf |

  121 downloads

  Updated

 3. 09. Вечният порядък

  Вечният порядък


   
   
  "Вечният порядък". Общ окултен клас. Година XIII (1933–1934). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 776 с. ISBN 954-9589-38-2.
  Книгата за теглене - PDF
  Вечният порядък. Най-силното у човека
  27 септември 1933 г. [опис]
  Трите първични принципа. Елементи в живота
  4 октомври 1933 г. [опис]
  Живот в общото съзнание
  11 октомври 1933 г. [опис]
  Ангелите на светлината. Новите възгледи
  18 октомври 1933 г. [опис]
  Елементарни, съзвучащи и съграждащи мисли
  25 октомври 1933 г. [опис]
  Човешките и Божествените порядки в живота
  1 ноември 1933 г. [опис]
  Слушане от вътре. Какво да направиш
  8 ноември 1933 г. [опис]
  Най-малката любов
  15 ноември 1933 г. [опис]
  Търпелив и добър човек
  22 ноември 1933 г. [опис]
  Придобивките на деня
  29 ноември 1933 г. [опис]
  Единният живот. Обичай общия живот!
  6 декември 1933 г. [опис]
  Пътят към свободата
  13 декември 1933 г. [опис]
  Въздухът и мисълта – нови начини за хранене
  20 декември 1933 г. [опис]
  Постигни реалността
  27 декември 1933 г. [опис]
  Новото направление в живота
  3 януари 1934 г. [опис]
  Едно писмо
  10 януари 1934 г. [опис]
  Силата на подсъзнанието и свръхсъзнанието
  17 януари 1934 г. [опис]
  Най-малкият опит
  24 януари 1934 г. [опис]
  Съществените правила
  31 януари 1934 г. [опис]
  Дружене, слушане и следване
  7 февруари 1934 г. [опис]
  Не я ограничавай!
  14 февруари 1934 г. [опис]
  Опитай!
  21 февруари 1934 г. [опис]
  Ключ за постижения
  28 февруари 1934 г. [опис]
  Даване – вземане. Скъпоценният камък
  7 март 1934 г. [опис]
  Развитие на заложбите
  14 март 1934 г. [опис]
  Мистичната чаша. Хигиена на душата
  21 март 1934 г. [опис]
  Пътят на щастието. Единственият подтик
  28 март 1934 г. [опис]
  Условията за растеж
  4 април 1934 г. [опис]
  Идването на Господа
  11 април 1934 г. [опис]
  Възвишеното в човека
  18 април 1934 г. [опис]
  Сигурният пазител
  25 април 1934 г. [опис]
  Път за постижение
  2 май 1934 г. [опис]
  Що е човек
  9 май 1934 г. [опис]
  Божественият филтър
  16 май 1934 г. [опис]
  Пред шестата врата
  23 май 1934 г. [опис]
  Послушание
  30 май 1934 г. [опис]
  Неразрешените задачи
  6 юни 1934 г. [опис]
  Двете линии
  13 юни 1934 г. [опис]
  Правият път
  20 юни 1934 г. [опис]
  Дишането и вътрешният живот
  27 юни 1934 г. [опис]
  Самовъзпитание
  4 юли 1934 г. [опис]
  Взимане и даване. Първият и последният
  11 юли 1934 г. [опис]
  Вътрешни състояния и външни условия
  18 юли 1934 г. [опис]
  Великото изкуство
  25 юли 1934 г. [опис]
  Търпение, чистота и приложение
  22 август 1934 г. [опис]
  На своето место
  29 август 1934 г. [опис]
  Изпит на ученика
  5 септември 1934 г. [опис]
  Връзка с Бога
  12 септември 1934 г. [опис]
  Трите положения
  19 септември 1934 г. [опис]

  Книгата съдържа 49 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани от септември 1933 до септември 1934г. Беседите се публикуват за първи път.
   
  “Не контролирайте любовта на когото и да е, защото в тази любов Бог се проявява. Не ставайте вие стражари за Божията любов. Там, дето Бог се проявява, остави Бог да се прояви, за да Видите Неговото величие. И Бог няма да се прояви в Своята любов, както ние се проявяваме. Не казвай: “Той е много студен човек, няма никаква любов. Той е жесток.” Оставете това, това са ваши заключения.”
   
  "Вечният порядък". Общ окултен клас. Година XIII (1933–1934). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 776 с. ISBN 954-9589-38-2.
   
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благoдарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките: Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотвереният им труд!
  Координатор за напечатването на неиздавано досега слово на Учителя Петър Дънов – д-р Вергилий Кръстев
  В настоящото първо издание е запазена пълна автентичност на стенограмите, разчетени от Елена Андреева. Всички намеси от страна на издателският екип са изнесени под линия. На места в текста са вмъкнати уточнения в кръгли скоби ( ) от самата стенографка, които са изписани с курсив. Думите или буквите в квадратни скоби [ ] са добавени, където в разчетената стенограма е изпуснат текст или за по-лесно разбиране на някои изречения. На местата, където има явно пропуснат текст, е поставено многоточие в квадратни скоби […].
   
  Бележки от книгата:
  Формат: 16/60/84
  Печатни коли: 48.5
  Компютърен набор и корекция: Теодора Шкодрева, Меглена Шкодрева
  Художник: Янко Янев
  Предпечатна подготовка: Атанас Джажев

  88 downloads

  Updated

 4. 10. Ако говоря - том І

  Ако говоря I


   
  "Ако говоря." Общ окултен клас. Четиринадесета година (1934–1935). Том I. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 484 с. ISBN 954-9589-69-2.
  Книгата за теглене - PDF
  Ако говоря
  26 септември 1934 г. [опис]
  Милосърдие, смирение и молитва
  3 октомври 1934 г. [опис]
  Стар и нов порядък
  10 октомври 1934 г. [опис]
  Богат и сиромах
  17 октомври 1934 г. [опис]
  Добри проводници
  24 октомври 1934 г. [опис]
  Най-високият връх
  31 октомври 1934 г. [опис]
  Самоотричане
  7 ноември 1934 г. [опис]
  Механическо и органическо пеене
  14 ноември 1934 г. [опис]
  Действието на музиката
  21 ноември 1934 г. [опис]
  Принципи и условия
  28 ноември 1934 г. [опис]
  Веселие и радост
  5 декември 1934 г. [опис]
  Най-съвършеният идеал
  12 декември 1934 г. [опис]
  Законът на свободата
  19 декември 1934 г. [опис]
  Проводници
  2 януари 1935 г. [опис]
  Ново раждане
  9 януари 1935 г. [опис]
  Божествената справедливост
  16 януари 1935 г. [опис]
  Новият опит
  23 януари 1935 г. [опис]
  В нова окраска
  30 януари 1935 г. [опис]
  Естественото положение на човешката душа
  6 февруари 1935 г. [опис]
  Здравословното положение на човешката душа
  13 февруари 1935 г. [опис]
  Изпитите на ученика
  20 февруари 1935 г. [опис]

  В книгата са включени 21 беседи от XIV година на Общия окултен клас. Държани от Учителя Беинса Дуно в периода 1934 - 1935 г. беседите се публикуват за първи път.
   
  “Има една вътрешна страна на живота. Всяка една плесница, при която страдаме, то е плесница на Божественото в нас. Сега аз ви навеждам този пример, за да имате една философия. Вие седите на повърхността и разглеждате живота много повърхностно - от много малки работи се тревожите, за нищо и никакво, за пет пари работа.”
   
  "Ако говоря". Общ окултен клас. Четиринадесета година (1934–1935). Том I. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 484 с. ISBN 954-9589-69-2.
   
  Бележки от книгата:
  Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което ни дари. Израз на нашата благодарност ще е изучаването му от всеки ученик, на когото съзнанието се е отключило за него, за Словото.
   
  Бележки от книгата:
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Предпечатна подготовка: Звезда Попова, Наталия Ангелова.

  104 downloads

  Updated

 5. 11. Ако говоря - том ІІ

  Ако говоря II


   
  "Ако говоря". Общ окултен клас. Четиринадесета година (1934–1935). Том II. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 460 с. ISBN 954-9589-70-6.
  Книгата за теглене - PDF
  Развитие на справедливостта
  27 февруари 1935 г. [опис]
  Законът на помагането
  6 март 1935 г. [опис]
  Най-добрият плод
  13 март 1935 г. [опис]
  Трите правила
  20 март 1935 г. [опис]
  Божественият подтик
  27 март 1935 г. [опис]
  Първото стъпало на Любовта
  3 април 1935 г. [опис]
  Двете силни точки
  10 април 1935 г. [опис]
  Най-голямото изкуство
  17 април 1935 г. [опис]
  Предпоставките на музиката
  24 април 1935 г. [опис]
  Киселина, основа и сол
  1 май 1935 г. [опис]
  Трите геометрични фигури
  8 май 1935 г. [опис]
  Последният изпит
  15 май 1935 г. [опис]
  Общи погрешки и общи добродетели
  29 май 1935 г. [опис]
  Правилно пеене
  5 юни 1935 г. [опис]
  Прав и крив път
  12 юни 1935 г. [опис]
  Комплексни понятия
  19 юни 1935 г. [опис]
  Филмът на живота
  3 юли 1935 г. [опис]
  Мисъл, сила и любов
  10 юли 1935 г. [опис]
  Колко е добър Господ
  17 юли 1935 г. [опис]
  Стар и нов порядък
  24 юли 1935 г. [опис]
  Проводници
  18 септември 1935 г. [опис]

  В книгата са включени 21 беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват том II от XIV-та година на Общия окултен клас. Беседите се публикуват за първи път.
   
  "Ако говоря". Общ окултен клас. Четиринадесета година (1934–1935). Том II. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 460 с. ISBN 954-9589-70-6.
   
