Jump to content

Rozalina

Потребител
 • Мнения

  22
 • Присъединил/а се

 • Последно посещение

 • Days Won

  1

Rozalina last won the day on Април 22 2012

Rozalina had the most liked content!

Обществена Репутация

4 Bad

Относно Rozalina

 • Ранг
  Раборник
  Раборник

Profile Information

 • Пол
  Array
 1. КОНЦЕНТРАЦИЯ (СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ) Ще спазвате следния закон: Каквато работа и да започвате в даден момент, умът ви трябва да присъства изцяло. (MOK – IV г. - 7 лекция - 133). За да може да се справя с всички свои енергии в себе си, били те положителни или отрицателни, човек трябва да изучава закона на концентрирането. (ЖИВА РЕЧ - 45). Първото важно нещо за вас е да се учите на концентриране... За всеки даден случай ще бъдете заети само с една идея... Концентрираш ли в даден случай ума си в една посока, ти ще можеш да разрешиш задачата си по-лесно. Лесното и правилното решение на всяка задача зависи от концентрирането на ума. Ако можеш да концентрираш своите мисли и чувства всецяло в една посока, ти ще разрешиш скоро своята задача. Ако не можеш да се концентрираш, в тебе ще има борба, колебание и ще мине дълго време, без да разрешиш нещо... Вие, като ученици трябва да имате способността да се концентрирате. Ще започнете с малките неща, ще правите микроскопически опити... Ученикът без концентриране на ума, не е ученик... Концентрирането е необходимо за всинца ви. (MOK – IV г. - 7 лекция - 142). За да не попадате под влиянието на тъмните сили в Природата, вие трябва да правите опити, да съсредоточавате мисълта си, да бъдете господар на мислите и чувствата си. Докато не постигнете това, вие всякога ще бъдете жертва на чужди мисли и желания. (Божествената мисъл - 302). Колкото по-дълго време се държи една мисъл в ума, толкова тя е по-полезна... Не трябва само да се държи дълго време... но трябва да се обработва. (Великото и красивото - 126). Учените хора постигат голяма концентрация на мисълта си чрез задачите и проблемите, които решават. Обикновените хора, които не се интересуват от науката и не напрягат много мисълта си, дохождат до концентрация чрез болестите. Болестите, които нападат човека, са добро средство за съсредоточаване на мисълта. Ако болките му са силни, той не мисли за нищо друго, освен за тях. Обаче, има опасност, като мисли много за болката си, да я усили, или да дойде до убеждението, че болестта му е неизлечима. Да мисли човек, че болестта му е неизлечима, това значи, да изгуби вяра в разумността на Природата. (Светото място - 90). Всеки човек трябва да работи върху концентриране на мисълта си. Не работи ли доброволно, насила ще го заставят. (СВЕТОТО МЯСТО - 158). Като изучава закона на концентрирането, човек трябва да прави опит да съсредоточава погледа си върху някой предмет, без да мигне с очите си. Правете този опит, като започнете от една минута и постепенно увеличавайте. Той помага за усилване на очите. Когато правите опита, съзнанието ви трябва да бъде съсредоточено. През това време не се позволява никакво разсейване на мисълта, нито на съзнанието. (ЖИВА РЕЧ - 45). Най-първо трябва да се научите на закона да се освобождавате от влиянието на земята. Мисълта ви да бъде толкова силна, че като мислите за Не­бето, за духовния свят, както седиш в стаята си, поне на четири пръста да се повдигнеш от земята, че краката ти да не се опират на пода. Докато ти поне с един пръст не се вдигнеш, то концентрацията ти е обикновена. И даже, ако се вдигнеш на един милиметър, то е вече концентриране. (Петте врати - 265). Да бъде търпелив и да знае да се концентрира, човек е придобил едно отлично изкуство, (оок – ІІ г. – 12 беседа - 9).
 2. ЗА ДА СМЕ ЗДРАВИ Процесът на мисълта трябва да проникне дълбоко в битието на човека, който всяка сутрин, при ставане още, трябва да каже: Аз трябва да мисля като Бога, трябва да обичам тъй, както Той обича. (ИЗВЪНРЕДНА БЕСЕДА - 22.03.1935 г.- 6). Още със ставането от сън, внесете поне една малка Божествена мисъл в ума си и по едно малко Божествено чувство в сърцето си, за да осмислите своя живот. (Божествената мисъл - 63). Ако човек не мисли върху това, което Бог е създал, той не може да се ползва от живота, който е скрит в цялата природа. (Опорни точки в живота - 216). Човек трябва да държи в ума си мисълта, всеки ден да придобива по нещо ново в своите възгледи за живота, за Природата и за Бога. (Божият глас - 144). Кой, каквито дефекти има, кой, от каквото е лишен, нека каже в себе си: Ще стане това, ще го постигна, ще направя! Като повтаря тези мисли всеки ден, най-после той ще види резултатите на положителната мисъл в себе си. (ЗАТОВА СЕ РОДИХ - 289). Човек с мисълта си може да върши големи пакости. Аз съм чувал хора да казват: Мисля, че скоро ще се разболея. Не се минават три-четири седмици и се разболяват. Как така стана? Ще стане, разбира се. Аз съм присъствал при болен на умиране. Но той казва: Ще оздравея, няма да умра, по никой начин не отивам на онзи свят. След три седмици виждам този човек оздравял. (ЖИВИЯТ ХЛЯБ - 355). Ако ти дойде мисълта, че ще се разболееш, ще си кажеш: вярно е, всеки човек, който се е родил, все ще се разболее, но като мине болестта, аз ще бъда здрав. (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА - 415). Като ти дойде мисълта да станеш цар, кажи: Да се възцари Божията Правда!.. Подчертай, подпиши отдолу, и то ще стане. (оок – ІІІ г. - 23 беседа – 15). Някой казва: Аз ще умра. Роди ли се човек, той ще умре... Ти трябва да кажеш: След като умра, ще оживея. (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА - 415). Задръжте в ума си следната мисъл: В света съществува само една връзка. Тя е връзката с Божественото съзнание, която е в сила да помогне на всички хора, на всички живи същества, от най-малките до най-големите. Следователно, каквото да се случи в живота ви, дръжте в ума си мисълта, че вие имате връзка с Божественото съзнание, което при никакви условия в живота няма да ви изостави. (Допирните точки в природата - 233). Дръжте в ума си мисълта: „Любов към Бога”. С тази мисъл ще разрешавате всички въпроси. Тя е ключ в живота на човека. (Нашето място - 53).
 3. РАБОТА С МИСЛИТЕ Казвам: ученикът трябва да се концентрира да развива мисълта си, но не по начина на йогите. Има много начини, методи, с които йогите си служат, но ако човек не ги разбере, той може съвършено да се осакати... Аз давам методи, които са свързани с най-малки рискове за човешкия ум. Те са методи на живота, методи на разумната Природа. Методи на йога, обаче, са свързани с големи рискове. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 48). ИЗУЧАВАНЕ Човек трябва да изучава мислите и желанията си, да види каква роля играят те в неговия живот, да различава откъде идат: от центъра на Земята, или от центъра на Слънцето. (Добри навици - 198). Ще бъдете внимателни към своите мисли, ще ги изучавате, да знаете какво желание събужда всяка мисъл. (служене, ПОЧИТ И ОБИЧ – 23). Материята, в различните си състояния - твърда, течна, въздухообразна и светлинна, оказва известно влияние върху мисълта. И мисълта, от своя страна, оказва влияние върху човека... Когато преобладава въздухообразната материя, мисълта в човека взима надмощие. (ТРИТЕ ПОСОКИ 128). И тъй, изучавайте мислите, да знаете, кои от тях произтичат от твърдата материя, кои от течната, въздухообразната и кои от светлинната. Мислите, които идат от твърдата материя, не са вредни, обаче, те произвеждат втвърдяване на някои органи, както някои чувства пък внасят мекота. (Трите посоки - 129). АНАЛИЗ Анализирайте своите мисли, чувства и действия и следете към коя категория се отнасят: към животинските, към човешките или към ангелските. (по БОГА НАПРАВЕНИ - 98). Вие трябва да анализирате мислите, чувствата и желанията си, да видите какви сили се крият в тях, добри или лоши, положителни или отрицателни. Външно те могат да изглеждат добри; важно е какво се крие в тях. (Закони на ДОБРОТО - 287). СОРТИРАНЕ За да бъде окултен ученик, той трябва да сортира мислите и чувствата си, да отделя правите от кривите, за да не изпада в заблуждения и разочарования. Той трябва да работи с чист капитал, на който всякога да разчита. Не е ли отделил потребното от непотребното, човек не може да бъде щастлив. (Път към ЖИВОТА - 243). ОБРАБОТВАНЕ Всяко нещо, което минава през ума и през сърцето ти, трябва да се обработва. (НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА - 150). Умовете на повечето светски хора функционират главно около ушите, около слепите очи, вследствие на което мисълта им не може да се издигне в горната част на мозъка. Опитният градинар отправя водата там, да полее тези части, да се създаде в тях по-висока мисъл. (ДОПИРНИТЕ ТОЧКИ В ПРИРОДАТА - 37). Между мисълта и светлината има известно отношение. Като знаете това, работете върху мисълта си, да увеличите нейната светлина и бързина. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 254). Като знаете, че мисълта е мощна, творческа сила, развивайте я, за да постигнете това, което желаете. (Божествената МИСЪЛ - 230). Работете върху себе си да се подмладите. Как ще стане това? Чрез мисъл, чрез Гимнастика. (Съразмерност в природата - 226). Всяка добра мисъл, която мине през вас, подпишете я! А всяка лоша мисъл, която мине през вас, наблюдавайте я само и се учете от нея! (ООК ІІІ г. – 23 беседа - 22). Дойде лоша мисъл, остави я да влезе в двора. Ти се скрий и следи само нейното ходене. Наблюдавай я! Тя ще ходи, ще ходи, ще обикаля, докато си излезе... Ако се противиш на злото, то ще дойде. (ООК - III г. - 23 беседа - 12). Жал ви е някой път да изпъдите някоя лоша мисъл по две съображения. Ако речете да я изпъдите, плащате доста глоба. За всяка лоша мисъл човек плаща глоба, понеже тази мисъл се храни и поглъща част от вашата енергия. (Най-лесното- 54) . Експлозии стават в човека всеки момент: в неговите мисли, чувства и постъпки. Те са в състояние да нарушат правилното развитие на човека. Четеш някоя книга. Дойдеш до една мисъл, която веднага изменя правилния ход на твоите мисли. Тя е бомба, която всеки момент може да експлодира. Не чакай да избухне, не я пипай, но бягай вън. Заличи я от ума си, да не те смущава. (ЗАКОНЪТ И ЛЮБОБТА - 114). Ние умъртвяваме... и затова страдаме, носим последствията на своите дела. Вие изпъдите една лоша мисъл от главата си и казвате: Да се махне тя! Не разсъждавате правилно. Ако знаете закона, ще видите, че след време лошата мисъл ще се превърне в благородна. След време едно ваше лошо чувство ще се превърне в благородно. Не казвайте да се махнат, не ги осъждайте на смърт. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА ІІ т. - 13). Като ученици, вие трябва да работите с мисълта си, да прилагате своите добри мисли в живота си, да се ползват и другите хора от тях. Представете си, че през ума ви мине една отрицателна мисъл. Какво трябва да правите с нея? Ако сте неразумни, ще започнете да се сърдите защо е дошла при вас и ще се чудите как да я изпъдите. Тази мисъл не е дошла само до вас. Тя е минала през много умове, но се е спряла в дадения момент при вас. Защо? Иска някакво разрешение. Щом е така, вие трябва да я приемете като задача и да започнете да я решавате. Най-първо ще видите, отде е дошла, какво носи със себе си, защо е станала отрицателна и т. н. Като си отговорите на тия въпроси, вие ще я превърнете в положителна и ще я изпратите в пространството. Тя ще мине през много умове и отново ще се върне при вас. Всяка положителна мисъл е плод, от който пръв се ползва онзи, на чието дърво е узрял. Като работите по този начин, вие взаимно си помагате и работите ви вървят успешно. Така трябва да работи всеки човек, за да съдейства за повдигането на цялото човечество. (Просветено съзнание - 191). Дойде ли в ума на човека отрицателна мисъл, той трябва да я превърне в положителна и да я изпрати в света, да мине през умовете на хората, да даде плод и отново да се върне при този, който я проектирал в пространството. С обработването на отрицателните мисли и превръщането им в положителни, вие подобрявате както своя живот, така и живота на своите ближни. Ако всички хора работят по този начин, те ще създадат около себе си една магнетична среда. Животът трябва да се превърне в музика и поезия, а не в проза. Отрицателните мисли, чувства, постъпки на хората съставят прозата на живота. Прочетете ли нещо от тази проза, започнете да го превръщате в поезия. Това е задачата на всеки човек, който е дошъл на Земята. (Просветено СЪЗНАНИЕ- 193). УРАВНОВЕСЯВАНЕ Задачата на всеки човек е да разбира своите мисли и чувства, да знае какво отношение съществува между тях, за да може разумно да се ползва от енергията, която те съдържат. Една лоша и една добра мисъл могат да уравновесят енергиите си. Следователно, ако една лоша мисъл влезе в ума ви, не се борете с нея, да я изхвърлите навън, но веднага поставете срещу нея една добра мисъл. Ако употребите насилие или зло срещу нея, тя ще удвои енергиите си и ще причини най-големи пакости. На лошото и на злото отговаряйте с добро. (Път към живота -114). Ако сте недоволни със сърцето си, бъдете доволни с ума си; ако сте недоволни с ума си, бъдете доволни със сърцето си. На недоволство в чувствата, турете доволство в мислите. На недоволство в мислите, турете доволство в чувствата. Това подразбира икономия на енергиите в човешкия организъм. Това подразбира смяна на състоянията. Така се повдигнали всички хора, които наричаме велики. Така те са уравновесили енергиите на своя характер. (ВЕЛИКАТА РАЗУМКОСТ - 253). И тъй, съединявайте една мисъл на доволство с едно