Jump to content

1. Препоръчано писмо на Вергилий Кръстев до Мария Митовска


Iskri4ka

Recommended Posts

1. Препоръчано писмо на Вергилий Кръстев до Мария Митовска

25.05.1994 год.

София

         Уважаема Мария Митовска,

         Настоящето писмо се пише от Вергилий във връзка със следното:

         1. Купих си и се запознах с двете томчета „Свещени думи на Учителя", издание на Ваша милост, дори със запазена марка и с всички права запазени. Изданието е хубаво, хартията е хубава, но само дотук.

         2. За сега аз имам чувството, че ти си подведена от Лалка Кръстева.

         3. Напечатаният текст не е оригинал. Това си го чула от други, но трябва да го чуеш и от мен. А за това издание ще Ви бъде търсена сметка от сегашното и от бъдещото поколение като опит за измяна на Словото на Учителя.

         4. Историята на „Свещените думи" е описана в книгата „Изгревът", том.1, на стр. (98-103). Освен това има и втора и трета част от тази история, която ти не познаваш и няма откъде да я знаеш. Затова ти трябваше да ме питаш, защото аз знам как са нещата и трябваше да искаш лично разрешение от мен. А защо от мен? Ти ме познаваш от преди 20 години и няколко пъти си била на екскурзии с мен и много добре знаеш какво знам и какво не знам.

         5. Още през 1970 год. аз накарах Борис Николов и той в разстояние на седем години дешифрира стенограмите на Савка. Нейните стенограми се разчитаха много трудно защото тя не спазваше правилата на стенографията. Борис ги разчете, написа ги със своя стенограма, а оттам собственоръчно ги преписа на тетрадки с индиго. Бяха предадени на няколко сестри, които ги написаха на пишуща машина, за да се съхранят, а някои си ги подвързаха. Оригиналите от ръкописа на Борис бяха съхранени и след това извадени на ксерокс и заснети на фото-хартия и се съхраняват на някои места. Борис е написал собственоръчно кой има право да ги съхранява и кой има право да ги издава. Аз познавам това лице, защото това е моя милост. Нито Лалка, нито ти имате право да издавате тези неща. И това е кражба на чужд труд. И това е целенасочено и преднамерено от Лалка. А ти може би си само подведена.

         6. Лалка притежава машинописен текст от Борис на II, III и IV част. След това тя започва своеволно да си променя текста, да променя цели изречения и да изхвърля цели пасажи. Това всеки може да го сравни с машинописните преписи. А онзи, който притежава оригинала може да каже и още много, много неща. И понеже другите реагираха вместо мене, то аз си мълча, но аз показах на Елена Николова, на Весела Маркова и Марийка Марашлиева фотокопие на оригинала, за да сравнят с текста от твоето издание. Реакцията беше зашеметяваща. Питаха ме какво да се прави. Аз им казах, че ти си подведена от Лалка и вината е в Лалка. Но и ти имаш вина, защото правиш самоволни неща и вземаш решения по братски въпроси без да имаш право на това. Първо, защото си жена и второ не си запозната с нещата. Ако е в света, ще ви дадат под съд, първо за подмяна на авторския текст на Борис и второ, че крадете правото на издаване от онзи, който е упълномощен. И накрая издавате Словото на Учителя, което не е оригинал. Ти нали беше за оригинала за Словото на Учителя? Непрекъснато говориш това, а стана оръдие за промяна на Словото на Учителя. И кой е виновен за това? Накрая ще ти кажа кой е виновен, защото аз го знам кой е този. И ти знаеш кой е този.

         7. Аз не зная как ти ще се оправдаваш пред другите, когато бъдеш извикана и ти поднесат оригиналния текст на Борис Николов и го сравниш с текста на твоето издание? И непременно ще те питат защо издавате неща, когато не сте упълномощени за това. Потърси си отговора!

