Jump to content

Ани

Усърден работник
 • Posts

  26,257
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  163

Ани last won the day on July 20

Ани had the most liked content!

2 Followers

About Ани

Profile Information

 • Пол
  Жена
 • Отговорете на въпроса
  1864

Recent Profile Visitors

32,934 profile views

Ани's Achievements

Отличен работник

Отличен работник (3/3)

371

Reputation

 1. От томчето "Светото мѣсто" 18 лекции на Младежкия окултенъ класъ, т.II (1927 г.) Първо издание - София, 1939 г. Книгата за теглене на PDF Съдържание Тритѣ зрънца — Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината. Размишление. Представете си, че ви сѫ дадени три зрънца за изследване. Едното зрънце е пѣсъчно, второто — житно, а третото — зародишъ отъ нѣкое млѣкопитаещо. Какви резултати ще се получатъ отъ тритѣ зрънца, ако имъ притурите по единица калория топлина? Отъ топлината пѣсъчното зрънце ще се разшири малко, житното — ще почувствува импулсъ за растене, а зародишътъ на млѣкопитаещото ще се зачене. Значи, при нагрѣване неорганичната материя се разширява само, а органичната започва вѫтрешно да расте. Изобщо, процеситѣ, които ставатъ въ неорганическата материя сѫ по-прости отъ тия, които ставатъ въ органическата. Ако въ органическия и психически свѣтъ човѣкъ постѫпва, както въ неорганическия, той ще се натъкне на едно вѫтрешно ограничение въ себе си. Дойде ли до механизиране на органическитѣ процеси, човѣкъ приготвя условия за склероза въ организъма си. Склерозата не е нищо друго, освенъ изгубване на пластичностьта на организъма. Това се дължи на недоволството, на което човѣкъ се натъква. За да се справи съ анормалнитѣ състояния на своя физически и психически животъ, човѣкъ трѣбва да изучава окултната наука. Тя дава методи за съграждане на здраво, мощно тѣло, за реорганизиране на човѣшкитѣ мисли и чувства, за укрепване на нервната система. Щомъ придобие това нѣщо за себе си, човѣкъ ще го приложи и въ обществото. Ако е мѫчно човѣкъ да приложи тия методи къмъ себе си, още по-мѫчно е да ги приложи къмъ обществото. Една отъ задачитѣ на окултния ученикъ е да се справи съ недоволството си. На какво се дължи недоволството? Много причини има за недоволството: външни и вѫтрешни. Запримѣръ, убоде ли ви нѣкой съ игла, вие веднага ставате недоволни. Тази игла може да се забие въ тѣлото — да предизвика физическо недоволство, но може да се забие въ сърдцето и въ ума — да предизвика сърдечно и умствено недоволство. Обаче, има случаи, когато една и сѫща причина може да произведе недоволство, а може и да не произведе. Ако вашиятъ възлюбенъ ви убоде съ игла, вие нѣма да се сърдите. Ако ви убоде човѣкъ, когото не обичате, веднага ще станете недоволни и ще му се разсърдите. Коя е причината, че въ първия случай човѣкъ не се сърди, а въ втория се сърди, не е известна. Това остава тайна. Отчасти човѣкъ може да разреши тази тайна, но не напълно. Въ свѣта сѫществуватъ три вида тайни: тайни на физическия, на духовния и на Божествения свѣтъ. Тайнитѣ на физическия свѣтъ могатъ да се разкриятъ напълно, 100%; тия на духовния свѣтъ — отчасти само, 75%, а тайнитѣ на Божествения свѣтъ всѣкога оставатъ скрити. Обикновениятъ човѣкъ не може да проникне въ тайнитѣ на Божествения свѣтъ. Отидете ли при извора, ще видите, че винаги една часть отъ него остава закрита. Това е мѣстото, отдето водата изтича. Това е главата на извора, т. е. неговата Божествена проява. Искате ли да измѣрите дълбочината и интенсивностьта на извора, свойствата и качествата на неговата вода, застанете на мѣстото, което представя духовната часть на извора, т. е. неговитѣ дробове. Дойдете ли до физическата проява на извора, ще спрете вниманието си върху неговата дължина, т. е. разстоянието отъ главата на извора до морето. Като измѣрвате дължината му, вие не можете да говорите вече за чистота на водата. Можете ли да сѫдите за чистотата на извора отъ водата на рѣката, произлѣзла отъ него? Все има известно уподобяване, но за да опредѣлите, каква е въ сѫщность разликата между физически, духовенъ и Божественъ животъ, вие трѣбва да държите вѫтрешна връзка между Бога и своята душа. Божественитѣ нѣща сѫ всѣкога закрити. За да разберете съдържанието имъ, вие трѣбва да отидете на мѣстото, отдето тѣ извиратъ. Речете ли да ги разкриете, вие ще ги развалите. Нѣкой иска да разбере, какво представя той като човѣкъ, като его. Този въпросъ не се разрешава. Никой досега не е отговорилъ на този въпросъ. Ще каже нѣкой, че е душа, че е его. Това сѫ думи, които не разрешаватъ въпроса. Или ще кажете, че човѣкъ мисли, чувствува, действува, движи се, пѣе, играе. И това още не е човѣкътъ. Човѣкъ не е нито въ мисъльта, нито въ чувствата, нито въ постѫпкитѣ си, нито въ движението. Дойдете ли до Божественото, не пипайте. Нѣкой казва, че иска да се изяви, да покаже, кой е и какъвъ е, да разкрие цѣлия си животъ. Човѣкъ трѣбва да знае, че цѣлата слънчева система даже не може да го побере. Колкото да се разкрива, нѣма кѫде да направи своето изложение. И като знае, какво представя, човѣкъ все пакъ трѣбва да бѫде смиренъ. Смирението е законъ за запазване на енергиитѣ. Съ малко енергия смирениятъ извършва добра работа. Сега, да се върнемъ къмъ тритѣ зрънца, на които се прибавя по единица калория топлина. Отъ топлината пѣсъчното зрънце ще се разшири само. То може да се уподоби на човѣкъ, който е придобилъ голѣмо наследство, но гледа на живота механически. Съ полученитѣ пари той ще си направи кѫща, ще я нареди добре и ще се радва, че може да живѣе охолно. Житното зърно, като получи топлина, ще придобие импулсъ за растене. То може да се уподоби на човѣкъ, който е далъ ходъ на вѫтрешния животъ въ себе си. Отъ приетата топлина въ себе си, зародишътъ на млѣкопитаещото започва да се развива. Това семе може да се уподоби на човѣкъ, който изучава смисъла на живота. Следователно, единицата топлина, съзнателно поставена въ тритѣ свѣта, извършва три различни служби. Живо нѣщо е топлинната енергия, вследствие на което, влѣзе ли въ тѣлото, тя произвежда оживяване, въ сърдцето — въодушевение, а въ ума — свѣтлина. Значи, една и сѫща енергия произвежда три различни резултата, споредъ областьта, въ която прониква. Когато влѣзе въ тѣлото и не намѣри отгласъ, топлинната енергия отива въ сърдцето; ако и тамъ не намѣри отгласъ, тя отива въ ума; ако и тамъ не намѣри отгласъ, отива въ висшитѣ области на живота. Добре е, дето мине, да остави и да вземе нѣщо и да се върне къмъ своя източникъ. Какво ще вземе отъ човѣка? Неговитѣ недѫзи, недоволства, скърби и страдания. Тя ще ги занесе въ ретортитѣ на Божествения свѣтъ, дето ще ги превърне въ нѣщо възвишено и красиво. Това, което хората считатъ безсмислено, въ Божествения свѣтъ се превръща въ нѣщо смислено. И тъй, изучавайте окултната наука, нейнитѣ методи и закони, за да ги прилагате въ всѣкидневния си животъ, да го осмислите и обновите. Това значи, да мине човѣкъ отъ обикновено състояние въ възвишено, въ което всичко преживяно изчезва, окапва, както листата на дърветата. И въ края на краищата отъ човѣка остава коренъ, за основа на физическия животъ, стъбло — за основа на духовния свѣтъ и клоне — за основа на Божествения свѣтъ. На земята човѣкъ може да е билъ виденъ, знаменитъ, но влѣзе ли въ висшия свѣтъ, отъ него оставатъ само три нѣща: коренъ, стъбло и клоне. Като ученици на Велика Школа, отъ васъ се иска геройство, юначество. За да се насърдчите въ тази область, вие трѣбва да проследите живота на революционеритѣ, да видите, съ какво въодушевение сѫ се хвърляли въ борбитѣ. Градъ куршуми се сипятъ предъ тѣхъ и около тѣхъ, но тѣ вървятъ напредъ. Трѣбва ли човѣкъ, който е изпълненъ съ велики идеи, да се страхува отъ живота? Вие сте изпълнени съ велики идеи, а въпрѣки това се страхувате. Вземете примѣръ отъ великитѣ хора въ свѣта, които сѫ излагали живота си за своитѣ идеи и убеждения. Тѣзи хора могатъ да ви дадатъ добри уроци, да ви помогнатъ въ трудни моменти на живота ви. Поради изсичане на горитѣ и избиване на млѣкопитаещитѣ хората се натъкватъ на голѣми страдания, безъ да могатъ да си помогнатъ. Тѣ не подозиратъ, че животнитѣ и растенията представятъ резервуаръ на жизнени сили, за растенето и развитието на човѣка. Съ изтрѣбването на млѣкопитаещитѣ жизнената имъ енергия се разпръсва въ пространството. Понеже хората не могатъ да се свързватъ прѣко съ силитѣ на природата, тѣ се лишаватъ, именно, отъ ония жизнени сили, които възприематъ отъ животнитѣ. Казано е въ Писанието: „Не се свързвайте съ свѣта.“ Това значи: не се свързвай съ илюзиитѣ на свѣта. Сега и на васъ се казва да не се свързвате съ низшитѣ животински прояви, но да използувате тѣхнитѣ жизнени сили. Тѣ сѫ козмически сили, необходими за развитието ви. Като приемате тия сили съзнателно, вие ще примирите физическия свѣтъ съ духовния и съ Божествения. Тѣзи свѣтове сѫ неразривно свързани помежду си. Живѣйте съзнателно и изучавайте мислитѣ, чувствата и желанията си. Не се смущавайте, че не сте постигнали известно желание. Всѣко желание се реализира на опредѣленото за него време. Сѫщото се отнася и до мислитѣ и чувствата на човѣка. Въ това, именно, седи красотата на живота. Отъ васъ се иска внимание, да не пропуснете времето за проява на дадена мисъль, на дадено чувство или желание. Пропуснете ли времето имъ, ще изпаднете въ такова положение, че на 30 годишна възрасть ще пожелаете това, което е за 80 годишна възрасть; или, на 80 годишна възрасть ще пожелаете това, което е за 30 годишенъ човѣкъ. Спазвате ли съответното време за всичко, вие ще придобиете особена пластичность и здравина на тѣлото си, които ще се отразятъ благотворно върху живота на душата и на духа ви. Искате ли да хармонизирате живота на ума, на сърдцето, на волята, на душата и на духа, турете за основа на живота си идеята за братството и приятелството. Съвременнитѣ хора говорятъ за братство и приятелство, но като дойдатъ до приложение, не издържатъ. Тѣ се натъкватъ на редъ атавистични чувства, мисли и желания, които нарушаватъ чистотата на братството и приятелството. Рѣдко ще срещнете мома или момъкъ, които да запазятъ помежду си братски и сестрински отношения. Въ края на краищата между тѣхъ възникватъ такъвъ родъ чувства и мисли, които помрачаватъ свѣтлината въ тѣхния животъ. Тѣ не трѣбва да се смущаватъ, но трѣбва да се справятъ съ своя атавизъмъ. Какво отъ това, че нѣкой ялъ и пилъ? Трѣбва ли за смѣтка на миналитѣ поколѣния вие да страдате? Други сѫ яли и пили, а вие се нагърбвате да плащате тѣхнитѣ дългове. Въ Писанието е казано, че за всѣко престѫпление се въздава до четвъртия родъ. Единъ отъ древнитѣ пророци е казалъ, че който яде киселецъ, зѫбитѣ му скоминясватъ. Съ други думи казано: който пипа огънь, той непременно ще се изгори. Ако бащата е ялъ киселецъ, и ако е пипалъ огънь безъ участието на сина, само бащата ще носи последствията на своя изопаченъ животъ. Обаче, ако бащата и синътъ сѫ пили заедно, и двамата ще носятъ последствията на своя ненормаленъ животъ. Това не значи, че трѣбва да се страхувате отъ влияния. Каквото да правите, вие сте потопени въ свѣтъ, отъ чиито влияния не можете да се освободите. Благодарете на разумнитѣ братя и сестри, които грижливо пазятъ тѣлата ви, когато вие се излѫчвате въ време на сънь. Ако нѣмаше кой да пази тѣлата ви, вие щѣхте да ги намѣрите ограбени и разрушени. И тъй, дойдете ли до Божественото, спрете се съ всичкото уважение и почитание, безъ да Го отваряте. Ще дойде нѣкой да ви пита, вѣрвате ли въ Бога. Ще кажете на този човѣкъ: Мога да ви говоря върху астрология, хиромантия, графология, но по въпроса, вѣрвамъ ли въ Бога, не казвамъ нито дума. Това е въпросъ, отъ който стоя далечъ, не се занимавамъ съ него. — Сѫществува ли Богъ? — И съ този въпросъ не се занимавамъ. Когато запитали Хермеса, великиятъ Учитель на Египетъ, какво представятъ злото и грѣхътъ, той стисналъ устни и премълчалъ. Ако бѣха задали този въпросъ на нѣкой обикновенъ човѣкъ, той щѣше да извади ножа отъ ножницата си, да разрѣже връвьта, която свързва злото, и ще започне да говори. Не, стане ли въпросъ за злото, ще стиснете устнитѣ си и ще мълчите, както Хермесъ е мълчалъ. Отворите ли устата си, ще я напълните съ нѣщо лошо. Тъй щото, не говорете за злото, но дръжте се за доброто и за красивото въ свѣта. Нека доброто и красивото въ свѣта бѫдатъ мѣсто за почивка въ живота ви. Нека красивото и доброто бѫдатъ вашитѣ рѫководни начала. Съвременнитѣ хора обичатъ да философствуватъ и се натъкватъ на въпроса за душата, която разглеждатъ ту като материално, ту като духовно проявление. Когато говоримъ за душата, ние имаме предъ видъ козмичната душа, която съдържа всички слънца въ себе си. Тѣ представятъ нейни клетки, въ които тя прониква, за да ги движи. Козмическата душа манипулира съ тия слънца, както желае. Следователно, тя е господарка и на материалната, и на духовната имъ страна. Когато сѫществата не съ пробудени още, ние казваме, че козмическата душа е материална. Пробудятъ ли се сѫществата, започнатъ ли да се движатъ, въ тѣхъ се проявява духовното естество на душата. Казваме, че всичко въ природата е одухотворено. И най-после, когато сѫществата започнатъ да живѣятъ смислено, да мислятъ и да чувствуватъ правилно, казваме, че душата проявява своето Божествено естество. Каквото да се говори за душата, каквито теории да четете, въ края на краищата всѣки трѣбва да задържи онова вѫтрешно разбиране, което има въ себе си. Не е важно, че не може да го изкаже съ думи. Важно е, че това понятие, което той има за душата, го задоволява. Христосъ казва: „Скръбна е душата ми до смърть.“ Тѣзи думи изразяватъ материалното състояние на душата. Тѣ подразбиратъ нѣкаква физическа болка. Когато нѣкой счупи ръката или крака си, казва: Заболѣ ме душата. Значи, болката е толкова силна, че се отразява на душата. Мине ли болката, всичко се забравя. Обаче, има състояния, които съ по-страшни отъ всѣкаква физическа болка. Тѣ се отразяватъ на духовното състояние на душата. При онова положение човѣкъ мѫчно забравя това, което е преживѣлъ. Споредъ нѣкои учени душата представя съвокупность отъ умствени способности въ човѣка. Умственитѣ способности сѫ въ зависимость отъ проявитѣ на сърдцето и волята. Значи, душата представя сборъ отъ прояви на ума, на сърдцето и на волята на човѣка. Дойдете ли до френологията, тя разглежда тия прояви по другъ начинъ. Тя изучава умственитѣ способности на човѣка споредъ развитието на различнитѣ мозъчни центрове и отъ тѣхъ вади заключение за интелигентностьта на човѣка. Като ученици, вие трѣбва да работите съзнателно върху себе си, да пресъздадете своя мозъкъ, да преработите неговата материя. Това не се постига въ единъ животъ. Много работа се изисква отъ човѣка, докато постигне съвършенство. Ако изучавате клеткитѣ на човѣшкия мозъкъ, ще видите, че клеткитѣ на моралния човѣкъ се различаватъ коренно отъ тия на обикновения човѣкъ, а още повече отъ тия на престѫпника. Каквото е изработилъ човѣкъ въ единъ животъ, оттамъ нататъкъ ще продължава да работи. Нищо въ природата не се губи. Следователно, дето и да сѫ разпръснати клеткитѣ на даденъ човѣкъ въ пространството, въ края на краищата, когато той отново слиза на земята, всички негови клетки ще се събератъ на едно мѣсто и ще образуватъ новото му тѣло. Въ създаването на човѣшкия организъмъ се крие голѣма мистерия. Когато се казва, че планетитѣ иматъ влияние върху човѣшкия организъмъ, това показва, че тѣ сѫ му дали нѣщо. Това е законъ въ природата. Влияние има само тамъ, дето сѫществуватъ отношения на взимане и даване. Като знаете това, вие трѣбва да бѫдете смѣли и решителни. Това не значи да мислите, че всичко можете да направите. Има нѣща, които човѣкъ безусловно може да направи, но има и такива, които не може да направи. Единъ старъ дѣдо възседналъ магарето си, а редомъ съ него вървѣло едно младо момче и си говорили. Момчето казало: Дѣдо, хайде да си поговоримъ по нѣкои философски въпроси. — Хайде, дѣдовото, азъ съмъ старъ, опитенъ, всичко зная и всичко мога да направя. — Не, дѣдо, макаръ да си старъ, не можешъ да направишъ всичко. — Всичко мога да направя, дѣдовото. — Щомъ всичко можешъ да направишъ, слѣзъ отъ магарето, азъ да се кача на него, а ти да вървишъ пешъ. — Вижъ, това не мога да направя. Следъ нѣколко деня младото момче се качило на магарето си — отивало въ града. То настигнало дѣдото, поздравило го и продължило пѫтя си. Дѣдото го извикалъ и му казалъ: Синко, хайде да поговоримъ за една работа, която може да стане. — Каква е тази работа? — Да слѣзешъ отъ магарето, за да се кача азъ. — Момчето веднага скочило на земята и казало на дѣдото: Заповѣдай, дѣдо, качи се на магарето, азъ мога да вървя пешъ. Значи, това, което за стария е невъзможно, за младия е възможно. Следователно, когато нѣкой се запита, дали е младъ, или старъ, нека си отговори, може ли да слѣзе отъ магарето, да отстѫпи на дѣдото, а той да върви пешъ. Ако може да направи това, той е младъ; не може ли да го направи, той е старъ. Въ дадения случай магарето ще послужи като символъ, съ който ще разрешавате задачитѣ си. Намѣрите ли се на кръстопѫть, кажете въ себе си: Мога ли да слѣза отъ магарето, да отстѫпя, или не мога? Какво правятъ повечето хора? Щомъ се намѣрятъ предъ известна мѫчнотия, тѣ казватъ: Защо ми дойде тази мѫчнотия на главата? Все азъ ли трѣбва да страдамъ? Кога ще се смекчи сѫдбата къмъ мене? Каквито въпроси да си задава, човѣкъ не може да си отговори, защо страда. Не е той единственъ, който страда. Всички хора страдатъ. Той е здравъ, има здрави очи и уши, да вижда и да чува добре; има здрави рѫце и крака, да ходи и да работи; има книги на разположение, да се просвѣщава. Какво повече иска? Наредъ съ него седи слѣпъ и глухъ човѣкъ, който не може да работи, но благодари на Бога и за това положение. Кой отъ двамата стои по-високо? Казано е въ Писанието: „Който изтърпи докрай, той спасенъ ще бѫде“. Следователно, ще дойде день, когато тия двама души ще смѣнятъ положението си: на недоволния ще се отнематъ благата и ще се дадатъ въ рѫцетѣ на доволния. Сега, отъ всички хора се изисква да дойдатъ до съзнателно разрешение на въпроситѣ. Задачата на човѣка не седи въ избѣгване на страданията. Човѣкъ трѣбва да страда, но разумно. Когато страда, той трѣбва на придобива нѣщо красиво. Не е въпросъ да убива желанията си, но да ги облагородява, докато единъ день ги постигне. Красивитѣ желания сѫ бистра планинска вода, която полива всичко, каквото срещне на пътя си. Като не могатъ да реализиратъ желанията си, мнозина се обезсърдчаватъ и започватъ да отричатъ всичко. Тѣ казватъ: Богъ не сѫществува, душа не сѫществува. Ако, наистина, душа не сѫществува, защо хората се занимаватъ съ въпроса за нейното сѫществуване, или несѫществуване? Душата сѫществува, затова, именно, хората се занимаватъ съ нея. Човѣкъ обича да говори за това, което знае. Тази е причината, поради която човѣкъ всѣкога говори за живота, за душата, за добродетелитѣ. Безъ тия нѣща слизането на човѣка на земята е безпредметно. Най-понятна и близка идея за човѣка е тази за живота. Каквото да прави, човѣкъ все за живота говори. Той излиза отъ него и се връща къмъ него. Какви сѫ формитѣ на живота, това не е важно. Формата се опредѣля отъ мислитѣ и чувствата, отъ потика на душата и на духа. Колкото по-мощенъ е духътъ и по-възвишена душата, толкова по-сложна и красива е формата, въ която животътъ ще се излѣе. За да разбере живота въ неговата пълнота и цѣлокупность, човѣкъ би трѣбвало поне за моментъ да влѣзе въ всички форми, да разбере състоянието, въ което се намиратъ. Това, обаче, може да направи само адептътъ, само посветениятъ. Затова е казано на слабия да не се свързва съ грѣшния, да не би и двамата да паднатъ заедно. Само силниятъ може да се свързва съ слабия и съ грѣшния, и то временно, докато ги подигне. Като ученици, отъ васъ се иска силна, съсрѣдоточена мисъль. За да постигнете това, вие трѣбва да правите редъ упражнения и усилия. Запримѣръ, вие сте се наели съ издаване на списанието „Житно зърно“. Какво показва името на списанието ви? Че трѣбва да орете, да сѣете и да жънете. Ако почвата му не е добра, трѣбва да я наторите. Ако има плѣвели между житото, трѣбва да ги оставите настрана, да не се смущавате отъ тѣхъ. Почвата на списанието ви ще се подобри съ увеличаване на материалнитѣ срѣдства. Колкото повече абонати имате, толкова по-добре ще върви списанието. Ако има абонати, които не искатъ да плащатъ, ще гледате на тѣхъ като на плѣвели, които сами по себе си ще отпаднатъ. Работете усилено съ мисъльта си, да заставите абонатитѣ си да плащатъ, а тия, които не сѫ се записали, да се запишатъ. Съ мисъльта си можете да постигнете голѣми резултати. Мощно нѣщо е човѣшката мисъль! Тя прониква навсѣкѫде и преобразява нѣщата незабелязано. Единственото препятствие на вашето списание е материалната му подкрепа За да знаете, какъ ще върви, направете му хороскопъ, да видите, кои планети му влияятъ благоприятно и кои — неблагоприятно. Съ издаване на списанието ще се изпита вашата разумна воля, вашия умъ и вашето сърдце. За всичко това, обаче, се иска искреность и чистота: искреность въ списването му, както и въ прокарването на самото списание въ обществото. — Само свѣтлиятъ пѫть на мѫдростьта води къмъ истината. * 21 Лекция отъ Учителя, държана на 20 февруарий, 1927 г. София. — Изгрѣвъ.
 2. Signs of Manifested Human Consciousness 11th lecture on 27th of December, 1922 - We read essays[1] on the theme of “Elements of the human written tradition”. - We read works on the theme “Signs of manifested human consciousness in its highest form”. - Next time you should write on the theme: “Defining characteristics of the Physical Body”. Imagine that one point signifies human consciousness or the manifested universe. Outside of that point is the unmanifested Universe. Suppose that the matter of the external Universe has different densities, and hence different states. After that, assume that different light rays come out from that given point, i.e. we say that this center, this very point starts to radiate. Every ray represents a separate being. When these beings encounter the external environment, which has different densities and different states, then they will transform their own character. This change in character of these beings is the reason for the differences which exists among them. Differences exist not only among people, but also among spirits, among Angels, as well as among all advanced Beings. What is the reason for this difference? A plethora of external causes. So, to a certain extent, every ray is influenced by its environment. The infinity determines these relationships, and determines the forms of everything that is finite. And so, when you show a certain characteristic (peculiarity), know that it is due to the original environment in which you found yourself. One day, when you return to a given point, your nature will change. Then you will complete your evolution, as it was originally determined. Know that no matter what kind of deviations you make in life, they will not change your path in the least. Many people think, that by meandering in one way or another, they will change their path. No, the esoteric disciple should know that in no way can he change the original direction of his Life. Not only the disciple, but also no being is in a state to change the direction of their path until he achieves his goal. When a snake makes zigzags moves, wriggles with its body, does it change its path or its nature? It does not. Why does it wriggle? To move. Why does the lightning twist? Because it encounters an environment with a different density than the one from which it came. Therefore, every deviation in the human character is due to the fact that one encounters a denser environment than the one in which he moves. A higher density environment offers a strong resistance, which he cannot withstand and deviates from one side to the other. He lives with this deviation, until he encounters another obstacle that will bring him back on the right path. Finally, by drawing a straight line between these deviations, this straight line, determines the direction in which consciousness moves. When one is young, he moves by meandering here to there and thinks that he changes the direction of his path, but, when he gets older, he thinks that he is smarter, that he has resolved his problems. The grownup resolves the problems of his life to the same extent as the young person. Both the grownup and the young person are far from the Truth. Such a difference exists not only between people of different ages, but also for the very same person. For example, human eyes represent two circles, the left eye represent the physical world and the right– the spiritual one. This is the reason why the ray that comes out of the left eye is always pointed towards the Earth, and the one that comes out of the right eye is always pointing upwards. In his evolution one moves from the physical to the Spiritual and from the Spiritual to the Divine world. If someone is moving with lightning speed from the Spiritual to the Divine world and moves several billion kilometers away from the Spiritual world, you will think that this person is close to God. However, if he is seen with a telescope from the Angelic world, they will say that this person is moving very slowly, as a star moves in the sky when seen from the physical world. From the Angel’s point of view, this person is far away from God, but for the people he is close to God. You should know one thing: no matter the speed with which you move, you should aspire upwards, to the Divine world. For this purpose develop everything that is bestowed into your consciousness. Move upward and forward without fear of the deviations you make. The deviations are not falls. Reason philosophically on this topic. When a light ray passes from a rare to a dense environment, or vice versa - from dense to a rare environment, the ray will bend, will deviate from its path. This kind of deviation is also experienced in the human consciousness, when it passes from rare to a dense environment. Therefore, in his current development (individual and social) there are many deviations in his consciousness. When you realize this, be cautious, be careful of these deviations. Modern people, societies and nations are structured in the way in which materialistic worlds are structured. Everyone is moving in circles concentrically arranged around a single center. For example, ten to fifteen people make up one circle and influence each other, as the planets influence each other. Usually those who are closer to the center are moving faster than those who are farther from the center. When you know this, you will notice that nobody can escape the influence of those individuals who enter the same system as one’s own. In this sense, nobody can be independent. People represent groups of individuals, focused on a single center, who influence each other. When the Divine consciousness awakens in someone, he can determine the relationship with those who enter his system. In that conscious relationship with them, he will not dissent, but will assist in a Divine way. Usually to each system of higher Beings, there corresponds a system of lower beings, consequently one should be careful, to know in which way to influence the beings in his own system. Not only do beings within the same system influence each other, but also systems have influence on each other. In that interaction of systems, the Universe grows and develops. In the center of all systems sits the Divine consciousness, the Divine Spirit which regulates everything in Nature and in Life. Each person needs to define himself, to know which system he belongs to, how many people enter this system, what is the speed with which they move in the physical, heart and mental realm, what materials their system is composed of and how many millions of years ago it was formed. The mental state of a person will depend on the state of the whole system, this law is immutable. Therefore, to change the mental state of someone, there needs to be a change in the mental state of all beings who enter the same system. There is a certain connection between all beings of the same system: if you are in America among strangers and is attacked by someone, immediately a person from your system will appear to protect you, will believe you are right. Why would he protect you? Because it is in the interest of the whole system. The larger the system you enter, the greater the number of people who empathize with you. If you enter a small nation, you will have few people who empathize with you. This does not in the least limit the human will but shows that the direction of the human Spirit is precisely determined and must go in this direction, because here are opportunities and conditions for the development of its activity. If someone objects to this order of things, he must return for renewal to the common center. When it is said that the Earth must “fall on the Sun”, this is not meant literally. This means that the Earth must enter new conditions of development, to fall under the influence of a new Sun. Now we will do a mental exercise: imagine that you are moving with enormous speed and entering the Sun. You will be watching who can reach where. This exercise requires a great concentration of thought. How many of you have reached the Sun? With their thoughts, some have reached the middle of the path to the Sun. It's hot in the sun, everyone can't go there. Others remained in the so-called icy, cold area. Others rose to a magnetic belt formed of dense and hollow matter. One of the belts between the Earth and the Sun is called the river of death, through which all souls who go to the other world pass. Anyone can attempt to get through this belt. It is enough for a person to concentrate his thought strongly, to detach from his immediate environment and immediately enter a completely dark area without any ray of sunlight. One can check with the clock how long it took to pass this area. Whoever makes this experiment should be very careful, not to be afraid of the great darkness. On coming out of this belt, one will pass into the next, in the so-called astral belt, where the light is soft, pleasant, as at dawn. On the way back to earth, one will pass through the same belts again. As you can see, between the Earth and the Sun there are different areas, different fields, each of which contains special forces, energies. Between the Astral and Mental worlds there is a so-called ice or electrical region. This region contains a huge supply of electricity that would be able to completely replace the coal we use today for heating. The future race will have methods by which it will be able to harness this electricity to illuminate and heat the entire Earth. As you do this mental exercise, you will be so focused that not only your mind can travel but also your whole consciousness. Then you will feel two currents – one goes from the Earth to the Sun, and the other returning back. In this way, there is a proper exchange between the solar energy and your own. It is good to do this exercise when you are in a bad mood. Second exercise: direct your mind, heart, Spirit, and soul to the Divine Spirit that encompasses everything in the world and ask for assistance in the realization of everything sublime and noble in you. This Spirit embraces all consciousnesses, acting inside and outside of them. Scripture says, "The Spirit of God is moving across all the Earth." Fir-für-fen Tau-bi-aumen 11th lecture of the Master, held on 27 December 1922, Sofia. Encounters in Nature (Youth Esoteric Class. Year II (1922–1923). Volume I. Sofia, 1935) translation - Nevenka Dimitrova [1] The disciples were writing essays on various themes given by the Master Beinsa Douno. They would read these essays at the beginning of every lecture.
 3. Signs of Manifested Human Consciousness Eleventh Lecture held by the Master in front of the Youth Esoteric Course, 27 December 1922, Sofia Fir-fur-fen Tao Bi Aumen Secret Prayer A summary of the topic “Elements of human speech" has been read. The works on the topic “Signs of manifested human consciousness in its highest form” have been read. For next time, write on the topic: “Distinguishing marks of the physical body ". Imagine a certain point signifies the consciousness of man or the manifested Universe. Out of this point is the Universe which has not yet been manifested. Furthermore, suppose the matter of the outer, manifested Universe, has different densities and thence different states. After that, assume that different kinds of beams go out of that particular point, i.e. we say this centre, this point starts to radiate. Every beam represents a separate being. When these beings get in touch with the external environment which has different densities and different states, they will change their character. This change in the character of these beings is the reason for the difference existing between them. There is distinction not only amongst people but amongst the spirits, amongst the Angels, as well as amongst all Advanced Beings. What is this difference due to? It is due to a number of outer reasons. Therefore, every beam is influenced by the environment to a certain point. The infinite determines the relations as well as the forms of the finite. So, when a certain peculiarity shows in you, you should know it is owing to the primary environment you have fallen into. One day, when you return to the given point, your nature will change. Then, you will finish your evolution the way it has been initially fixed. Therefore, you should know that whatever deviations you make in your life they will not alter your way at all. Many people think that by zigzagging to one side or another they could change their way. No, the esoteric disciple must know that there is no way to change the initial course of his Life. Not only the disciple, but no being is capable of changing the initial course of its way until it gains its purpose. When the snake zigzags, coils its body, does it change its course or its nature? No, it does not. Why does it coil? In order to move. Why does the lightning twist? Because it meets a medium of different density compared to the one it moves in. Therefore, each deviation in the human character is due to the fact that he meets on his way a denser medium than the one he moves in. The denser medium shows him big resistance; therefore he cannot withstand and turns off to one side or another. He lives with this deviation until he meets another obstacle to make him return to the right track. Finally, when you draw a straight line between these deviations, this line determines the direction towards which consciousness moves. As long as he is young, one moves by zigzagging here and there, and thinks he is changing the course of his way; when he grows old, one thinks he is smarter, and has already solved his tasks. The old man has solved his tasks as much as the young one has. Both the old and the young man are far from the Truth. Such difference exists not only among people of different ages but also inside one and the same person. For example, the eyes of man represent two circles: the left eye expresses the physical world, and the right one, the spiritual world. That is why the beam that goes out of the left eye of man is always directed towards the Earth; the beam that goes out of the right eye of man is always directed upwards. In its evolution, one moves from the physical to the Spiritual and from the Spiritual to the Divine world. If someone moves with the speed of lightning from the Spiritual to the Divine world and moves several billion kilometers away from the Spiritual world, you might think this man is close to God. However, if he is observed by telescope from the Angels` world, they will say this man moves very slowly, like a star in the sky observed from the physical world. For the Angels, this man is far away from God and for the people, he is close to God. You should know one thing: whatever speed he moves with, a man should have the striving to go upwards, to the Divine world. For that purpose, he must develop everything that is put in his consciousness. Go up and forward, do not be afraid of the deviations you make. Deviations are not falls. Think philosophically on that issue. When the beam of light passes from a thin to a dense medium it will inevitably refract and deviate from its course. The consciousness of man experiences such deviation when it passes from a thin to a dense medium. Therefore, at the present development of man /in his individual and social development/, a number of deviations take place in his consciousness. When he knows that, one must be careful and be aware of these deviations. Present-day people, societies and nations are organized the same way as material worlds are. They all move in circles concentrically situated around a center. For example, ten – fifteen people make one link and influence each other the way planets influence each other. Usually, the ones closer to the centre move faster than those that are further. Knowing this, you will notice that no one can escape the influence of those individuals who enter the same system as his own. In this sense, no one can be self-autonomous. People represent big groups of individuals, concentrated in a centre, who influence each other. When the Divine consciousness in man awakes, he can already define his attitude towards those who enter his system. In his conscious attitude towards them he will not counteract but assist them in a Divine way. Usually, to every system of higher Beings corresponds such a system of lower Beings; consequently one should be careful, to know how to influence the beings from his system. Beings from one and the same system not only influence each other but systems also influence each other. In this interaction of the systems, the Cosmos grows and develops. In the centre of all systems lies the Divine consciousness, the Divine spirit that regulates all things in Nature and Life. Everyone should determine his own status and realize to which system he belongs, how many people enter this system; with what speed they move in physical, cordial and mental respect; of what material their system is made and how many million years ago it was formed. Therefore, the mental level of man will depend on the state of the whole system – this is a fixed law. So, in order to change the mental state of man, the mental state of all the beings with which he enters in one and the same system should be changed. There is a certain connection between all the beings in one and the same system: if one of you is in America among unknown people and he is being attacked by somebody, a person from your system will immediately appear to protect him and defend his right. Why will he protect you? For the sake of the whole system. The larger the system is that you enter; the larger will be the number of sympathizers you may have. If you enter among a small group of people, you will have a few sympathizers. It does not restrict human will at all, but shows that the direction of the human Spirit is strictly fixed and he must walk in this direction because here are given the opportunities and conditions for the development of his activities. If someone opposes this order of things, he must turn back and be swallowed by the common centre. When it is said that the Earth will fall to the Sun, it should not be understood literally. It means that the Earth should enter new conditions of development and fall under the influence of some other Sun. Now let us do a mental exercise: imagine you are moving at a great speed and entering the Sun. Watch yourselves how far each of you could reach. This exercise requires a huge amount of concentration. How many of you managed to reach the Sun? With their thought, some of you reached the middle of the road. It is hot on the Sun; not everyone is able to go there. Some other people remained in the so-called icy, cold area. Others rose up to a magnetic zone made of thick and porous matter. One of the zones between the Earth and the Sun is called Death River by which all souls pass going to the other world. Everyone could try to pass by this zone. It is enough for a man to concentrate deeply in his thought and detach himself from the environment; he will immediately enter a completely dark area, with not a single sunbeam. He can check by his watch how much time it took him to pass by this area. Whoever makes this experiment, must be very careful, and should not be afraid of the big darkness. When he goes out of this zone, he will enter the next one, the so-called astral zone where the light is mild and pleasant like the break of dawn. On his way back to the Earth, man passes by the same zones. As you see, there are different areas, different fields between the Earth and the Sun, and each of them contains specific forces, energies. Between the Astral and the Mental world exists the so-called icy or electric area. It contains a huge reserve of electricity that could completely replace coal that we use nowadays for heating. The race to come will dispose of methods by which it could get this electricity to work for lighting and heating of the entire Earth. While doing this mental exercise you must be concentrated so that not only your thought will travel but also the whole consciousness. Then, you will feel two currents: one coming from the Earth to the Sun, and the other going back. Thus, a correct exchange between the solar energy and your energy takes place. It is good to do this exercise when you are spiritually indisposed. Second exercise: direct your mind, heart, Spirit and soul to the Divine Spirit that encompasses everything in the world and ask for its assistance in the realization of all that is elevated and noble in you. This Spirit encompasses all consciousnesses, and acts inside and outside of them. Because of that it is said in the Scripture: “The Spirit of God floats all over the Earth." Fir-fur-fen Tao Bi Aumen Source
