Jump to content

Natalie

Потребител
 • Мнения

  55
 • Присъединил/а се

 • Последно посещение

Обществена Репутация

2 Bad

Относно Natalie

 • Ранг
  Отличен работник
 • Рожден ден Февруари 7

Contact Methods

 • Website URL
  https://www.facebook.com/PetarDeunovBeinsaDouno

Profile Information

 • Пол
  Жена
 • Отговорете на въпроса
  1864

Последни посетители

2,365 профилни разглеждания
 1. ОКУЛТНИЯТ УЧЕНИК ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКА В ОКУЛТНАТА ШКОЛА НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО Правила за ученика Ученикът, който иска да учи, трябва да има желязна воля, нищо да не го отчайва. Ученик, който се усъмни и рече: “Докажи, че тази окултна сила наистина съществува”, той не е ученик. В окултната школа няма никакви разисквания и спорове, тя не е школа за проверяване на факти и истини. Ние не се занимаваме с мъртвите истини, а с живите истини на света. Ученикът не мисли, че другите спъват неговия ум, но че той сам се спъва. Той не мисли, че някой може да спъне неговото сърце, понеже светът на чувствата е толкова широк, че за всички има място. Никой не може да влияе на неговия ум, да го изопачи. Ученик, който е влязъл в една окултна школа, няма право да причинява мъчение никому. Ученикът трябва да говори на разбран език, разбрано да говори на самия себе си. Знанията ви имат валидност само тогава, когато минат през божествения огън седем пъти и се пречистят. В Школата се забранява всяко одумване, изтъкване, вглеждане в погрешките на другите. На окултния ученик не се позволява да прави предпочитане между добро и зло. Това учение, върху което ви говоря, не сравнявайте с други учения и не говорете абсолютно нищо за него навън. Докато не опитате това, което учите, докато нямате резултат, не говорете. Ученикът трябва да бъде искрен спрямо духа си, спрямо душата си и спрямо себе си, спрямо всички. Ученикът трябва да мълчи, за да може да мисли. Мисълта му да бъде строго определена, да не е разсеяна. Никакви противоположни мисли и съмнения! В Школата не се позволява никой никого да поправя. На учениците не се позволява да вървят двама един след друг. Ще изчакат първият да извърви пътя си, за да не гълта прах вторият. Всеки ученик, който се колебае, не може да се учи. Ученикът, щом изгуби вяра в себе си, той свършва със себе си. Ученикът не трябва нито да завижда, нито да облажава, нито да съжалява. Който се страхува, ученик не може да бъде. Който не може да учи – също. Когато дойде една лоша мисъл, ученикът я отхвърля моментално. В тази шола се изисква учениците да образуват една благоприятна атмосфера около себе си, та всички да я почувствуват. На прага на окултния клас слушателите трябва да знаят следното: Който един път се опита да поправи Абсолютното, Великото, Божественото, се отстранява от класа. Който един път не направи урока си, се отстранява от класа. Който два пъти не дойде на урок (без важна, неотложна причина) ще се отстрани от класа. Три пъти ако стане нагрубяване взаимно между учениците и двете страни се отстраняват от класа. Между учениците сърдити хора абсолютно не се допускат. Забележка: Дълбоко в себе си, в душата си, пред съвестта си, ученикът трябва да признае причините, които са го задържали, за да не посети класа. Важността на причината си остава абсолютно на съвестта на ученика. Един ученик никога не трябва да лъже себе си. Ако той излъже себе си, той сам по себе си е вън от класа. Който идва тук, от любов да идва, а не по принуда. Ученикът трябва да бъде верен на себе си. Да бъде строг съдия на постъпките си. Величието на характера на ученика седи в това – той винаги изпълнява обещанието, което е дал пред себе си. Ученикът пристъпя в клас с пълна вяра, без съмнение към думите на Учителя – съмнения и мъдрувания не се допускат. Ученикът се покорява, слуша и изпълнява думите на Учителя. Ученик е само този, който е редовен с уроците си и всякога присъства на лекциите. Той е абсолютно точен и никога не закъснява. Ученик е само този, който е в хармония с Абсолютното. Учениците трябва да знаят едно – Божественото никога не се коригира. Ученик е само този, който никога, нито в клас, нито вън от класа нагрубява някого. Ученикът не се обижда, а винаги търси доброто в думите, които са му казали. Той във всичко търси Любовта. Ученикът нищо не изнася от това, което се говори в класа, навън, докато не го обработи, докато това знание не стане негово. Ученикът не проявява никакво любопитство. Той нито пита, нито позволява другите да го разпитват. Той е свободен да мълчи. Задоволява се само с това, което му се казва. Задачите, които се дават на ученика, трябва да се изпълняват без съмнение и колебание. Най-малкото съмнение е спънка. Най-добрият път за ученика е онзи, в който душата му се освобождава от онези връзки, които са го спъвали в миналото, които и днес го спъват. Ученикът трябва да има абсолютно послушание и внимание към Учителя си. Послушанието трябва да идва от съзнанието. Ученикът трябва да слуша и да изпълнява. Да притежава такива чувства и способности, с които да познава Учителя си. Който се съмнява в Учителя си не е ученик. Усъмни ли се ученикът в Учителя си с него е свършено.Ако Учителят престъпи и най-малкият Божествен закон и с него всичко е свършено. Ако не работи със закона на Любовта, ученикът нищо не може да постигне. Главната задача на ученика е да реализира Любовта към Бога, т.е. Любовта към всички. Постоянно будно съзнание и точност се иска от ученика. С тези две качества той ще може да изправи своите погрешки. “Стани, тръгни, направи навреме!” – това е законът на природата. На ученика не се позволява да говори празни думи. Ученикът не се жени, нито роб става. Той е свободен. Който не иска да учи и да служи на Бога, да се жени колкото пъти иска. Който иска да флиртува – вън от класа! Който ревнува – вън от класа! Ученикът е чист, честен, искрен. Учениците взаимно да си помагат , един друг да не се използуват. Ученикът работи съзнателно, за да придобие съвършенството, към което се стреми непрестанно. В Школата се учат само потребните неща, съществените, за самия живот. В окултния клас не се учат излишни неща. Ученикът е постоянен, не се влияе от мъчнотиите, той е смел и решителен. Умът му трябва да е гъвкав, подвижен, възприемчив. В един окултен клас от лъжата и помен не трябва да има. Светското знание е предисловие на окултната наука. Там, където висшата математика на земята спира, там започва окултната наука. Един окултен ученик първо е естествен, не е превзет, а е скромен. Две правила за ученика: да не губи времето си напразно и направените грешки да ги изправи веднага. Ако ученикът няма препятствия, мъчнотии, значи стои на едно място. На ученика не се позволява да спи, съзнанието винаги да е будно. Ученикът сам си помага, той не търси помощ от никого. От ученика се изисква търпение, мълчание, разсъждение. Ученикът не трябва да има никакъв недъг. На ученика не му трябва никаква събота и никакво кръщение. На ученика не се позволява да се обръща назад. Абсолютно никакво обръщане назад! – Право към целта! Ученикът не може да бъде беден. Всякога ученикът да мисли, че е богат. Ученикът сам разчиства своите сметки. Ученикът няма право да се занимава с живота на другите. Целта трябва да бъде Божията Любов, а приложението – Божията Истина. Някои спорят и казват: Учителят обича много повече някого, а другиго по-малко. Това е илюзия на вашия ум. На ученика абсолютно се забранява да одумва. Старото ще напуснете, тъй както напускате вашата стара и окъсана дреха. Туй, което вас ще ви въздигне, то е самото учение. Знанието идва постепенно и Любовта ще се прояви постепенно. При сегашното ви състояние, ако Божията Любов се прояви, вашият организъм ще бъде стопен. Постепенно телата ви, умовете ви ще се приспособят към Любовта. Не се позволява на ученика да влиза в клас с ненаучен урок. Каквото и да кажат на ученика, каквито и хули да сипят по негов адрес, той върви напред и винаги има предвид Бога в себе си. Никой не може да ви оцапа. Живеете ли в светлина, никой не може да ви заблуди. Заспали ученици не искам. Спретнати, чисти, умни, добре облечени! Опитвайте нещата 99 пъти, но не се съмнявайте. Търпение и послушание – без тези две качества не можете да вземете нито една крачка. Първото правило: Божественото у вас за нищо и за никого не трябва да го жертвате. Ученикът във всеки един момент трябва да знае: Волята Божия ли изпълнява или своята воля. Смирение, пълен мир на душата ще имате тогава, когато сте свързани с Бога. Искате да бъдете ученици и да приложите новото учение. Ако ви попитат къде е това Бяло Братство, на което вие сте ученици, какво ще отговорите? Ученикът трябва да има абсолютна вяра в Учителя си. Ученикът, обещае ли нещо, трябва да го изпълни. Ученикът е добър, честен, досетлив, доблестен, благороден, в постоянна връзка с Бога. Хората за вас да кажат: учениците на Бялото Братство са честни, каквото започват го свършват отлично! “Тези работи са за бъдещето”. Тази мисъл е от черната ложа.Вие ще прилагате нещата сега. Заради Любовта към Бога всичко мога да направя. Станеш ли министър или друг висок пост заемаш, ученик не можеш да бъдеш. Окултният ученик заема скромни длъжности. От завидни длъжности ще се пазите като от огън. Ученикът трябва да знае поне едно изкуство или поне един занаят. Мълчание отгоре, работа – отдолу. Външната среда в България е чрезмерно груба. При усилията, които правите, тази среда прониква вътре и изменя средата на Школата. Тези хора около вас не могат да помислят нещо хубаво за Школата. Те не могат да помислят, че в Школата се учи нещо велико. Те мислят, че в Школата се вършат оргии. И поради хвърлянето на тази нечиста мисъл, трябва да се направи някоя ограда, щото всички лоши мисли да се отблъснат. Дисциплина ви е потребна, за да спестявате време. Експедитивни в мисленето. Казано и свършено, да няма умуване и протакане. Без: ама нямам време. Няма да отлагате работата дори за след половин час, а по божествен начин ще изпълните веднага. Учете се от по-старите, но вижте първо дали техният плод е узрял. Ако плодът е хилав, очукан, стипчив -–по-добре е от този плод да стоите далеч. Вие младите ще се стараете да бъдете израз на Божествената Любов – никакво лицемерие, никакво флиртуване. Чувствата ви и сърцата да бъдат благородни. Когато при вас има една сестра – ученичка, вие трябва да я пазите като очите си; ще бъдете великодушни, нежни в отношенията си, мислите и желанията си. Също сестрите към братята-ученици, да бъдат много нежни и деликатни, да ги почитат и уважават, да бъдат внимателни към техните души. Сестрата да погледне брата в очите и да каже мислено: изпращам ти моята любов, моята светлина и свобода. В мое присъствие искам да сте искрени и свободни и да се ползвате от моята светлина. Очите ви да не играят. Никакви нечисти мисли! Ще се контролирате. Да се женим или не? – Тук на земята хората живеят две тела на едно място, в астралния свят живеят две сърца на едно място, в умствения свят живеят два ума на едно място, в духовния свят живеят две души на едно място, а в Божествения свят – два духа на едно място, а като влезете в Бога, съставлявате едно единство. Ако е по отношение на тялото, днес хората женят телата. Съединят едно тяло с друго и това наричат женитба, както две стаи ги съединяват с една врата, през която господарят влиза от едната стая в другата. Между тези две стаи трябва да има врата. Стаите без господар нищо не са сами по себе си. Да не мислите, че като не сте женени, сте чисти или пък като сте женени – нечисти. Пияницата е нечист. Този, който само яде и пие, е нечист. Страхливият е нечист. За женитбата въпросът е решен: двама души да се съединят и да изпълнят волята Божия на Земята. Вашите отношения трябва да бъдат чисти, да сте образец на новото учение, да сте свободни, сериозни, скромни по сърце, светли по ум, свободни и естествени. Ако идвате при мене и сте нечисти, ще се стеснявате и ще криете греховете си. Туй усилие на волята образува дисхармония, дисхармонични вибрации, които се фотографират в моя апарат. Лъжата се фотографира веднага. Всички ваши мисли, чувства, желания и действия, каквито и да са, се отпечатват. Няма скрито покрито. Докато вършите една работа, ще бъдете сериозни, щом я свършите, ще се веселите. Мълчанието показва работа, голяма деятелност. Веселието показва, че задачите са решени. Чистотата у вас трябва да бъде атмосфера, в която да живеете, чистотата е условие, абсолютна необходимост за всеки ученик. Да се движите отмерено, спретнато, стегнато, не отпуснато, да няма никакво клатушкане, главата да е изправена, погледът ясен и чист. В движението на ръцете и краката да има ритъм. Всяко нещо, което правите, да бъде обмислено и красиво, музикално. Кривото рамо, наведената глава, гърбицата да се изправят. Едно правило: когато двама приятели вървят един до друг, никога да не се втиквате между тях, като клин. Ще стоите настрана. Имате приятелка, не