Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'Роди се'.

Открити 1 резултат

  1. Ани

    20. РОДИ СЕ ТОЙ

    20. РОДИ СЕ ТОЙ Роди се той на земята -1864 година, 12 юли - като знаменосец. И слезе той от висините небесни, възседнал бял крилат кон, със знаме в ръка, изтъкано с лъчите на светлината, което никаква земна сила, нито човешка ръка могат да го засегнат, което никакъв вятър и буря и ураган не са в сила да го отклонят надясно или наляво и най-после палещите лъчи на Слънцето не могат да го изгорят. И все това знаме, леко полюляващо се от зефира на Любовта, която тихо напява новия химн на великата свобода. Роди се той на физическото поле като сеятел на великото, безсмъртно Слово Божие. Здраво хванал в ръката си ралото на Любовта и с нея разора цялата земя: направи нови бразди и пося в тях животворното вечно Слово. Расте това семе, цъфти, връзва и дава плод, за да храни цялото човечество, да расте и укрепва човешкия организъм, за да може един ден човекът, изхранен с това семе, смело да каже: Наистина не само с хляб може да се живее, но и с всяко Слово, излязло от устата на Бога. Роди се той в сърцето на човека - духовният свят, да напоява и обработва поля и градини, да ги превърне в райски. Тук, в този райски свят, той постави сърцето да живее нов живот, да се освободи от всички отрицателни чувства и желания, да бъде готов да се жертвува за Великото и Красивото, да се проникне от любов към своя Създател, към своя ближен и себе си. И тогава новият човек да каже: И отне Бог каменното ми сърце и го замени с духовно. Роди се той в мисълта - в умствения свят, отдето сне нови методи и правила, нови закони и принципи, които обработват човешкия ум, развива човешката мисъл, дават й права посока и я превръщат в права мисъл. Дето е правата мисъл, там няма спор, няма недоразумения, няма неразбиране. Правата мисъл е връзка на човека с великия разумен свят. Тя осветява живота. Ето защо истинно и правдиво звучат думите на малкото музикално упражнение, дадено от Учителя: „Мисли, право мисли, свещени мисли за живота ти крепи." Само при правата мисъл човек може да каже за себе си: Наистина, създаде ме Бог по образ и подобие свое. Роди се той в Божествения свят като Син Божи, образец на истинския човек, като носител на най-новия завет на Любовта. Той донесе и новата наука, и ново знание, и нова светлина. Наред с него дойдоха безброй учени, които работиха в различни направления: едни начертаха картата на земята, други начертаха картата на небето. Учителят начерта нова карта на земята, нова карта на небето, но главно той начерта картата на живота с безброй точки и центрове. Всеки център - отделен свят, от нов, по-нов, от красив, по-красив, от обширен, по-обширен. Всяка линия - отделен живот, от един живот в друг до безконечността. И тури той на всеки център и на всяка линия различни краски, велики символи на живота. Който има очи да вижда, който има уши, да слуша, да разбира! Всеки да чете и да разбира своята бъдеща съдба и съдбата на всеки човек по лицето на земята и тогава всеки човек не само да чете „Синове Божии сте", но и сам да си каже: „Син Божи съм!" Размишление по случай рождения ден на Учителя. 12 юли 1962 година.
×