 4. Self – Defining Secret prayer A resume on the theme “The Purpose of Breathing System“ was read. Essays on the theme of “Elements of human speech“ were read. What is the topic for the next time? – “Self-defining in life”. What do you understand under the word self-defining? -For a someone to self-define, they should define their relations towards their surroundings. - Do you agree with this definition? What thing is the defining of the unit? I think that the self-defining of the unit lies in it giving the initial acceleration of things i. e. it brings things on the stage. What does the self-defining of the two? -Polarisation. What is polarization? -Manifestation. 2, the number two, means the matter i.e. the law of material world. In others words, the unit represents forces which set things in the material world, in matter where they find form, i. e. where they are shaped. If one is father of things, two is their mother. One gives the first conscious sparkle to Life. One is the first noticeable cause of things, two – the second noticeable cause. What is the self-definition of number three? –Three is the meaning, the aim to which everything in Life seeks to find. Therefore everyone can say: I am one. Why? Because I display myself. I am two. Why? Because I am nurturing my idea as a mother rears her child. I am three. Why? Because I have an aim which I aspire to, to navigate my idea by. So a person is one, two, three in the same time. All numbers that you use represent relations, powers, reasonable creatures, which are at a different stage in development. In this sense one, and two, and three represent Reasonable beings. When one is said, we understand the collective, the God’s mind, which includes everything in itself. In the pair two great centres incorporate themselves – God’s and Angel’s consciousness. In the triad three centres display themselves - God’s, Angel’s and human’s consciousness. Therefore there is no division in unity; there is only one consciousness in it –God’s. Though in two and three division of the collective consciousness comes. Exactly that’s why when there is word about two, three and more ones, things begin to divide and tear into splinters. What is the self-definition of number four? Number four represents the absolute measure with which all things in the visible world are measured, in the whole Cosmos. When they come to four, cabalists stop. They add 1, 2, 3, 4 and they receive 10: 1+2+3+4 =10. When they add these numbers, they bring about the reverse process – subtraction: they subtract one, two, three and four from ten and get: 10-1=9 10-2=8 10-3=7 10-4=6 Numbers 1, 2, 3, 4 are members of 10 and numbers 9, 8, 7, 6 are derived from the first four numbers. Therefore numbers 1, 2, 3, 4 are self-derivatives of one. What does for a person to define himself or herself as one, two, three and four mean? Which elements are contained in a human being in one number so that he or she can define themselves? There are Spirit, soul, mind, and heart. And then we make out the respective proportion: the Spirit of man is related to his soul in the same way his mind is related to his heart. This proportion we can express in letters: S: S = M: H This shows us that a person should define himself or herself as Spirit, soul, mind or heart. In the same time he self-define as an integral – as a wholesome of four constitutes his or her elements. When the word is about self-definition one must have a clear idea how to define himself or herself. Occult science is a positive, exact science – each word in it corresponds to the main idea. You can’t say that one will define himself or herself. If you say this, the question what will he or she defines himself or herself follows. What will man define himself as – as one, two, three, four or all of them in multitude? If he defines himself or herself as one, i. e. as a main force, one shouldn’t add the properties of two. Can one become two? One can become two only after we break it, only after we break it into two parts. Then we get two times low then one itself. Is two equal to one? You say 1 and 1 makes 2, 1+1=2. So according to you two is two times bigger than one. But we say that there is no number higher than one. How can one be equal to two then? Here it is, you can see wherefrom sophistic has originated in philosophy. You can say that everything can be taken for granted after it is given proof. If it has to be proven, it can be proved very easily by the work of mathematics, that two is bigger than one. When you say that 2+1=3, this is not right too. In mathematics you use today, statements are not true in the absolute sense of the word. Three really is the result of addition of 2 and 1, 2+1, but only if we regard the integers two and one as a constituent elements of one, 1, however not as independent whole numbers. Number three is a composite of the results of number two, 2, plus 1, not of the numbers two and one alone. A teacher comes in a class and says to one of his students: ”Stoyancho, draw a horse over there!” Stoyancho comes to the blackboard and draws a horse. All children from the class say then that Stoyancho drew a horse on the blackboard. What for a horse is this? The drawing doesn’t resemble a horse at all. Can a child from a first grade draw this? If a painter looks at the picture, he would say that this isn’t a horse at all. The same the horse is, the same are the concepts of many contemporary people about God. As children in their pictures make only a draft for the things known, so is the way the contemporary people have various ides for God: they have nothing absolute, nothing clear, definite what God is. So, when the word is about self-defining, what should a person define himself or herself into? A person should define himself or herself in the quest of his or her Spirit, in the vocation of his or her soul, in the reason of his or her mind and the feelings in his or her heart. This explanation for the self-defining is given to you not to be rewritten in a book but to comprehend it for yourselves. This you write down in a book will be only a theoretical self-definition and this you will welcome in you, will be a practical self-definition. The last definition one has given to himself or herself sets one on one or another way. When I say that a person has to define himself or herself that doesn’t mean that they should join a party or identify themselves as members of one nation. For a person to define himself or herself means to be aware of the powers he or she masters, to define the direction to which he or she will direct them towards, to use his or her life reasonably. As you see, the theme I gave you in the beginning of the lecture, for the self-defining, has already been examined. If you have intentions to write about it, you will repeat the thing we talked just now. That is why next time you will write on another topic and that is: “Characteristics of human consciousness, manifested in its highest realization”. When you wrote this composition, I’ll give you some explanation on it. Now imagine that the straight line AB is a one, which has changed its position, instead of being vertical, it has a horizontal direction. As a straight line this unity means different things. If it were examined from geometrical point of view, you would say that the shortest distance between two points. If you look to find it in human’s face, you will find it in several places i.e. if you bring the upper and lower lip together, you will get a straight line. However, if you lip is a little opened and the lips a little apart, they will from an ellipse. The natural position of mouth is to form an ellipse. When the will of man is at work lips come together and form a straight line. That is why the straight line is manifestation of will. And indeed, when a person moves his or hand in front of himself or herself, or aside, stretched or clenched in a fist this movement means manifestation of strength. The position of the hand is a straight line. If hand slides down and takes a passive position, will stops working. Where there is no will, there lines intercept. Angles are formed always at the sides of these lines: angles mean unfulfilled dreams. Therefore the angles of intercepted lines mean bending of will due to which desires have not been fulfilled. Geometry studies angles and categorizes them into right, sharp and obtuse. What does the term angle mean in geometry? -The space between two intercepting lines in a place is called an angle. Is there any idea in this definition? -There is no idea in this definition. We can give another definition for angle then: each unfulfilled dream of a person results into an angle. If there are many angles on the face of a person this means that he or she has many unfulfilled dreams. These angles have different sizes and directions. In the same way they give away the contradictions upon which someone has come. Bending, angles one can encounter in Nature also. For instance, the valleys are formed by interception of the layers. Moreover, each valley is enclosed from both sides in planes, which are foot of the mountain. If we take valley as a place where life makes display of itself, we will make the conclusion that between contradictions there are always conditions for Life to show. If you look at the angle ABC, with its vertex turned upwards, it sets us up before a contradiction, which is contrary to the laws of spiritual life. After sometime this contradiction turns into good for people. If the same angle is turned with its angle downwards, this shows that the contradiction is for Earth i. e. it comes to contradict the Earth’s laws. But if you take for instance two mountain peaks, with their peaks turned downwards, they will cause rain. Therefore for rain to start two contradictions are needed in the Invisible world. An angle, with its vertex turned downwards, signifies creating conditions for a rain. And then, when you come upon a certain contradiction, to a certain returning action, you will know that it is defined through the following law: to each action responds a reaction, and to each action, contraction. Therefore between two evils, between two misfortunes and two contractions, one good is given birth to always. Between two goods one evil is born. That’s why it is said: ”Two goods can't exist at one place”. This law is in force only on Earth. What do evil and Good mean in life? Evil is the least shown Good; Good is the most shown Good. In other words, evil is the beginning to Good and Good is the end of Good. I will prove this statement with the following example: you take one lamb, you slaughter it, roast it and eat it. To you it means a good thing and for the sheep it means evil. After some time, when you become familiar with the great laws of Life. You meet the same sheep in the woods, take it in your hands and carry it to a meadow where it feeds on green grass and say: ”You can stay with me, I will take care of your life, I will keep you, I won't hurl a hand at you. I thank you for the good you did for me in the past. I was not an educated man then but I have a greater light in me, I understand the laws and I want to repay to you. ” This is the end of Good which is the real Good. Evil appears when a person at cases when a person comes in touch with some of his ideas thousand years old. In the past they were good but now they bring evil with themselves. For example, when a fish eats another, this is the way of Nature – it doesn’t do any evil to the fishes. But if today by atavism one man eats another, this is a great evil to both of them. If one fish eats another, the eaten continues to live through the eater but if one person eats another they both die. Therefore the desire of men to swallow another person is evil – this is a desire that has lived its time up - it is a remainder of the remote past upon which a person from time to time encounters. Therefore in nowadays life evil is not more than ideas that have expired in time. And so, what is evil? Evil means old ideas, unrealized attempts in the past. Today all this is avoided. People have tried these ideas in the past; there is no need for them to be repeated. Good means new God's ideas, which give new directions for realization of human wishes. Through good a person addresses his or her strength towards the world of God. When they ask you why a person must not be evil you will say: ”One shouldn’t be evil as not to repeat his or her past. ” Why you must be good? To fulfil the aim in your life, to enter the great world of Being. So evil is the wide road a person should not walk back; Good is the road along which a person already walks to realize his or her wishes in a new, God's way and to realize the meaning of Life. I will explain my idea with the following example: imagine that you have lived some time on the North Pole. Then after some time, with the movement of Earth you move too and you come to the equator. The Time that takes you to come to the equator amounts to twenty -five thousand years. What will happen to you if you return to the North Pole? You will certainly die. Then returning to the past is simply nothing but returning to the North Pole again. What will happen to you if you come back to the North Pole again? You will certainly die. Therefore returning to the past is nothing but a return to the North Pole. In this sense Evil is nothing but an Ice Age, Ice period which brings Death to the human beings. Once there were conditions for Life but today these conditions do not exist. If someone come upon these conditions today, he or she will certainly die. This is a return to the beginning. To return back means death: to go ahead this is Life. That's why nobody can not and should not return to the road upon which he or she has walked on. Why? Because the conditions of Life have already been altered. Now you know what evil and Good is. These thoughts are necessary to cast more Light in the human's consciousness. If Light of the consciousness is bigger we can talk already for alertness of human consciousness. What is consciousness? Much is written on this matter in many philosophical and occult books that you can read. In a few words, consciousness means a store of positive Knowledge, invested in Spirit, soul, mind and the heart of human beings. Having this knowledge he or she have clear idea for things and knows in each case how to act. A man that is conscious never does wrong. He or she benefits from his previous experience due to which today nobody in whatever way do permit themselves to do wrong. Man unconscious of his or herself can do wrong but only to the point of gathering enough experience, until his consciousness wakens. The word consciousness is formed by the Latin root conscience (знание, съзнание), the suffixes -ous, -ness in Bulgarian this is expressed by the prefix su-, which is correlated with the second Latin meaning of the world – suchastie (Bulg.), which assumes many items and people gathered at one place. In Bulgarian this idea finds its expression by using suffix instead of prefix. Therefore the meaning of consciousness is to make a link between the consciousness of the God's and human’s Spirit, to make a bridge to connect the God's and human's world. So, self-defining is expected by all of us. Unless you do not self-define, you can't talk a comprehendible language. Whatever is spoken to you, in whatever fashion you cannot comprehend it. When you self-define, you will be addressed in a mathematic language and this language you will understand. Mathematic language is short, clear and strictly defined. There are no repetitions, superfluous words and ambiguity of sense. When you define the relation in that your Spirit, soul, mind and heart are to the First Cause, you will be completely defined. Self-defining is a matter of consciousness. To accomplish this aim you have to read what the ancient authors have written on the topic of consciousness and self-consciousness and after that I will talk on this matter. If you know different languages then on your consciousness was written in German and French and in English. You can read and broaden your knowledge. You have to study the manifestations of consciousness not only as a philosophical, an abstract thought but also as an application – third and super consciousness – fourth. In whatever period of the spiritual life one finds himself or herself such an expression his or her life will have on the earth. But you have to know that consciousness can't be defined outside man. Some philosophers say that consciousness is the person himself or herself. No, a person is more than consciousness. Consciousness is an element that goes in the person but not in the individual itself. What is the difference is there between cognition and consciousness? Cognition is a superficial thing and consciousness is inward, acquired through long experience – it is a positive knowledge. To have knowledge about sugar means to have read somewhere about it, that it is white, that it is sweet and that it easily dissolves in water. To be conscious of the substance sugar means that you have seen it, you have tasted it, you have dissolved it in water. Cognition means to know things in embryo – consciousness their gradual development until they grow up. Until it grows, fruit goes through four gradual phases: consciousness, self-consciousness, subconscious and superconscious. When fruit is ripe we reach a state of superconscious. The four phases of consciousness represent the different Angle's Hierarchy. In some respect Angels stay higher than Gods do. They don't wrestle among themselves as Gods do. Because of their purity, they are a means God's Spirit. Read; think over consciousness, to be able to realize the sense of this concept. Under the concept of consciousness some philosophers understand the meaning of things. They are not far from Truth in this respect. Some philosophers under the word consciousness understand the form of things. When they consider consciousness in this sense, they depart from the Truth because the idea for consciousness in their minds alters. Secret prayer Source
 5. Law Of Interrelations Ninth Lecture of the Master, given to the Youth Esoteric class on the13th December 1922, Sofia Fir-für-fen Tau-bi-aumen Secret prayer The writings on the topic "The Function of the respiratory system" were read. For the next time write about the topic: "Elements of the human speech". Figure 1 Now, let's take the first straight line АВ. It is not formed randomly, but has come from some rational source, from some rational being. In that case its formation is due to a known cause. How is the straight line defined in geometry? (- It is defined as the shortest distance between two points that’s a straight line.) Or the straight line represents a process, done with the least expenses. From the line AВ down we draw a perpendicular ОС. After that we draw the curving MN, as we suppose, that it comes out from the same centre, from which the straight line ОС goes. What is the length of the line MN compared to the perpendicular ОС. The line MN is longer than ОС, because it is curving. Let's assume that the line ОС represents a propeller of an airplane. What happens to the airplane, if the propeller amplifies, accelerates its motion? The airplane begins to go up. What happens to the airplane, if the propeller slows down its motion? The airplane begins to go down. What is the relationship between the energies in the two cases? When going up the airplane prevails over Earth’s gravity; when going down, this gravity no longer opposes its motion. Figure 2 Assume now, that the curves А and В (Figure 2) are conditions, in which Life can manifest itself. We assume that the curve А presents a mountain place, exposed to strong winds. A friend of yours planted plums at that place and says that as the plums begin to grow and ripen, will give you some. The curved line В represents a valley, in which another friend of yours planted plums and promises that when they ripen, he will give you some. Which of the two friends of yours has a greater possibility of fulfilling his promise? - The one living in the valley. What are the chances from one to a hundred of fulfilling his promise? If you have one sick person, where should he live, in order for him to be cured sooner – on the hill or in the valley? On the hill, he will recover sooner, than in the valley. Therefore the unfavourable conditions in that respect are favourable in another; and the conditions favourable in one respect are unfavourable in another. So, the law can be deduced that: after every misfortune comes a good fortune. In explaining of that law, I will give you an example: you are sick, and expect plums from your friend, which he promised you. Your friend who is living in a mountain place А. You wait a day, two days, a week, two, a month, he sends you nothing. One day, you decide to go to him yourself to check why he does not send what he promised. You go to him and you both enter into explanations. He guides you around his estates, shows you his gardens, and tells you under what conditions the trees are cultivated and, in these explanations, and walks you stay with him the whole month. Meanwhile, under the influence of the pure mountain air your illness disappears, you totally recover. I ask which is more valuable in that case – plums or health. Here, one misfortune of yours is followed by one good fortune. The law of interrelations works everywhere in Nature and can mathematically defined determine what the ratio of one quantity is to another. Assume that somebody promises to do you a favour with something. The phrase to do a favour is a positive one. In that case, can you define what are the chances from one to a hundred of someone doing you a favour? Sometimes, out of a hundred promises only one or two can be carried out; this proves that the individual, who promises, finds himself under conditions of the physical world. Sometimes, out of a hundred promises, ninety-nine can be carried out; this proves that the individual finds himself under conditions of the world of Angels, where the possibilities for realization of the given promises are greater. At last, out of a hundred promises a hundred and one can be carried out; this means that the individual finds himself under conditions of the Divine world. So, you can see what the possibilities for the realization of ideas in the physical, Spiritual and the Divine world are. There is a certain interrelation between these possibilities. This can be easily defined if a person knows in advance where the given energy that will be harnessed to work comes from. The source of the energy determines the possibilities. This means that there is a certain interrelation between the energy and the possibilities, which this energy contains. Therefore, in the physical world the possibilities of the realization of a promise can be one or two to one hundred. For example, you want to meet a rabbit in the forest; the possibility of meeting is only one to a hundred. So, there is a small possibility of meeting it, many conditions can prevent this meeting. You want to meet somebody, who promised to meet you; the possibility is only two to one hundred of meeting him, all of the rest of the cases to one hundred are exceptions. And this is why we say, a man who promises a lot, fullfils little. If you come to the Angelic world, out of a hundred promises, ninety-nine promises are fulfilled. In this world even the most sublime Beings find themselves under conditions, where the chances of fulfilling promises successfully are ninety-nine to one hundred, and with a one in a hundred exceptions. But in the Divine world, there is not even one exception of failure, there out of a hundred promises, hundred and one promises are fulfilled. Angels are concerned with the life of the plants. If somebody starts out to dig a field and to plough it and sows it for ninety-nine years, the field will yield crops just as many times as he has sown it; at the hundredth time, this man gives up ploughing, and he does not sow the field. Do you think that this field will yield crops? It will yield nothing. That namely is one exception in the world of Angels. In the Divine world, if somebody refuses at the hundredth time to sow the field, a hundred people will force him to sow it. Whether he wants it or not – this man will sow the field and not only a hundred times but even a hundred and one times. In the Divine world no exception are permitted. Whether a man or spirit, if you deal with the laws of the Divine world, no exception is allowed. And, so, after every happy occasion in Life comes an unhappy occasion. To every mountain, corresponds a certain valley – this is the law of Nature. So it is when somebody descends, that means, that he is standing on a high place; when he climbs, he is in a low place. The climbing up of a mountain demands an upsurge in the human Spirit; the going down in the valley demands a man’s attention. In the two cases there are obstacles, but those, which man encounters in climbing up are bulging out and protruding; and these, which make the man go down, are concave. These obstacles will make someone find the source. - "What if I bend to the left or to the right?" –No bending can happen. Only one thing is possible: either to climb up or to go down. In this respect, there is a law in Nature, and namely: after every happy occasion comes an unhappy occasion, after happiness follows sorrow. Sorrow and Happiness are two different states, through which the human soul must inevitably pass. Can Sorrow and Happiness be provoked by one and the same cause or to be experienced by the same person? Happiness is a mountain peak, and sorrow – is a valley. Therefore it is said, that the one who suffers, goes down into the valley. As he reaches the valley, a man begins to plough, dig, to sow, as a result of which his hands are covered in blisters. The difference between the mountain peak and the valley is the same as is between Happiness and Sorrow. The mountain air is thin, pure and cold; the air in the valley is dense, impure and warm. Planting in the valley is more lush, abundant, and on the top - weaker, and scarcer. Can a person be constantly happy? No, he cannot. If you look at the musical notes, you will see, that they are whole, half, quarter, octant etc. Each of them lasts for a strictly defined time. Between each note and the duration, there is a certain interrelation. On the basis of that law, happiness and sorrows have a duration of a set time. Some happiness and sorrow last only a moment, equal to the duration of 1/64, 1/32, 1/16, or 1/8 note. Sometimes, their duration is longer, equal to quarter, half and a whole note. Some happiness and sorrow have an echo, due to which they last more than the defined time for them and we say they are long lasting. Happiness and sorrow in Life are only fleeting, and we say when they last long this is because of their echo. For example, someone hits you; the pain you feel is a result of the first strike. If the pain is still there, it is a reflex of the first strike. So, between the intensity of the energy and the duration of time there is an interrelation. As we are aware of that, you can estimate mathematically how much time – in hours, minutes or seconds – a certain pain will last. It is necessary to know the strength, with which the strike hits. It is noticed in this case, that the pain gradually lessens – in the first moment it was strongest, but this moment does not repeat itself. The law of interrelations is applied everywhere in Nature and Life, but you have to study it, so that you can make use of it in a sensible way. You know for instance that suffering lasts a moment only and after that it’s followed by its echo, which goes on for hours, weeks and months. Right here you will apply your will! When you have a toothache , you will know that the pain lasts for moments only; that’s why with the strength of your will, you will try to stop the reflections of this pain. What do people do nowadays? When a tooth aches or when they get a disease, they say: „I know that I will be ill at least a whole week." And so it happens - they consciously succumb to the reflection of the disease. No, one should know, the reflection of the illness lasts only a few moments, and it depends on someone’s mental state how long the reflection of the illness will last. It can be determined mathematically what part of the second will continue a given suffering or a certain pain. Thus, when you are overcome by certain kind of a suffering, you remind it that that it is short lived, not to let it linger for hours and days. As you say so, the pain will go away. The same happens also with Happiness – it is a short-lived one. Even if you want to keep it for a long time, it leaves, because in your mind the thought is already well formed that it will leave soon. And indeed, it becomes so. As you can see, there is an interrelation between thoughts and wishes: after each strong thought there comes a feeble character manifestation within a person, after every noble feeling some weakness is manifested. As you know, you must be ready to face these things in a calm way. As you climb up to the top, you know, you must definitely get down. It’s required for you to be careful, to be always ready, to beon the alert. And then, if you have taken care you will get down slowly, calmly; otherwise you take the risk of falling. After a bad feeling and after every bad thought you need to show some strong, lofty thought and a noble feeling. In this way, Nature is bringing balance in all manifestations of Life. The cause of these abrupt changes is due to the fact, that we are interconnected with worlds, higher or lower than ours, which influence us in one way or another. When we are sad or we break the balance in Nature, help comes from the world of Angels, until this balance is restored. As our disposition is lifted up, from the Lower world come beings to rob us and we lose all we have gained. Therefore, with every violation of the Divine arrangement and order from your side, On behalf of you, highly conscious beings come to recover that balance. If you are worthy or not for that help, they will not ask you to pay. The purpose is to put order in Nature, to restore its original condition. Then to what is success owed and people’s failure? Before answering that question, you must ask yourself what success you expect - material, spiritual or intellectual? Have you asked yourself exactly what you would like to be or what you want to obtain? Often thoughts, wishes and feelings come to you, which are not yours, and as you are not aware of this, you want to make them come true at all costs. For example, you read some author and when you finish his book, you feel a strong desire to be a poet or a writer like him. This is not your thought, but this was a former wish of the author of that book to become a poet or a writer. He wished that so strongly and achieved it, but you cannot become a poet. Why? You are not programmed for these sufferings, for this road, through which this author passed. Be sure that this wish will disappear soon – because this was a wish of another person. Until this author became a poet, only he knew what pains and sorrows and hardships he overcame. How many times he became discouraged and encouraged again, how many times he despaired and was so near to suicide, how many times he was catcalled and mocked! This nobody knows – here is the result. We read a book, admire and we dream to be poets like him – but how, in what way can we achieve if we are not interested. The poet must go through much suffering, there's not a poet in the world, who has not suffered. And here the law of interrelations has been followed, and namely between the suffering and the achievements. Therefore between the physical, heart, mental and will-powered life of a person there exists a certain interrelation. With regard to this interrelation, it can be precisely worked out, how long it takes for the extreme materialist can become an extreme idealist. Years ago, a lawyer came to me from Varna, a socialist by conviction, and we discussed different questions, I told him, that after four years there wouldn’t be a trace of his present convictions. - „No, he said, this is not possible, I am a convicted socialist!" - „Write down what I say, and you will check whether I speak the truth.“ After two years, he married, he had a daughter. He lived well with his wife, and he loved her. One evening, he went to a meeting and came home a little later than usual. His wife was home, working on something; when she felt sleepy, she went to bed and left the light on. By accident, the light fell over, so that the gas spilled on her bed and she was burned. The sorrow and suffering for his wife changed him totally and he became strongly religious, and forgot all his socialist ideas. Soon after that, he was expelled from the socialist circle. When he met me one day in Varna, he said to me: „Just imagine, what you predicted for me, has happened! Nothing is left now from my first convictions.” I say, as you know the law of interrelations, all of you must be very careful, not to break the great laws, because you will fall under other laws, which won't spare you. In the Holy Scriptures it is said: „The one, who stands up high, must know that he will fall. The one who falls, must know that he will stand up again." Now you need to reflect correctly, maturely, to know that, with regard to the esoteric science nothing happens by accident, nothing is arbitrary. The esoteric science is positive, it considers all elements, and Nature works with it. If a person complies with the laws of this science, he can avoid many troubles in his life. To what are these troubles owed in Life and in Nature? They are owed to a certain violation of one of the great laws. Figure 3 Now I will show you the four graphical regions of the manifested Life (Figure 3). The straight line А shows the physical life, the straight line В- the life of the heart, the straight line С- the mental and the straight line D – the will-powered life of a person. The Energy, which is developed in the first cycle of man's life when he grows physically, is precisely determined in quantity and time of duration. After that, this energy goes in the second cycle of one’s life, when he develops emotionally. From there on, the energy goes into the third period when one develops mentally. At last it enters in the fourth period – in one’s life of will power. When it reaches the bottom, the energy takes a reverse movement upright and makes a circle, one turn of the powers. Knowing this thing, it can be calculated mathematically after how many years, how and where this energy will be seen. Also it can be said to what extent this energy will be visible and what results it will produce. This explains why the wishes, impulses, aspirations of a person show up periodically. A young man wishes to learn, to evolve mentally. He begins to learn and work in this direction for two or three years. After that, his impulse for studying is gone, and he moves to another desire. After a certain period of years, he is again in front of his first desire to study. This depends on the law of interrelations. The time is dependent on the will, the strong thought, the strong feeling. For example, the length of time during which the man will study depends on the intensity of the desire to study. If some special obstacles appear for the fulfilment of this desire, one suffers, and feels unhappy. The obstacles are a reason why some laws are broken. When you are young, you must research, to estimate how long a thought will last in you and after how long it will show up again. So, because of the law of interrelations that after happiness will follow unhappiness; after every sickness will follow health. Under the meaning of the word illness, I am not meaning normal illnesses, when one aches physically, but I speak about those conditions, which are provoked by the violation of the harmony between feelings and thoughts. Everyone of you must ask himself whether he has defined himself by the law of interrelations. You have to define yourself. The one has not self-defined, remains forever in the barn. The one who stays in the barn, he wins nothing, but he also loses nothing. Do you know what the self-defining is? If you do not know, write next time about the topic „Self-definition in Life". You must define yourself, because soon you will be in front of esoteric customs, where they will examine you thoroughly. When they find that you wear stuff, for which you did not pay duty, they will take them away and they will fine you. They will examine you with an X-ray device, to find out what you carry in yourself. So because they will examine you outwardly and inwardly, they will take away even the least excess, that is found in you. So, throw away all unnecessary things, so that you are not fined. In this sense, to define yourself means to throw away all your excess, all your unworthy stuff, which will cause you suffering and pain and trouble, and keep only those matters, which cause you Happiness and Joy and with which you can work. The esoteric science with which you are engaging, is positive, but at the same time a dangerous science. Once you have enrolled in that School, you have the privilege to be taught that science in the lightest, acceptable form for you. If you were in some other time, there is no way you would not have been accepted into the School in any way. In ancient times they did not accept disciples younger than 33 years old. That's why you must be cautious not to play with the laws of Nature. Nature’s laws are alive, and conscious, they cannot be transgressed. When it’s about esoteric forces, esoteric laws, the disciple must know that games are not allowed. I don’t want to scare you. The fear is necessary, but not that ordinary fear. The disciple must have a reverent feeling to the Great, to the Divine in the world. If this Divine feeling of respect is not developed in him, it will be replaced with fear. This fear I call Divine, sensible fear. In such fear, all noble feelings in a person can grow. The one who consciously studies the esoteric science; develops in himself courage, decisiveness, initiative, diligence and capacity for work. As you make a mistake, do not excuse yourself by blaming the conditions, by blaming your mother and father, but always be ready to correct your mistake. Leave aside your mother and father. When you work consciously and with Love, you are in a state to use the conditions and to create out of yourself what you wish. When you make a mistake, correct it right away. As you correct your mistake, walk again straight ahead again. As disciples you must study the esoteric chemistry, to know what elements your blood needs. If iron is not sufficient, in your blood, you should somehow provide it. Otherwise, the lack of iron in your blood will impart more feebleness, variability to your character. If there is little gold in your blood, you will be deprived of nobility in your character. So this means that every new element, imported in your brain, in your heart or the will power, gives a new direction in your activities. Study the chemistry well, so that you can transform your forces inside yourself. Then you will know how to temper the iron in you – from soft iron to turn it into steel. Some of you need hardness in your character, others need softness, third - nobility, fourth - consistency, fifth – Love for God, sixth - mercy, prudence, imagination and so on. Everybody can say about himself: „One is enough." He must find out what he lacks, and then seek a method of obtaining this element which he lacks. Everyone needs one thing, but this thing is of big importance for his development. This is the important thing which he learns from the law of interrelations. Secret prayer (prayer in secret) Fir-fur-fen Tao Bi Aumen translation - Nevenka Dimitrova