чувство на недоволство... Изобщо съединявай недоволството с доволство, отдето и да иде то. (ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ - 250). ХАРМОНИЗИРАНЕ Всеки християнин,... всяка вечер, преди да си легне, той трябва да прегледа състоянието на своите мисли и чувства и ако намери някаква неизправност в тях, да приложи известен метод, чрез който да ги хармонизира. (КОЙТО ИМА НЕВЕСТАТА - 191). ПРЕУСТРОЙВАНЕ Мислите и чувствата на човека са разхвърляни, т. е. не хармонично поставени Защо? Защото условията, при които живеете, не са благоприятни. Какво трябва да правите? Да преустроите вашия ум, вашето сърце. Как ще ги преустроите? Като вложите в тях ново съдържание - нови мисли и нови чувства. (Допирните точки е природата - 30). Ако вашите мисли са разхвърляни, ще ги тъчете. Всеки ден ще мислиш. (Оок - ІІІ г. - 25 беседа - 15). Ако не мислиш, ако не туряш тия нишки в едно, ако не събираш тази енергия в себе си, какво друго ще работиш? (ООК - III г. - 25 беседа - 18). Затова мислите трябва да се изтъчат. (ООК - ІІІ г. - 25 беседа - 4). ИЗПРАВЯНЕ Ако една ваша мисъл не може да изправи едно ваше чувство или желание или ако едно чувство не може да изправи една мисъл, вие сте осъдени на големи страдания. (Степени на съзнанието - 16). Вашите мисли, чувства и действия представляват сили, с които можете да манипулирате при изправяне на по-грешките си. (мок - ІV г. - 13 лекция - 56). Както художникът работи върху една картина, докато я нарисува точно според оригинала, така и ученикът трябва да работи върху всяка своя мисъл, докато я изправи. Много от вашите мисли са криви, изопачени. Вие трябва да работите върху тях, да ги изправите. Някои считат, че всяка тяхна мисъл е Божествена. И щом е Божествена, тя е безпогрешна. Не е така. Не всяка мисъл, която минава през главата на човека е Божествена. Вие трябва да изучавате мислите си, да дойдете до положение да различавате кои са Божествени и кои човешки. В човешките мисли има грешки, в Божествените няма. Като анализирате мислите си, ще се стремите да ги прилагате. (Добри навици – 234). Та казвам, в самата ви мисъл трябва да има музика в самите ви чувства трябва да има музика и в постъпките ви трябва да има музика. Тогава ще дойде външната музика, която имаме. Тя ще се изрази обективно в мислите, чувствата и постъпките. (Живот, светлина и сила – 146). „Ми” бемол е импулс на човешката мисъл. (ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА - 217). „Ре” музикално регулира посоката на мисълта. „Ре” ти можеш да го вземеш в умствено отношение да регулира движението на мисълта или движението на чувствата, или движението на твоята постъпка. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СИЛА - 147). ПРЕВРЪЩАНЕ Мине ли някоя лоша мисъл през ума ви и лошо чувство през сърцето ви, веднага ги превърнете в добри. (Степени на СЪЗНАНИЕТО - 54). На всяка отрицателна мисъл или на всяко отрицателно чувство в себе си, поставете една положителна мисъл и едно положително чувство, които да го неутрализират и обезвредят. (Светото МЯСТО - 117). За да се освободи от лошите и отрицателни мисли, човек трябва да работи върху самовъзпитанието си, да прави опити. (Методи за самовъзпитание - 8). Самопожертването подразбира закон, чрез който може да се измени едно състояние в друго, една отрицателна мисъл в положителна и едно отрицателно Чувство в положително. (Все що е ПИСАНО - 28). ПРЕОБРАЗУВАНЕ Дръжте ръцете си по възможност в голяма чистота! В такъв случай, човешката мисъл, която се стреми да влезе в единение с Божията мисъл, ще се преобрази. (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА - 107). ЧИСТЕНЕ Задачата на всеки човек е да разглежда своите мисли, чувства и постъпки и да ги пречиства. Докато дойдете до съвършената чистота, благодарете за всичко, което става в живота ви. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ – 41). Като ученици, от вас се искат следните неща: много да мислите, малко да ядете, повече да работите. Да мислиш много, това подразбира да имаш чиста мисъл. Каквото предприеме с мисълта си, човек трябва да го очисти от всички примеси. Остане ли нещо нечисто в мисълта му, без да иска той опетнява и себе си, и своите ближни. Човек трябва да има чисти мисли и чисти чувства, като вътрешен морал в себе си. Има ли този морал, човек ще има предвид благото на ближните си като свое благо. Да яде човек малко, това значи да не преяжда нито в мисли, нито в чувства. Всяко преяждане във физическия, духовния или умствения свят води към пресищане. Пресищането пък е причина за ред болезнени състояния. (Степени на СЪЗНАНИЕТО - 302). Не влагай нищо непотребно в мислите и в чувствата си. Всичко непотребно внася смут и нечистота в човека. (НОВАТА МИСЪЛ - 108). ВЪЗПИТАВАНЕ Има известни чувства и желания в човека, които трябва да се ограничават. Такива чувства и желания трябва да се възпитават. Обаче има чувства и желания в човека, които трябва да се задоволяват. Всяко естествено желание трябва да се задоволи. То дава подтик на човека. (Святото място – 47). Ако не можете да възпитате своите мисли и чувства и те, като вашия син, ще турят край на живота ви. (Новата мисъл - 228). КОНТРОЛ От вас, като ученици, се изисква да контролирате мислите и желанията си. Какво значи, да контролирате една мисъл? Да контролирате една мисъл, това значи, да проследите направлението, посоката й, отде иде и къде отива и според разбиранията ви, или да й дадете път, или да я трансформирате, или да спрете движението й. Затова трябва да правите опити, да различавате коя мисъл откъде иде и накъде отива. (Добри НАВИЦИ - 198). Човек не може да мисли всичко, каквото му дойде на ума. (Жива реч - 109). Човек сам трябва да ограничава ума си от известни мисли, сърцето си от известни желания, които носят отрова в себе си. (Жива реч - 109). Окултната наука дава ред методи за контролиране на човешките мисли и чувства. Колкото и да отрича факта, че мислите и чувствата са вън от контрола на волята, това лесно може да се докаже. Достатъчно е да ви убоде някой с игла, за да подскочите веднага и да измените състоянието си, да дойдете даже до избухване. Избухването, разгневяването е процес извън волевия контрол. (Допирните точки в природата - 27). Ученикът трябва да контролира, да знае къде колко кръв да изпраща по тялото си. Когато е силно възбуден, т. е. разгневен, той трябва да изтегли излишната кръв от онези мозъчни центрове, които са причина за възбудата и да я изпрати към ония центрове, които имат по-малко кръв. Като дойде до положение правилно да регулира силите на своя организъм, ученикът ще даде правилна насока на мисълта си. Щом мисли право, той ще чувства и действа правилно. (ДОБРИ НАВИЦИ - 64). ПРЕДПАЗВАНЕ Човек трябва да познава свойствата на своите мисли и чувства, както и тия, които идат отвън. Като знае свойствата на мислите и чувствата, той може да се предпазва от ония, които действат като бомби. Дойдете ли до мисли и чувства, които имат свойство да избухват, не ги пипайте. Ако са чужди, не ги приемайте в себе си, оставете ги вън от вас, да не предизвикат някакво разрушение в организма ви. (Делата божии - 44). Човек трябва да има будно съзнание, да разбира и най-скритите си мисли и желания и да си дава отчет за тях. Има мисли в човека, които са в състояние да го умъртвят; има и такива мисли, които могат да го възкресят. (Степени НА СЪЗНАНИЕТО - 46). Ако пееш правилно, мисълта се подобрява. (СЪГЛАСУВАНЕ НА МИСЛИТЕ - 148). Кои мисли могат да се трансформират: добрите или лошите? Може ли лошата мисъл да се трансформира в добра? Лошата мисъл може да се замести с добра, но не и да се трансферира в добра. (Влияние на светлината и на тъмнината - 121). Чрез правилното дишане ще пречистите мислите си. (Допирните точки в природата - 136). Ние сега се събираме и четем някои молитви, за да помогнем да се измени човешката мисъл. Искаме най-първо да изменим човешката мисъл... Да изменим човешкото чувство донякъде, понеже и там има дисхармония. (СЪГЛАСУВАНЕ НА МИСЛИТЕ – 331). ХАРМОНИЗИРАНЕ Една от задачите на ученика е да владее ума и сърцето си, т. е. своите мисли и чувства, своите сили и способности. Те трябва да бъдат под контрола на разумната воля. (Трите живота - 113). Мозъкът е орган на мисълта. Затова ще се научите първо да владеете отделните центрове, като изразители на различните умствени способности... Ясновидецът вижда, че от мозъка излизат хиляди нишки в различни направления, по които минават различни течения. От мозъка тия течения отиват по цялото тяло. Те обхващат и мозъка, и сърцето. Оттук се явява различието между мислите и чувствата у човека. Не само това, но теченията на научната мисъл са различават от обикновената. Колкото по-силни са теченията в един мозъчен център, толкова по-голяма е неговата дейност. Който не разбира направлението на тези течения и не може да ги трансформира, излага се на опасност. За пример, теченията, които минават в задната част на мозъка, събуждат нисшите чувства у човека и ако не може да ги владее, той изпада в големи изкушения... Седалището на нисшите чувства е в задната част на мозъка. Там живеят цели племена от нисши същества, които влияят на човешката мисъл. И тъй, за да владее човек силите на мозъка си, има различни методи, които трябва да се прилагат правилно. (Трите живота - 114). Бог е поставил силите на човешкия мозък в хармония. Следователно, човек трябва да се пази от всичко, което нарушава тази хармония. Тщеславието, гордостта, страхът, гневът са сили, които нарушават хармонията в мозъка. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 116). Любовта е единствената сила, която хармонизира, т. е. настройва нещата. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 118). УСИЛВАНЕ За да усилиш мисълта, трябва да й придадеш известен цвят. Цветовете носят сила в себе си... Трябва да разбираш законите на цветовете; на червения, портокаления, жълтия, зеления, ясносиния, тъмносиния и виолетовия. (Трите посоки - 161).
 4. КАКВИ ЧУВСТВА ДА ПОДДЪРЖАМЕ Да чувстваш, значи да преживяваш. (ООК – ІІ г. - 11 лек. - 19). Едно чувство е полезно за тебе дотолкова, доколкото се отразява приятно върху сърцето ти. (Заветът на любовта - ІІ т. - 54). БЛАГОРОДНИ ЧУВСТВА Дайте ход, дайте възможност на всяко благородно чувство в човешката душа да се развива. (Изгревите на слънцето – 12). Ако сърцето на някой човек от Земята е изпълнено с възвишени и благородни чувства, достатъчно е той да помисли за някой ангел, и ангелът ще бъде при него. (Благословена между жените - 62). Благородството в чувствата на човека подразбира присъствие на органическо злато в кръвта, (Закони на доброто - 33). Докато Любовта присъства в човека, той се радва на благородни чувства. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 170). Докато умът работи, чувствата на човека постепенно се облагородяват. (ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА - 205). БОЖЕСТВЕНИ ЧУВСТВА Всяко чувство, което дава топлина, е Божествено. (Трите посоки – 43). Всяко чувство, което не се изменя при най-големите пертурбации, то е Божествено. (НАШЕТО МЯСТО - 55). Божествените чувства нашепват на човека кое е право и кое не. Те го ориентирват в областта на възвишения морал, който го прави здрав и силен, да устоява на всички бури и изпитания. (ДЕЛАТА БОЖИИ - 266). Ако чувството ви е Божествено, то привлича всички добри чувства на хората и ги обединява. (Божественият и човешкият СВЯТ - 202). Всяко Божествено чувство е общо благо за всички хора. (Божественият и човешкият свят - 202). Работете върху себе си, за да развивате Божествените чувства. (Възможности ЗА ЩАСТИЕ -312). ДОБРИ ЧУВСТВА Всички функции на движението зависят от направлението на ума. Добрите чувства поддържат туй направление как трябва да става. Оттам се дава енергия. (Минало, настояще, бъдеще – 343). Добрите чувства са условие за развиване и поддържане на топлината в човека. (Посока на растене - 107). Добрите чувства стоплят човека, освобождават го от всичко отрицателно, което внася в него студ. (Малки и ГОЛЕМИ ПРИДОБИВКИ - 391). ДУХОВНИ ЧУВСТВА Който иска да расте и да се развива правилно, трябва да даде предимство на духовните чувства в себе си. (Трите жиВОТА - 345). МОРАЛНИ ЧУВСТВА Кои чувства развиват мекота? Моралните и обществените. Човек, в когото тези чувства са силно развити, съзнава, че всички хора имат право да живеят, имат право да участвуват в общите блага на живота. (Влияние на светЛИНАТА И НА ТЪМНИНАТА - 176). ПРАВИ ЧУВСТВА Твоето чувство трябва да бъде право. (ТРИТЕ ПОСОКИ - 43). Правите чувства са в зависимост от правилното кръвообращение. (Път към ЖИВОТА - 293). Правото чувство произвежда топлина, разширяване. То внася живот в човека. Кривото чувство произвежда студ. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 186). Като чувстваш право ще бъдеш между херувимите и серафимите... Правите и добрите чувства ще ви свържат с херувимите и серафимите, които поддържат свещения огън на живота, (Устойчиви ВЕЛИЧИНИ - 239). РЕЛИГИОЗНИ ЧУВСТВА То е най-възвишеното и благородно чувство, което човек носи в себе си. (ДЕЛАТА БОЖИИ - 300). ХАРМОНИЧНИ ЧУВСТВА Чувствата ти трябва да бъдат хармонични. (ООК – ІІІ г. – 25 беседа - 16). ХУБАВИ ЧУВСТВА Като се смущава за маловажни работи, човек губи най-хубавите си чувства. (Божественият и човешкият свят – 137). ЧИСТИ ЧУВСТВА Човек, на когото чувството е чисто, не прави погрешки. (Заветът на любовта – І т. - 175). Чисти чувства са ония, които са лишени от всякакъв егоизъм. Чистите чувства изключват всякакво користолюбие. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 33).
