Jump to content

Преслава

Потребител
 • Мнения

  106
 • Присъединил/а се

 • Последно посещение

 • Days Won

  1

Всичко публикувано от Преслава

 1. СЪДЪРЖАНИЕ.. 4 ДИХАНИЕ БОЖИЕ.. 6 Въздухът.. 6 ПРАНАТА.. 9 ДИШАНЕТО.. 9 ОРГАНИ НА ДИШАНЕТО.. 12 БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ.. 12 НОСЪТ.. 14 НОКТИТЕ.. 14 ПОРИТЕ.. 15 ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ДИШАНЕ.. 15 ВДИШВАНЕ.. 15 ЗАДЪРЖАНЕ.. 16 ИЗДИШВАНЕ.. 17 вдишки.. 17 ДИШАЙ ТИХО.. 18 ДИШАЙ БАВНО.. 18 ДИШАЙ РИТМИЧНО.. 19 ДВЕТЕ НОЗДРИ НА НОСА.. 20 ДЪЛБОКО ДИШАНЕ.. 21 пълно дишане.. 23 СЪЗНАТЕЛНО ДИШАНЕ.. 23 ЧУВСТВАТА И ДИШАНЕТО.. 25 Дишане с мисъл.. 25 ФОРМУЛИ ПРИ ДИШАНЕ.. 26 Дишане с молитва.. 26 ДИШАНЕ С ЛЮБОВ.. 27 ПРАВИЛНО ДИШАНЕ.. 27 ДИШАНЕ И ЧИСТЕНЕ.. 29 ДИШАНЕ И ОТМОРЯВАНЕ.. 30 ДИШАНЕ И ПОДМЛАДЯВАНЕ.. 30 ДИШАНЕ И КРАСОТА.. 31 ДИШАНЕ И ПЕенЕ.. 31 ДИШАНЕ с движения.. 31 ДИШАНЕ и ходене.. 31 ДИШАНЕ И ВЛИЯНИЯ.. 32 ДИШАНЕ И ДЪЛЪГ ЖИВОТ.. 32 ДИШАНЕ И УМИРАНЕ.. 32 ДИШАНЕ И здраве.. 32 ДИШАНЕ И лекуване.. 33 ДухАНЕ И дъхане.. 36 ВЪЗДИШАНЕ.. 36 УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИШАНЕ.. 37 БЪДЕЩЕ 39
 2. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО (ПЕТЪР ДЪНОВ) ДИШАНЕ И ЗДРАВЕ ВТОРО ИЗДАНИЕ СЪСТАВИЛИ: Трендафила Балдевска Ангел Кермедчиев СОФИЯ
 3. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО (ПЕТЪР ДЪНОВ) ДИШАНЕ и ЗДРАВЕ ОСНОВИ НА ЗДРАВЕТО ЗАБЕЛЕЖКА: Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (петьр дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България. © СЪСТАВИЛИ; Трендафила Балдевска; Ангел Кермедчиев
 4. Като изучавате физиката, вие дохождате до закона за скачените съдове, за които знаете, че течността в тях се намира на еднаква височина, независимо от техните големини и форми. Този закон съществува и между хората. Всички хора, които мислят, чувстват и постъпват по един и същ начин, са скачени съдове. Всички хора, които имат еднакви убеждения, са скачени съдове. Всички обикновени хора представят система от скачени съдове; талантливите представят друга система; гениалните - трета. Изобщо, хората представят системи от скачени съдове, в зависимост от нивото на своя умствен, сърдечен и волев живот... Не е безразлично за човека в коя система скачени съдове трябва да влезе. Ако иска да стане гениален, човек трябва мислено да си създаде форма на гениален и така да влезе в системата на гениалните. Като се свърже с тях, той ще възприеме техния импулс и ще започне да работи усилено. Изведнъж няма да стане гениален, но постепенно, стечение на времето. Важно е да скачи своята форма с формите на гениалните. Може ли да направи това, той може да стане гениален. Ако не може да направи това окачване, завинаги ще си остане обикновен човек. Ще кажете, че човек може да стане гениален и по еволюционен път. И това е възможно, но този път е много бавен. Днес има по-бързи начини за развитие, които трябва да се използват. (ЖИВОТА - изд. 1941 г. София - 184).
 5. Когато в някое общество влезе човек, който има любов в себе си, той може да повлияе на всички, които влизат в това общество. Те чувстват трептенията на неговата душа и започват да проявяват своята любов. Ето защо всички хора търсят човек, който да проявява любов, а не знание. Знанието ползва човека дотолкова, доколкото Любовта е проникнала в него. (ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ - 157).
 6. За желанията има сито, което пресява. Желанията, които са били в друго сърце, те не могат да минат през това място, през това сито. Само новите желания могат да минават през това сито. Един добър човек, като се движи, като живее между лоши хора, като се движи това сито в неговото сърце, техните лоши желания не могат да попаднат в сърцето му. Тези лоши течения не могат да попаднат в сърцето му. Има един филтър, който пречиства... Опасността е, когато това сито престане да се върти, тогава всичката кал може да влезе в сърцето му. И тогава се явяват много неприятности в живота... Не разваляй Божествената инсталация в тебе. Колкото по-бързо се движи твое­то сито на сърцето, твоето сито на ума и твоето сито на волята ти, толкова по-добре. Изучавайте инсталациите си! И щом някой път се развали някоя от тях, ще вземеш мерки. Що е молитва? Инсталацията се е развалила и ти ще искаш да дойдат тези инженерите да направят поправката. Това е молитвата. (ПЪТЯТ НА ДОБРОТО - 366). Ако се обърнете към Бога с искрена молитва, пълна със смирение, каквато помощ попросите от Него, ще ви се даде. (СЪБОРНИ БЕСВДИ - 1929 г. - 118). Формула: „Господи на Любовта, Боже на Светлината, разпръсни всички нечисти влияния около мен”. (Казва се три пъти.) (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - ІІ т. - 150).
 7. Лошият живот се дължи на страничните чужди мисли и желания. (ТРИТЕ ПОСОКИ - 138). Ако мислите за някой добър човек и се свържете с него, в съзнанието и в ума ви ще се яви светлина, а в сърцето - топлина. Ако мислите за някой лош човек и се свържете с него, светлината в ума и в съзнанието ви започва постепенно да се намалява; също така и в сърцето настава известно охлаждане. Следователно, без да съзнавате какви последствия ще имат връзките ви с хората, вие се свързвате с тях и като резултат на това в съзнанието ви настава или мрак, или светлина. Обаче дойдете ли до връзка с Бога, в съзнанието ви се явява непреривна светлина, а в душата ви - дълбок мир. Дойдете ли до връзка с ангелите, пак ще се изпълните със светли мисли и възвишени чувства. Ако пък се свържете с хора от различни краища на света, ще преживеете съответни на тях мисли и чувства. И най-после, ако изпаднете в света на животните, и те ще окажат известно влияние върху вас. Вие трябва да изучавате всички тия състояния и промени в съзнанието, независимо от това дали ги желаете, или не. Вие неизбежно ще минете през тези кръгове на съзнанието, които пък крият за вас известни възможности. Докато човек е на Земята, и той ще влияе на другите съзнания, но и те ще му влияят. Той ще се намира под влиянието на средата и на условията на животните, на растенията и на хората. Това, обаче, са задачи, върху които той трябва да работи. За да реши тия задачи правилно, човек трябва да се моли. В това отношение молитвата е работа на човека върху себе си. Молитвата подразбира вътрешна връзка с Божествения свят. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ – изд. 1934 г. София - 157). Човек може да се постави в магнетичен сън и с помощта на друга воля, вън от него, да го заставят да вижда неща, които не съществуват. Също така могат да го заставят да прави неща, които по своя воля никога не би направил. Ето защо, задачата на науката е да се освобождава от чужди влияния. (ПЪТ КЪМ ЖИВОТА - 183). Като знаете, че много от вашите движения и постъпки са придобити по влияние, по наследство или по подражание, бъдете будни, да се освободите от тях. В първо време те могат да ви забавляват, но впоследствие ще се отразят и върху характера ви. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ – 312). Вие трябва да работите съзнателно върху себе си, да се освободите от своите лични възгледи, както и от външните влияния. (ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ - 101). Ние трябва да знаем всички причини, които ни въздействат външно, механически, за да може да се справим с по-дълбоките причини, които не зависят от нашето тяло, от физическото тяло, а от други тела, които човек има. (ООК – ІІ г. – 5 лекия - 3). Задачата на ученика е да се освободи от всички странични влияния в своя живот, насадени в него било по наследство, било от въздействието на окръжаващата среда. Той трябва да се освободи от чуждото в себе си и да остане само с онова, което Първичната Причина е вложила в него още при създаването му. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 16). Вие трябва да сте смели, решителни, да не се поддавате на външни влияния. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 304). Вие трябва да учите, да различавате нещата, да знаете откъде идат. (ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ - 101). Човек не трябва да се поддава на чужди влияния и внушения, на хипнотични състояния. Чрез възпитанието и самовъзпитанието вие можете да си помагате, да не се поддавате на външни влияния, или поне да ги разбирате и да знаете как да си въздействате. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ – 11). Не е ли чисто тялото, не е ли чиста кръвта, човек всякога може да се подаде чужди влияния, желания останали още преди хиляди години. Човек трябва да пречисти съзнанието си, да се освободи от своите стари разбирания. (СВЕТОТО МЯСТО – изд. 1939 г. София - 192). Когато диша правилно, човек се освобождава от физически и психически болезнени състояния, постепенно хармонизира свой живот и се обновява. Придобие ли вътрешна хармония човек, никакви външни условия, никакви влияния не могат да го изкарат от пътя му. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО - изд. 1992 г. – 103). За да не се поддава на лошото влияние на съществата в себе си, човек трябва да има светлина, да вижда нещата ясно. Чрез само наблюдение, чрез вяра човек ще дойде до положение да се противопоставя на лошите влияния в себе си и да дава предимство на добрите. (УЧЕНИЕ И РАБОТА - 228). Работете съзнателно, да станете господари на своите органи, да не се подават на чужди влияния. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 199). „Има нещо лошо, мътно в мене. Какво да правя, да се освободя от него?” Отправете ума си към Бога, да се свържете с Неговата мисъл, да придобиете повече светлина. Обърнете сърцето си към Бога, да приемете Неговата чиста топлина. Отправете волята си към Бога, да се свържете с Неговата силна, чиста воля. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 104). За да се предпазва от лошите влияния, човек трябва да спазва закона за хигиената, закона за психическата охрана. Вечер, когато си ляга, човек трябва да се огради добре: къщата си, леглото си, тялото си, както и всички удове на организма си. Това са правили хората и от най-старите времена, било с молитви, било с песни. Днес вие си лягате и казвате формулата: "Няма Любов като Божията Любов. Само Божията Любов е Любов”. Ако Любовта е в човека, той е разрешил всички въпроси. (ЧЕТИРИТЕ КРЪГА - 231). Често окултните ученици говорят за лоши влияния и се страхуват от тях. Има лоши влияния в света, но човек не трябва да се страхува. Като измиете ръцете си добре със сапун, всякакво лошо влияние минава. Ако и при това средство се страхувате от лошото влияние, излезте вън, на чист въздух, тръснете дрехата си няколко пъти, духнете три пъти, и лошото влияние ще изчезне... Като изтърсвате дрехата си кажете: Както прахът не остава върху дрехата ми, така и лошото влияние да не остане в душата ми. Бог живее в мене, аз изпълнявам Неговата воля, вследствие на което никакво зло не може да ме сполети. Никой не може да направи зло на онзи, който изпълнява Волята Божия. Целият свят да се опълчи срещу него, пак нищо не може да му направи. (МАЛКИ И ГОЛЕМИ ПРИДОБИВКИ - 148). Преди всичко, съществува закон на влияние, под който се намират всички живи същества. Щом Бог пребивава във всички свои части, ние не можем да не се влияем един от друг. Обаче, според Великия Божи Закон, който регулира всички неща, не е позволено на човека да изгуби своя център. Как­вито промени и да претърпява човек, под чието влияние и да се намира, той всякога трябва да пази своето място, своя център, да не излиза вън от него. Не пази ли своето място, излиза ли вън от своя център, голяма катастрофа го очаква. Той ще се разпръсне на милиарди малки частици из пространството, които ще се въртят около центъра си, но няма да имат сила да се обединят в едно цяло. (КОЗАТИВНИ СИЛИ – изд. - 1930 г. София – 219). Колко тангенти (други съзнания) трябва да има човек? - Нито една. - Но ако има тангенти, какво трябва да прави, за да се избави от тяхното влияние? - Съзнанието трябва да се прибере в своя център и тангентата да отиде в безкрайност. - Какво трябва да се направи с кръга: да се стесни, или да се разшири? Когато кръгът се разширява, тангентите постепенно се явяват. Когато кръгът се стеснява, т. е., когато енергиите в кръга се събират към центъра, тангентите постепенно се отблъскват. От тук вадим следния закон: Когато човек иска да се избави от влиянието на света, той се съсредоточава към центъра, към Бога, към себе си.. Той съсредоточава своята умствена деятелност към Бога. Това значи пробуждане на Божественото съзнание в човека. (ДОБРИ НАВИЦИ - 230). Човек се намира под влиянието на ред тежки условия, от които трябва да се освободи. Мислите и чувствата на хората, общественият строй, моралът, както и ред още условия влияят на човека и го ограничават. (ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 313). Който иска да не се намира под ничие влияние, нека се изолира, да живее отделно от хората. Тогава нито те ще му влияят, нито той ще им влияе. Иначе, докато човек живее между хората, той винаги ще се влияе от тях, пък и той сам ще им влияе. (ОТНОШЕНИЕ НА ПРОСТИТЕ ИСТИНИ КЪМ ЧОВЕКА - 33). Свърши се старата епоха, сега иде новата - симфонията на живота. (Учителят свири). Разумността, която иде, носи Красивото в света. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 55). Това, което днес свирих, ще се разнесе из целия свят и ще засегне всички. Никой не може да се освободи от влиянието на тая песен. Това са тонове, на които не можете да се противите. Те са като светлината и топлината, които ще разтопят снеговете и ледовете. Не гръмотевиците на боговете ще оправят света. Кой ще го оправи? Божествената мисъл, която минава през нашите умове, Божествената любов, която минава през нашите сърца, и Божествената сила, която минава през нашите души - те ще оправят света. Бог чрез нас ще оправи света. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 67).
 8. Лошият живот се дължи на страничните чужди мисли и желания. (ТРИТЕ ПОСОКИ - 138). Ако мислите за някой добър човек и се свържете с него, в съзнанието и в ума ви ще се яви светлина, а в сърцето - топлина. Ако мислите за някой лош човек и се свържете с него, светлината в ума и в съзнанието ви започва постепенно да се намалява; също така и в сърцето настава известно охлаждане. Следователно, без да съзнавате какви последствия ще имат връзките ви с хората, вие се свързвате с тях и като резултат на това в съзнанието ви настава или мрак, или светлина. Обаче дойдете ли до връзка с Бога, в съзнанието ви се явява непреривна светлина, а в душата ви - дълбок мир. Дойдете ли до връзка с ангелите, пак ще се изпълните със светли мисли и възвишени чувства. Ако пък се свържете с хора от различни краища на света, ще преживеете съответни на тях мисли и чувства. И най-после, ако изпаднете в света на животните, и те ще окажат известно влияние върху вас. Вие трябва да изучавате всички тия състояния и промени в съзнанието, независимо от това дали ги желаете, или не. Вие неизбежно ще минете през тези кръгове на съзнанието, които пък крият за вас известни възможности. Докато човек е на Земята, и той ще влияе на другите съзнания, но и те ще му влияят. Той ще се намира под влиянието на средата и на условията на животните, на растенията и на хората. Това, обаче, са задачи, върху които той трябва да работи. За да реши тия задачи правилно, човек трябва да се моли. В това отношение молитвата е работа на човека върху себе си. Молитвата подразбира вътрешна връзка с Божествения свят. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ – изд. 1934 г. София - 157). Човек може да се постави в магнетичен сън и с помощта на друга воля, вън от него, да го заставят да вижда неща, които не съществуват. Също така могат да го заставят да прави неща, които по своя воля никога не би направил. Ето защо, задачата на науката е да се освобождава от чужди влияния. (ПЪТ КЪМ ЖИВОТА - 183). Като знаете, че много от вашите движения и постъпки са придобити по влияние, по наследство или по подражание, бъдете будни, да се освободите от тях. В първо време те могат да ви забавляват, но впоследствие ще се отразят и върху характера ви. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ – 312). Вие трябва да работите съзнателно върху себе си, да се освободите от своите лични възгледи, както и от външните влияния. (ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ - 101). Ние трябва да знаем всички причини, които ни въздействат външно, механически, за да може да се справим с по-дълбоките причини, които не зависят от нашето тяло, от физическото тяло, а от други тела, които човек има. (ООК – ІІ г. – 5 лекия - 3). Задачата на ученика е да се освободи от всички странични влияния в своя живот, насадени в него било по наследство, било от въздействието на окръжаващата среда. Той трябва да се освободи от чуждото в себе си и да остане само с онова, което Първичната Причина е вложила в него още при създаването му. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 16). Вие трябва да сте смели, решителни, да не се поддавате на външни влияния. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 304). Вие трябва да учите, да различавате нещата, да знаете откъде идат. (ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ - 101). Човек не трябва да се поддава на чужди влияния и внушения, на хипнотични състояния. Чрез възпитанието и самовъзпитанието вие можете да си помагате, да не се поддавате на външни влияния, или поне да ги разбирате и да знаете как да си въздействате. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ – 11). Не е ли чисто тялото, не е ли чиста кръвта, човек всякога може да се подаде чужди влияния, желания останали още преди хиляди години. Човек трябва да пречисти съзнанието си, да се освободи от своите стари разбирания. (СВЕТОТО МЯСТО – изд. 1939 г. София - 192). Когато диша правилно, човек се освобождава от физически и психически болезнени състояния, постепенно хармонизира свой живот и се обновява. Придобие ли вътрешна хармония човек, никакви външни условия, никакви влияния не могат да го изкарат от пътя му. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО - изд. 1992 г. – 103). За да не се поддава на лошото влияние на съществата в себе си, човек трябва да има светлина, да вижда нещата ясно. Чрез само наблюдение, чрез вяра човек ще дойде до положение да се противопоставя на лошите влияния в себе си и да дава предимство на добрите. (УЧЕНИЕ И РАБОТА - 228). Работете съзнателно, да станете господари на своите органи, да не се подават на чужди влияния. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 199). „Има нещо лошо, мътно в мене. Какво да правя, да се освободя от него?” Отправете ума си към Бога, да се свържете с Неговата мисъл, да придобиете повече светлина. Обърнете сърцето си към Бога, да приемете Неговата чиста топлина. Отправете волята си към Бога, да се свържете с Неговата силна, чиста воля. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 104). За да се предпазва от лошите влияния, човек трябва да спазва закона за хигиената, закона за психическата охрана. Вечер, когато си ляга, човек трябва да се огради добре: къщата си, леглото си, тялото си, както и всички удове на организма си. Това са правили хората и от най-старите времена, било с молитви, било с песни. Днес вие си лягате и казвате формулата: "Няма Любов като Божията Любов. Само Божията Любов е Любов”. Ако Любовта е в човека, той е разрешил всички въпроси. (ЧЕТИРИТЕ КРЪГА - 231). Често окултните ученици говорят за лоши влияния и се страхуват от тях. Има лоши влияния в света, но човек не трябва да се страхува. Като измиете ръцете си добре със сапун, всякакво лошо влияние минава. Ако и при това средство се страхувате от лошото влияние, излезте вън, на чист въздух, тръснете дрехата си няколко пъти, духнете три пъти, и лошото влияние ще изчезне... Като изтърсвате дрехата си кажете: Както прахът не остава върху дрехата ми, така и лошото влияние да не остане в душата ми. Бог живее в мене, аз изпълнявам Неговата воля, вследствие на което никакво зло не може да ме сполети. Никой не може да направи зло на онзи, който изпълнява Волята Божия. Целият свят да се опълчи срещу него, пак нищо не може да му направи. (МАЛКИ И ГОЛЕМИ ПРИДОБИВКИ - 148). Преди всичко, съществува закон на влияние, под който се намират всички живи същества. Щом Бог пребивава във всички свои части, ние не можем да не се влияем един от друг. Обаче, според Великия Божи Закон, който регулира всички неща, не е позволено на човека да изгуби своя център. Как­вито промени и да претърпява човек, под чието влияние и да се намира, той всякога трябва да пази своето място, своя център, да не излиза вън от него. Не пази ли своето място, излиза ли вън от своя център, голяма катастрофа го очаква. Той ще се разпръсне на милиарди малки частици из пространството, които ще се въртят около центъра си, но няма да имат сила да се обединят в едно цяло. (КОЗАТИВНИ СИЛИ – изд. - 1930 г. София – 219). Колко тангенти (други съзнания) трябва да има човек? - Нито една. - Но ако има тангенти, какво трябва да прави, за да се избави от тяхното влияние? - Съзнанието трябва да се прибере в своя център и тангентата да отиде в безкрайност. - Какво трябва да се направи с кръга: да се стесни, или да се разшири? Когато кръгът се разширява, тангентите постепенно се явяват. Когато кръгът се стеснява, т. е., когато енергиите в кръга се събират към центъра, тангентите постепенно се отблъскват. От тук вадим следния закон: Когато човек иска да се избави от влиянието на света, той се съсредоточава към центъра, към Бога, към себе си.. Той съсредоточава своята умствена деятелност към Бога. Това значи пробуждане на Божественото съзнание в човека. (ДОБРИ НАВИЦИ - 230). Човек се намира под влиянието на ред тежки условия, от които трябва да се освободи. Мислите и чувствата на хората, общественият строй, моралът, както и ред още условия влияят на човека и го ограничават. (ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 313). Който иска да не се намира под ничие влияние, нека се изолира, да живее отделно от хората. Тогава нито те ще му влияят, нито той ще им влияе. Иначе, докато човек живее между хората, той винаги ще се влияе от тях, пък и той сам ще им влияе. (ОТНОШЕНИЕ НА ПРОСТИТЕ ИСТИНИ КЪМ ЧОВЕКА - 33). Свърши се старата епоха, сега иде новата - симфонията на живота. (Учителят свири). Разумността, която иде, носи Красивото в света. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 55). Това, което днес свирих, ще се разнесе из целия свят и ще засегне всички. Никой не може да се освободи от влиянието на тая песен. Това са тонове, на които не можете да се противите. Те са като светлината и топлината, които ще разтопят снеговете и ледовете. Не гръмотевиците на боговете ще оправят света. Кой ще го оправи? Божествената мисъл, която минава през нашите умове, Божествената любов, която минава през нашите сърца, и Божествената сила, която минава през нашите души - те ще оправят света. Бог чрез нас ще оправи света. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 67).
 9. За в бъдеще бъдещата педагогика ще бъде така: след като се хване, апашът няма да се наказва. Но по този апаш ще се намери тази мисъл през колко души е минала. Може би 1001, 200, 500 души, които са мислили по този начин. И ще се заемат да се коригират. Убил някой някого и не само едного ще съдят, ще се намелят всички по този ред, може би 1000 души. Този зародиш трябва от самото начало да се намели. Хванат един, бият утре друг. (ПОСТИЖИМОТО - УСИЛНИ ВРЕМЕНА - изд. 1999 г. София).
 10. Ако обичаш крадец, тази слабост ще се яви и в тебе. Всеки недъг, всяка болест се предава от човек на човек... Ако сте силни, никакво външно влияние на Любовта няма да ви засегне. Ако не сте силни, и най-слабите недъзи ще ви повлияят. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА - 151). Хората взаимно си влияят. Ако живеете между болни хора, вие ще изпитате тяхното състояние. Ако живеете между здрави хора и вие ще бъдете здрави. (ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 305). Каквато работа и да вършат, болните хора предават своите болезнени състояния на всеки, който се докосне до това, което те са направили... Ако искате шивач да ви шие дрехи, той трябва да бъде добър, здрав човек. Ако купувате хляб, търсете добър, здрав фурнаджия. (УЧЕНИЕ И РАБОТА - 10). Ако дойде някой нервен човек при него, и той става нервен. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 184). Има хора, които от далеч предават своето безпокойство на хората и товарят Съзнанието им. (СЪБУЖДАНЕ - 194).
 11. Какво представят лошите и мрачни състояния? Те са мисли на живи същества от ниска култура. Щом ви нападне такова същество, впрегнете го на работа. Дайте му един добър урок, втори път да не ви посещава. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 130). Как ще се справяте със своите отрицателни, мрачни състояния? Седнете спокойно на едно място 5 ÷ 10 минути, отпуснете мускулите си, да няма никакво напрежение и започнете да мислите за хубави, красиви неща. Представяйте си красиви картини, образи, докато придобиете добро разположение на духа. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 64). Ако имате някакво мрачно, тежко настроение, четете някоя книга, от автор, който е идеалист, и ще видите, че настроението ви ще се подобри. И обратно, ако сте добре разположен, четете някоя книга от материалист писател, и ще видите, че настроението ви веднага ще си понижи. (ЧЕТИРИТЕ КРЪГА – 170). За да не изпадате в мрачни състояния, трябва да подобрите дихателната си система и черния дроб. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 29). Защо човек да не гледа с радост на живота? За предпочитане е да мислите, че всичко можете да постигнете, отколкото да се обезсърчавате и да гледате мрачно на живота. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ – 187). Вие трябва да знаете, че всички сте изложени на влиянието на странични същества, които имат желание да ви отклонят от пътя. (ДОПИРНИ ТОЧКИ В ПРИРОДАТА - 153). От какво се е толкова много огрубило? - Външните влияния са му подействали. (MOK – IV г. - 11 лекция -24). Току виж, подадеш се на влияния... Не се подавайте на изкушения! (ТРИТЕ ЖИВОТА - 73). Всичко това един ден той трябва да преодолее, да придобие истинска, разумна свобода, от която да се ползва и той, както и окръжаващите. (ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 312). Ученикът трябва да познава Истината. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 73). За да не се поддава на лошото влияние на съществата в себе си, човек трябва да има светлина, да вижда нещата ясно. Чрез самообладание, чрез вяра човек ще дойде до положение да се противопоставя на лошите влияния в себе си и да дава предимство на добрите. (УЧЕНИИЕ И РАБОТА - 228).
 12. Всяко противоречие се предизвикват от същества с ниска култура, било от физическия, астралния или умствения свят. Тия светове имат своя физическа страна, която се отразява върху живота на човека. Освен тия светове съществуват и други светове, с висша култура, които ние приемаме като течения в Природата. (ДОБРИ НАВИЦИ - 228). В Природата съществуват известни течения, които силно влияят върху човека. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 28). Кой човек не е губил равновесието си? Някой излезе от дома си добре разположен, и докато измине два-три километра път, състоянието му се изменя. Защо? Една вълна го срещнала и го е блъснала в някоя канара. Човек всеки ден е изложен на ударите на тия вълни. (ЧЕТИРИТЕ КРЪГА - 43). Хубавите и песимистичните чувства се предават. Пространството е пълно с мисли, които се предават по известни течения. (ФАКТИ, ЗАКОНИ, ПРИНЦИПИ – I том - 125). Ако човек се отзове близо до някой голям водопад, той непременно ще изпита страх. Има мисли, чувства и желания у човека, които по сила са подобни на водата на водопадите. Щом попадне човек пред такива мисли, чувства и желания, нека стои далеч от тях, по никой начин да не влиза в техните течения. (ОТНОШЕНИЕ НА ПРОСТИТЕ ИСТИНИ КЪМ ЧОВЕКА - 8). Съществуват три течения в живота: течение на мисли и чувства, които излизат от индивида; течение на мисли и чувства, които идат от окръжаващите - майка, баща, братя и сестри; течения на мисли и чувства, които идат от възвишения свят, от Бога. Аз говоря за Божията Любов, като за течение, което минава през човека. Човек не се развива правилно, ако през него не минават тези течения. Бъдете будни, да различавате теченията. Човешките може да ограничавате, а на Божествените ще давате път, да се проявят. (СЪБУЖДАНЕ – 254). В човека, при сегашното му състояние, има три течения: животинско, човешко и ангелско течение, а Божественото течение идва сега. Всеки момент трябва да знаете кои влияния преобладават във вашето съзнание. Не може да избегнете влиянието на животните. Като дойде влиянието на хората, ще почнете да мислите. Като дойде ангелското влияние, вие ще знаете да изправите поведението си и ще си кажете: Не е този пътя! Като дойде Божественото, тогава се чувстваме силни, мощни. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ - 1922 г. - 194). Виждаш днес някой млад, здрав човек, но утре чуваш, че умрял внезапно. Окултната наука обяснява тази момент на смърт с това, че този човек е попаднал под влиянието на известни природни течения. Човек трябва да бъде внимателен, когато попадне в тия течения. Той трябва да употреби разумната си воля, за да може да им противодейства. В Природата съществуват не само тия течения, които отнемат живота на човека, но и такива, които завличат хората и ги отнасят нейде далеч из пространството. (МОК – ІV г. – 18 лекция - 11). Когато човек иска да стане с него някакъв обрат в добър смисъл, той трябва да се скачи с теченията на Природата, които идат от по-високите светове. (ДОБРИ НАВИЦИ - 228).