 6. A Law Of Interrelations Ninth Lection of the Teacher, held to the Youth Occult class on the13th December 1922, Sofia Fir-für-fen Tau-bi-aumen Secret prayer The writings on the topic "The Function of the respiratory system" were read. For the next time write about the topic: "Elements of the human speech". Figure 1 Now, let's take the first straight line АВ. It is not formed randomly, but has come from some rational source, from some rational being. In that case its formation is due to a known cause. How is defined in geometry the straight line? (- The shortest distance between two points is called a straight line.) Or the straight line represents a process, done with the smallest expenses. From the line AВ down we draw a perpendicular ОС. After that we draw the curving МИ, as we suppose, that it comes out from the same centre, from which the straight line ОС goes. What is the length of the line МИ compared to the perpendicular ОС1. The line МИ is longer than ОС, because it is curving. Let's assume that the line ОС represents a propeller of an airplane. What happens to the airplane, if the propeller amplifies, accelerates its motion? The airplane begins to go up. What happens to the airplane, if the propeller slows down its motion? The airplane begins to go down. What is the relation between the energies in the two cases? When going up the airplane passes through gravity; when going down, this gravity already does not resist. Figure 2 Assume now, that the curves А and В (Figure 2) are conditions, in which Life can evince. We assume that the curve А presents a mountain place, exposed to strong winds. One friend of yours planted plums at that place and says that as the plums begin to grow and ripen, will give you some. The curved line В represents a valley, in which some other friend of yours planted plums and promises that when they ripen, he will give you some. Which of the two friends of yours has a bigger possibility of fulfilling his promise? - The one living in the valley. What are the chances from one to a hundred of fulfilling his promise? If you thus have one sick, where must he live, to be cured sooner – on the hill or in the valley? On the hill, he will recover sooner, than in the valley. Therefore the unfavourable conditions in that relationship are favourable in other relationships; and the favourable conditions in one situation are unfavourable in other relationships. Hence, there can be issued the law that: after bad luck good luck comes. In explanation of that law, I will give you an example: you are sick, and expect plums from your friend, which he promised you. Your friend lives in a mountain place А. You wait a day, two days, a week, two, a month, he sends you nothing. One day, you decide to go to him by yourself to check why he does not send what he promised. You go to him and fall in explanations (not clear meaning!). He guides you around his estates, shows you his gardens, and retells you under what conditions the trees are cultivated and in these explanations and walks you stay with him the whole month. Meanwhile, under the influence of the pure mountain air your illness disappears, you totally recover. I ask which costs more in that case – plums or health. Here, one misfortune of yours is followed by one fortune. The law of interrelations works everywhere in Nature and can mathematically be defined as an interrelation of one quantity to the other. Assume that somebody promises to do you a favour with something. The phrase do a favour is positive. In that sense, can you define what are the chances from one to a hundred of someone doing you a favour? Sometimes, out of a hundred promises only one or two can be carried out; this proves that the individual, who promises, finds himself under conditions of the physical world. Sometimes, out of a hundred promises, ninety-nine can be carried out; this proves that the individual finds himself under conditions of the world of Angles, where the possibilities for realization of the given promises is greater. At last, out of a hundred promises a hundred and one can be carried out; this means that the individual finds himself under conditions of the Godly world. Hence, you see what the possibilities for the realization of ideas in the physical, Spiritual and the Godly world are. There is a certain interrelation between these possibilities. This can be easily defined if a person knows beforehand from where this certain energy flows out, where it will be harnessed into work. The source of the energy defines the chances. This means that between the energy and the possibilities, which this energy contains, there's a certain interrelation. Therefore, the possibilities of the physical world for the analysis of one promise can be one or two to one hundred. For example, you want to meet one rabbit in the wood; the possibility of meeting is only one to one hundred. Thus, meaning although there is a small possibility of meeting it, many conditions can prevent this meeting. You want to meet somebody, who promised you this meeting; the possibility is only two to one hundred of meeting him, all of the rest of the cases to one hundred are exceptions. And this is why we say, a man who promises a lot, carries out less. If you come to the world of Angles, there of a hundred promises, ninety-nine are carried out. In this world even the most sublime Creatures are under conditions, the chances of carrying it out successfully are ninety-nine to one hundred, and with an exception of one to one hundred. But in the Godly world, there is not even one exception of unsuccessfulness, there out of a hundred promises, one is carried out. The angles deal with the life of the plants. If somebody starts out to dig a field and to plough it and sows ninety-nine years ahead, the field will yield crops just as many times as he has sowed it; at the hundredth time, this man refuses to plough and he does not sow the field. Do you think that this field will yield crops? It will yield nothing. That namely is one exception in the world of Angles. In the Godly world, if somebody refuses at the hundredth time to sow the field, a hundred men will make him sow it. Want or not – this man will sow the field and not only a hundred times but even a hundred and one times. In the Godly world no exception are permitted. Whether a man or spirit, if you deal with the laws of the Godly world, no exception is allowed. And, so, after every happy occasion in Life comes one unhappy. To every mountain, corresponds a certain valley – this is the law of Nature. So it is when somebody descends, that means, that he is standing on a high place; when he climbs, he is in a low place. The climbing up of a mountain demands an upsurge in the human Spirit; the going down in the valley demands a man’s attention. In the two cases there are obstacles, but these, which make man climb up are bulging out and protruding; and these, which make the man go down, are concave. The obstacles will make man find a spring. - "What if I lean to the left or to the right?" –Nothing can happen. One is possible: either to climb up or to go down. In that relation, there is a law in Nature, and namely: after every happy occasion comes unhappy, after happiness follows sorrow. Sorrow and Happiness are two different states, through which the human soul must inevitably pass. Can Sorrow and the Happiness be provoked by one and the same cause or to be experienced by one person? Happiness is a mountain peak, and sorrow – a valley. Therefore it is said, that the one who suffers, goes down into the valley. As he reaches the valley, a man begins to plough, to hoe down, to sow, as a result of which his hands are covered in blisters. The difference between the mountain peak and the valley is the same as is between Happiness and Sorrow. The mountain air is diluted, pure and cold; the air in the valley is dense, impure and warm. Planting in the valley is more luxurious, exuberant, and on the top - weaker, rarer. Can a man always be happy? He cannot. If you look at the notes, you will see, that they are whole, half, quarter, octant and etc. Each of them lasts for a strictly defined time. Among each note and the time, there is a certain interrelation. On the basis of that law, happiness and sorrows have a set time duration. Some happiness and sorrow lasts only a moment, equal to the duration of 1/64, 1/32, 1/16, 1/8 note. Sometimes, their duration is longer, equal to quarter, half and a whole note. Some happiness and sorrow have an echo, due to which they last more than the defined time for them and we say they are long lasting. Happiness and sorrow in Life are only fleeting, and we say when they last long this is because of their echo. For example, somebody hits you; the pain you feel is a result of the first strike. If the pain is still there, it is a reflex of the first strike. So, between the intensity of the energy and the continuance of the time there is an interrelation. As we are aware of that, you can estimate mathematically how much time - hours, minutes or seconds – a certain pain will last. This is necessary to know the strength, with which the strike hits. It is noticed in this case, that the pain gradually lessens – in the first moment it was strongest, but this moment does not repeat itself. The law of interrelations is applied everywhere in Nature and Life, but you have to study it, so that you can sensibly make use of it. You know for instance that suffering lasts a moment only and after that comes its echo, which is goes on for hours, weeks and months. Right here you will apply your will! When a tooth aches, you will know that the pain lasts for moments only; that’s why with the strength of the will, will take away the reflexes of this pain. What do people do nowadays? When a tooth aches or when they get diseased, they say: „I know that I will be ill a least a whole week." And this is happens - they consciously wield to the mirror of the disease. No, a man must be aware, how long the reflexes of the illness lasts only few moments, and it depends on the mental state of the man how long will be present the reflexes of the illness. It can be determined mathematically what part of the second will continue a given suffering or a certain pain. Thus, when you are overcome by a kind of a suffering, you remember that that it lasts for a short time, not to let it be forgotten for hours and days. As you say so, the pain will go away. The same happens also with Happiness – it is a short-term one. Even if you want to keep it for a short time, it leaves, because in your mind the thought is already well formed that it will leave soon. And indeed it becomes so. As you watch, there is an interrelation between thoughts and wishes: after each strong thought there comes an instance of personality of man, after every noble feeling some weakness is expressed. As you know, you must be ready to face these things in a calm way everywhere. As you climb up the top, you know, you must get down at any cost. It’s for sure that some of you want to be careful, to be on the alert. And then, if you have taken care you will get down slowly, calmly; otherwise you take the risk of falling. Every bad feeling and after every bad thought you will show some strong, lofty thought and a noble feeling. In this manner, Nature is bringing in balance in all missions of Life. The cause of these abrupt changes is due to the fact, we are interconnected with worlds, higher or lower than ours, who influence us in one or other way. When we are sorrowful or we break the balance in Nature, from the world of Angles comes help, so long that this balance is regained. As lifted up our distribution place is lifted up, from the Lower world come beings to rob us and we lose all the gains. Therefore, with every breaking of the Godly arrangement and order on behalf of you Sensible beings come to recover that balance. If you are dignified or not for that help, they will not ask to pay. The purpose is to put order in Nature, to restore its first condition. Then to what is success owed to and the bad luck of people? Before answering that question, you must ask yourself what success you expect - material, spiritual or mental? Have you questioned yourself exactly what you would like to be or what you want to obtain? Often come to you thoughts, wishes and feelings, which are not yours, and as you do not know that you want to make them come true at all costs. For example, you read some author and when you finish his book, you feel a strong wish to be a poet or writer like him. This is not your thought, but this was a former wish of the author of that book to become a poet or writer. He wished that so strongly and achieved it, but you cannot become a poet. Why? You are not assigned for these sufferings, for this road, through which this author passed. Be sure that this wish will disappear soon – so this was a wish of another person. Until this author became a poet, only he knows what pains and sorrows and hardships he overcame. How many times he discouraged and again encouraged, how many times he despaired and was so near to suicide, how many times he was catcalled and mocked! This nobody knows – we are in front of a result. We read a book, admire and we dream to be poets like him - how, in what way can we achieve if we are not interested. The poet must go through much suffering, there's not a poet in the world, who has not suffered. And here the law of interrelations has been adhered to, and namely between the suffering and the achievements. Therefore between the physical, hearty, mental and will-powered life of a man there exists a certain interrelation. With regard to this interrelation, it can be precisely evaluated, after how long the extreme materialist can turn into an extreme materialist. Years ago, a lawyer came to me from Varna, a socialist by conviction, and we discussed different questions, I told him, that after four years there won't be a trace of his present convictions. - „No, this is not possible, I am a convicted socialist!" - „Write that, which I say, and you will check whether I speak the truth.“ After two years, he got married, he had a girl. He lived with his wife well, loved her. One evening, he went to a meeting and got home a little later than usual. His wife was home, working on something; as she felt sleepy, she went to bed and left the light on. By accident, the light fell over in a way, so that the gas spilled on her bed and she was burned. The sorrow and suffering for his wife changed him totally and he became strongly religious, forgot all his socialist ideas. Soon after that, he got expelled from the socialist course. As he met me one day in Varna, he said to me: „Imagine, what you predicted to me, this happened! Nothing was left from my first convictions.” I say, as you know the law of interrelations, all of you must be very careful, not to break the great laws, because you will fall under other laws, which won't spare you. In the Script it is said: „The one, who stands up high, must know that he will fall. The one who falls, must know he will stand up." Now you are required to reflect correctly, maturely, to know that, with regard to the occult science nothing happens by accident, arbitrarily. The occult science is positive, it considers all elements, and Nature works with it. If it complies with the laws of this science, a man can avoid many troubles in his life. To what are these troubles owed in Life and in Nature? They are owed to a certain violating of one of the great laws. Now I will present to you the four graphical regions of the manifested Life (Figure 3). The straight line А is showing the physical life, the straight line В- the hearty, the straight line С- the mental and the straight line О – the will-powered life of man. The Energy, which is developed in the first cycle of man's life when he grows physically, is exactly distributed in quality and time of duration. After that, this energy goes in the second cycle of a man's life, when he develops emotionally. From there on, the energy goes into the third period when man develops mentally. At last it is entering in the fourth period – in the man's life of will power. When it reaches down, the energy takes a turning movement upright and makes a circle, one turning of the powers. As it is known about this thing, it can be calculated mathematically after how many years, how and where this energy will be seen. Also it can be said to what extent this energy will be visible and what results it will produce. This explains why the wishes, upsurges, strivings of man show up periodically. Some young man wishes to learn, to evolve mentally. He begins to learn and work in this direction two-three years before. After that, his upsurge for studying is gone, and he moves to another desire. After a certain period of years, he is again in front of his first desire to study. This thing depends on the law of interrelations. The time is dependent on the will, the strong thought, the strong feeling. For example, the length of time during which the man will study is dependent on the intensity of the wish to study. If some special obstacles appear for the fulfilment of this will, man suffers, feels unhappy. The obstacles are a reason why some laws are broken. When you are young, you must do research, to estimate how long a thought will last in you and after how long it shows again. So, on account of the law of interrelations that after happiness will follow unhappiness; after every sickness will follow health. Under the meaning of the word illness, I do not understand the normal illnesses, when a man aches physically, but I speak about these conditions, which are provoked by breaking the harmony between feelings and thoughts. Everybody of you must ask himself whether he defined himself by the law of interrelations. You must be self-defined. Who has not self-defined, stays forever in the barn. Who stays in the barn, he wins nothing, but he loses nothing. Do you know what the self-defining is? If you do not know, write next time about the topic „Self-definition in Life". You must define yourself, because soon you will be face to face with occult customs, where they will examine you narrowly. When they find that you wear stuff, for which you did not pay duty, they will take them away and they will fine you. They will examine you with a roentgen device, to find out what you carry in you. So because they will examine you outwardly and inwardly, they will take away even the finest excess, to be found in you. Therefore, throw away all waste, so that you are not fined. In this sense, to define yourself means to throw away all your excess, unworthy stuff, which cause to you suffering and pain and trouble, and to keep only those matters, which cause you Happiness and Joy and with which you can work. The occult science with which you are so interfering, is positive, but at the same time a dangerous science. Once you have enrolled into that School, you have the privilege to be taught that science in the lightest, perceptive form for you. If you were in some other time, in no way would they not take you into the School. In ancient times they did not accept pupils younger than 33 years old. That's why you must be cautious not to play with the laws of Nature. Nature’s laws are alive, conscious, they cannot be overridden. If some of the occult forces come, to occult laws, the pupil must know that he must not play a game with them. This should serve to scare you. The fear is necessary, but not that usual fear. The pupil must have a reverent feeling to the Great, to the Godly in the world. If this feeling is not developed in him, it should be replaced with fear. This fear is namely called Godly, sensible fear. In such fear, all noble feelings in man can grow. Who consciously studies the occult science; develops in himself bravery, decisiveness, initiative, diligence and hard-work. As you make some fault, do not excuse with the conditions, with your mother and father, but always be ready to correct your mistake. Leave aside your mother and father. As you work consciously and with Love, you are in a state to use the conditions and to create out of yourself what you wish. As you make any mistake, right now make it right. As you correct your mistake, walk again straight ahead. As pupils you must study the occult chemistry, to know what elements your blood needs. If iron is not necessary, there is not enough iron in your blood, in some way you must provide it. Otherwise, the lack of iron in your blood will impart more feebleness, variability to your character. If there is little gold in your blood, you will be deprived of nobility in your character. So this means that every new element, imported in your brain, in your heart or the will power of man, gives a new direction in his activities. Study the chemistry well, so that you can convert your forces inside yourself. Then you will know how to temper the iron in you – from soft iron to turn it into steel. Some of you need hardness in your character, others - softness, third - nobility, fourth - consistency, fifth – Love in God, sixth - mercy, prudence, imagination and so on. Everybody can say about himself: „One is enough. " He must find out what he lacks, and then to seek a method of obtaining this element which he lacks. Everybody needs one thing, but this thing is not of big importance for his development. This is the important thing which he learns from the law of interrelations. Secret prayer Fir-fur-fen Tao Bi Aumen Source
 7. Unity of the Consciousness Lecture eight read by the Master to the Youth Occult Class on the 29th of November 1922, Sofia A secret prayer Contemplation The essays on the theme “The Function of the Respiratory System” were read. Figure 1 In Figure 1 there are two parallel lines СВ и DА, which are moving in opposite directions, crossed by the third line АВ. At the intersection of the two parallel lines with a third straight line, angles of 30˚ are being formed. Upon the movement of the parallel lines the consciousness also participates. It is denoted by the intersection line АВ. It is the main line. In the living geometry these lines are lines of force. Each of their movements have a strictly fixed sense. When you bring your right hand or your left hand forward, these movements have a special significance and a special meaning. If you move your hand in the direction of the straight line СВ, this movement also denotes something. After you pick up an apple seed, you bend your fingers, you reach to the ground and you plant the seed. As soon as you make this movement, your next step will be to make the opposite movement – you rise upwards again. In a few years the tree will grow and bear fruits. In order to pick these fruits from the tree you reach your hand upwards and then you lower it. Upon these movements – the lowering of your hand when planting the seed and the reaching of your hand upwards to pick a fruit from the tree that you have planted – the letter И is formed. This letter is the first letter of the word Truth1. What does this word mean? The truth tastes of the fruits you formerly planted. Now you have two other lines which denote movement of an opened circle. This circle is formed by the two curved lines АВ and ВС. The movement of the curved lines АВ and ВС points downwards – it points to the dense matter. In this way the Hebrew letter W (vav) is formed – this letter represents a person with lowered hands, a person during a process of thinking, a person in a process of contemplation. These two curved lines can also move upwards within the thin matter, the result of which is a diagram opposite to the first one. The diagram in Figure 2 represents the state of a man who involuates (spirals downward), i.e., who descends into the thick matter. If you join the two diagrams the result will be Figure 4, which represents two beings turned upside down and two other beings turned upwards. If you turn the letter W upside down, the letter М will be formed, which was formed as a result of the movement of the human consciousness in its evolutionary state. In Hebrew this letter denotes the beginning of the human intellect, or the beginning of the human mind. In other words, this letter denotes conversion of the energies from one state into another. And indeed, by the help of the thought, man attains the ability to convert the energies. Figure 2 A great knowledge is hidden within the letters, which is why they have to be studied explicitly. Each letter is a key of a certain order of energy which man has to convert – if it is low, he has to convert it higher. The Cabbala studies the letters. For instance, a man has a name that he does not like and he is not successful in his life at all. What should he do in order for his life to improve? He has to change his name and to think of such a name for himself that will be in harmony with his state. Indeed, if you listen to the names of people, you will notice, that some names contain such combinations of sounds which definitely offend your ear. When a man passes through a certain dedication, they assign him a name that corresponds to his astrological aspects. If you examine the letter а, you will see, that it was formed from the symbol of infinity, (that is the lower-case letter a, not the capital letter A) it is loaded; pregnant with something. This denotes that in this letter the infinity is limited by something and gets pregnant. Figure 3 As the letters denote a certain order of energies, likewise every limb of the human organism is connected with a certain order of forces, with a certain order of energies. For instance, the human nose is an expression of man’s intelligence and of his intellect. Consequently, the stronger this human’s intellect is, the longer his nose is. If from the middle of the face you drop a perpendicular towards the nose, this perpendicular determines the size of the angles formed by the lines of the nose. The lines of the nose are the two rays of the angle, while the width of the nose represents the size of the angle. The more the rays of these angles depart from the perpendicular, the more the intelligence of the man decreases. The smaller the angle gets, the more man’s intelligence increases. In general, the intellectual force of the man is projected by the help of the nose. The smaller this angle is, the stronger the intellect of this man is - the brighter his mind is. The larger this angle gets, the more his intellect decreases, while the natural, the objective mind of this man becomes stronger. The stronger the human feelings are, the wider the lower part of the nose at the nostrils is. Generally speaking, the length of the nose is connected with the intellect, while the width of the nose is connected with the human feelings. Having in mind these general principles, you should observe and study the form of the human nose in order to see what variety of deviations from the normal position determined by Nature were formed. Figure 4 All the lines with which we denote the human nose, the human eyes, and the human mouth are lines of force. These lines of force determine the intensity of the very forces that function within man. Studying the eyes of the human you will arrive at the conclusion that the wider the opening of the eyes is – the greater the sensitiveness, and the capability of the human for perceiving. The narrower the opening of his eyes is – the weaker his sensitiveness. The human sensitiveness is connected with the observational capability of man. The more observational the man is, the better the lower part of his forehead up to the eyebrows is developed. This part of the forehead is well developed within the natural scientists, because they observe all the phenomena in Nature. Within the philosophers, who are occupied with abstract ideas, with the so called metaphysics, the upper part of the forehead is more developed than the lower one. When the lips of the man are thick and well developed, it denotes that in this man the appetite or the sensuality is well developed. If his lips are tight, then his sensitiveness is not well developed. Consequently, the outer symptoms or marks of the human face show especially well with what this person has to cope within himself and in what way he has to proceed as to regulate the forces of his organism. Knowing these symptoms the man will be able to shape his nose, his ears, his mouth, and his eyebrows. For this purpose he should study the movement of the lines of force, as well as their outer and their inner projections. In order that the movement of the lines of force within the human being can be proper and harmonious, man should protect his consciousness, i.e., he should not tolerate any kind of split in his consciousness. The slightest split in the human consciousness brings within man two equal opposite forces which mutually neutralize themselves. For instance you feel a desire to do some good which is linked with some material offering. Immediately the fear appears that your interest might be violated; this fear quickly opposes your desire to do good and these two forces mutually cancel and neutralize each other. As long as you run into these two opposing forces, you say, “I will postpone this good deed till the conditions become more favourable.” On another occasion you begin to feel a strong drive to make a scientific research, but suddenly you imagine that this research will need years of hard work, so you drop your investigation. After that you enter some spiritual society, as you like to work for your spiritual development, but as soon as the thought that this is not the right time for a spiritual life crosses your mind, you leave this society. Today you neglect one good desire; tomorrow you suppress a certain drive within yourself, so finally your consciousness splits up. No, in order to develop your spiritual power you should never give up your good desires and strivings, you should never block and split your consciousness. The spiritual forces in man develop only upon union of the consciousness. You should know that all of you are exposed to the influence of all the outside beings that have the desire to lead you away from the way. Having all this in mind you should take safe measures for recovering the initial state of your consciousness. If you retain your twisted philosophy, though, you might think that upon split of the consciousness there is some science or an acquisition. No, as regards the split of the consciousness there is not any science, any philosophy, or any acquisition at all. Consequently, whenever a desire arises within you to do some good, do not put off doing it, no matter what or how much it costs you. The desire to do good is a positive force, which gives something to the human being and never takes away anything. As soon as a desire to do even the smallest good arises within you, realize it. If you refuse to do this good, then you will feel some sadness or an indisposition. This sadness, this indisposition is your punishment because you haven’t done the good. A person who refuses to do at least the slightest good and who throws off the grief he has suffered as a result of this, will run across some misfortune. Not long after that he will, through carelessness, slip and break or dislocate his leg. This misfortune is a result of the split in his consciousness. And after that he will call a doctor, he will pay him, and then he will lie in bed for two or three months. What has he gained from all this? So all the misfortunes, all the sufferings in the human life are due to man’s reluctance to do the Will of God. In life nothing remains unpunished. – “Well, we will pay for this in some other life.” – You will not pay in any other life, though – you will pay now. Less than a week, a month or a year will pass and you will see the results from your lapse. Therefore, knowing all this, be careful of even your slightest strivings and desires. Do not neglect the small desires, do not block their manifestation. As disciples of the occult School you have to be careful and you must never block your consciousness. No matter what mistake you make – no matter if it is a small one, or a big one – be ready to make an inner confession. You have to be honest before yourselves. For instance, some young man enters a university, wants to study, to receive some education, but he is poor, he has no resources. At one time the Providence submits him to an examination in order to see in what degree he is ready to withstand his own honesty. The obstacles are being combined in such a way that he finds himself in front of the open safe of a wealthy man, he looks at the safe, then he looks at the door of the room, because he is afraid that somebody might come and see him, and after he makes sure that he is alone, he reaches in the safe, takes out two thousand levs and says, “I’ll use this sum to graduate, and after I start work I’ll help some poor students so they also can graduate some university.” What happens next? The theft is revealed and he gets caught. He starts to excuse himself, saying that he didn’t know what was in store for him, that he didn’t know he will have to bear responsibility, he thought that because he had to graduate university this was the assistance rendered to him by the very Providence. It is impossible for a man to know what the consequences will be from a theft. If he doesn’t know what these consequences might be, he will learn them in prison. Man should be honest before himself, he should confess, he should admit the mistake he made. In this way he will free his consciousness from the useless burden. This means: do not block your consciousness! So, do not neglect in yourself even the smallest Divine desire. As soon as such a desire arises into your heart – realize it. Each Divine desire is like a small seed, which you plant into the soil. As soon as you plant it, it will grow and give fruit, which you are free to pick and taste. Whenever you hold some Divine desire within yourself you are consciously blocking yourselves as a result of which you expose yourselves to the influence of many diseases. All the diseases are a result namely of this blocking caused by the failure to execute the Divine desires, which are driving you to do good. You should know that you cannot play games with the laws of the Wise Nature. Nature does not allow anyone to play games with her. Whoever tries to play games with Nature even once, will get his punishment very soon. As disciples all of you should have unity of consciousness. If you do not have such unity, then you cannot be disciples. Even if you attend the class here, you will not be accepted by those above. Unless you gain unity of consciousness, you cannot be any disciples at all. In the School disciples with a bright mind, noble heart and a solid back – to be able to bear - should be accepted. Feeble and ill disciples should not be accepted in the School. Let those who are feeble and ill stay at their homes; let them come after they recover their health. The disciple should have a diamond will, and should be able to put things into practice. No one expects from you great feats, no one wants you to save the world. You are required to do only the smallest and microscopic application of the Good. Whenever you feel some noble impulse, no matter how small it might be, give effect to this impulse. Just a minute will be necessary to realize this impulse. For instance, you go to work and on your way you meet a poor beggar; suddenly you feel a desire to say a kind word to him. Stop for a minute and ask him how his things are going. You might say, “Why should I waste my time to stop by this beggar and talk with him? If you are not ready to stop for a minute, then they will make you lose one hundred minutes. Unity of consciousness is required from you. As soon as you attain such unity, you will be able to regulate the forces within your organism. If you lack unity of consciousness, you will be led out of your way, and you will go along the left road. It is dangerous to split the human consciousness. Imagine that someone is descending to the ground with a parachute. Upon his descent the parachute must be opened by any means; if it is not opened, then death is inevitable for the one, who is using it. The opening of the parachute resembles the unity of consciousness. Why? Because Life resembles the opened parachute. By analogy with this we say, that Life resembles the unity of consciousness. Only upon this state of consciousness will you be able to control your thoughts, your feelings, and your actions. You should make experiments and you should try to control yourself and to test the strength of your will. For this purpose I will suggest that you make the following experiment: we will take a big needle – a packing needle and we will stick it to a certain depth into your hand till the blood comes. After that every one of you will see how long it takes until he is able to stop the bleeding of his hand by the help of his will. After that everyone will see how long it takes to stop the pain in his hand by the help of his will. This pricking with the packing needle is just the insults and sorrows, caused to you by your relatives. If you are able to forget and transform the insult quickly, then you are a person with strong will. Only the strong people will subject themselves to this experiment, i.e. the fearless people - we will leave the timid people aside. Nature does not like timid people – it sentences them to death. It has respect towards the bold people and it is always ready to help them. Only the person, who possesses a strong will in the laws of the Wise Nature, can be bold and fearless. The timid person transgresses these laws each time – for this reason Nature has a special opinion for Him. Each person should strive towards unity of consciousness as a method of healing, as a method of work upon yourself. No matter what illness you get, it is enough to regain the unity of your consciousness, so that you get up from bed healthy and cheerful. The higher forces of consciousness are being directed towards your organism and begin to influence it until they cause a turn in your body as a result of which all the energies start to flow upwards and start to move in opposite direction. In this situation the foreign matter in the organism, which cause the diseases, immediately disappears as the dust disappears from the surface of the drum. If one of you catches cold, let him apply the same method in order to see how long it will take to restore his health. Usually, the cold lasts, at the most seven days. Sometimes it lasts for three weeks and in exceptional cases it lasts for three months. By the help of this method, though, you can cure someone of the cold in five minutes; if you do not succeed to cure yourselves of your cold in five minutes, then try to free yourselves from it within at least two or three hours, or within two or three days. Many people complain that their memory has become poor and has started to fail. The initial strength of your memory can easily be recovered. In what way? Through recovering the unity of your consciousness. In what way can this be done? As you throw out from your mind and heart all those thoughts and feelings which are disturbing you. The consciousness split is a reason for memory weakening. At the same time the consciousness split generates fear within man. Some child steals an egg from his home and from fear that his mother will catch him he pretends to be ill. The fear from the punishment is a result from the consciousness split in this child. The fear denotes a weakness of the feelings, while the pride denotes a weakness of the mind. The destructive capability of man is due to a certain contortion of his creative abilities. When the forces and the energies in the human organism divert from their right course, the man begins to devote himself to fictitious, imaginary thoughts and feelings, which cause him unnecessary sufferings. For instance, someone imagines that so and so has offended his honour. Who might offend? (UNCLEAR) And what exactly is the honour? The contemporary people are sensitive, they are easily offended, and their feelings are easily outraged. The scientists say that the man has five types of feelings, i.e. five senses. From what was the word сетиво (sense), усет (insight) derived? We say у-сет, or у-сат. The letter у denotes the man, who has seeded something. The root of the word is сат, which denotes manifestation, and at the same time also denotes something, which is limited. Consequently under the word усет (insight) we understand something which was seeded into the soil or into the consciousness, within a limited space in which it starts to grow. The root сат has a Sanskrit origin and denotes something that can be manifested, something that can be limited. The letter а in the root сат has gradually changed upon its descent, upon its involution, until it has been converted into the letter е. So, from у-сат the word усет (insight) was formed. Which of the other words that you know resembles the word усет (insight)? – The word възприятие (perception). If you remove the preposition въз, there remains the word приятие, which begins with the letter п. This letter denotes fertilization. So at first the energies are being retained, and after that they are being subjected to fertilization. The word sense denotes an external process, while the word perception denotes an internal process; it denotes growth. After the Perception, grasping follows. This grasping comes from the word хващам (grasp) something with my hand; it is a physical process. But the word схващане (grasping) begins with the letter с which shows, that the thing the man has grasped by his hand, is in an ascending state, it moves upwards. In order that this thing can grow upwards we should create favourable circumstances for its growth; we should fence it off from all sides. In order to fence something off, the human mind should function. The letter щ in the word схващам (grasp) shows, that the mind can function only when the will is also participating in order to remove the external contradictions. After it grows, what was sown will pass on to a higher stage and will come back to life. Consequently, in the grasping as a process we can denote several phases: the seeding of something, the growing of the seeded plant, and the ripening – the conversion of these energies into fruit, into something alive. The main idea of this lecture is the unity of consciousness. Where there is unity of consciousness, neither twisted thoughts can exist, nor any negative feelings. In order to reach this unity you have to be honest within yourself, you don’t have to deceive yourself. Each of you should confess his good and his bad features without trying to exaggerate or to decrease them. Judging himself properly, the disciple will be able to direct the forces of his organism all on his own. Every person has shortcomings, but some men do not like to admit this. At the present conditions of Life the shortcomings are in fact blessings for the human being. By their help man can evolve. For instance, suppose that someone is physically feeble, thin, but at the same time Nature has put into him such forces, through which he can improve his physical condition. Someone else has a sharp mind, but the centres which are behind his ears are too well developed, so this man is susceptible to destruction. What should he do? Because he has a sharp mind, he will find a way in which to transform this energy, to direct it towards the front part of his brain and to put it to work. This energy is necessary, but it has to be used wisely. For instance, the anger represents the coals, which are being thrown into the fireplace in order to put the car into motion. So you should put the coals into the fireplace, you should put the water into the steam-boiler, you should transport the steam through the pipes and you should put it to work. In this way the machine will be set in motion and will move forward. Another kind of energy within the human being is the fear, which also has to be put to work. As an element, the fear should be joined to the reason and as a result one complex body or compound called wisdom should be formed. Then we’ll have the following equation: С + Р = Б. Translating this into the chemical language, the fear will be the base, the reason will be the acid, while the wisdom will be the salt. In the realm of the animal kingdom the fear is in the first place – it rules there. The hind legs of the rabbit have undergone elongation as a result of the fear. The long ears of the rabbit show that it is wise – it is able to hear well and to think well. The rabbit likes to climb steep places – that is why its forefeet have become shorter than his hind legs. The rabbit runs very quickly upwards, but when he has to run downwards – it often rolls. The hands in man resemble the hind legs of the rabbit. The hind legs of the horse bend in one and the same way as the human hands; the forefeet of the horse bend in one and the same way as the human legs. These questions are side-issues, but it is good to contemplate upon them, to see to what this analogy is due. So, as disciples you should attain unity of consciousness and an Absolute impartiality towards yourself. The impartiality is necessary for the development of the disciple. Where there is impartiality growth should be also present; where there is no impartiality – there you cannot find any growth. When we talk about unity of consciousness we have in mind the participation of the Divine consciousness, as well as the participation of the Divine Spirit, which functions within the entirety of Nature. Where impartiality exists, a contact of the human Spirit with the Divine Spirit also exists. Every evening before you go to bed, stand upright and get in touch with the great Light within the Divine Spirit and say: “In the name of the absolute justice, I confess my mistakes and I am ready to correct them.” Without excuses, without any delay mistakes should be corrected – they should not be excused. When you promise to do good, keep your promise without fear. – But the consequences might be bad. – It is better to make a mistake, than to go back. Let’s say that you have promised to some person one thousand levs; someone comes to you and starts to tell you that this man is not honest, that he will spend your money for food etc. Whatever happens with your money, don’t change your mind. Thus you will make one mistake only, while if you change your mind and refuse to give him the money you promised, you will make two mistakes. As soon as you have promised to do some good, you should not change your mind. Even if your promise was given by mistake, you should nevertheless keep it. Be brave and decisive. In no way can you avoid the karmic consequences. In order to acquire boldness and decisiveness, start with the small experiments for which little knowledge is needed. Do not strive towards great experiments, because you are not ready for them and you still don’t have the knowledge necessary for them. Now write down the following three rules: Put the Truth into your Soul and you will attain the Freedom you are looking for. Put the Wisdom into your mind! The Light will come and the Knowledge will give you its help. Put the purity into your heart! Love will come and the real Life will begin. Write down these rules on a separate sheet of paper and put this sheet on your table, or hang it onto the wall, so that you can read them whenever you like. After you get up in the morning, the first thing you should do will be to read these rules and to contemplate over them. Read the first rule and say to yourself: “I should put the Truth into my soul! Why? So that I can be free, so that I can attain my Freedom.” After that read the second rule and say to yourself: “I should put the Wisdom into my mind! Why? So that I can acquire Knowledge.” And finally you say to yourself: “I should put Purity into my heart. Why? So that Love may come.” A secret prayer 1 Truth – In Bulgarian this is the word ‘Истина’ Source