  Бележки от книгата:
  Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което ни дари. Израз на нашата благодарност ще е изучаването му от всеки ученик, на когото съзнанието се е отключило за него, за Словото.
   
  Бележки от книгата:
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Предпечатна подготовка: Звезда Попова, Наталия Ангелова.

  105 downloads

  Updated

 6. 13. Запалена свещ

  Запалена свещ


   
   
  "Запалена свещ". Общ окултен клас. XVI година (1936–1937). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 659 с. ISBN 954-9589-27-7.
  Книгата за теглене - PDF
  Запалена свещ 23 септември 1936 г. [опис]
  Противоречията в природата 30 септември 1936 г. [опис]
  Път, истина и живот 7 октомври 1936 г. [опис]
  Усет, влечение, чувство, стремеж 14 октомври 1936 г. [опис]
  Изяснения 21 октомври 1936 г. [опис]
  Трите картини. 6 януари 1937 г. [опис]
  Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола. 13 януари 1937 г. [опис]
  Съработници на Бога 20 януари 1937 г. [опис]
  Свещеното правило 27 януари 1937 г. [опис]
  Царството на Духа 3 февруари 1937 г. [опис]
  Музикална забава 10 февруари 1937 г. [опис]
  Обичай и познавай! Добър и учен! 17 февруари 1937 г. [опис]
  Не ограничавай Божественото 24 февруари 1937 г. [опис]
  Път за освобождение 3 март 1937 г. [опис]
  Мислене и чувствувание 10 март 1937 г. [опис]
  Плосък и объл говор 17 март 1937 г. [опис]
  Гласни и съгласни – радости и скърби 24 март 1937 г. [опис]
  Малката топлина и малката светлина 31 март 1937 г. [опис]
  Четирите струни 7 април 1937 г. [опис]
  Път към новото 14 април 1937 г. [опис]
  Възможности в живота 21 април 1937 г. [опис]
  Умни, здрави и богати 28 април 1937 г. [опис]
  Разумният музикален живот 5 май 1937 г. [опис]
  Свободният човек 12 май 1937 г. [опис]
  Цялото и частите 19 май 1937 г. [опис]
  Първата песен 26 май 1937 г. [опис]
  Правилно приемане 2 юни 1937 г. [опис]
  Отношение на нещата 9 юни 1937 г. [опис]
  Пътят на музиката 16 юни 1937 г. [опис]
  Временно и постоянно 23 юни 1937 г. [опис]
  Всичко е създадено за добро 30 юни 1937 г. [опис]
  Божествено ръководство 7 юли 1937 г. [опис]
  Ценности и възможности 21 юли 1937 г. [опис]
  Реалното и идеалното 28 юли 1937 г. [опис]
  Нашето предназначение 4 август 1937 г. [опис]
  Пътят и възможностите 11 август 1937 г. [опис]
  Естественият живот 25 август 1937 г. [опис]
  Не нарушавайте свободата 1 септември 1937 г. [опис]
  Трите основни неща 8 септември 1937 г. [опис]
  Камъчето под езика 15 септември 1937 г. [опис]

  В книгата са включени 40 беседи на Учителя Беинса Дуно, държани в края на 1936 и 1937г. Беседите представляват XVI година на Общия окултен клас и се публикуват за първи път.
   
  “Онзи, на който очите са отслабнали, всяка вечер преди да си легне, да отправя погледа си нагоре, не да си дига главата, но очите си да движи. Вземете ясновидците, правят също упражнение. На онзи ясновидец, очите са обърнати нагоре. Гледам онзи хора, които са ангажирани със земята, гледат надолу. Избягвайте гледането надолу.”
   
   
  "Запалена свещ". Общ окултен клас. XVI година (1936–1937). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 659 с. ISBN 954-9589-27-7.
   
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд!
  Всяко Божие Слово е опитано: Той е щит за тези, които уповават на Него. Не притуряй на Неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30:5–6)
  Автентичността на стенографските записки е запазена
  Координатор за отпечатване на неиздаденото Слово: Вергилий Кръстев
  Компютърен набор: Димитър Зарков
  Компютърна обработка: Буряна Пенкова, Вихър Пенков
  Коректори: Ефросина Ангелова-Пенкова, Венета Максимова, Вихър Пенков

  136 downloads

  Updated

 7. 14. Божественият импулс

  Божественият импулс


   
   
  "Божественият импулс". Общ окултен клас. XVII година (1937–1938). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 726 с. ISBN 954-9589-25-0.
  Книгата за теглене - PDF
  Вечно подмладяване. Закон за вечна младост
  22 септември 1937 г. [опис]
  Ценностите в живота
  6 октомври 1937 г. [опис]
  Пътят на човешкото развитие
  13 октомври 1937 г. [опис]
  Мястото на възвишеното и обикновеното в живота
  27 октомври 1937 г. [опис]
  Право и безправие
  3 ноември 1937 г. [опис]
  Малките опити
  10 ноември 1937 г. [опис]
  Естественият път
  17 ноември 1937 г. [опис]
  Аз ще оздравея
  24 ноември 1937 г. [опис]
  Музикално утро. Седемте принципа
  1 декември 1937 г. [опис]
  Недоизказаното
  8 декември 1937 г. [опис]
  Добрият брат и добрият баща
  15 декември 1937 г. [опис]
  Ползата от краката
  22 декември 1937 г. [опис]
  Пред радостите и зад страданията
  29 декември 1937 г. [опис]
  Съзвучие
  5 януари 1938 г. [опис]
  Четиритях точки
  12 януари 1938 г. [опис]
  Ден без стълкновение
  19 януари 1938 г. [опис]
  Обичай и освобождавай
  26 януари 1938 г. [опис]
  Ще идеш и ще се възродиш
  2 февруари 1938 г. [опис]
  Страдание и учение
  9 февруари 1938 г. [опис]
  Божественият глас
  16 февруари 1938 г. [опис]
  Богатство и сиромашия
  23 февруари 1938 г. [опис]
  Лечебното действие на музиката
  2 март 1938 г. [опис]
  Божието дихание
  9 март 1938 г. [опис]
  О, любов неизказана! Музикално упражнение
  16 март 1938 г. [опис]
  Музикалният живот на душата
  23 март 1938 г. [опис]
  Един момент
  30 март 1938 г. [опис]
  Еднократен, многократен и непреривни процеси
  6 април 1938 г. [опис]
  Беззаветна благодарност
  20 април 1938 г. [опис]
  Божественият импулс
  27 април 1938 г. [опис]
  Музикална любов
  4 май 1938 г. [опис]
  Учат и страдат
  11 май 1938 г. [опис]
  Доброта, разумност, любов
  18 май 1938 г. [опис]
  Правият и кривият път
  25 май 1938 г. [опис]
  Великото благо на живота
  1 юни 1938 г. [опис]
  Добрият живот
  22 юни 1938 г. [опис]
  Основа на здравето
  29 юни 1938 г. [опис]
  Светлина, топлина, доброта
  6 юли 1938 г. [опис]
  Кибритени клечки
  31 август 1938 г. [опис]
  Ценност и посока
  7 септември 1938 г. [опис]
  Четирите елемента
  14 септември 1938 г. [опис]
  По закон и по любов
  21 септември 1938 г. [опис]

  В книгата са включени 41 беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват XVII година на Общия окултен клас. Беседите се публикуват за първи път.
   
  “Започнете с приложението, да станете силни, да живеете правилно. Престанете да живеете за себе си. Ако не живеете за себе си, всичко ще имате. Целият свят страда от това, че не обича Бога. Сега от всички се изисква любов към Бога. Тази любов включва благото на всички хора в света.”
   
  "Божественият импулс". Общ окултен клас. XVII година (1937–1938). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 726 с. ISBN 954-9589-25-0.
   
  Бележки от книгата:
  Автентичността на стенографските записки е запазена
  Координатор за отпечатване на неиздаденото Слово: Вергилий Кръстев
  Компютърен набор: Димитър Зарков
  Компютърна обработка: Буряна Пенкова, Вихър Пенков
  Коректори: Ефросина Ангелова-Пенкова, Венета Максимова, Вихър Пенков
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд!
  Всяко Божие Слово е опитано: Той е щит за тези, които уповават на Него. Не притуряй на Неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30:5–6)

  98 downloads

  Updated

 8. 15. Слава Божия, царството Божие и волята Божия

  Славата Божия, царството Божие и волята Божия


   
   
  "Славата Божия, царството Божие и волята Божия". Общ окултен клас. Година XVIII (1938–1939). Том I. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 432 с. ISBN 954-9589-17-X.
  Книгата за теглене - PDF
  Закони на Любовта
  28 септември 1938 г. [опис]
  Славата Божия, царството Божие и волята Божия
  12 октомври 1938 г. [опис]
  Посещение на Бога
  19 октомври 1938 г. [опис]
  Естествените връзки
  26 октомври 1938 г. [опис]
  Божественият подтик
  2 ноември 1938 г. [опис]
  Да станем едно
  9 ноември 1938 г. [опис]
  Добри и лоши хора
  16 ноември 1938 г. [опис]
  Разумният път в живота
  23 ноември 1938 г. [опис]
  Новата религия
  30 ноември 1938 г. [опис]
  Спокойно сърдце
  7 декември 1938 г. [опис]
  Път и постижение
  14 декември 1938 г. [опис]
  Обич и преценка
  21 декември 1938 г. [опис]
  Физически, духовни и умствени нужди
  28 декември 1938 г. [опис]
  Здравословното състояние на човешката душа
  4 януари 1939 г. [опис]
  Правилно разбиране
  11 януари 1939 г. [опис]
  Най-малкото и най-голямото
  18 януари 1939 г. [опис]
  Увеличете светлината и топлината
  25 януари 1939 г. [опис]
  Постъпвайте съвършено!
  1 февруари 1939 г. [опис]
  Надежда, вяра и любов
  8 февруари 1939 г. [опис]
  Правилни схващания и правилен живот
  15 февруари 1939 г. [опис]
  Най-умни, най-чисти и най-силни
  22 февруари 1939 г. [опис]

  В книгата са представени 21 беседи на Учителя Беинса Дуно, държани в края на 1938 и началото на 1939г. Изданието е първо и по оригинал.
   