 13. Сега вие мислите, че сте господари в света. Ако сте ясновидци, ще видите колко сте господари даже на себе си. Обаче, аз не искам да бъдете ясновидци, защото, ако сте такива, не бихте искали да останете в къщите си, всички бихте излезли навън. Като влезете в един дом, виждате около домакинята десетина лемурийци, духове, изостанали в развитието си, с изопачени лица. Те я обикалят, нашепват и нещо. И като я надуят, тя чака само да дойде мъжът й, да се кара с него... Тя е надута като гайда и очаква само да писне. Тя е готова цял ден да се кара с мъжа си. И той като не разбира причината на това, нещо го надува отвътре и му казва: Защо седиш и я слушаш?... Я вземи едно дърво да я набиеш... Аз виждам около мъжа седят пет лемурийци и му нашепват нещо. Десет лемурийци около жената и пет около мъжа и вие виждате само резултата от тяхното нашепване... Когато жената се надуе и изкара мъжа от търпение и той бяга от къщата си, това не са ли окултни сили? Той е генерал, сражава се на бойното поле, а една жена става причина да бяга от къщата си. Това не е ли окултна сила? Генерал е той, но казва: Да те пази Господ от лоша жена!. Това се дължи на лемурийци, същества, изостанали в развитието си. Те са живели в една далечна епоха, но и досега още се проявяват. Цялото човечество е жертва на тези същества. Всички раздори, престъпления, убийства, пиянство се дължат на тази изостанала раса. Като виждат това хората казват: Човечеството трябва да се възпитава. - Как ще стане това? - Е, Бог да ни освободи. - Не, като дойде един лемуриец при тебе, не слушай, какво ти говори, но пей и работи: вземи брадвата да насечеш дърва. После иди на лозето да го прекопаеш. Като се върнеш, омеси прясна питка, опечи я и започни да ядеш. Той ще ти говори, а ти ще пееш. Като дойде мъжът ти, ще му кажеш: Днес десет лемурийци се опитаха да говорят против тебе. - А мене пет лемурийци ме настройваха против тебе. И двамата издържали изпита си. Те казват: Да благодарим на Бога, че ни даде светлина, да се справим с тях. Ако бяхме се поддали на думите им, щяхме да направим много пакости. Мъжът казва: Сега, жена, сложи трапезата, тури яденето, прясна питка, да си хапнем и да благодарим на Бога за благата, които ни дава. Мъжът, жената, децата се наредят около трапезата, нахранят се добре и благодарят на Бога, че не са послушали съветите на своите професори. За оправдание на своите грешки, някои казват, че те се дължат на слабостите им. - Няма слабости в света. Слабостите са в това, че слушате съветите на вашите професори. Като говоря така, аз навлизам в една област, която не искам да засягам. Така дохождаме до вътрешната страна на школата. Ако не се отречеш от всичко отрицателно в живота, т. е. от съветите на лемурийците, не можеш да влезеш в Царството Божие. Лемуриецът не може да ти бъде майка, баща, брат, сестра или приятел. Ако е един от тях, той ще ти одере кожата. Той може да ти бъде само неприятел. Като такъв, той ще ти отнеме свободата и ще те изпрати на онзи свят. Като четете оплакванията на псалмопевеца, знайте, че и той се оплаква от лемурийците, които го мъчат и преследват. Казваш, че човек има пороци. - Не, това е лошото влияние на лемурийците. - Те са черни духове. - Лошото и опасното не е в черния цвят, но в тяхната мисъл. Лемурийците са стигнали до известно развитие, но сърцето им не е обработено. Така се създал черния цвят у тях, причина за грехопадението. Когато човешкият ум се изопачил, тогава се явили нощта и тъмнината. Тогава се създала черната раса, чрез която човечеството е дошло до най-голямото падение. Човек постепенно се повдига, но не се е освободил напълно от черния цвят. Някога казва: Имам черни мисли и черни чувства. - Те са остатък от лемурийската раса. Аз ви навеждам на тези мисли, за да си помогнете чрез тях, да дойдете до философията на самоотричането. - Как ще се убедим в съществуването на лемурийците? - Колкото и да ви говоря, както и да ви ги описвам, няма да повярвате. Трябва да ви отворя очите, вие сами да ги видите. Някои се мъчат да ги описват, но тяхното описание не е вярно. Вие можете да си представите, да кажете, че ги виждате, но пак сте далече от истината. - Как да се справим с лемурийците? - От вас зависи. Ще живеете така, че да не ги привличате. С мисълта и чувствата си вие сами ги привличате, а после търсите някой отвън, да ви освободи от тях. Те се привличат от човека, както пчелите от меда. Достатъчно е да капнете малко мед на дрехата си, за да ви накацат пчелите. Те са постоянно около вас. Има нещо, с което ги привличате. - Как да се освободим от тях? Съблечете дрехата си на която има мед. Тогава пчелите, т. е. лемурийците ще ви напуснат. Докато на дрехата ви има мед, който ги привлича, те всякога ще ви нападат. - В София има ли лемурийци? - Има, разбира се. Те се срещат във всички градове и села. Дето има хора, там са и те. Ще ги срещнете по улиците на разходка; по театрите и концертите; в автомобили и файтони; в кафенета и бирарии. Дето стават кражби, убийства, престъпления, там непременно е намесен някой лемуриец. Като убие някого, лемуриецът застава пред него тих и спокоен, гледа жертвата си и се радва, че е победил. В това отношение, той прилича на тигър. Друг лемуриец има на бойното поле, убива някого, след това го произвеждат герой. В лицето на този лемуриец не се чете нищо човешко. Всички хора са играчка на тези същества. Виждам, че салонът е пълен с лемурийци, които минават и заминават. След всичко това, вие минавате за християни, за ученици, но вършите ред грешки и престъпления. - Защо? - Защото съзнанието ви не е будно, то не взема участие. Като свършат своята работа, лемурийците се отдалечават. Те не са отговорни за това, което става. Днес ви говоря за лемурийците като първа раса на човечеството, която изостанала в развитието си, продължава и до сега да прави пакости на хората. Друг път ще говоря за противоположната раса на лемурийците, която е носителка на Любовта и добродетелите. В който дом влезете сега, все ще намерите по няколко лемурийци, които са в борба с хората. Когато борбата се усили, хората се обръщат към Бога. Той им изпраща помощ един светъл дух. Лемуриецът излиза със своята черна шпага, а светлият дух със своята светла шпага. Борбата започва, но, в край на краищата светлия дух побеждава. От този момент, в дома на човека не остава нито един лемуриец. Ако лемурийците не бягаха от човешките домове, нищо не би останало от съвременната култура. Какво е останало от лемурийската раса? - Нищо не е останало. - Де е сега тази раса? - Тя е потънала дълбоко във водите на моретата. Някои от тях са успели да се спасят, но и сега още живеят между хората и продължават да им причиняват пакости. И друг път Бог ще съди лемурийците; с други думи казано, на евангелски език, ще им се яви Арахангел Михаил, който ще се бие със змията. Змейовете, това са лемурийците, пръснати по Земята. Да оставим настрана лемурийците. Ние минаваме от една реалност в друга, т. е. от черната раса към светлата, която ръководи човечеството. Възвишените същества идат да помагат на хората, да събудят в тях възвишени и благородни мисли и чувства. Вслушвайте се в техните съвети. Те ще ви изведат на светлия висок връх. Те са носители на великите Божий блага на Земята. Това наричаме ние „грижи на Господа за човешките души.” Вслушвайте се в съветите на светлите същества. Вслушвайте се и в себе си. Сега е време да ходите по техните съвети и да бъдете готови на всички жертви, не за онова, което ви спъва, но за онова, което дава простор, сила на вашия дух, на вашата душа, ум и сърце. Те ще направят да бъдете доволни от себе си. Тогава няма да бъдете откъснат лист от дърво, нито играчка в ръцете на съдбата. Тогава ще бъдете здраво прикрепен лист към дървото, което след време ще завърже, ще даде плод и плодът му ще узрее. Това е великото и красивото, към което се стремим всички. (НОВО РАЗБИРАНЕ – 242, 243).