 8. Purpose Of The Respiratory System Seventh Lecture by The Master, Petar Danov, Beinsa Douno, Held before the Youth Esoteric Class on November 22nd, 1922 Sofia Fir-für-fen Tau-bi-aumen (This song is for harmonizing and healing – it regulates the streams of the forces in the human body, put it in harmony with the nature. The words are in an old divine language, they could not be translated literally. Approximate translation is – "Without fear and without darkness" Fir-fur is that which leads a person, and fen is that which removes the handicaps, cleans. Tao is that which surrounds, keeps the man as an environment he is immersed in. Tao means the Absolute, Not manifested, Infinite. Bi – that which manifests itself. Aumen means all qualities that contain the Divine – all that should grow and manifest itself in its integrity.) Secret prayer Now read the positive words you have written as part of your assignment. Next time you will read the negative words. For the next time, write on the topic: “The Purpose of the Respiratory System”. I will now give you an esoteric exercise, which you will do in the morning after getting up and in the evening before going to bed. You will raise your hands upward and pronounce the word light, while observing the change in your condition. Do the exercise for ten to twenty-five seconds. The hands are placed one next to the other in front of your forehead, with palms turned towards the face. After that you will lower your hands and place them on the upper part of the nose, as you pronounce the word fragrance. After you pronounce that word, you will observe what change is taking place in your condition. Finally, you will place your hands under your nose – on the upper lip, and you will pronounce the word sweetness. Again, you will observe the changes in your condition. The first word you will pronounce is light, then – fragrance, and finally – sweetness. The words go from an ascending to a descending stage: the substance of the word light is the thinnest, then it is the one of fragrance, and the most dense substance is that of the word sweetness. It feels strange to you why I am giving you the topic “The Purpose of the Respiratory System”. What knowledge do you have of breathing, why does man breathe? One breathes to maintain life, the burning inside his organism. What is burning and what is breathing? According to some, breathing is a process of cleaning. There are more than six hundred million cells in the lungs, locked in miniature chambers, miniature laboratories. When air enters the lungs, each one of these cells for a short moment serves a twofold purpose – physiological and psychological. In that sense breathing is a double process of nutrition. In a single minute one inhales twenty times, twenty lunches, and in an hour – 20 x 60 = 1200 inhalations, which amounts to 1200 lunches. If each of those lunches cost a hundred leva, then each hour for every human being 120 000 leva would be spent on breathing. For twenty-four hours one would then cost Nature 2 880 000 leva. At each inhalation Nature lays the table for someone, and at each exhalation she clears the table. At each laying and clearing of the table workers (cells) perform their duties. The work of those workers who have the ultimate task of purifying the blood is complicated. Despite all of their complex functions, you deem that those cells are not wise. The cells of the human body are wise. The cells of each organ, of each limb of the human body have a special job and purpose. And so, breathing is a dual process – physiological and psychological. The ultimate purpose of breathing as a psychological process is cleansing the mind. Therefore, breathing is related to thinking, to thought. Which kind of breathing is the best? There are three types of breathing: upper, middle and lower (depending on which part of the lungs does the most breathing). The lung resembles a complex laboratory in which a lot of energies intersect. The prana of the air penetrates into the lungs and helps oxygenating the blood even where air can hardly penetrate. The elements of Life are placed into the blood so purified. Full breathing is the best. When breathing, one must appreciate the air as an irreplaceable good. When you look at the air as an inestimable good, it penetrates even the most distant cells of the lungs, sends them its prana, its vital energy, which they extract and send throughout the organism. Mainly Love helps full breathing. So Love is first and foremost necessary condition for full breathing. When breathing, one must appreciate the air as an irreplaceable good. When you look at the air as an inestimable good, it penetrates even the most distant cells of the lungs, sends them its prana, its vital energy, which they extract and send throughout the organism. Mainly Love helps full breathing. So Love is first and foremost necessary condition for full breathing. When breathing, one must appreciate the air as an irreplaceable good. When you look at the air as an invaluable good, it penetrates even the most distant cells of the lungs, sends them its prana, its vital energy, which they extract and send throughout the organism. So Love first affects the lungs. The one who loves, expands, and so do his lungs. When a person perceives a good consciously, and with gratitude, Love begins to work inside him and elevates him. This Love is positive, ascending, and expanding for a person. Every Divine energy, which descends from above, must pass initially through the respiratory system, from there ascend to the mind, and then descend to the heart. When speaking about Love, many say that Love is blind. This expression is a remnant from the time when humanity existed under influence of the Moon – the period of constant changes. Actually, Love reveals itself in rational Life, because, by itself, Love is the most elevated thing in the world. Where Love permeates, there is Life, and culture. The Divine day begins with Love. It is said in the Holy Writing: “And God said, Let there be light: and there was light”. Everybody can say something, but first, one is required to perceive air along with prana, and with the Divine energy which is infused in it. When it penetrates into the mind and heart, then that energy will give someone an impulse to express himself, to say that which he is thinking of. Therefore, he who wants to speak reasonably must learn to breathe properly and to think properly. Have you ever tried to breathe silently, so that nobody can hear you? When you breathe deeply, you breathe loudly, and everybody around can hear you. It is an art to be able to breathe deeply, but silently, so that nobody can hear you. When you breathe deeply, put your hands on your stomach, so that every time you inhale and exhale air your hands lift. You must study the process of breathing properly, so that you could describe it in both the physiological and psychological manner. Study the various methods of breathing, to see which method will be the most efficient to apply. Try with every inhalation to think about the light, for you to be able to connect with its energies. Those energies are found in the air, from where you have to obtain them. When thinking about fragrance, you will obtain from the air a different sort of energies; when thinking about sweetness, you will obtain yet another sort of energies. When you are thinking about these words, while breathing simultaneously, you will see that each word reflects differently on the pulse of your heart. The smallest, slightest changes in the pulse speak of one’s delicate experiences. The abrupt changes in the pulse speak of one’s grand experiences. When a person is inspired by elevated thoughts and feelings, his heartbeat is rhythmic; his pulse is regular, and harmonious. When one lives in the field of rude, low feelings, his pulse is disharmonious and irregular – he loses the natural rhythm of his pulse. In such cases it appears to you that a person’s heart stops. This is how the heart of people who suffer from palpitations beats. There is one thing you have to learn: to breathe properly. Why? Because by breathing properly you will purify your thoughts, you will purify your blood, and you will also purify your brains. Speaking of breathing, you have to know the composition of the air. What elements are included in the air? Air is a mixture of one fifth of oxygen and four fifths of nitrogen. So the Intellectual world deals with elements of the physical world. What is released during breathing? In the process of breathing oxygen is absorbed from the air, and carbon dioxide is exhaled. In what state are the elements oxygen and nitrogen found in the air? - In a molecular state. In general, when a particular element has already been obtained from some complex body, it is in a molecular state; when it is being produced from the complex body, while its atoms have still not managed to combine into molecules, it is in an atomic state; and finally, when some complex body is dissolved in water, its elements are found in an ionic state. When are elements most active? - When they are in an ionic state. They are less active when in an atomic state and least active when in a molecular state. One has to observe himself, to see what his condition is when he is moody, excited, and angry; and what his condition is when he is calm, and in a good mood. Good and bad moods reflect on the breathing, and on the pulse. He who understands this will be able to detect a person’s physical and spiritual mood by his pulse. As disciples, you must study all of the conditions; to distinguish their substance by density, and by composition. For instance, what is the substance of anger – dense or thin? - Dense. What compounds is it made of? - Explosive substances. Anger is dangerous because of the explosions that accompany it. When one has been furious, he feels like he has been burning, as if there had been a fire inside him. A lot of time has to pass until he repairs all the damage from that fire. The damage happens in his organism. What is anger due to? - Superfluous energies in the organism. When a person has a lot of desires that he cannot fulfill, part of the energy which has been allotted for their attainment remains unused – that energy is the cause of anger in a person. Unprocessed substances in the brain cause a slight process of rotting, of fermentation, and as a result anger is provoked. Unfulfilled desires produce anger. When one is angry, this shows that he has many unrealized, unfulfilled desires. What is the cure for anger? - Implementation of those desires. Superfluous energy accumulates behind man’s ears. Among very angry people these areas have evolved significantly. Phrenologists call these centers destructive. These centers are connected with the motor muscles of the mouth and therefore, when man becomes angry, he starts moving his mouth. He who understands the law of transforming energy will know how to direct the excess energy from his ears to his brain and harness it to work. He who does not understand this law, when he gets angry, will put his tongue to work – back and forth, until he casts that energy out and relieves himself. The tongue is a machine-gun, and the words – the gunfire that pours out here and there until it runs out. When you want to know which words are negative, go to an angry man, take a pen and a sheet of paper and start writing. He will speak such negative words, that you will not be able to find them in any dictionary. If you want to know which words are positive, go to a grateful, content man, and listen to him. As a method of influencing against anger, esoteric knowledge recommends that the disciple should give up his numerous desires. The disciple is not allowed to have many desires simultaneously. Why? - Because they could not develop in the right way. It has been determined how many square meters of land are needed for a fruit-tree to grow well. If you had a quarter of an acre of land you wanted to plant with vine-stocks, you would be able to plant ten vine-stocks at the most. Should you plant any more, they develop poorly, and they would give puny fruit. Therefore, in order not to obtain puny fruit, do not rush to realize all of your desires at once. Desires of a person are in an embryonic state, and therefore he must gradually hatch them one by one, so that he can feed them in order for them to give good fruit. Every desire of a person is a capital that can be transformed into kinetic energy, but it must wait for its time to come. Every desire is a power that will give its results, but this power must be awakened at the right time. The desire must not be awakened neither earlier, nor later than the right time – for every desire there is a determined time and space, when it can be realized. If you do not observe this time, you will encounter a number of negative states, among which anger will be in the first place. When a person cannot achieve one of his desires, he becomes envious. When he begins to envy, anger will come as well. Should you want to liberate yourself from anger, you have to fulfill your desires. In order to fulfill them, they have to be few in quantity. How many desires can you realize annually? - One desire. How many classes can a disciple finish annually? - One class. The most capable of students can finish two classes, and a disciple of genius – three classes. The genius studies too, and passes grades, but for him there is a special school. The genius is also prone to mistakes; he has the circumstances to make mistakes more than the ordinary person. The genius wins a lot, loses a lot, and suffers a lot; the ordinary person wins a little, loses a little, and suffers less. To regulate the energies of your organism, you have to breathe properly, deeply. Thus, the numerous desires divert man’s attention. You meet someone – thoughtful, head bent down, looking towards the earth. That man has many desires, and as a result his breathing is poor. This has also been noticed in the life of eminent actors. When a capable actor becomes too ambitious, blood circulation inside him becomes irregular, his breathing – incomplete, and as a result he becomes nervous and gets angry. The remedy for anger is finding a friend of yours who is negative, passive; ask him to put his left hand on the right side of your head and you will see that after a short time all of the surplus energy in you will pass over to his hand and you will be relieved. You have been positive, active, and he – negative, passive, as a result of which between yourselves a right exchange has occurred. So the angry person must find a quiet, calm person to whom he can transfer some of his excess energy. It is not bad that someone gets angry, but he should know the law, harness this energy to work. It is preferable to get angry, than not to be angry at all. There are people who are passive and when they get angry they cannot express their anger externally. They act as quiet people – in reality they are not quiet. Passive anger generates fear, and active anger generates vengeance. Vengeance is particularly strong when someone tries to oppose anger. When a person gets angry, give him an opportunity to display his anger; should you stop his anger, he would start taking revenge. Why are some people incapable of getting angry? - Because they do not have a surplus of that energy. They resemble those drunkards that want to drink, but either they have no money, or there are no taverns open. So they do not have the circumstances to get drunk and so by necessity act as sober; they are ready to go to the nearest open tavern and get drunk. The truly sober, virtuous man is the one that despite having all conditions to drink or get angry, is still unable to get off his balance. Such a person has willpower, has self-control. He who has a weak willpower succumbs even to the slightest temptation. Now, as disciples of an esoteric School, you must study the contradictions that you stumble upon. You have to study the various states that you go through. Sometimes you sit, you feel somehow oddly uneasy, and you do not know where to put your hands: you put them in front – you are not comfortable, you put them along your body or behind you – again you do not feel comfortable. If you understood the deep meaning of your condition, you would describe it easily. Hands represent the human willpower. When you do not know where to put your hands, this means that you do not know with what kind of movement you have to manifest your willpower. When you put your hands behind your back, in front of you or alongside your body, by doing this you are looking for the most suitable method of manifesting your willpower. As soon as you find a suitable place for your hands, you will have already solved the question as to what way you should manifest your willpower. As a first method of manifesting willpower, there is the application of the law of transforming energies in your body through the lungs. Eastern nations pay great attention to breathing as a method of work in many directions. Western nations also wanted to use this method, but as utter materialists, it gave them bad results. They wanted in a quick way to achieve a lot of things, but paid dearly for that haste. Love is required from people, so that they could use properly the knowledge of breathing. Without Love there can be no breathing. The first condition is that Love participates in breathing. If Love does not participate in breathing, you can have no success. In that situation the organism cannot handle its superfluous energy, as a result several negative states are born within the human body. When breathing is not done properly, semi-organic substances start to build layers of sediments in the organism, which are the cause of all illnesses. Thanks to these sediments, these semi-organic materials, the human blood cannot be properly purified, and this causes the growth of many microbes. Now you have an idea of how complex the breathing process is. It is enough to imagine those six-hundred million workers, who work selflessly day and night, so that you can comprehend what a great process is preformed inside your organism. Besides, each cell has its own strictly defined specialty. If you do not consider this process consciously, you will say that living is not worthwhile. No, living is worthwhile. Each inhalation and exhalation is the result of the work, the effort of millions of workers. Therefore, breathe consciously, with Love, if you want always to have a good inner disposition. Should you get a bit angry, all harmony in the organism is disrupted, and along with that, breathing becomes irregular. To understand how expensive each human is to Nature, make a calculation on how much is spent on a person per year. As you know how much is paid for twenty-four hours, you will easily calculate the expense for a year. And that is an expense only for breathing. Calculate after that how much is spent on workers in the stomach, in the brains, and in all other organs and limbs. After all this, somebody will come and say that Life was worth nothing, and that everything had been given to us for free. So is for those who do not understand. One, who understands, knows how expensive Life is, even for the smallest creature, and even more for a human being. You are fed by Nature, without realizing how many resources it spends on you. Indeed do children realize how much their parents spend on them? However, when they grow up, when they start supporting themselves, then they see how much they have cost their parents. It is not an easy job raising a child. When you render an accurate account of all the resources Nature spends on you, you will understand what a great thing human life is. A then a great feeling of gratitude will awaken in your soul for the Life that has been given to you. Only at this consciousness level will you understand the deep meaning of the words “On blessing we live”. Secret Prayer Fir-für-fen Tau-bi-aumen translation - Nevenka Dimitrova
 9. urpose Of The Respiratory System Seventh Lecture by The Master, Held before the Youth Esoteric Class on November 22nd, Sofia Fir-für-fen Tau-bi-aumen Secret prayer Now read the positive words you have written. Next time you will read the negative words. For the next time, write on the topic: “The Purpose of the Respiratory System”. I will now give you a psychic exercise, which you will do in the morning after getting up and in the evening before going to bed. You will raise your hands upward and pronounce the word light, while observing the change in your condition. Do the exercise for ten to twenty-five seconds. The hands are placed one next to the other in front of your forehead, with palms turned towards the face. After that you will lower your hands and place them on the upper part of the nose, as you pronounce the word fragrance. After you pronounce that word, you will observe what change is taking place in your condition. Finally, you will place your hands under your nose – on the upper lip, and you will pronounce the word sweetness. Again you will observe the changes in your condition. The first word you will pronounce is light, then – fragrance, and finally – sweetness. The words go from an ascending to a descending stage: the substance of the word light is the thinnest, then it is the one of fragrance, and the thickest substance is that of the word sweetness. It feels strange to you why I am giving you the topic “The Purpose of the Respiratory System”. What knowledge do you have of breathing, why does man breathe? Man breathes to maintain life, the burning inside his organism. What is burning and what is breathing? According to some, breathing is a process of cleaning. There are more than six hundred million cells in the lungs, locked in miniature chambers, miniature laboratories. When air enters the lungs, each one of these cells for a short moment serves a twofold purpose – physiological and psychic. In that sense breathing is a double process of nutrition. In a single minute man inhales twenty times, twenty lunches, and in an hour – 20 x 60 = 1200 inhalations, 1200 lunches. If each of those lunches cost a hundred leva1, then each hour for every human 120 000 leva would be spent on breathing. For twenty-four hours he would then cost Nature 2 880 000 leva. At each inhalation Nature lays the table for man, and at each exhalation she clears the table. At each laying and clearing of the table workers perform their duties. Complicated is the work of those workers who have the utmost task of cleansing the blood. Despite all of their complex functions, you deem that those cells are not wise. Wise are the cells of the human organism. The cells of each organ, of each limb of the human organism have a special position and purpose. And so, breathing is a twofold process – physiological and psychic. The ultimate purpose of breathing as a psychic process is cleansing the mind. Hence, breathing is connected with thinking, with thought. Which kind of breathing is the best? There are three types of breathing: upper, medium and lower (depending on which part of the lungs does the most breathing). The lung resembles a complex laboratory in which a lot of energies intersect. The prana2 of the air penetrates into the lungs and helps ozonizing the blood even where air could hardly penetrate. Into such sublime blood the elements of Life are placed. Full breathing is the best. Mainly Love helps full breathing. So Love is first and foremost necessary condition for full breathing. When man breathes, he must value the air as an irreplaceable welfare. When you look upon air as an invaluable welfare, it penetrates into the furthest cells of your lungs, sends them its prana, its vital power, which they extract and dispatch over the whole organism. So Love first affects the lungs. He who loves, he expands, and so do his lungs. When man adopts a benefit consciously, and with gratitude, Love begins to operate inside him and elevates him. This Love is positive, ascending, and it broadens man. Every Divine energy, which descends from above, must pass initially through the respiratory system, from there ascend to the mind, and after that go down to the heart. When speaking about Love, many say that Love is blind. This expression is a remnant from the time when humanity existed under influence of the Moon – the period of constant changes. Actually Love reveals itself in rational Life, because, by itself, Love is the most elevated thing in the world. Where Love permeates, there is Life, and culture. The Divine day begins with Love. It is said in the Holy Writ: “And God said, Let there be light: and there was light”. Everybody can say something, but first, man is required to perceive air along with prana, and with the Divine energy which is infused in it. When it penetrates into the mind and heart, then that energy will give an impulse for man to express himself, to say that which he is thinking of. Therefore, he who wants to speak reasonably must learn to breathe properly and to think properly. Have you ever tried to breathe silently, so that nobody can hear you? When you breathe deeply, you breathe loud, and everybody around can hear you. It is an art to be able to breathe deeply, but silently, so that nobody can hear you. When you breathe deeply, put your hands on your stomach, so that every time you inhale and exhale air your hands lift. You must study the process of breathing properly, so that you could describe it in both the physiological and psychic relation. Study the various methods of breathing, in order to see which method will be the most efficient to apply. Try with every inhalation to think about the light, in order for you to be able to connect with its energies. Those energies are found in the air, from where you have to obtain them. When thinking about fragrance, you will obtain from the air a different sort of energies; when thinking about sweetness, you will obtain a third sort of energies. When you are thinking about these words, while breathing simultaneously, you will see that each word reflects differently on the pulse of your heart. The smallest, slightest changes in the pulse speak of delicate experiences of man. The abrupt changes in the pulse speak of grand experiences of man. When man is inspired by elevated thoughts and feelings, his heartbeat is rhythmic; his pulse is regular, and harmonious. When man lives in the field of rude, base feelings, his pulse is disharmonious and irregular – he loses the natural rhythm of his pulse. In such cases it appears to you that the heart of man stops. Thus beats the heart of men who suffer from palpitations. There is one thing you have to learn: to breathe correctly. Why? Because by breathing correctly you will cleanse your thoughts, you will cleanse your blood, and you will also cleanse your brains. Speaking of breathing, you have to know the composition of air. What elements are included in air? Air is a mixture of one fifth of oxygen and four fifths of nitrogen. So the Intellectual world deals with elements of the physical world. What is released during breathing? In the process of breathing oxygen is absorbed from the air, and carbon dioxide is exhaled. In what state are the elements oxygen and nitrogen found in the air? - In a molecular state. In general, when a particular element has already been obtained from some compound body, it is in a molecular state; when it is being obtained from the compound body, while its atoms have still not managed to combine into molecules, it is in an atomic state; and finally, when some compound body is dissolved in water, its elements are found in an ionic state. When are elements most active? - When they are in an ionic state. They are less active when in an atomic state and least active when in a molecular state. Man has to observe himself, to see what his condition is when he is moody, excited, and angry; and what his condition is when he is calm, and in a good mood. Good and bad moods reflect on the breathing, and on the pulse. He who understands this will be able to detect a man’s physical and spiritual mood by his pulse. As disciples, you must study all of the conditions; to distinguish their substance by thickness, and by composition. For instance, what is the substance of anger – thick or thin? - Thick. What compounds is it made of? - Explosive substances. Anger is dangerous because of the explosions that accompany it. When one has been furious, he feels like he has been burning, as if there had been a fire inside him. A lot of time has to pass until he repairs all the damage from that fire. The damage happens in his organism. What is anger due to? - Superfluous energies in the organism. When man has a lot of desires that he cannot fulfill, part of the energy which has been allotted for their attainment is left unused – that energy is the cause of anger in man. Unprocessed material in the brain causes a slight process of rotting, of fermentation, and as a result anger is provoked. Unfulfilled desires produce anger. When one is angry, this shows that he has many unrealized, unfulfilled desires. What is the cure for anger? - Implementation of those desires. Superfluous energy accumulates behind man’s ears. Among very angry people these areas have evolved significantly. Phrenologists call these centers destructive. These centers are connected with the motor muscles of the mouth and therefore, when man becomes angry, he starts moving his mouth. He who understands the law of transforming energy will know in what way to channel surplus energy from his ears to his brains and put it into work. He who does not understand this law, when he gets angry, will put his tongue to work – back and forth, until he casts that energy out and relieves himself. The tongue is a machine-gun, and the words – the gunfire that pours out here and there until it is all over. When you want to know which words are negative, go to an angry man, take a pen and a sheet of paper and start writing. He will speak such negative words, that you will not be able to find them in any dictionary. If you want to know which words are positive, go to a grateful, content man, and listen to him. As a method of influence upon anger, occult knowledge recommends that the disciple should forgo his numerous desires. The disciple is not allowed to have many desires simultaneously. Why? - Because they could not evolve regularly. It has been determined how many square meters of land are needed for a fruit-tree to grow well. If you had a quarter of an acre3 of land you wanted to plant with vine-stocks, you would be able to plant ten vine-stocks at the most. Should you plant any more, they would grow weak, and they would give puny fruit. Therefore, in order not to obtain puny fruit, do not rush to realize all of your desires at once. Desires of man are in embryo, and therefore he must gradually hatch them one by one, so that he can feed them in order for them to give good fruit. Every desire of man is a capital that can be transformed into kinetic energy, but it must wait for its time to come. Every desire is a power that will give its results, but this power must be awakened at its allotted time. The desire must not be awakened neither earlier, nor later than the allotted time – for every desire there is a determined time and space, when it can be realized. Should not you abide by that time, you would stumble upon a number of negative states, among which in the first place would be anger. When man cannot achieve one of his desires, he becomes envious. When he begins to envy, anger will come as well. Should you want to liberate yourself from anger, you have to attain your desires. In order to attain them, they have to be few in quantity. How many desires can you realize annually? - One desire. How many classes can a disciple finish annually? - One class. The most capable of students can finish two classes, and a disciple of genius – three classes. The genius studies too, and passes grades, but for him there is a special school. The genius is also prone to mistakes; he has the circumstances to make mistakes more than the ordinary man. The genius wins a lot, loses a lot, and suffers a lot; the ordinary man wins a little, loses a little, and suffers less. To regulate the energies of your organism, you have to breathe correctly, deeply. Thus, the numerous desires divert man’s attention. You meet someone – thoughtful, head bent down, looking towards the earth. That man has many desires, and as a result his breathing is poor. This has also been noticed in the life of eminent actors. When a capable actor becomes too ambitious, blood circulation inside him becomes irregular, his breathing – incomplete, and as a result he becomes nervous and gets angry. The remedy for anger is finding a friend of yours who is negative, passive; ask him to put his left hand on the right side of your head and you will see that after a short time all of the surplus energy in you will pass over to his hand and you will be relieved. You have been positive, active, and he – negative, passive, as a result of which between yourselves a right exchange has occurred. So the wrathful person must find a quiet, peaceful person to pass a part of his superfluous energy to. It is not bad that man gets angry, but he should know the law, and put that energy to work. It is preferable that man gets angry, instead of not getting angry at all. There are people who are passive and when they get angry they cannot express their anger externally. They act as quiet people – in reality they are not quiet. Passive anger generates fear, and active anger generates vengeance. Vengeance is particularly strong when someone tries to oppose anger. When a man gets angry, give him an opportunity to display his anger; should you stop his anger, he would start taking revenge. Why are some people incapable of getting angry? - Because they do not have a surplus of that energy. They resemble those drunkards that want to drink, but either they have no money, or there are no taverns open. So they do not have the circumstances to get drunk and so by necessity act as sober; they are ready to go to the nearest open tavern and get drunk. The truly sober, virtuous man is the one that despite having all conditions to drink or get angry, is still unable to get off his balance. Such a person has a will, has self-control. He who has a weak will succumbs even to the slightest temptation. Now, as disciples of an occult School, you must study the contradictions that you stumble upon. You have to study the various states that you go through. Sometimes you sit, you feel somehow oddly uneasy, and you do not know where to put your hands: you put them in front – you are not comfortable, you put them along your body or behind you – again you do not feel comfortable. If you understood the deep meaning of your condition, you would describe it easily. Hands represent the human will. When you do not know where to put your hands, this means that you do not know with what kind of movement you have to display your will. When you put your hands behind your back, in front of you or alongside your body, by doing this you are looking for the most suitable method of displaying your will. As soon as you find a suitable place for your hands, you will have already solved the question as to what way you should display your will. As a first method of displaying will, there is the application of the law of transforming energies in your organism via the lungs. Eastern nations pay great attention to breathing as a method of work in many directions. Western nations also wanted to use this method, but as utter materialists, it gave them bad results. They wanted in a quick way to achieve a lot of things, but paid dearly for that haste. Love is required from people, so that they could use properly the knowledge of breathing. Without Love there can be no breathing. The first condition is that Love participates in breathing. If Love does not participate in breathing, you can have no success. In that situation the organism cannot handle its superfluous energy, as a result a number of negative states are born in a man. When breathing is not done properly, semi-organic materials start to build layers of sediments in the organism, which are the cause of all illnesses. Thanks to these sediments, these semi-organic materials, the blood of man cannot be properly cleansed and causes the growth of many microbes. Now you have an idea of how complex the breathing process is. It is enough to imagine those six-hundred million workers, who work selflessly day and night, so that you can comprehend what a great process is preformed inside your organism. Besides, each cell has its own strictly defined specialty. If you do not consider this process consciously, you will say that living is not worthwhile. No, living is worthwhile. Each inhalation and exhalation is the result of the work, the effort of millions of workers. Therefore, breathe consciously, with Love, if you want always to have a good inner disposition. Should you get a bit angry, all harmony in the organism is disrupted, and along with that, breathing becomes irregular. To understand how expensive each human is to Nature, make a calculation on how much is spent on him in a year. As you know how much is paid for twenty-four hours, you will easily calculate the expense for a year. And that is an expense only for breathing. Calculate after that how much is spent on workers in the stomach, in the brains, and in all other organs and limbs. After all this, somebody will come and say that Life was not worth anything, and that everything had been given to us for free. Such is for those who do not understand. One, who understands, knows how expensive Life is, even for the smallest creature, and even more for man. You are fed by Nature, without realizing how many resources it spends on you. Indeed do children realize how much their parents spend on them? However, when they grow up, when they start supporting themselves, then they see how much they have cost their parents. It is not an easy job raising a man. When you render an exact account of all the resources Nature spends on you, you will see what a thing man is. Then in your soul will awaken a great feeling of gratitude to Life, which has been given to you. Only at this consciousness will you understand the deep meaning of the words “On blessing we live”. Secret Prayer Fir-für-fen Tau-bi-aumen 1 1 lv. = 0.5 euro today, although in the days the lecture was written, a lev was worth far less than that. 2 This is an ancient Sanskrit word that describes favourable energies in the air. There is no equivalent neither in English, nor in Bulgarian. 3 In the text a unit equal to a fourth of the acre is used. I could not find an equivalent in English and I decided to leave it as it is. Source