  “Животът е скрит във въздуха. Когато се говори, че Бог е вдъхнал в ноздрите на човека, турил го във връзка с тоя живот. Човек като диша, трябва да мисли. Сутрин, като погледнете, дойде онази великата мисъл, ония блага, които Бог ви дал, да бъдете благодарни.”
   
  "Славата Божия, царството Божие и волята Божия". Общ окултен клас. Година XVIII (1938–1939). Том I. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 432 с. ISBN 954-9589-17-X.
   
  Бележки от книгата:
  В настоящото първо издание е запазена пълна автентичност на стенограмите, разчетени от Елена Андреева. Всички намеси от страна на редакторите са изнесени под линия. На места в текста са вмъкнати уточнения в скоби от самата стенографка. При редактирането са допълнени и поставени в квадратни скоби явно липсващи, пропуснати от стенографките, думи и изрази. Въпросните думи са обозначени с б.р.
  Стенографирали: Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990)
  Стенограмите дешифрирала: Елена Андреева
  Редактори: Теодора Шкодрева, Меглена Шкодрева, Ясен Даскалов, Таня Божилова
  Компютърен набор: Юлияна Ангелова
  Координатор за напечатването на неиздавано досега слово на Учителя Петър Дънов – д-р Вергилий Кръстев
  Формат 16/60/84
  Печатни коли 27
  Компютърен дизайн: Атанас Джажев, Рекламно-издателска къща „Зодиак-Н“ – В. Търново (066/3-01-42)
   
  Бележки от книгата:
  „…Това, което ви се говори, важно е дали е верно логически, дали е верно според езика на Истината, а не според граматиката. Когато аз говоря Истината предпочитам да я изкажа на най-прост език, но понятен за всички, макар и да не е изложен граматически правилно. Казвате: „Защо човек да не говори на красив, чисто граматически език?“ Има причини за това. Преди всичко граматиката, с която хората си служат на земята, не е същата граматика, с която ангелите си служат. Никой човек на земята не може да говори тъй красиво и правилно, както един ангел може да говори.“
  – Учителят, „Козативни сили“
   
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.

  99 downloads

  Updated

 9. 16. Силата на мисълта

  Силата на мисълта


   
   
  "Силата на мисълта". Общ окултен клас. Година XVIII (1938–1939). Том II. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 320 с. ISBN 954-9589-18-8.
  Книгата за теглене - PDF
  Силата на мисълта
  8 март 1939 г. [опис]
  Самовъзпитание
  15 март 1939 г. [опис]
  Божествената мярка
  22 март 1939 г. [опис]
  Качествата на ученика
  29 март 1939 г. [опис]
  Господари на външния и вътрешния живот
  5 април 1939 г. [опис]
  Съобразителност и разумност
  12 април 1939 г. [опис]
  Големите блага
  19 април 1939 г. [опис]
  Симфония на щастието
  26 април 1939 г. [опис]
  Иде и иди
  3 май 1939 г. [опис]
  Слушане и чуване. Музикални упражнения
  10 май 1939 г. [опис]
  Музикалния тон на живота
  17 май 1939 г. [опис]
  Музикална задача
  24 май 1939 г. [опис]
  Музика на мислите, чувствата и постъпките
  31 май 1939 г. [опис]
  Изкуството на ангелите
  7 юни 1939 г. [опис]
  Езикът на седемте тона
  14 юни 1939 г. [опис]
  Нагоре и напред
  21 юни 1939 г. [опис]
  Най-лесното изкуство
  28 юни 1939 г. [опис]
  Дрехата на Любовта
  5 юли 1939 г. [опис]
  Бог иска това
  30 август 1939 г. [опис]
  Организирана вяра
  13 септември 1939 г. [опис]
  Бъдете служители
  20 септември 1939 г. [опис]

  Книгата представя 21 беседи от Учителят Беинса Дуно, държани през 1939г., които се публикуват за първи път.
   
  “Та рекох, светът е създаден музикално. Най-нисши трептения на музиката се намират във физическият свят. Затова работите на физическото поле стават много трудни, понеже са слаби тия трептения. Сега Божественият свят е слязъл до дълбините, за ад повдигне нисшия свят, да повдигне най-нисшите трептения… Щом вие сте тъжни, във вас са се понижили трептенията.”
   
  "Силата на мисълта". Общ окултен клас. Година XVIII (1938–1939). Том II. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 320 с. ISBN 954-9589-18-8.
   
  Бележки от книгата:
  В настоящото първо издание е запазена пълна автентичност на стенограмите, разчетени от Елена Андреева. Всички намеси от страна на редакторите са изнесени под линия. На места в текста са вмъкнати уточнения в скоби от самата стенографка. При редактирането са допълнени и поставени в квадратни скоби явно липсващи, пропуснати от стенографките, думи и изрази.
  Стенографирали: Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990)
  Стенограмите дешифрирала: Елена Андреева
  Редактори: Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева
  Компютърен дизайн: Атанас Джажев, Рекламно-издателска къща „Зодиак-Н“ – В. Търново (066/3-01-42)
  Координатор за напечанването на неиздавано досега слово на Учителя Петър Дънов – д-р Вергилий Кръстев
  Формат 16/60/84
  Печатни коли 20
   
  Бележки от книгата:
  „…Това, което ви се говори, важно е дали е верно логически, дали е верно според езика на Истината, а не според граматиката. Когато аз говоря Истината предпочитам да я изкажа на най-прост език, но понятен за всички, макар и да не е изложен граматически правилно. Казвате: „Защо човек да не говори на красив, чисто граматически език?“ Има причини за това. Преди всичко граматиката, с която хората си служат на земята, не е същата граматика, с която ангелите си служат. Никой човек на земята не може да говори тъй красиво и правилно, както един ангел може да говори.“
  – Учителят, „Козативни сили“
   
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.

  319 downloads

  Updated

 10. 17. Единственото богатство

  Единственото богатство


   
   
  "Единственото богатство". Общ окултен клас. XIX година (1939–1940). Том I (лекции 1–23). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 432 с. ISBN 954-9589-37-4.
  Книгата за теглене - PDF
  Единственото богатство
  27 септември 1939 г. [опис]
  Което Той ви казва!
  4 октомври 1939 г. [опис]
  Към обетованата земя! Великата песен
  11 октомври 1939 г. [опис]
  Малките Божествени подтици
  18 октомври 1939 г. [опис]
  Оценка на Божествената Любов
  1 ноември 1939 г. [опис]
  Правилно възприемане и правилно даване
  8 ноември 1939 г. [опис]
  Към свобода!
  15 ноември 1939 г. [опис]
  Хубавата страна
  22 ноември 1939 г. [опис]
  Божествената топлина
  29 ноември 1939 г. [опис]
  Търсене на изгубената дума
  6 декември 1939 г. [опис]
  Един опит
  13 декември 1939 г. [опис]
  Дайте свобода!
  20 декември 1939 г. [опис]
  Музикална задача
  27 декември 1939 г. [опис]
  Вътрешният господар
  3 януари 1940 г. [опис]
  Божествената усмивка
  10 януари 1940 г. [опис]
  Налягане, напрежение, разумност
  17 януари 1940 г. [опис]
  Две задачи
  24 януари 1940 г. [опис]
  Трите връзки
  31 януари 1940 г. [опис]
  Подмладяване
  7 февруари 1940 г. [опис]
  Обичайте – ценете!
  14 февруари 1940 г. [опис]
  Любов към себе си, любов към ближния си, любов към Бога
  21 февруари 1940 г. [опис]
  Минало и настояще
  28 февруари 1940 г. [опис]
  Съвършенството
  6 март 1940 г. [опис]

  Книгата съдържа 23 беседи от Учителят Беинса Дуно, държани от септември 1939г. до март 1940г. Беседите се публикуват за първи път и представляват том I от ХIХ година на Общия окултен клас.
   
  “Човек трябва да обича, за да оправи всичките си криви работи. То е огънят, който е потребен за желязото, за да може да се изправи кривото желязо. Понеже туй желязо, ако не се нагорещи, не може да се изправи. Ако се нагорещи или ако се стопи, може да се изправи. “
   
  "Единственото богатство". Общ окултен клас. XIX година (1939–1940). Том I (лекции 1–23). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 432 с. ISBN 954-9589-37-4.
   
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Бележките на стенографката са отпечатани с курсив, в кръгли скоби ( ). Думите или буквите в квадратни скоби [ ] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип.
   
  Бележки от книгата:
  Компютърен набор: Диляна Делчева.
  Корекция: Венета Максимова, Иван Максимов, Петрана Венкова, Марина Иванова.
  Предпечатна подготовка: Марина Иванова.