позволявайте никога да се втиква който и да е помежду ви като клин. По няколко пъти на ден ще се измивате с мисъл: всичко нечисто да се измие, да се махне навън. Ще си кажете: тъй както ръцете (краката, тялото) се измиват, искам моето сърце да се очисти, моят ум да просветне, волята ми да стане диамантена. (пръсти събрани, духване встрани и надалеч). Когато сте вън от града, на чист въздух, гологлави ще ходите, шапките в ръце, но в големите горещини и студове ще носите шапки. Всякога, когато ученикът дойде до известна фаза на развитие, той се подлага на известни изпитания. Ученикът се въздържа от изобилно хранене и често пости. Ученикът никога да не говори за неща, за които не е сигурен дали са верни или не. Учителят трябва да знае, а ученикът да е подготвен. Никой Учител не се натрапва на ученика си, но ученикът сам трябва да похлопа на вратата на Учителя си. Тогава Учителят ще отвори Божествената съкровищница и ще му даде от богатствата си, които са в нея. Ученикът всякога трябва да придобива знания и да работи за трима: първо за Бога, каквото остане, да внесе в банката на ближния си и каквото още остане, да внесе в своята банка. Ученикът е свободен, когато учи. Окултният ученик знае закона за примиряване на противоположните елементи в природата, знае как да примирява противоположните сили в себе си. Ученикът винаги трябва да е разположен. Като дойде отчаянието – учете. Като дойде неверието – учете. При всички отрицателни състояния – учете. Страданията са един материал, върху който ученикът работи. Сега се искат ученици, които помнят и знаят. Ученикът има за задача да живее без закон. Той е сам закон на себе си. Няма какво друг отвън да го съди. Един ученик може да работи със своя Учител, само когато има постоянни общения с Него. Три неща са потребни на ученика: разумност, сила, доброта. Болният не може да бъде ученик. Окултната школа е система от методи за самовъзпитание. Всяка окултна школа способства човек да познае себе си – какви сили се крият в неговия ум, в неговото сърце и воля. Във всички религиозни общества и в окултните школи, учениците дойдат ли до Любовта, мъчно се справят с този закон. Дрехите на ученика са много прости. Не са дрехи като за бал. Ученикът трябва да бъде готов да се жертва за Учителя си, и Учителят също да бъде готов да се жертва за ученика си. Учителят е възможност за повдигане на учениците си, учениците са възможност и условие за повдигането на Учителя. Само при такива ученици Учителят може да внесе своето знание и да се повдигне. Внася се тогава една вътрешна хармония между тях. Няма по-хубаво състояние от това да бъдеш ученик. Ако един Учител се влюби в ученик или в учениците си, той се е спънал. Ако един ученик се влюби в Учителя си и той се е спънал. В новото учение всеки трябва да служи на другите. “Махар Бену” е песента на Ученика, който най-добре учи и прилага всичко. Ако ти всеки ден се тревожиш за какво ли не, какъв ученик си? Бог не те е пратил на Земята да се тревожиш. Пратил те е да учиш. Ако мислете, че може така да минете, да не се учите, много се лъжете. Като мечка ще ви разиграват и пак ще учите. Пътят на ученика е път на зазоряване, път на вечна светлина. На някой от вас като не му върви, казва: аз ще напусна Школата. В която Школа и да влезете, законите на природата са едни и същи. Не мислете, че има лесен път. И в света да влезете, пак ще учите. По-дълго време тогава ще учите. Във всичките школи крайните резултати са едни и същи. Не мислете, че това позанание може да го добиете така лесно. По някой път говоря за някой елемент, който ви е даден, да го превърнете в злато. Докато дойдете до положението да превърнете желязото или среброто в злато, изискват се време и познания. Всеки ученик трябва да бъде на един метър разстояние от другите, да няма друг близо до него. Той да бъде свободен, да няма кому да се сърди. Не трябва да влизаш нито да ти влизат в мислите и чувствата. Не позволявай да ти се месят, нито ти се мешай в работите на другите. Себе си остави свободен и на другите давай свобода. Ученици сте на една Божествена школа, а мислите само за обикновени работи, за това, което не може да донесе щастие. Да имате къща, да градите къща, това е за хората в света предметно учение. За учениците трябва друг градеж. Учениците имат друга работа. Един ученик щом е в училището, а поиска да гради, той нищо няма да научи. Единственото същество, до което ученикът може да се доближи, е Бог. Вие от тази Школа за сега по-велика никъде не можете да намерите. Тази Школа е десет пъти по-хубава от Питагоровата школа. Опитите и изпитите там ги провеждаха изкуствено, а сега тук всеки ден, още със ставането сутрин, ви изпитват. И час не минава без да сте минали без изпит. Онзи, когото изпитват, да се радва, че го изпитват. Тия духове, които са подигравали едно време учениците от древните школи, днес вас ви подиграват. Ще ви кажат, че умът ви не е на място, че сте извеяни, смахнати, че не мислите правилно, че се заблуждавате и вие всичко трябва да изтърпите спокойно, все едно, че не се отнася до вас. Скръбният не може да бъде ученик. Скръбният е егоист, той мисли само за себе си. Самовладеенето е много важно нещо в една Опитна школа. Искаш да кажеш някой път нещо. Имаш право да го кажеш, но нека мине малко време. Обмисли го хубаво от всички страни, че да не съжаляваш като го кажеш и казаното да е на място. Учениците в една Окултна школа са най-добрите правила един за друг. Всеки един ученик е правило за другите. Вие сте необходими един за друг. И лошите, и добрите условия имат за цел да поставят ученика в положение да преодолява мъчнотиите. Само по този начин той може да расте и се развива правилно. Като ученици ще следвате новия път без страх и без тъмнина. Който се страхува, ще изгуби светлината си. Когато се намери пред прага на Окултната школа, било като редовен ученик или като слушател, той трябва да знае следното:Най-добро време за медитация е сутрин и при всяко хубаво разположение на духа. Всички задачи и упражнения, които се дават в Школата, трябва да се изпълняват съзнателно, а не механически. Задачите и упражненията имат за цел да повдигнат съзнанието на ученика, и ако не се изпълняват с любов и разбиране, нищо не може да се постигне. Който иска да учи, непременно трябва да има светла и чиста мисъл, за да възприема. Така, както ви гледам, всички до един сте ученици, но в забавачницата. Много малко хора виждам духовни. В забавачницата има всички елементи на бъдещата наука. Ученикът на окултната школа трябва да работи, без да очаква похвали. Ако от една страна го хвалят, а от друга го укоряват, това нищо няма да му помогне. Окултните ученици трябва да имат положителни качества, за да бъдат истински ученици. Да могат всеки момент да анализират чувствата си, да знаят с какъв материал разполагат и така да предвиждат какви резултати ще имат. Ученикът трябва да разполага с такива чувства и способности, за да познае Учителя си. Връзката между Учителя и ученика не е моментална, в даден момент образувана, нито пък е временна. Тя е вечна и съществува от хиляди години. Ако влезете неподготвени в сферата на Учителя си, ще знаете, че неизбежно ви чака смърт. Рибата умира във въздуха – тя не е пригодена към други условия на живот. Противоречията в пътя на ученика са необходими за неговото физическо, умствено и духовно развитие. Любовта, знанието, чистотата, милосърдието, смирението на ученика ще се подлагат на изпит ежедневно. Задачата на Окултната школа е да освободи учениците си от отживели времето си схващания, които миналите векове са наслоили в съзнанието им. Една от задачите на ученика е да намери смисъла на живота си. За да постигне това, трябва да започне да работи върху своето тяло. Като метод за въздействие срещу гнева, окултната наука препоръчва на ученика да се откаже от многото си желания. Каквато и погрешка да направите, бъдете готови да се изповядвате. От вас се иска единство на съзнанието, светъл ум, благородно сърце, силна воля, здрав гръбнак, да носи. Хилави, болни ученици тук не се приемат. Като работите съзнателно и с Любов, като прилагате доброто и сте справедливи, вие може да създадете от себе си каквото пожелаете. Ще живеете и работите, не както светът иска, а както Бог иска. Нито в една ваша мисъл, нито в едно ваше чувство или действие да няма най-малък фалш. Окултният ученик трябва да бъде смел, безстрашен, със самообладание, защото като военните ще бъде подложен на престрелки от всички страни. Правилно е ученикът сам да се изправя. Като ученици трябва да изучавате окултните науки, без да пренебрегвате официалната наука. Тя е предговор към окултната, която е създадена от онези възвишени разумни същества, които ръководят съдбините на човечеството. И официалната наука е окултна, само че изучава външната срана на живота и природата. Ученикът трябва да бъде винаги буден и изправен в своите прояви, да не изпуща и най- малките моменти за правене на добро – това значи да прояви Божественото съзнание в себе си. Тогава той придобива благ израз на очите си, лицето му става светло. Ученикът благодари за всяко изпитание и съзнателно го използува. Каквото чуете в клас, не го изнасяйте навън, докато не го обработите, докато не стане ваше. Досега в аналите на окултната история няма нито едно изключение, когато ученикът се е усъмнил в Учителя си и да не е пострадал. Законът е строг към ученика, но още по- строг към Учителя. Ако Учителят престъпи и на-малкия божествен закон, и с него е свършено. Невъзможно е ученик да бъде поставен на място, което не заслужава. Мястото на всеки ученик е строго определено. На ученика не се позволява да лъже. Ако си послужи с най-малката лъжа, въпросът с него е свършен. Който не е ученик, не е отговорен дали е казал някоя лъжа или не, ученикът обаче в никакъв случай не бива да си служи нито с бяла, нито с черна лъжа. Послушанието е първото качество на окултния ученик, то е условие за уякване, то усилва вярата му във великите закони на природата, чрез които Бог работи. Ученикът престава да бъде ученик щом изгуби връзката си с Учителя. Бъдете внимателни да използвате знанието, което ви се дава. Това знание е необходимо да решавате правилно задачите си и мъчнотиите на своя живот. Така трябва да решавате задачите, че да бъдете пример на окръжаващите. Хората от света трябва да видят в лицето на всеки едного от вас образец на човек без лицемерие и лъжа, човек на дела, не на думи. Веднъж влезли в Школата, задачата ви е да се справите правилно с кармата си. Постиженията на ученика зависят от будността на съзнанието: да следи своите прояви, да не се отпуща, да не се поддава на мързел, да се коригира всеки миг, да бъде абсолютно точен при изпълнение на обещанията си. Точността е хармония, такт, музика. Окултният ученик трябва не само да придобива знания, но и да знае как да ги използува и винаги да е готов да прилага. Задачата на Школата не е да ви направи изведнъж умни и добри. Знанието може да увеличи тревогите ви. Имате мозък от килограм и половина, ограничен ум, а искате да обхванете цялата вселена. Мозъкът на един ангел по интензивност на своите вибрации и по качество представлява съвкупност от мозъците на цялото човечество. Пазете се от огрубяване на чувствата и развивайте в себе си нежност и състрадание. Аз наричам младежки окултен клас на вечната младост, на божествената нежност и бих желал да останете завинаги деца, не по ум, но душите ви да бъдат детски, чисти, нежни. Мисля, че ще намерите по три-четири часа на ден такова празно време, което да посветите на новото учение. Няма да мислите, че сте бедни, а ще изисквате условия, при които можете да се развивате. Срамно е ученикът да се обезсърчава. Проявите ли добри навици, вашият път е отворен. Благородство се иска от всички ви: в лицето, в поведението, в обноските – навсякъде и във всичко да се чете благородство. Всички можете да бъдете за пример. На ученика не се позволява да бъде намусен. Всички окултни школи препоръчват пеенето и свиренето като средства за тониране. Вие трябва да имате висок идеал, с прекрасни отношения помежду си, да се стремите към естествена етикеция. Ученикът не се влияе от външните условия, съзнанието е будно, мисълта трезва; без съмнение и колебание върви към своята цел. Когато ученикът съгреши, добре е няколко вечери подред да спи на борови дъски, без възглавница, да приеме от качествата на бора. Борът внася импулс за растене нагоре, същевременно смекчава характера. За да учи добре, човек се нуждае от самота, от проста и скромна обстановка, която да не отвлича вниманието му. Стаята да е просто мебелирана, но красива: стол, маса, печка, шише с вода и книги. Ако имате много знания, а не прилагате нищо, вие ще приличате на земеделец с много земя, но необработена, безводна, без плодове. Та и вие какво ще се ползвате от четенето на хубави и свещени книги, а нищо да не прилагате. Като ученици трябва да знаете закона, че в мълчание работите стават по-добре, отколкото