 10. Harmonization of Energies Master’s Sixth Lecture delivered at the Youth Esoteric Class on 8 November 1922 – Wednesday, 19.00h, Sofia Fir-für-fen, Tao-bi-aumen Secret prayer Your topic to write on for the next time is, “The Difference between Soul and Spirit”. When writing on the topic each one of you should try to feel free, not to be under the influence of anyone else’s opinion, or of what certain authorities have written. Each one shall be one’s own authority. Write about what you know and what you understand the soul and spirit to be. You may also read what other authors have written on the issue, but it is important for you not to be influenced, to be true to your own understanding. What is your understanding of the word difference? You talk about the difference between two variables, between two equations. What we mean, when two variables are compared, is the difference between them. There is a quantitative difference; there is also a qualitative difference. People speak about difference in colours, so there must be a difference between the quantities of vibrations. We also talk about difference in the beliefs of various people; what is meant here is the degree of human evolution, and the lifestyle people keep. Everyone lives according to one’s beliefs. Human intelligence, as well as human life, is determined by one’s beliefs. Therefore, people say, “Do not dwell upon what one says, but dwell upon the way one lives.” One’s life style determines one’s beliefs, one’s views, and convictions. Some say that they believe in God, but when requested to do a favour they immediately delve into their memory to find out whether the person requesting the favour has done any wrong or harm to them. And if one is found, then they immediately give up doing the favour. Such people remember the evil for years. What belief can this be, to remember the evil? I now want to take your attention to the consonants. In this particular case neither the character of the letters nor the symbol, expressed by them, is of importance; the importance is the intensity of energy contained in each letter and needed to pronounce it. For example in order to pronounce ‘b’ one brings the lips nearer and applies a little tension. The upper lip is connected with the forces of the Astral World. Two types of energies flow out of the lips simultaneously: active energy from the upper lip, and passive energy from the lower lip. The letter ‘b’ stands for the creative principle in Nature. Note that when one wants to do something, one is tense, and makes an effort as if pronouncing the letter ‘b’. Chest thrown out, eyebrows puckered, straining oneself, one says, “Baa, I can do this thing!” Which is to say; that having pronounced the ‘b’ sound you connect to certain types of energies in Nature. This shows that nothing is accidental, nothing happens by chance. The graphic sign for the ‘b’ sound may vary with different peoples, but the particular energy related with the sound is not accidental. The intensity of this energy is a precisely determined quantity. Having pronounced this sound, one manifests one’s desire to create; in order to realise one’s desire, one should know how to pronounce it. When God pronounced this sound, He created the world; He said, “Let there be Light!” The Holy Scripture is known as The Bible, where the first letter is again ‘b’1. While pronouncing the sound ‘v’ you place the upper teeth upon the lower lip. Teeth are connected with the physical world. Hence, when pronouncing this sound there goes a unification of an active principle from the physical world (teeth) with a passive principle from the Astral world (lower lip). When pronouncing the ‘g’ sound, you have to pay attention to the position of the tongue. The word ‘glottal’ begins with the ‘g’ character2. Such is the shape formed when pronouncing the ‘g’ sound. This shape stands for infinity. When pronouncing the sound ‘g’, the tongue touches against the palate, close to the throat, which is to say that you have to understand the measures used to determine the infinite order of energies or figures. With the sound of ‘g’ there is a little rounding of the epiglottis, not of the lips. This sound represents a musical figure. The energies connected with it come from the Spiritual World, therefore the word ‘God’ also begins with the same letter. The letter ‘G’ designates infinity3; it is the sign for infinity. When we say that God is infinite, boundless, this particular attribute is contained in the letter ‘G’ standing at the beginning of the word. When pronouncing the ‘d’ sound, the tongue touches the palate, up there near the teeth. The tongue stands for the reasonable principle in human beings. The palate represents an active principle from the Divine world. Thus, when articulating the ‘d’ sound the principle of Reason within human beings interacts with the Divine world. The function of the tongue is three fold: to taste, i.e. to try the taste of things, to move, and to talk. When articulating the ‘d’ sound its tip only touches slightly to the Divine World. The sound ‘d’ contains such an active power, which is capable of reconciling the oppositions between the physical and the Divine Worlds. This letter represents an equilibrium law. The ‘d’ contains such rules, through which the forces of Nature can be regulated, counter-balanced and harmonised. When articulating the ‘e’ sound, there is a slight contracting of the throat and the tongue has a special position in the mouth – it touches slightly upon the lower teeth, upon its passive side. The letter ‘e’ stands for propagation in Nature. At the same time, it also designates two semi-circles, resulting from the division of the circle in two parts. The sign, placed in this position denotes the sound ‘e’, while when it is turned to face west, the same sign denotes the number ‘3’4, if turned upwards to face north, then it denotes the Hebrew letter for ‘sh’, ‘shin’, ‘w’. From this point of view, the sign of the letter ‘e’ denotes descent of Divine energies into the physical world, to be utilized for the propagation and realization of everything that wants to manifest, to materialize itself. When articulating the ‘z’ like in the word measure [mezə], (the Bulgarian sign for this letter is ‘ж’), there is a small hole between the palate and the tongue. This is to show that this sound is connected to such energies, which facilitate the growth of organic seeds in Life. If you examine the Bulgarian letter ‘ж’ carefully, you will note that it consists of two shin’s or of two letters ‘e’ – one facing up, the other facing down. This is to show that there is a double growth in this case; the upper growth is in the branches where there are blossoms and fruit, and the lower growth is in the roots, which grow, get stronger and propagate. Hence, the sound ‘z’/‘ж’ is connected with forces and energies fostering growth and evolution.5 Fig. 1 (up) and 2 (bottom) One should study the sounds in order to get connected with the energies flowing through them, so that one can experience the influence. It is the energies, which come out of the thoughts, feelings, words and acts of human beings, which account for the harmonic or disharmonic situations experienced by human beings. Imagine you are thinking about a friend of yours, and when you remember about him or her, you feel pleasurably harmonically predisposed. What is the reason for this predisposing? The good thought you are sending out to your friend. Thoughts do not travel along straight lines; they follow sort of wavy lines. At the same time, your friend is sending out a good thought to you, and is at the same time, preparing to visit you, as he or she had promised. Your thoughts meet your friend’s thoughts and the thoughts of both of you follow a proper exchange. As thoughts are wavy in shapes, the ups in your friend’s thoughts coincide with the downs of your thoughts and they continue on their way (Figure 1). What you feel is harmony spreading over you. However, the least suspicion in respect of your friend breaks the harmony of your thoughts and you feel a headache, a tension around the temples. Suspicion causes the collision of your thoughts. How do such collisions occur? The ups of your friend’s thoughts no longer get into the downs of your thoughts, but ups meet ups, hence the repulsion of thoughts (Figure 2). This repulsion is the cause of your headache. So, when there is harmony in the thoughts of one person or between the thoughts of two or more persons, there always appears Light; as soon as the harmony between thoughts is interrupted, darkness and obscurity come to one’s mind. This law can be verified everywhere in Life. A teacher explains a problem to his students. If a student is in doubt whether he or she can understand the problem, immediately the explanations given by the teacher vanish and the problem becomes obscure, non-understandable. Therefore, when the teacher explains something, the students must be in harmonic connection with the teacher. A single doubt interrupts the connection. When the students are in connection with their teacher, the latter elevates their thoughts higher, links them with the vibrations of his own thoughts and the students are happy and find the subject clear and easy to understand. They are glad that there is light in their mind and consciousness. This is how, when two harmonic thoughts meet, there appear waves, which flow properly along their course. The ups of the one thought get into the downs of the other thought and thus they form one wave (Figure 1). Similar is the position of two cogwheels, when they get into each other. If the movement of these two wheels is altered this immediately leads to disharmony and they stop moving. If they do not stop, there will be frictions, which may break some of the cogs. You may perform an experiment, to find out what impact harmonic and disharmonic thoughts have upon people. Out of two thoughts in harmony, one is positive – it is connected with the cold currents in Nature; the other thought bears negative energy – it is connected with the warm currents in Nature. As long as one keeps moving between these two currents, one finds oneself feeling all right, and healthy. Then in the one hemisphere of one’s brain there appear cold currents, while in the other – warm, magnetic currents. When the head gets hot, one finds oneself sick. In order to restore one’s healthy condition, one has to trigger a certain split of the mind within, so that there would be two different currents running in the two hemispheres of the brain. As soon as such a state is achieved, blood starts circulating properly and one starts feeling healthy. Rain in Nature is also formed under the same conditions, namely when two different currents – the one warm, the other one cold – meet. The same can be said about the origin of one’s thoughts and desires – they are also formed when two opposite waves or currents meet. Let’s go back to letters and words. When you pronounce letters, it would be good if you write them and study the movements of the throat, tongue, and lips. Little by little, you will move from letters to words. You will see that many words are grammatically correct in writing, but there is a certain lack of correspondence between their meanings and the forces acting within them. For example, the word criminal, by its meaning is a bad word, but as far as the forces or energies contained within are concerned, it exhibits an ascending movement6. When you call someone a criminal, you mean a person violating the law. However, the energies contained in this word are of an ascending order. This word is of a noble origin. With the Bulgarians when a child starts walking, i.e. the child makes its first step in life, the mother makes honey bread and invites neighbours to a treat. Consider there is a prison awaiting the criminal, while there is bread awaiting the newly walking child. This shows that even though certain words have acquired negative meanings, they have not completely lost their purity, have not been corrupted. I shall explain how this happens in the following example: Imagine you have a beautiful bottle made of pure high-quality porcelain; and you pour strong acid into the bottle. Acid is harmful, dangerous, but it does not corrupt the bottle, it does not penetrate through the holes of the porcelain. When the bottle is emptied you want to pour pure fine water into it. What do you have to do? You rinse the bottle thoroughly, and you see that it becomes pure, so that you can freely fill it with water. What does this show? This shows that the contents of the bottle were impure, but the very bottle itself has retained its primary features. Similar is the situation with the word criminal, which is corrupted only in its sense, but not in its primary origin, substance, and vibrations. As soon as we get rid of its sense, it acquires the features it originally had. Apart from form, contents and sense, words also have age. Some words come to live only a few years; others – a hundred, two hundred years, while still others – live a thousand years, two thousand, and longer. The word criminal is not a negative word, but it acquired a completely different meaning in Bulgarian and has become corrupted. Similarly, the word chantteuse is corrupted. It is of French origin. France is its native land, its mother and father are there, and it means a lady-singer. This word is of a high, noble origin. When it left its fatherland, it was motherless and fatherless, wandered among foreign peoples, knocked on foreign doors, which completely distorted its sense and meaning. Wherever it wandered, it was made do servant’s work – to wash up the dishes, and consequently the word today is corrupted. Chansonnier is understood today to mean an easy profligate woman of low morals. So, while you are studying various languages, pay attention to the positive and negative words. For example, the word light is positive, while the word darkness – is negative. Darkness always follows Light. These are two sisters; one is dressed in dark clothes, the other – in light ones. Having dipped below the horizon, Light becomes invisible. Darkness, however, follows it closely. Therefore, darkness is the opposite force to Light, to Love – hatred, to the Good – the evil. Light, Love, and Good are positive words, while darkness, hatred, and evil – negative ones. While classifying the words in such a manner you will dwell on the word criminal, to find out which other word corresponds to the contents implied in it. You have to find the father and mother of the word criminal, to study its origin. If the mother and father of this word are good, noble people, it is impossible for their daughter or son to be criminals – this is the law. Although, sometimes while a person is growing there are deviations – but there is no way such a deviation can be a crime. You say that the word criminal can be substituted with the word evil-doer. This word means a person who works according to negative methods. While studying the positive and negative words in any language, you have to dwell also upon the neutral words. For next time make a list of fifty positive and fifty negative words so that you could see whether the contents and sense of the words always correspond to their outer appearance, to their external expression. Being esoteric disciples, you have to do a number of exercises, to reach a point where you would understand words by their contents and sense. Why? Because esoteric disciples are not allowed to use ambiguous words. When you want to state a Truth, the words you use have to be positive in form, in content, and in sense. Moreover, each word represents a picture, an image of something alive, be it from the physical or Spiritual worlds. Remember the first esoteric musical exercise you were given at the Esoteric School. The first musical exercise was from the physical world: “Force alive, spring-like, flowing”. It represents a live picture of flowing moving waters. The second musical exercise was “The Sun is rising”. When you articulate the words the Sun is rising, you start thinking. You can see, before you, a live picture of the rising Sun – you can imagine how the Sun is rising, how it sends its light to all Nature, and what this light performs. “The Sun is rising, sending its light, bringing joy to life.” What is this Joy due to? Joy is due to the fact that all plants shoot, grow and develop. This is another picture, but it belongs to the Astral world, where the energies are superior, finer than the ones in the physical world. The third musical exercise that was given to you was “Honey Sweet”. It also conjures a number of pictures in your imagination – about the Sun, the flowers, bees and their lives, their culture, their great purity. These pictures bring meaning to the words of honey sweet. It is from these pictures that the idea, contained in the words honey sweet, stands out. The sweet has come from the Sun and has penetrated the flowers, from where bees suck it out and processes it. They convert it into honey and use it for food. When you try to visualize the picture about the life of the bees, the first that meets the eye is their physical cleanliness and great assiduousness. The tiniest deviation from the law is enough to inflict a severe punishment to any bee. Well, when studying a language it is good for you to classify the words in such a way that each one falls into the relevant world – physical, Astral or Mental. Thus allocated, each one at its own place, the words will be clear, understandable in meaning and content. Then there will be no such ambiguity, as you sometimes encounter with certain words. For example, you often use the word love, but some feel shy when they pronounce it, while others are wondering what kind of love is meant. This shows that this word has several meanings, which result from the various currents within it – ascending and descending. The fact that you ask yourselves what kind of love is meant shows that there are several kinds of manifestations of love: love manifested among animals, among people, among Angels, and finally there comes the Divine Love. What is the difference between Angels Love and Divine Love? As disciples of Love, you will say what the difference is between the one and the other kind of love. (- Divine Love contains forces, conditions for growth) – Divine Love stands out with Absolute fidelity – within it there is no changing, no betrayal; it does not alter by form, or content, or by meaning. Angels love alters by form, but never by content and meaning. If it does not alter by content and meaning, then this shows that Angels love is free of passion. If you talk to an Angel about passions, the Angel will understand nothing: Angels are absolutely ignorant in this respect. As far as human love is concerned, you are familiar with it, no need to dwell upon it. You all know that human love is interspersed with animal love, and this is precisely why it changes by form, by content, but not by meaning. It includes passion and excludes Purity. A distinctive feature of human love is that it always imposes restrictions. Suffice to say that if somebody falls in love with you, he or she immediately restricts you. He or she says, “I love you and you will mix only with me and my friends, you have no right to befriend anybody else outside this circle.” Animal love changes by form, by content, and by meaning; it is forgetful of everything. If we examine closely the Latin word anima meaning soul, and the word animal7, by content and by meaning, we consider them positive words. When we want to exaggerate something, to show that the energies flowing somewhere are lower, we use the word animal, but this word, does not in the least, contain lower energies within it. There are, for example, animals that manifest love at a level higher than human love. A rat was observed taking grains to a pigeon, to feed the pigeon. We consider animal love at a lower level, because it is predominantly connected with matter. It does not acknowledge a world higher than the material one; as soon as the material world stops existing, the animal love comes to an end as well. Animal love goes as far as their interests are connected with matter. Human love, however, spans both worlds - the material and the Spiritual worlds. When you study the bird life, you notice that they get together in great numbers not out of love, but out of need to defend themselves, to attack their prey etc. They disperse as soon as the danger is over. Human beings also pass through all of these states. In order to arrive at great Love, human beings have to go through all the phases of Love – through animal love, through Angels love and finally one will enter Divine Love. These are phases of Love, which one has to observe and study within oneself. So, as long as human beings are preoccupied only with material life, they are within the confines of animal love; as long as human beings are preoccupied with material and spiritual life, they are within the confines of human love; as soon as human love sheds passion, human beings enter upon Angels love; and finally when human beings get to know the reasons for all phenomena in Life, they enter upon Divine Love. If you want to verify the truthfulness of my words, keep an eye on your manifestations, as well on the manifestations of the people close to you, so that you can find what phase of Love you have reached. You will notice what subtle distinctions there exist in the various manifestations of Love with different people. Being esoteric disciples, you have to study Love in all its manifestations, in order to understand the supreme Love – God’s Love. If the word Love is not determined, the reason for this is that it contains four types of currents within, amongst which there is a certain correlation. Out of these four types of currents in Nature you can make four equations, where you will designate Divine Love with the letter “D”, Angels Love – with the letter “A”, the love of human beings - with the letter “M” (from the word manas, meaning man), while animal love – with the letter “N”8. If the stomach prevails over the other organs, one manifests human love; if the lungs prevail, one manifests Angels love; if the brains prevail, one manifests Divine Love. Fig. 3 Now, if the width of the head, i.e. if the width of the brain is bigger than the length, this shows, that with this person animal love prevails. The width of the head is measured by the distance from the one ear to the other one. The bigger the width of the head, the greater the intensity of forces active in these centres. Apart from its width, each organ has certain activity, which is a function of its volume, of the space it takes at a given moment. If you draw radii from the middle of the ear to the front and upper part of the head, the length of the radii will allow you to determine the kind of love within this person (Figure 3). If the OA radius is longer than the other radii, human love prevails; if the OB radius is longer than the others – Angels love prevails; if the OC radius is longer than the rest – Divine Love prevails. Hence, the length of the radii determines the intensity of Love manifesting itself in a person. The length of the radii determines the degree of Love’s intensity. Fig. 4 If we draw two lines from the ear – one, OA, above the nose, and the other, OB, below the nose, there will be an angle of 30 determining the intelligence of the person (Figure 4). The value of this angle determines the various degrees of intelligence with animals. Originally, the brain’s centre of gravity was located somewhere behind, but alongside the gradual evolution of humankind, the centre of gravity moved to the front part of the brain. This is exactly why the forehead of the human being is straight, while that of animals – is slanted, sloping. This is the reason accounting why animals walk on four legs, not on two like human beings. The AOB angle determines the intensity of mental energies with human beings. If you examine how the word love9 is written in Bulgarian, you will notice that the first letter ‘v’ represents an angle, similar to the AOB angle. This angle is composed by two variables – AO and BO, which head in two different directions and counteract each other. When you write the word love, you will notice that the ABC angle (Figure 5), which is a replica of the letter “V”, is also formed by two variables AB and BC, moving in different directions. In order to implant reason into Love, you have to link the A and C points with a straight line, so that you draw a triangle. In this situation, the three sides of the triangle can be equal, but their lengths depend on the direction of movement of the AB and BC lines. If these lines are longer or shorter than the AC line, there will be a right-angled triangle, to which one can apply the Pythagoras theorem: the sum of the squares of the two catheti is equal to the square of the hypotenuse. The surface area is a measure for forces. Thus, the forces acting within the square of the hypotenuse are equal to the sum of the forces acting within the squares of the two catheti. Fig. 5 Often in life, people talk about the straight path, which is symbolically represented by a straight line. However, the straight line does not in the slightest mean a straight path. The straight line determines the shortest distance between two points, but in no way does it determine the straight path. Why? Because even villains choose the shortest path, without actually taking the straight path. There is a huge difference between a straight line and a straight path. The straight path is determined by the intensity of the forces acting within a person. I shall give you a graphical representation of this idea (Figure 6). There are the forces – M and N – coming from two different directions and moving towards point A, but they encounter the resistance, CD, and are repelled. This resistance is a rock, in the middle of which there is a spring A. The M and N forces heading towards A, represent the forces of the mind, MA, and of the heart, NA. When these forces encounter the resistance, CD, they go back, forming a circle. Having traversed this circle, they go back to where they have come from. To avoid repulsion these forces have to be employed to work. This is to be done by the will. The will is a force, which employs one’s thoughts and feelings to work, and produces a number of actions. When a person has a weak will one’s thoughts and desires form a circle each, without performing any work. When a person has a strong will, such a person employs his thoughts and desires to work and thus performs something. Fig. 6 These are explanations, which distract students’ attention. Such explanations are needed as a break. This is how teachers treat little children – when the teacher notices that the children are tired, the teacher discontinues the lesson and tells the children a story. When they have had enough rest, the teacher goes back to the subject. Now you too, listening to my explanations about the forces, find it difficult to relate what I started my lecture with and what I am now telling you. The relation is in the point that whenever you pronounce a word, you have to manifest a thought, a feeling, and an action. From an esoteric point of view, each articulated word, each movement contains either positive or negative forces within. For example when you want to hit someone, you make a downward movement; when you want to prevent someone from committing a crime, you make a movement with the arms ahead. The upward movements we make contain ascending forces and can be positive or negative. The downward movements are descending and can be positive or negative. Now that you know this, you should be very conscious of your movements. Never keep your head facing downwards, to the ground, as you will connect with the forces of the Earth, which will affect your thoughts. Therefore, keep your head up, so that you will connect your thoughts with the forces coming from the Sun. It is at times necessary for one to take a look at the ground, but if one constantly looks at the ground, this person will be distorted. The Bulgarians have a saying, “Beware of a person who looks at the ground!” The Turks have a saying, “One who looks at the ground, burns the hearts around.” Each movement is a function of certain forces, regardless of the fact whether one is aware of these forces. These can be coming from the mind or from the heart. Movements can also stem from the consciousness, from the self-consciousness, from the sub-consciousness and from the super consciousness of the human being. Disciples should watch themselves, should study the movements and the forces related with such movements, so that disciples, via words, can regulate them properly. Now that you write on the assigned topic, “The Difference between Soul and Spirit”, for some time dwell upon the words spirit and soul; give it a thought. These will enlighten your consciousness and you will write something on your own. These words are ideal as they carry Light within themselves. By dwelling upon the words, you will learn how to understand the profound meaning implied in them. Esoteric disciples should never be in a hurry. Having, calmly and quietly pronounced several times the words soul and spirit, at the word soul you will feel a special warmth, special mildness in the pit of the stomach and will experience a desire to caress everything around you. Having pronounced the word spirit you will feel a special strength, special activity. The word soul generates mildness, while the word spirit generates strength. The word soul produces an internal opening towards a certain centre, while the word spirit – opening towards the external, accompanied by a desire to conquer the world. These are experiences you will go through having pronounced soul and spirit. You will then ask yourselves, “Am I a soul?” – “I am a soul, because I sniff, I smell something.”10 As you can see the Bulgarian word for soul has several meanings: sniff, smell something; strangle11 somebody, i.e. take somebody by the throat, i.e. try him or her, whether they are souls or not, whether they live or not. You will then tell yourselves “I am a Spirit.” Having said this word you will experience a current of a force flowing into you, of an activity having a desire to break loose, get outside. Having pronounced these two words, two currents will form; one flowing from outside, passing through the head and going down to the sympathetic nervous system; while the other one flows out of the sympathetic nervous system, passes through the heart and hence spreads over to the head. When pronouncing the word soul, the currents come from above and penetrate inside the organism; when pronouncing the word spirit, the currents follow an outbound direction. Now that you know this, you should regulate the energies in your organism properly. If the energies of your organism are not properly distributed, this will cause a number of sufferings for you. Now that I watch you, I can see that your energies are not properly spread – there are more energies clustered at certain places, while at other places there are less energies clustered, and subsequently you have disharmonic experiences. When we say that a person has a character, this means that the energies within this person are distributed exactly at their proper places and are in harmony with each other. Being disciples, you have to understand the law on the energy transformation within your organisms, not to be left to deal with deviations. To this effect, you have to regulate the forces of your organism, to balance them, to control your mind and heart, to direct your will, to understand the relationship between the Spirit and the Soul. As soon as you accomplish this, you will be able to perform the duties you have to Nature; you will also reach the objective you are aiming at – to get to know God, to know yourselves. This is the meaning of Life. To find the meaning of Life – this is one of the great tasks of esoteric disciples. To achieve this, disciples have to start with the smallest task – work upon one’s body. This takes exercises, efforts and diligence. Secret prayer Fir-für-fen Tao-bi-aumen 1 The Master makes reference to the beginning of the Holy Scripture – Genesis. The Bulgarian for Genesis is Битие [bitie] - a word beginning with the letter ‘b’. In order to retain the Master’s idea Genesis was translated as Bible – thus retaining the same reference source and keeping ‘b’ as the first letter/sound of the word. (tr. note) According to the Hebrew Bible, God created the world with 'b' (beth) and the first word in the Hebrew Bible is (Bereshit) which means in the beginning. The Book of Genesis is called Bereshit in Hebrew. Genesis means the coming into being of something; the origin. (Ed. note) 2 The Master makes reference to the ‘g’ sound – and his example is the Bulgarian word ‘гърло’ [gə:rlo] meaning throat. Moreover the sound ‘g’ is articulated in the throat, but is not present in the word throat. So, to preserve the reference to the ‘g’ sound and to the organ of articulation, гърло [gə:rlo] was translated as glottal. One more so to say deviation from the original – the Bulgarian letter for the sound ‘g’ is “г” – the Master says that this is the shape that stands for infinity. Perhaps, infinity can also be seen in ‘g’? … 3 The Master comments on the Bulgarian block capital letter for ‘G’= ‘Г’, which is a lop-sided ‘L’ sign. Quote: The ‘G’/‘Г’letter consists of the figure 1, upon which the sign for infinity rests… but the figure 1 is not a constituent part of the English letter ‘G’. So the translation of the above sentence in italics was condensed to: The letter ‘G’ designates infinity, it is the sign for infinity. 4 The mirror image of ‘E’ in Bulgarian is ‘3’=[z]; as the Master talks about multi-functionality, I was trying to find a letter which the ‘E’ sign would designate when facing west. Well, in English, when ‘E’ faces west, it designates the number/figure ‘3’ 5 The Cyrillic letter ‘ж’ presents a problem. It has no single letter/sound correspondence in English – the directly corresponding sound can be represented by a graphic sign only in the English transcription in [plezə] in pleasure; [mezə] in measure. 6 In this context, the Master comments on the Bulgarian word for criminal - „престъпник” [pres’təpnik]. The point the Master makes can be understood only through understanding the meaning vested in the Bulgarian word – it is derived from a verb meaning to take a step beyond. However, this word has two meanings a) to take a step beyond on the physical level, and 2) to take a step beyond on the moral level, i.e. beyond the limitations set by law; the second meaning translates in English as transgress -‘trans’=beyond & ‘gradi’=step. Hence the common deep sense in both meanings of the word in respect of a criminal and of a child. These comments do not directly refer to the origin of the English word criminal. 7 The Bulgarian word for ‘anim-al’ i.e. ‘живот-но’ is derived from the Bulgarian word for ‘life’ i.e. ‘живот’ - just like the English word ‘anim-al’ is derived from the Latin ‘anima’ – although anima and life are two different words the Master traces a derivative pattern and comments on the root word – life in Bulgarian – the closest approximation in English was achieved through the Latin word anima meaning soul in English.. 8 The Master wants animal love to be designated by the Bulgarian letter ‘ж’ standing for ‘животно’ = ‘animal’. 1. This letter has no directly corresponding English letter; 2. The English word animal begins with ‘A’; 3. ‘A’ was assigned to Angles’ love – So, ‘N’, being the second letter in the word animal is suggested to stand for animal love. 9 The Master refers to the Bulgarian word for Love = Любов [ljubov] (the two words begin with the same sound), and comments on the shape of the first letter ‘Л’ in relation with the angle – similar shape, hence resemblance to the angle, has the English letter ‘V’, although as if turned upside down. This letter is present in the word Love. But the first letter of the English word, unlike the first letter in the Bulgarian word does not show any resemblance to the angle – which is the point the Master makes. The translation deviates from the original text only in that it compares not the initial letters of the two words, but the initial letter of the Bulgarian word to the third letter in the English word, as these two bear resemblance. 10 The Bulgarian word for soul has several meanings. Moreover, the Bulgarian words for soul, sniff and smell are homophones, i.e. these three words, having three different meanings, are spelt and pronounced in the same way. 11 The meaning of strangling is achieved by shifting the stress of the word to the second syllable Source
 11. Tuning of Forces Year 2, Lecture 5 of the Youth Occult Class (Special Class) given by the Master Beinsa Douno on November 1, 1922, Sofia Fir-fur-fen Tao-bi-aumen Silent Prayer The disciples essays were read on the topic "The Distinctive Features of Life". What is meant by the word coordinate in mathematics? (Coordinates are mathematical constructs which determine the position of points in a coordinate system.) Imagine that you have the four coordinates of a point. Do they relate in the same way to the centre of the coordinate system? No, they don't. Therefore by coordination we mean correlation, tuning of forces. Picture a point in space; this point is alive. Since it is alive, it is in a state of motion. If there are two points, they will form a straight line. This straight line will have only one dimension, that of length. Therefore, when two points move consciously, they form a straight line, which has a concept of only one dimension. The two points can move only along this line and only in two directions: upwards or downwards. If two points, A and B, move in opposite directions, they will meet in one point after a period of time, but they will not be able to pass by each other. If you asked these points if the beings from their world could pass by each other, they would say, “According to the laws of our world, when two beings meet in one point, they cannot pass by each other. In our world all beings can meet only face to face and when they part, they turn their backs to each other.” So, when they are coming towards each other, they face each other, and when they turn around to go back, they have their backs to each other. Why is that? Because they cannot pass by each other. However, in the world people live in, they can go and come back always facing forward. Therefore, all relations amongst beings are like mathematical formulas that we need to translate so that we can apply them consciously. So, if two beings move only in a straight line, they will know only one thing, the point. In their mind, the line is but the sum of multiple points, and they will never even suspect that all these points form a straight line. If you asked them if straight lines exist in the world, they would say, “A straight line may exist, but it is not a part of our world.” Therefore, according to these beings, the point is the measuring stick for figuring out the world. They view the point as an infinite unit, i.e. as 1 π. The number π cannot increase infinitely because, at a given moment and at a given occasion, a given thing in the world can only be measured by a specific unit of measurement. Different things are measured with different units of measurement. For example, the concepts and objects of the one-dimensional world can be measured using linear metric units. However, can a plane be measured linearly? No, the plane, being a part of the two-dimensional world, can only be measured in square metric units. The plane is also a living, conscious being that has its own unit of measurement. When the beings from the one-dimensional world ponder the question of right, they reach only relative conclusions. For example, those beings who move only in a straight line say about themselves that they are the only beings who are right. Why? Because the only movement they know is that of the straight line, they do not recognize the curved line. If I ask these beings, “Could you stab someone in the back,” they would say, “Not under any circumstances.” “How about in the chest?” “This we can do.” “Why?” “Because, in our world, there is only a front but no back.” If one of the wisest beings of the one-dimensional world finds a way to bend a straight line to form a circle and thus manages to leave the conditions of the one-dimensional world, created by the straight line, then when beings A and B move towards each other, they will eventually touch their backs. We call this movement falling. These beings will be bewildered by the fact that they can touch their backs. This is the situation of the fallen and sinful people in the world. They do not face each other but have their backs towards each other. The sinful people are people of the one-dimensional world. He who knows the laws can make these people pass by each other. However, this is something impossible to do for the beings from the first dimension. Now picture the point on which one of these beings stands. Here is my question: can this point move in a right angle, i.e. can it move perpendicularly to the line to which it belongs? No, it cannot do that. Why is that so? It is so because this point can move only in one direction. If you could photograph the movement of the beings from the one-dimensional world, you would see this movement as a straight line. However, the individual shifts of the beings themselves would be marked as individual points. If the points that make up the straight line start moving perpendicularly to themselves, they will form a plane. How is a plane different from a line? The line is the border of the plane. The line has an infinitely remote point and the plane has an infinitely remote line. What lies behind this line? Nothing. However, this nothing marks the boundary of reality; it marks the boundary of what has been manifested. This, which has been manifested, lies behind this nothing. This nothing does not imply at all that it is impossible to manifest that, which has not yet been manifested. You wonder how nothing can beget something. Well then, how can the imaginary unit, which is a nothing in itself, become a real one when raised to the fourth power? Now let us put aside the one-dimensional world and move forward to the world of two dimensions. Let us imagine that I meet two beings who are at two opposite poles and I ask them if they can meet; I ask them if they can unite the two ends of the straight line into one point. Their answer is that this is impossible for them to do. This means the following: two beings who are of opposite opinions cannot share the same place by any means. This statement is true about their world. However, we can prove to them that this is in fact possible to do. How? By forming a circle. Therefore, the two ends of the straight line are the end boundaries of the broken circle. These two beings - who have been thinking, until now, that their views are diametrically opposed to one another, and as a result, they cannot meet in one place - can under certain conditions, form a circle and meet in one point. If you ask the beings from the two dimensions if there are planes in their world, they will tell you that in their world there are lines, but no planes. According to these beings, the world is made only of points, and lines. I ask these beings, “If the lines of your world move perpendicularly, what will they form?” “We do not know,” they answer. “This knowledge is transcendental, and is beyond our consciousness, and experience.” They have no idea that if the lines are connected in a perpendicular direction, they will form a myriad of worlds, similar to their world, and that all of these worlds together will form a plane. If the plane moves perpendicularly to itself, it will form a cube. So, if the line moves perpendicularly to itself, it will form a plane. If the plane moves perpendicularly to itself, it will form a cube. A cube is a three-dimensional shape. People belong to the three dimensional world. We asked the beings from the first and the second dimensions what they thought about movement in their world. However, we will not stop at that. Now we would like to know what they think about the movement of the beings from the third dimension. I ask the following: is it possible to bring together all the points and all the borders of a cube? How many sides does a cube have? Six. How many edges does it have? Twelve. Is it possible to bring together all the edges of a cube? It is impossible to bring together the points, the boundaries, or the edges of a cube. Picture twenty-four cubes with differently coloured sides. One of these cubes is positioned in the centre of all the rest. If the central cube changes its location, the rest of the cubes will move, too. Can you tell, in this case, how each cube will be positioned in regards to the central one? Even when the cubes are repositioned like that, you will notice that neither the points nor the sides of these cubes can be converged into one point. The four-dimensional shape that is formed by eight cubes is called a tesseract. The cubes within this tesseract move from the periphery towards the centre. And so, the four-dimensional world is characterized by its four coordinates; it is the world of time and space. That is why simple people say that time can fix everything. The tesseract is a shape of the fourth dimension. The four dimensions determine the relationships among all beings. These dimensions are used in mathematics, as well. They can also be applied in people’s actual life. For example, people cherish certain moral views about what is right; they have the notions of positive and negative, and they judge things with those views and notions in mind. Some people maintain that the negative cannot be turned into positive; this, however, is not true. The negative can turn into positive under certain conditions. Take, for example, a man who owns a small sum of money, but needs another ten thousand leva. He goes to a banker and gets a loan of ten thousand leva from him. Now, this banker who used to have a hundred thousand leva available is now, having lent ten thousand of it, left with a hundred thousand minus ten thousand leva in his safe. On the other hand, the man who started with a small sum has now added ten thousand leva to it, and thus, his sum has grown. However, the time comes when his payment is due and he has to pay back the loaned money. After he has paid back his debt, he is left with a sum that is minus ten thousand leva. In this case, the money in the banker’s safe increases by ten thousand leva. When it comes to monetary exchanges, people come across a number of crimes. What are all those crimes about? He, who lends money, creates conditions for crime. Why? Because he, who has borrowed the money, has to resort to lying when he cannot pay it back on time. The one who returns the money on time passes for an honest person. On the other