Jump to content

Hristo Vatev

Усърден работник
 • Posts

  8,665
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  248

Files posted by Hristo Vatev

 1. Епистоларни диалози 2

  Епистоларни диалози 2

  20 downloads

  Submitted

 2. Медицински и окултни правила. т. 5, 1940-1944 г.

  Медицински и окултни правила. т. 5, 1940-1944 г.

  55 downloads

  Submitted

 3. 0 comments

  Submitted

 4. Бесѣди, Лекции, Разговори 1922 ГОДИНА Том 1

  Бесѣди, Лекции, Разговори 1922 ГОДИНА - Том 1

  82 downloads

  0 comments

  Submitted

 5. Речник на стар правопис 24 000 думи

  Речник на стар правопис 24 000 думи

  394 downloads

  Updated

 6. „По пътя на душата“

  https://friendsoftherainbow.net/node/1611

  83 downloads

  Submitted

 7. Светът на великите души

  НАРЯД ОТ 22 СЕПТЕМВРИЙ1934 Г.
   
  От 22 септемврий започва нова работа:
  1. Молитвите и размишленията остават същите.
   
  2. Утринно слово се заменя с книгата Светът на
  Великите души.
   
  3. От 22 септемврий нататък всеки ден ще се
  размишлява върху едно изречение от тая книга,
  като се започне от началото. Ще се размишлява
  върху външния и вътрешния дълбок смисъл
  на изречението, като се знае, че всяко от тези
  изречения има три смисъла:
   
  а) за физическия свят;
  б) за Духовния свят;
  в) за Божествения свят.
   
  4. Трябва да се знае, че когато се размишлява
  върху едно свещено изречение, то Божественият
  Дух, Който го е дал, идва и учи човека отвътре.
  Затова Учителя казва: „Който се моли, той се учи;
  който не се моли, той е напуснал училището".
   
  5. Да се заучават наизуст някои изречения от тази
  книга (например едно от седемте, минати през
  седмицата).
  Изгрев, 7 септемврий 1934 г.
   
  -----------------------------------------------
  «СВЕТЪТ НА ВЕЛИКИТЕ ДУШИ»
   
  Истините, изложени в тази книга, са постоянна
  реалност; а Истина с постоянна реалност е оная,
  която важи едновременно и за трите свята:
   
  физическия, Духовния и Божествения.
  Четенето на тая книга трябва да се придружава с
  размисъл, за да се намерят в нея Истините, които
  съответстват на трите свята.
  С тоя метод на четене книгата ще донесе богати
  плодове:
   
  1. Човек ще се научи да владее мисълта си, ще се
  научи да я концентрира.
   
  2. От друга страна, тоя метод ще развие
  интуицията - чрез такова съсредоточаване на
  мисълта ще се стигне до един вътрешен проблясък,
  ще се развият свръхсъзнателните центрове. С това
  човек облагородява чувствата си.
   
  3. Като се съсредоточаваме върху Божествените
  Истини и Добродетели, привличаме към себе
  си съответните енергии, които ще развият тия
  добродетели у нас - по тоя начин човек става
  господар на своите постъпки и всяко нещо ще
  върши на своето време. Той ще намери пътя
  към правите постъпки, а само на правите мисли,
  правите чувства и правите постъпки може да се
  разчита - защото за да владее човек своите мисли,
  те трябва да бъдат прави; за да владее своите
  чувства, те трябва да бъдат прави; за да владее
  своите постъпки, те трябва да бъдат прави.
  Някои изречения в книгата изглеждат трудни
  за разбиране, но като се размишлява върху тях,
  Разумната Природа ще ни помогне да ги разберем,
  ще внесе светлина в нашето съзнание.
  Така ще намерим големи съкровища и в най-
  простите наглед изречения.
  Следните примери служат за пояснение как
  трябва да се чете тая книга:
   
  НЕ СЕ МИЙ НА РЕКА, КОЯТО ГЛАВА НЯМА.
   
  1. За физическия свят:
  Река без глава е планинският порой, чиято вода
  иде от големите дъждове. Тоя порой няма глава,
  т.е. извор. Водата на пороя е винаги мътна -
  естествено е, че в нея човек не може да се изчисти.
   