 5. АЛЧНОСТ Съвременните хора ще се самоунищожат от вътрешната алчност да забогатяват все повече и повече... Ако човек посвети целия си живот на това чувство да го задоволи, той ще печели милион след милион, но пак няма да бъде щастлив. Каквото да прави човек, алчността всякога остава незадоволена. (УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ - 116). БОЛЕЗНЕНИ ЧУВСТВА Хората страдат заради своите болезнени чувства. (НОВАТА МИСЪЛ - 16). ГРУБИ ЧУВСТВА Страданията са метод, чрез които Природата си служи за смекчаване на грубите чувства на човека. (ценната дума - 166). ЛИЧНИ ЧУВСТВА Личните чувства имат предвид самозапазването на човека. Когато личните чувства са силно развити, човек се намира в един нисш свят... Засегнете ли честолюбието на човека, и той веднага скача на крак. (посока на растене-155). МИНАЛИ ЧУВСТВА Много болести на Земята се дължат на физически причини, на храната, водата, въздуха, на малки микроби и пр., но много болести се дължат и на чувствата, изостанали преди хиляди години... Ако един човек е вложил в един предмет едно чувство, може и преди хиляди години, ти можеш да пострадаш от тоя предмет. Ако буташ един гроб, ти можеш да пострадаш, ако е направено там едно заклинание. Ако минеш по една улица, дето е направено заклинание, и не вземеш мерки, можеш да пострадаш, ако бутнеш. Някой ще каже: „Как може да бъде? Чудна работа!” Ако на физическото поле човек тури една бомба някъде и когато минаваш и бутнеш, няма ли да пострадаш? (петте ВРАТИ - 257). НЕЕСТЕСТВЕНИ ЧУВСТВА Неестествените чувства стават причина за отслабване на паметта. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 313). НЕПРАВИЛНИ ЧУВСТВА Неправилните чувства оказват влияние върху кръвообращението. Подобрят ли се чувствата, и кръвообращението се подобрява. (посока на растене - 107). ОТРИЦАТЕЛНИ ЧУВСТВА За да не се поддава на отрицателните чувства в себе си, човек трябва да държи съзнанието си будно, да се свързва с възвишените и разумни същества. (светото място - 34). Всички отрицателни чувства в човека, като омраза, завист, гняв и др., се дължат на излишни вещества в неговото астрално или звездно тяло. Гордостта, самосъзнанието, амбицията и ред още отрицателни прояви в човека се дължат на излишни вещества в неговото умствено тяло. (ни мъж, ни жена - 88). ПРОТИВОПОЛОЖНИ ЧУВСТВА Ако едновременно се обнадеждиш и обезсърчиш, ти ще се натъкнеш на голямо противоречие. Такова противоречие ще преживееш и при сблъскване на две противоположни чувства. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА – 167). СТРАХ Страхът е животинско чувство... Той се среща в човека като остатък от животинското му състояние. Щом се страхува, човек се свързва с животните. (светото място - 34). ТРЕВОЖНИ ЧУВСТВА Тревогите се дължат на крайно възбуденото чувство на предпазливост. (УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ - 16)
 6. КАКВИ МИСЛИ ДА ЗАДЪРЖАМЕ Ще мислите повече за Слънцето, отколко за Земята... Щом мислиш за Слънцето, ще се измени твоето състояние. (РАЗУМНИТЕ СЪЩЕСТВА - изд. 2002 - 147). АКТИВНИ МИСЛИ Не е достатъчно само да пожелаеш добро на някому, но мисълта ти трябва да бъде активна. (мок – ІІІ г. 27 лекция – 152). АНГЕЛСКИ МИСЛИ Всяка мисъл, на която знаеш последствията, тя е ангелска. (Tрите посоки - 79). БЛАГОРОДНИ МИСЛИ Силна и благородна мисъл е тази, която дава подтик на човека. Благородната мисъл никога не внася отчаяние, никога не внася отрицателни, песимистични мисли в човека. (мок ІІІ г. – 8 лекции - 130). У всинца ви трябва да има една благородна мисъл. Имате ли тази благородна мисъл, ще имате разположение да мислите правилно. (оок – ІІ г.- 21 лекция – 23). БОЖЕСТВЕНИ МИСЛИ Божествената мисъл се проявява навсякъде; тя видоизменя, регулира всички неща. (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА - 85). Ние сме дошли вече до фазата да изучаваме Божията мисъл и да влезем в съприкосновение с Нея. Всеки човек, който може да манипулира с Божията мисъл и да влиза във връзка с Нея, той може да бъде господар на своя живот, може да бъде господар и на условията, при които живее. (Пътят на ученика - 88). Само чисти и благородни души могат да възприемат Божествените мисли, без да накърняват тяхната чистота и сила. Само такива души са в състояние да реализират тия мисли. (Влияние на светлината и НА ТЪМНИНАТА - 133). Не жалете времето си за придобиване на една Божествена мисъл... Защото е една велика придобивка за вас. Щом влезете в общение с една Божествена мисъл, вие ще усетите като че някой богат гост ви е посетил, и веднага ставате самостоятелни. Проникването на най-малката Божествена мисъл в нашия живот ни прави вътрешно самостоятелни; развива в нас една вътрешна самоувереност, в която проблясва малка любов, малка светлина, малък мир и малка радост. И според както расте Божествената мисъл у нас, така постепенно се увеличават и любовта, светлината, мирът и радостта. По този начин расте и целият човек. (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА - 108). ВЪЗВИШЕНИ МИСЛИ Възвишените мисли и чувства не са нищо друго, освен проява на човешката душа. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 37). Любовта събужда в човека най-възвишени чувства и мисли. (Допирните точки в ПРИРОДАТА - 23). Възвишените мисли, които произлизат от мъдростта, внасят светлина в човешкия ум. (Делата божии – 5). ДОБРИ МИСЛИ Какво предава добрата мисъл? Ангел, който иде отдалеч да ви посети и да ви остави нещо хубаво. Значи, добрата мисъл е тяло на някое възвишено същество, което иде при вас за кратко време. То иде с някаква мисия, да ви остави нещо и да се върне назад. Вие не разбирате това и считате, че добрата мисъл е ваша. Искате да я задържите за себе си като ваша. (Законът и любовта - 139). Добра мисъл е онази, която приема само доброто. Дето срещне доброто, тя го събира, нищо не остава да падне на земята. Тя приема доброто, обработва го в себе си и го изпраща навън. И правата, и добрата мисъл дават нещо на човека, но ако той работи. (Езикът на ЛЮБОВТА - 22). Прилагайте добрите мисли, за да се освободите от лошите чувства, които се явяват като последствие на нереализиране на добрите мисли. Натъкнете ли се на лошите чувства, на горчивините, които те произвеждат, тогава ще разберете какво значи нереализиране на добрите мисли. (Служене, почит и ОБИЧ - 241). Не забравяйте, че най-малката добра мисъл или постъпка е в състояние да ви освободи от най-голямото зло или нещастие. (Служене, почит и ОБИЧ - 251). ЗДРАВИ МИСЛИ Здрава мисъл е тази, която носи мир за душата и светлина за духа. Тя трябва да произвежда такава реакция в човека, която да внася разширяване на съзнанието. (Жива реч - 109). От вас се иска здрава, положителна мисъл. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ - 151). Ако човек е неразположен, здравата, добрата мисъл трябва да измени състоянието му в добро. (Жива реч - 109).. ОРГАНИЗИРАНИ МИСЛИ Няма no-хубаво нещо от организираната мисъл, която може да ти помага във всички случаи. (Новият светилник - 170). ПРАВИ МИСЛИ Животът, в пълния смисъл на думата, изисква права мисъл. (Да мисли – извънредна беседа - 22.03.1935 г. - 12). Много от вашите работи не се уреждат, понеже мисълта ви не е права. (Да мисли – извънредна беседа - 22.03.1935 г. - 19). Всяка мисъл, която нарушава равновесието на вашия умствен свят, не е права. (ПЕТТЕ ВРАТИ - 258). Когато изгуби правата мисъл, човек опорочава живота си. Той губи своята чистота и простота в отношенията и в разбиранията си. (Божият глас - 139). Правата мисъл е нещо живо, тя сама е живот. Влезе ли при вас, започва вече да твори. Най-добрият слуга, най-верният приятел е правата мисъл. Тя е живот, любов, здраве, смисъл. (V младежки СЪБОР - 1927 г. – 89). По какво познавате правата мисъл? Правата мисъл внася живот и обновяване в човека. (ДОБРОТО ОРЪЖИЕ - 67). Днес всички хора се нуждаят от права мисъл. Правата мисъл от нищо не се огъва. Тя прави човека смел, мъжествен, свободен. Тя е проводник на Истината, на знанието и на Любовта. (БОЖИЯТ ГЛАС - 139). Правата мисъл е условие за правилно дишане, т. е. за Божествено дишане. (БОЖИЯТ ГЛАС - 126). Искате ли да проверите, дали мислите и чувствата ви са прави, вижте каква е постъпката ви. (Законът и любовта - 17б). Ще работите за придобиване на правата мисъл. Човек трябва да бъде готов да мине през най-големите мъчнотии, за да добие правата мисъл. (V МЛАДЕЖКИ СЪБОР - 1927 г. - 87). Правата мисъл обновява и весели. (ПЪТ КЪМ ЖИВОТА - 52). Като страда и като се радва, човек изработва своята права мисъл. (Божият ГЛАС – 128). В истинския смисъл на думата, човек е само онзи, който мисли право. (ЛЮБОВ КЪМ БОГА - 10). ПРАВИЛНИ МИСЛИ Трябва да се научите всички да мислите правилно, да знаете как да преплитате нишките на вашата мисъл. (оок – ІІІ г. – 25 беседа - 21). Ако кръвта е чиста, човек мисли и разсъждава правилно. (Път към живота - 224). СВЕТЛИ МИСЛИ Човек е дошъл на Земята, да бъде проводник на светли мисли. (Мисли за всеки ден -24.04.1991). Без светла мисъл не може, без светла мисъл няма никакво развитие. (Двата ПЪТЯ - 48). Колкото по-светли мисли държи в ума си, толкова по-светло става неговото лице. Ако лицето на човека всеки ден не става по-светло и красиво, той не е придобил правата мисъл, (Божият ГЛАС - 144). Светлата мисъл повдига човека, освобождава го от мрачни мисли. (Малки и ГОЛЕМИ ПРИДОБИВКИ - 390). Искате ли да живеете на Земята добре, всякога дръжте в ума си поне по една светла мисъл и в сърцето си - по едно светло чувство. Те ще бъдат вашите бъдещи спътници. (Светото място – 12). СВЕЩЕНИ МИСЛИ Човек има една свещена мисъл и едно свещено чувство. Те са мисълта за Бога и чувството за Бога. Унищожи ли човек тази свещена мисъл и това свещено чувство, с това той унищожава и себе си. Защо? Защото само чрез тях той влиза в общение с Бога. Чрез всички останали мисли човек влиза в общение с други същества. (Благословена МЕЖДУ ЖЕНИТЕ - 36). ТРЕЗВИ МИСЛИ Ние говорим за трезвите мисли, за чистите и благородни чувства, които свързват човека с Бога и дават простор и полет на неговата дейност, (Абсолютна ЧИСТОТА - БЕСЕДА ИЗНЕСЕНА НА 21.08.1929 г. - 7). ХАРМОНИЧНИ МИСЛИ Всичко в света зависи от колективната човешка мисъл, насочена в дадена посока. В това отношение мисълта на всинца ви трябва да бъде хармонична, да не си противодействате. (мок - IV г.,- 16 лекция - 112). Опорочава се онзи, на когото мислите не са хармонични. Опорочаването иде от ума. (Крадецът и пастирят - 9). Ако животът ви не е хармоничен, ако мислите и чувствата ви не са хармонични и ако постъпките ви не са хармонични, дървото, което отглеждате, ще се осакати. (Заветът на любовта – І т. - 183). ХУБАВИ МИСЛИ Целият живот трябва да бъде един процес на най-хубави мисли. (Минало, настояще, БЪДЕЩЕ - 252). Да си доволен, че имаш хубава мисъл. Да си доволен, че имаш хубави чувства. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА - I т. - 95). Бог се изявява чрез хубавите мисли и чувства. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА – I т. – 95). Най-хубавите мисли, най-хубавите чувства и най-хубавите постъпки се предават чрез музикални трептения. Зависи - колкото по-добре предадеш една мисъл музикално, тя е по-устойчива, колкото по-музикално предадеш едно чувство, то е по-устойчиво. (Живот, светлина и СИЛА - 146). ЧИСТИ МИСЛИ Цената на човека се заключава в неговите чисти мисли, чувства и постъпки. Чистата мисъл допринася нещо за ума; чистите чувства допринасят нещо за сърцето, а чистите постъпки внасят импулс във волята. (Съразмерност в природата - 169). Нечистотата е свързана със смъртта. Щом се знае това, първото правило в живота е да пречисти човек своята мисъл. (АБСОЛЮТНА ЧИСТОТА - БЕСЕДА ИЗНЕСЕНА НА 21.03.1929 г. - 4) Днес от всички хора се изисква права, чиста мисъл. Каквото да се случи в живота им, те трябва да имат будно съзнание, да пазят чистотата на своята мисъл. Като живее на Земята, човек неизбежно ще се натъква на лоши мисли, които идат отвън или пък се зараждат в самия него, но ако съзнанието му е будно, той лесно може да се справя с тях. Не е въпрос да пъди нечистите мисли от себе си, но да им даде нещо, с което да ги задоволи. Щом ги задоволи, те сами ще си отидат. Христос изпъждаше лошите духове от хората с Любов, а не с насилие. (Степени на съзнанието - 277). Като работи, той все ще се оцапа, но трябва постоянно да се чисти. Никаква нечистота не се допуша в сърцето и в ума му. (Просветено съзнание - 93). Първо човек се нуждае от чиста мисъл, която освобождава мозъка от всички утайки и внася повече светлина. (Двигатели В ЖИВОТА - 79). Когато човек има чисти мисли, на каквито противоречия и смущения да се натъкне, вътрешно той не се разколебава. (ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА - 79). За да бъде мисълта ви чиста, умът трябва да бъде насочен към възвишения свят. Влезе ли една нечиста мисъл във вашия ум, вие попадате в дисхармонията или в дисонанса на живота. (НОВАТА МИСЪЛ - 108). Човек, на когото мисълта е чиста, не прави погрешки. (Заветът на любовта – І т. - 175). Дойде ли човек до правата, чиста мисъл, страхът се превръща в разумна сила. Който разумно мисли, той от нищо не се страхува. (абсолютна чистота - беседа изнесена на 21.08.1929 г. - 6). Когато мисълта е чиста, без примеси, не се явява горещина в нея, и главата е студена. В мозъка трябва да има светлина с много малко топлина, без горещина. (оок – VІ г. – 23 беседа – 12). Като ученици, вие трябва да имате чисти мисли и чувства. (служене, почит и обич - 97). Чистата мисъл подразбира чистота в желанията и в чувствата. (просветено съзнание - 93). Искате ли да имате чисти мисли и чувства, пазете се от еднообразието в живота. (божественият и човешкият свят - 79).