  96 downloads

  Updated

 11. 18. Наука за живота

  Наука за живота


   
   
  "Наука за живота". Общ окултен клас. XIX година (1939–1940). Том II (лекции 24–48). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 416 с. ISBN 954-9589-46-3.
  Книгата за теглене - PDF
  Наука за живота
  13 март 1940 г. [опис]
  Името Божие, Царството Божие и Волята Божия
  20 март 1940 г. [опис]
  Трите закона
  27 март 1940 г. [опис]
  Влюбване и любов
  3 април 1940 г. [опис]
  Към съвършенство!
  10 април 1940 г. [опис]
  Отворената врата
  17 април 1940 г. [опис]
  Сгъстяване, разредяване и разширяване
  24 април 1940 г. [опис]
  Божественият център
  1 май 1940 г. [опис]
  Постижения на Любовта
  8 май 1940 г. [опис]
  Правилни процеси
  15 май 1940 г. [опис]
  Три вида любов
  22 май 1940 г. [опис]
  Двата принципа
  29 май 1940 г. [опис]
  Двата закона
  5 юни 1940 г. [опис]
  Реални величини
  12 юни 1940 г. [опис]
  Сила и безсилие
  19 юни 1940 г. [опис]
  Бъдете яки!
  26 юни 1940 г. [опис]
  Най-добрите условия
  3 юли 1940 г. [опис]
  Добри проводници
  10 юли 1940 г. [опис]
  Пробуждане на космичното съзнание
  17 юли 1940 г. [опис]
  Частите и цялото
  24 юли 1940 г. [опис]
  Източникът на радостта
  31 юли 1940 г. [опис]
  Разбиране на природните закони
  7 август 1940 г. [опис]
  Трите Божествени подтици
  21 август 1940 г. [опис]
  За дишането
  11 септември 1940 г. [опис]
  За добро е
  18 септември 1940 г. [опис]

  В книгата са включени 25 беседи на Учителя Беинса Дуно, държани през 1940г. Бесeдите представляват том II от ХIХ година на Общия окултен клас и се публикуват за първи път.
   
  “Ако искаш да се занимаваш с философия, трябва да е развита горната част на челото ти. Ако нямаш философия, няма да можеш да разглеждаш принципите на нещата. Да се занимаваш с литература значи да разглеждаш законите на нещата. А
  да се занимаваш с физическия свят, това значи да се занимаваш с фактите. Физическия свят се занимава с фактите; духовният свят се занимава с законите; Божественият свят се занимава с принципите.”
   
  "Наука за живота". Общ окултен клас. XIX година (1939–1940). Том II (лекции 24–48). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 416 с. ISBN 954-9589-46-3.
   
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Бележките на стенографката са отпечатани с курсив, в кръгли скоби ( ). Думите или буквите в квадратни скоби [ ] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип.
   
  Бележки от книгата:
  Компютърен набор: Диляна Делчева
  Корекция: Венета Максимова, Иван Максимов, Петрана Венкова, Марина Иванова
  Предпечатна подготовка: Марина Иванова

  113 downloads

  Updated

 12. 19. Всекий ден по една добра мисъл

  Всекий дѣнь по една добра мисъль


   
   
  "Всекий дѣнь по една добра мисъль". Общ окултен клас. Година XX (1940–1941). Том I. Първо издание. София, Издателство „Урания“, 1997. ISBN 954-9590-01-1.
  Книгата за теглене - PDF
  Всѣкий день по една добра мисъль - стар правопис - нов правопис
  25 септември 1940 г. [опис]
  Божественитѣ врата - стар правопис - нов правопис
  2 октомври 1940 г. [опис]
  Една седмица въ рая / Седмица в рая - стар правопис - нов правопис
  9 октомври 1940 г. [опис]
  Планетни влияния - стар правопис - нов правопис
  16 октомври 1940 г. [опис]
  Пѫтя на любовьта / По пътя на любовта - стар правопис - нов правопис
  23 октомври 1940 г. [опис]
  Дете, възрастенъ и старъ - стар правопис - нов правопис
  30 октомври 1940 г. [опис]
  Три седмици - стар правопис - нов правопис
  6 ноември 1940 г. [опис]
  Усилвайте връзката - стар правопис - нов правопис
  20 ноември 1940 г. [опис]
  Животъ, сила, здраве - стар правопис - нов правопис
  4 декември 1940 г. [опис]
  Единствената свобода - стар правопис - нов правопис
  11 декември 1940 г. [опис]
  Отворени и затворени фигури - стар правопис - нов правопис
  18 декември 1940 г. [опис]
  Врата на доброто и на любовьта - стар правопис - нов правопис
  25 декември 1940 г. [опис]
  Съработници - стар правопис - нов правопис
  1 януари 1941 г. [опис]
  Ще ви бѫде - стар правопис - нов правопис
  8 януари 1941 г. [опис]
  Тритѣ единици - стар правопис - нов правопис
  15 януари 1941 г. [опис]
  Мощната сила - стар правопис - нов правопис
  22 януари 1941 г. [опис]
  Законъ за обнова - стар правопис - нов правопис
  29 януари 1941 г. [опис]

  В книгата са представени 17 беседи на Учителя Беинса Дуно, които представляват том I от ХХ година на Общия окултен клас. Беседите се публикуват за първи път.
   
  “Тогава във всеки човек зачитайте Божественото. Аз съм забелязал, често пъти някое дете питам: Как ще стане тази работа, как да я направим? Казва: Ти нали знаеш? Аз в туй дете чета писмото на Бога. Като дойда при него, аз в туй дете питам Господа в него, казвам: Господи, как да стане тази работа?… Сега, като дойдете при един човек, ще му дадете уважение и почитание, понеже Господ е в него.”
   
  [Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Всекий дѣнь по една добра мисъль. Общ окултен клас. Година XX (1940–1941). Том I. Първо издание. София, Издателство „Урания“, 1997. ISBN 954-9590-01-1.
  Бележки от книгата:
  Издателскиятъ екипъ изказва благодарность на всички, които съ цената на лишения, граничещи съ героизъмъ, запазиха за поколѣнията безценното Слово на Учителя. Благодаримъ на стенографкитѣ Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемедчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалитѣ го презъ годинитѣ българи.
  Да бѫде благословенъ самоотвержениятъ имъ трудъ.
  Автентичностьта на стенографскитѣ записки е запазена
  Всѣко Божие Слово е опитано. То е щитъ за тѣзи, които уповаватъ на него. Не притуряй на неговитѣ думи, за да те не обличи и се покажешъ лъжецъ. (Прит. 30; 5, 6.)
  Правописъ и компютъренъ наборъ: Доброслава Гълѫбова
  Коректори: Любомиръ Гълѫбовъ, Доброслава Гълѫбова
  Графично оформление: Станиславъ Пухлевъ
  Бележки от книгата:
  Уважаемий читателю,
  Въ рѫцетѣ ти е първото издание на окултни лекции отъ ХХ година (1940–1941) на Общия Окултенъ класъ, томъ I, което е Словото на Всемировия Учитель Беинса Дуно – Учительтъ Петъръ Дѫновъ.
  Издаването на тази годишнина не е просто една необходимость, а дългъ и признателность къмъ Словото на Великиятъ Учитель, Което е Слово на Бога за шестата раса на идното човѣчество и за духовното въздигане на човѣшкитѣ души.
  Въ изпълнение и приложение на методитѣ, дадени отъ Учителя, въ които се посочва пѫтя какъ и по какъвъ начинъ да се издава Словото Му, Което е свещено и неприкосновено, ние го предоставяме на васъ така, както То е записано, разчетено и съхранено отъ стенографкитѣ. Съ настоящето първо издание на годишнината се прави и първи опитъ за издаване на Словото, съгласно официалниятъ правописъ на българския езикъ отъ 1925 г. до 1945 г. Това се налага не само отъ желанието ни да отпечатаме Словото въ пълната Му автентичность, но и отъ потрѣбностьта да възстановимъ въ печатаното Слово изхвърленитѣ отъ сегашния правописъ букви Ѣ и Ѫ.
  Учительтъ въ една отъ своитѣ беседи посочва, че буквата Ѣ е свалена отъ Константинъ отъ Невидимия свѣтъ и, че тази буква представлява единъ отъ кардиналнитѣ небесни знаци, която е знамето на славянската писменость и на славянството. Буквата Ѣ е Небесниятъ знакъ на Кирилицата и е печатъ на ангелъ Елохилъ, който завежда двамата братя Кирилъ и Методий отъ края на Вселената, за да имъ даде славянската писменость.
  Учительтъ казва: „Кирилъ и Методий, Свѣтилата на Славянския родъ, ви измъкнаха отъ тъмнината и ви облѣкоха съ Свѣтлина. Кирилъ и Методий свързаха българския народъ съ Небето“. (Вж „Изгрѣвътъ“, т.IV, стр.14–20, изд.1995 г., София)
  Учительтъ казва: „Като изучавате български езикъ, дохождате до буквитѣ Ѣ и Ѫ, които искатъ да изхвърлятъ. Буквата Ѣ е хубава. Ако се изхвърли отъ употрѣба, българитѣ ще закѫсатъ. Буквата Ѫ казва, че преди да говори, човѣкъ трѣбва да мисли. Преди да тръгнешъ на пѫть, мисли. Буквата Ѫ сѫществува само въ български езикъ. Богатъ е българскиятъ езикъ, но българитѣ още не могатъ да си служатъ съ него. Въ буквата Ѣ сѫ свързани заедно Божествениятъ и човѣшкиятъ принципъ. Въ думата славянинъ, сричката „Ава“ означава Богъ, Баща. Значи, Богъ живѣе въ славянитѣ, въ ония, които Го славятъ. Бѫдещето е на славянитѣ. Бѫдещето е и на българитѣ. Тѣ ще оправятъ всички народи, понеже въ тѣхния езикъ е буквата Ѣ – кръстътъ, търпението. Тая буква означава още събиране и примиряване на доброто и злото. Българинътъ казва: „Азъ зная да събирамъ доброто и злото, да ги примирявамъ“. Нѣкои пишатъ тая буква по два начина – Ѣ и IЪ. Както и да се пише, тя означава едно и сѫщо нѣщо. Знакътъ Ѣ е на сърдцето, а IЪ – на ума“. (Вж Младежки Окултенъ класъ, ХХIII година, 14 Лекция, стр.245–246, изд.1947 г., София)
  Другъ пѫть, Учительтъ казва: „Защо въ българския езикъ изхвърлиха Ѩ? И други букви изхвърлиха. Питатъ: „Защо е въ български този малъкъ еръ – Ь?“ Нѣкои букви могатъ да се изхвърлятъ, но нѣкои букви не трѣбва да се изхвърлятъ. Може да направишъ една цигулка съ три струни, но съ четири струни е по-хубава. Може да имашъ една китара съ четири струни, но ако имашъ съ шесть струни е по-хубава. Ако имашъ една арфа, не четири, но 36 струни трѣбватъ“. (Вж Общъ Окултенъ класъ, ХХ година, 6 Лекция, 1997 г., София)
  Учительтъ дойде въ България и предаде Словото Божие чрезъ Небесния знакъ и писа съ Небесния знакъ. Ето защо днесъ, повече отъ всѣкога, е потрѣбно Словото на Великия Учитель да бѫде предадено чрезъ Небеснитѣ знаци, за да дойде Божието благословение и Божията рѫка да закриля българския народъ.
  „Въ началото бѣ Словото. И Словото бѣ у Бога. И Словото бѣ Богъ“.
  За Словото, Учительтъ казва: „Противоречията въ живота идатъ ту отъ новия граматически строежъ на нашата речь, ту отъ онѣзи логични възприемания на нашиятъ умъ, ту отъ онѣзи етични мѣрила, съ които мѣримъ нѣщата, ту отъ онѣзи педагогични правила, съ които си служимъ съ живота. Всички тия нѣща водятъ къмъ невѣрни изяснения. Помнете, че въ това, което ви говоря, всѣка дума има опредѣленъ смисълъ. Ако азъ употрѣбявамъ опредѣлена дума, то азъ търся нейнитѣ вибрации, защото думитѣ се опредѣлятъ, както се опредѣлятъ слънчевитѣ лѫчи. Вие не можете да произведете опредѣленъ цвѣтъ, ако не можете да произведете вибрациитѣ, които отговарятъ. Напримѣръ, ако говорите за една добродетель, то вие трѣбва да възпроизведете вибрациитѣ, които отговарятъ на тази добродетель, и тогава чакъ ще разберете смисъла на тази дума. Само така ще имате една обективна реална Истина, която се проявява въ живота. Великитѣ Истини ще бѫдатъ тогава достѫпни за човѣка, когато той ще изучи законитѣ на Свѣтлината и нейнитѣ влияния върху човѣшкия организъмъ, както влиянието на различнитѣ цвѣтове“. (Вж „Изгрѣвътъ“, т.II, стр.28, изд.1995 г., София)
  Вѣрваме и се надяваме, че ще ни подкрепите духовно въ начинанието ни да издаваме Словото споредъ официалния правописъ на българския езикъ до 1945 година. Необходимо е едно уточнение: въ лекциитѣ отъ настоящето издание сѫ използувани скобитѣ ( ), въ които коректоритѣ, безъ да измѣнятъ смисъла на изреченията или мисъльта, а само за изясняване сѫ допълвали съюзи, частици, членувания и пр., съ което да не се нарушава автентичностьта на Словото. Съ знакътъ * сѫ отбелязани рѣдки, остарѣли и чужди думи, които сѫ пояснени въ речникъ накрая на книгата.
  Отъ издателитѣ
  Допълнителни бележки:
  Чертежите не са добавени.

