Jump to content

Светлото малко тефтерче


Iskri4ka

Recommended Posts

Светлото малко тефтерче

/Извадки на Савка за Еленка/

         11.VI.1929 г. - вторник

         Може съвършено да изключите страданието! - Как? - Обичайте Бога!

         Любовта изключва всяко страдание!

         Не ходете да се запознавате със света без Бога! Любовта към света е относителна реалност, а Любовта към Бога е абсолютна реалност!

         16.V.1929 г.

         Вярата е събиране, науката - приложение! Дерзай! Бодра в себе си и послушна към Бога!

         Савка Керемидчиева

От малкото кафяво тефтерче на Елена

/Мисли от Учителя/

         27.II.1936 год.

         Истината изключва всяко удоволствие. Мъдростта изключва всяка лекост /шега/. Любовта изключва всяко насилие.

         7.III.1936 год.

         ВСИЧКО В СВЕТА Е РАЗУМНО

         Умният човек е благодарен за всичко, което му се случва, за всичко благодари на Бога.

         Бог е вложил в моята душа. Аз искам да се изпълни Божията воля, да се изпълни Божият план, каквото Господ намислил заради мене. Да бъде Божията воля! Аз ще работя да стане тъй, както Господ е определил.

         3.V.1936 г.

         Обичай всичко, както Бог обича. Обичай всичко, както Учителят обича! Обичай всичко, защото Той го е създал и защото Той го обича. Радвай се на всичко, както Той се радва. Виждай навсякъде Божественото. Мисли положително! Добрата мисъл е Божия.

         Не съди! Не се произнасяй защо нещата стават. Всичко е за добро. Когато питаш, защо стават нещата така, ти критикуваш Божественото.

         Когато с радост приемаш страданията, Бога приемаш. Зад страданията е Бог.

         Моли се Бог да изпълни сърцето ти с Любов, да обичаш, както Бог обича, не да искаш другите да те обичат.

         Работи и мълчи! В мълчанието зреят духовните добродетели.

         Царският път на душата.

         Давайте без да очакваме нещо. Който взима, нека той мисли, какво може да даде, това е негова работа. Бог дава, а ние взимаме. Взимайте това, което Бог ви дава и давайте от онова, което сте получили.

         19 год.

         Словото Божие съдържа сила и мощ.

         Докато не приемете Словото Божие в себе си, вие ще се пържите в собствените си грешки и слабости, както досега сте се пържили.

         19 год.

         Във всички положения и случаи човек учи един и същ урок, да обича Първата причина, да обича хората, без да чака те да го обичат.

         5.Х.36 год.

         Когато вършиш нещо попитай се: Волята Божия ли е това? Господ ли го иска?

         6.XI.36 г.

         Искам да мисля като Бога. Във всичко да виждам великото и красивото. Господи, да бъде Твоята воля! Аз ще приема на драго сърце всичко онова, което иде от Твоята ръка и ще изпълня волята Ти без никакво престъпване на Твоя закон.

         /От „Пътят на ученика"/

         Учителю, аз ще разреша всички задачи, които си ми дал в живота. Аз ще ги донеса пред Тебе на одобрение и каквато корекция направиш ще я приема с разположение.

         /От „Пътят на ученика"/

         14.XI.36 г.

         Дръж за себе си само необходимото. Всичко без което можеш остави го, то не ти трябва. Не мисли за него! Имаш една риза, една рокля, едни обуща - нищо излишно не взимай.

         17.XII.36r.

         Всяка скръб показва, че ти или не си доволна от онова, което Бог ти е дал, или искаш нещо, което нямаш.

         2.II.1937 г.

         За всичко благодари! Каквото и да ти се случи, не се обезсърчавай и благодари на Господа. Такава е волята МУ. Молете се на Бога да възрасти у вас всички добродетели, всичко благородно и възвишено. Молете се за развиване на всички дарби, които са вложени у вас. Молете се да развиете в себе си търпение, кротост, милосърдие, въздържание, усърдие в работата си.

         24.II.1939 г.

         Колкото препятствия да срещнете, кажете: Такава е волята Божия.

         За да станете умни и добри трябва да развиете самообладание.

         Задачата си с Любов ще решиш. Ще обичаш всички, ще се радваш с радостите на другите и ще успокояваш натъжените. Всички хора са Божии, и ти си едно с тях. Мисли добро за всички както за себе си. Говори добро за всички, както за себе си. Има по-важни неща от личните ти неуспехи.

         26.II.1939 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...