Jump to content

ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ. ДУХЪТ НА ИСТИНАТА В СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ И ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО


Iskri4ka

Recommended Posts

Вергилий Кръстев

ДУХЪТ НА ИСТИНАТА

В СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

ДЪНОВ,

ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ –

БЕИНСА ДУНО

И

ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО

В ЕЗИЦИТЕ И ДУМИТЕ НА

ЧЕЛОВЕЦИТЕ ЗЕМНИ

I. КОЙ, КАК И ЗАЩО СЕ ПРОМЕНИ И РЕДАКТИРА „ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО"

Бележки на Редактора Вергилий Кръстев

         През 1992 год. бе издаден „Изворът на Доброто" с ISBN 954-8005-04-2 на издателска къща „Роял - 77", 1992 год. Беше написано следното на стр. 2 „Тази книга, редактирана от Мария Кисьова е изработена в ДФ „Абагар" - Велико Търново по поръчка на издателска къща „Роял-77" Варна.

         Беше направен опит да се открадне труда на Боян Боев. Направен втори опит да се препише на друго лице неговия труд. Трети опит - да се редактира оригиналния труд на Боян Боев, от Борис Николов. Четвърти опит - е на Мария Кисова, която редактира редакцията на Борис Николов. Пети опит се помества съвсем неподходяща снимка с цел да се заблудят читателите. Шести опит -прави се предговор на издателите, които никога не са се срещали нито с Борис Николов, нито с Боян Боев. Седми опит - в предговора се поднася една лъжа, че Борис Николов е дешифрирал стенограмите на Боян Боев. Това е лъжа. Запазен е оригинала на Боян Боев, който сам си го е дешифрирал и сам си го е написал на пишеща машина. Осми опит - за да излезнат от клопката в която бяха попаднали след моята намеса, то те сложиха на първа страница следното мото: „Записал Боян Боев. Съставителство Борис Николов". Вярно е първото. Второто не е вярно, защото Борис Николов свободно редактира и изхвърля цели пасажи от оригинала на Боян Боев, а накрая Мария Кисова пък редактира и променя онова, което е написал Борис Николов. Девети опит - в предговорът се застъпват постановките и идеологията на Черната Ложа, чийто духовни центрове са във Варна и Бургас, още от времето на Учителя, та чак досега. Десети опит - Представителите на Черната ложа във Варна издадоха „Изворът на Доброто" с редактирано и променено Слово напълно целенасочено. Следващото издание бе „Аз съм Истинната лоза", за която ще се спра на друго място.

         Днес Мария Кисова върви от град на град и говори злостни клевети срещу „Изгревът". Говори срещу Вергилий Кръстев, който е организирал досега издаването на 20 годишнини от оригиналното Слово на Учителя и 9 тома на „Изгревът", финансирал и организирал към 20 концерта за музиката на Учителя Дънов, като е дал възможност към 20 музиканти да се изявят.

         За Мария Кисова вижте в „Изгревът", т.V, стр. 199-202 „Къщната помощница Станка", защото тя присвои къщата на Станка и накрая я изгони след кончината на Борис Николов. А Станка бе тази, която гледаше Борис Николов.

         За издаването на „Изворът на Доброто" вижте „Изгревът", т. I, стр. 591-593

         Мария Кисова същата, която отиде да живее при майстор Борис, за да му вземе имуществото. Тогава Борис беше на 77 години, а Мария Кисова на 25. Вижте разликата! Виж „Изгревът", т.VIII, стр. 64, под № 77, както и „Изгревът", т.V, стр. 199-202.

         Това са фактите. На колене пред тях!

         Своевременно бях отреагирал на тези кражби на Словото на Учителя и написах писма до Мария Кисова и до издателите във Варна - писмо изпратено до Георги Кръстев, ул. „Сан Стефано" 29, Варна.

         Ето защо е време да се поместят тези писма, за да се види как действува Духът на Заблуждението и кои са неговите проводници и слуги.

         А Духът на Истината, който е в Словото на Учителя Дънов, Всемировият Учител Беинса Дуно днес се издава по моя програма. Издава се оригиналното Слово на Учителя. Днес всеки, който иска може да си го купи. И да го чете, ако иска. Аз съм този, който движи, организира и направлява целия този процес по отпечатването на Словото Му.

         Фактите са налице. Елате и вижте отпечатаните томчета в книжарница „Изгрев" на ул. „Граф Игнатиев" № 28, София. Защо не ги купувате?

         А сега се запознайте с предоставените писма, за да различите Истината от голямата Лъжа. И тогава ще се определите кому да служите: На истината, която е в Словото на Учителя Дънов или на лъжата, която е в езика и думите на земните человеци.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...