 7. КАКВИ МИСЛИ ДА ИЗБЯГВАМЕ ЕДНООБРАЗНИ МИСЛИ Еднообразните мисли и чувства в човека създават ред страдания. Добре е умът на човека да бъде насочен в една посока, но когато кръвта се съсредоточава само в един център, явява се разслабване на нервната система. Ето защо, от време на време мисълта на човека трябва да се пренася от един център към друг. С други думи казано: мисълта на човека трябва да бъде разнообразна. (Жива реч - 125). ЗАСТОЯЛИ МИСЛИ Местата със застояла вода се наричат блата, локви. Водата на тия блата се отличава по това, че в нея се образуват жабуняци, а от гниенето на попадналите растителни и животински части започват да се развиват отровните газове. Ако не паднат дъждове или ако не дойдат бури и ветрове, които раздвижват тази вода, тя не може да се обнови и става разсадник на най-лошите болести за човека. Подобно нещо представляват и застоялите мисли и чувства у човека. Те го правят недоволен от себе си. Как ще се помогне на човека при това негово положение? Кой ще му дойде на помощ? - Висшето съзнание, което действа във великата разумна Природа, в тези случаи, изпраща на човечеството някое голямо нещастие, за да го освободи, както от жабуняците, натрупани върху него, тъй и от отровните, миризливи газове, които се развили в него... Страданията са онези спасителни за тях ветрове и бури. (ЗАКОН ЗА ЕДИНСТВО И ОБЩНОСТ – 67). КРИВИ МИСЛИ Ако мисълта ви е крива, ще изпитате нейните удари на гърба си. Кривата мисъл носи лоши последствия, носи злото в света. (Да мисли - извънредна беседа - 22.03.1935 - 12). Кривата мисъл подразбира раздвояване в чувствата. Искаш ли неща, които не ти са потребни, заинтересован ли си от нещо лично, ще се родят и кривите прояви в живота. Ето защо, ти трябва да допущаш в мисълта си само такива неща, които са необходими за живота ти за даден момент. (Пътят на ученика - 146). ЛОШИ МИСЛИ Каже ли някой, че не е разположен, знай, че лоши мисли го безпокоят. (СЪБУЖДАНЕ - 238). Лошите мисли и чувства на хората не са нищо друго, освен такива тръне, забодени на един милиметър дълбочина в кожата на човека. Лошите мисли и чувства са подобни на ухапването от комар или от бълха. Тук ви щипне една лоша мисъл, там ви щипне едно лошо чувство, докато излезете от релсите на своето търпение. (Добри навици - 239). Една лоша човешка мисъл е бомба и може да експлодира. (Петте врати - 257). Човек дава път на злото, което е вън от него. Той възприема някоя лоша мисъл в ума си или някое лошо чувство в сърцето си, храни ги известно време и след това ги изнася вън от себе си. Човек трябва да има будно съзнание, да не допуща злото в себе си, да не дава в услуга на злото нито устата, нито ума, нито сърцето си. (Божественият и човешкият СВЯТ - 237). Лошите мисли и желания парализират мозъчните клетки, вследствие на което енергиите в мозъка не вървят нагоре, а слизат надолу, в низходяща посока. (ВЛИЯНИЕ НА СВЕТЛИНАТА И НА ТЪМНИНАТА - 70). Ако искате... да се запазите от влиянието на лошите мисли и чувства, ог­радете се... с влиянието на добри, на положителни мисли и чувства. Няма по-здрава ограда от положителните мисли и чувства на човека. Те са щит срещу злото. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 214). МИНАЛИ МИСЛИ Всеки човек носи в себе си идеи, мисли, желания от своето минало, които днес го спъват в пътя му. (Добри НАВИЦИ - 298). НЕВЕРНИ МИСЛИ Неверните мисли се наслояват върху съзнанието на човека като утайки и му причиняват големи мъчнотии и страдания. (МЕТОДИ НА САМОВЪЗПИТАНИЕ - 8). НЕЕСТЕСТВЕНИ МИСЛИ Не давайте възможност на вашите неестествени мисли и желания да се размножават чрезмерно. Искаш да бъдеш силен, но нямаш условия за това. Откажи се от желанието си. Искаш да бъдеш богат, учен. Опитай се, имаш ли сила да станеш учен, богат. Ако не можеш, желанието ти е неестествено. (СЪРАЗМЕРНОСТ В ПРИРОДАТА - 133). За да се освободи от своите неестествени прояви, човек трябва да си служи с филтри, с каквито Природата си служи. За да пречисти водата от примесените към нея вещества, Природата я прекарва през пясъчни пластове. Същото трябва да прави човек със своите неестествени мисли и желания, които приема от външния свят. Не ги ли филтрира, той постепенно губи силата и здравето си. (Да ви даде - 102). НЕНУЖНИ МИСЛИ Някога става натрупване и в чувствата на човека, а също и в мисълта. Човек страда от ненужни мисли и чувства. (ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ - 230). Ние, съвременните хора сме пълни с много мисли, които нямат нищо общо с нас. (СЪГЛАСУВАНЕ НА МИСЛИТЕ - 297). НЕПОТРЕБНИ МИСЛИ Всяка мисъл, всяко чувство, които произвеждат известни пертурбации в организма, са непотребни, (Методи за самовъзпитание - 266). Всяка мисъл има тежест. Колкото по-ниска е, толкова е по-тежка. Значи мислите произвеждат известно налягане върху човешкия мозък. Като знае това, човек трябва да освободи мозъка си от непотребните мисли и да остави само ценните. (Бжествените условия - 10). Непотребните мисли трябва да се изхвърлят навън, а да останат само онези, които могат да се използват като градивен материал. (Опорни точки на живота – 286). НЕСДЪВКАНИ МИСЛИ Не туряй в ума си несдъвкана мисъл, за да не го осакатиш. Една несдъвкана и несмляна мисъл може да произведе парализа в човека. Дойде някой в дома ви и каже, че мъжът ви лежи мъртъв на улицата. Без да проверите това, вие веднага се стреснете и се парализирате... Преди да възприемете една мисъл, проверете я. След това разсъждавайте върху нея, да видите дали е права или не. (Начало на МЪДРОСТТА- 197). НЕЧИСТИ МИСЛИ Всичките страдания са резултат на една нечистота в мисълта, в чувствата и в тялото, не само твоята нечистота, но общото течение на целия живот. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СИЛА - 194). Днес се набират утайки, утре утайки... Днес туриш една нечиста мисъл, утре друга нечиста мисъл. Вие не правите разлика между мислите. Каквато мисъл да дойде, вие й давате ход, добре дошла, добре дошла, събираш, събираш на горния етаж на къщата и колкото и да е як, най-после се събаря. (Минало, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ - 29). Никога да не допущате във вашата мисъл да влезе една нечиста мисъл. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СИЛА - 193). Не допущайте в ума си нито една нечиста, лоша мисъл, нито в сърцето си нечисто, лошо чувство или желание. Нечистите мисли и желания са паразити, които изяждат човека и го пращат на онзи свят. (Възможности за щастие - 190). НИЗХОДЯЩИ МИСЛИ Ако мислите на хората в няколко поколения вървят в низходяща степен, те започват да се израждат... При израждането се забелязва промяна в носа. Щом човек се отклони от правия път, носът се пречупва, той вече не е спуснат перпендикулярно надолу. Челюстите му започват да изпъкват навън, както у животните. Носът същевременно изгубва и своята дължина. (ООК iv г.-20 беседа – 5). ОБИКНОВЕНИ МИСЛИ Кога се доспива на човека? Когато се занимава с обикновени мисли, (Отворени ФОРМИ - 144). ОБРЕМЕНЯВАЩИ МИСЛИ Какъв смисъл представят мислите, които обременяват човешкия мозък? Да се занимавате с мисли, които имат динамическа сила и произвеждат удари и налягане върху мозъка, това значи, съзнателно да се излагате на мъчнотии и страдания. (Божествените условия – 11). ОНАСЛЕДЕНИ МИСЛИ В мислите всички процеси - на мислене, чувстване и постъпки, са унаследени. Трябва да се освободим от унаследената мисъл, трябва да се освободим от унаследеното чувстване и трябва да се освободим от унаследените постъпки... Сега работата е как да се освободим. (Минало, настояще, бъдеще - 28). ОТРИЦАТЕЛНИ МИСЛИ Най-малката отрицателна мисъл е в състояние да измени разположението на човека. (Влияние на светлината и на тъмнината - 115). Всяка една погрешка носи една зараза, едно гниене у нас. Дотогава, докато държим една отрицателна мисъл в душата си, тя носи гниене. Човек никога не може да мисли, докато държи в себе си нещо друго. Защо някои хора не могат да мислят? - Една гниеща мисъл има у тях, а тя предизвиква гниене. Докато държим тия гниещи факти в себе си, не можем да мислим. (Двата природни метода – изд. „Фотинов” София - 255). Отрицателните мисли и чувства произвеждат наслоявания върху нервната система на човека и той заболява. Това наслояване става не само върху едно поколение; много поколения страдат от физически и психични наслоявания. Дълго време трябва да се чистят, за да се освободят от тях. (Силите на природата - 244). Отрицателните мисли правят човек нервен и неразположен. (Методи за самовъзпиТАНИЕ - 8). Всяка отрицателна мисъл, чувство и постъпка са предвестници на смъртта. (ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ - 124). Светът е пълен с отрицателни мисли и внушения: това не може, онова не може. Тия мисли рушат. Откажете се от всичко, което руши и приемете положителното. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 155). ПРЕУВЕЛИЧЕНИ МИСЛИ Някой се страхува от една мисъл, влязла не навреме в главата му. Той сам я преувеличава и се страхува от нея, като от огън. (Начало на мъдростта - 194). ПРОТИВОПОЛОЖНИ МИСЛИ Ако в ума ти се сблъскат две противоположни мисли, те ще произведат разстройство. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА - 167). ПРОТИВОРЕЧИВИ МИСЛИ Искаш ли да се справиш с една противоречива мисъл, боядисай я червено. Червеният цвят разрешава всички мъчни въпроси в живота. (Фактори в ПРИРОДАТА - 128). РАЗДВОЕНИ МИСЛИ Човешката мисъл е под влиянието на Луната. Затова мисълта на човека лесно се раздвоява, (Трите посоки - 111). Ако мисълта се раздвоява, това не е мисъл. (Новата мисъл - 6). РАЗХВЪРЛЯНИ МИСЛИ Мислите могат да бъдат отделни, разхвърляни, тъй както са отделни и разхвърляни нишките, преди да се е изтъкал от тях какъвто и да е плат... Питам: тия нишки ще ви ползват ли? -Не.- Ако дойде една разумна сила и така вплете тия нишки, че образува от тях един плат, този плат ще може вече да се използва... На същия закон се подчиняват и човешките мисли. Докато са разхвърляни, не ви ползват нищо; изплетат ли се така, че да образуват едно цяло, те са вече една материя, която може да се използва в живота. (ООК - ІІІ г. - 25 беседа - 3). ТЕЖКИ МИСЛИ Както физическите тела предизвикват налягане и тежест върху човека, така и мислите произвеждат известна тежест върху съзнанието на човека. В този смисъл, по тегло, мислите биват леки и тежки. Някои мисли са много тежки, даже непоносими за човека. Ето защо, човек трябва да се кали, да започне с леките мисли и постепенно да отива към тежките. Започне ли изведнъж с тежките мисли, той не може да понесе тежестта им, вследствие на което ще се обезличи. (БОЖИЯТ ГЛАС - 158). ТРЕВОЖНИ МИСЛИ Тревожни са мислите, когато, се смущаваме как ще прекараме живота си, дали ще бъдем здрави, ще имаме ли достатъчно средства и т. н. (Абсолютна ЧИСТОТА - беседа изнесена на 21.08.1829 г. - 7).