hand, the one who lends the money passes for a benefactor. These are all external appearances and one cannot judge people’s character based on those things. Imagine that you have ten thousand leva in your safe and you depend on it; you build your happiness based on this ten thousand leva. An acquaintance of yours comes by one night and pilfers your money. As soon as you learn that this person has robbed you, you say a number of bad things about him. A few days later, this same person comes to your home disguised as someone else and starts conversing with you. One thing leads to another and you finally come to the topic of the ten thousand leva, and you complain that you have been robbed. “No problem,” he says, “I can help you by giving you another ten thousand leva. I am a rich man and I have a lot of money at my disposal; I won’t even know that I have taken money out of my safe.” “I am extremely grateful,” you say. “I have never met such a generous person in my life!” I ask this now: are your conclusions in either situation correct? The person who robbed you and the one who gave you the ten thousand leva are one and the same man. Is it possible, then, for one and the same man to be both a criminal and a benefactor? We can draw the following conclusion from this example: in their relationships and their actions people can be both good and bad but, in essence, they are neither good, nor bad. What does this indicate? It indicates that a person may be working with the positive at a given moment, and then at another moment that same person may be working with the negative. With this in mind we can define the bad as something negative, which creates suffering for people and the Good as something positive, which brings joy to people. However, in Nature both the negative and the positive have the same value. This is not so for us, though. Why? Because we apply different measures to qualify things: one person’s measure is not the same for another person. In this case, in mathematics, we speak of the so-called incomparable values where we are dealing with unrelated constructs. For example, what is the formula for the area of the circle? The area of the circle equals π.R2 where π equals 3,14…, i.e. it is an immeasurable number. The letter R designates the radius of the circle and it can be a different figure. The circle is an emblem of something related to the notions and concepts of the fourth dimension. The circle designates time. It can be measured by using different means and that is why we speak of the quadrature of the circle. If this is so, you should know that in Nature there exists one absolute measure and that this absolute measure can be applied to everything. When moving, this measure exists everywhere simultaneously; it is everywhere with all its points no matter how intangible those might be. People cannot comprehend this measure and it will always remain incomprehensible to them. Therefore, the circle represents the ideal world for the first dimension, the cube represents the ideal world for the second dimension, and the tesseract represents the ideal world for the third dimension. The tesseract is formed by eight cubes. It cannot be drawn, i.e. it cannot be represented on a plane. The same way a plane marks the boundary of a cube, a cube marks the boundary of a tesseract. Can you imagine a tesseract and picture the way it will move in space? This is impossible for the common mind, but the impossible in one world is possible in another. Therefore, it is possible for two people to make peace with each other; it is possible for hatred to turn into Love; it is possible for falsehood to turn into Truth; it is possible for injustice to turn into Righteousness. What is the modern people’s concept of lying? Imagine that someone borrows ten thousand leva from you and promises that he will return it after a certain period of time. However, he does not keep his promise after that period of time has passed. The period is extended for a few months more and then that person appoints a new date by which to pay his debt. This date arrives and he is unable to keep his promise again. What does lying come down to in this case? It comes down to an inability to keep time. How do you define time; what is it related to? How do mathematicians and philosophers define time and space; how and with what do they define the projections of these forces? They use a clock to measure time and certain measures of length to measure space. Mathematicians often calculate the intensity of certain forces, which act on certain energy lines. (Time, in physics, is measured according to the quantity of performed work.) In mathematics, one letter is multiplied by itself, which shows that certain values can grow. To what degree can they increase, i.e. to what degree can they grow? They can grow to an infinitely great degree. This is growth! Every impulse, every urge is part of time; every expansion is part of space. Therefore, time and space are manifested in one and the same moment. When energy passes from one state into another, we call this transition time; the expansion at any given moment we call space. Now, Good and bad can be given new definitions from the viewpoint of time and space. In general, Good and bad are two processes that are manifested in the conscious life of man. That, which simultaneously grows and expands, we call Good, and that, which simultaneously moves and shrinks, we call bad. In this sense, bad is a process of division. When people are divided, when there is division and subtraction amongst them, this is the bad in the world. When there is addition and multiplication among people, this is the Good in the world. However, in Life, as it is in all of Nature, these two processes take place simultaneously. For example, when we speak of expansion, this implies that a body or a shape used to be small once. In that case, even the smallest expansion is noticeable. Therefore, if one wants to expand a body, one needs to make it small first. A verse of the Gospel says that the righteous will resurrect and the sinful will disappear. This means the following: the righteous will grow and the sinful will become smaller. Many think that this is impossible, but it can be proved. For example, the ground is covered with ice and snow in winter and you consider this to be real. However, you do not see the little seeds hiding in the ground. Therefore, you do not see the Good that is hidden in the ground. Since you do not see the Good, you do not consider it real and you say, “For years we have known this condition of the earth, the way it is all covered with snow and ice. If we want to remove this cover from it, we need to break through it with hammers.” This is how you think in regards to evil. However, as soon as the Sun comes out, this age-old ice and snow starts to melt, then it turns into water and sinks deeply into the earth. Where did your reality go; where did the evil in the world go? However, the activity of the Sun does not end here. It continues to grow and under the influence of its warm and bright rays, the seeds that were hidden in the ground start to sprout. Before long, the earth is covered in grass, trees, and flowers. Where did the evil go? The evil had to go down, melt and disappear in order for the Good to come in its place. If you look at the Earth from the fourth dimension, you will see that it is covered with a huge layer of ice. You are the Earth. There is the following line in the Lord’s Prayer, “Your Will be done on Earth as it is in Heaven.” Therefore, the Earth has the ability to fulfil God’s Will, i.e. everything that is planted in it has the ability to grow and develop. Since people represent the Earth, they, too, can fulfil God’s Will. Some think that people will be able to fulfil God’s Will only if a new social order is instituted. However, the social order is only a shadow of Life. Therefore, the shadow is something changeable and the fulfilment of God’s Will does not lie in variables. Every object casts a shadow, but the shadow itself is not a constant as it comes and goes. If this is so, then the social order, being the shadow of Life, may exist or may not exist. For example, the shadow of an object is largest in the evening, smaller at noon, and very small or non-existing in the morning. Man represents the Reality of things and everything else is fictitious. You might say that man is influenced by economic conditions. I ask you this, was there man before any kind of economic conditions existed? Yes, man existed before any other conditions; it was man who created all the conditions. It is ridiculous, then, that the creation could influence the creator. Man should not be fooled by claims that economic conditions are a factor in human life; hence, man should not be influenced by those conditions. Man is above all conditions. Religious people might say that it was religion that created man. This, too, is not true. Man existed before religion and before all economic conditions. Scientists, on the other hand, say that science will fix the world. Was there man before science? Therefore, man, who has created religion, and science, and economic conditions, has the ability to change everything himself. This is the idea that should remain in the minds of all people and become the foundation of their life. The human Spirit is the main factor in Life. If the human Spirit makes a decision, everything - religion, science, and conditions- will change. When this happens, people will act according to Nature’s laws. And now, people act according to their own understanding, and beliefs. Someone writes a maxim about Life, and everyone tries to act according to this maxim. This maxim is a personal view; it is not Nature’s view. For example, most people today pass as Christians because they believe in Christ. This is true, they are Christians, but Christ was not a Christian? Why? In order for him to be a Christian, he should have believed in someone else, someone outside of him. What do we know about Christ? We know that Christ preached about Love and fulfilled his Father’s Will. Christ never preached Christianity. The heathens created Christianity; it did not exist before Christ. What is Christianity? Christianity is a collection of formulas and rules that are imposed on people. We believe in the Absolute measure of things; we believe in one principle that regulates all manifestations of Life. Every teaching that is based on Absolute measures, on Absolute principles, is outside religion, outside science, outside any conditions, i.e. such a teaching is above religion, science, and conditions and can change them at any time. When the human Spirit moves parallel to God’s Spirit, it can be the master of everything in its life. Today some people argue amongst themselves about who is orthodox and who is not. Others, on the other hand, argue about communism. Was Christ orthodox? Was Christ a communist? He preached the idea of Love that has existed before time and will exist for all times. You may say that communism, too, preaches love among people. True, communism also preaches love, but this love is still misunderstood. This love cannot give people what they need. Religion, science, and economy represent mathematical relations and coordinates. Religion is an upward movement; economy is a downward movement and science is a horizontal movement; these are three coordinates that are in a certain relation to each other: they have one common point. Since they have one common point, they also have common interests. What do their common interests lie in? For example, if a factory makes icons, what determines the number of icons that it must produce? This number depends on the number of pious, religious people who believe in icons. If the factory depended on people who do not believe in icons, it would have gone bankrupt. If the rules of a religion state that people should not eat meat and butter, before long a number of butter makers and butchers would go bankrupt. What will the butchers and butter makers do after that? It is science, then, that will come to their aid, “The latest scientific data shows that the doctors recommend that the consumption of meat and butter should increase.” Right away, the condition of both the butter makers and the butchers improves. Now, we can use one of the mathematical theorems of Pythagoras in order to define economy, religion, and science in scientific terms. Let us say that one of the sides of a right triangle represents religion, the other side represents economy, and the hypotenuse represents science. Then we can rephrase the Pythagorean Theorem like this: the possibilities of science contain the possibilities of religion plus the possibilities of economy. Therefore, science, i.e. the hypotenuse, will solve the religious and economic problems. The delusions of the religious people are in the fact that they think that religion will fix the world. The world will be fixed only when we look at religion as one factor and at science and economy as another two factors and we find the relationship among these three factors. Now, let us demonstrate this idea through the equation a2+b2=c2. These parameters are religion, economy, and science. So, the sum of the squares of religion and economy equals the square of science. Two other equations can be derived from this first equation: a2=c2-b2 and b2=c2-a2. What can come out of these two equations? Here the mathematicians have the floor. Religion, economy, and science are concepts of the mind. In that case, we can talk about another way of reading the Pythagorean Theorem, namely, we can say that the possibilities of the mind plus the possibilities of the heart equal the possibilities of willpower. Then we can come to yet another application of the Pythagorean Theorem by saying that the possibilities of the mind plus the possibilities of the heart plus the possibilities of willpower equals the possibilities of the soul. In this case, we reach the equation for a sphere. Finally, we can talk about one last application of the Pythagorean Theorem: the sum of the possibilities of the mind, of the heart, of willpower, and of the soul equals the possibilities of the Spirit, i.e. a2+b2+c2+d2= Д 2 These are forces and relations that you need to work with. Therefore, willpower is an equal force to the mind and the heart; the soul is an equal force in relation to the mind, the heart, and willpower; the Spirit is an equal force in relation to the mind, the heart, willpower, and the soul. Besides these several equations, we can form one more equation, namely, that the sum of the possibilities of the mind, the heart, willpower, the soul, and the Spirit equal the abilities of God. This can be expressed in the following formula: a2+b2+c2+d2+ Д 2= Б 2. We can form yet another philosophical equation: the sum of the possibilities of the mind, the heart, the willpower, the soul, the Spirit and God equal the abilities and the possibilities of the Absolute, of the Infinite. This we can express through the formula a2+b2+c2+d2+ Д 2+ Б 2=A. Through this last formula, you enter the boundaries of the transcendental realm. These mathematical formulas will help you make calculations in astrology and some other sciences. Let us assume that you take the mind as a given factor, as a given force. Let us say that this force is placed within certain conditions and possibilities where it can manifest itself. What are these possibilities that we are talking about? They are the Signs of the Zodiac. Let us say that the mind has manifested itself on the night of the first day of March. Given these conditions, it is already predetermined what possibilities the mind will have to manifest itself. Likewise, it can be determined what possibilities the mind has to manifest itself if it has appeared on the second, the third or any other day of March. These are all mathematical relations. When you do these calculations, you should record precisely when the mind has appeared. You can do the same about the heart, if you decide to pick the month of July for its manifestation. The human mind and heart never manifest at the same time. The mind comes together with the physical body. First comes the body, then the mind and finally, the heart. When a child is conceived, the extremities (legs and arms) form first, then the rest of the organs are formed (the liver, the respiratory system, etc.) and finally, the heart is formed. The heart is formed at the moment when the activity of the willpower in the child is manifested. It is manifested at the moment of birth, when the child cries. When the child takes in its first breath, its heart starts beating, i.e. it manifests itself. Therefore, when a man manifests the Conscious life, this shows that he has already left the uterus of Nature. When a man manifests his consciousness, this shows that he has left the limiting conditions of Life and has started to live freely. This is the day of birth. The first thing a child does when the willpower is manifested is cry; then it lifts its arms up. When it lifts its arms up, this signifies that its willpower has manifested itself and has started to act upon the child’s consciousness. When the hand starts to regulate precisely the direction of its movement, this shows that the child is already manifesting its conscious willpower. It is a different story if these movements are harmonious or not; what matters is that the child’s willpower has started working within the child. Only a correctly manifested willpower yields harmonious movements. What did you understand from everything that has been said tonight? (That every world has its main unit of measure for defining and measuring things.)1 Truly, when we say for a man that he has a limited mind, i.e. that he is limited in his thinking, this means that he moves in the one-dimensional world, in the world of the line. For example, the miser lives with only one idea in mind; he thinks only about money. In his mind, the coin forms a centre, a point around which everything else revolves. In this respect, he is a man of the one-dimensional world. On the other hand, someone else may only think about building a house, getting married, finding a companion, and having some children; such a man lives in the two-dimensional world. Wherever he goes, he speaks of the two selves - me and you - he lives in the plane. Will these two people be able to live harmoniously, should they get together at one place? When two people get together at one place, this means that they will go in a new direction. Picture a deep well with a thousand steps leading downwards. There is a person sitting on each step and there is a big, sturdy pole in the middle of the well. All the people, who live in the well, look up through the opening and say, “I wonder what is up there, in that world?” The life in the well is arranged in such a way that they give orders to each other while being unable to raise each other further up; everybody just sits in their place and will not move from there. The one, who is on the highest step of the well, is only ten meters from the opening, but he does not realize it; he thinks that he is far from the opening. All the people in the well have been in this situation for years and none of them has been able to rise even a step higher from their situation. After a while a wise man comes along, looks down into the well, and seeing all the people in it, asks them, ”What are you doing down there?” “We are sitting in one place.” “Can’t you move?” “No, we can’t.” “Will I be able to help you?” “It is very unlikely that you could. We have been sitting here for years and we have been firmly planted each one in our own place. This pole here has been sitting in the middle of the well for a thousand years.” Then the wise man brings a rope with a hook on one end and lowers it into the well. Everybody watches to see what will happen. What happens is that the hook catches the person on the highest step by his clothes, and without realizing it, he finds himself outside the well, in the bright, wide world. The rest wonder where their friend has disappeared, how come he just vanished from before their eyes. The absence of the man on the highest step creates a small movement in the well. The second one immediately moves up to the place of the first one, and in this way, everyone climbs a step up. The wise man asks them probingly, “What is happening down there?” “One of us has left the well and the rest of us have climbed a step up.” This is what we call evolution. “Can you move now?” “We can’t.” He lowers the rope into the well again and catches the next one. The rest move again and climb another step up. The wise man lowers his rope this way into the well 999 times, each time pulling a man out until there is only one man left in the well. This man says, “By now I have travelled 999 steps up. I am ready to leave the last step I’m on.” I ask this now; can this gradual climbing from one step to another be culture? This is no culture at all. Is there anything important about the ladder you have been climbing? There is nothing important about it. The important thing is in the rope and in the hook. This is where the world’s culture lies; you lower the rope into the well, catch someone with the hook and fling him outside the well. Evolution, on the other hand, is all about the gradual climbing of the steps. It is about time that the Fifth race should leave the hole of this well. By the word hole, I mean the thick matter. I will use an example to explain to you more clearly the meaning of the well. There is this rich farmer who owns millions of wheat grains. Come spring, the farmer goes into the barn and asks the grains, “Are you comfortable in here? Do you have the opportunity to expand?” “No, there is no room in here. We are too close to each other and have no conditions to expand, and as a result we cannot stand each other.” The same way people enter each other’s space and think that they are happy. The farmer picks up a grain and holds it in his hand for a while. The grain looks happily up at him and feels free. Then it asks its master, “What do you plan to do with me?” “I plan to put you into better conditions.” The farmer picks up a scoop of wheat grains, takes them out to the field and seeds them with a sweep of his arm. Each grain falls onto the ground and into a little hole that feels like a big well to the grain. This well is no deeper than fifteen centimetres; not many grains can fit into a well this size. When it finds itself alone in the well, the grain starts crying and complaining that here, too, is not a good place. The farmer tries to convince it that it is going through this process for its own good and that soon a hook will appear that will bring it up to the ground surface. Before long, the moisture starts working on the grain and tells it, “Come on, go out of the well already so that there is room for other grains.” The little grain starts climbing out of the well little by little. Therefore, the well, i.e. the restrictive, limiting conditions of Life that one enters, represents the thick matter. The same thick matter also envelops the human consciousness. If one wants to crack open this layer, this shell of consciousness, one needs the help of moisture, light, and the New life; one needs the help of Love, too. God’s Love, being a supreme force, will sweep over these conditions and will give a new guidance and a new direction to one’s consciousness. In order for this to happen, one ought to pass through several phases; one ought to leave the barn and then enter the well, i.e. the soil where one will be covered with more dirt until one grows out of it. The process of growing is but the action of the intelligent forces of Nature; the forces of warmth and light which are like the rope in the hands of the wise man of the previous story who pulled the man out of the well. Half of your brothers – the roots - will stay behind in the well, waiting the day of their salvation. One day, they, too, will leave the well and others will climb up to their place. Most people today need to leave the last well they are in; the well of the flesh. When they start moving consciously, they will leave this well, too. And so, Righteousness, the Absolute measure which we apply to Life, is neither in the one-dimensional, nor in the two - or even the three-dimensional world. It is in the four-dimensional world, in the world of the fourth dimension. It is in the world of time and space that good and evil are defined. When you apply time and space correctly as a measure for things, you will feel a deep Joy and harmony inside. If you do something wrong, immediately you will feel grief and disharmony inside yourself. Then you will know that the world, in which you move, is not harmonious. However, the world of the fourth dimension is harmonious. No crimes can take place there. Why? Because this world has round, circular walls. Imagine yourself living in a world that is like a cylinder. At the base of this cylinder are stashed all treasures; all the gold is there. If a thief enters this world, he will take some of the gold as soon as he sees it and he will start climbing up the walls of the cylinder. If he decides to rest for a while and put the gold aside, it will slide right down to the bottom. It does not matter how many times the thief will climb up and down to take the gold from the bottom of the cylinder, for, at the end, the gold will end up in its place. For this reason, there are no crimes in the four-dimensional world. One may get robbed time and over again, but his money will find its way back to him in the end. That is why Bulgarians have a saying that where water has flowed before, it will flow again. In this case, where money was once, it will come back again. So, each thing that has been lost or stolen in the Divine world will go back to its place. This is the law. There are no crimes in the Divine world. There the desire may exist for crimes but no conditions exist there for realizing such desires. The people from the second and the third dimension have the habit of stealing but as soon as they enter the fourth dimension, they find out that all crimes are pointless. What is the point in stealing something if it is going to return to its place right away? The same law is applicable to ideas, as well. Let us say that you are sitting quietly and peacefully when an illuminating, elevated idea comes to your mind. You feel happy and want to remember it, but you realize right away that this idea has disappeared without a trace. What is the reason for this to happen? This idea was not yours. It was someone else’s idea, which happened to pass by you on accident after which it returned to its owner. Therefore, all ideas, all desires, all feelings that you forget easily, are not yours, but someone else’s; those are stolen ideas and desires. Sometimes people lose their love. Why? It was a stolen love. All things that are lost easily are things stolen. You should be thankful that you live in a world with superior and intelligent Beings who continuously correct your actions. If you lose your love, you should know that it was not yours. Nobody can take away what is yours. Remember this: the Real, the Divine is never lost. When Love comes to a man, it cannot be taken away by any being if it belongs to this man. Moreover, Love does not change; it always remains the same. If you lose your love or if it changes, then it is not yours. Being disciples, you should be aware of this. Once you know this, you will neither apologize nor deceive yourselves. The young always speak about Love. If so, why don’t you define only one of Love’s properties? If you cannot define one of Love’s essential properties, then I will tell you one of those: Love gives Freedom. Therefore, when you feel love for a being, the first thing you will do is give freedom to this being. If you feel love for an ox, you will take off its harness and let it roam freely. Love has the desire to free every living being, so it can freely use Life’s goods. Love gives Freedom to all living beings and this is its essential quality. You need no other philosophy. There is a way to tell if the ones, liberated by Love, have understood this law; the way to tell is to see if they, in turn, have the desire to liberate those who are still enslaved. That one, who does not have this desire, this aspiration in oneself, has not understood Love yet. Therefore, being the disciples of the same School, you should not limit yourselves. Limitation is not a manifestation of Love. When you speak, you should give everyone the right to say what they think. When one of you speaks, the rest should listen. You should instil it in yourselves that every person's thought is right. If you do not think so, you suspect that this man is being insincere. You should wait patiently for the others to finish what they are saying. When you write your essays, you have the desire to write a lot to demonstrate that you are learned. This is a false situation. You might write a whole thesis about Love and its qualities but when it comes down to applying it, you fail. I will give you the following task; if you see someone bound in ropes, go and free him. When you go closer to this man and notice that the rope is tight, you will need a knife. Buy a knife and cut the rope. You might object, “Yes, but this knife is expensive and all I have is a hundred leva in my pocket. I need this money for food and drinks; you should send someone else to free this man.” If you say this, it is a sign that you have no Love. What you do not know is that this man is a millionaire and he will thank you for freeing him. Indeed, if you free him, he will say, “Thank you, my friend, for freeing me. Many people passed by me, but no one stopped to free me. I will thank you because you did this big favour for me. You freed me physically and I will liberate you financially. You want to learn, to develop intellectually. I am at your disposal.” And so, he, who has Love, is free; he, who has no Love, is roped. If you have feeble faith and weak willpower, you are roped; you need someone to come along and cut the ropes to free you. New methods and application are necessary for a man to become free. Just reading is not enough; rather, what has been read and learned should be applied. There exists a certain relation between reading and applying. There are mathematical relations in everything in Life. For example, how is the physical body related to the Etheric, the Astral, the Mental and the Causal bodies? According to esoteric science, each one of man’s bodies represents a certain entity. The Physical body is one entity, the Astral body is another, the Mental body is a third one, and the Causal body is a fourth entity. These four bodies represent four coordinates. Each of these bodies has its own energies. You should be able to understand these energies so that you can transform them and translate them from one world into another. Once you have achieved this, you will be able to correct your mistakes easily. Now when I observe you I notice that some of you often put one or two hands up to their temples. Why? Too much energy has collected around the temples, due to which the mind cannot think properly. When you put your hands over your temples, what you do is take away part of the excess energy that has collected around these centres. But you should place your hands conscientiously. First, what you need to do is polarize your hands in a higher field of activity, so that when you pass this energy through your hands a few times, your mind should become clear right away. Sometimes the energies in human hands are connected to lower fields and then he will not only be unable to help himself, but he will even make his situation worse. If this is the case, it will be beneficial if you call someone else, whose hands are magnetic and has good energies and this person should massage your temples. Therefore, do everything consciously. If you follow all the necessary rules, you will achieve results fifty to ninety-five times out of a hundred. However, you must know why you are doing something and how you should do it. You should remember that the essential properties of Love are that it gives Freedom and that it sacrifices everything. God gives everything and never thinks of Himself. People do the exact opposite; they think only of themselves and give nothing. In fact, the situation needs to change in the sense that God should think of us and we should think only of Him. In other words, we should take in God’s Love, we should work for its sake and apply it everywhere as a specific, strictly defined measure. Now, let us close the well! Secret prayer Fir-fur-fen Tao-bi-aumen 1 Whenever the disciples in the audience respond to a question posed by the Master throughout the lecture, their comments are transcribed in italics and placed in parentheses. Source
 12. The Distinctive Features of Life Year 2, Lecture 4 of the Youth Occult Class (Special Class) given by the Master Beinsa Douno on October 25, 1922 Wednesday, Sofia Fir-fur-fen Tau-bi-aumen Secret prayer The disciples' essays on the topic “The Distinctive Features of Life” were read. Contemporary people say that Life is motion. Do you agree with this? How do you understand Life? The following verse was read: “A kind word on the tongue is the key to people's hearts.” What is the most important phrase in the above verse? – “A kind word”. Where does the kind word originate from, and where does Love originate from? Can we say that Love originates from Life? Can the cause originate from the effect? You might say that Love creates Life. No, Love cannot create Life. Why? Because Life itself cannot be created. The process of creation is a mechanical process. You can create, you can build a house, but you cannot create Life in that sense. Then you might say that Life doesn’t exist. Life is without beginning and without end. Can you say that something that doesn’t have a beginning and an end exists? In its original sense the word exists was in an ascending state, but gradually it started to descend and today in the Bulgarian language we see it in a descending state. The word exists stems from the root “са” (Bulgarian for "are"), which means manifestation, expression. That is, Life manifests itself. I’ll ask you several more questions. Can something that manifests run off? If your answer to me is that each thing that manifests runs off then I’ll ask you, where does Life remain? What do you make out of the word life? When you read your essays, I notice that you strive to write something beautiful, using beautiful phrases for this purpose, however, you aren't concerned as to whether these essays contain the Truth. In this respect you resemble those fashionable ladies who wear beautiful and expensive clothes to present themselves before the world, without paying attention to whether their clothes are warm or comfortable. However what is allowed to a worldly man isn't allowed to an occult disciple. When a worldly man is hungry, when he has travelled for several days without bread and has no relatives whom he can address, he will beg from this or that person. He will appeal to their nobility, to their benevolence that they might give him something to eat. But if an occult disciple finds himself in such a situation, he isn't allowed to speak as words are unnecessary. He should only say, “I am hungry!” – Nothing more. A third word would be irrelevant. Whoever hears him, will say, “The man is hungry; let’s give him something to eat.” Everyone knows what hunger is. If the hungry man starts to explain why he is hungry, how long he has been starving for, everyone who passes him by will say, “Never mind, don’t listen to him, this man isn't hungry.” Hunger is something powerful by itself. Each explanation would make it powerless. Let’s come back to the question of Life. What is your opinion – is it possible to define what Life is? Some people say that Life is consciousness, i.e., that outside consciousness Life doesn’t exist. The word consciousness is composed of a prefix meaning "with" and a word meaning "knowledge" – it means something accompanied by knowledge. Our Life doesn't include the whole of Life in existence, consequently Life cannot originate from consciousness. Consciousness cannot embrace our life even, let alone the entire life in existence. If we assume that Life is motion, the very motion itself is embraced by consciousness. This means that it is even less appropriate to view Life as motion. Now let’s trace out this thought further. What do you think – is consciousness something permanent? No, it isn't permanent. Is it possible then to measure Life by such an impermanent measure? If consciousness is something permanent, let’s subject it to a ten-day fast and see if it preserves its form or changes it. In this situation we will notice that consciousness, which initially was bright, gradually starts to darken. While your consciousness is bright, you are quiet, calm, and content. As soon as it starts to darken, you become nervous, discontented, and not able to control yourself. Consequently, if consciousness is a permanent, constant measure, it can be said that Life is consciousness. But it is impossible to compare Life with such an impermanent, changing value as consciousness. An artist draws a beautiful picture and he is glad at the sight of it; what is his joy due to? Is it due to the picture itself, or to something else? Can someone be delighted with an object in which there isn’t any Life at all? Can he feel delighted at the sight of a precious stone? Man cannot feel delighted with a picture, or some precious stone. The Delight is a result of something else. A young man loves a young lady; if this young man finds a precious stone and gives it to his beloved as a present, he will be glad. Yet his joy wouldn't be due to the precious stone but to the fact that he has given it to his beloved. If she didn’t exist the precious stone wouldn’t have any value to him. So, let everyone answer to himself what his Life consists of. Reflect on this topic. Consider especially the word life and watch closely how you will feel it deep inside you and how this word is connected with you. Don’t look into what philosophers or scientists have said about life. The important thing is what this word means to you. Pronounce the word life in syllables, pronounce it in a drawling voice, as a song, while observing the impression it will make on you. At first sight this word seems simple, but it contains one of the greatest truths of Nature. You haven’t asked yourself the question whether you are alive in order to feel how interesting Life is. Now you pass for disciples from a special class. But suppose that you take all your essays about Life and read them to a seriously ill person. Do you think that your essays would be able to awaken the Life in him? What are your essays like? Let’s say that you go to bed in the evening and in the morning you start telling others that you went somewhere and you met a lot of people. Would this be true? Your body was in bed, your legs and your arms didn't move from their places – how did you walk then? Were you awake, or were you asleep? You were asleep. If you had been awake you would have remembered where you went. Such is your state in your everyday life too – you think that you are awake. No, you aren't awake. You are still sleeping, but it is time to wake up. I am not the only one who says you are sleeping – you say it yourselves too. When some new idea enters your mind, you say, “I woke up! I wonder why I have been sleeping until now?” As soon as you find yourselves in greater light, you say, “Now I can see, I feel like I am awakening from a deep sleep.” That you are in a sleeping state can be seen from the fact that all the objects around you and all your notions are scattered and disconnected in your mind. When I am saying that you are in a dreaming state I don’t mean to criticise you, but I do want to give a new direction to your thoughts. What does the word "sleeping" mean? Imagine that you go to a music teacher and you want him to give you lessons. The teacher shows you the violin, the bow, he opens the sheet music and he watches closely what you do. You see a violin, a bow, some dots, some lines – some of them going up, others going down – and you leave. This is not music yet. You are intelligent and capable, you have the desire to learn music. The next day you still want to study music so you visit your music teacher again. He shows you the same things, but he also gives you a sheet of paper and a pencil and watches closely what you do. You take the pencil and you start describing the function of the violin, the bow and the notes etc. Again this isn't music yet. On the third day you go to your music teacher, you take the violin in your hands and you start practicing. He shows you how to hold the violin and the bow; he shows you how to play. Day after day you continue in this way until one day you are finally able to play on your own. All the notes need to enter your mind, your consciousness and then you can say you know what music is. Life is something similar. While you didn't know how to play you were asleep as far as music is concerned; as soon as you learn how to play, you become awake for music. Have you tasted Life? You say that Life is joy. Have you tasted joy? There is a lot of grief in life. Have you tasted this grief? Human beings haven't tasted real grief yet. Is the grief of the sheep that loses its life and that of the man who loses his hat one and the same? What kind of grief is that of the man who has lost his hat? This isn't grief at all – it is pure illusion. There is one single kind of grief that I know and it is the grief upon the loss of Love. There is no greater suffering for a human being than to taste Love and then lose it. This grief is true; it is real. Consequently, it is possible to grieve only for the Real and not for the illusions in Life. When does a man rejoice? When he finds what he has lost. There are two important things which Life requires: food and water. This means that hunger and thirst are two strong factors which can deprive all beings of Life. When a human being is hungry, the Life in him manifests and demands food. Unless he eats some food, he feels anguish, unrest and suffering; the minute he eats the food, peace and contentment fill him. This is the way simple, uneducated people understand Life. You might ask, “Are only food and water necessary for Life?” Life requires a lot of elements. I’ll give you the following example: imagine that they lock one person in a room and from time to time they bring him bread and water. He stays in this room for a year or two and everybody knows as he himself knows that he is alive and he is living in this room. After a time they take this person out of the room and place him in a beautiful garden. In this garden he is able to walk freely, breathe fresh air and enjoy the light. He says, “Now I am alive.” Shortly after they take this person to a rich library and let him read whatever he likes there according