  110 downloads

  Updated

 13. 20. Прав път

  Правъ пѫть


   
   
  "Правъ пѫть". Окултни лекции. Общъ окултенъ класъ. XX година (1940–1941). Томъ II. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 406 с. ISBN 954-9590-02-X.
  Книгата за теглене - PDF
  Учение и служение - стар правопис - нов правопис
  5 февруари 1941 г. [опис]
  Правъ пѫть - стар правопис - нов правопис
  12 февруари 1941 г. [опис]
  Слушайте съвета - стар правопис - нов правопис
  19 февруари 1941 г. [опис]
  Тритѣ връзки - стар правопис - нов правопис
  26 февруари 1941 г. [опис]
  Музикални тактове - стар правопис - нов правопис
  12 март 1941 г. [опис]
  Божествени закони - стар правопис - нов правопис
  19 март 1941 г. [опис]
  Законътъ за Божествената хармония - стар правопис - нов правопис
  26 март 1941 г. [опис]
  Музика и здраве - стар правопис - нов правопис
  2 април 1941 г. [опис]
  Не разваляйте пакта - стар правопис - нов правопис
  9 април 1941 г. [опис]
  Добре ще бѫде - стар правопис - нов правопис
  16 април 1941 г. [опис]
  Самовъзпитание - стар правопис - нов правопис
  23 април 1941 г. [опис]
  Основенъ тонъ - стар правопис - нов правопис
  30 април 1941 г. [опис]
  Ще направимъ жилище - стар правопис - нов правопис
  7 май 1941 г. [опис]
  Приятно занимание - стар правопис - нов правопис
  14 май 1941 г. [опис]
  Правата посока - стар правопис - нов правопис
  21 май 1941 г. [опис]
  Две състояния - стар правопис - нов правопис
  28 май 1941 г. [опис]
  Качване и слизане - стар правопис - нов правопис
  4 юни 1941 г. [опис]
  Най-разумнитѢ отношения - стар правопис - нов правопис
  11 юни 1941 г. [опис]
  Три основни тона - стар правопис - нов правопис
  18 юни 1941 г. [опис]
  Ново воюване - стар правопис - нов правопис
  25 юни 1941 г. [опис]
  Самообладание - стар правопис - нов правопис
  2 юли 1941 г. [опис]
  Невидимитѣ погрѣшки - стар правопис - нов правопис
  9 юли 1941 г. [опис]

  В книгата са представени 22 беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват том II от ХХ година на Общия окултен клас. Беседите са държани през 1941 година и се издават за първи път.
   
  “Правете връзка с добрите хора, умните и справедливите хора, за да стане една обмяна. Щом не правиш връзка с доброто - добър не можеш да станеш… Да мислим за Господа, тъй както се проявява в цялото битие. Всеки човек, в когото Бог се проявява - направи връзка с него. Това е един от най-добрите методи. С най-малките разходи става.”
   
  [Копирана:] Дѫновъ, Учительтъ Петъръ. Правъ пѫть. Окултни лекции. Общъ окултенъ класъ. XX година (1940–1941). Томъ II. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 406 с. ISBN 954-9590-02-X.
   
  Бележки от книгата:
   
  Правописъ и компютъренъ наборъ: Доброслава Гълѫбова
  Коректори: Любомиръ Гълѫбовъ, Доброслава Гълѫбова
  Графично оформление: Станиславъ Пухлевъ
   
  Издателскиятъ екипъ изказва благодарность на всички, които съ цената на лишения, граничещи съ героизъмъ, запазиха за поколѣнията безценното Слово на Учителя. Благодаримъ на стенографкитѣ Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемедчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалитѣ го презъ годинитѣ българи.
   
  Да бѫде благословенъ самоотвержениятъ имъ трудъ.
  Автентичностьта на стенографскитѣ записки е запазена
   
  Всѣко Божие Слово е опитано. То е щитъ за тѣзи, които уповаватъ на него. Не притуряй на неговитѣ думи, за да те не обличи и се покажешъ лъжецъ. (Прит. 30; 5, 6.)
   
  Бележки от книгата:
   
  Уважаемий читателю,
   
  Въ рѫцетѣ ти е първото издание на окултни лекции отъ ХХ година (1940–1941) на Общия Окултенъ класъ, томъ II, което е Словото на Всемировия Учитель Беинса Дуно – Учительтъ Петъръ Дѫновъ.
   
  Издаването на тази годишнина не е просто една необходимость, а дългъ и признателность къмъ Словото на Великиятъ Учитель, Което е Слово на Бога за шестата раса на идното човѣчество и за духовното въздигане на човѣшкитѣ души.
   
  Въ изпълнение и приложение на методитѣ, дадени отъ Учителя, въ които се посочва пѫтя какъ и по какъвъ начинъ да се издава Словото Му, Което е свещено и неприкосновено, ние го предоставяме на васъ така, както То е записано, разчетено и съхранено отъ стенографкитѣ. Съ настоящето първо издание на годишнината се прави и първи опитъ за издаване на Словото, съгласно официалниятъ правописъ на българския езикъ отъ 1925 г. до 1945 г. Това се налага не само отъ желанието ни да отпечатаме Словото въ пълната Му автентичность, но и отъ потрѣбностьта да възстановимъ въ печатаното Слово изхвърленитѣ отъ сегашния правописъ букви Ѣ и Ѫ.
   
  Учительтъ въ една отъ своитѣ беседи посочва, че буквата Ѣ е свалена отъ Константинъ отъ Невидимия свѣтъ и, че тази буква представлява единъ отъ кардиналнитѣ небесни знаци, която е знамето на славянската писменость и на славянството. Буквата Ѣ е Небесниятъ знакъ на Кирилицата и е печатъ на ангелъ Елохилъ, който довежда двамата братя Кирилъ и Методий отъ края на Вселената, за да имъ даде славянската писменость.
  Учительтъ казва: „Кирилъ и Методий, Свѣтилата на Славянския родъ, ви измъкнаха отъ тъмнината и ви облѣкоха съ Свѣтлина. Кирилъ и Методий свързаха българския народъ съ Небето“. (Вж „Изгрѣвътъ“, т.IV, стр.14–20, изд.1995 г., София)
   
