Jump to content

БЕШЕ МАЙ!


Recommended Posts

БЕШЕ МАЙ!

 

Чуден, дивен май!

 

Целият Изгрев ухаеше ... Навсякъде цветя. Пролетна симфония и красота! Слънцето щедро сипеше своите следобедни лъчи и нежни виолетови воали хвърляха прозрачна сянка над цъфналите лехи, по цветята.

 

В салона пред пианото няколко приятели оживено разговаряха и спореха. Аз бях дала среща на една приятелка в салона и чаках. Не след дълго вратата се отвори. С леки стъпки влезе Учителя, и разположен, се отправи към групата. Зарадвани от приятната изненада, приятелите го посрещнаха радушно.

 

Незабелязано се приближих и аз до тях. Извадих тетрадката си от чантата и започнах да записвам интересни изказвания, които Учителя даваше за музиката.

 

- Не спорете за несъществени неща. Музиката трябва да ви служи като средство за самовъзпитание. Тя е метод, чрез който нещата израстват. Всеки тон е семе, което трябва да се посее, за да се прояви. Приемете пеенето за себе си като метод за концентриране и връзка с по-висши същества. Когато пеете концентрирано, ще проникнете в живата сила на всеки тон.

 

Научете се да пеете семпло, правилно, с концентриран ум. Окултната музика трябва да се пее не както пеят хората, а както пеят ангелите. Всяко упражнение пейте по няколко пъти, докато схванете пулса и ритъм на песента.

 

Изпейте сега „Бог е любов".

 

Ние изпяхме песента, а Учителя тихо свиреше с цигулката си.

 

- При пеенето трябва да взимат участие сърцето и умът. Тенорът има отношение към Юпитера, а алтът - към Венера. Сопранът привлича слънчева енергия, а басът - земна. Всеки тон се подчинява на известни закони и носи специфично влияние. Бъдещата музика ще използва сегашните методи плюс новото, което тя носи. Динамичност в музиката се предава лесно от светлината. Трябва да знаете, как да съчетаете тоновете, за да произвеждат светлина и топлина. Музикантите трябва да знаят трептенията на всеки тон. Основния тон До има 256 трептения, от които едната половина са положителни, а другата - отрицателни. Сега вие пейте и се учете да пеете. Законите един по един ще ви се откриват.

 

Учителя взе цигулката и изсвири „В зорите на живота".

 

Свиреше тихо, съвсем тихо, като ехо от ангелски светове. Слушахме със затаен дъх!

 

Беше май ... чуден, дивен май! Хиляда деветстотин тридесет и пета година, на Изгрева.

 

Ето текста на упражнението, дадено ни от Учителя, с пожелание да се прилага и пее с успех:

 

В ЗОРИТЕ НА ЖИВОТА В

 

зорите на живота /2/

слънцето изгряваше /2/

на природата граници очертаваше /2/

В душа ми мощен дух пробуди /2/

и в сърце ми любов събуди /2/

събуди, събуди,

и в сърце ми любов събуди.

 

Музика и текст, дадени от Учителя

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...