Jump to content

НОВИЯТ ЧОВЕК


Recommended Posts

НОВИЯТ ЧОВЕК

 

По онова време пишех втората част на сборника си „Игри и песни за деца". Имах желание да включа някои от упражненията или песните на Учителя, но се чувствах задължена за поискам позволението му за това. И така, отидох на Изгрева. Пред приемната му имаше приятели. Дойде и моят ред.

 

- Учителю, ще разрешите ли да включа някои от упражненията Ви в моя сборник или на някои от песните Ви да сложа движения?

 

- Кога ще се печати книгата? - беше първият му въпрос.

 

- По всяка вероятност след един месец.

 

- Ще ти дам специални упражнения.

 

След тези думи той затвори очите си за няколко минути. Наблюдавах очудена: какво става? Мислеше ли Учителя или бе задрямал, уморен? Не можех да разбера, стоях, без да мърдам. След малко той ме погледна, стана от стола си и каза:

 

- Пиши!

 

И самият той започна да прави ритмични, плавни упражнения, като обясняваше:

 

- Всяко движение е привличане на сили. Ако движенията се извършват правилно, с необходимия ритъм, те ще развият много добродетели у децата. Това е за щедрост... Движенията ще привлекат известни Същества на светлината...., на любовта..., на милосърдието..., на вярата...

 

По този начин Учителя ми демонстрира девет упражнения и аз ги записах. След това поиска да ги изиграя и едновременно да чета написаното. Благодарих му, казвайки, че те са лесни и приятни.

 

- А какво име да сложа за техен автор: „Беинса Дуно" или само „Учителя"?

 

- Първо ги опитай с децата. Виж дали ще им харесат и как ще ги играят. Въпросът за авторството не е важен. Няма нужда да пишеш автор. Източникът е един. Ако хората достигат винаги този източник, ще пият чиста вода. Движения и ритъм - това е хармония на сили. Ритмични движения при акомпанимент на музика могат да извършат чудеса!

 

,Когато природата се подновява, птичките пеят.

 

В началото на всяка Божествена култура човеците пеят.

 

Когато светът се пресъздава, ангелите пеят."

 

Това е от най-старата книга в света.

 

Всяка добродетел има своя линия на движение. Може да се проведат наблюдения, за да се види влиянието на различните движения за приемане и предаване на известни психически и физически енергии. Всички органи на човешкото тяло са свързани с психически процеси. Някои ключови формули, произнесени правилно и придружени от музика и движения, могат да имат огромно значение. Когато човек съзнателно движи ръцете и краката си, той привежда към дейност съответните мозъчни центрове, които привличат към себе си повече кръв и енергия, а енергията е сила! Но това е теория. Ти започни да правиш с децата тези девет упражнения.

 

На следната сутрин показах на децата упражненията. Те много ги харесаха и оттогава всяка сутрин започвахме нашите занимания с тези девет упражнения, които наричахме „Ведрина". Имах две курсистки, и те правеха упражненията заедно с децата. За моя приятна изненада след няколко дни едната ми се похвали, че имала непрекъснати невралгични главоболия, но откакто прави тези упражнения, главата не я боли вече.

 

За успеха съобщих на Учителя. Той само се усмихна и каза:

 

- Новият човек ще се развива по пътя на ритъма и музиката. Едно движение може да съгражда или да руши. Нужни са знания и светлина.

 

След няколко месеца, когато беше публикувана Част втора на „Игри и песни за деца", имаше един раздел: ,Девет ритмични упражнения за най-малките".

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...