при говорене. За една работа се говори само, когато се свърши. Дружете с хора, с които си хармонирате, ползвайте се от услугите на тези, с които сте в хармония и единство. Добре е да изучавате астрономия, математика, окултните науки. Добре е да правите упражнения, да прилагате правилата за хранене, за дишане, за спане, съзнателно се самовъзпитавайте. Вие сте свободни да работите или не, но ако се откажете от днешната работа, ще изгубите условията на деня. На ученика е позволено да бъде недоволен само при случай, когато е могъл, а не е приложил добродетелите си . От теб се иска услуга – направи я. Откажеш ли под предлог, че нямаш време, или нещо друго, ти се свързваш с един отрицателен закон на природата. Против теб се опълчва верига от отрицателни сили, които ще развалят след време твоите планове. Те представляват подпочвена вода, която бавно, но сигурно разрушава. Ще знаете, че идеите, с които хората се занимават, са свещени. Не питайте с какво се занимава този или онзи, какви мисли ги вълнуват. Това е тяхна работа. От вас се иска да минете покрай тях, без да ги смущавате с мисълта си. От ученика се иска първо Любов и почит, а после вече идва стремежът към учене. За да натори почвата на своя ум и на своето сърце, ученикът се нуждае от светлината на Мъдростта и Истината, както и от топлината на Любовта. Външно и вътрешно абсолютно чисти. Прилагайте знанията в живота си, а не ги трупайте. Ако чрез тях не можете да придобиете вътрешен мир и спокойствие, все едно, че нищо не знаете. Ако отношенията ви към Бога са изправни, още днес можете да постигнете всичко, каквото желаете. Когато сте неразположени, гневни, недоволни от живота, знайте, че сте попаднали в среда, по-силна от вас. За да преодолеете неразположението си, усилете вътрешните условия, да излезете над средата, която ви подтиска. Никога не пожелавайте да бъдете абсолютно щастливи. Никога не пожелавайте големи работи, големи радости, защото те носят и големи скърби. Не приемете ли една скръб, ще ви се прати по-голяма. Който влиза в младежкия окултен клас, трябва да бъде неженен – външно и вътрешно. Външно неженен значи свободен от задължения, които семейният живот налага. Вътрешно свободен значи свободен от задълженията на света. Помагайте на хората от света, без да се свързвате с тях. Обичайте ги, без да се свързвате с погрешките им. Който влиза в младежкия окултен клас съзнателно, той не мисли да се жени, нито за мъж (или жена), нито за света. Ако умът, сърцето и волята ти не са свободни, все едно, че си женен. Жененият е вързан, не може да върши специална работа. Целта на специалния клас е да ви върне към първоначалната чистота и девственост. Разбирайте понятието “девственост” в широк смисъл. Това разбиране се постига чрез дълбока мисъл и възвишени чувства. Ученикът се отличава от другите по своята чистота и мекота, скромност и сила. Ако той не разнася светлина по целия свят, какво е придобил с учението си? Когато се хармонизирате вътрешно, ще се хармонизирате и с окръжаващите ви. За да постигнете това, не се спирайте на злото. Като космична сила злото е неизбежно, не се борете с него. За сегашното ви развитие по-добри условия от тия, които имате, не очаквайте. Като работите с любов и радост, ще ви се дадат по-добри условия. Материалът, който ви давам в беседите и лекциите, трябва да се обработва и прилага. За да се приложи, първо трябва да се обработи, да се домогнете до вътрешната страна на знанието. Ако не го обработите и приложите, животът ви ще мине напразно. За ученика физическата, умствената и духовната работа са еднакво свещени и той ги извършва с любов. Ако вие идвате в Школата с вашите грижи, нямаме нужда от вас. Школата не е спасителен дом. Който е болен, отвън да стои. На ученика не се позволява да се занимава с отрицателните качества на другите. Никога да не се спира на погрешките на другите, ако иска да се облагороди. Тия познания, които получавате в Школата ще ви ползват не само в сегашния ви живот, но и в бъдещия, и за хиляди години напред. Ако вие не знаете как да спите, никога не можете да се учите духовно, защото когато спите се учите духовно. Не можете ли да спите спокойно, не можете и ученик да бъдете. На окултния ученик не се позволява да спи денем. Ако бихте знаели тщеславието, лицемерието, любопитството, какви последствия произвеждат в организма, не бихте ги помирисали. Своенравието – също. Ако вие тук влизате като мъже и жени, никакви ученици не сте. Учениците са образец във всяко отношение. Българите като ученици са много слаби и неиздръжливи. Затова в миналото на Балкана нито една школа не се е задържала, а са минали на запад. И сега туй учение, ако не се приложи тук, ще замине на запад или изток и ще изгуби значението си за България, а Балканският полуостров ще има същата участ, каквато имаше Палестина. Едно окултно учение, което идва от пространството е условие за един народ да се развива правилно. Най-великото благоденствие за един окултен ученик е да има мъчнотии и то големи. Пазете се всякога от следното: да не се подигравате, да не подбивате, да не лъжете, да не губите своето и на другите времето, да не се раздвоявате и да не раздвоявате другите около вас. Като ученици никому няма да четете морал. Ще си търпите възгледите, ще се изслушвате. Всички, които лъжат и клюкарстват, са вън от школата. Които крадат и одумват, са вън от школата. Онзи, който лъже пред мен е изгубил всичко. Който не е музикален, ученик не може да бъде. Ако в една школа не се тури любовта като основен закон за опознаване, никакви резултати не могат да се постигнат. Бога ние чрез Любовта ще познаем. Всеки, който учи, се подмладява. Първият закон за ученика: да има широк простор, широта и неговите приятели да не влизат в аурата му. Трябва да си пазите аурите. Ако вие се свържете с едно лице или го обикнете прекомерно, ще се спъне вашето развитие. Това спъване може да не е съзнателно, затова окултният ученик трябва да е свободен! Нито него да спъват, нито той да спъва. Нужна е дистанция, за да манипулира съзнанието свободно. Ученикът първо ще обикне Бога, който е любов, после ще обикне своята душа, после своя дух и най-после своя ближен. Школата на Бялото Братство е безпощадна. Един ученик веднъж изпъден за непослушание, съдбата му е решена; той деградира постепенно, изгубва онези условия, при които може да учи. Във всяко прераждане условията стават все по-тежки, докато дойде в положение на посредствен индивид. На окултния ученик не е позволено да изнася погрешките на другите, защото все едно че изнася своите погрешки. – ние всички сме едно. Не съжалявам, че сте влезли в школата с погрешки, но че можете да използвате вашите погрешки, а не ги използвате. И когато някой направи една погрешка, голяма или малка, аз казвам: “ето един случай за този ученик за повдигане”, а той казва: от мен човек няма да стане. На окултния ученик не се позволява да пуши и да пие. Пушенето и пиенето психологически всякога са свързани с известни недъзи на човешката психология. Ученичеството по благодат не се дава, то се дава по достойнство. Вие сега се приготовлявате за ученици. Ученикът се отличава по своето благородство, по своята точност, по своята светла, права, трезва мисъл. Той върви смело, без страх и съмнение в пътя. Ученик, който пости, на екскурзия да не ходи. На екскурзия ще носи хлебец, ще пие вода и ще благодари на Бога. Ученикът трябва да има сърце чисто като кристал; ум светъл като слънцето; възвишена, благородна и широка душа като вселената и дух крепък като Бога. Дума дадена, обещана – да се изпълни. Малко ще говорите, ще обмисляте и ще изпълнявате. За един окултен ученик думите “не може”, “не е възможно” не съществуват. Ще преодолявате всички мъчнотии и спънки. За всяка празна дума ще отговаряте. Окултният ученик се занимава със себе си, а не с погрешките на другите хора. Занимава ли се с другите, той е вън от школата. Ноктите, дрехите, тялото – всичко в ученика трепти от чистота. Косата измита, вчесана гладко, обувките чисти, широки, с ниски токове. Окултният ученик се отличава с висок идеал; каквото и да желае или да притежава е най-хубавото. Като си избира приятел, ще избере най-благородния, най-умния, най- разумния и интелигентния, най-добрия, с най-чистото сърце. Идеалът за вас да бъде: най-хубавото в света! Да бъдете слепи и глухи за укорите и похвалите, които се отправят към вас; да бъдете слепи и глухи за погрешките на хората. Щом критикувате другите хора, връзките ви с Бога са скъсани и тогава никакво растене няма. Ученикът не бива да очаква големи резултати. Спрямо когото и да е отношенията ви да бъдат честни и коректни. Който иска да учи трябва да е в постоянна връзка с Бога. Школата – това е постоянно общение с Бога, с всички благородни души, с всички будни и съзнателни умове, с всички сърца. Желанието ви за знание трябва да е толкова силно, че да няма сила в света, която да ви спъне. Докачението е едно отвратително качество. Ученикът не бива да се докача (обижда) и да не е своенравен. Бог няма да ви даде едно благо, докато не сте готови за него. Болестите и недъзите не ви препоръчват много. Без морална стабилност ученикът, колкото и знания да има, ще ги изгуби. Ученици, които не могат да се почитат едни-други, не могат да почитат и Учителя си. Всеки от вас сам за себе си да разреши въпроса как да се обхожда с другите, а не как се обхождат другите с него. Няма да слизате долу по волята на света. В Школата няма да си туряте краката един върху друг, а един до друг, умът – концентриран, душата – спокойна. Всяка погрешка, която направите, ще я извадите пред себе си и ще кажете: “Ще я изправя”. Всички трябва да имате мек, приятен глас. Изслушвайте се. Бъдете търпеливи. Годините не определят ученичеството. Първото нещо, което искам от вас, е да си миете ръцете често, най-малко 20 пъти на ден. Когато правите услуга, било на мен, било на друг, предварително ще си измивате ръцете. Също искам от вас да бъдете абсолютно чисти и физически, и духовно. Черни дрехи в школата няма да носите. Дрехите да са широки, свободно да падат, светли и бели, ленени, с широки ръкави, чисти дрехи и чисти тела. Като ученици трябва да бъдете доблестни в отношенията си. Туй, което не можете да кажете някому в очите, не го казвайте и зад гърба му. Някой от вас направил погрешка. Защо не отидете при него и го посъветвате братски, без да ви чуе друг, а говорите зад гърба му. Ученикът се учи от всичко. Страданията, бурите, неволите, присмехите, обидите са уроци. Тесногръдие, малодушие, дребнавости – всичко настрана! Лошият навик е трън в плътта на човека. Ученикът трябва да се занимава специално с изкореняване на лошите навици. Новото учение има за задача изправянето на цялото човечество. Ученикът има лична задача – своето изправяне. Колективното изправяне е задача на ангелите, на Бога. Послушанието е велика добродетел на ученика. Ученикът не може да расте, докато няма някаква тема за разработване. Защо като четете новините, бързате да ги споделите с другите хора, а като четете Библията, не я споделяте? Защото ще ви нарекат глупави, назадничави, нали? Освободете мозъка си от ежедневните новини и сензации – истината от тях няма да научите, оставете ги тия съобщения за хора, чиито мозък не е зает с по-високи интереси. При каквито и условия да се намирате, изпълнете Божията воля. Благодарете и за най- малката радост, и за най-голямата скръб. В Индия окултните школи са много строги, защото колкото по-нагоре се качва ученикът, толкова и силите, които действат там са по-съвършени. Тогава ученикът може да направи и много големи добрини, и много големи злини, както на себе си, така и на другите. Има различни степени на ученичество. Едно нещо ще знаете: повдигането на българския народ зависи изключително от вас. Ако вие работите и той ще се повдига, ако не работите, други ще свършат вашата работа, но за това вие колективно ще бъдете отговорни пред невидимия свят за неизпълнение на вашата длъжност. Ученикът трябва да дойде до положение да не греши, а не да се крие от хората и от Бога. Нямате ли вътрешен мир, вие не можете духовно да растете. От всички ученици се изисква целомъдрие и великодушие. Няма друг път за придобиване на окултните сили. При условията, в които днес живеете, тези две качества са необходими за вас, ако искате да минете благополучно през гъстата материя, която газите. Ученикът трябва само да слуша, да наблюдава, да учи. Досега нито един от учениците не е издържал изпитите си както трябва. Като ученици в Окултната школа надпреварвайте се в отдаване почит един на друг, в правене на добро и на услуги един на друг. Учениците на Окултните школи се познават и обичат, макар и на грамадни разстояния един от друг. Самообладанието е важно качество за ученика. Ако от най-малката случка, противодействие или изненада може да наруши равновесието си, ученикът не може да се надява на успех в работата си. Ученик, който страда за пари, за богатства, показва, че е още