to his preference. He starts feeling satisfied and happy and says, “Now I live much better, I am beginning to understand the meaning of Life.” As you can see, in the first example this person is alive, but he lives as a prisoner. In the second example he is also alive, but he lives like a free man. In the third example he lives with all his inner and outer needs met. Life should be understood in all its most subtle manifestations, in all its most subtle requirements. A person who experiences Life in its most subtle and meaningful manifestations is always satisfied, because the sphere of his activity is widening. He experiences the pleasant feeling of growth, the feeling of life in his mind, heart, and soul. I am using the word "soul", but this is something obscure to you. The soul is outside of time and space. What are time and space in reality? They are two temporary measures which are used to define things in the material world. Life causes a warm and pleasant feeling in man. Once someone has experienced this feeling, he can never forget it. Imagine that you are climbing a slippery cliff; you go slowly, carefully, but accidentally you slip. At that moment a friend of yours grabs your hand and prevents you from falling. This change in your feelings, the horror that you experienced and the support that you received awakens a tender, warm feeling in you – a feeling which is a manifestation of Life. No matter what trials you undergo in life, you will never forget this feeling. The stronger your friend's love was, the stronger this feeling is in you. He supported you at the risk of losing his own life. Analyse this feeling inside you in order to understand at least the external side of Life. What characteristics do people attribute to Life today? Some people say that Life brings joy, grief, and motion. Others say that Life is a state of the soul in which the soul becomes aware of itself, i.e. a state in which the soul is aware that it lives, that it is in harmony with itself and with the great law of Nature. Being in harmony with yourself means that everything inside you should be in complete order. Imagine that you have a nice and well-arranged garden; imagine that all its pathways are covered with sand and you are walking along the pathways, satisfied and happy. Inadvertently, though, you forget all the things you carried with you on the pathway – a jar here, a small chair there, scattered stones somewhere else. In the evening you go home satisfied that everything is organised and in complete order. It happens that the very same evening while you are deep in your philosophical contemplations, you decide to go out to have a walk in the garden and get some fresh air. While walking on the pathways, you stumble over the jar and you wonder who has left this jar in your way. Then you stumble over the small chair or a stone and you wonder who has left these things in your way. You have forgotten that you yourself have left these objects on the pathways of your garden. After stumbling over one object after another you finally say, “It is really strange how the world has turned upside down!” Who has turned the world upside down? You yourself have turned your world upside down, you yourself have put these stumbling blocks in the way of your life and now you wonder who has put them there. You stumble over some object and you start grieving. Do you really have to grieve because some small chair has been overturned? Should you feel sorrow because you stumbled and fell on the ground? You should feel sorrow if you learn that some enemy of yours has put this stumbling block in your way. But if you know that you are the only reason for this, then there is no need for sorrow. And then nothing else remains other than to reach down, pick up the obstacle and put it aside. Therefore, when studying Life, start with its most essential and simplest manifestations. As regards the essence of Life, this is an issue that you will never solve. Understanding the essence of Life means understanding what God is – in His fullness. It is impossible to understand God in His complete fullness. You cannot even understand the brightness of His consciousness. He is constantly alert, His consciousness embraces everything, and He is sovereign - unlimited and powerful in his ability do whatever He wants to. To you this is incomprehensible. Within yourself you become aware that you cannot do whatever you like, and so you feel unhappy. There is no need to suffer because your growth lies namely in your helplessness. Today you are filled with joy, you are jumping, singing, you think you can achieve everything; tomorrow you see that you cannot achieve anything. Today you are ascending, tomorrow you will descend, but you don’t know why you ascend or descend. It is exactly in these contrasting states that you grow. If someone asks you why you have come to this world you will not be able to answer. If someone asks you where you have come from – again you know nothing. Some philosophers, some scientists say that you have come from the outer world, but you don’t remember this. Do you have some memories from the outer world? Not only you don't have such memories, but you don’t even remember anything from the first year of your life. Do you remember anything from the first year of your childhood? You don’t. You don’t remember anything from your second or your third year even. Perhaps only in the fourth year of your childhood did your consciousness gradually start to awaken and as a result of this you have preserved some memories from that time. When you reason and analyse things in this way, you will see that there are some issues which are difficult to solve and which you'd better set aside. For instance, what would you write on the topic: “What is God?” Some would write that God is the Primary great force, which has created the world, which pervades the atoms and the molecules and which sets them into motion – this force has created the whole Cosmos, all the worlds, all the oceans, all the seas, etc. This isn't God. Others would write that God is Love. What does this Love consist of? When God, that is God’s Love, penetrates in man, he feels inside a warm, expanding feeling towards everything that is alive in the world. Such a person isn't narrow-minded, he sees things properly. Nothing is able to disturb his balance. They might rob him of his millions, they might deprive him of his houses – he wouldn’t wince. He knows that the warm and great feeling he has inside is worth more than any wealth in the world. When they rob him, he penetrates those who have robbed him and becomes a master again. When a certain form disintegrates, Life takes on another form, but this feeling remains. There is no form in the world that could limit this feeling. The problem is not that the form might disintegrate, but that the person may lose this feeling, that Love may abandon him. Anyone who has this feeling in him will remain quiet and calm even if he meets a bear on his way. Why? Because he would penetrate the bear with his consciousness, and the bear will surely step back. A person who has Love knows that the One lives within all beings. As long as you look at all people and all living beings as something separate from you, as something separate from your consciousness, you will always suffer. Then bears will attack you and people will cause you harm. You should look at all living beings as consciousness through which one and the same Life flows. There is one Life; one consciousness penetrates all living beings. Now I will give you one task, one experiment to do: to transform one of your sorrowful states into a joyful one. Imagine that you get up early in the morning and deep within yourself you feel a great sorrow. You feel like working – you don’t feel like working, you feel like talking with someone – you don’t feel like talking, you cannot stand anyone, you don’t love anyone. Your grief continues to increase and you reach a state of great despair. What should you do in this situation, how can you help yourself? Here is what you can do: for a moment remain quiet and calm within yourself and go over your sorrowful state in your consciousness. After that, try to transform this state of yours using the laws of harmony. If you succeed in achieving this, you will notice that a small amount of Joy penetrates your consciousness and your grief gradually weakens until it disappears completely. It means that Joy penetrates grief, so it disappears completely. Then you find out that there is no need for sorrow. If the opposite happens, then grief penetrates Joy and drives it away. Everyone has experienced this: today he wins one hundred leva and he is delighted, tomorrow he loses one hundred leva and feels sad. These weals and woes are temporary and transient but with their help people grow and evolve. These are experiences that each of you has passed through and continues to pass through every day. For example, you are a disciple in an occult School and you have thought of something nice and you are glad, you are satisfied with yourself. Then your Master comes to you and tells you that you don’t know a B from a bull’s foot, that you know nothing; immediately you believe him and you become disheartened, your mood changes. I am asking you – should the disciple get discouraged at once? If he has knowledge, can this knowledge disintegrate because of one word coming from his Master? Imagine that on your back you carry a rucksack with forty kilograms of gold; suppose that you meet an acquaintance of yours and he asks you: “What do you carry in your rucksack?” – “I carry forty kilograms of gold.” “You are mistaken, you haven’t got any gold in your rucksack.” – “Don’t I? I’ll prove it to you right now.” So you take your rucksack off your back and you start counting the gold. I say: this is what true Knowledge is. The one that has Knowledge cannot have doubts in it. So when they tell you that you know nothing, you should get your rucksack off your back and start examining your knowledge. The task of the occult School is to free disciples from the outdated views which have deposited in their consciousness from the past. The value of contemporary people’s views is similar to the value of paper money, of the banknotes that they use. For instance, at present gold is hidden and people use primarily paper money whose value decreases every day. So there is some uncertainty in the lives of people – some uncertainty which they should free themselves from. The same holds true about knowledge too. Some thoughts and ideas are stored in human subconsciousness which aren't real and which don't have positive value. For this purpose your consciousness should be stirred into action, so you can free yourself from your unreal knowledge and keep with you only the knowledge that comes from life experience. If you cannot help yourselves, then ask some friend of yours to help you. If he understands the laws, your friend will change your state and you will see that this knowledge which you used to attach great importance to before, is worth nothing today. We call these changes in your states occult massages. Contemporary medicine recommends massages. Occultism also recommends them, but under the condition that the disciple’s mind is focused and concentrated. Whatever experiments you do you should know that not all of them will be successful. If ten experiments out of one hundred are successful, they are enough to add something to your belief in the laws of Intelligent Nature. Let’s come back to our main idea - Life. Many people say that Life is motion. There is motion only where this pleasant inner feeling is at work – the feeling of Love towards all living beings. Wherever this feeling is at work, there is Life. When you get up in the morning you should experience this feeling inside you, so you can be positive, active, and have an impulse for work. This is what it means to feel the impulse of each living being, irrespective of whether it is higher or lower than you. The first law of Life is the law of polarities. This signifies that the circle, which represents the entirety of Life, is geometrically divided into two equal halves. The letter "ж", with which the word “живот” (Bulgarian for "life") begins, is composed of the two halves of this circle, which have been turned with their back sides towards each other and joined by the diameter of the circle. This movement continues to infinity. These curved lines are called parabolas. If a body moves along such a curved line, it will go to infinity. When a body starts from the right thumb and moves upwards along the forefinger, one year, ten years, one hundred, one thousand or more years later, it will come back through the left hand, descend along the forefinger and reach the thumb of the same hand. If you join the tips of both thumbs and both forefingers, they will form the shape of the human being. These two semicircles which form upon the opening of the thumbs and the forefingers of both hands represent the polarization of human life. Consequently, man has originated from the movement of these two circles. The circle itself represents the Divine consciousness in which the human being moves. This consciousness is a common centre for all movements. The second law through which Life unfolds is the law of descending and ascending. During descent a reduction takes place, whereas during ascent widening and increasing take place. At these two points the warm and tender feeling in a person diminishes at one moment and at another moment manifests itself again, i.e. at times it decreases, at other times it increases. This pleasant feeling lasts for one moment only, but when it is lost, a certain gap remains in human consciousness. Even the smallest reason is capable of bringing a person to a position where he loses this pleasant and beautiful feeling. However you can gain this feeling in the same way that you have lost it. Consequently you should conceive Life as a moment – it manifests itself within the realms of time and space, but it is beyond time and space. Therefore Life cannot be embraced - it can only be felt. That is why a person can only note that a certain feeling has appeared, or another one has disappeared, but he cannot define when exactly it happened. The moment in which Life manifests itself is beyond time and space. If you draw a straight line over the middle of a human face, the letter "ж" will be formed. This shows that the human face gets polarized, that it can be divided into two halves. In one of them feelings occupy the first place and thoughts are second. In the other part of the face it is exactly the opposite – thoughts are in the first place and feelings are second. When we talk about the human who is made of flesh, i.e. the human who descends, we mean that his feelings have gained mastery over reason. When we talk about the spiritual human, we mean that intelligent Life has supremacy over his feelings. This can be seen from the very face of a human. When someone's lower feelings take over his thoughts, the lower part of his face gets harder and broadens; if noble thoughts and feelings prevail in him, then the upper part of his face narrows and gets more delicate. This can be used as a diagnostic tool to determine the direction in which somebody's inner life moves. For one week you should make the following observation on yourself: when you wake up in the morning, observe carefully if this pleasant feeling is present inside you. It is a constant feeling and it is present in everyone, but you have to watch yourself, perceive it properly and distinguish it from other feelings. As long as you focus on yourselves, try to feel this pleasant feeling of Life, observe it without criticizing. Some of you will notice that this feeling manifests in your mind, others – that it manifests in your heart, while others still will notice it manifesting in their consciousness. If it is in their consciousness, they will perceive it as a small, tender, pleasant light. It comes out from the centre of their consciousness as an intelligent force. Even the lightest touch of this light, of this intelligence is enough to transform a person and make him perceive things with greater wisdom. This is what awakening of consciousness and wise living mean. When you fall into a gloomy state, this light centre gradually starts to darken and small black dots which are in constant movement begin to form around it. While they are moving, they cast a shadow over the bright beams of this centre. Now I wish for you as disciples of the occult school to live and to make use of your own experiences – not the experiences of other people. As long as you use your own life experience, you will sit on the Eternal cliff where no dangers or surprises are possible. If you don’t have your own experience, then everyone will be able to deceive and fool you. You might say for some things that they are real, and for others that they aren't real. I am asking: are you alive? If you are alive, if you are on the eternal cliff, everything is real there. This can be proven easily. How? Take the candle of your life and see if you can read with its light. – “I can't read.” Since you can't read, then you aren't inside Reality. Come to me now and see if you can read with the candle of my life. – “I can read.” Since you can read then both of us are in Reality. This Reality never changes. Martyrs, who have a well-developed sense of Life, never change. Tortures, persecutions and suffering aren't able to shatter them or make them hesitate – they always preserve their feeling of Joy. Therefore, when it comes to Life, you shouldn't look for it anywhere on the outside – neither in Space, nor in the Sun. Where is Life? It is inside you. If you want to find Life you need to concentrate on yourself. This feeling of Life that occultists call Divine consciousness moves with a very high speed. It moves with such a high speed that in a single moment you can go wherever you want to – the Sun, Sirius, Venus etc. Because this movement is absolute, it seems that it absorbs all remaining movements while its own movement remains unnoticed. Those of you who haven't had such an experience would say, “It might be so, but it might also not be so.” Some day, however, when you find this feeling inside you, then you will see how high the speed of its movement is. Then you will feel that the whole Universe, all living beings – from the smallest to the largest, from the tiny flies to the Angels are within you. This movement manifests everywhere – it is Life itself. I wish that this feeling manifests within you and that all of you recognize the Life inside you. Do the following experiment: watch yourself for a whole week and see if you can discern this feeling within yourself. You will surely find something. All the ancient schools have taught us that man cannot know the lives of other people unless he gets to know his own. You shouldn't think that your present life is bad. No, it is the best life that you can have now. For the time being you cannot be given a better life than your present one. Next time I will subject one of you to a test to see what he has learnt from the lecture. The disciples will use words to offend him, and we will see if he is able to transform these words. It is not easy to pass such a test. Of course, those who will be subjected to this test should have a strong back and be able to endure. Don’t think that you will do without such tests. All of you will pass through a sieve. This test is scary! It is a whole operation which requires great composure. When they want to put somebody to the test they place him in a retort and there the tests begin. Once they see themselves in a retort, or lying on the operating table, many of you will say, "We never thought that these people who are so noble could treat us with such cruelty.” You should know that in the occult School the following morale is applied: they start badly and they finish things well. As long as the end result is positive, then the actions are considered moral. For us it is the end results which are important. You shouldn't think that we want you to give up your life. Not at all - we just want to show you the shortest route; we want to set in motion everything that has been deposited into your souls and remained there as potential for ages; we want all the seeds and forces within you to be developed and cultivated. If this is not achieved, then given the way you are living now, at some point you will stumble and come to a halt in your development. This is the reason why the occult schools have been kept hidden from people. Why? Because without understanding the laws, due to their curiosity people have caused them great mischief. They have done what some people still do to blossoming trees today: some person passes by a tree in bloom and without thinking much reaches out and breaks off a branch. After ten people break off a branch each, the tree becomes crippled. When a person does experiments there is a danger that after several people pass him by, each of them might break off a branch and cause him some harm. That is why Christ was telling His disciples that they should beware of swine. When the trees are blossoming, enjoy their scent from a distance, but don't touch their blossoms. Such is the great law of Nature. Now here is an analogy: when a school or university student is interested in the subject his teacher or professor is teaching, then the latter behaves especially well; if the student is careless about his lessons, then the professor is careless towards him, too. In the same way, as soon as we show an interest in this important psychological moment in Life, the Beings who are superior to us and who have completed their evolution, begin to show interest in us and to help us. An inner connection is established between their consciousness and ours. These Beings are close to you, but in order to feel them your consciousness needs to awaken and the tender feeling of Life to manifest inside you. Then you will feel that there is Life where you haven’t even imagined; you will feel that this Life is intelligent – something you haven’t thought of so far. Intelligent forces will then begin to flow in from places you haven't expected. This will be the result of your first experiment. In that case if you have decided to go, let’s say, to Musala, one of these intelligent Beings will start talking to you and determine the programme of your trip. It will tell you what time you should start, what paths to take, it will even tell you where you will meet a bear, so that you don’t get scared, etc. You start for Musala and everything happens as you were told. After that you will be told that you will meet an old man who will stop you and start a conversation with you; further on you will meet a beautiful young woman who will only smile at you. So you keep walking and indeed everything happens as predicted. When you get back home you remember all this and say, “Does anyone really talk to me?” Yes, of course someone talks to you. This Being makes a second attempt, then a third attempt with you; it says, “You will go to such and such a place, you will dig there and you will find a treasure. After that you will go further into the forest and after walking for ten kilometres you will dig in the soil at this particular place and you will find a valuable manuscript. You will find out the key to this manuscript and read it." I am asking now, is this an illusion or reality? – Whatever it says to you always comes true. When the spirits talk to you, however, nothing happens as they say – nothing comes true. When the intelligent higher Beings talk to you then everything turns out to be absolutely true without any exceptions. Finally, after you have done these experiments, your friend will tell you; “Be careful in your life because we see everything. Be careful in your thoughts, wishes and actions, because we know everything.” Then you will believe in this feeling inside you and will have gained valuable experience. And again you will hear the voice of your friend: “Always be cautious!” Secret prayer Source
 13. The Occult Music 4 th lecture of the General Class, 2 year. Oct. 22, 1922. I will give you a brief explanation about the occult music. The occult music differs from the common music with the following two characteristics. In the occult music are first given the basic features. It is something like sketching: an artist will draw first the nose, the brows, the eyes, the mouth, the ears — the basic lines and then will gradually develop the picture. We are proceeding in the same way so that you may learn how gradually the music develops, beca use there is nothing that grows up at once in nature. Tonight we will develop another part of the song "living power, springing, flowing"; a new addition, because the song is not yet finished. In the occult music it is not acceptable to have words or tunes with two meanings. In it every word must have only one meaning. If you sing a word with some vibrations you may have a good idea, but when you express it in your subconsciousness the idea will enter which these sounds contain. Now you will learn without criticizing because I do now only the sketching of the basic lines. The words may sound to you somewhat funny but there is nothing comical in them. I am choosing old words. For example for tonight I am choosing the following musical sonorous words: Venir, Benir, Bikhar Benoum II beyout, il bezoot Om beyout II bezoot Om beyoot Zoon mezoon, zoon mezoon benom too meto The mystic meaning of these words is approximately the following: Thou, the Great one, who blesses everyone and everything, be blessed! Lord, bless the great, bless youth, the beginning of life. Bless the young, sprouting divine life. Bless the divine that is conceived in the soul — the Breath of God that we have received in the beginning. These words being in an occult language cannot be translated word by word. For example I will take the following words in the Bulgarian language: The sun is rising, it sends forth light that brings joy to life. These are words with an occult meaning. Now if you want common poetry here we have an example. I gave these words to a friend of ours to interpret them in the spoken language, (The song was read as it was interpreted by our friend Grandpa Blago.) This is ordinary poetry. I explained right away to our friend what mistakes he has made. These are not grammatical mistakes but rather from the occult point of view: the Bulgarian word "obronvam" has two meanings: one meaning is ""shed" (leaves, tears), and the second is "injure" (the prestige of someone). He has used it in the following metaphore: "We shall shed a kind word." The second word with two meanings cannot be well explained and interpreted. Each word must have one and only one meaning. This way I would want you to uproot all old habits. When the words start to vibrate in you all the dust that you have accumulated over the centuries, all your habits will jump away as does the dust when you beat the drum. Now we don't know how to free ourselves. The occult music is one method for freeing. Everywhere, even in the most distant past music was being used, but the religious people have misused it. From the point of view of the occult we want to apply music scientifically in all its fullness. Basically it is very simple outside but for the world — very complicated. Besides, when you perform this music you must have the disposition of a child. You step forward to sing a song and say "I am an old person". What does "old" man mean? If saying that you are an old man you mean that you are feable, weak, let us be frank and accept this truth. Yet if by this word you mean that you have become wise — let it be so, but there should not exist two meanings about it. If by the word "young" you understand foolish, a child that takes advantage to have certain shortcomings, then in this sense neither old nor young are in their proper place. We must always avoid all negative words. When you come to the school of the occult do not permit your mind to keep words with two meanings, if possible keep all words with negative meaning on the outside; you must not cast them away, we may have some use for them, but we will not permit them to enter our parlor or our living room. We will tell them "you do not possess the required value". Further, in the music of the occult one must apply feeling. This music does not permit any wavering in the voice, as some do. Does this come from the depth of the soul, if this trembling indicates noble feelings then you may tremble, but if it means nothing, why should you tremble then? This is a lie, falsehood. This way you create a certain diversion that may cause a catastrophy as a result. Nature does not tolerate deviations. Do not believe that if nature sometimes closes its eyes that it does not observe everything and that you may cheat nature. When it catches you and takes you into its laboratory, you come out from its other end completely purified, but you will have to pass through at least 10 retorts. This is a general law, it is unchangeable, there are no exceptions for anyone. When I speak about nature I have in mind the manifestations of nature. To me nature is the manifestation of God in life. Because God had begun to manifest He will never agree with our childish concepts and change the order of things. Those things that now exist have been tested over and over again. He has examined everything not only once but thousand times. The world that He has created is the best possible world that God has chosen from the experience of the past centuries. He has created this world as one of the best worlds. This does not say that better worlds will not exist, but for the present conditions this is one of the most beautiful ones. At the present conditions of the whole of creation, of the boundless creation, this world is one of the best, i.e. when I say that it is one of the best I understand that in it are existing all conditions and possibilities for a proper development. There exists no power that could cause us to run off the rails. No one exists who could force us to do wrong. We err because of our own will. I speak to you as disciples, I want you to be strong, to stay away from temptations° He who can be tempted has a weak character, his will has the quality of iron, of granite. Why do people get tempted? For example there is a beautiful woman. God has created this woman so that people can enjoy seeing her. One man wants to possess her; another, too, wants to appropriate her. I ask, why should not people enjoy looking at her? God has created this monument so that everyone who passes by can be glad. The Turks say "It is good for one to observe beauty." This statue is exhibited so that people may look at it and improve their own taste. Someone wants to possess this statue and steals it. If the statue is big, he would not be able to take it, but if it is small and made of gold, he simply takes it. I ask, is the statue or he who has stolen it to be blamed? If one catches him, he will say, "some devil has stolen it". Where is the devil? The devil is in us, The desire to possess the statue, to sell it, to gain a pleasure, all this comes from the devil. We speak only about facts, but behind these facts exist instigating reasons. They may be conscious, or subconscious, they may be simple like a weapon. Several people may come together with the intention to steal but one person is the stimulator, the real factor, and the others express it. By studying the occult music you will sing: This is a method for rejuvenation. We need to bring music into our thoughts and emotions, this harmony that will make us feel deep in ourselves something singing, as if we can hear this harmony. This is a condition that will soothe our hearths and our minds, and will give a new direction to our thoughts. You may say: "God will send His Spirit and He will accomplish this or that". Well, are you sure that when the Spirit starts doing it, you will not start to complain, asking God if He could not do this in a different way? He have strange conceptions of things and sometimes we even would want to advise God how He should have created the world. The people who have created music were very intelligent. Music itself is a deep sphere of Creation. These people have understood the divine laws and have expressed this creativity through music. These laws cannot be changed. When the vibrations of the tunes are decreased we have one kind of music, when they are intensified, we have a different kind of music. Music is expressed according to the feelings. Religious people have adopted music for the expression of their religious feelings. Those who want to express their worldly feelings have applied music for worldly purposes. Everyone has used music for his own purpose. Yet the purpose of music is to educate and ennoble man. I would not want someone to come to the class here and to say: "What are these people doing here! They do not pray but some are playing instruments, others are singing. Are these people disciples of the school of the occult?" You will keep away such people that come with the intention to criticize. Now write down the words of the new occult exercise: Izgriava sluntseto The sun rises Prashta svetlina It brings light Nosi radost za zhivota tia. And the light brings joy for life. We will make an experiment: one person will sing alone the exercise and after that the other will sing: Sila zhiva, izvorna, techoushta (living power, welling, flowing). The exercise is still not finished. Do not be hasty! I am teaching you how to build occult songs„ (The Master sang alone Izgriava sluntseto … and we all sang after that Sila zhiva, izvorna techoushta.) After we master these exercises we will give a concert and will make an experiment by introducing here and there these exercises, so that we may be able to see what the results of the occult music will be. Now, write down these words: Venir Benir, Bikhar Benum, il biout, il bisout. Write also the word "sy-mou-tou-sy" which will be an exercise. Now we will sing first sy-mou-tou-sy with the following tones: sol, si, re, sol, since the exercise "Venir-Benir" is more complicated, when we sing sy-mou-tou-sy first normally and then gradually with lowering and raising our voices the first exercise will become easier for us. After that we will sing "The sun is rising". You are singing like students in school, aren't you? After we will sing it one more time I want to see if you have memorized it. (We sang the whole song.) Let those of you who cannot sing listen until this song penetrates into their consciousness. As the words are arranged there is a certain meaning which is absolute. What brings light? Light brings living power like a welling spring. Each word is in its place; whatever you may think, it is a power, the power of light. Sing now silently "The sun is rising." (We all sang.) In the words "Zoun-mezoun" is to be found the secret meaning. In these words is the inner meaning of all things. "The sun rises, it brings light", these things are far away from us. In the words: "living power, welling, flowing" we can experience the power from within, but the light we can try to experience only through our eyes. Therefore the first part of the song is the preparation; a man must be prepared and this takes a long period of time. For this reason this exercise is not yet completed. I am interpreting the music of the occult into modern language, We are moving in a reverse way. Before the words "Living power, welling, flowing" we must place other words, as does an artist, so that the whole exercise may be completed. The first part is the preparation, the second part is the part of action, it expresses that which does the building. "Zoun-mezoun" is then the meaning — the result of that which has been built. When I was explaining to you these words tonight the weather was beautiful but now it has become slightly humid. The humid weather is not good for the music of the occult, it makes the vibrations slightly unfavourable. Now you can sing these four syllables: sy-mou-tou-sy and exercise with them. Have you remembered them? The tones are: sol, si, re, sol. If you sing these tones with their common sounds: sol, si, re, sol they lack occult significance. With the sounds "sy-mou-tou-sy" the meaning is different. Let's sing three times "sy-mou-tou-sy" and the fourth time we will keep singing the last vowel longer. Music is expressed through the same organs as speech, the same membrane in the throat which serves for speech serves also for singing. Therefore singing and speech are brother and sister because they come from the same center. For this reason this membrane must be used constantly for singing. The first thing that happens to a man who comes in touch with the Black Lodge is the harshening of the voice. When the voice becomes harsh the membrane becomes altered, the character of a man changes also because these vibrations are very sensitive. Place in your mind the thought that you are mobilized and say to yourself: "I am mobilized by divine music and I cannot sing but according to all the regulations of divine music." Implant this thought in your mind because this is most valuable. Do not permit anyone to get hold of your throat. When you sing you must be very free. Do not pay attention to what people may say. You may stop and sing even in the center of town. People may think that something is wrong with you but you say to yourself: "I do not care what people say because I sing according to the divine way. If people are courageous to sit in taverns and drink beer, I will be courageous to sing in a divine way. Why should I be the fool and you the right one." This is an important decision. Some among you may think that a certain decency must be observed. I agree that in the world there are certain rules but we have left the frame of common decency. We do things which are very decent. Go to a place where there are many people, where you have friends and start singing. Maybe now you have in your mind certain second thoughts but after ten years you will go out into reality and sing. When you decide to do something the sacrifice which you make must be worth it, it must bring respective fruit. This is an exercise for you to become courageous. You are afraid but this fear must disappear. I would recommend to you to go into the woods to loosen up and sing as loud as you can. Give expression to your emotions. Now when we sing somewhere you think what will this man say, what will the other man say. We can sing also very silently. I am for the inner spiritual freedom. Every one of you must have spiritual freedom. When you sing do not raise your voice, rather listen to yourselves to be sure that you take the correct tones. I have a second violin which I have been lending to different violinists but they said that they cannot play it. I will bring it with me next time to class. I must put into it a certain element of softness. When I put this vital power into the second violin this violin will not play well, because I will take this vital power from this violin and put it in the other violin. In the violin as well as in everything we can put this vital power and it will become alive. We can put into a violin our double and it will penetrate all the pores, at will penetrate into the whole violin. This way the violin has a special voice with fine vibrations. Great violinists and pianists do this. Singers that sing well bring into their larynx, into their soul this special softness. If you could put into your voice this element of vitality you will have a perfect voice and everyone will like to listen to you. But our soul must enter into our larynx. The soul must go everywhere. If the soul enters into the larynx we will sing well, if it enters in our head we will think well. You must know how to tell your soul where to go and it will listen to you. Say: "I want you in my throat." — Good, as you wish, what is your next desire? — Go into my mind I wish to think well. Yet you say "Please, if you wish go into my mind." No, this is not right. You must say definite words, for example say: "Go into my throat to sing for me a beautiful song as you know how to do this." It will sing such a song and you will have a recollection from the past. The soul sings. And now, when the poor soul wants to sing you interfere, saying: "I know that you have the desire to sing but my son is sick and you may disturb him." No, if the soul starts to sing your son will be cured. But you say to your soul: "Please do not sing because my husband is not well disposed." Do not interfere with your rational soul in its manifestations! Every desire, every impulse must be sacred as are sacred the thoughts and desires of God. There is no exception. Because the strivings of the divine soul in us are sacred, and every impulse, whatever it may be, is sacred, too. In the soul everything is noble. You cannot have any doubts. All the soul's impulses are noble, sacred, pure, holy. To every sacred impulse in the world there is one exactly opposite, a reverse impulse. A man has two souls. A noble desire appears in a man and immediately comes the so called evil soul. It will make you walk in the opposite way. This has been proven by experience. I believe that of those who are here every one has made this experience. Therefore, in the school of the occult observation of the laws is required. You must keep the divine laws. When you come to them you will say: "This is a law!" After you have made an experiment and have attained the result you may contemplate, you may ponder over this result. When you have made something you may explore to find what it is made of. But as long as it is not accomplished do not touch it. You can take your watch apart and see how it is made, but as long as your watch is not ready yet you are not supposed to touch it. And so, music is one of the great resources in the world. With it you can attune yourselves. We will use music as a weapon, artillery, machine-gun fire. We will not use music for enjoyment only but as a protection. What does the psalmist say? "Praise the Lord with guitars and with cymbals." I would add to it: with violins, with trumpets, with zithers and all the instruments that are now available „When the Bulgarians see a violin they think that only the devil can play it. For them the bagpipe is more honored and the bagpipe-player has a higher esteem than the violinist. I do not know why, but this is true. There is also this saying that the violinist cannot take care of a home. To me this is right, because the violinist who does not look after a house is a violinist! He is devoted to his violin. If he would put his mind into the home he would not look for the violin. Being absorbed in the violin he says: "Let someone else look after the house, I will make people happy. Those that are sad I will make joyous, those that are sick I will cure." For this reason, we, too, need music. These are short remarks about music. Let's now read some of what you have written on the crying