 14. Трябва да знаете, че никой не живее сам със себе си, никой не е самостоятелен. Вие сте център, дето се посрещат не само хиляда, не и 10,000, на милиони духове. Вие сте поле, дето те работят. И някой път, като надойдат много от тия духове, вие замязате на една нива, за която мнозина спорят. Един от тях иска да оре, и друг иска да оре. Започват да орат, но по едно време спират работата, започват да се карат - става побой, кавга, разправия. Вие се чудите на това, което става и казвате: „В мен става нещо страшно, главата ми ще се пръсне!” Казвам: духовете се карат в теб за твоята глава. Ако успеят лошите духове да те завладеят, нещата се обръщат с дъното нагоре. Ако пък духовете разрешат въпросите добре, работата върви напред, ти туряш ред и порядък във всичко и в теб настава мир и съгласие. (СЪБОРНИ БЕСЕДИ - 1926 г. - 113). Човек е свързан с много същества в системи, и от хармонията или дисхармонията между тях, зависи и неговото състояние. (ЖИВА РЕЧ - 19). У мнозина от вас има известни положения, известни прояви, които се дължат на това, че се намират под влиянието на тия духове... Вие трябва да познавате тия духове, да знаете техните прояви и да се научите да им въздействате. (СЪБОРНИ БЕСЕДИ - 1326 г. - 114). Ракията и виното упояват. Те действат като наркотични средства, и човек се напива. Щом се напие, той става медиум и привлича нисши духове около себе си. Като изтрезнее, човек е недоволен, понеже е станал проводник на нисшите духове, които ядът и пият в него и оставят нечистотиите си, той да се справя с тях. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 21). До известна степен всички сте медиуми... Няма някой, който да не е медиум. (ЗАПАЛЕНА СВЕЩ - 11). Има един свят, който не можете да различавате. Мнозина от вас нямате оная наука да разпознавате присъствието на един дух, който има задни мисли. Дойде нещо и те подбужда да извършиш нещо и не знаеш дали е добър дух или лош дух. И Писанието казва: „Изпитвайте духовете от Бога ли са или не!”... Та казвам: има медиуми, които разпознават духовете, а пък има медиуми, които не ги разпознават... Едните, напредналите души, се различават със светлина, а пък у другите има тъмнина. (ЗАПАЛЕНА СВЕЩ - 11). Нисшите духове са създали голям дисонанс в човека и той сам трябва да се бори против него. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 155). Ако обичате да полъгвате, всички духове на лъжата са около вас, те са на гости у вас, вие ги привличате... Ако обичате да злорадствате, всички духове, които злорадстват, са тъй също около вас. И ако бихте били ясновидци, бихте видели, че във вашите къщи има цели орди от тях, които само ядът и пият. Ако мразите, всичките духове на омразата ядът и пият на ваши разноски. Ето защо умират хората. Като дойдат и поседят ден-два у вас, вие почнете разбира се, да се оплаквате: „Тук ме боли главата, болят ме очите, болят ме ръцете, краката, стомахът, сърцето, дробовете”. Как не ще ви болят? Тия зли духове черпят сокове от вас и почнат да замрежват очите ви - почнете да ослепявате, да оглушавате, краката и ръцете ви почнат също да боледуват, и един ден ви грабват и ви занасят в гроба. (СИЛА И ЖИВОТ – 1 серия - 172). Отде дойдоха нечистите духове, които се загнездиха в човешкото тяло? (ПОУЧАВАШЕ ГИ - 69). Коя е причината за страданията, за мъченията, които преживяваме? - Те се дължат на съществата от астралния свят, изостанали в своята еволюция. Като влезе едно от тия същества във вас, хване управлението в ръцете си, и цял ден ви измъчва. Като не знаете как да се справите с това същество, вие охкате, пъшкате, казвате: Не зная защо днес ми е толкова мъчно. - Едно от тия същества е влязло във вас през устата ви. Затова и в Писанието е казано: „Господи, постави страж на устата ми!” Значи, тия стари господари влизат през устата на човека. (ЧАСЪТ НА ЛЮБОВТА - 68). Когато скърби, човек се свързва със същества, които седят по-низко от него. Техните вибрации, техните състояния са дисхармонични и не отговарят на неговите. Тази е причината, задето в скръбта си човек чувства понижение на състоянието си. (ЖИВА РЕЧ - 19). Много пъти вие се намирате в едно ужасно вътрешно състояние. Не можете да се поберете в кожата си. Хората ви стават противни, криви, измъчвате се. Виждате само злото в хората... Цели легиони са влезли в тебе и са обърнали всичко с главата надолу... Всички тия духове трябва да излязат, трябва да ги изпъдиш навън. (младият, ВЪЗРАСТНИЯТ, СТАРИЯТ - 43). Трябва да знаете, че хората в даден момент могат да попаднат в отрицателните сили на Природата. Вие трябва да знаете, че имате много врагове, хиляди същества, които всеки ден ви дебнат, всеки ден ви устройват капанчета, навсякъде в обществото, навсякъде в Природата. Гдето и да минете, те все гледат да ви устроят нещо, камъни почват да падат върху ви, или какво и да е друго. Но има други същества, които ви предпазват. Това са вашите приятели, които ще им противодействат... Много от нашите нещастия се дължат на тия невидими врагове в живота. Те са много опасни. Това са факти. (ООК ІІ г. – 32 лекция – 21). Не знаете ли колко милиони същества измират, за да живеете вие? Как ще оправдаете това? То се оправдава с това, че тия същества ще живеят във вас. Вие ще им дадете живот. Ако злото се умъртви във физическия живот, то ще се прояви във вас. Това е вярно. Направете следующия опит. Имате един неприятел, който постоянно ви напада, пише във вестниците за вас, прави ви зло, казвате: „Да ме освободи Господ от него, да се освободя от този вагабонт, ще ми светне.” Един ден той умира, вие казвате: „Слава Богу, аз се освободих”. И действително, всички хора наоколо ви са добри, но веднага вие ставате недоволен в себе си, почвате да ставате кисел, гневлив, хукате жена си, децата си - неприятелят е влязъл вътре във вас. И когато нашите врагове измират на физическото поле, те влизат в нас. Ще ги търпите или отвънка или отвътре. Това е факт. Някой казва: „Аз се разгневих”. Враговете са умрели отвън, но са дошли отвътре „Много нервен съм”. Защо? Ще разбереш този закон. (ООК – ІІ г. - 1 лекция – 12). Някой убил един човек, после убил втори, трети, четвърти, седем, сто души убил! Ти си взел живота на тия сто души хора. Защо страдаш сега? Тия сто души, които си убил, те са влезли вътре в тебе, искат да работят вътре в тебе. Те разпъват, И ти ще кажеш: "Защо убих този човек?" Те разпъват. Той е влязъл вътре в тебе и ти не можеш да му дадеш място. Като навлязат тия 100 души в тебе, те ти влияят. Нека кажем, че са 10 души. Най-първо ти беше сам, никого не беше убил! Имаше стремеж само за една жена. Една обичаше и като влязоха сега тия 10 души, които си убил, и те имат стремеж за жени. Един от тях обича една жена и ти казва: „Я дръж нея!” Ти я хванеш, но той се ползва от нея. Тъкмо се освободиш от единия, дойде другия и ти казва: „Тая дръж.” Ти я държиш, но той се ползва. И 10 души квартиранти живеят в тебе. Аз казвам: вземете грижа за вашите квартиранти, които са влезли. Гледам, че имате във вас по 10, 15, 20 квартиранти. Квартирантите се ритат. Вие казвате: „Еди-кои си се карат.” Турете закон. Всички лоши духове се познават по това, че обичат да подкупват, да ласкаят човека. (АБСОЛЮТНА СПРАВЕДЛИВОСТ - 31 лекция - 129). Ако успеят лошите духове да те завладеят, нещата се обръщат с дъното нагоре. (СЪБОРНИ БЕСЕДИ 1926 г. - 114). Няма да бъдете играчка на ония тъмни сили, на ония изостанали души и духове, които влизат навсякъде. Те като влязат някъде, разправят се за разни дреболии, внасят съмнения, подозрения между хората. (IV МЛАДЕЖКИ СЪБОР - 1926 г. - 29). „Недейте се радва, че духовете се покоряват вам.” Те се покоряват, но само временно, защото и те са интелигентни. Те се покоряват, докато намерят във вас някоя най-малка слабост. Намерят ли такава, те веднага ви завладяват и се проявяват тъй, както си искат (СЪБОРНИ БЕСЕДИ 1926 г. - 114) Днешните учени хора казват, че всеки има такива духове, само че някои се проявяват чрез микробите, но все пак са духове. Има чумави микроби, маларийни микроби, сифилистични микроби. Има микроби на проказата. Като дойдат, ядат те, човъркат те всеки ден. И след туй се образува лошото състояние. Какъв е церът на това? Чистата кръв. Тия духове ще държиш гладни. В кръвта не трябва да има никаква нечистота, с която да се хранят. Никакви нечисти желания, защото всяка нечистота е храна за тях. Никакви нечисти мисли, понеже нечистите мисли са храна за тях. никакви лоши постъпки, понеже лошите постъпки са храна за тях. Хигиена трябва, абсолютна чистота, нищо повече. Всички тия духове трябва да излязат, трябва да ги изпъдиш навън. (МЛАДИЯТ, ВЪЗРАСТНИЯТ, СТАРИЯТ - 43). На упоритите духове говорете тихо, мекичко. Ако си служите с груб език към тях, те ще ви създават големи неприятности. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА - 161). Вие трябва да познавате тия духове, да знаете техните прояви и да се научите да им въздействате. (СЪБОРНИ БЕСЕДИ – 1926 г. - 115). Всеки човек си има свои духове, които му помагат. Те са служебни духове и имат връзка с миналото. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - IIІ том – 287).