 8. ИДЕ ХРИСТОС Влезе една Божествена мисъл в тебе. Тази мисъл е Христос. И всякого, когато се нашепват тези мисли на Христа, ние ги критикуваме... Щом дойде някой друг, нашепне й нещо, казва: „Готова съм!” „Как ще познаем гласа Христов?”... Всяка мисъл, която прави човека готов за саможертва, е Божествена мисъл. Някой път Христос минава в този свят. Аз го виждам.. Често той минава. Един ясновидец ми разправяше следното нещо: „Гледам, казва, Христос застанал при една красива жена - отвън много красива, но отвътре не - и й говори, а от другата страна, гледам и друг някой й говори. Христос й казва: „Жено, обърни се към Бога, Любов ти трябва повече, за да се спасиш.” Тогава и дяволът й пошепва нещо. На мястото, дето и говори Христос, тя постоянно си маха ръката край ухото, защото Христос и казва „Любов!” А тя подразбира: „Да любиш, значи, да целуваш. Какво ще каже моят мъж?” Тя плътски разбира Любовта. (Сила и живот – ІV серия - изд. 1922 г. София - 305).
 9. ИЗБИРАЙ МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА Не е безразлично, с какви мисли подхранва човек своя ум. (Новият човек - 230). Когато чувствата са правилни, нормални, те развиват естествена топлина. И когато умът е нормален, то се развива нормално изстудяване и тогава се образува нормален живота. По някой път умът образува по-голямо изстудяване, отколкото трябва, а по някой път сърцето може да развие по-голяма топлина, отколкото трябва. И там е всичкото противоречие. (Скръб и радост – изд. 1999 г. София - 387). Прилагайте добрите и положителни думи и мисли като формули, с които можете да си въздействате. (Отворени форми -75). Всяка добра мисъл иде от Бога. Тя е в състояние да изправи десет лоши мисли. (Новият светилник - 273).
 10. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО ЧРЕЗ МИСЪЛТА И ЧУВСТВАТА Казваме, че човек трябва да се лекува, преди да е заболял. Това значи: забележи ли някакво отрицателно състояние в себе си, човек трябва да направи всичко възможно, за да се освободи от него. Остави ли го да работи в него продължително време, той ще заболее от някаква болест. (Светото място - 117). Храненето, мисленето и чувстването са един и същ процес... Като имате пред вид връзката между яденето, мисленето и чувстването, ще ядете, ще мислите и ще чувствате правилно, за да могат силите в организма ви да функционират правилно. (СЛУЖЕНЕ, ПОЧИТ И ОБИЧ – 172). Постоянно мислите за своите нещастия, за своите несполуки, за болестите, за хиляди други неща, без да се спирате да видите коя е причината за всичко това. Потърсите ли причината, ще видите тогава, отде започват вашите нещастия. (V МЛАДЕЖКИ СЪБОР 1927 г. - 27). Ако страдате от някаква болест или имате известна мъчнотия, мислете върху тях, да намерите причината на страданията и мъчнотиите. Не е въпрос да търсите причината вън от себе си. (Трите ЖИВОТА - 250). Ако двама души не могат да живеят добре помежду си, причината е, че и двамата нямат връзка с Бога - тяхната мисъл не е свързана с Божията мисъл. Не можеш да пишеш - не си свързан с Божията мисъл. Ако се свържеш с Божията мисъл, тя веднага ще потече в тебе и ти ще започнеш да пишеш. Болен си - не си свързан с Божията мисъл. Свържи се с Божията мисъл и здравето в теб ще се възстанови. (Пътят на ученика - 100). За да работи и да си почива правилно, човек трябва да възприема само такива мисли, които го интересуват... Следователно, интересувайте се само от онези мисли и чувства, които могат да внесат във вас сила и живот, да ви помогнат. (Божествените условия - 31). За предпочитане е да имаш една мисъл, едно чувство, едно действие, колкото и да се малки те, колкото скромно и да са облечени, но да ви повдигат, отколкото богатите и натруфени, които понижават живота и рушат здравето. Стремете се към богати мисли, чувства и действия, но само към такива, които нямат никакъв дефект. (БОЖЕСТВЕНИТЕУСЛОВИЯ - 251). Ако лекар-психолог успее да ангажира мисълта на паралитика с някой важен въпрос, болният може да забрави болестта си. Ако в това време лекарят заповяда на болния да стане от леглото си и да тръгне, той ще изпълни заповедта му и ще забрави, че е болен. (ПРОСВЕТЕНО СЪЗНАНИЕ - 223). В човека има клетки, задачата, на които е да лекуват. Те се наричат лечебни клетки. Достатъчно е човек да отправи мисълта си към тях, за да проявят те своето действие... От човека се иска само концентрирана и положителна мисъл. Всяка отрицателна мисъл парализира действието на клетките. Иска ли да се лекува, човек трябва да поддържа положителни мисли. (Светото МЯСТО - 89). Много от болестите на физическото тяло се явяват като последствие на някакви заболявания в астралния и в умствения свят на човека... Когато някоя болест се загнезди в астралното тяло на човека, тя постепенно минава в мисълта му, а оттам и във физичес­кото тяло. За да се излекува човек, тази болест трябва да се махне от мисълта му. Когато образът на болестта изчезне от мисълта на човека, едновременно с това тя изчезва и от физическото тяло. (Жива реч - 113). За здравето на човека, за неговото вътрешно състояние е необходимо следното: Той трябва да мисли, трябва да се научи да мисли! Че много малко хора има, които мислят в днешния век. Тези вестници, които пишат, те просто развиват чувствата. Някому къщата изгоряла - това не е мисъл; някой кораб потънал някъде - това не е мисъл. Тези неща развиват чувството... Четеш някоя книга, някой роман за герои, които страдат. Това не е мисъл. Този романист развива чувствата. И в съвременния свят ние сме станали много по-чувствителни, отколкото трябва. А пък много малко мислим. В мисълта се съдържа едно основно качество. Ти като почнеш да мислиш, всички тези тягости, които имаш, почват да се топят, (Изпитът на ЛЮБОВТА - 131). Мисълта превръща всички състояния! (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 339). Когато се разгневи или изгуби разположението си, човек трябва да мисли. Щом започне да мисли, неразположението и гневът го напущат. В това отношение, мисълта представя Божествена сила, която превръща отрицателните енергии в положителни. (Божествените условия - 339). За да се освободи от своите неестествени прояви, човек трябва да си служи с филтри, с каквито Природата си служи. За да пречисти водата от примесените към нея вещества. Природата я прекарва през пясъчни пластове. Същото трябва да прави човек със своите неестествени мисли и желания, които приема от външния свят. Не ги ли филтрира, той постепенно губи силата и здравето си. (Да ви даде - 102). За да бъде здрав човек, трябва мислено да се свързва със здрави хора, които нямат никакви слабости и недъзи. Свързвайте се мислено с добри, със силни, със здрави хора, за да приемете част от тяхната енергия. Тези хора са свързани с Божествения свят и са проводници на Божествени енергии. (CВETOTO МЯСТО - 97). Някои от съвременните лекари практикуват нов метод за лекуване. Те лекуват чрез вяра, чрез мисъл, понеже знаят, че причината на всички болести се крие в мисълта на човека... Затова, именно, лекарят казва на болния: стани от леглото, не мисли, че си болен, и ходи. Излагай се на Слънце, на чист въздух, мисли за всичко, но не и за болестта си, и ще видиш, че след известно време ще бъдеш здрав. Болният казва; Ще ходя, ами ако пак кракът ме заболи? Не, ти трябва да мислиш положително. Докато болният се съмнява, той сам поставя препятствия в пътя на своето лекуване. Щом престане да се съмнява, болестта си отива. Закон е: За каквото мисли човек, за него се държи. Престане ли да мисли за това нещо, то вече губи силата си за него. Законът е верен и за положителните, и за отрицателните неща в живота. Различието е само в резултатите. (Ценното из КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 186). Като влезе праната, тя обновява мисълта... Един индус, като е болен, ще концентрира ума си върху праната и мислено ще почне да вдишва. Ще мисли, че през всички клетки всмуква прана. Не се минава ден, два, три, четири, след като направи опита и веднага му минава. Но индусите имат един начин, който от хиляди години е придобит. Когато индусът се концентрира, той не мисли за жена си, за децата си, за нищо странично - мисли само за праната... С концентриране на мисълта си можеш да се лекуваш. (живият хляб – 354). Направите една глупава постъпка. Хванете носа си и прекарайте пръстите си отгоре надолу и след известно време ще дойде в ума ви една светла мисъл. Движете пръстите си леко, само по повърхността на носа. (Трите посоки - 156). Как може човек да се освобождава от мрачните състояния на своя дух, от тъмните състояния на своето съзнание? За да се освободи от тия състояния, човек трябва да отправи мисълта си към Божественото съзнание, което прониква целия Космос и да се свърже с него, без никаква критика, без никакво колебание и съмнение. Ако успее да направи това, той ще изпита едно приятно настроение, което ще превърне в хубаво, топло чувство; чувството пък ще превърне в светла, възвишена мисъл. И тогава, човек няма да усети как мрачното му състояние ще изчезне. (Добри НАВИЦИ - 260). Казват: дойде ми мисъл, че еди-кой си брат щял да оздравее. Вие кажете това и го изоставите. Не, това е човешко. Ти ще се задълбочиш в себе си, ще туриш в действие Божественото и ще се подпишеш. С това едновременно ще вземеш участие в живота на този болен. Ако вие бихте работили по този начин, половината болни, които имате, не биха съществували. (ООК – ІІІ г. – 23 беседа - 15). Ако отправите една добра мисъл към някой болен или страдащ и му помогнете, вие сте постъпили разумно. (БОЖИЯТ ГЛАС - 209). Ако знаете, че някой ваш близък е болен, не го лекувайте с лекарства, но нека го посетят десетина души и всеки от вас да отправи към него мисълта, че ще оздравее. Ако той приеме мисълта ви и повярва в нея, ще стане от леглото си. Мисълта е мощна сила, която лекува и повдига човека. (Опорни точки на ЖИВОТА - 136). Ако един човек сам лекува някой болен, ще има един резултат. Ако го лекуват десет, сто или хиляда души, чрез концентриране на мисълта си към него, ще опитат мощната сила на човешката мисъл. Мисълта е сила, която може да лекува. (ПЪТЯТ На ученика - 119). Ако един човек сам не може да направи опита, нека се съберат десет души и заедно да го направят опита. Идете при някой болен и всички едновременно мислете, че той е здрав. Ръкувайте се с него и кажете: Нищо нямаш, от никаква болест не страдаш. Кажете ли така, ще видите, че в най-скоро време болният ще се дигне от леглото. (Божият ГЛАС - 79). За да поддържа хармонията на своя организъм, човек трябва да храни мозъка си със светли мисли, сърцето си - с чисти чувства, дробовете си - с чист въздух и стомахът си - с чиста, здравословна храна. (Божият глас - 281). Достатъчно е да има човек чисто и пробудено съзнание, за да бъде проводник на светлите и възвишени мисли на разумните същества. Той може да лекува, да помага на болни, страдащи, обезсърчени хора, да ги оправя в пътя им. Като знаете това, работете върху своя ум, да организирате неговите сили, да станете проводници на Божията мисъл. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 7). Щом пипне пулса му, както и да го намира, лекарят трябва да се изпълни с вяра и надежда в Бога, че болният ще оздравее. Тази положителна мисъл на лекаря ще се предаде и на болния. Щом болният се ободри и обнадежди, оздравяването му е сигурно. (Жива реч – 110).