of little children. (Some of the papers were read.) Not all of you have written your paper. Nor did you write a resume on the works of the class. Write only on the core of the theme — on the crying — only the basic aspects, but all of you must write, even maybe only two words, but they should be written. Someone may say: "I cannot write." Write two words even if they are nonsense, but write. If you say that you cannot write you remain in a negative position. Some of you come to the class without having written their themes. This is not right. Here in this school such disobedience is not accepted. The crying is the first exercise in music. This is enough. But it must be true crying, because I have observed some children that do not know how to cry. A child that cries truly makes the first exercising in music. A child that only whimpers and does not know how to cry wants to say: "How should I begin this song?" when it brings out a tone it is not musical. True crying is the first musical exercise! In this respect the tears help. Some children scream, get red but do not shed tears, their eyes bulge out, they try and cannot come to true crying. If the mother is not there this attempt for crying can come to a true crying and after a while they fall asleep. In fact there exist songs and exercises like for example this with the syllables "sy-mou-tou-sy" if they are sung in a monotonous way one can fall asleep. Variety is necessary. One must sing with small interruptions (the master sings stacatto) and then legato. As soon as the vibrations become monotonous one can fall asleep. All states must interchange. The tone "si" is a soft tone. When God sent Moses to Pharaoh what did he say to Pharaoh? —"Sy", "symou". When you say "mou" this tone is very strong at the end. In it there are two movements. The "U" in the occult science has a double movement, one movement is downward and the other — upward. What is the difference between "mo" and "mu"? Have you noticed when you sing the sound "mou" which organ of the throat participates, and which one for the sound "mo"? (The Master sings the exercise "sy-mou-tou-sy" separately but very silently.) You must sing with zeal (ardor). Make observations upon your own condition. For example if you are mentally ill-disposed, make an analysis. Take your watch and start to repeat this exercise and see after how many minutes this condition will change. Sometimes your mood must change and sometimes not. Yet when this energy comes to a point close to bursting and collects in one part of your body we must then stop this explosion, we must give a way of this energy to be used for the accomplishment of some work. Modern men suffer from accumulation of energy. Sometimes this energy gathers in your mouth, sometimes on the tip of your nose, sometimes in your ears. If you only touch such a man's nose immediately this energy will manifest. You could touch such a man everywhere else but not his nose. Others accumulate energy on the upper or lower side of their hand. When this energy collects it may cause explosion, a morbid state. Often certain diseases are caused due to such accumulation of this energy. It is rough and it causes these depositions. The depositions are due to the electrical currents. When the vibrations are coarser this semi-organic matter collects around the joints and when the weather changes the muscles contract, as a result we have at that point occurring some pressure, some friction. These semi-organic matters being solid when they pass through the tissues create friction, gradually inflammation, a chemical reaction occurs and as a result we have swelling. I would proceed to explain to you these processes but I feel that your minds are too critical. For example if I give you a password: "Could you give us another formula?" No, you need will power in order to fulfill an experiment. A friend of mine, a healthy, young man told me the following: "I was given the assignment to write on a certain problem but suddenly I had acute pains in my appendicitis. I had such pains! I started looking for a doctor but from within I listened to something telling me: 'Say to your appendicitis that you are mobilized, that you serve God and that the pain must leave you, that the time was not proper for it to manifest, since it is my time now for that.' Half an hour later the pain disappeared." Who was the cause of that? If he did not speak to the pain in such a resolute way he would have been sick at least for three weeks, with all the complications, the visits of doctors, etc You must say to the disease when it comes: "Listen, friend, I am mobilized! This is it! I live in a divine world where all "beings live in harmony what do you want from me? Go out!" The sickness is a being. Modern doctors are funny. When a swelling occurs they immediately cut it. Now, these things which I am explaining to you should not be taken into the outside world because to those people things must be explained in their own language and according to their concepts. We cannot speak to modern men of science about rational worlds, or rational powers because superficially they act mechanically, automatically. If you should tell these people that you understand these powers you will not be considered an intelligent person. They say: "This is not true." These people cannot believe us. When you go deep into understanding man you will see that two currents flow mostly through the feet in and out. Sometimes the toes are open, or rather in the ethereal double which is connected with the physical body there are certain openings. Some beings can enter through the feet and move in one way. There are currents that enter through the nose. For example a being enters in you to investigate your body and after that cannot go out. When it examines your body it finds a nice place, it likes it there and builds for itself a little home and says: "I will not leave this place, it is nice and I will make for myself a little home." It starts to break up your substances and as a good mason it knows what to use for building its home. You must say to it: "Listen, friend, you cannot build here. Have you asked for permission? Have you mobilized yourself? You must stop with the building! In the name of the great divine law which governs the world you have come as a guest and must leave „ If you do not obey I will find ways to dispose with you according to all the rules which I know." And it goes. Yet we are afraid when something like that happens. How? We call the doctor and when he examines the sick he shakes his head indicating that the condition of the patient is very serious. Modern men are hypnotized. How? The sick man sits and looks at the doctor. The last one checks the pulse. Again he shakes his head and says: "The pulse is irregular."—The poor man wonders what could this indicate. "There is a heart failure," — Failure? He is all scared and his heart begins to beat even faster. The doctor gives a prescription and immediately someone rushes to the pharmacy. This is funny, heart failure! There is no such thing. I can make everyone of you to have such a heart failure. There certainly exists the danger for heart failure. In occult medicine the true symptoms exist which indicate if the heart has a certain organic damage or not. He who studies the occult medicine will find this out. The symptoms appear by themselves on the nails. For example when one becomes sick from tuberculosis there are certain signs which appear on the nails, also. Correct diagnosis of the character of a disease can be made also within one hundred and ninety days. Now comes the doctor and checks the tongue, it is white which indicates that the stomach does not function well. He checks the eyes, they are yellow. This indicates that the liver has a malfunction. The tongue, the eyes — not normal. The third method for checking is counting the pulse — irregular. It indicates also some irregularity in the function of the heart. Well, what is wrong with the heart? The nerve which regulates the heartbeat is defective. There is a break there and sometimes this break slows down and another time it loosens a little and the heart starts to beat fast and one can become afraid. You must say to your heart in this case: "Listen, friend, it is a law that the heart of a man must make seventy-two beats in the minute and you must be obedient." You will repair the break and will not permit any more beats because in the present conditions of life in which we live seventy-two beats are enough. When you meet a man who loves you, you will say to him "Friend you can loosen your brake and make your heart beat seventy-four times a minute." When a person comes to your house whom you love you will say to yourself "Let my heart beat seventy-five times in a minute, even more." You will inform it that when the heart beats more often accumulation of energy will occur at certain places. At present the human heart does not pulsate regularly. You have not made experiments to observe how the heart pulsates and how many changes there are in the way it pulsates. This is a whole science! If you made some research in this you could notice yourselves the changes but when you do not understand this science there is a chance that you may get afraid. When you make your observations you will find how many kinds of currents there exist, how the pulsation of the whole cosmos occurs, how the flows of energy occur in nature. The heart indicates the pulsating of the whole universe. And, according to our heart we may define what kind of flows occur at a certain point on earth. This is a whole science. For this kind of study one must be very sensitive. At the end of the fingers exist certain swellings in the form of tentacles. These must be developed considerably to become very sensitive so that they may notice these flows. When the sensitiveness of the nervous system becomes excessively developed little swellings, very fine organic swellings are formed. With such refined sensitivity one can feel with the slightest touch these currents. Let's now return to music. You must begin to sing in order to be able to tune yourselves. After that we will proceed to the second exercise which is "Venir-Benir." At this point I must warn you to keep separate the songs of the occult. You must not mix the occult exercises with ordinary music. These exercises are to be sung at special occasions. There is certain time when these exercises will be sung so that you may have respective results. You cannot sing them all the time. You must be very serious about the singing of the occult music. With the ordinary singing it does not matter when you sing but when you sing occult music your consciousness must be awakened, there must not exist any splits in the consciousness. If we sing this way we can achieve in one year very good results. You must protect these exercises. Now I am presenting to you the following theory and we will apply it experimentally in the most elementary things. Sing the song "The sun rises, it brings light," Singing with the necessary concentration as I indicated above our sun will come to rise. When I say that our sun will come to rise I do not imply the external sun but there exists another sun that brings inner light. We do not sing to the physical sun. When our inner sun rises it brings us its light that brings joy to our life. Then comes the living power, that wells up and flows. These are symbols. They indicate that you enter the world of reality. If it was a question to criticize, there is not a stricter critic than I am. I have noticed that when I speak some criticize my way of expression. If we would "begin to criticize precisely I would come with such a criticism about the Bulgarian language that maybe only 250 will remain. Only two hundred and fifty words will remain and these will be the roots of the language with which something rational may be expressed. Now we can use a number of words and will achieve no results at all. Many preachers and clergymen speak but where are the results? They cannot have any results. For this reason when a translation is made of the Scripture a man must understand very well the language of the occult to understand the words in their deep meaning. My intention is to interpret exactly according to the original. In the Scripture some ideas have been translated to such an extent literally that if the prophet or Christ would appear they would wonder about the inventiveness of the mind of these interpreters, how it was possible for them to distort the thoughts and say that which none of these men have ever dreamed nor have these things come to their minds. And modern men say: "This is the most accurate translation according to the original." The interpreter has translated it wrong and then comes someone else after him, reads the Scriptures and says: "Thus has been written in the Scriptures." — Have you been able to verify the translation with the original? — "No, but the Spirit has told me." The Spirit has spoken to him yet he continues to cite the same wrong translation. This is not right! Even I have been thinking sometimes what other word to use instead of love. The only powerful word in the Bulgarian language is "blagost" which is sweetness, the natural sweetness of honey or fruit. When something is sweet it cannot be bitter. Yet what is love? This word has no roots, it has no symbol. What means love we do not know, where it derives from, we do not know. The Bulgarian word equal to love "obich" has also no root. We do not know wherefrom it originates. The word "blagost", something sweet, is a very strong word. When we find such words about which we have experience, in us are generated such thoughts and ideas which function rationally. For example in music there are certain tones (the Master sings "the sun rises", "izgriava sluntseto") which are very harmonious, after that follow such tones in the song which are not that harmonious but this is because of the nature of the language. The other tones come because of the words. Each word must express an image. "The sun rises" —this is a festive, ideal moment. In the occult exercises there is always an image. All European languages, whichever you may take, lack important elements for the interpretation of the occult exercises. At present there are some musicians in France who make experiments to interpret the ordinary music into occult. They begin to compose occult songs, but the last ones are arranged in a very special way. After some time we will have occult music which will bring something completely new. Now you must be ready! Such musicians exist and in them the occult music will be born. You must study theory of music. Silent prayer. Source
 14. Psychic Observation Year 2, Lecture 3 of the Youth Occult Class (Special Class) given by the Master Beinsa Douno on October 18, 1922, Wednesday 19.00h, Sofia Secret prayer The disciples' essays on the topic “The Distinguishing Characteristics of Life” were read. I will now give you a psychic exercise. You will all take out your notebooks or notepads and write down the title of the exercise: ”Psychic Observation”. The exercise is not difficult, but it isn't easy either. You need to do the exercise on an empty stomach. Exercise: hold your left hand up, with your fingers spread and bring your palm against your face. Place the index finger of your right hand on the index finger of your left hand (their tips should be touching). Observe the thought which passes through your mind at that moment, and note it down concisely, using two or three words only. It is possible that no thought passes through your mind – this shouldn't bother you. Observe whether your thought is pleasant or not, whether it is negative or positive. If it is negative, mark it with a black dot; if it is positive – with a light-coloured dot. You should be sincere in your observations, noting things as they are in reality without feeling embarrassed about it. For instance, you travel from Sofia to the village of Dragalevtzi. You see all kinds of things on both sides of the road, left and right. If you want to give an accurate description of the road, you will note everything as you saw it, without embarrassment. Do not think that if you state a given fact as it is in reality, you will look bad. This fact doesn't represent yourself; it is something separate from you. As you put your index fingers together so that their tips are touching, you should concentrate your thought for a minute. After that you will place your index finger on the middle finger of your left hand and you will again concentrate for a minute; you will observe what thought passes through your mind. Then you will place your index finger on the fourth finger of your left hand, then on the little finger, and finally - on the thumb. You will hold your index finger on each finger for a minute, observing your thoughts as before, and noting them in your notebook. As you do this exercise, you will notice that there is specific cosmic energy coming out of each finger. Each finger is a channel for a particular type of energy, a specific current. When the index finger goes through all the fingers of the left hand, you will put your hands together so that only the tips of your fingers are touching. When your hands are in this position, you will think positive thoughts. Do this exercise twice a day – in the morning and in the evening at no predetermined hour, but mostly after you have finished the work you had planned. This is the first part of the exercise. The second part of the exercise differs slightly from the first one in the following way: you hold the right hand up, fingers spread, palm against the face. The index finger of the left hand supports the index finger of the right hand, but this time at the middle point of the finger, not at the tip. When your fingers are in this position, you will concentrate your mind for about ten to twenty seconds. After that, the middle finger of the left hand will support the middle finger of the right hand and you will once again concentrate your mind. Then the fourth finger of the left hand will support the fourth finger of the right hand and so on. You will concentrate your mind for ten to twenty seconds when supporting each finger. While holding all your fingers in this position, you will raise your hands above your head, concentrate your mind for some time, and then bring your hands down. You will do that three times, then bring your hands down, but the last time they will separated from each other. You will do this exercise for a week – this means a total of fourteen times. When you do this exercise, you will observe the manifestations of your consciousness and the extent to which it is awake and expanded. Take this exercise seriously. Do it when you are by yourself, not in front of people, so that they don't spoil it. If somebody sees that you are holding one of your fingers up, he or she will say, “This person is calculating something.” When they see that you are holding two fingers up, they will wonder what it is that you are doing. The two arms of man were formed under different conditions: the right arm – during the involution* of man, whereas the left one – during his evolution. So when humans were coming down from the Invisible world, most of the energy was passing through their right arm. However, this energy had first passed through the left half of the brain, then – through the heart, and lastly – through the mind. You will be very careful when you do this exercise, and you will observe what changes take place in your consciousness. It is possible that no changes happen – this shouldn't discourage you. The exercise is interesting in itself even if you don't expect much from it. Such movement of the fingers is nothing other than music. In the future it will be possible to create such an esoteric instrument that could be played. This exercise has a practical application. When you are feeling down and risk losing your balance, do this exercise a few times until you restore your normal state. You should reflect on your thoughts while touching each finger. When you touch your index finger, you will say to yourself, “I must be noble in all my deeds!” When you touch your middle finger, you will say to yourself, “I must be just, to reason correctly about all things in Life!” When touching the fourth finger, you will say to yourself, “I must love science and art!” When touching the little finger, you will say to yourself, “I must be equitable in all my business deals, to comply with all the laws of the material world!” Therefore you will make yourself the master of your objective mind and you will say to it, “Listen, I want you to be a noble, just, reasonable servant, do not lie to me or steal from me, and finalize your deals properly. If you don't follow these instructions, I will fire you.” This is how you will converse with yourself, with your objective mind. When it realizes that it has a good, reasonable master, the objective mind is always ready to listen. There are two minds manifest in a person, but the Higher mind should rule over the objective mind. It is the objective mind that dominates in animals, which is why they are cruel. It is the subjective mind that dominates in herbivorous animals. The Bible calls these two minds “the two men” – the man of Flesh and the man of Spirit, who always live together. When you do the exercise you should also think about the planets that correspond to each of the fingers. The thumb, for example, is influenced by Venus, the index finger – by Jupiter, the middle finger – by Saturn, the fourth finger – by the Sun, and the little finger – by Mercury. Once you complete both parts of the exercise, you will do the following movement of the fingers: you will place the right index finger on the tip of the left little finger and you will slide the index finger down the hand, all the way to the wrist; from there you will slide it up to the tip of the fourth finger; from there again down to the wrist and up to the tip of the middle finger; from the tip of that finger, the index finger slides down to the wrist and then up to the tip of the left index finger; from there down and up to the tip of the thumb. In this way the right index finger will go to all the planets, passing through Mars – the planet of war, and the Moon – the planet of the imagination. The fingers of the hand should be spread apart. When you do the exercise, it is good to note the exact hour, minute and second you started it. This exercise requires great precision because it is connected with time and space. It is preferable that you do that according to the sun clock. Those who are sensitive may do the exercise the moment the first sun rays appear on the horizon. It is then that you will have excellent results. Whoever is sensitive can turn their backs to the east and feel when the first sun rays appear. Exactly at that moment, they will feel slight pleasant warmth in the Solar plexus. The spine is capable of perceiving the warmth of the first sun rays since it is connected to the sympathetic nerve system. Someday we could do the following experiment: in the morning before sunrise, the whole class will go out in the open, turn their backs to the east and concentrate. Everyone needs to be blindfolded at the time in order not to be able to see. I will be on the watch to see when the first sun rays appear. I will be asking you from time to time if the Sun has risen. Those, who are sensitive and have sensed that slight warmth in the Solar plexus, will immediately say, “The Sun has risen!” Everyone can do these experiments on their own and test their sensitivity. Sometimes you sense that warmth, but you doubt whether the Sun has risen or not. Every doubt causes a split of consciousness. As soon as your consciousness splits, you lose your inner impressions. * Involution is a term used by the Master Beinsa Douno which means the opposite of evolution. Source
 15. Distinctive Qualities of the Will Year 2, Lecture 2 of the Youth Occult Class (Special Class) given by the Master Beinsa Douno on October 11, 1922, Sofia Without fear! Without darkness! Secret prayer For next time, please write on the following topic: "Distinctive features of Life". What are the distinctive qualities of the will? The first quality of the will is firmness. Firmness is the supporting pillar of the will. So the will has to be as firm and unwavering as a crag. The second quality of the will is bravery and fearlessness. The third quality of the will is the ability to apply things in practice, to bring them to realization, but without procrastination. Often a negative thought would come to a person's mind. Can't the manifestation of will stop the person in his act? When we talk about will, we have its positive manifestations in mind. The negative displays of will are accidents. If a train stops in the middle of the track, this is an accident. Its stops are pre-determined - from one station to another. Every stop which is different from the specified ones isn't part of the timetable of the train. Therefore firmness, bravery, fearlessness, and ability to apply things in practice are necessary qualities for the will to manifest itself in the physical world. In addition to the physical world, the will manifests in the mental world as well. The distinctive qualities of the will in the mental world are understanding, realizing, grasping, and sensing. What you have understood, you will realize; what you have realized, you will grasp, what you have grasped, you will sense. Can you go from the stage of grasping to that of understanding? No, you will walk in a consecutive fashion. One of the distinctive qualities of the will in the Divine world is its nobility - the will must be noble and be motivated a noble impulse, a noble stimulus. When you know the distinctive qualities of the will in three different worlds, you will be able to influence your body, your heart, and your brain. For example, understanding, realizing, grasping and sensing are methods through which you can influence the front part of your brain. The closer a certain brain centre is to the physical world, the bigger the influence it is subjected to from the physical qualities of the will - firmness, bravery, fearlessness without procrastination. The development of the upper part of the brain, i.e. the development of moral feelings can be achieved through noble stimulus, which is brought about by compassion, truthfulness, love of God and love of the fellow men. The human body serves as a tool for exercising the will. In order to come into contact, into direct communication or proper exchange with the powers of Nature, by all means you need to know how to control your body. The organs in the body have to be under the control of the will. People make volitional and non-volitional movements, their bodies have volitional and non-volitional functions which shows that many things don't depend on their will. For example palpitation, thoughts, feelings are outside of the control of human will. The science of the occult offers a number of methods for controlling human thoughts and feelings. As much as people may deny the fact that thoughts and feelings are out of the control of the will, this can be proved easily: it is enough for somebody to pierce you with a needle and you would jump immediately and change your mental state, even reach a point of explosion. Exploding, getting angry are processes which are out of the will's control. They are processes of fermentation. Each fermentation process is due to a special kind of bacteria which causes souring. Many similar bacteria exist in the physical, as well as in other words. In order to free yourselves from the influence of these bacteria, you need to exercise your will and thus affect the brain, especially the power of imagination. The brain must be under the will's control. Imagination represents the opening in the dark room, the camera obscura, which needs to have light-sensitive photography glass in it. It is up to the photographer whether he will open or close this camera obscura. When he is about to take a photograph, he opens the camera. When imagination is not under the will's control, the lense of this camera is continuously open. As a result timely and untimely, conscious and unconscious imprints are made in the brain. If you understand the laws of Nature, you will know when to open and close this camera. There are situations when you don't need any external impressions at all. For example, two people are arguing, you stop, open your camera, and take impressions. These impressions are passed on to the brain and two or three hours later they are still being played out in your mind. Some time needs to pass before these impressions wear off and the brain returns to its normal state. Take another scenario: you are passing by a restaurant at 12pm - it is time for lunch. You want to go in and have a meal. You feel your pockets and it turns out that you don't have any money. You start walking down the streets dissatisfied and indisposed as you keep bringing to mind the image of all these people eating. You pass by a second restaurant, then a third one and you see everybody eating. Your mood keeps deteriorating and you wonder why you have to fast today. Through this fast mindful beings have put you through a test to examine your will. On that specific day you shouldn't walk by restaurants. Of course that is exactly when you have the desire to walk around all the restaurants hoping that you will meet some friend who will invite you for lunch. On that day you should stay home and philosophize about it, "So many years I have been eating and drinking. What have I gained from this? Can't I not eat and fast for at least one day?" That is how an occult disciple should think. Fasting for a day doesn't mean torturing oneself with hunger. Staying hungry for a day is incidental, it is something temporary in life which should be perceived in a positive way. As you can see, Nature's methods are completely different from man's. Things in Nature aren't as systematic as people would have them be. At first sight, everything in Nature seems disorderly. When you climb onto mountain tops, you see valleys, forests and fields where everything is in a big state of disorder - here you see big trees and right next to them - some small ones; there you see big and small flowers all mixed up; somewhere else you see big and small stones next to each other or they are scattered around. You watch and you wonder at this disorder. When a human arranges a garden, in the first rows he puts the smaller flowers, then the bigger ones and arranges everything in this consecutive order. If he arranges stones, he will first place the smaller ones, then the bigger ones, etc. However, someone who understands the laws will be able to see through the external disorder and understand the sensibility, the intelligence of Nature. When moving in Nature it is important to think and to study Nature's methods and laws. Learn about the development of one tree and you will see what harmony exists in its different parts. You see that one tree has bent a little. This is not accidental. The bending of the tree shows that it has met some kind of obstacle on its way. In order to overcome this obstacle the tree has bent a little. It means that some intelligence has supervised the development of this tree. Therefore, when we see warping or some kind of disorder in Nature this hints at the unfavourable conditions which exist on Earth. If these conditions have been overcome, this shows that great intelligence exists in Nature. Similarly, human thoughts and feelings are scattered and disharmonious. Why? Because the conditions you live in aren't optimal. What do you need to do? You need to rebuild your brain and your heart. How will you rebuild them? By putting new content in them - new thoughts and feelings. Rebuilding your brain doesn't mean ruling over it. People often say that they need to take rule over Nature. No, nobody can ever rule over Nature. Nature represents the body of God. God will never let anybody rule over His body and do with it as he pleases. By wanting to impose their rule on Nature, contemporary people get into big misfortunes and evil. Thus Nature gives them a good lesson and shows them that they can't rule over it. They need to obey her and listen to her. Do you think that the father will let his son put a strap on his mouth and play with him as if he were a toy-horse? Ruling over Nature means ruling over our thoughts, feelings, and desires. Another distortion that can be observed in contemporary people is their belief that they need to influence and control each other. This is easy but it isn't allowed. The Dark Brotherhood has a number of methods for that. If you tie the legs and arms of a sleeping person, you have already taken over him. After he wakes up you will tell him: "Now you have to obey my orders." What do you gain by doing that? You can take control over the person's body but never over his mind and his heart. After he frees himself from the rope, he will do the same with you. While someone is sleeping you can tie him up, and once he is tied up, you can exert an influence on him, but after he wakes up the influence will remain only over his body, not his mind, heart, soul or Spirit – these can never be tied up or obey someone else's orders. Thus exercising the will of The White Brotherhood requires every thought to be pure, frank, proper and noble. A strong will expresses itself in conciliatory deeds, not in rough physical action as contemporary people see it. Imagine that one day you are given one hundred opportunities to do evil and one opportunity to do good. Your willpower will show in these hundred cases if you use it in a conciliatory way. However, if you commit a hundred evil deeds, the one good deed won't be able to compensate for all the crimes you have committed. Therefore, everybody needs to exercise self-control and use his will to understand his relation to Nature and to his fellow men. In order to study the manifestations of the will you need to watch the plants. If you go into a pine wood, for example, you will see that pines grow near to each other and take on the shape of a cone. By growing close to each other they save space. Pines transfer this quality to elms, as well as to other trees that grow around them. For example, elms that grow near pines take on a conical shape, but if they are far from them, they grow both upwards sideways. Pines, however, always keep their conical shape. This shows that pines have spiritual discipline, they aren't materialist. Therefore, when it expands sideways, the will has materialistic aspirations; when it keeps its conical shape and its constant desire to grow upwards, its aspirations are spiritual. I will now give you a method for the development of the will. This is the so called conciliatory method. It is only for people who have a strong will. The method is as follows. Imagine that you are a student, you have 25 000 leva in savings for your allowance but somebody accidentally gets into the room and steals your money. This sets off a number of trials: your landlady throws you out of her house, the restaurant owner doesn’t allow you to eat in his place, your friends leave you and you remain on the street alone, without accommodation, wandering through the streets without any help. When you imagine this, watch yourself to see what feelings awaken in you. If you get scared and say to yourself that you hope such a trial never comes to you, you will have failed. Irrespective of how much you pray to be spared such a trial, there is a possibility of it happening to you, and there is a possibility of it not happening to you. Both are possible. Do you think that when you enter a musical school you won't be given difficult exercises? If the student says to his teacher that he only wants easy exercises, the teacher will say, "Go and find another teacher!" Those who want to learn must be ready to do all exercises - both the easy and the difficult ones. If you go to a painter, you will experience the same. If you say that you want easy exercises only, the teacher will say, "Go and find another teacher!" Therefore, once you enter the occult School, you should expect difficult tasks. If you are under the illusion that you will be given easy tasks only, the teacher will say, "Go and find another teacher! This school isn't for you!" Therefore, just as exercises are necessary in science, music and art, methods are necessary in occult science too. If you don't apply in practice the methods that are given to you, you will not reach the intended aim and will not gain the necessary knowledge. There are people in the world with a strong, firm will. When the time comes for an operation, such a person gives his arm for an incision to be made without any anaesthetic. He remains calm, not a single muscle quivers on his face and when the operation ends, he says, "Have you finished already?" How did he develop that will? He did it with the help of exercises, by applying different methods in practice. I would like you to have that kind of will as well. When the knife reaches the bone, to be able to put your hand upon the wound and in twenty minutes for it to be healed. A person with a strong will can do that. Why? Because he can concentrate the prana in the air and aim it at his wound. In order to achieve that kind of willpower, you need to be merciless about your mistakes - not to criticize yourself but to state things the way a seismograph registers earthquakes or the way the light-sensitive slab in photography imprints images. Don't be blind to your mistakes, but correct them! How will you correct your mistakes? Visit any musical school and you will see how the teacher corrects his student. They play together and if the student makes a mistake somewhere, the teacher says, "You don't play correctly, start again". And they both start again. After the disciple corrects his mistake, the teacher says, "Now let's move on, take the next position!" When making a mistake, should the student put the bow down, start crying and say, "Teacher, forgive me, I made a mistake"? There is no reason to cry or to interrupt the process of playing. He needs to move on. And so when you make a mistake, don't put the violin and the bow to the side but go on making one attempt after the other until in the end the tones of your violin blend with the tones of your teacher's violin. After that continue forward.What is the violin for a human? The violin represents the human body. What do music students do? When things don't go well, they sell their violin. Keep the following rule sacred: even in the hardest conditions in life do not sell your violin! A violinist who sells his violin because of difficult circumstances in Life is doomed to great suffering. - "He had debts, which he had to pay for." - If he has debts he should play. In this way he will pay for his debts more easily than if he sells his violin. From an occult point of view, it is not allowed for a disciple to sell his violin. If he sells his violin, he will find himself out of the school. Every disciple must have his own violin; the school doesn't loan violins. Therefore, no matter what your body is like, or what kind of deformities it has, you are able fix it. How? You can fix it through exercises. Just as the sound of a violin gets better and better with playing, in the same way a human body can be improved and developed through exercises and effort. For example, this year I may give you the task of working on your nose - of elongating it or to widening it by 1-2 millimetres. It is easier to widen the nose than to elongate it. In order to make your will steady and positive, you need to change the thumb and the lower part of your chin. The lower part of the chin needs to jut out a little and have a small hollow. This shapes the chin, gives it a nicer form. The thumb has to widen and elongate. If you are unable to achieve that, what kind of will do you have? You say that people influence each other. I am asking, when you were students what influence did you render at university? You have convictions but you are afraid of people getting to know you, and try to pass unnoticed. You want to be like the rich tradesman who tries to pass unnoticed by the robbers, so that they don't rob him. That is the way a cowardly man acts. Whoever has a positive creed, a positive conviction, should be ready to defend his creed not with words but with actions. A man with conviction is like a current that passes through wires - wherever it passes it produces light and warmth. The minds of most secular people function mainly around the ears, near the temples, and as a result of this their thought can't move to the upper part of the brain. The experienced gardener sends the water there in order to moisturize these parts and induce higher thoughts in them. That is the way Nature works. How does it educate the materialist villager? As long as the harvest is rich, he goes around the taverns, drinks, says cheers to friends, doesn't think about anything. In order to make him think, Nature starts educating him. How? It sends drought. The villager sows but the harvest is small and the drought is big. The villager sits and thinks, "What is this about? How have I sinned before God?'' He thinks and raises his eyes upward. If no rain comes in the next two to three years, all that was planted will dry up. The villager becomes more reflective and more humble. Therefore when Nature wants to educate someone, she takes away from him the objects that divert his attention and prevent him from thinking. Another method which Nature uses with materialists is placing wedges. This method doesn’t need too much talking. You pass by any materialist and say to him quietly, "Do you think that matter is something real?" or "Do you think that our present life is permanent?'' You say these words and walk away, they are like wedges in a person's thought process. Then the person starts thinking. Nature aims to compel man to think, not to convince him. After his thought starts operating, he will search for you, he will want to speak with you upon the matter. But in this case too don't talk to him for too long, let him talk. When he expresses his thoughts, ask him: "Do you think that your views are right?" This will offend him and he will go on speaking and trying to prove that his views are right. When he talks you should listen to him carefully. It's enough to awaken his interest once and he will start looking for other opportunities to speak with you. He doesn't succumb, he even fights back consciously, but his thought starts working. Once his thought starts working, the energy of the new thought penetrates him and starts watering the upper centres of the brain. This method is called the method of plugging up. Through this method you will plug up the person in one place, so that he will search for an exit from somewhere else. You should make small experiments of this kind and see what results you will have. Reflection Without fear in boundless Love!
×
×
 • Create New...