  Учительтъ казва: „Като изучавате български езикъ, дохождате до буквитѣ Ѣ и Ѫ, които искатъ да изхвърлятъ. Буквата Ѣ е хубава. Ако се изхвърли отъ употрѣба, българитѣ ще закѫсатъ. Буквата Ѫ казва, че преди да говори, човѣкъ трѣбва да мисли. Преди да тръгнешъ на пѫть, мисли. Буквата Ѫ сѫществува само въ български езикъ. Богатъ е българскиятъ езикъ, но българитѣ още не могатъ да си служатъ съ него. Въ буквата Ѣ сѫ свързани заедно Божествениятъ и човѣшкиятъ принципъ. Въ думата славянинъ, сричката „Ава“ означава Богъ, Баща. Значи, Богъ живѣе въ славянитѣ, въ ония, които Го славятъ. Бѫдещето е на славянитѣ. Бѫдещето е и на българитѣ. Тѣ ще оправятъ всички народи, понеже въ тѣхния езикъ е буквата Ѣ – кръстътъ, търпението. Тая буква означава още събиране и примиряване на доброто и злото. Българинътъ казва: „Азъ зная да събирамъ доброто и злото, да ги примирявамъ“. Нѣкои пишатъ тая буква по два начина – Ѣ и IЪ. Както и да се пише, тя означава едно и сѫщо нѣщо. Знакътъ Ѣ е на сърдцето, а IЪ – на ума“. (Вж Младежки Окултенъ класъ, ХХIII година, 14 Лекция, стр.245–246, изд.1947 г., София)
   
  Другъ пѫть, Учительтъ казва: „Защо въ българския езикъ изхвърлиха Ѩ? И други букви изхвърлиха. Питатъ: „Защо е въ български този малъкъ еръ – Ь?“ Нѣкои букви могатъ да се изхвърлятъ, но нѣкои букви не трѣбва да се изхвърлятъ. Може да направишъ една цигулка съ три струни, но съ четири струни е по-хубава. Може да имашъ една китара съ четири струни, но ако имашъ съ шесть струни е по-хубава. Ако имашъ една арфа, не четири, но 36 струни трѣбватъ“. (Вж Общъ Окултенъ класъ, ХХ година, 6 Лекция, 1997 г., София)
   
  Учительтъ дойде въ България и предаде Словото Божие чрезъ Небесния знакъ и писа съ Небесния знакъ. Ето защо днесъ, повече отъ всѣкога, е потрѣбно Словото на Великия Учитель да бѫде предадено чрезъ Небеснитѣ знаци, за да дойде Божието благословение и Божията рѫка да закриля българския народъ.
   
  „Въ началото бѣ Словото. И Словото бѣ у Бога. И Словото бѣ Богъ“.
   
  За Словото, Учительтъ казва: „Противоречията въ живота идатъ ту отъ новия граматически строежъ на нашата речь, ту отъ онѣзи логични възприемания на нашиятъ умъ, ту отъ онѣзи етични мѣрила, съ които мѣримъ нѣщата, ту отъ онѣзи педагогични правила, съ които си служимъ съ живота. Всички тия нѣща водятъ къмъ невѣрни изяснения. Помнете, че въ това, което ви говоря, всѣка дума има опредѣленъ смисълъ. Ако азъ употрѣбявамъ опредѣлена дума, то азъ търся нейнитѣ вибрации, защото думитѣ се опредѣлятъ, както се опредѣлятъ слънчевитѣ лѫчи. Вие не можете да произведете опредѣленъ цвѣтъ, ако не можете да произведете вибрациитѣ, които отговарятъ. Напримѣръ, ако говорите за една добродетель, то вие трѣбва да възпроизведете вибрациитѣ, които отговарятъ на тази добродетель, и тогава чакъ ще разберете смисъла на тази дума. Само така ще имате една обективна реална Истина, която се проявява въ живота. Великитѣ Истини ще бѫдатъ тогава достѫпни за човѣка, когато той ще изучи законитѣ на Свѣтлината и нейнитѣ влияния върху човѣшкия организъмъ, както влиянието на различнитѣ цвѣтове“. (Вж „Изгрѣвътъ“, т.II, стр.28, изд.1995 г., София)
   
  Вѣрваме и се надяваме, че ще ни подкрепите духовно въ начинанието ни да издаваме Словото споредъ официалния правописъ на българския езикъ до 1945 година. Необходимо е едно уточнение: въ лекциитѣ отъ настоящето издание сѫ използувани скобитѣ ( ), въ които коректоритѣ, безъ да измѣнятъ смисъла на изреченията или мисъльта, а само за изясняване сѫ допълвали съюзи, частици, членувания и пр., съ което да не се нарушава автентичностьта на Словото. Съ знакътъ * сѫ отбелязани рѣдки, остарѣли и чужди думи, които сѫ пояснени въ речникъ накрая на книгата.
  Забележка: Въ първи томъ на годишнината „Всѣки день по една добра мисъль“, навсѣкѫде думата „карамфилче“ да се чете „каламфирче“.
   
  Отъ издателитѣ

  82 downloads

  Updated

 14. 21. Буден ум и будно сърце

  Буден ум и будно сърце


   
   
  "Буден ум и будно сърце". Общ окултен клас. XXI година (1941–1942). Том I (лекции 1–21). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 400 с. ISBN 954-9589-29-3.
  Книгата за теглене - PDF
  Буден ум и будно сърце
  1 октомври 1941 г. [опис]
  Малкият подтик
  8 октомври 1941 г. [опис]
  Учение и обич
  15 октомври 1941 г. [опис]
  Положителна мисъл
  22 октомври 1941 г. [опис]
  Разумна почивка
  29 октомври 1941 г. [опис]
  Да ценим живота
  5 ноември 1941 г. [опис]
  Музикални подтици
  12 ноември 1941 г. [опис]
  Повече спокойствие
  19 ноември 1941 г. [опис]
  Любов и Обич
  26 ноември 1941 г. [опис]
  Две врати за освобождение
  3 декември 1941 г. [опис]
  Нов живот на пеперуда
  10 декември 1941 г. [опис]
  Умът и сърцето
  17 декември 1941 г. [опис]
  Божии блага
  24 декември 1941 г. [опис]
  Едно, две, три
  31 декември 1941 г. [опис]
  Добри певци
  7 януари 1942 г. [опис]
  За добро е!
  14 януари 1942 г. [опис]
  Млад, възрастен, стар
  21 януари 1942 г. [опис]
  Здравословното състояние
  28 януари 1942 г. [опис]
  Не пренебрегвайте благата
  4 февруари 1942 г. [опис]
  Музика и организиране
  11 февруари 1942 г. [опис]
  Изгрява слънцето
  18 февруари 1942 г. [опис]

  В книгата са включени 21 беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват XXI година на Общия окултен клас. Беседите се публикуват за първи път.
   
  Буден ум и будно сърце. Общ окултен клас. XXI година (1941–1942). Том I (лекции 1–21). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 400 с. ISBN 954-9589-29-3.
   
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Бележките на стенографката са отпечатани с курсив, в кръгли скоби ( ). Думите или буквите в квадратни скоби [ ] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип.
   
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка: Марина Иванова
  Корекция: Леонид Кирилов, Иван Тодоров, Соня Тодорова, Мария Тодорова

  148 downloads

  Updated

 15. 22. Великата възможност

  Великата възможност


   
   
  "Великата възможност". Общ окултен клас. XXI година (1941–1942). Том II (лекции 22–43). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 336 с. ISBN 954-9589-30-7.
  Книгата за теглене - PDF
  Нови насоки
  25 февруари 1942 г. [опис]
  Живот и пеене
  4 март 1942 г. [опис]
  Добра мисъл, добро чувство и здраве
  11 март 1942 г. [опис]
  Музика в живота
  18 март 1942 г. [опис]
  Музикална екскурзия
  25 март 1942 г. [опис]
  Живот и музика
  1 април 1942 г. [опис]
  Люби, обичай
  8 април 1942 г. [опис]
  Великата възможност
  15 април 1942 г. [опис]
  С любов
  22 април 1942 г. [опис]
  Светлина, топлина и сила
  29 април 1942 г. [опис]
  Три картини
  6 май 1942 г. [опис]
  Примирете се със себе си
  13 май 1942 г. [опис]
  Състояние и разположение
  20 май 1942 г. [опис]
  Координиране
  27 май 1942 г. [опис]
  Служене
  3 юни 1942 г. [опис]
  Най-малкото добро
  10 юни 1942 г. [опис]
  Чистотата
  17 юни 1942 г. [опис]
  Линия на Любовта
  8 юли 1942 г. [опис]
  Законът на Любовта
  15 юли 1942 г. [опис]
  Заслужава да прави добро
  22 юли 1942 г. [опис]
  Пътища на Любовта
  29 август 1942 г. [опис]
  Живи и мъртви закони
  2 септември 1942 г. [опис]

  В книгата са представени 22 беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват том II от ХХI година на Общия окултен клас. Беседите са държани през 1942 година и се издават за първи път.
   
  "Великата възможност". Общ окултен клас. XXI година (1941–1942). Том II (лекции 22–43). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 336 с. ISBN 954-9589-30-7.
   
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Бележките на стенографката са отпечатани с курсив, в кръгли скоби ( ). Думите или буквите в квадратни скоби [ ] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип.
   
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка: Марина Иванова
  Корекция: Леонид Кирилов, Иван Тодоров, Соня Тодорова, Мария Тодорова

  85 downloads

  Updated

 16. 05. Доброто оръжие

  Доброто оръжие


   
   
  "Доброто оръжие". Общ окултен клас. Година IX (1929–1930). Том III. Първо издание. Издателска къща „Жануа-98“, 2008. ISBN 978-954-376-016-9.
  Книгата за теглене - PDF
  Доброто оръжие
  23 април 1930 г. [опис]
  Положително знание
  30 април 1930 г. [опис]
  Претръпване и претъпяване
  7 май 1930 г. [опис]
  Добрият ден
  14 май 1930 г. [опис]
  Постоянната цена
  21 май 1930 г. [опис]
  Правилно разбиране на живота
  28 май 1930 г. [опис]
  Точност
  4 юни 1930 г. [опис]
  Двата принципа
  11 юни 1930 г. [опис]
  Абсолютно доверие
  18 юни 1930 г. [опис]
  Закон и принцип
  25 юни 1930 г. [опис]
  Правилно ядене - правилно служене
  2 юли 1930 г. [опис]
  Форма и съдържание
  9 юли 1930 г. [опис]
  Проява, връзка и причина
  16 юли 1930 г. [опис]
  Интуицията - Божественото чувство
  23 юли 1930 г. [опис]
  Скришната стаичка
  30 юли 1930 г. [опис]
  Правата на душата и на духа
  6 август 1930 г. [опис]
  Начало и край
  13 август 1930 г. [опис]

  Книгата съдържа 17 беседи, които представляват 9 година на ООК, държани от Учителя Беинса Дуно през 1929-1930 година. Автентичността на стенографските записи е запазена и заглавията на лекциите са според оригиналните ръкописи.
   