дете, което преждевременно са заставили да учи. Дойде ли някой брат (сестра) у дома ви, приемете го сърдечно, искрено, предложете му да си измие краката, да си почине и после го разговаряйте. Бъдете свободни, искрени, без стеснение помежду си. Молете се, работете усилено върху себе си, докато сърцето ви утихне. Всички бури и ветрове, всички вълнения да престанат, да настане светъл ден за вашето небе, без облаци и сенки. Постигнете ли това, радостта ви ще бъде неописуема. За сега всички сте в пустинята, където дълго време трябва да се молите, докато преодолеете мъчнотии, които се изпречват на пътя ви. Преодолеете ли ги веднъж, не се бойте, защото зад вашия гръб не е нито държавата, нито индивидуалния, нито семейния, нито обществения. Зад вашия гръб е БОГ. Досега вие сте живели за себе си, за дома си, за обществото, за човечеството, отсега нататък живейте с Бога. Така ще придобиете светлина да разберете това учение, да се разбирате със своите ближни и с всички. Знанието трябва да се разработи и асимилира така, че да стане ваша плът и кръв. Ученикът работи абсолютно безкористно и с любов. Ученикът раздава и просвещава даром. Желая на всички ви да бъдете запалени свещи, отдалеч да светите и всички да ви се радват. Запазете в себе си идеала към съвършенство и към него постоянно се стремете. Работете да създадете около себе си здравословна атмосфера. Ако някой от вас заболее или отпадне духом, или материално се съсипе, вечер, когато той спи, изпращайте към неговото съзнание и подсъзнание добри мисли. Чрез закона на внушението може да помагате на болни, на бедни, на отчаяни. Да бъдете здрави и ликвидирали със стария стария начин на живот. Да не остане човек, към когото да имате неприязнено отношение. Достатъчно е само една сметка неуредена, за да не можете една крачка нагоре да поемете. Себеотричането подразбира скъсване на всички стари, неправилни връзки с хората и създаване на нови, които почиват на законите на Любовта, Мъдростта и Истината. Докато ученикът изучава природата или размишлява върху въпроси от божествен характер, трябва да облича ленена дреха. За ученика музиката и пеенето са бронята, която го предпазва от неблагоприятните условия. Ученикът трябва всеки ден да отделя 20-30 минути за пеене. Развитието на дарбите и способностите зависят от разположението към музиката. Да бъдеш смирен, добър, учен и това е музика. Само свободният човек може да слуша, да възприема и да прилага Словото. Трябва да научите как и къде да давате: някъде всичко, някъде нищо. Един ден ще разберете, че това, което сте придобили в школата е истинска придобивка. Когато ученикът разбере, че върви напред, здравето му се подобрява, умът му просветява, сърцето разширява и облагородява. Много пъти той ще се отклонява и отдалечава от правия път – това е неизбежно и естествено. Такива са земните пътища; те кривуличат, извиват се, пак се изправят. Ученикът не бива да се плаши от това, а да разбира кога се отклонява, колко се е отклонил и да се върне в правия път. Така учи, придобива опитности и се развива. Силата ви е в приложението. Каквито правила са дадени в лекциите, приложете ги. Бялото Братство съществува от незапомнени времена; то е взело участие при създаване на света, на целия космос. Учениците на това братство са придобили знанието и любовта чрез усилена работа, а не по наследство. Да живеете като души помежду си, това е задача, която всеки ученик трябва да разреши. Трудна задача, но постижима. Вие изживявате света в себе си, затова не можете да бъдете свободни. Не може да бъде ученик онзи, който се чувства чужд за всички. Ученикът не се нуждае само от знания, но и от устойчив, добър характер, с нищо да не се подкупва. Способният ученик пише хубаво, говори хубаво, рисува, свири, пее, чувства и мисли хубаво, постъпва благородно и красиво. Какъв окултен ученик може да бъде онзи, който за нищо и никакво се гневи, обижда и не може да носи страдания? Като му кажат една обидна дума, той почва да разправя на всички около себе си, че са го обидили. Това не е ученик. Ученикът не се страхува и смущава от нищо. Той има вяра в себе си, в Бога и знае, че всичко може да преодолее. Ако не изпълните това, което е казано в беседите, вие ще изгубите добрите условия, които ви са дадени; веднъж изгубени, тези условия не се връщат. Като ученици на Окултната школа ще знаете, че има кой да се интересува от вас и кой да ви обича и да ви дава съвети в най-трудните моменти на живота ви. Тези същества, които са готови всякога да ви помагат, са наречени “невидими помагачи”. Благодарете на Бога за тези помагачи. В мълчание се развиват много качества. Работете върху себе си тихо и мълчаливо, без да тръбите, какво правите и какво сте постигнали. Като ученици на живота ще бъдете поставени в условия да ядете един или два пъти в седмицата. Затова още сега се подготвяйте за това време. Когато окултният ученик заболее, не трябва да прибягва до лекар, защото болестта му е дадена като задача за разрешаване, да опита своя ум, сърце и воля. За да не се спъва, ученикът се нуждае от вътрешна непреривна светлина на съзнанието. Силата на ученика седи в приложение на великия закон – Любов към Бога и Любов към ближния. Ученикът трябва да бъде учител само на себе си, няма защо да учи другите хора. Ученикът неизбежно ще опита страданията, сиромашията, болестите – те са почивка за него. Окултният ученик познава и разбира законите на природата и живее съобразно с тях. Познава тревите, цветята, билките, техните лечебни свойство и сам се лекува. Знае, че всяка болест си има причина, открива причината и отстранява болестта. Ако някога се е присмял на някого за недъг или болест, тази болест ще го посети и него. Хубаво е като се движите между хората да не ви смятат за смахнати, но да видят в лицето ви хора с висок морал, със знания, с хубава обхода, носители на нова светлина. Ученикът трябва да знае произхода на всяко изкушение и да се предпазва от него. Като греши, ученикът причинява вреда не само върху своя живот, но и върху цялото битие. Предаде ли се на човешката любов, той се излага на големи изпитания. Който иска да напредва, той трябва да бъде свободен. Какво ще кажат за него хората, това не бива да го смущава. Щом учи, той непременно ще прави и погрешки. За да не те критикуват, говори малко, но смислено. Ученикът трябва вътрешно да е богат; богат по ум, по сърце, господар на себе си. В Школата не се приемат особени мнения. Щом е казано да бъдете боси по време на гимнастика, всички ще бъдете боси. Има ли деление между вас, работата няма да върви. Каже ли се, че трябва да тръгвате на екскурзия, всички ще сте на крак, в един часа, в два часа през нощта – всички в уречения час точно. Благоприличието е едно от ценните качества на ученика. Ученикът не трябва да очаква Божията милост. Щом е ученик, сам трябва да работи, да разчита на своите сили. Когато ученикът изпълнява Божията воля, Бог пък изпълнява неговата воля. Ученикът трябва да работи върху себе си от една страна да пази своята вътрешна чистота, а от друга да се чисти от наслояванията на миналото. Тази чистота не се постига само с физически пост, както мнозина мислят. Истинският пост се състои в умерено ядене и спане, в умерен живот. Чистият живот изключва всичко, което би могло да скъси живота. Има блага, които придобити преждевременно стават причина да се изгубят чистотата, добротата, знанието. Богатството проваля всеки слаб, неустойчив човек. Без самообладание ученикът не може да се развива правилно. Мъчно се възприемат семената на Божественото учение от българска почва. Ако вие не изпълните закона “Да възлюбиш Господа”, страданията ще бъдат по-големи от тези на миналите поколения. Не може да бъде ученик онзи, който няма нужното уважение и почитание към своя ближен. От вас се иска много да мислите, малко да ядете и малко да спите, повече да работите. Всяко преяждане във физическия, духовния или умствения свят води до пресищане.Пресищането води до ред болезнени състояния. За да определите отношенията си към Бога, гледайте на тялото си като на уд от божествения организъм; така ще го запазите от ония разрушения, на които днес е подложено. Как ще го почиташ човека, ако не почиташ тялото му, в което живее. Какво ще кажете за този, който взима теслата и удря с нея върху добре построената, измазана, изчистена къща на своя ближен? Като разрушава къщата му, той нарушава хармонията на вътрешния живот на своя ближен, на своя брат. Срещнете ли някой човек, погледнете на него като на нещо ценно, върху което е работил и продължава да работи. Докато Бог работи, стойте настрана. Сегашните хора нямат правилно отношение към Божественото, поради което сами себе си рушат. Щом разрушават себе си, разрушават и своите ближни. Новото учение има своите правила и принципи, които трябва да се прилагат. Който не ги прилага в живота си, той не е никакъв ученик на новото учение. Като ученици пазете се от закона на привличането. В този закон няма свобода. Само Божията любов дава свобода. Ученикът е всякога млад и готов да помага на по-слабите. Живото Божие Слово е храната, която поддържа организма на ученика и пречиства кръвта му. Иска ли ученикът да възприеме нещо, той трябва да се отвори като цвят, да даде възможност на светлината да проникне в него. Така ще дойде и Божието благословение. Разумният свят не дава възможност на окултния ученик да печели чрез лотарии. Не съжалявайте, че не печелите. Невидимият свят на всеки е дал толкова, колкото му трябва. Ученикът не се жени. Ожени ли се (омъжи ли се) е вън от Школата. Ученикът не лъже. Ученикът учи. Не се състезава. Ученикът сам решава задачите си. И способните и неспособните ученици могат да изопачат Словото и учението. Нека има нещо в тебе, което хората да не знаят. Ако те попитат какво мислиш заБога, не бързай да отговаряш. Препоръчвам ви да изучавате Библията. Ползвайте се от опитността на онези, за които се говори там. Страданията на ученика са като първо и второ посвещение. Не се занимавайте с миналото. Мислете само за настоящето. Колко хубаво би било да можете да вкарате душата си във всичките си действия! Ученикът малко яде, но е здрав. Ученикът трябва винаги да мисли, че Господ живее в него и всякога, и при най-лошото разположение, да не се оплаква, а да благодари за всичко. Желая всички да бъдете млади, млади, млади, истинни, да служите на това велико Божествено учение с радост и любов. Да обичате всички, както Бог обича. Сърцето си не залагайте, умът си не продавайте. Туй знание никъде няма да го намерите, в никоя книга няма да го прочетете, а ще го добиете в най-голямото мълчание на вашата душа. Това учение трябва да се приложи – там е силата и спасението. Преди 6000 години сте били в Египет и сте учили египетската мъдрост. Пратили са ви в този народ, за да го повдигнете, но не сте изпълнили задачите и задълженията си, провинили сте се в непослушание и сега сте тук, да изправите своите погрешки. Египетската мъдрост сте я смесили с разбиранията, поривите и влеченията на тоз народ, нещо е станало като миш-маш. Един път сте изпратени от Египет в Палестина, после във Вавилон, да се учите на магията, т.