         8. Лалка има вината, че подкокороса и подмами Боянчо, че свали архива на Савка, който се пазеше на Витоша и единствено, който имаше право да разполага с него, това бях аз и Борис. А Боянчо знаеше къде е.  Лалка накара Боянчо и те откраднаха архива от Борис и бе занесен на Лалка. Оттам Лалка си прибра седем тефтерчета за спомен. А останалия архив бе върнат у Боянчо понеже бяха стенограми и не можеха да ги четат. Заради тази кражба Борис се скара с Боянчо, Лалка и Петър Филипов. И те се разделиха като смъртни врагове. Те си заплатиха и си заминаха, а Борис ги надживя с много години. И Лалка сега притежаваше оттам неща на Савка. И като похлупак на всичко, за да видиш как небето работи и как символично прави своята оценка, искам да ти кажа, че ръкописа, който е публикуван на 252 стр. не е почерк на Учителя, както е писано в книгата, а е почерк на Савка. И нещата, които са написани от Лалка изобщо не са верни. Мога да ти ги докажа само за минути.

         9. Лалка е тази, която подмами Боянчо и той свали от Витоша от „Резньовете" оригинални беседи на Елена Андреева. Те бяха укрити там от Борис и за тях отговарях аз и Борис. И Боянчо това знаеше. Но го подведе жена. Той ги свали и само имаше един буркан счупен и една годишнина повредена и която я размахваха, за да покажат, че Борис е правил глупости. Но глупостите ги направиха други. Заради тази кражба след първата кражба на Савкините тефтерчета се разделиха като врагове. От тези беседи Лалка започва да редактира и да задрасква цели думи и изречения от Словото на Учителя и да ги подменя със свои изразни средства. После се дават да се преписват в четири екеземпляра и което е вече променено Слово на Учителя. И кой е виновен за това? Само Лалка. За доказателство, ако желаеш може да ти бъде показано какво е правила Лалка с оригиналния текст и тогава ще да видим каква ще бъде твоята реакция. Ще видим дали си за оригинала на Словото или за изменението на Лалка.

         10. Жоро от Габрово предава една годишнина от редактираните беседи от Лалка на Мария Кисова, за да подготвят едно издание. И понеже Мария Кисова не знае как са нещата, защото когато тези събития ставаха Мария Кисова се занимаваше с любовни работи с еди кой си. И понеже тя е голям авторитет, решава също да редактира вече редактираната от Лалка беседа. Получават се две редакции и нямат нищо общо с оригинала. Елена ги набира, а Милка Кралева ги отпечатва. Когато им се прави забележка, че това не е оригинал те вдигат рамене и се оправдават, че не са знаели, че Лалка е радактирала и променяла. Отгоре на това Лалка си познава редакцията и вдига скандал, че са я окрали и че не е вписано нейното име като редактор. Обвинява Мария Кисова, че си е вписала нейното име. А Мария Кисова също е променяла и редактирала. И сега забележи цяла върволица от жени. И всяка жена прави поразия. И вместо да са се омъжили, па да народят деца, па да си гледат мъжете и семействата зарязали са всичко това, напуснали са си мъжете, за да имат време да променят Словото на Учителя. Ти нали беше за оригиналното Слово на Учителя? Най-малко десет човека са ми разказвали как Мария Митовска държи за оригиналите. А Мария Митовска издаде две книжки, които не са оригинални. Нещо да кажеш по този въпрос?

         11. Преди две години ти направи груба грешка и издаде Паневритмия. Ти потъпка своя подпис от протокола. Ти го имаш и там бе написано, че първо трябваше да се издаде оригинала на трите сестри: Ярмила Менцлова, Мария Тодорова и Елена Андреева. Аз този оригинал съм го предал на работната група. Там има подписите на трите сестри: Ярмила, Мария и Елена. Ти отхвърли този текст, за да си поместиш измислиците на Крум Въжаров. Това е точно така. А освен това Жоро от Габрово, който пази оригиналите на снимките не ги даде, защото щеше да се види оригинала как Мария Тодорова и Ярмила показват упражненията. Аз имам лична бележка от Борис с неговия подпис, че оригиналите са у Жоро. А той не ги даде, за да направи услуга на теб и на Крум.

         12. И понеже ти си подведена от Крум Въжаров и си подвластна нему, затова направи тази Паневритмия, която е провал. Ето кой те провали. А вторият път който те провали, това бе Лалка. А сега се оправяй сама.

         С уважение от човека, който може да потвърди с факти гореизложеното:

         Вергилий Кръстев.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...