 15. Като наблюдават разположението и състоянието на човека, висшите същества заключават, дали сам човек свири на своето пияно, на струните на своя мозък, или се е оставил на други същества, те да разполагат с него. (ЖИВА РЕЧ - 21). Никой в света не е свободен. Човек се намира под влиянието не само на видимите същества, но и под влиянието на невидимите, на извънземните същества, които дебнат човека и му казват: „Ще ми помогнеш! Аз имам нужда от помощ.” (СВЕТЛИНА НА МИСЪЛТА - 142). Като наблюдавам съзнанията на хората, както и техните мисли, виждам, че върху тях влияят разни същества, светли и тъмни. Те трябва да имат светлина, разбиране, за да се справят с тия странични влияния. Едни им влияят отляво, други - отдясно, и те не знаят кого да слушат, как да се справят. Едни от тия същества са красиви, други - грозни. Със своите добри и лоши влияния, те хвърлят отражение и върху лицето на човека, което някога е тъмно, а някога светло. Тия същества се борят в човека, защото всяко от тях иска да има надмощие върху неговия мозък. Онзи, който е чувствителен, той сам различава влиянието на тия два вида същества върху себе си: От ляво той усеща особена пихтиеста материя, която се стреми да проникне в него и го безпокои; отдясно пък забелязва някаква приятна светлина, която му създава радост. И наистина, ако има някаква чувствителна фотография, тя би могла да фотографира тия същества. Като говоря за тия същества, не искам да се плашите, но да различавате доброто от злото. Доброто и светлината идат отгоре и отдясно, а злото и тъмнината идат отдолу и отляво. (ЧЕТИРИТЕ КРЪГА – 59). Грехът е страшно нещо. Неговото начало не е в човека, то се крие в (не) напредналите същества. Несъзнателно човек става проводник на тия същества и прави погрешки и престъпления. За тия погрешки държат отговорен човека. На него преписват и добри, и лоши качества. Всъщност, нито доброто, нито злото са качества на човека. Те принадлежат на Ангелите, на ангелския свят. Затова казваме, че има паднали ангели, както и възвишени Ангели. Човек не е господар на Земята. Това, което става днес - сегашната война, не се дължи на човека, (казано на 05.01.1944 г.) Духовете воюват, а не хората. Отивате на бойното поле, виждате, че и коне воюват. Обаче, зад конете се крият хората. Те ги управляват. Ако сте ясновидец, ще видите, че зад хората, които воюват, се крият духовете. Както конникът възсяда коня и го управлява, така и духовете възсядат хората и ги управляват. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 310). Човек представя бойно поле за разумните същества били те светли, или тъмни. По този начин те оказват известно влияние върху възгледите на хората. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ - 60). Различни същества си играят с човека... Кой не се е поддавал на влиянието на тези същества? (ТРИТЕ ЖИВОТА – 71, 72). Когато някой изнася своите убеждения по даден въпрос, той не подозира даже, че това не са негови убеждения, а убеждения на някое същество, светло или тъмно, което му влияе. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ - 60). Опасно е, когато влиянието иде от низши същества и светове... Ако влиянието е от възвишения свят, човек се ползва. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 177). Тия влияния, които имате, като влизате тук, ако бихте концентрирали умовете си, щяхте да видите и светлинки, и ангели, и ангелчета, и светии, и вашите заминали приятели да ходят тук, а по някой път да ви приказват. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ - 1922 г. - 349). Като разумно същество, човек трябва да се намира под влиянието на разумните сили в битието. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 120). Докато е млад, човек вярва в светлото и красивото в живота, уповава на Любовта, на своя идеал, и така осмисля живота си. Като остарее, той отрича всичко и казва, че животът няма смисъл... Ще кажете, че младостта е причина за възходящото му състояние. Не, в младините си този човек е бил впрегнат от разумни, възвишени същества, а на старини се е поддал на низши същества, те да го управляват. (СЪБУЖДАНЕ - 83). Вечерно време вие седите на леглото и мислите за нещо хубаво, нежно. Веднага ще забележите някаква малка хладина, студенина, като че те лъха по лицето. Като мислиш така, някое същество от възвишените светове ще дойде, ще те погледне и казва: „Много хубаво четеш, много хубаво мислиш”, погледне те любовно, защото, ако мислиш нещо лошо, хване те за ухото, мушне те нещо и ти почувстваш някаква болка. Мислете всякога хубаво. (БОЖЕСТВЕНИЯТ ИМПУЛС - 239). Във време на сън, когато съзнанието на човека е излъчено, могат да влязат в тялото низши същества и низши влияния, които да му навредят. Затова човек трябва да се огражда при лягане, за да пази физическото си тяло докато спи, та да не попадне под разни влияния. Винаги преди спане се ограждайте; също правете и при всяка друга работа. Ограждайте се и когато тръгвате някъде където и да е. Ограждането става с молитва. При лягане можеш да кажеш: „Господи, отивам горе да се уча, да се моля, да работя. През това време огради тялото ми с Твоята Сила и Светлина и го пази от всякакви лоши влияния.”... Ограждането става и като очертаеш мислено светли кръгове около себе си и в същото време изговаряш следните три формули: 1. Търсете първом Царството Божие и Правдата Негова и всичко друго ще ви се приложи. 2. Господ толкова възлюби света, че даде Сина Своего еднороднаго, за да не погине никой, който вярва в Него, но да има живот вечен. 3. Това е живот вечен - да позная Тебе, единаго, истинаго Бога и Христа, когото си изпратил. И денем, когато дремеш, пак излизаш вън от тялото си. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - II том - 205). Коя е причината за крайностите, в които човек изпада? - Връзката му с два различни свята. Докато не познава и двата свята и не различава проявите им, човек всякога се натъква на различни влияния. Както не е все едно, дали химикът получава вода или някое експлозивно вещество, така не е все едно, с кой свят ще се свърже човек: с възвишения, или с низшия. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 232). В невидимия свят има повече души, които вие не взимате предвид. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - IV г. - 4 лекция - 78). Черните братя следват пътя на черното слънце... Те имат груби вибрации, а белите - нежни, меки. Достатъчно е човек да даде ход на някое отрицателно качество в себе си - съмнение, гняв, безверие, завист, за да попадне под влиянието на черните лъчи. За да не се поддава човек на тези лъчи, религията и науката му дават различни методи, да бъде положителен, за да не му влияят отрицателните сили. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 121). Много души има на Земята, които са излезли из тялото си и се намират под едно първобитно състояние, из въздуха. Нито жилище имат, нито дом имат. И те бягат, като духне вятърът, бягат. И като се развали времето, бягат да се скрият в някоя дупка. Те са постоянно между хората. Като ядат хората и те вземат участие, но уста нямат, стомах нямат, уши нямат. И насърчават хората, като че те ядат. И те са, които създават големите нещастия в този свят. Те на тях се дължат, на тези неорганизирани души. Дойде при тебе някой от тия души и ти тури бръмбар да плачеш, тури ти една мисъл на безверие, внуши ти едно чувство на омраза. Ти казваш: „Мразя го този човек.” Не го мразиш, но друг те кара да го мразиш... Какво трябва на човека? Ти казваш: „Трябва да обичаме Бога”... Цялото ти естество трябва да бъде запълнено, да няма място за никаква съблазън, (ЗАПАЛЕНА СВЕЩ – 222). Много от съществата, които живеят на физическия свят, се намират на ниска степен на развитие, вследствие на което черпят сила от ония същества, които стоят на по-високо стъпало от тях. Попаднете ли на пътя им, те непременно ще черпят от вас и вие ще се чувствате обезсилени. За да си набавите изразходваната сила, вие трябва да се свързвате с възвишения свят, оттам да черпите енергия. Каквото и да правите, вие не можете да се освободите от влиянието на низшия свят. Спасението ви от това влияние седи във връзката ви с разумния, възвишен свят. (ПРОСВЕТЕНО СЪЗНАНИЕ - 16). Щом се изучава, човек дохожда най-после до съзнанието, че не той сам, но други същества, лоши и добри, го подтикват към нещо добро или лошо и той ги слуша. (УЧЕНИЕ И РАБОТА - 228). Много пъти човек може да се намери в едно хипнотично състояние, да е под влиянието на други духове, да върши волята им, без да може да си даде отчет, а може би след години, ще различи туй състояние. Вземете за пример пиянството. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ - 1922 г. – 260). Мнозина се обезсърчават... защото останали сираци, без баща и без майка, нямало кой да се грижи за тях. Те са на крив път в своите разсъждения. Бащата и майката никога не умират... Смел и разумен трябва да бъде човек, да знае, че не е сам в света и при каквото положение да се намира, има кой да се грижи за него. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 194). Защо хората се страхуват от онези, които са си заминали? Да се страхуват от мечка, тигър, лъв или боа е естествено, но защо се страхуват от баща си, от майка си? Кои са причините? Тук има вътрешно неразбиране. Ние мислим, че онези, които са умрели, са се изменили, че тяхното отношение към нас вече е друго. Но това е самозаблуждение. Баща ти, който е преминал в по-високо състояние на живота, мисли интензивно за теб и ти желае десет пъти повече добро, отколкото когато е бил на Земята. Той докато е бил на Земята е мислил само за себе си, а сега като е заминал за другия свят, мисли постоянно за теб. (ЖИВИЯТ ХЛЯБ - 154).
 16. Човек се намира под влиянието на Бога. Бог се явява като вътрешно влияние в човека. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 110). Не се плашете от влиянието на хората. Защо? Защото само Божественото в човека е в сила да влияе. Здравият, разумният човек трябва да използва това влияние, а не да се пази от него. Няма по-страшно нещо за хората от това, да престане Божественото да им влияе. Опасно е положението на дъщерята, когато майката престане да й влияе; опасно е положението на сина, когато бащата престане да му влияе; опасно е положението на всеки човек, когато приятелят му престане да му влияе. Радвайте се, докато сте под влиянието на моята свещ. Какво лошо има в това, когато вие сте всред гората в тъмна, мрачна нощ и аз ви светна с моята свещ? Лошо ли е влиянието на моята свещ в този момент? Какво ще бъде вашето положение, ако в тази тъмна нощ аз изгася свещта си, за да не ви влияе? Не, спасително нещо е влиянието на хората. Всяко влияние представя запалена свещица. Вие трябва да схващате влиянието като разумен процес в Природата и правилно да го използвате. (ОТНОШЕНИЕ НА ПРОСТИТЕ ИСТИНИ КЪМ ЧОВЕКА – 34).