е. на тогавашната вавилонска мъдрост. Вторият път сте пращани в Гърция, при появяване на нейната култура. От Гърция и Рим възприели сте християнството, след като сте били изпратени между славяните, пребивавали сте между българите в един дълъг период, само че вие сте една част от мнозинството. Най-живите братя са между моравското братство, а между сърбите, черногорците, поляците – братствата са много забатачили. Вие сте изобилна, богата почва, само че тази почва трябва да се разработва. Главата на Бялото Братство е Христос, а на черното – Сатана, Велзевул. Вие сте солта на тоз народ; друг е въпросът дали можете да осолявате, но вашето бъдеще и това на народа ви зависи до висша степен от тази сол, която вие имате. Ще си кажете: “Отсега нататък каквото и да ме сполети, аз ще живея за Бога!” Но да не знае целия свят – вие само да си знаете, вътре в душата ви да настане преврат. И вас Господ ви е изпратил да извършите Неговата воля, но вие, като дойдохте се изпоженихте, направихте си къща, родихте си деца и забравихте защо сте дошли. За да бъде човек в духовен смисъл ученик, то е определено отпреди хиляди години и съществува от хиляди години. Силата на едно учение зависи от любовта, която прониква в туй учение. Ако това учение не ви даде свобода и разширение на ума, отхвърлете го. Новата вълна, която идва, няма да ви остави на старото място. И ако вие не възприемете новото учение, у вас ще настане такава голяма скръб, цял ад. Адът е въздействието на Божествената вълна. За в бъдеще тези страдания ще се увеличат и то толкова повече, колкото в по-голямо противодействие сте с Божествения дух и хармония. Ако едно учение може като серум да внесе във вашия ум, който се гърчи, яснота и прямота, и изпъди от него всички заблуждения, ако може да подобри вашия живот, то е право учение. Човекът или душата, които са женени или имат някакъв обект, не могат да разберат пълнотата на онзи живот, за който аз говоря. Ученици, които не ходят по пътя на Учителя си, не са ученици. Всички вие имате по един обект в живота си: или къщата, или жената, или службата, или децата, или това, или онова. За да се прояви Любовта, вие не трябва да имате никакъв обект. Обектите спъват. Не уповавайте на това, което се изменя. Великите Учители не се учат на земята. Някои от тях ходят може би само за 5-6 години на слънцето, да се учат и после идват на земята. А по кой път те отиват на слънцето, това един ден вие ще проверите. Словото, което влиза у вас, аз наричам “въплотяване във висша степен”. Онзи човек, у когото Словото е въплотено, от него излиза благоухание. А от всички ония, у които Словото не е станало плът, излиза една лоша, неприятна миризма. Истински живот е този, в който Словото става плът. Ученикът всякога трябва да е на последно място във физическия живот. “Праведният чрез вярата ще бъде жив” – когато се намерите пред най-големите мъчнотии в живота си или на върха на най-голямата опасност, кажете си тези думи, този стих от Евангелието, направете опит, тези думи са Божествени. До края на този век ще се въплотят 8000 адепти. Тази култура, далеч по-висша от сегашната, ще се наложи на човечеството, още както спят. Бесът – това е гласът на света. Освободете се от този бяс в себе си. Щом се натъкне на някакво страдание, ученикът благодари на Бога за привилегията, с която го е удостоил. Никое страдание няма да убегне на ученика. Той ще мине през хиляди изкушения и съмнения. Колкото по-високо се издига, толкова по-големи бури ще преживее, но той ще държи връзка с Бога, неговата сила е в издържането на всички изпитания. Под Словото Божие разбирам целокупния живот – всички живи същества по земята, небето, слънцето, планетите. Умът ви може да се развива само под влияние на Божия Дух. Докато не простите на ония, които не ви обичат и ви причиняват пакости, никакви стихове и формули няма да ви помогнат, никакви школи, наука и магия няма да ви спасят. Ученикът се ползува, когато сам решава задачите си, а не ги оставя сами да се решават или някой друг да му ги решава. Не се стремете да победите плътта в себе си. Духовното у човека не може да се развива без плътта. Тя е подобна на подложка, а духът – присадка. Между плътта и духа има борба, която се продължава дотогава, докато духът, присадката се прихване добре върху подложката и започне свободно да се развива. Който се домогне до вътрешния смисъл на това учение, той ще намери сили да продължи живота си, да го укрепи, да разреши задачите си правилно. Това учение е в състояние да възстанови краката на хромия, да отвори очите на слепия. То е учение на живия Бог, който е между хората, камъните, растенията, животните, навсякъде. Окултните науки не са за болни, хилави, неврастеници, ексцентрични хора. Който е минал през нечистотиите и съблазните на живота и е запазил чистотата си, той може да се нарече ученик. Някои искат да бъдат ученици, но да се затворят, да се изолират, уединят някъде, далеч от съблазните, за да пазят чистотата си. Ученикът трябва да мине през света, през всечки изкушения и ако издържи на всичко, е ученик. Някои ме питат защо като говоря не ви довеждам до края на въпросите, но ги оставям открити. Моята цел не е да ви давам разрешени въпроси, но да ви накарам да мислите свободно и самостоятелно, да четете, да изучавате природата и това, какво са казали гениите, учените, пророците, Учителите. Който греши, лъже, краде, клевети е извън Школата. Ако може да приложите една стотна от това учение, ще сте щастливи. Единственото важно за мен и за вас е да изпълним Божията Воля. За да бъдете силни, непременно трябва да бъдете чисти. Никаква лъжа, никакво извъртане на фактите, на чувствата, на движенията. Може да те обесят, но ще кажеш истината, ще бъдеш скромен и естествен. Ученикът нито се жени, нито за мъж отива, нито за жена отива, нито роб става, нито робчета ражда. Ученикът е свободен. В специалния клас само свободни ученици ще влизат. В общия клас може да влизат и женени, и неженени. Моми и момци, които имат намерение да се женят, хич да не влизат в Школата. Докато не се научите да контролирате тялото си, ученици не може да бъдете. Тялото ще ви спъва много. Не се приближавайте един до друг. В близостта няма никаква красота. Приближаване може да става, но в редки случаи. Светлина, мир и радост – това са качества на ученика. Ученикът учи – всички други се занимават. Не можеш ли да заемеш последното място, ученик не можеш да бъдеш. Ученикът трябва да се пази от всички безполезни удоволствия, които спират развитието на ума. Окултният уменик, ако заболее, може да се лекува със силата на молитвата и на своя ум. На окултния ученик не е позволено да се подлага на операции. Поначало, който служи на Бога , не може да бъде болен. Всеки от вас, който боледува, е нарушил някои от законите на разумната природа. Не е позволено на ученика да пие бира, боза, лимонада, вино, спиртни напитки. Окултният ученик сега работи, не отлага за бъдеще, защото знае, че бъдещето е сега, днес. Знание без чистота е в състояние повече да ви спъне в живота, отколкото да ви повдигне. Не мислете, че като се уедините много работа ще свършите. Уединението не е външен процес. Всички задачи, които се дават в Школата, трябва да се изпълняват. Правите ли избор в задачите, една от тях да се изпълни, а друга – не, вие не сте окултни ученици. Докато Словото Божие не стане плът и кръв, ще се пържите в собствените си грешки и слабости, както досега сте се пържели. Каквото и да се случи в живота ви, пазете равновесие. Ако ученикът разреши едно противоречие правилно, той се повдига, не го ли разреши правилно, той се понижава. Искате ли да се развивате правилно, вие трябва да сте отворени за Бога, това в окултизма се нарича инфлъкс – влияние на Духа върху човека, т.е. връзката между Божественото и човешкото. Не се разсейвайте, не мързелувайте, не губете времето си, а работете “докле е ден”. Вие сте в Школата, за да развивате известни дарби и способности. Ако не работите както трябва, влизането ви в Школата е безпредметно. Помагайте на тези, които страдат и се нуждаят от помощ. Бъдете образци не на думи, а на дела. Не сте ли образци, думите ви ще бъдат глас в пустиня. Като сядате, между вас трябва да има поне един метър разстояние, да не влизате в аурите си. Свободата е в самите вас, а не вън от вас. Една от задачите на ученика е да говори меко, музикално. Според мене всички тук сте женени и то така, както не трябва да бъде. Ученикът не се изкушава от временни неща. Не приложите ли това учение, катастрофата е неминуема. Радвайте се един на друг, докато сте заедно.
 2. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО (ПЕТЪР ДЪНОВ) ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА - цветовете ВТОРО ИЗДАНИЕ СЪСТАВИЛИ: Трендафила Балдевска Ангел Кермедчиев със съдействието на Веселина Маркова Пелагия Иванова София
 3. БЪДЕЩЕ Аз, ако бях преподавател в някое първоначално училище, за учениците щях да имам всичките краски. Децата да ги гледат хубаво нарисувани. Всичките краски на една дъга, като влизат, да ги гледат. Или бих накарал децата да носят седемтях краски. Да имат по една панделка и всеки ден да ги менят. По една панделка да имат за време на работа. Така щяха да бъдат по-здрави децата. (МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ·- 229). В развитието си човечеството е минало първо през червения цвят, после - през портокаления, сега е в зеления, а след него ще навлезе в ясносиния цвят. Тъй, щото, бъдещият век е век на ясносиния цвят. И най-после човечеството ще завърши своето развитие на Земята в жълтия цвят. Значи, всички съвременни хора са потопени в зеления цвят. И затова, за да измени състоянието си, човек трябва да излезе от този цвят. (ВЛИЗАНЕ - 127).
 4. ЗАВЕТЪТ НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА (СПЕЦИАЛНА КНИЖКА ЗА РАБОТА С ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ) Речта, която сега ще започна да ви давам, е чистото Слово Божие, предавано, говорено и опитва но от хиляди години. То са стихове от книгата Господня, така систематически извадени и наредени, щото при внимателно и благоговейно прочитане произвеждат всички краски, необходимо нужни за духовното подигане и усъвършенстване в пътя Господен. Аз ще прочета всичко, което Духът е стъкмил за вас, и това, което тук прочета, ще се сформирова и отпечата в особена книжка, която ще ви се раздаде за упражнение ... Всички тези стихове са извадени по ръководството на Христа, затова винаги, когато ги употребявате, Господ ще ви бъде на помощ ... Всичките тия неща са Негови думи и когато започнете да работите с тях, вие ще имате сила, но първо трябва да се очистите от греха. (ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО TЪPHOBO - І том - 215, 216). Христос иска по един много прост начин да употребите тия краски. Да кажем, че някой от вас мрази: той ще прочете тая краска, тия стихове, които ще му доставят Любов. (ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 218). Написаните стихове от Библията са лъчите на светлината и нея ние ще я използваме. И ще започнем от ума към тялото си; то е Христовият закон и Духът ще ви каже и открие по-дълбоките работи в живота, които работи не се казват, и ще се дават непосредствено чрез Духа ... Всички да отворим прозореца. на нашата душа, та да може да влезе светлината и я озари. (ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 219). И преди да започнете вашите упражнения, питайте се имате ли някакво неразположение и ако имате, употребявайте розовата краска и четете съответстващите стихове. Най-първо трябва да се възстанови вашият мир, защото само тогава ще можете да действате. (ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 242). Този метод е метод Христов и като такъв резултатите му ще бъдат прекрасни, при все че повидимо са много прости. (ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 242).
 5. ЛЕКУВАНЕ С ЦВЕТОВЕ Зад всеки цвят седи една разумна сила в Природата. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - 127). Разните цветове са свързани с разните състояния на човека. Когато човек е активен, тази активност иде от червения цвят. То е негативната страна на една сила. Червеният цвят е етикет на активността на живота. Ако държиш в ума си червения цвят, ще привлечеш онази сила в Природата, която ще ти придаде активност. Той е средата, през която енергията минава. Ако не държиш тази енергия в ума си, тази жизнена енергия не влиза в човека. Или по някой път, да кажем, се е набрала някоя анормална енергия в тебе, ти си раздразнен. За да премахнеш туй чувство на раздразнение, трябва да държиш в ума си синия цвят, той ще ти даде успокояване. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 56). Дали страдаш от недоимък или от излишък на светлина в организма си, ти си изложен на неправилни прояви - физични или психични. (СИЛИТЕ НА ПРИРОДАТА - 14). Изобщо, колкото една краска е с по-светъл цвят, толкова има по-голямо и по-добро духовно влияние. Има краски електрически и магнетични. Например, червен, жълт, ясносин и виолетов, биха могли да бъдат електрични, а портокаления, зеленият, тъмносиният - магнетични. Успокоителни цветове са ясносиният, ясно зеленият и ясно жълтият. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - 261). Ако човек би имал онази положителна наука, да разбира, за пример, от цветовете и тяхното приложение, той би направил чудеса с тях. Ако прекара червения цвят върху умрял човек, той ще го съживи. Ако прекара червения цвят върху един прост човек, той ще стане учен. (ЦЕННОТО И3 КНИГАТА НА ВЕГИКИЯ ЖИВОТ - 331). Вие можете да се лекувате с цветовете. (МОК - ІІІ г. - 6 беседа - 90). Човек може да се ползва не само от цветовете на спектъра, но и от неговите светлинни лъчи. (ЖИВА РЕЧ - 76). Хората могат да се ползват от цветните лъчи за лекуване. За да дойде до известни резултати, човек трябва да прави много опити. Направи ли само един опит, той лесно може да изпадне в съмнение. Когато се лекува, човек трябва да е уверен в метода, който прилага. Само по този начин той може да очаква положителни резултати. (ЖИВА РЕЧ - 79). Лекуването с цветни лъчи е един от най-евтините. (ЖИВА РЕЧ - 79). Коя е причината за болестите? - Отсъствието на известен цвят в човека. Ако му липсва червения цвят на Любовта, жълтия цвят на Мъдростта или синия цвят на Истината, той непременно ще боледува. Ето защо, за да не боледувате, трябва да внесете тези цветове, както в организма си, така и в своята психика, т. е. в чувствения и в умствения си живот. (ВЕЧНОТО БЛАГО·- 245). - Болен съм. - Болестта ти се дължи на недоимък от светлина в организма ти. - Как ще оздравея? - Като приемеш необходимата светлина в себе си. Всяка болест се лекува със светлина: червена, синя, жълта, портокалена, виолетова - според болестта се избира и светлината. (СИЛИТЕ НА ПРИРОДАТА·- 14). Днес в медицината се употребява лекуване с краски - т. наречената хромотерапия. Обаче, тук важи един окултен закон, че при лекуване умствените краски действат по-силно от физическите. Човек може да се лекува с краски по-добре като си ги представя умствено, отколкото физическите краски. Например, ще облива умствено цялото си тяло или болния орган със сноп лъчи от дадена краска. С мисълта си човек действително създава мисъл-форма със съответната краска и тя действа по-силно, понеже има по-къси вълни. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША·- 261). Добре е за тази цел (разлагане на светлината) да си служите със стъклена призма. Такава призма, която разлага слънчевите лъчи, съществува и в човешкия мозък. Който е развил в себе си тази призма, той може да се лекува с нея ... Ако мозъчната призма на някой човек не е развита, той може да се лекува със стъклена. Пък и да е развита донякъде, за предпочитане е да се ползва от стъклената призма, защото мозъчната изисква по-голямо напрежение на мозъка, по-голяма концентриране на мисълта. Който не разбира законите, при които може да си служи с тази призма, той ще се почувства зле. - Защо? - Защото само в някои мозъчни центрове нахлува повече кръв, а в други - не става никаква промяна. Това нееднакво разпределение на кръв в мозъчните центрове се отразява болезнено върху целия организъм. (ЖИВА РЕЧ - 75). Много лекари лекуват и подмладяват хората чрез слънчевите лъчи. Ето как може да се лекува човек със слънчевите лъчи. Той трябва да си купи една призма, дълга около половин метър и широка 20 сантиметра, да я тури в стаята си и да концентрира вниманието си на един или друг от слънчевите лъчи според болестта, която има. Ако страда от неврастения, той трябва да насочи погледа си към червената светлина на спектъра. Няма да се минат и 10 деня и той ще се почувствува по-добре. Ако стомахът му е разстроен, той ще изтегли зелените лъчи на светлината. Ако е разстроена нервната му система, той трябва да изтегли сините лъчи на светлината. Колко струва такава една призма? И 1000 лева да струва, поне ще имате един сигурен лекар в дома си. Вие можете, ако имате пари, да викате и лекари за консулт, като ги питате, какво трябва да правите. Ако сте анемичен, лекарят ще ви каже да пиете железни капки. И това е добро, но за мене желязото може да се замести с червения цвят на светлината. Всички елементи, които лекарите препоръчват на болните, се съдържат в цветовете на спектъра. Значи, цветовете на светлината могат да лекуват всички болести. (ПОСТИЖИМОТО - Ако имате любов). Ще закачите призмата на светло. Ще отделите необходимия ви цвят, ще изговаряте стихове, съответстващи на този цвят, който ви трябва. Стиховете са от книжката „Заветът на цветните лъчи”. Този метод лекуване с цветове - е евтин, ефикасен и приятен. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - ІІ том - 127). Като попадне в червения цвят на живата светлина, човек става активен. Тя е носителка на живота. Докато е под влиянието на тази светлина, той се радва на здраве и живот. Щом светлината го напусне, той започва да боледува и губи силата си. Колкото повече се намалява влиянието на червения цвят в човека, толкова повече се увеличават болестите в него. (ВЕЧНОТО БЛАГО·÷ 226). Който е болен, да тури кърпа или шал, червен като пламък. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 260). Кажеш ли на болния една дума, която съдържа червения цвят, той ще оздравее. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 226). Червената краска означава живот и нека я носи онзи, който е анемичен. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 260). Червеният цвят действа на сърцето. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 260). Ако сърцето боледува, хармонизирайте се с червените лъчи на светлината, внесете червения цвят в себе си. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - 127). Жълтият цвят на светлината оказва влияние върху човешкия ум. Намаляването на този цвят предизвиква тъмнина в ума, неразбиране на нещата и противоречия ... Без жълтия цвят човек не може да бъде умен. Кажеш ли на глупавия дума, която съдържа жълтия цвят, той ще поумнее. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 226). Ако мислите са дисхармонични, трябва жълтия цвят да проникне у вас. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - 127). Всеки един цвят показва какво може да предаде на човека. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 218). Червеният цвят действа възбудително. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 218). Зеленият цвят действа успокоително. Зелените цветове действат на очите органически, успокоително ... При зеления цвят, чувствата се успокояват. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 218). Ако черният дроб е разстроен, ще възприемете яснозеления цвят. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - 127). Ако мисълта е много разклатена, ти се съмняваш, брожение има, възбуден си, гледай синия цвят. Мисълта ти се успокоява при синия цвят ... Сините цветове действат успокоително на нервната система, на мисълта. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 218). Имате едно неразположение, кажете си: любов и благост са две сили. После: любов и благост са две условия. Ако състоянието ви не се е изменило още: кажете си: любов и благост са две качества. (МОК - ІІІ г. 5 лекция). Често чувате да се говори, че трябва да живеете добре, да бъдете умни, да вярвате в Бога, но нито животът ви става по-добър, нито разумността ви се увеличава, нито ставате вярващи. - Защо нищо не постигате? - Защото думите, които изговаряте, не съдържат съответните цветове. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 226). Когато страдате от главоболие, очеболие, ревматизъм или друга някаква болест, правете опити с цветните лъчи, да видите как ще се отразят върху организма ви. (ЖИВА РЕЧ - 79). Човек може да приема тези лъчи от Слънцето. Първоначално той ще си служи със стъклена призма. С помощта на тази призма, човек може да получи слънчевия спектър на стената. Като получи спектъра, той трябва да съсредоточи вниманието си към синия цвят и да се опита да го възприеме в себе си. След това, нека затвори очите си, да види може ли същият цвят да се отпечата в мозъка му. Като прави тези упражнения, той ще може, когато пожелае, да произведе синия, жълтия или кой и да е цвят в мозъка си и да се лекува. Когато правите тези опити, в първо време ще настане в съзнанието ви голяма тъмнина. След известно време, върху мозъка ви, като върху екран, ще блесне малка светлинка, както се зазорява на хоризонта. Тази светлина постепенно ще се увеличава, докато се засили толкова, че може да лекува. Правете тези опити по няколко пъти на ден, докато придобиете резултат. Вие можете да използвате цветните лъчи направо от Слънцето, но трябва да знаете под какъв ъгъл да отправяте погледа си. Започнете ли да гледате направо в Слънцето, вие ще възприемете такива лъчи, които ще ви се отразят вредно. Когато слънчевата светлина е силна, вие трябва да я приемете през клепачите си. Тогава тя става приятна и действа лековито върху човека. Най-лековити са слънчевите лъчи сутрин от 8 до 9 часа. Към обяд лъчите са много силни и не действат добре върху човешкия организъм. (ЖИВА РЕЧ·- 83). Ранните слънчеви лъчи действат особено добре върху анемични хора. (ЖИВА РЕЧ - 84). Работете с цветовете, с различните краски, като методи за лекуване и за набавяне на онези енергии, които липсват в организма ви. Всички хора не се нуждаят от един и същ род енергии, затова именно всички не обичат един и същ цвят. Ако нямате предмети, които да ви свързват с различните цветове, работете мислено, като изговаряте такива думи, които ще събудят у вас съответни цветове. За пример, ако кажете думата „син”, веднага си представяте или тъмносин, или ясносин цвят. Първият е цвят на долина, затова ви сваля ниско, в долината на живота. Ясносиният цвят ви напомня небе, височина, затова издига мисълта ви високо, на някой планински връх. Също така и другите цветове произвеждат различни състояния в човешката мисъл. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 205). Изобщо, добре е човек да отправя сини, жълти или портокалови лъчи към онези органи на тялото си, в които чувства излишна енергия. Понякога на някои места в организма на човека става известно подпушване, което създава анормални състояния. Той трябва да облива тялото си със сини и жълти лъчи на светлината. (ЖИВА РЕЧ - 83). Когато се разболее, човек постепенно губи червения цвят на лицето си, което показва отсъствие на здраве. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 61). Кажеш ли на болния една дума, която съдържа червения цвят, той ще оздравее. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 226). Ако вашият ум е слаб, ще възприемете сините вибрации на светлината. (ПРОТИВОРЕЧИЯ В ЖИВОТА - 4). Когато вашата нервна система или когато вашият ум или вашето сърце почнат да обедняват, представяйте си едновременно следните три цвята: розов, жълт и зелен. Като се съединят тия три цвята, правят едно съединение, което предразполага човека да се чувства като самостоятелен индивид. И тогава той казва: „Сега аз мога да направя всичко.” (МОК - ІІІ г. - 6 беседа - 90). Учете се сами да се лекувате. Който е развил чрезмерна чувствителност в себе си или страда от неврастения, нека използва синия цвят на светлината. Всяка сутрин да прави обливания със сините лъчи на светлината, върху главата, гърдите и стомаха си. (ЖИВА РЕЧ - 83). Светлите цветове - ясносиният, ясножълтият действат успокоително върху нервната система. (ЖИВА РЕЧ - 106). Всяка краска на цветята има различно съдържание ... Цветята крият в себе си лечебна сила. Добре е малокръвните да отглеждат червени цветя. Червеният цвят съдържа магнетична сила, която тонира нервната система на човека. Ако някой е обезверен и обезсърчен, да се заеме с отглеждане на сини цветя. Синият цвят ще му предаде излишната си енергия, и вярата му незабелязано ще се усили. (НОВИЯТ ЧОВЕК - 231). Страхът се лекува само чрез жълтия цвят. (МОК - ІІІ г. - 6 лекция - 90). Когато страхът се проявява силно в някого, добре е той да възприема портокаловия цвят, като средство за балансиране на силите; с него той може да се лекува. Ако се страхувате вечер, денем гледайте да асимилирате портокаловите лъчи от Слънцето, и тогава страхът ще стане нормален, ще се превърне на благоразумие. (ПРОТИВОРЕЧИЯ В ЖИВОТА·- 4). Гневът с какво се лекува? - С розовия цвят. Това показва, че тъмночервеният цвят трябва да се превърне в розов или син. Мислете за тия цветове. Тия вибрации ще предизвикат у вас едно успокояване и вие ще почнете да мислите, да разсъждавате. (МОК -·ІІІ г. - 6 лекция - 90). Когато човек се влюби, започва да мисли. Значи, след розовия цвят иде жълтият. Розовият и жълтият цвят си хармонират. (МОК - ІІІ г. - 6 лекция - 90). Ако вашият ум е слаб, ще възприемете сините вибрации на светлината. (ПРОТИВОРЕЧИЯ В ЖИВОТА - 4). Когато лицето или тялото на човека пожълтява, това показва, че умствената му енергия се е отбила от своя път и е слязла на физическия свят. Следователно, умът на човека трябва да зрее, да пожълтява, а не тялото му. Тялото не се нуждае от жълт цвят. (ЖИВА РЕЧ - 88). Ако гърлото ви боли, вие можете да отправите към него портокаловия цвят. След известно време вие ще почувствате поне малко подобряване. (ЖИВА РЕЧ - 76). Ето как се лекува кашлицата: веднага пратете в дробовете си светлина. В гърлото пратете портокалените лъчи, после сините, зелените ... По този начин ще се ускори лекуването. (OOK - II г. – 25 беседа - 8). Розовият и жълтият цвят си хармонират. Когато вие искате да излекувате известен недъг от себе си, прекарайте тия два цвята през ума си и те ще произведат един малък благоприятен резултат. (МОК - ІІІ г. - 6 беседа - 90). Някои лекари са дошли до лекуване чрез цветовете. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 78). И тъй, преди да е заболял още, човек може да се лекува с цветните лъчи. (ЖИВА РЕЧ - 77). Всеки човек е фабрикант, който изработва в себе си червени или жълти платове. Който върви по мъжка линия, той се нуждае от червени платове. Който върви по женска линия, той се нуждае от жълти платове. Значи, отношенията между хората имат за цел да стане правилна обмяна между стоката, която те изработват ... Онези, които вървят по мъжка линия, изработват в себе си жълтия цвят. Онези, които вървят по женска линия, изработват червения цвят. Когато казваме, че никой не живее за себе си, имаме предвид, че човек не трябва да се задоволява с това, което той сам е изработил. Той непременно трябва да влезе в отношение с онези хора, които изработват цвят, противоположен на неговия. Да остане човек сам в живота си, със своя цвят, това значи да бъде семе, паднало на пътя, между тръните, или на камък ... (ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА - 119).