 11. КАК ДА СМЕ ЗДРАВИ Здравето на човека се крие в неговите мисли и чувства. (Абсолютна истина - 279). Здравето на човека зависи от неговите добри мисли и чувства. (Методи за САМОВЪЗПИТАНИЕ – 266). Ще кажете, че болестите се лекуват само с лекарства. - Не, болестите се лекуват и с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка болест от човешкия организъм. Че мисълта е главният лекар, се вижда от това, че 20 ÷ 30 сантиграма хинин са в състояние да излекуват болния. Като взема една доза хинин, той казва: Проработи този хинин, излекува ме. Всъщност хининът не го е излекувал, но мисълта, вярата му в хинина са го излекували. Мощна е силата на мисълта. (ГОЛЯМОТО БЛАГО – 202). Има нови методи, нови начини, чрез които хората, без никакви церове се лекуват. Тия нови методи се прилагат вече... Тия методи показват, какво мощно влияние оказва човешката мисъл... Тя чудеса произвежда. (Пътят на ученика – 80). Мощна е човешката мисъл. С нея човек може да се лекува, да прави чудеса. Лекуването с мисълта е естествен процес. (БОЖИЯТ ГЛАС - 79). Болният може да се лекува, като се премахне причината на болестта. - Как ще стане това? - Като се отстрани онзи недъг, който първоначално е предизвикал болестта. (Пътят на ученика - 86). Ония, на които съзнанието е будно, могат да се лекуват само с мисълта си. Щом заболеят, те веднага се издигат в мисълта си и там изправят погрешката си, която е причина за болестта им. После те слизат в сърцето си, дето също изправят погрешката, която е причинила болестта им. Най-после те слизат в областта на волята си и там изправят погрешката си. След това казват: Да бъде волята Божия! Щом кажат така, болестта или мъчнотията им изчезва. (Ключът на живота - 130). Човек трябва да се подложи на щателно пречистване, да се освободи от ония мисли и чувства, които са наслоени върху него от вековете. (Малки и големи ПРИДОБИВКИ - 320). Той трябва да бъде здрав и силен. Как се постига това? С правата мисъл. Ще имаш права мисъл, права философия за живота! Новата философия не позволява на човека да влиза в стълкновение с живота. (СЪРАЗМЕРНОСТ В ПРИРОДАТА - 197). Правата мисъл е нещо живо, тя сама е живот. Влезе ли при вас, започва вече да твори. Най-добрият слуга, най-верният приятел е правата мисъл. Тя е живот, любов, здраве, смисъл. (V младежки СЪБОРИ - 1927 г. – 39). Причината за вътрешната хармония или дисхармония в човека се дължи на неговата мисъл. Ако мисълта е права, човек се радва на вътрешна хармония в себе си. Правата мисъл свързва човека с причинния или реалния свят, или по-право казано - с Бога. Който има права мисъл, той е в хармония с всички Божии прояви. Той държи името Божие в чистота и святост. Няма ли права мисъл, човек изпада в противоречия и е готов да припише всички неуспехи и нещастия на Бога. (Божият глас - 126). Една мисъл, за да помогне, трябва да бъде красива, чиста и плътна. (МИНАЛО. НАСТОЯЩЕ. БЪДЕЩЕ - 209). Има известен род мисли, които будят, повдигат човешкото съзнание. Те са правите мисли, които представляват здравословното състояние на човека. Искаш ли да бъдеш здрав, право ще мислиш! (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА - 146). Пазете се от мисли, чувства и действия, които понижават вашия живот. Те не са здравословни. Щом се натъкнете на такава мисъл, турете я настрана като непотребна. (Божествените условия - 251). Дробовете са здрави, докато имат имунитет. Затова се препоръчва на човека да се храни със светли мисли и благородни чувства. (Абсолютна истина - 279). Като ученици вие трябва да се освободите от вътрешния хипноз. Ще ви кажа как можете да хипнотизирате, например, рака. Вземете един рак и го обърнете на гърба. Концентрирайте ума си 4 ÷ 5 минути, и ракът ще заспи. Той не може да мърда... Той е под ваше влияние. И дяволът прави същото с вас. Той ви туря на гърба ви, и вие преставате да мислите. Никога не лягайте на гърба си или ако легнете, дръжте ума си буден. Може да легнете на гърба си, но умът ви да бъде концентриран и не заспивайте, защото жизнените сили, които текат по гръбначния стълб, не могат да функционират правилно и нервите се натискат. (Трите ПОСОКИ - 155). Изпращаш една мисъл, тя се връща пак при тебе, а след това приемаш нова мисъл. Върху това приемане и предаване на мислите и чувствата се крепи здравето на човека. Ако в приемането и предаването обмяната не е правилна, не може да очаквате щастлив живот. (ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ - 303). Когато искаш да се освободиш от една идея, трябва да я заместиш с по-висока. Същото се отнася и за мислите и чувствата. Така лекува Природата. За да освободи човека от мисълта, че е болен и няма да оздравее, тя внася в съзнанието му една възвишена идея, която го отклонява от обикновените мисли. (Трите посоки - 123). Човек трябва да направи връзка със своите мисли, чувства и постъпки. При това, мислите, чувствата и постъпките му трябва да бъдат хармонични. Обаче хармоничните мисли, чувства и постъпки са резултат на нещо. Ако човек не посреща изгрева на физическото Слънце, той не може да бъде здрав... Ако човек не посреща изгрева на духовното Слънце, връзката между чувствата му ще бъде разкъсана. И най-после, ако човек на посреща изгрева на Божественото Слънце, мислите му ще бъдат разпокъсани. Такъв човек непременно ще боледува по единствената причина, че го мързи да става рано и се излежава, чака други да му донесат благата. Не, всеки трябва сам да си получи благото на деня. (Ценното из КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 247). Не мислете за лошите работи в живота; не мислете за болести и страдания. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 128). Ако имате дългове, ако сте болни, ако сте нещастни, това показва, че не мислите и не обичате. Какво трябва да направите, за да се освободите от сегашното си положение? Започнете да мислите добре. Щом започнете да мислите добре, правилно, всички тия неща ще се стопят. (Да мисли - извънредна беседа - 22.03.1935 - 8). Ако можеш да се освободиш от мисълта, че си болен, ти веднага ще оздравееш. (АБСОЛЮТНА ИСТИНА - 299). Здравият често мисли за болестта и я привлича. Правете точно обратното: мислете за здравето, за да го привлечете и усилите и да се освободите от болестта. (Отворени форми - 75). Който разбира законите на разумната Природата, чрез мисълта си той може да изправи всички свои външни и вътрешни повреди на своя организъм. Мощно нещо е мисълта, но с нея могат да работят гении, светии. И обикновеният човек може да има резултати в тази област, но за това се изисква повече време. Това, което светията може да направи в една минута, за обикновения човек са нужни най-малко десет години. (Ключът на живота - 131). Когато изгуби съзнанието си, човек престава да мисли. Той е свободен от всякакво съмнение и смущение. Ето защо човек лесно се лекува, когато изгуби съзнание или когато съзнанието му мине в по-високо поле. (Трите посоки - 123). Свържеш ли се с разумните същества, те са в сила да те освободят от всички мъчнотии. Достатъчно е да поставят болния в магнетичен сън и да му внушат мисълта, че ще оздравее, за да стане от леглото си. (Трите посоки - 124). Като мислиш право, ще бъдеш между ангелите... Правата мисъл ще ви свърже с ангелите, т. е. с напредналите същества на един от възвишените светове. (Устойчиви величини - 239). Ако сте недоволни със сърцето си, бъдете доволни с ума си; ако сте недоволни с ума си, бъдете доволни със сърцето си. На недоволство в чувствата, турете доволство в мислите; на недоволство в мислите, турете доволство в чувствата. Това подразбира икономия на енергиите в човешкия организъм. Това подразбира смяна на състоянията. Така се повдигнали всички хора, които наричаме велики. (Великата РАЗУМНОСТ - 253). Прииждането на живота показва, че нашата мисъл е правилна. (V младежки събор - 1927 г. – 67).
 12. ЛЕКУВАНЕ С МИСЪЛ Вижте от какви страшни болести страдат хората. Слушате, че този имал тумор в стомаха, онзи - в мозъка и т. н. За да се справят с тия болести, лекарите трябва да отварят корема, черепа на човека, да режат тумора. В това отношение всички хора са бременни с нещо чуждо в себе си. За да се освободят от чуждите тела в своя организъм, хората трябва да мислят право. Няма по-хубаво нещо в живота от правата мисъл. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 248). Какво мисли човек, това става с него. Туй, което човек постоянно мисли, това става. (Път към зазоряване - изд. 1999 г. София - 38). Всяко разстройство във физическото тяло на човека, било в симпатичната или нервната му система, показва липса на някой елемент в кръвта му. Щом се набави нужното количество от дадения елемент, организмът се подобрява. Липсата на някой елемент в кръвта се набавя не само чрез храната, но и чрез мислите и чувствата му. Има случаи, когато организмът чувства нужда от известни мисли и чувства. Те непременно трябва да влязат в ума и в сърцето на човека... Чрез своите мисли и чувства ще внесете в кръвта си всички елементи, от които се чувства недоимък. Това е наука, която трябва да се изучава не само теоретически, но и практически. Тези знания не се придобиват изведнъж, но постепенно. (Път към ЖИВОТА - 180). Когато ви дойде една мисъл и не може да се задържите да не я кажете, направете една дупка в земята и там я кажете. Каквато лоша мисъл ви дойде, идете в дупката и кажете: „Искам да набия този човек.” Иначе, ако не каже, тази мисъл, той ще се пукне. (Път на зазоРЯВАНЕ - изд. 1999 г. София - 371). Всяка болест се дължи на известно нарушаване на Божиите закони. Главоболието, за пример, се дължи на нарушаване законите на правата мисъл. За да се освободи от главоболието си, човек трябва да изправи мисълта си, т. е. да приложи в живота си законите на правата мисъл. (Голямото благо - 193). Един човек е болен. Искате да възстановите неговото здраве. Ще увеличите неговата топлина. Ще превърнете част от неговите мисли в чувства и чувствата ще произведат необхо­димата топлина, която в дадения случай е необходима за здравето. (Съгласуване на МИСЛИТЕ – 365). Ако някой от вас страда от треска, нека вложи в себе си мисълта, че иска да оздравее, да посвети живота си за реализиране на едно добро, велико дело. Като вложи тази мисъл в ума и в сърцето си, тя ще започне да работи в него и в скоро време треската окончателно ще мине. Така той ще опита резултата от своята мисъл. (Методи за самовъзпитание - 127). Какво може да произведе добрата мисъл? Представете си, че срещате един млад, но знаменит лекар, който лекува болните много успешно. На младия лекар може да се даде следния съвет: никога да не говори на болния за болестта му. Щом пипне пулса му, както и да го намира, лекарят трябва да се изпълни с вяра и надежда в Бога, че болният ще оздравее. Тази положителна мисъл на лекаря ще се предаде и на болния. Щом болният се ободри и обнадежди, оздравяването му е сигурно. (ЖИВА РЕЧ - 110). Правата мисъл внася живот и обновяване в човека. (Доброто оръжие - 67). Щом мислите ви са прави, те ще чистят сърцето от отровните и вредни. (АБСОЛЮТНА ИСТИНА – 278).
 13. МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА - ПРИЧИНИ ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯТА Болестите показват пътищата на нашето отклонение от великия Божествен живот, или от правата мисъл. (Пътят на УЧЕНИКА – 86). Ако здравият човек измени пътя на своите мисли и чувства, с това той коренно ще измени своя организъм и в края на краищата ще заболее. И обратно: ако човек измени пътя на своите криви мисли и чувства и влезе в правия път на живота, той ще подобри състоянието на своя организъм. (ценното из книгата НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ – 103). Причината на болестите се крие в човешките отрицателни мисли, чувства и желания. (Ценното из книгата на великия живот - 103). Причините на болестите у хората се дължат на подпушване на чувствата, на въздържане в проявлението на Любовта. (ИЗГРЕВИТЕ НА СЛЪНЦЕТО - извънредна беседа - 22.03.1928 г. - 12). Когато мислите, чувствата и постъпките на човека са чисти, никакви болести не го нападат. (Вечно подмладяване - 13). Човешката мисъл е свързана с жизненото електричество в живота. Когато мислите са положителни, те привличат жизнените сили към себе си, а когато мислите са отрицателни, тия жизнени сили се разпръсват, отдалечават от човека, вследствие на което се явява заболяване. (МоК – ІІІ г. - 27 лекция - 144). Причината на всички процеси в човешкия организъм се дължи на правилното или неправилно съчетание между мислите и чувствата на човека. Има известно съчетание между мислите и чувствата, което трови човека. Има известно съчетание между мисли и чувства, което го лекува. Значи човек не е свободен да подхранва какви и да е мисли и чувства. (Законът и любовта - 175). Чувствата трябва да бъдат в изправност. Някои болезнени състояния се дължат на чрезмерно разширяване на чувствата. Други болезнени състояния се дължат на неяснота в мислите. (Великата РАЗУМНОСТ - 92). Едно горчиво чувство, една противоречива мисъл причиняват физически болести. Щом се махне причината на болестта, и самата болест изчезва. (Жива РЕЧ - 113). Когато в чувствата на човека се явява известна аномалия, тя се отразява и върху мозъка. Ако турите ръката си над главата на такъв човек, ще усетите известна топлина. Това е анормално, болезнено състояние на организма. За да възстановите нормалното му състояние, трябва да се направят няколко паси. След малко време ще усетите, че дясната половина на главата му е хладна, а лявата - топла. Това показва, че нормалното състояние на организма е възстановено... Който се наеме да си служи с този метод, трябва да бъде чист човек. Чистите мисли и желания представят добър проводник на живите сили в Природата. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ – 127). Често хората заболяват, губят съзнание и т. н... Наистина тия неща са анормални, но те се дължат на дисхармонични мисли, чувства и действия. (Противоречия В ЖИВОТА - 31). Деформирането на човешкия организъм започва от мисълта. За да изправи организма си, той трябва да изправи мисълта си. (Божият глас - 47). Всички хора, които живеят със сърцето си, остаряват по-скоро, отколкото тия, които живеят с ума си; или с други думи казано: хората на чувствата остаряват по-скоро от хората на трезвата мисъл. Всеки човек, който мисли трезво, разумно, той винаги ще бъде млад. (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА - 271). Всяка лоша мисъл, всяко дисхармонично чувство или желание прекъсва потоците на топлината, вследствие на което в организма на хората се явяват болезнени състояния, като необходими условия за възстановяване на тези течения. След всяка болест потоците на живота отново проникват в организма и го обновяват. Топлината на живота трябва да тече отвън навътре. Дойде някой при вас и вложи една отрицателна, обезсърчителна мисъл в ума ви. Ако се поддадете на тази мисъл, веднага във вас настава прекъсване на теченията на топлината, които идат от живота. Щом дойде в ума ви някаква положителна или насърчителна мисъл, потоците на живота отново потичат. (Неразрешеното - 34). От нечистите мисли се зараждат много болезнени състояния. (Съгласуване на мислите - 12). Натъкне ли са на лъжата, на омразата, на завистта, човек се превръща в прах и пепел, нищо не остава от него. (ДЕЛАТА БОЖИИ - 46). Нечистите мисли и желания са паразити, които изяждат човека и го пращат на онзи свят. (Възможности за щастие - 190).. Страшно е преувеличаването... Като дойде страхът, човек започва да преувеличава нещата и сам усложнява положението си. Той казва: „Боли ме гърлото - какво ще стане, ако се запуши? Боли ме главата - какво ще стане, ако мозъкът ми се възпали?” (Начало НА МЪДРОСТТА - 195). Вечер, преди да си легнете, прекарайте всички мисли, чувства и образи, които са минали през ума и сърцето ви. Тези, които намирате, че са противоречиви и внасят смущение във вас, турете настрана. Оставите ли ги в себе си, те ще внесат известни наслоявания, които ще предизвикат подпушване на чувствата. В резултат на това подпушване се явяват различни болезнени състояния. (Божествената мисъл – 81). Хората заболяват от чрезмерна чувствителност, но не и от много мислене. Правата мисъл закрепва човека, а не го разболява. Обаче, колкото повече чувствата обладават човека, толкова повече неговата чувствителност се увеличава, вследствие на което той става ексцентричен. За да се кали, за да не боледува, човек трябва да внесе хармония между своите мисли и чувства. Дето има хармония между мислите и чувствата на човека, там има и мелодия. Хармонията и мелодията трябва да вървят успоредно. За тази цел умът на човека винаги трябва да се контролира от разумността, а сърцето – от добротата. (Малки и големи придобивки - 369). Ако имате някой противник, който ви мрази, неговата мисъл спрямо вас е много силна. Той може да ви направи негативен и вие ще заболеете. Ако вие заболеете, туй заболяване ще се върне върху него, ще има обратно движение. Вие можете, обаче, да изпращате вашите положителни мисли, вашите топли чувства и пожелания към някой болен с абсолютна вяра, без никакво колебание и съмнение, и той ще оздравее. Значи, за да бъде здрав някой човек, трябва да изпратите от себе си един жизнен ток към него. Той ще възприеме вашата мисъл и пожелание и ще се почувства по-добре. В туй отношение, добрите приятели са добра ограда за здравето, а лошите приятели всякога носят болести и страдания. (МОК – ІІІ г. – 27 лекция - 144). Порочният човешки живот произвежда особени нечистотии, които отиват в атмосферата и с това препятстват на онзи живот, изразен в мисли и чувства, който слиза отгоре. Не само това, но тези нечистотии произвеждат и различни физически и психически болести. Това се забелязва особено във време на войни и след войните. Лошите мисли и чувства, които народите, обществата и отделните хора си отправят едни към други, стават причина за сериозни и тежки физически, умствени и психически заболявания. (Все що е писано - 112).