 17. Мислите на света изпълват въздуха и ако човек не е буден, ще навлязат в него, ще го превземат и тогава той ще почне да мисли както светът мисли. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 57). Всички лоши мисли в живота ви не са ваши, но и добрите мисли не са ваши. Питам ви: всички ония дървета, които растат в Борисовата градина, или по планините, или в Америка, или къде и да е другаде, ние ли създадохме? Не, тия дървета са плод на мисълта на други същества, които са живели преди нас. А всички ония мисли, които са наши, остават да градят в нас. (СЪБОРНИ БЕСЕДИ - 1926 г. - 115). За да не изпадате често в такива състояния, вие трябва да се изучавате да знаете, коя мисъл, кое чувство и кое действие в дадения момент е ваше индивидуално, и кои са чужди. Щом можете да различите вашите мисли и състояния от чуждите, ще можете да се противопоставяте на последните, и по този начин ще се освобождавате от тях. Това значи да бъде човек господар на себе си. (ЖИВА РЕЧ - 20). Човек е пълен с хиляди мисли и желания, които не са негови. Без да ги отваряш и прочиташ, ти ги отпращай от себе си. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 64). Ние мислим, но тази наша мисъл не се ражда в нашия ум, ние я приемаме от друго място. По-нисшите същества и те мислят като нас, но те възприемат нашата мисъл. Всички животни под човека възприемат мисълта си от него... Следователно, ние възприемаме нашите мисли от другаде, от съществата, които са много по-развити от нас. Понякога един човек може да постъпи както животните постъпват – сегашните хора много често са под тяхно влияние. Едно животно ще влезе в градината и без да те пита, ще се нахрани с плодове и ще си замине. Човек трябва да попита: Моля, мога ли да взема един плод? Ако влезе и не пита, той постъпва като вола, като лисицата, която влиза в курника, взема си кокошка и си отива. (ЖИВИЯТ ХЛЯБ - 23). Това, за което мислиш най-много, то оказва влияние върху тебе. (СЪРАЗМЕРНОСТ В ПРИРОДАТА - 49). Всяка мисъл, всяко чувство, с които човек се занимава, оказват известно влияние върху него. Всеки предмет, който изучава, също оказва влияние върху него. (СЪБУЖДАНЕ - 44). Съвременното мислене е резултат на целокупната човешка мисъл. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - IV г. - 4 лекция - 78). Мислите и чувствата на хората се преплитат, както и съзнанията им. Това показва, че хората са свързани помежду си. Казваш: Дойде ми една мисъл на ума. Ти мислиш, че тя иде за пръв път при тебе. Колко умове е обиколила тя, докато дойде при тебе! (ВЕЛИКАТА PA3УMHOCT - 220). Цялото тяло на човека е сбор от множество антени. В това отношение, той представя възел, от който излизат много антени - възприематели на безброй мисли, чувства и желания. Като знаете това, бъдете будни като възприемате мисли и чувства, които идат от пространството. (ДЕЛАТА БОЖИИ – 329). Пазете се от чужди мисли и желания, натрапени отвън. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 44). Без чистота, ти всякога ще бъдеш под влиянието на чужди мисли и желания. Много хора, много братя и сестри страдат, мъчи ги нещо. Какво ги мъчи? Атакувани са от чужди мисли и желания. Чуждите мисли са като тенията. Влязат ли в човешкото тяло, те изсмукват хранителните му сокове и може да го задигнат. Такива тении има и в духовния свят. Те отстъпват само при Любовта. Влезе ли Любовта в човека, всичко нечисто и вредно излиза навън. (НОВАТА МИСЪЛ - 124). Мнозина могат да ви нашепват, да внасят във вас отрицателни мисли и чувства, но вие трябва да се противопоставяте на тия нашепвания. Те са чужди мисли, които идат от извънземния свят. Това са мисли на ненапреднали същества, които искат да ви спънат. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 304). Никой не може да напакости на душата на човека, но може да напакости на тялото му. Тази пакост се предизвиква от влиянието, което хората си оказват един на друг, чрез своите мисли, чувства и чрез своята воля. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 201). Всеки човек трябва да изследва своите мисли и желания, дали са от Божествен, или човешки произход. Ако са от Божествен произход, те са внесли сила и мощ в човека. (ОТНОШЕНИЕ НА ПРОСТИТЕ ИСТИНИ КЪМ ЧОВЕКА - 227). Често окръжаващите ви нахвърлят отрицателни мисли, което се дължи на изостанали същества от невидимия свят. Те съзнателно искат да спъват хората. (АБСОЛЮТНА ИСТИНА - 170). Някой път ви дойде една мисъл, тежко ви е, но тази мисъл не е ваша, вие сте чувствителни и като тъй, долавяте тъгата на някое малко същество някъде в Ню Йорк, което в даден момент не е изпълнило своя дълг, не е изпълнило волята Божия, този велик Божи закон. Друг път изпитвате радост. Защо? Защото другаде някъде по света... някое малко същество изпълнило своя дълг както трябва. (СИЛА И ЖИВОТ - 3 серия - 218). С мисълта си и лошият и добрият човек отдалеч могат да влияят на хората. Лошият действа неприятно със своето вкисване, а добрият с добрата си мисъл ги повдига. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 135). Има мисли, които се забиват като игли. Те идат някъде от пространството. Като се движите между хората, трябва да взимате предпазителни мерки, с броня да се обличате. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА - ІІІ том – 118). Ако имате някой противник, който ви мрази, неговата мисъл спрямо вас е много силна. Той може да ви направи негативен, и вие ще заболеете. Законът е следният: Ако вие заболеете, туй заболяване ще се върне върху него, ще има обратно движение. (МОК – ІІІ г. - 27 лекция - 144). Пазете се от дребнави хора, от дребнави мисли и чувства, да не изпадате под тяхното влияние. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 236). Светът е пълен със същества, изостанали в своето развитие, които влияят на човека. Много от тия същества нямат нищо общо с даден човек, но го нападат със своите лоши мисли. Някои пък имат роднински връзки с тях. Те са деди, прадеди на даден човек и като не могат сами да се ориентират в невидимия свят, обикалят около своя близък и започват да му влияят със своите мисли. Често една тяхна мисъл може да произведе цяла пертурбация в ума на човека. В такъв случай той се нуждае от помощта на опитен човек, да му даде начин, да се освободи от тази чужда, отрицателна мисъл... Вашият дядо или прадядо съществуват някъде в пространството… Ако можете да му помогнете, ще помогнете и на себе си; ако не можете да му помогнете, ще го посъветвате да си отиде, да потърси друг някой, който ще му помогне. (ДОБРОТО ОРЪЖИЕ - 84, 85). Влиянието на добрите мисли винаги е по-силно от влиянието на лошите мисли. (ОТНОШЕНИЕ НА ПРОСТИТЕ ИСТИНИ КЪМ ЧОВЕКА - 34). Някои мисли действат по наследство върху стомаха ви, и вие слушате нещо постоянно да ви казва: хляб, ядене! Вие се поддавате на това внуше­ние и постоянно мислите за ядене. Не, не е време сега за ядене. Тази мисъл иде отдолу, тя е наследствена. Други мисли идат чрез внушение от под лъжичката. Те са по-благородни внушения. Трети мисли идат от предната част на главата. Те не са опасни. По някой път идат внушения от слепите очи. Тогава ще почувствате силно притискане на главата. Сега именно трябва да знаете да трансформирате вашите енергии и да ги прекарате нагоре към предната част на главата си, към разумната част на мозъка. (МОК – IV г. 11 лекция - 22). Вървите по софийските улици, които са пълни с разни мисли и ги възприемате някой път, затова не ви се иска да минете направо по някоя улица, по която имате работа, а обикаляте. Защо? Като чувствителен човек вие усещате, че влиянията там не са приятни и не искате да минете по тази улица. Но човек не трябва да се поддава на влияния от улиците. В такъв случай, ако сте слаби минете през друга улица. Причината за лошите влияния по улиците са лошите мисли на някой човек, който е минал преди вас. Ако вие не сте достатъчно концентриран, тия лоши мисли ще намерят място във вас. (MOK – IV г. - 11 лекция - 24). Понеже тялото на човека не е достатъчно устойчиво, то като дойде някакво влияние отвън, което нарушава това движение в човека, той изгубва равновесие и пада. Направете следния опит: когато вървите из пътя, помислете си за някое лице, което седи по-долу от вас, което е в дисхармония с вас, ще забележите, че веднага ще загубите равновесието си и ще паднете, или наляво, или надясно, или напред или назад. Тази дисхармонична мисъл, която ще се яви в ума ви, ще предизвика спиране на етерното движение във вас. И всякога, когато падате на земята, причината за това е, че мисълта за някое друго лице заема първо място в съзнанието ви. Вие падате още и по причина на това, че някоя дисхармонична мисъл е дошла от друго лице във вашето съзнание, подсъзнание или самосъзнание. Ако туй лице, което е предизвикало вашето падане, е с отрицателен характер, вие ще паднете на лицето си; ако неговите енергии са положителни, вие ще паднете на гърба си. Когато пък помислите за някое лице и не паднете, значи това лице е в хармония с вас. Изобщо ще знаете, че когато пътувате по високи места, ще трябва да се пазите да мислите за слабостите на някой човек, а ще мислите само за възвишени и благородни неща... Ако човек се занимава с противоположни мисли, които нямат нищо общо с неговото развитие, той може да си пукне главата по софийските улици. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - IV г. 14 лекция - 71). Колкото да се пазят от влияния, хората не могат да бъдат свободни от тях. (СВЕТОТО МЯСТО - 149). Не е лесно да се справи човек с отрицателните влияния в себе си. Щом победи тях, ще дойдат отрицателни влияния отвън, да му противодействат. Тъкмо намислиш да направиш нещо, да свършиш една добра работа, и то след известно колебание в себе си, веднага окръжаващите ще дойдат при тебе и ще почнат да те разубеждават да не правиш това или защото си слаб още или че тази работа не е за тебе и т. н. Щом си победил вътрешните противоречия, ти трябва да победиш и външните. (ДОБРИ НАВИЦИ - 6). Ако човек не мисли, и най-слабото същество може да му причини пакост. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 95). Умът ти трябва да бъде зает с положителни мисли. Не ти върви работата. Дръж в ума си поне една мисъл за доброто, и работата ще се уреди... Считай, че всичко, което става, е за добро. (НОВО РАЗБИРАНЕ - 96).