 6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ Ако хората знаеха законите на действието на цветовете, те можеха до известна степен да се възпитават чрез тях. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 78). Всеки цвят на светлината има специфичен език ... Който не разбира тия езици, той не може да се ползва от тях, вследствие на което няма никакви постижения. (Е3ИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 333). Ние можем да трансформираме известна енергия, да отстраняваме известни цветове, други да превръщаме и да приемаме само онези цветове, които помагат за развитието ни. (МОК - ІІІ г. - 9 беседа - 159). Ефектът на цветовете зависи от техните вибрации. Колкото са по-висши вибрациите на даден цвят, толкова и резултатът е по-добър. Правете опити, за да чувствате вибрациите. Когато сте разгневен, когато имате отрицателни мисли, вдълбочете се в себе си, във вашата аура, и ще видите в този пояс около вас широки, червени резки. Тогава казвате: „Колко съм черен!” Човек може да вижда в аурата си трептенията на разните цветове. Висшите трептения, които идват от висшите светове, влизат в аурата ви и създават една приятна гледка, приятна картина, а тия, които идват от нисшите светове, създават нисши настроения и придават тъмен цвят на аурата ви. Когато сте неразположен, трябва да знаете отде иде това неразположение и в кой цвят се намирате. Много пъти вие сте в дисхармония с тия висши, живи цветове. Ако сърцето ви не чувства правилно, вие сте в дисхармония с червения цвят. Ако сте в дисхармония с мислите си, жълтият цвят не може да ви изпрати своите висши трептения. Ако черният ви дроб е разстроен, вие не можете да възприемете трептенията на зеления цвят. Много окултни ученици страдат по тази причина именно че не могат да се хармонират с цветовете. (МОК - ІІІ г. - 5 беседа - 72). Цветовете предизвикват движение, живот. Те са енергии, които оказват различно влияние върху човека. Човек трябва да мине през всички цветове, през всички тонове на цветната гама. При това, определено е по колко време трябва да прекара във всеки цвят, във всеки тон на гамата. Ако в даден цвят прекара повече от определеното време, в него ще стане известно втръсване. (ВЕЛИКОТО И КРАСИВОТО - 50). Иска ли да се самовъзпитава, човек трябва да си служи с различните цветове на спектъра. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ - 106). Може да се изучава възпитателното значение на цветовете, като се култивират в градината цветя с разни краски. Може да се види какво възпитателно влияние оказват червените цветя, сините, тъмносините и пр. Ако хората знаеха законите на действието на цветовете, те можеха до известна степен да се възпитават чрез тях. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 77). Когато говорите за Любовта, като носителка на живота, вие обличате думите си с червен цвят. Червеният цвят символизира живота. Но Любовта не носи само живот. Тя носи и растене за човешката душа. Значи тя обхваща и зеления цвят. В Любовта има и разумност, и вярност, и чистота. Затова именно когато говори за Любовта или когато живее в нея, човек ще я прекара през всичките цветове, съответни на нейните качества, и по тях ще познава в коя степен на любовта се намира. Така той ще знае дали неговата любов е червена, жълта, зелена, синя, портокалена или виолетова. Както любовта минава през всички тонове, през всички цветове на гамата, така също мислите, чувствата и постъпките на човека минават през всичките цветове на спектъра ... За да мисли, човек трябва да е минал през всички тонове на цветната гама и да знае как да минава през тях. Всички цветове на човешката мисъл трябва да са събудени! (ВЕЛИКОТО И КРАСИВОТО -51). Силата на писателя седи в това, какъв цвят произвежда във вътрешния мир на читателя. Онези писатели, които произвеждат у хората по-чисти цветове, наричаме добри. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 78). Всеки от вас трябва да създава в себе си ... За тази цел той трябва да има тези основни цветове в себе си. червения, жълтия и синия. Сутрин трябва да започне с червения, на обяд - с жълтия, а вечер - със синия цвят. Това е гамата на физическото поле. Човек, който иска да бъде здрав. със ставането си още от сън трябва да си представи червения цвят. Ще мислиш за чувствата, за всичко онова хубаво и красиво, което дава мир на човека. Това именно е червеният цвят. Ако нямаме хубави мисли, червеният цвят ще създаде у нас онова състояние, в което сега се намираме. Когато не разбират червения цвят, хората се бият. Когато разберат червения цвят, те се примиряват. Когато разберат синя цвят, те прилагат червения и жълтия цвят, т. е. своите мисли и чувства, в реализиране своите стремежи. (ПЪТ НА ЗАЗОРЯВАНЕ· 626). Като говорим за разумността в живота, имаме пред вид отношението на светлината към живота. Животът е благо, за проявата и развитието, на което са нужни три цвята: червен, жълт и син. Разумността специално произтича от жълтия цвят. Жълтият цвят има отношение към знанието, към опитностите на човека. Червеният цвят не може да се прояви, ако жълтият не му дойде на помощ. Значи, човек не може да оцени благата на живота, докато не е разумен. (ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА - 110). Деветте блаженства представят девет метода за възприемане на Божествената светлина, която повдига човешкия ум, сърцето и душата. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 227).
 7. ДОБРОДЕТЕЛИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ Доброто е като белия цвят ... Доброто отразява напълно, затова е добро. Злото няма никакво отражение - черно е то. Доброто има свой цвят, милосърдието има свой цвят, правдата има свои цвят. Какви са цветовете на тия добродетели: няма да кажа сега, но те си имат свои цвят. Ако правдата няма свой цвят, тя остава неразбрана. Цветът я прави достъпна за нас. Чрез цвета ние изучаваме нейните качества. (3АВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА - II том - 53).
 8. ОБЛЕКЛОТО И ЦВЕТОВЕТЕ Изкуство е да знаеш как да се обличаш ... Да се облича хубаво, за да поощрява хората към добро, а не да им се харесва ... Каквото е облеклото, такъв е човекът. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА –ІІ том - 166). Като наблюдавам дрехите и цветове те на дрехите, с които съвременните хора се обличат, намирам, че те не допринасят нищо хубаво. (ПРАВЕДНИЯТ -106). Тези, които обръщат внимание на цвета на облеклото, пак спазват (законите на действието на цветовете), само че те действат повече подсъзнателно. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 78). „Ама черните дрехи били модерни.” - Това е човешка мода, но не и мода на Природата. В човешката мода всякога има нещо неестествено. Ако черният цвят трябваше да се предпочита, тогава в Природата трябваше да има само нощ. А сега има нощ и ден. (ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА - 258). През деня, когато Слънцето грее, всички същества трябва да бъдат облечени с бели, светли дрехи. Вижте пеперудите, птиците, колко са разноцветни ... Някои хора се обличат със светли, а други - с тъмни дрехи. Белият цвят означава щедрост. Добре е скъперниците да се обличат с бели дрехи, да станат щедри. Анемичният трябва да се облича с червени дрехи. Той трябва да вземе червения цвят от цветята, а не червената боя, с която бояджиите си служат. (ДВИГАТВЛИ В ЖИВОТА - 258). Когато човек се облича с бели дрехи, цветът на еднообразието, това показва, че той иска да излезе от еднообразието, да го изнесе навън и да придобие разнообразието. Той ще разложи белия цвят в себе си и ще получи седемте различни цвята. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 264). Всеки, който се облича с дрехи, които имат син цвят, това показва, че той се е обезверил, иска да придобие цвета на вярата. Новото в човека се познава по цвета на дрехите, с които е облечен. (ЛЬЧИ НА ЖИВОТА - 264). Някой път казвате: „Учителят казва да се обличаме с бели дрехи.” Бялото е отвътре. (АКО ГОВОРЯ·- ІІ том - 69). На някои хора например не е позволено да носят черни дрехи. На други не е позволено да носят червени дрехи. Всеки трябва да знае какви дрехи може да носи ... При сегашното развитие на човечеството, най-добре е хората да се обличат с дрехи, които имат меки, приятни цветове, за да се смекчават чувствата им. Цветовете на дрехите трябва да бъдат такива, че да задоволяват и самия човек. Мнозина носят връзки или дрехи с ярки, неподходящи за тях цветове, които се отразяват вредно върху тяхната нервна система. Носят ли дрехи с такива цветове, от тези хора не могат да излязат нито художници, нито музиканти, нито учени. Религиозните хора се обличат с черни дрехи, но работите им не вървят добре. (ПРАВЕДНИЯТ - 106). Някои казват: „Какъв цвят трябва да носи човек?” Ако си болен, носи червен цвят. Ако си малодушен, носи портокален цвят. Ако си сиромах, носи зелен цвят. Ако си глупав, носи жълт цвят. Ако си безверник, носи син цвят. Ако си слаб, сила нямаш, носи виолетов цвят. Не че като носиш цвета, ще станеш силен, но все таки цветът ще ти придаде малко сила. (СМЯНА НА СЪСНОЯНИЯТА - 143). Сега, ако някой от вас носи червен цвят и ви питат защо носиш червен цвят, кажи: „Защото съм болен.” (СМЯНА НА СЪСНОЯНИЯТА - 143). Щом някой е ленив, да тури дреха с червен цвят. Червеният цвят прави човека активен. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 260). Дрехи от син цвят тонират. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 260). Черен цвят да носи онзи, който е нервен, а за онзи, който е здрав, бялото е хубаво. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І ТОМ - 260). Шапки, чадъри и пр. да не бъдат черни. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 260). Който носи черен цвят, става користолюбив. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 260). Когато умре някой човек, близките му казват: „Ние ще се почерним вече, няма да носим бели дрехи.” Не, вие можете да носите и бели дрехи, и черни, и червени, и сини - каквито дрехи искате. Грехът не стои в цветните дрехи, но трябва да имате предвид следното: когато отивате при умрял човек, няма да се облечете в бели дрехи, както когато улицата е кална, няма да обуете бели обуща. Значи, всяко нещо изисква своето време, своя сезон. (ДУХЪТ И ПЛЪТТА - 84). Ако искаш да мислиш добре, носи дрехи с жълт цвят и ще се развиваш умствено. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 260). Защо трябва да се критикувате кой как бил облечен? Щом Бог е пратил човека на Земята, Той му е дал свобода да се облича както иска. (ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА - 258). В бъдеще ще си направите седем костюма: един за Месечината - за понеделник (зелен), един за Марс - за вторник (червен), един за Меркурий - за сряда (жълт), после за Юпитер - за четвъртък (син), за Венера - за петък (розов), за Сатурн - за събота (виолетов) и за Слънцето - за неделя (портокалов). (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - ІІ том - 221).
 9. МОЛИТВАТА И ЦВЕТОВЕТЕ Има няколко установления, при които молитвата може да стане. Когато някой се обърне към Бога, за да му се помогне, трябва да махне всичките цветове и да настане мрак, защото само тогава може да се обърне към Бога. Когато вече се обърнем към Бога, обстановката вече трябва да се измени, а именно, трябва да дойде светлина и да благодарим на Бога. (ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 2З2).
 10. МУЗИКАТА И ЦВЕТОВЕТЕ Слушаш един виден цигулар. Той свири повече на струната „сол”. Какво представя „сол”, и той не знае. Това е синият цвят - цвят на вярата. Следователно, не можеш да свириш на струната „сол”, ако нямаш вяра. От „сол” минаваш на „ми” - жълтият цвят. Жълтият цвят представя разумността. Значи, започваш с вярата и свършваш с разумността. Между струните „сол” и „ми” на цигулката стоят струните „ре” и „ла”; „Ре” представя оранжевия цвят - цветът на индивидуализирането. Като свириш на струната „ре”, ти искаш да се индивидуализираш, да придобиеш по-голяма смелост. „Ла” представя тъмносиния цвят ... Като свириш ... ще преплиташ четирите цвята в хармонични съчетания. (ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ - 191). Тонът „до”, има червен цвят - цветът на живота ... Тонът „ре” - човешката индивидуалност - оранжев цвят ... Тонът „фа” има зелен цвят - цветът на растенето, на храненето във физическия свят ... Тонът „сол” - ясносин цвят, който означава духовен стремеж в човека. (ЗАКОНЪТ И ЛЮOБОВТА - 217). Като минаваш през всички тонове на миньорната гама, ти се свързваш с техните цветове. Има смисъл да повтаряш тоновете, ако можеш да разредиш тия цветове да станат по-разредени, по-чисти и светли. Ако цветовете на тоновете се сгъстяват, ти не разбираш смисъла нито на тоновете, нито на думите, започваш да се объркваш, взимаш противоположна посока и казваш: „Не заслужава човек да живее.” (ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА - 22З). Много от съвременните музиканти са почти инвалиди, понеже класическата музика не мени техните чувства, а развива честолюбие, тщеславие и ред още други лични чувства, резултат на червен цвят ... Този, който слуша хубаво пение или свирене, трябва да бъде благодарен. В него обаче се заражда амбиция и той да пее. То е резултат на червения цвят. Аз желая, като пеем нашите песни, да внасяме синия цвят. От вас зависи това. По някой път, като ви слушам, виждам червен цвят, зелен, портокален и се яви дисхармония. Тогава пението ви изглежда като че цепите дърва. Щом дойдете на синия цвят, ще почувствате вдъхновение, ще дойде веселието. Окултната музика започва със синия цвят. Затуй, ще се стараете, щото синият и зеленият цвят да бъдат двата преобладающи цвята в музиката. Жълтият цвят много мъчно се възпроизвежда, но по-лесно синият и белият. Синият ще внесе подем, разширение, а белият цвят ще донесе мир ... ще внесе спокойствие и мир, а синият цвят ще внесе разширение, енергия, чистота на ума и сърцето. (ООК –ІІІ г. - 30 лекция - 25). За оня, който възприема тоновете като цветове, по тях той ще познае какви са били условията, при които българинът е живял, как е мислил, как е разрешавал противоречията и т. н. (ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА - 220).