 14. МИСЛИ, ЧУВСТВА И ЗДРАВЕ С нашите мисли, ние оформяме или деформираме органите си - тялото си. (ТРИТЕ ПОСОКИ - 181). Здравето започва с човешката мисъл. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - II т. - 197). Причината на болестите се крие в неправилното хранене, в неправилното дишане или в кривата мисъл. Колкото по-малко светлина има човек в мисълта си, толкова по-големи са възможностите му за заболяване. Всяка болест се дължи на недостатъчно светлина в ума, на недостатъчно топлина в сърцето или в недостатъчно сила в организма... Когато светлината, топлината и силата в организма се увеличава, здравето се увеличава. (Новият светилник - 94). Докато мислите и чувствате, вие сте здрави; престанете ли да мислите и чувствате, вие сте болни. (божествените условия - 80). Една от задачите на човека е да проявява естествено чувствата си. От това зависи неговата мисъл и здравето му. Здравите чувства подразбират здрава мисъл и здраво тяло. (Божествените услоВИЯ - 161). И здравият може да се разболее, както и болният може да оздравее. Това зависи от правата мисъл. Ако болният мисли право, той оздравява. И ако здравият изкриви мисълта си, и той заболява... Не давайте възможност на вашите неестествени мисли и желания да се размножават чрезмерно. (СЪРАЗМЕРНОСТ В ПРИРОДАТА – 193). Най-малкото нарушаване на законите на мисълта и на чувствата нарушава органическите процеси в човешкото тяло. (Реалности и сенки - 38). Всеки съвременен човек трябва да се запознае с физиологическите закони на своя организъм, да знае от какво зависи здравето му, както и доброто чувстване и правилно мислене. (Пътят на УЧЕНИКА - 91). Трябва да работим върху себе си. С нашата мисъл ние оформяваме или деформираме органите си - тялото си. (ТРИТЕ ПОСОКИ - 181). От какво зависи здравето на човека? - От неговите мисли, чувства и постъпки. Мозъкът е свързан с мислите на човека; дробовете и сърцето - с неговите чувства, а мускулите, мазнините и костите - с постъпките му... Като знаете зависимостта между различните системи в човека и проявата на неговите мисли, чувства и постъпки, вие трябва да ги пазите, да бъдат в пълна изправност. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ – 390). Здравото тяло подразбира абсолютна хармония между клетките на мозъка, на дробовете, на стомаха, на всички удове. При това положение човек изпитва радост и като мисли, и като чувства, и като действува. Това значи нормално състояние на организма. (Влияние НА СВЕТЛИНАТА И ТЪМНИНАТА - 188). Човек не трябва да допуска в ума и в сърцето си отрицателни мисли и чувства, защото те ще го разрушат. (божественият И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 40). Всяка отрицателна мисъл се отразява вредно върху ума и сърцето на човека, прави го нервен. Тя се отразява върху дихателната и храносмилателната системи, върху целия организъм. Изобщо отрицателните мисли и чувства произвеждат наслоявания върху нервната система на човека и той заболява. Това наслояване става не само върху едно поколение; много поколения страдат от физични и психични наслоявания. Дълго време трябва да се чистят, за да се освободят от тях... Добрите мисли и чувства чистят човека, а лошите го калят. (Силите на природата - 243). Човек не трябва да допуща в ума и в сърцето си отрицателни мисли и чувства, защото те ще го разрушат. (Божественият И ЧОВЕШКИЯ СВЯТ - 40). Всеки човек, който дава място на своите нечисти мисли, чувства и постъпки, сам се осъжда на смърт. (Двигатели в ЖИВОТА - 79). Някой човек е неразположен духом, недоволен. Защо? Някоя лоша мисъл е влязла в ума му и го мъчи. Какво трябва да направи този човек? Да хвърли вмирисаното гърне на земята и да го счупи... Ще работите, да направите нови гърнета, които да напълните с нови, чисти мисли. (Нашето място – 48). Ако искате да бъдете здрави, пазете се от лоши мисли и желания. (Все що е ПИСАНО - 67). Когато мисли, човек никога не трябва да се безпокои. Всяка мисъл, която безпокои човека, ограничава чувствата му и пречи на неговото кръвообращение. Който много се безпокои, той лесно заболява, лесно може да се парализира... И свещеници, и учени, и лекари се парализират все по причина на ограничаване на чувствата. (Жива реч – 76). Ако в ума ти се сблъскат две противоположни мисли, те ще произведат разстройство. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА - 167). Едно горчиво чувство, една противоречива мисъл причиняват физически болести. Щом се махне причината на болестта, и самата болест изчезва. (ЖИВА РЕЧ - 113). Хората, дето някой път се прегърбват, то се дължи на дисхармоничните мисли и чувства и волеви действия на човешката душа... Ако човек би възприел само хубавите мисли, само хуба­вите чувства и постъпки, той би бил млад м на 120 години. (Минало, настояще, бъдеще - 92). Ако човек измени пътя на своите криви мисли и чувства и влезе в правия път на живота, той ще подобри състоянието на своя организъм. (Ценното из КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 104). Трябва да бъдеш богат на Земята. Богат със здраве, богат с мисъл, богат с чувства. (СЪГЛАСУВАНЕ НА МИСЛИТЕ - 365). Здравословното състояние на човека зависи от неговия ум и от неговото Сърце. (СИЛИТЕ НА ПРИРОДАТА - 244). Докато ти чувстваш, че си болен, умът ти не работи, сърцето ти не работи, ти нямаш основа. (Съгласуване на мислите - 428). Искаш ли да бъдеш здрав, право ще мислиш! (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА - 146). Здравото тяло подразбира здрави, положителни мисли и чувства. Положителна, светла мисъл е онази, която повдига човека не само по дух, но и по тяло. (СТЕПЕНИ НА СЪЗНАНИЕТО - 150). Добрите мисли и чувства продължават живота. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА - ІІІ том - 37). Хубавата мисъл предава нещо хубаво на тялото. (МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ - 252). Изобщо, за да поддържа организма си в здравословно състояние, човек трябва да се изучава, да следи своите мисли и чувства, да е готов всякога да се коригира. (Посока на растене - 174). Животът изисква от човека, мисълта му да взима участие във всички процеси. Хранене, без участието на мисълта, не е здравословно. Дишане, без участие на мисълта, не е здравословно. Както мисълта, чувстването и действието са неразривно свързани, така трябва да бъдат свързани мисленето, дишането и храненето. (Закони на доброто - 237). Връзката между влиянието на Слънцето върху артериалната кръв се крие в хармонията между мислите и чувствата на човека. Слънцето повдига човешките мисли и чувства, с което и кръвта на човека се пречиства. И обратно: хармоничните мисли, чувства и постъпки на човека хармонират с енергиите на Слънцето, Луната и Земята, вследствие на което човек се радва на живота и се ползва от неговите блага. (Път към живота - 147). Когато магнетизмът започва да намалява, започват да изстиват ръцете и краката. Светли мисли има. Когато електричеството намалява, тогава магнетизмът се увеличава. Щом се увеличава магнетизмът, увеличава се топлината. Вие имате нормално състояние... В някои случаи трябва да се намали деятелността на мисълта, за да се увеличат чувствата. В друг случай трябва да се намалят чувствата, за да се увеличи деятелността на ума. Някой път трябва да се намали деятелността на чувствата, друг път трябва да се намали деятелността на ума. Любовта е онзи ве­лик закон, който регулира човешките мисли, регулира и човешките чувства и човешките постъпки. И тъй, трябва да обичаме, за да се регулират нашите мисли. Щом мисълта е регулирана, тя е в полза на човека. Щом чувствата са регулирани, то е в полза на човека. Щом волята е регулирана, то е в полза на човека. (Съгласуване на мислите - 365). Защо трябва да мисли човек? За да подобри състоянието на своята мозъчна система. (божествените условия – 28). Като мисли човек, силите на главния мозък отиват в симпатичната нервна система; като чувства, силите на симпатичната нервна система отиват в мозъчната система. Когато тези енергии се кръстосват правилно, човек е здрав, мисли и чувства правилно. (БожестВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 28). Щом мисълта у някой човек е силно възбудена, мозъкът излиза навън до 2, 3, 5, а даже и до 10 см, като краставица, но като се успокои, отново се прибира... За правилното функциониране на мозъка, за урегулирането на това напрежение, изисква се права мисъл... Ако мисълта ви е еднообразна, т. е., ако тя върви само в една определена посока, може да разбие черепа ви. По тази причина именно много хора заболяват умствено и нервната им система се разстройва. Следователно, като разбирате този велик закон, ще трансформирате умствената си енергия, ще я отправяте към всички посоки на мозъка. Абсолютно ще избягвате еднообразие в мисълта! (Пътят на ученика - 145). Чувствата имат връзка със стомашната и дихателната система, а те - със симпатичната нервна система. Ако чувствата на човека не са хармонични, явява се разстройство и в храносмилателната, и в дихателната система. (великата разумност - 269). Ако храносмилането не е правилно, ще се отрази върху дишането, върху човешката мисъл, върху човешките чувства. (МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ - 185). Ако диша като животните, човек никога не може да има светла, възвишена мисъл. Ти никога не можеш да мислиш като човек, ако дишаш като животно... Вие не можете да измените мисълта си, ако не измените дишането си... Ако изгуби темпа на дишането си, човек изгубва и своята правилна мисъл. (ПРОСВЕТЕНО СЪЗНАНИЕ - 213). Дихателната система е свързана с човешката мисъл. Човек, на когото дробовете са лениви, и мисълта е ленива. (МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ - 337). Правилното действие на белия дроб определя мисълта на човека. (Божествените УСЛОВИЯ - 26). Щом подобрите дишането и чувствата си, подобрява се състоянието на нервната и симпатичната система. Това се постига чрез систематично изпотяване. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 29). Чувствата и желанията се отразяват върху дробовете. Ако чувствата и желанията на човека са чисти, дробовете му ще бъдат в пълна изправност... Всяко отрицателно чувство: завист, подозрение се отразява върху дробовете на човека. (Двигатели в живота – 79). Изопачените мисли и чувства произвеждат отслабване на дробовете. (Законът И ЛЮБОВТА - 192). Ползвате ли се правилно от въздуха, вие ще бъдете и външно, и вътрешно силни, с добре устроен организъм, с хармонични мисли и чувства, с големи познания и с широк простор в живота. (Благословена между жените - 61). Второ нещо, необходимо за човека, е да има чисти чувства и желания. Чувствата и желанията се отразяват върху дробовете. Ако чувствата и желанията на човека са чисти, дробовете му ще бъдат в пълна изправност. Никакви смущения, никаква задуха, никаква туберкулоза няма да го плашат. Туберкулозата се дължи на неестествени чувства и желания в човека. Туберкулозният обикновено е подозрителен, завистлив. Той не може да търпи хората около себе си. (ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА - 79). Туберкулозата е болест на чувствата. За да се запазите от тези неприятели, дръжте в ума си светли и прави мисли. Щом мислите ви са прави, те ще чистят сърцето от отровните и вредни чувства. Те накърняват имунитета на дробовете, които лесно се поддават на туберкулозните бацили. Дробовете са здрави, докато имат имунитет. Затова се препоръчва на човека да се храни със светли мисли и благородни чувства. (АБСОЛЮТНА ИСТИНА - 278). Ако внесете в ума си прави и светли мисли, а в сърцето си прави и благородни чувства, туберкулозата, сама по себе си, ще изчезне. (Законът и любовта - 192). Кашлицата показва, че в умствения свят има дисхармонични мисли. Всякога, когато хората страдат епидемически от кашлица, има обща дисхармония. Тази дисхармония не е грях на един човек, но общо престъпление на всички хора. И тогава, по-слабите натури ще се засегнат от кашлица. Все трябва злото да се излее през някъде. Тези, които кашлят, през тях злото излиза навън. (ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС - III г.