  “…В началото бе Словото. И Словото бе у Бога и Словото бе Бог. Когато разбираме дълбокия смисъл на тия думи, да ги приложим вътре в живота си. Приложете тия думи в ума си, приложете ги в сърцето си, приложете ги и в своята воля. В тяхното приложение ние ще имаме едно ново разбиране за живота, върху което ще построим живота си.Свободно трябва да се построи животът.”
   
  "Доброто оръжие". Общ окултен клас. Година IX (1929–1930). Том III. София, 1939.

  143 downloads

  Updated

 17. 04. Степени на съзнанието

  Степени на съзнанието


   
   
  "Степени на съзнанието". Общ окултен клас. IX школна година (1929-1930). Първо издание. Издателска къща „Жануа-98“, 2008. 327 с. ISBN 978-954-376-013-8
  Книгата за теглене - PDF
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  1. Степени на съзнанието 25 декември 1929
  2. Личност и душа 1 януари 1930
  3. Чувството на любовта 8 януари 1930
  4. Двамата бакали 15 януари 1930
  5. Опитната школа 22 януари 1930
  6. Махалото 29 януари 1930
  7. Новите веяния 5 февруари 1930
  8. Съчетание на числата 12 февруари 1930
  9. Новото в живота 19 февруари 1930
  10. Доброто значение 26 февруари 1930
  11. Човешкият термометър 5 март 1930
  12. Идейната обич 12 март 1930
  13. Правилни форми 19 март 1930
  14. Съзнателният живот 26 март 1930
  15. Чиста мисъл 2 април 1930
  16. Разбиране на числата 9 април 1930
  17. Хваление 16 април 1930
   
   
  Книгата съдържа 17 беседи, които представляват девета годинана ООК, държани от Учителя Беинса Дуно през 1929 -1930 година. Автентичността на стенографските записи е запазена.
   
  “Съвременните хора искат да бъдат силни, лесно да се справят с мъчнотиите си. Обаче силата на човек не се крие във външни условия, но в условията на неговата душа. Силата на душата пък не е в човешката личност. Личността е нещо променчиво,преходно, временно.В това отношение тя представя живота на физическия свят. Физическият живот е най-маката, най-ограничена проява на целокупния живот.Следователно малките неща не разрешават въпросите.Те са условия само за проявяване на живота, началото на който не трябва да се търси в миналото, но в настоящето...”

  274 downloads

  Updated

 18. 12. Петте врати

  Петте врати
   
  От томчето "Петте врати" Издателство "Жануа-98"
   
  Петте врати. Общ окултен клас. XV година (1935–1936). Том II. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 464 с. ISBN 954-9589-60-9.
  Петте врати
  22 януари 1936 г. [опис]
  Три категории храни
  29 януари 1936 г. [опис]
  Работете с доброто
  5 февруари 1936 г. [опис]
  Тониране
  12 февруари 1936 г. [опис]
  Лесният и мъчният път
  19 февруари 1936 г. [опис]
  Тялото на Любовта
  26 февруари 1936 г. [опис]
  Служене и прислужване
  4 март 1936 г. [опис]
  Сегашният момент
  11 март 1936 г. [опис]
  Радиации
  18 март 1936 г. [опис]
  Трите устоя
  25 март 1936 г. [опис]
  Действието на музиката
  1 април 1936 г. [опис]
  Божественото огледало
  8 април 1936 г. [опис]
  Мекота
  15 април 1936 г. [опис]
  Пречистване на мисълта
  22 април 1936 г. [опис]
  Основната мярка
  29 април 1936 г. [опис]
  Тайни и откровения
  6 май 1936 г. [опис]
  Вяра безгранична и любов безгранична
  1 юли 1936 г. [опис]
  Ученичество
  8 юли 1936 г. [опис]
  Навреме
  2 септември 1936 г. [опис]
  Новото събиране
  9 септември 1936 г. [опис]
  Личното и безличното
  16 септември 1936 г. [опис]

  [Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Петте врати. Общ окултен клас. XV година (1935–1936). Том II. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 464 с. ISBN 954-9589-60-9.
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка: Звезда Попова, Никола Попов.
  Корекция: Наталия Ангелова.

  130 downloads

  Updated

 19. 23. Трите свещи

  Трите свещи


   
   
  "Трите свещи". Общ окултен клас. XXIII година (1943–1944). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2008. ISBN 978-954-376-018-3.
  Книгата за теглене - PDF
   
  1.ТРИТЕ СВЕЩИ
  6 октомври 1943 г.
  2. УМНИ, ДОБРИ И СИЛНИ
  13 октомври 1943 г.
  3. ПОСЛУШАНИЕ
  20 октомври 1943 г.
  4. СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЕНИЕ
  27 октомври 1943 г.
  5. ЕДНАКВИ ОТНОШЕНИЯ
  3 ноември 1943 г.
  6. МАЖОРНИ И МИНОРНИ ГАМИ
  10 ноември 1943 г.
  7. СМЪРТНИ И БЕЗСМЪРТНИ
  17 ноември 1943 г.
  8. НОВО РАЗБИРАНЕ
  24 ноември 1943 г.
  9. МАЛКИТЕ РАБОТИ
  1 декември 1943 г.
  10. БЛАГАТА В ЖИВОТА
  8 декември 1943 г.
  11. НАЙ–МЪЧНАТА РАБОТА
  15 декември 1943 г.
  12. ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕ
  22 декември 1943 г.
  113. МАЛКОТО ДОБРО
  29 декември 1943 г.
  14. РОДЕНИ ОТ БОГА
  5 януари 1944 г
   
  В книгата ще намерим 14 беседи от Учителя Беинса Дуно. Беседите се публикуват за първи път и представляват XXIII година на Общия окултен клас.
   
  "…Aко нашата любов не можа да носи погрешките на хората, тя не е любов.Знанието, което не ни приближава до Бога, то не е знание.Любов,която не ни приближава при Бога, не е любов. Свободата, която не ни приближава до Бога, не е свобода. Истинската свобода има три неща.Любовта изтича от Бога и е неделима.Мъдростта изтича от Бога и е неделима. Свободата изтича от Бога, и тя е неделима. Три неща в света има, които са неделими. Следователно щом искаш да ограничиш свободата на един човек, ти искаш да го делиш.Щом искаш да ограничиш неговото знание, той само вярва в нещо, нему казвай, че неговата вяра е слаба..."

  108 downloads

  Updated

 20. 06. Двамата бакали

  Двамата бакали
   
   
  "Двамата бакали". Общ окултен клас. Лекции от VII, VIII и IX година (1928–1930). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005. 332 с. ISBN 954-9589-90-0.
  Книгата за теглене - PDF
  Малки и големи придобивки
  18 януари 1928 г. [опис]
  Служба на уравненията
  4 април 1928 г. [опис]
  Самовъзпитание на удовете
  11 април 1928 г. [опис]
  Първата буква
  6 март 1929 г. [опис]
  Правилни изводи
  13 март 1929 г. [опис]
  Абсолютна реалност
  16 май 1929 г. [опис]
  Битие и откровение
  22 май 1929 г. [опис]
  Любовният поглед
  29 май 1929 г. [опис]
  Верни положения
  5 юни 1929 г. [опис]
  Външните линии на красотата
  26 юни 1929 г. [опис]
  Двамата бакали
  15 януари 1930 г. [опис]
  Опитната школа
  22 януари 1930 г. [опис]
  Махалото
  29 януари 1930 г. [опис]
  Новите веяния
  5 февруари 1930 г. [опис]
  Съчетание на числата
  12 февруари 1930 г. [опис]
  Новото в живота
  19 февруари 1930 г. [опис]
  Човешкият термометър
  5 март 1930 г. [опис]
  Идейната обич
  12 март 1930 г. [опис]

  Книгата съдържа 18 беседи, държани от Учителя Беинса Дуно през 1928, 1929 и 1930 година. Публикуват се само оригиналите, намерени в Държавен архив от тези години.
   
  „Има степени в любовта. Има лична любов, има семейна любов, има обществена любов, има народна любов, има човешка любов, има идейна любов, има и Божествена Любов. В една човешка любов един от елементите е, че щом двама души се обикнат, те ще се скарат. Нищо повече. Щом искате двама души да се скарат, вие ги накарайте да се обичат... Има един елемент, който се явява в любовта, който скарва хората.”

  75 downloads

  Updated

 21. 03. Истинската реалност

  Истинската реалност
   
   
  "Истинската реалност". Общ окултен клас. Осма година (1928–1929). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2008.
  Книгата за теглене - PDF
   
   

  СЪДЪРЖАНИЕ  

  1. Истинската реалност, 20 февруари 1929
  2. Елементарни отношения на числата, 27 февруари 1929
  3. Първата буква, 6 март 1929
  4. Правилни изводи, 13 март 1929
  5. Непреривно движение, 20 март 1929
  6. Втръсване, 27 март 1929
  7. Противоположни процеси, 3 април 1929
  8. Спорни въпроси,10 април 1929
  9. Трудни задачи, 17 април 1929
  10. Постижения на богатия и на сиромаха, 24 април 1929
  11. Двата свещени пътя, 1 май 1929
  12. Една аксиома, 8 май 1929
  13. Абсолютна реалност, 16 май 1929
  14. Битие и Откровение, 22 май 1929
  15. Високият идеал, 11 септември 1923
  16. Божият глас, 27 август 1930  
   
  Забележка. Автентичността на стенографските записи е запазена и заглавията на лекциите са според оригиналните ръкописи. Томчето е излизало под заглавие "Форми в природата" през 1938 г.
   