  2. За Духовния свят:
  Всяка твоя мисъл, чувство или желание, което
  няма Божествен произход, е река без глава. А
  всяка твоя мисъл, чувство или желание, което има
  Божествен произход, е река с глава - и тая глава
  е Божественото съзнание. Когато имаш мисли,
  чувства или желания, които не са Божествени, ти
  се миеш в мътната вода на пороя и ще се окаляш.
   
  3. За Божествения свят:
  Ако твоят живот е посветен на един преходен
  идеал, тогава целият ти живот е река без глава.
  А когато идеал на твоя живот е да служиш на Бога,
  на Любовта, целият ти живот е река с глава.
   
  НЕ ДАВАЙ МАСЛОТО СИ, КОГАТО ТЕ ЧУКАТ.
   
  1. За физическия свят:
   
  Противоречията и страданията, които срещаме
  при постигане на нашата цел, да не бъдат причина
  да изгубим нашия стремеж и нашата надежда.
   
  2. За Духовния свят:
   
  Когато човек е в благоприятни условия на живота,
  той има мир, радост и добро разположение - това
  е маслото. Когато дойдат страданията, слабият
  губи маслото си, а силният - не.
   
  3. За Божествения свят:
   
  В Божествения свят маслото е Любовта. Ако
  при страданията и противоречията в живота
  ти изневериш на Любовта и дойдеш до апатия,
  безразличие и безлюбие, това показва, че си дал
  маслото си. Ако устоиш в Любовта си, запазил си
  маслото си, а то е необходимо за твоето развитие.
  Книгата Светът на Великите души е дадена
  от Учителя през 1932 г. Заедно с упътването
  за четенето й и за работата с нея тя е издадена
  през 1933 г., а по-късно е поместена и в двата
  тома неделни беседи „Проявление" (т.1) и
  „Оживяване" (т.2) от 1942/1943 г.
  Книгата Светът на Великите души е включена в
  Наряда от 22 септември 1934 г.

  416 downloads

  0 comments

  Updated

 8. Паневритмия за флейта - аранжимент - Ф. Стоицев з

  Паневритмия - За китара Флейта и една цигулка 

  22 downloads

  Submitted

 9. Медицински и окултни правила - 4 том

  Медицински и окултни правила - 4 том

  88 downloads

  Submitted

 10. Паневритмия - Георги Стойчев

  Паневритмия - Георги Стойчев

  44 downloads

  Submitted

 11. Пътища и методи за влизане във връзка с невидимия свят - Влад Пашов

  Пътища и методи за влизане във връзка с невидимия свят - Влад Пашов

  101 downloads

  Submitted

 12. Медицински и окултни правила - 1-3 том

  Медицински и окултни правила - 1-3 том

  216 downloads

  Updated

 13. Updated

 14. ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКА В ОКУЛТНАТА ШКОЛА

  ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКА В ОКУЛТНАТА ШКОЛА

  72 downloads

  Submitted

 15. Светът На Великите Души - 1932г

  Светът На Великите Души - 1932г

  71 downloads

  Submitted

 16. Науката и възпитанието

  Науката и възпитанието 

  33 downloads

  Updated

 17. Личен бележник на Петър Константинов Дънов 1899г

  Личен бележник на Петър Константинов Дънов 1899г

  38 downloads

  Submitted

 18. Велко Петрушев - Вътрешна школа

  Велко Петрушев Вътрешна школа

  19 downloads

  Submitted

 19. В царството на Живата природа (1919–1925)

  В царството на Живата природа (1919–1925)

  20 downloads

  Submitted

 20. Учете български - чете Кирил Кирилов

  Учете български - чете Кирил Кирилов

  22 downloads

  Submitted

 21. Имам дом неръкотворен - Том 1 - Влад Пашов

  Имам дом неръкотворен - Влад Пашов

  72 downloads

  Updated

 22. Имам дом неръкотворен - Том 2 - Влад Пашов

  Имам дом неръкотворен - Том 2

  28 downloads

  Updated

 23. Учителят за дишането - Боян Боев

  Учителят за дишането - Боян Боев

  36 downloads

  Submitted

 24. Мисията на Богомилството - Боян Боев

  Мисията на Богомилството - Боян Боев

  17 downloads

  Submitted

 25. Словото му е живот, есета - Георги Томалевски

  Словото му е живот, есета - Георги Томалевски

  15 downloads

  Submitted

×
×
 • Create New...