 11. МИСЛИТЕ, ДУМИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ Всички велики идеи, възвишени чувства и дела се проявяват при най-изобилна светлина, не външна, но вътрешна. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 78). Всяка мисъл произвежда особен цвят. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 78). Има думи, които имат червен цвят, други имат портокален цвят, други имат зелен, жълт, ясносин, тъмносин, виолетов. Думите имат цветове. Ако нямате пари да си купите панделки, намерете думи със съответните цветове. (МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ·- 229). Следете какви цветове произвеждат изговарянето на думите „Любов”, „Мъдрост”, „Истина” и др. Любовта трябва да произведе червен цвят, Мъдростта - жълт цвят, Истината - син. Ако при изговарянето на тия думи пред вас не изпъкнат техните цветове, това показва, че вие сте изгубили първичния език, на който тия думи са били изговаряни. Всяка дума, при изговарянето, на която не се произвежда съответстващ цвят, не е естествена, не е първична дума. В нея е вложен някакъв чужд елемент, от който тя трябва да се освободи ... Всяка дума, всеки цвят трябва да бъде на своето място. Не са ли на мястото си, те не произвеждат нужния ефект. (ЖИВА РЕЧ·- 88). Имате едно неразположение, кажете си: любов и благост са две сили. После: любов и благост са две условия. Ако състоянието ви не се е изменило още, кажете си: любов и благост са две качества и т. н. ... Правете и други опити с цветовете, а именно: изговаряйте някои думи и следете на кой цвят съответства всяка от тях. Аз ще ви запитам думата „растене” на кой цвят съответства според вас? - На зеления. - Скръб? - На черния. - Знание? - На жълтия. Жълтият цвят съответства на Мъдростта. Този цвят не съществува в Природата, той е само отражение, досега не се е проявил, ние не го знаем. За в бъдеще може да се прояви. Цвят, който се е проявил, има сила в себе си, той е жив, съзнателен цвят. Като влезеш в неговата аура, с него можеш чудеса да правиш. Жълтият и червеният цвят засега са само маски, не са истинските образи. (МОК·- ІІІ г. -·5 беседа - 71). Как можем да превърнем цветовете от едно по-нисше в едно по-висше състояние? Как можем да превърнем червения цвят? Вие знаете, че думите „живот” и „любов” имат червен цвят. Имате известно неразположение, раздразнени сте, страстите ви в този случай взимат надмощие. Какво трябва да направите, за да измените вашето състояние? Вие изговаряте думата „любов” няколко пъти, за да превърнете тази нисша енергия в по-висша, но не успявате, положението ви не се подобрява. Първата буква, „Л”, е един клин, който цепи, но не може да трансформира. Тогава вземете любовта в трета степен, в нейното състояние на „благост” и я произнесете няколко пъти. Буквата „Б” поглъща излишната енергия във вас, тя е закон на растене. Тази дума ще трансформира състоянието ви. Тъй че, като произнесете няколко пъти думата „любов” и не ви помогне, произнесете думата „благост” и следете как ще ви се отрази ... Любов и благост са две сили ... Питам ви: вярно ли е, че Любовта придава сила на човека? Напротив, Любовта прави силния човек слаб. Виждащ някой човек дигнал ръка да те убива, но като го посети Любовта, той спуща ръката си надолу и този, силният човек, почва да плаче като дете. Следователно в това отношение Любовта не е сила. Тогава, ако кажа, че любов и благост са две качества на човека, мисълта ми права ли е? ... Сама по себе си не е качество. Значи, по-право е да кажем: любов и благост са две сили? Като произнесем това изречение правилно няколко пъти, веднага развиваш своето сърце и своя ум, които действат хармонично в тебе, ти имаш вече сила. Тия две думи служат на човека да събудят силите му. (МОК·- ІІІ г.·5 беседа - 68). Коя дума съответства на розовия цвят? Кое предизвиква да се яви външно розовият цвят? - Радостта. (МОК – ІІІ г. – 6 беседа - 91). Какво правят религиозните хора? Те четат Библията, Евангелието, без да разбират дълбокия им смисъл. Те не могат да възприемат цветовете на думите, които четат. Щом не възприемат цветовете им, думите остават неразбрани. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 227). Поет, в сърцето, на когото гори свещеният огън, ще пише поезии с бял цвят, с цвета на светлината. Защо няма да пише с червен цвят? Защото червеният цвят е на животните. Защо няма да пише със зелен цвят? Защото зеленият цвят символизира материализма. Защо няма да пише с портокален цвят? Защото портокаленият цвят символизира индивидуализма. Защо няма да пише със син цвят? Синият цвят е на Луната; той действа върху въображението. Поетите гледат все нагоре, към небето ... Значи истинският поет трябва да пише с цвета на светлината. (НЕРА3РЕШЕНОТО - 184). Питаха ме за цвета на търпението. Цветът е черен и светъл: черният е отвън, а светлият - отвътре. Това показва, че сте в нормално състояние, разбирате нещата. Черният цвят означава почивка събиране навътре. Като влезе в черния цвят, човек се прибира в себе си и се приготвя за работа. А като излезе навън, човек започва да работи, да твори. Като казвам, че трябва да бъдем търпеливи, това значи да разбираме свойствата на цветовете или силите, които работят чрез тях. Ако не можеш да примириш черния цвят със светлината, ти не разбираш вътрешния смисъл на живота. Под „черен цвят” разбирам, че отвън няма условия за работа, но отвътре ... Ето защо, когато злото е отвън, а доброто отвътре, ние изучаваме закона на търпението. Това е естественото положение. (АБСОЛЮТНА ИСТИНА - 124). Краската на Любовта е розова. Краската на висшата Любов е светлосиня. Краската на Божествената Любов е Бялата Светлина. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - 71).
 12. ОБИЧТА И ЦВЕТОВЕТЕ Вие обичате някого заради червения цвят или розовия цвят в аурата му. Обичате едного заради жълтия цвят, другиго - заради вярата му или за синия му цвят, трети обичате заради силата му или за виолетовия цвят, понеже ви го предава. Та вие обичате другите за това, което могат да ви дадат. И хората ви обичат за това, което можете да им дадете. Когато човек обича някой цвят, той има нужда от него и иска да го носи. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - 261).
 13. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ Съвременната наука в своите изследвания ни дава известна светлина върху силата на слънчевите лъчи, които те упражняват върху растежа на растенията. Правени са опити, например какво влияние има червеният лъч, портокаленият, зеленият, жълтият, синият, белият и другите цветове върху растенията. (ООК - ІІІ г. - 20 беседа - 9). Правят опити. Ако върху някои растения огряваме с червения цвят, с портокаловия, със зеления и тъй нататък, при кои цветът расте най-добре. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 218). Вие трябва да се наблюдавате, да проучвате въздействието на разните цветове върху вас. (МОК - ІІІ г. - 9 беседа - 160). Цветовете са храна за хората. (ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 332). Всеки един цвят показва какво може да предаде на човека. Да кажем червеният цвят действа възбудително, зеленият - успокоително. Зелените цветове действат на очите органически успокоително, сините цветове действат успокоително на нервната система, на мисълта. Ако мисълта е много разклатена, ти се съмняваш, брожение има, възбуден си, гледай синия цвят. Мисълта ти се успокоява при синия цвят. При зеления цвят, чувствата се успокояват. После, ако вие разбирате червения цвят, можете да образувате една правилна връзка. Ти без червен цвят не може да се проявиш. За да дадеш някому нещо, някой подарък, както трябва, непременно трябва да имаш червен цвят. Той е подбудителна връзка. Ти без червен цвят не може да направиш връзка. Ще дадеш някой подарък, няма да го дадеш както трябва. Хората няма да останат доволни. Ако имаш този червен цвят, ти ще бъдеш доволен. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 218). Всеки цвят има органическо и психическо действие. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 77). Ако нямаш хубаво разположение, тури пред себе си синия цвят, той внася в себе си енергия и мир, успокоява. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 260). Светлината, която човек възприема от Слънцето, произвежда седем процеса в човека. Но тези процеси се разбират само от разумните хора. Само те знаят, че светлината е съставена от седем различни цвята: червен, портокален, жълт, зелен, син, тъмносин и виолетов. Всеки цвят е свързан с известен род сили в човешкия организъм. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 332). Всички цветове трябва да си хармонират помежду си. Всеки цвят си има определено място и определено въздействие върху природата и човека. Например, кога може да се даде предимство на зеления цвят? - Дотогава, докато той подкрепя твоите корени, докато дава стабилност на твоя живот, докато те успокоява, той е на мястото си. Но щом се натрупа повече, отколкото трябва, заражда се злото. (ООК - ІІІ г. - 20 беседа – 10). Еднообразието в нещата предизвиква еднообразие в цветовете. (ВЕЛИКОТО И КРАСИВОТО - 51). Всеки ден ще изучавате по един цвят от спектъра. Следете кои цветове през кои часове на деня преобладават. (ЖИВА РЕЧ - 105). Червеният цвят, за пример, действа върху аурата на човека, прави го активен. Портокаловият цвят действа върху личния живот на човека, прави го голям индивидуалист. Жълтият цвят дава простор и успокояване на ума. Колкото повече навлизате в тъмните цветове, например, тъмносиният, вие усещате тъга, скръб в душата си. Светлите цветове - ясносиният, ясножълтият действат успокоително върху нервната система. Синият цвят е среда за духовния живот на човека. Зеленият цвят регулира магнетичните и електричните течения в човешкия организъм. Той е свързан с растенето. Който иска да расте и здрав да бъде, той трябва да се свързва със зеления цвят. Виолетовият цвят има отношение към волята на човека. (ЖИВА РЕЧ·- 105). Правете опити с различни цветове, да видите какво е влиянието на всеки цвят поотделно. За пример, първия ден наблюдавайте влиянието на червения цвят, втория ден - на портокаловия цвят и т. н. Същевременно, добре е да проследите влиянието на различните цветове през различните часове на деня: сутрин от 4 ÷ 5, около изгрев Слънце; от 7 ÷ 8, след изгрев Слънце; около обяд, от 11 ÷ 12 и след обяд - от 4 ÷ 5 часа. Добре е за тази цел да си служите със стъклена призма. Такава призма, която разлага слънчевите лъчи, съществува и в човешкия мозък. Който е развил в себе си тази призма, той може да се лекува с нея ... Ако мозъчната призма на някой човек не е развита, той може да се лекува със стъклена. Пък и да е развита донякъде, за предпочитане е да се ползва от стъклена призма, защото мозъчната изисква по-голямо напрежение на мозъка, по-голямо концентриране на мисълта. (ЖИВА РЕЧ·- 75). Ще каже някой, че не обича червения цвят, друг - зеления и т. н. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ -·106). Който носи червен цвят, той се нуждае от живот. Червеният цвят символизира живота. Като възприеме достатъчно живот в себе си, човек не се стреми вече към червения цвят. (НОВОТО НАЧАЛО·- 286). Сърцата на всички висши същества на Любовта са свързани с червения цвят, който те изпращат като струя на Земята. Но за да се домогнеш до съществената сила, която се крие зад този цвят, трябва да го превърнеш 7 пъти, т. е. да го дигнеш в 7 по-високи гами. Да кажем, че имате една картина, намазана с червена боя, и вие сте малко натъжен, доближите се до картината и я пипнете. Как мислите, тази червена боя ще ви придаде ли нещо, ще внесе ли във вас някакъв живот? Не. Вие сте още натъжен, затова взимате един трендафил с розов цвят, помирисвате го, искате да си въздействате с него, но той не ви помага. Дохожда най-после един ваш приятел, който ви обича, и ви казва: „Обични приятелю!” Щом чуете тази дума, вашето скръбно състояние веднага се изменя. Думата „обич” има розов цвят, тя веднага внася един нов елемент във вас. Тази дума, като е минала през душата на вашия приятел, произвежда тия висши трептения на червения цвят, вие го възприемате и си въздействате чрез тях. Трябва да кажеш: „обичам ви”, а не „аз ви обичам”. Думата „аз” придава материален характер на Любовта. (МОК - ІІІ г. - 5 беседа - 72). Червеният цвят прави хората смели. (ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ БОЖИЕ - изд. 1998 г. София - 502). Ти искаш да спиш. С кой цвят ще заспиш?... С черния цвят можеш да заспиш. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА -·269). Ако искаш да забравиш някои неща, трябва да туриш черния цвят. Ако искаш да помниш някои работи, трябва да туриш белия цвят. В бялото нещата се помнят, в черното се забравят, в черното нещата се турят на заден план, предметът е далеч от областта на зрението. Само белият цвят ще ги приближи. Когато искаш в духовно отношение да приближиш някои предмет, ти ще повикаш белия цвят, да ти бъде слуга. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 269). Изучавайте влиянието на цветовете върху очите. (ЖИВА РЕЧ - 75). Поетът описва едно цвете, защото зад цветето седи нещо разумно. Бялото цвете ни казва: „Бъдете чисти!” Моравото цвете ни казва: „Бъдете силни!” Жълтото цвете ни казва: „Мисли добре, бъди разумен!” Червеното и розовото цвете ни казват: „Употребете любовта!” Човек да има цветя с различни краски в градината си. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - 261). Ако откъснете един син цвят и го захвърлите, непременно ще изгубите нещо от вярата си. Ако постъпите небрежно с някой жълт цвят, ще изгубите нещо в умствено отношение. Ако смачкате някой червен цвят, животът ви ще се намали. (ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА - 259). Добре е в едно тефтерче да си вземете седем копринени конци, които да отговарят на седемте цвята на спектъра и при всяко неразположение да ги поглеждате. Като правите това в продължение на една година, вие ще забележите какво въздействие са оказали тези цветове върху вас. Дали човек съзнава това или не съзнава, обаче Природата лекува с цветовете. Всеки цвят отделно оказва известно въздействие върху човека, но и всички цветове заедно също оказват своето влияние. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ - 106). Щом изчезнат краските, всяка култура изчезва. (СИЛА И ЖИВОТ - IV серия - 24).
×