  Книгата съдържа 16 беседи, които представляват осма година на ООК, държани от Учителя Беинса Дуно през 1929 година. Включени са и “Високият идеал” и “Божият глас”, които до сега не са публикувани.
   
  “Природата обича само ония, които имат висок идеал.Тя ги нарича свои възлюблени деца и по име ги знае.Ония пък, които нямат никакъв идеал, те не са написани в нейната книга... Тъй щото, когато човек понякога чувства, че никой не му обръща внимание, че е изоставен от Бога, и от природата, той трябва да знае, че погрешката е в самия него-той няма вискок идеал.Това е правило, това е закон. Така седи истината. Следователно всеки човек може да изправи своя живот, да се освободи от своите нещастия...”

  103 downloads

  Updated

 22. 08. Новата мисъл

  Новата мисъл


   
  "Новата мисъл", 47 лекции на ООК, държани от Учителя Беинса Дуно през 1932-1933 година, ИК "Жануа'98", ISBN: 978-954-376-015-2, Страници: 846, София, 2008 г.
  Книгата за теглене - PDF
   
   
   
   
   

  СЪДЪРЖАНИЕ Обикновени и необикновени прояви на природата 21.IХ.1932 г.
  Разумните сили в природата 28.IX. 1932 г.
  По този път 5.Х.1932 г.
  Малката истина 12.Х.1932 г.
  Правилно отношение 19.Х.1932г
  Вътрешни сили в човека 26.Х.1932 г.
  Люби Бога2.ХI.1932 г.
  Всякога услужвай 9.ХI.1932 г.
  Здрава мисъл16.ХI.1932 г.
  Трите типа хора 23.ХI.1932 г.
  Новата канализация 30. ХI.1932 г.
  Изпити на ученика 7.ХII.1932 г.
  Една похвала 14.ХII.1932 г.
  Внушение и вдъхновение 21.ХII.1932 г.
  Вътрешни опити 28.ХI.1932 г.
  Работа на природата 4.I.1933 г.
  Две правила 11.I.1933 г .
  Влиянието на музиката 18.I.1933 г.
  Новата песен 25.I.1933 г.
  Значение на удовете 1.II.1933 г.
  Честното ухо 8.II.1933 г.
  Ухото 15.II.1933 г.
  Съотношение с природата 22.II.1933 г.
  За човешкия нос 1.III.1933 г.
  Принципи, закони, сили и форми 8.II.1933 г.
  Устата 15.III.1933 г.
  Развити и недоразвити 22.III.1933 г.
  Устата - продължение 29.III.1933 г.
  Окото 5.IV.1933 г.
  Ползата от знанието 12.IV.1933 г.
  Слушайте разумното 19.IV. 1933 г.
  Трите посоки 26.IV.1933 г.
  Човешката уста 3.V.1933 г.
  Живите линии10.V.1933 г.
  Въжделенията на човешката душа 17.V.1933 г.
  Добрата постъпка 24.V.1933 г.
  Обхода 31.V.1933 г.
  Законът на ограничението и законът на свободата.. 7.VI.1933 г..
  Влиянието на твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлината 14.VI.1933 г.
  Организиране на вътрешния човек 24.VI.1933 г.
  Свещенната област на живота 28.VI.1933 г.
  Разните положения на ревността5.VII. 1933 г
  Красиви линии в природата 12.VII. 1933 г
  Съответствие на нещата 19.VII.1933 г.
  Основа на знанието26.VII.1933 г.
  Новите положения на живота 2.VIII.1933 г.
  Почивка 9.VIII.1933 г.

  Книгата съдържа 47 беседи, които представляват 12 година на ООК, държани от Учителя Беинса Дуно през 1932-1933 година. Автентичността на стенографските записи е запазена, като беседите от 12-та до 20-та са препечатани от първото издание “Новата мисъл”-София 1947 и “Работа на природата”-София 1948г., силно редактирани от Паша Теодорова.
   
  “…Често хората се запитват защо са дошли на земята.Отговорът е прост: Човек е дошъл на Земята да учи.Много време е учил и много знания е придобил. Важното е какво е приложил от тези знания. Той знае какво нещо е доброто и какво-злото, въпреки това, защо са допуснати доброто и злото в света.Той говори за тях, като нещо отделно от него. Когато доброто и злото не са поставени на своето място, те действат, но не произвеждат нужния резултат…”

  99 downloads

  Updated

 23. 07. Събуди се

  Събуди се


   
   
  "Събуди се". Общ окултен клас. Единадесета година (1931–1932). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005. 796 с. ISBN 954-9589-93-5.
  Книгата за теглене - PDF
   
   
   

  1. Събуди се
  30 септември 1931[опис]
  2. Оставената торба
  7 октомври 1931[опис]
  3. Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух
  14 октомври 1931[опис]
  4. Разбраните скърби
  21 октомври 1931[опис]
  5. Предназначението на носа
  28 октомври 1931
  6. Правилният тон
  4 ноември 1931[опис]
  7. Полюси на доброто и злото
  11 ноември 1931[опис]
  8. Животът като математически действия
  18 ноември 1931[опис]
  9. Разтоварване на съзнанието.
  25 ноември 1931[опис]
  10. Непреодолимо желание
  9 декември 1931[опис]
  11. Правилен живот
  16 декември 1931[опис]
  12. Сила, живот и здраве
  23 декември 1931[опис]
  13. Истинско познаване
  30 декември 1931[опис]
  14. Граници в живота
  6 януари 1932[опис]
  15. Противоположности на живота
  13 януари 1932[опис]
  16. Раждане и растеж
  20 януари 1932[опис]
  17. Двете отверстия
  27 януари 1932[опис]
  18. Двете лица на реалността
  3 февруари 1932[опис]
  19. Любов на безсмъртието
  10 февруари 1932[опис]
  20. Доброто разположение
  17 февруари 1932[опис]
  21. Трите пътя
  24 февруари 1932[опис]
  22. Физическият и Божественият живот
  2 март 1932[опис]
  23. Ми бемол и фа диез
  9 март 1932[опис]
  24. Две състояния
  16 март 1932[опис]
  25. Възпитание на волята
  30 март 1932[опис]
  26. Входни врати
  6 април 1932[опис]
  27. Законът на вярата и на любовта
  13 април 1932[опис]
  28. Динамическият живот
  20 април 1932[опис]
  29. Трите типа
  27 април 1932[опис]
  30. Кръг, елипса и хипербола
  4 май 1932[опис]
  31. Слаби и силни положения
  11 май 1932[опис]
  32. Законът на частите и законът на цялото
  18 май 1932[опис]
  33. Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния
  1 юни 1932[опис]
  34. Знание и прилагане
  8 юни 1932[опис]
  35. Философия и наука
  15 юни 1932[опис]
  36. Малкото добро
  22 юни 1932.[опис]
  37. Той е в нас и ние в него
  29 юни 1932[опис]
  38. Деца на Бога
  6 юли 1932.[опис]
  39. Изключителни условия
  7 септември 1932[опис]
  40. Обичай Бога
  14 септември 1932  
  [подробности по изданието]
   
  Книгата съдържа 40 беседи от Общия Окултен клас, държани от Учителя през 1931-1932 г.
   
   
   

  Забележка. Автентичността на стенографските записи е запазена. От 11. до 14. лекциите са препеча­тани от "Събуждане". Лекции от Учителя на Общия окултен клас, година XI (1931-1932), том I, София, 1944 г., а 34., 35., 36., 38. и 39. - от "Начало на мъдростта". Лекции от Учителя на Общия окултен клас, година XI (1931-1932), том III, София, 1946 г.

  116 downloads

  Updated

 24. 25. Високият идеал 3 година - Том първи

  Високият идеал


   
  „Високият идеал“, 11 лекции на общия окултен клас, 3-та година, т.1, (1923-1924 г.), фототипно издание на първото издание, Русе, 1927г. ИК"СОНИТА", София, 2001 г., ISBN 954-8646-40-2 (т.1)
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Високият идеал 11 септември 1923 г.
  Разумност в природата 18 октомври 1923 г.
  Стремежите на ума и сърцето 24 октомври 1923 г.
  Най-добрият начин за разсъждение 31 октомври 1923 г.
  Божественото съвършенство 7 ноември 1923 г.
  Излишък и недоимък в живота 14 ноември 1923 г.
  Силовите линии в Природата 21 ноември 1923 г.
  Волята Божия! 28 ноември 1923 г.
  Свобода, знания и мир 5 декември 1923 г.
  Окултната музика в живота 19 декември 1923 г.
  Школата и развитието на ученика 26 декември 1923 г.

  76 downloads

  Updated

 25. 24. 6-та година "Четирите кръга" Том 4

  Четирите кръга


   
  „Четирите кръга“, 10 лекции на общия окултен клас, 6-та година, т. IV (1926-1927 г.).Издателски екип "ВЕС", с помоща на издателство "Сонита", София, 1997 г. ISBN 954-8646-18-8. Второ фототипно издание по първото издание от 1934 г., София.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Четирите кръга, 11.05.1927 да се оправи
  Общи упътвания, 18.05.1927 да се оправи
  Постъпки, 25.05.1927
  Съзвучно движение, 01.06.1927 да се оправи
  Основни мисли, 08.06.1927
  Връзка на съзнанието, 15.06.1927 да се оправи
  Отличителни черти, 22.06.1927
  Класическата книга на любовта, 29.06.1927
  В живота, 06.07.1927
  Равни страни, 13.07.1927
  Работа на природата, 20.07.1927

  78 downloads

  Updated


×
×
 • Create New...