- 23 беседа - 16). Ако сте хремави, мислете за здравето. Често повтаряйте мисълта „Аз съм здрав”, и в скоро време хремата ще ви напусне. (Отворени форми - 74). Когато човек се въодушевява от възвишени мисли и чувства, биенето на сърцето му е ритмично. Когато човек живее в областта на грубите, низките чувства, пулсът му е дисхармоничен, неправилен. (Допирните точки в природата - 135). Заболее ли сърцето, то оказва влияние върху човешката мисъл. (Пътят НА УЧЕНИКА - 146). Колкото по-чисти са човешките мисли и чувства, толкова по-чиста е неговата кръв. Чистата кръв пък носи здраве и веселие. (СЛУЖЕНЕ, ПОЧИТ И ОБИЧ - 97). Причината на физическите и психическите болести се дължи на нечистата кръв. Лошите мисли и чувства правят кръвта нечиста. Те оставят своите ларви, които се размножават в кръвта и изхвърлят нечистотиите си в нея. В процеса на размножаването си тези ларви изяждат тлъстините в човешкия организъм, от което човек постоянно слабее. (Методи за самовъзпитание - 264). Що се отнася до здравословното състояние, първата ви работа е да подобрите кръвообращението си. Едно от условията за подобряване на кръвообращението е освобождаване на мисълта от всички наслоявания на миналото, от всички стари, криви разбирания. (ДОБРОТО ОРЪЖИЕ - 196). Кривата мисъл влияе върху правилното кръвообращение, а оттам и върху дейността на всички органи. (Служене, почит и ОБИЧ - 47). Защо ви са такива мисли и чувства, които рушат ума и сърцето? Защо ви са такива мисли и чувства, които внасят недоволство във вас? Каква полза ще ви допринесат ония мисли и чувства, които предизвикват неправилно свиване и разширяване на капилярите? Всяко чрезмерно свиване и разширяване на капилярите произвежда дисхармонични, отрицателни мисли и чувства в човека. Под тяхно влияние човек постепенно се разрушава, (Методи за САМОВЪЗПИТАНИЕ - 269). Не само телата се разширяват (при топлина), но и мислите, и чувствата, и постъпките. Много от болезнените състояния и неразположенията на човека се дължат на свиването и разширяването на капилярните съдове... Кои мисли и кои чувства предизвикват свиване на капилярите? Отрицателните. Значи, всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство и всяка лоша постъпка стесняват капилярните съдове и прекъсват теченията на електричеството и магнетизма в човешкия организъм. Електричеството и магнетизма се движат по известни линии, имат специфичен ритъм. Когато линиите на движението и ритмусът им се изменят, в организма настава известна дисхармония, и ние казваме, че човек заболява. Ето защо, като ученици на Великия живот, вие трябва да изучавате ритмуса на своите мисли и чувства и да ги съгласувате с ритмуса на Природата. Всяко нарушаване на ритмуса на вашите мисли и чувства води към лоши последствия. Всяко нарушаване на разумните природни закони води към неестествено свиване и разширяване на капилярите, които причиняват различни болести. И тъй, когато се препоръчва на човека самообладание, това подразбира вътрешна хармония между мислите и чувствата му. Ще кажете, че една лоша мисъл или едно лошо чувство не могат да причиняват нищо лошо. Може в момента да не се отразява вредно върху организма, но след няколко години ще се видят лошите им последствия. Понякога лошите последствия идат веднага. Следователно, когато се натъкнете на лоши последствия, не се чудете, отде идат. (МЕТОДИ ЗА САМОВЪЗПИТАНИЕ - 263). У много хора белият и черният дроб не действат правилно, поради което, боледуват, страдат и не мислят право. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 28). Повечето хора страдат от подпушване на чувствата, което се отразява на черния дроб, а оттам и на мозъчната нервна система. (Божествените условия - 29). Черният дроб е трансформатор на чувствените енергии, като ги отправя към симпатичната нервна система. Чувствата не могат да се проявяват без черния дроб. Колкото по-правилно функционира черният дроб, толкова по-възвишени и благородни чувства има човек. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 26). Не задържайте кисели чувства в сърцето си, за да не разстройвате черния си дроб. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 28). Защо трябва да чувства човек? За да подобри състоянието на черния си дроб. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 28). Не може да бъде здрав човек, ако не мисли. Твоята нервна система няма да бъде изправна, ще имаш неразположение. Твоето неразположение се дължи, понеже умът не държи в изправно положение нервната система. Вие търсите причините. Причините са вътре. На всяко едно малко неразположение не търсете причината вън. (Минало, настояще, БЪДЕЩЕ - 349). Мисълта е, която държи нервната система в изправно положение. (Минало, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ - 349). Щом се освободите от омразата, вие отпушвате чувствата си и психическото ви състояние се подобрява. (Божествените условия - 30). Някои като остаряват, започват да се явяват бръчки. Защо се явяват бръчките? Аз правя аналогия. Когато в една местност изсекат горите, започват да се явяват бръчки по тия склонове и в полето навсякъде. Като завали, постоянно се явяват бръчки, минават пороища, завличат. Ще насаждате хубавите мисли. Вие нямате хубави мисли. Ще насадите тия места с хубави мисли, с хубави желания, с хубави постъпки и тия бръчки ще изчезнат. (Съгласуване на мислите - 445). Мисълта има материална форма. Следователно, има една мисъл, която не е добре облечена, зле се отразява на човека. (Минало, настояще, бъдеще - 97). Кога полудяват хората? Хората полудяват, когато в ума им се внесе мисъл, противоположна на тази, в която са убедени. Не внасяйте в ума на човека мисълта, че това, в което е убеден, не е вярно. Всяка мисъл, всяко убеждение на човека каквото и да е, има своя основа, има своя причина. (Добри НАВИЦИ - 89). Всеки човек знае, че за да бъде здрав, трябва да има права мисъл, възвишени чувства и благородни постъпки. (СЛУЖЕНЕ, ПОЧИТ И ОБИЧ - 24). Когато не може да мисли добре, неговият ум е затворен. Като мисли правилно човек, очите са отворени. Хората ослепяват от неправилна мисъл... Очите са тясно свързани с човешката мисъл. Ако умът е светъл, за да се поправят очите, трябва да се мисли – много хубаво, хармонично. (Минало, настояще, бъдеще - 252). За да усилят зрението си, хората трябва да прилагат закона за филтриране на своите мисли и желания. (Да ви ДАДЕ - 102). Често хората оглушават от неправилно чувстване. (Минало, настояще, бъдеще - 252). Сега често боли ви зъбът, дойде някоя хубава мисъл и болката престане; дойде съмнението, пак дойде болката. (СЪГЛАСУВАНЕ НА МИСЛИТЕ - 317). За да боядиса косата си, човек трябва да внесе в ума си светли мисли, а в сърцето си - благородни, възвишени чувства. Същевременно, нека употребява цяла година или година и половина коприва. (СТЕПЕНИ НА СЪЗНАНИЕТО - 297). Когато ученият изгуби паметта си, той се отчайва... Щом държи положителни мисли в себе си, той ще възстанови паметта си. (Ключът на живота - 333). Казват за някого, че полудял от много мисъл. Не, човек не може да полудее от много мислене. Умът на човека не заболява, но заболее ли сърцето, то оказва вече влияние върху човешката мисъл. В предната част на мозъка не става почти никакво заболяване. Обикновено заболяването става в задната част на мозъка. (Пътят на ученика - 146). Колкото по-дълго време се задържат образите на мислите и чувствата върху човешкото лице, толкова поздрав е той. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ – 117). Ако заболееш, остави болестта си на Бога, забрави я. Така по-скоро ще оздравееш, отколкото, ако мислиш постоянно за нея... „Бог възраства.” Наистина Бог възраства красивото и великото, което той сам е вложил в нас. Като дойдеш до възрастване на нещата, не мисли за тях, остави всичко на Бога. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 147).
 15. МИСЛИ И ЧУВСТВА Мисълта е най-мощният фактор във Вселената. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН - 24.04.1991 г.). Тя е една енергия много по-висока, отколкото реалната енергия. (минато, настояще, БЪДЕЩЕ - 200). Тя представлява сбор от вибрации, от светлина и топлина, но всъщност тя представлява среда, чрез която човек влиза в общение с висшия, разумен свят. (БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ - 86). Човешката мисъл се съгражда от образи, които причинното тяло създава. (ДОПИРНИТЕ ТОЧКИ В ПРИРОДАТА - 241). Колкото по-силни са образите на човешките мисли и желания, толкова по-активна е волята му... Силата на човешката воля зависи от силата на неговите мисли и желания... Достатъчно е човек да има силен образ за нещо, за да бъде всякога нащрек. (влияние на светЛИНАТА И НА ТЪМНИНАТА - 106). Мисълта е сила, която движи нещата. Ако човек мисли дълго време върху един въпрос, той ще направи чудеса в това направление. (любов към бога - 199). Силата на човешките мисли се определя от чувствата. (божествените условия – 31). Всичко, което човек желае, може да го постигне - зависи от интензивността, с която се движат неговите мисли и чувства. (законът и любовта - 28). Мисълта определя дали човек ще бъде беден или богат, здрав или болен, щастлив или нещастен. (свещени думи на УЧИТЕЛЯ - II т. - 344). Човек, за да познае, че има силна мисъл, трябва да е господар на своето тяло. Да бъдеш господар на тялото си, не значи, че трябва да го измъчваш, но да живееш с него тъй, като със свой добър другар. (пътят на ученика – 106). Вие може да опитате силата на вашата мисъл. Ако вашата мисъл е правилна и върви хармонично във всяко отношение, т. е. има правилен стремеж в сърцето, правилни чувствания в душата, правилно разрешение в ума, тогава, ако имате каквато и да е рана на ръката си, като съсредоточите мисълта си върху нея, тя бързо, в 5 ÷ 10 минути, или в 1 ÷ 2 деня, според раната, ще заздравее. (ТРИТЕ ОСНОВИ НА ЖИВОТА - 27). Като знаете, че мисълта е мощна, творческа сила, развивайте я, за да постигнете това, което желаете. (БожестВЕНАТА МИСЪЛ - 280). Зад всяко чувство се крие известна мисъл. (ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ - 200). Чувствата... събуждат мисълта на човека. (Делата Божии - 5). Те събират енергия, която умът използва. Те дават подтик и на душата. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА - 311). Те играят роля на огън. Ако човек знае, как и къде да отправя своите чувства, той ще си създаде най-големи блага в живота; не знае ли това, сам ще си причини най-големи страдания и нещастия. За да се направляват правилно човешките чувства, необходимо е права мисъл. (ЛЮБОВ КЪМ БОГА - 54). Силата на чувствата се определя от мислите. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 31). В духовния свят чувствата се образуват от два елемента: искане и желание. (ВЕЛИКИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА - 121). На какво се дължат теченията на вътрешния живот на човека? - Чувствата пораждат топлина. А дето има изстиване, има развита мисъл. Мисълта поражда изстудяване... И тогаз чрез мислите и чувствата се образува движение... Та вашият ум ще произведе едно студено течение във вас. И сърцето ще произведе едно топло течение във вас и от тези две течения се образува един въртеж, едно движение. И това движение носи правилния живот. И в това е вътрешното кръвообращение на човека. (скръб и радост - изд. 1999 г. София - 387). Чувствата служат при кръвообращението. Когато човек чувства, чувствата му служат същевременно да движат кръвта. (ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС IV г. - 14 беседа - 25). За да поддържа нормалната топлина на тялото си, човек трябва да има нормални чувства. Ако чувствата на човека са неправилни, вътрешната му топлина или се увеличава, или намалява. И в единия, и в другия случай той губи разположението си. (просветено съзнание - 69). Всяко чувство има специална топлина. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СИЛА - 146). Когато не дава ход на своите чувства, човек се вкисва. Когато чувствата в човека се подпушат, те се вкисват... За да не се вкисват чувствата, вие трябва да работите върху себе си, съзнателно да си въздействате. (светото място - 119). Работете съзнателно да регулирате чувствата си. Чувствата ви трябва да се уравновесят, да бъдат хармонични помежду си. Ако личните ви чувства са силно развити, регулирайте ги. (добри навици - 85). Като мисли и чувства, човек се свързва с всички същества над и под него и възприема техните състояния... Забелязано е, че колкото по-чувствителен е човек, толкова по-лесно. възприема трептенията на околната среда, на окръжаващите и според това може да се настрои хармонично или дисхармонично. (ПЪТ КЪМ ЖИВОТА - 216). Мисълта и чувствата са градивни процеси. (опорни точки на живота - 215). Великото в живота се заключава в правилното съчетание между човешките мисли, чувства и постъпки и тези на разумната Природа. (великата разумност - 203). Човек трябва да определи, кое го движи в живота - мисълта или чувствата. (ВЛИЯНИЕ НА СВЕТЛИНАТА И ТЪМНИНАТА - 181). Кои хора трябва да живеят по планинските върхове? - Учените, т. е. хората на мисълта. Обаче, хората на чувствата трябва да живеят по широки, обширни долини. (влияние на светлината и тъмнината - 180). Новото, към което се стремите, подразбира нова хигиена, която започва от мисълта, от чувствата и от постъпките. (МЕТОДИ ЗА САМО ВЪЗПИТАНИЕ - 264). Ако имаш мир в душата си, твоите мисли, чувства и постъпки са прави, и ти си в правия път. (законът и любовта - 181). Каквито са мислите и желанията на човека, такова става и тялото му. (ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 103). Ако човек е умен, мисълта е взела участие в строежа на човешкото тяло. Височината е създадена от мисълта, широчината е създадена от сърцето, а дебелината е създадена от волята, (общ ОКУЛТЕН КЛАС - II г. - 21 лекция - 6). Първото нещо, което се изисква от човека, е да бъде господар на своите мисли, чувства и постъпки. Това значи, да бъде господар на своя ум, на своето сърце и на своята воля... Ако искаш да бъдеш господар на своите мисли и чувства, ти трябва да имаш към тях майчински отношения. Нямаш ли такива отношения, ти ще осакатиш ума и сърцето си. (БОЖИЯТ ГЛАС - 279). Човешкият мозък е орган за възприемане на мисълта... Човек трябва да възприема само такива мисли, които хранят мозъка му. Само чистите и светли мисли хранят мозъка. Низшите и отрицателни мисли тровят мозъка. (Божият ГЛАС - 281). Каквито мисли приема умът ви, такава работа ще свърши. (Просветено съзнание - 211). Мисълта не може да се реализира, ако чувствата не вземат участие в нея. Мисълта дава формата, а чувствата внасят подтик. Ако имаш подтик, а форма нямаш, нищо не става; ако имаш форма, а нямаш подтик, пак нищо не става. (СЪРАЗМЕРНОСТ В ПРЕРАДЯТЯ - изд. 1949 г. София - 113).
×
×
 • Създай нов...