 18. Когато ни сполетяват нещастия и страдания, това показва, че ние сме предприели една работа в най-неблагоприятно време... Тръгваш за планината през зимата, в снежно време, когато върхът е заледен. Всяка стъпка е рискована. Всеки момент можеш да се хлъзнеш и да пострадаш: да счупиш ръката или крака. Ето де е грешката - не си избрал благоприятно време за това. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА - 81). Сутринните часове са най-добри за умствен труд, обедните - за физически труд, т. е. за ядене, а вечерните - за почивка. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ - 1926 г. - 258). Мнозина се оплакват, че са неразположени, болни, нещастни, без да подозират, че неразположенията им се дължат на промяната на времето... Не се влияйте от вятъра, от влагата, от мислите на хората... Влияйте се от Божието добро, което е във вашето сърце. Влияйте се от Божествената светлина, която е в вашия ум. Влияйте се от Божествената сила, която е във вашия дух. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 315). Много барометри има в човека... Човешкият нос представя едновременно барометър и хигрометър... Коляното е един добър барометър на човека. При най-малката промяна на времето човек чувства в коляното си, или в ставите някъде известна болка. Тази болка определя, че ще вали дъжд, сняг, град. Щом времето започне да се подобрява, и болката престава...Тъй, щото, дали ви боли гърло, крак, ръка или друго нещо, ще знаете, че вашият барометър се обажда. По този начин вие можете да станете пророк, да предсказвате времето. Ако ви боли гърлото, времето ще се развали по един начин; ако ви боли крак - по друг начин и т. н. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 248). Ако нямате никаква болка т. е. нямате никакъв барометър, това място под лъжичката ще играе роля на барометър. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 248). Друг път човек става от сън, вижда времето ясно, светло, а под лъжичката се чувства някаква тежест. Той пита, защо му е мъчно... След няколко часа времето се разваля. След това неразположението изчезва. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 249). Забелязано е, че между промените на времето и човешките чувства има известно съотношение. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 248). Почти 99 % от настроенията на хората се дължат на промяната на времето. Какъвто вятър вее, така и човек мисли. Някой е песимистически настроен. Защо? Времето му действа така. Друг е настроен оптимистически - пак в зависимост от времето. Ще възразите, че много от настроенията ви нямат нищо общо с времето. Възможно е, но как ще си обясните неприятното разположение, предизвикано от празната кесия? Как ще си обясните неприятността и неразположението, което изпитвате от глада? Много естествено, четири деня вали дъжд, никой не ви вика на работа. Като не работите, кесията ви е празна, а празната кесия не радва човека... Кесията ви е празна, стомахът ви е празен. На кого ще се сърдите? На времето. Вън вали дъжд, хваща голям студ или голяма горещина, развиват се различни болести, а всичко това влияе на кесията, на стомаха и на разположението на човека… И тъй 99 % от мъчнотиите се дължат на времето. Обаче времето се определя от миналото, от настоящето и от бъдещето. И тогава, за по-ясно казваме: 99 % се дължат на миналото, а само 1 % - на настоящето. Това, което сега изживяваме е само 1 %... Има 1 % от мъчнотиите, които са задача на сегашния живот, тях трябва да разрешавате правилно (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 266).
 19. Какво се разбира под Природа? Сбор от съзнанията на същества от човешки род, Под човешки род разбираме същества, които населяват всички слънчеви системи. Разумните същества участват във всички прояви на живота. (ТРИТЕ ПОСОКИ - 124). Природата е тяло на Бога, проявление на Бога. Когато нашата мисъл не е правилна и е вредна за самите нас, тогава Природата ни въздейства. Но всякога законите на Природата ни съдействат да се прояви мисълта ни, т. е. те ни заставят да мислим. И в туй отношение, тия закони изискват от всинца ни да бъдем смели и решителни. Законите на Природата не търпят нашите двоумения и колебания... Природата, която е жива, има предвид вашето добро. Тя ни съдейства, постоянно ни помага. Затова аз наричам живата Природа проявление на Бога. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ - 1921 г. - 255). Следете движенията, които правите с очите, с устата, да не изпадате под влиянието на отрицателните сили в Природата. (СЪРАЗМЕРНОСТ В ПРИРОДАТА - 228).
 20. И когато сте будни, и когато спите, цялата Природа работи върху вас. Законът на развитието поставя човека в хармония с влиянията на слънчевата [система]. (МОК - ІV г. - 5 лекция - 91). Човек е изложен на влиянието на планетите. Наистина, върху всеки човек влияят известни планети, като му оказват благоприятно или неблагоприятно въздействие. Изучавайте характера на човека, с цел да откривате влиянието на едни или други планети върху него. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 109). В духовно отношение невидимите врагове на човека, които го разрушават, наричаме лоши аспекти. Астрологически, лошите аспекти на планетите, под чието влияние може да попадне човек, показват, че той е влязъл в област населена с негови неприятели, които го дебнат, за да го оберат, да вземат нещо от него. (МЕТОДИ ЗА САМОВЪЗПИТАНИЕ - 234). Чрез космите си човек може да възприема трептенията на Слънцето, на Луната, на Марс, на Венера, на Юпитер и да влиза в съобщение с тях. (ДЕЛАТА БОЖИИ - 329). Всяка планета оказва по-голямо или по-малко влияние върху вас. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - ІV г. - 5 лекция - 89). Астролозите взимат под внимание само планетите, а при това всички звезди, които съществуват, оказват голямо влияние върху човека. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - IV г. - 4 лекция - 79). Вие сте един фокус, дето всички тия течения от целия Космос се събират във вас. И ако ви погледне някой ясновидец, ще види много кръгове около вас. Това са различни влияния, различни течения. И вие мязате на мушица, омотана от главата до петите в паяжина, с хиляди нишки. Така сте опасани и вие от много кръгове на разни планети. И това са все влияния, които дават подтик на вашите чувства и действия. Вие трябва да пазите всичките тия идеи. Ако някой път скъсате една от тия нишки, ще дойдат същества, които ще ви спрат в еволюцията. И вие не ще можете да се развивате, докато не дойдат други същества да съединят скъсаната нишка. Тъй че, щом някой човек скъса една от тия нишки, той се спира в своето развитие, спира се и цялата раса, всичко около него е в застой. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - ІV г. - 5 лекция - 89). Всички планети представляват една разумна система. Те са образувани от разумни същества, затова тези течения са под строгия контрол на тези същества и чрез тях те влияят на хората през пространството. (МОК - IV г. - 5 лекция - 94). Вие трябва да изучавате влиянието на планетите върху човека като принципи, за да се ползвате от благотворното им въздействие. Човек трябва да бъде разумен, да се ползва от доброто им влияние. (ПЪТ КЪМ ЖИВОТА - 185). Ако аз бих желал да ви предам повече интелигентност, ще избера срядата като ден на събрания в школата. Ако искам да ви предам повече благородни качества, ще избера четвъртъка. Ако искам да се усили Любовта в школата, ще избера петъка. Ако искам да се развие трезвата мисъл в учениците, ще избера съботата. Ако искам да се развие тяхното въображение, ще избера понеделника. Ако искам да се развие в тях войнствен характер - вторника. Ако искам да се индивидуализират - неделята. (КАЧЕСТВА НА УМА, СЪРЦЕТО И ВОЛЯТА - изд. Алфа-Дар София - 284). Ще си турите за задача да се хармонирате астрологически. Всеки за себе си трябва да знае от кои планети се влияе повече... Всеки от вас трябва да знае приблизително под какво влияние спада. Ще се съобразявате с онзи велик закон на Космоса, който действа хармонично във всички направления. (МОК – ІV г. – 5 лекция - 95).
 21. Всяка наука оказва известно влияние върху мозъка и способностите на човека. Всяка наука упражнява известно влияние и върху чувствата на човека. (ОТНОШЕНИЕ НА ПРОСТИТЕ ИСТИНИ КЪМ ЧОВЕКА - 13).
 22. Каквато книга и да прочетете каквото и да направите, рано или късно, то ще остави своето влияние върху човека. (ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ - 90).
 23. Ако на някоя нива е убито животно или човек, кръвта прониква в житото. И като ядът от това жито децата на земеделеца, като по-нежни, заболяват. (УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ - 25). Не може животинската или човешката кръв, пролята насилствено, да не донесе лоши последствия за човека. Това е строг, неумолим закон в Природата. (УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ - 25).
 24. Никога не поставяйте нервен, сух човек да ви готви, а поставете за тази работа пълен, здрав, весел човек. (СИЛА И ЖИВОТ - 3 серия - 237).
 25. Има хора, на които енергията е много тягостна, затова на такива хора не бих дал да ми шият дреха. Такава дреха ще създаде лоши настроения у този, който я носи. (СИЛА И ЖИВОТ – 3 серия - 237). Да ти ушие дреха онзи, когото обичаш. (СИЛА И ЖИВОТ - 3 серия - 237). Ако (човек) е шивач, ще ушие една дреха с любовно чувство, че който я облече, да гледа на нея като на свето нещо. Само така ушита дреха може да се харесва и да радва човека. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА - IІ т. - 174).
×
×
 • Създай нов...