Jump to content

2. Препоръчано писмо на Вергилий Кръстев до Лалка Кръстева


Iskri4ka

Recommended Posts

2. Препоръчано писмо на Вергилий Кръстев до Лалка Кръстева

26.05.1994 год.

София

         Уважаема непозната Лалка Кръстева,

         Настоящето писмо се пише от Вергилий Кръстев.

         1. С настоящето писмо аз изисквам да ми се предадат тефтерчетата на Савка Керемидчиева, които бяха откраднати от мен чрез Боянчо по Ваше настояване. Борис Николов още през 1972 год. бе ме определил заедно с Мария Тодорова за техен приемник и наследник и аз свърших тяхната работа. Той лично ме заведе и ми показа къде е скрит архива на Савка в една от морените на Бивака. Аз всичко заснех с фотоапарат и имам доказателства за този архив, че е предаден на мен. С Боянчо и Борис се бяхме споразумели, че само аз имам право да свалям този архив. Но Вие подкокоросахте Боянчо както и Петър Филипов и Боянчо без мое съгласие и без съгласието на Борис свали архива на Савка и Ви го донесе лично. Вие си прибрахте 6-7 тефтерчета, а останалият архив, който бе стенограми върнахте понеже не можехте да ги разчетете. Кражбата бе открита от мен и стана голям скандал и отношенията между Борис и Боянчо и Петър Филипов се скъсаха заради тази кражба и те се разделиха с Борис като врагове. Вие също се разделихте по същия начин с Борис, но вината беше у Вас, защото Вие се намесихте и искахте да решавате неща, които не се решават от жени в Бялото Братство. След драматични събития онези, които извършиха кражбата си заминаха. Петър Филипов успя да се коригира към мене и ми върна стенографския архив на Савка. Преди години бях накарал Борис да разчете стенограмите на Савка, които той имаше у него и той подготви втора, трета, четвърта книжка на „Свещените думи". Те бяха напечатани на пишуща машина и предадени на някои хора за съхранение.

         2. Оригиналите бяха предадени от Борис на мене с неговия подпис. Вие сега се осмелихте и издадохте чрез Мария Митовска две томчета. Но това не са оригиналите на Борис, а Вие сте работили с машинописен текст, който самоволно сте редактирали, като сте променяли цели изрази и сте изхвърлили неща, които не сте харесали. Накрая заключителните Ви думи не са верни и нещата не стоят така, защото аз имам цялата история разказана от Борис. Онзи ръкописен текст, който сте публикували не е почерк на Учителя, а е почерк на Савка, който го имате от откраднатите тефтерчета на Савка от Вас. Това е един символичен жест от небето, който стои на последната страница на Вашето издание. Така не се работи за Учителя с лъжа и кражба.

         3. Аз отговарям за всички беседи поставени от Боянчо и Борис на Присоите на Витоша. И само аз имах право и по мое нареждане да бъдат свалени. За това знаеше Боянчо и беше уточнено с Борис. Аз имам точна документация за този архив. Но Вие също накарахте Боянчо да го свали без разрешение на Борис. Оттам имаше само един счупен буркан и с повредения текст Вие се опитахте да докажете колко сте права. Дори Боянчо и Петър Ви повярваха. Но по-късно те разбраха, че бяха подведени от жена, но беше късно. Това беше също една от причините да се разделят с Борис като врагове. А това беше 1980/81 год, а Борис си замина след 10 години. И какво направихте с тези материали? Започнахте една своеволна редакция на Словото на Учителя.

         След това започнаха преписи и сега на няколко места имаме промененото Слово на Учителя, направено чрез Вашата ръка. А къде останаха оригиналите на Учителя? Вие вероятно знаете как те са дешифрирани от Елена Андреева и как тя ги е подготвила. И когато показах на Елена Андреева оригиналите с Вашите зачерквания на изрази и цели изречения от Словото на Учителя и с Ваши прибавки от измислени Ваши думи, тя така бе възмутена, че в разстояние на един час изнесе защита за оригинала на Словото на Учителя. И това нещо е записано и се съхранява. И това е обвинителна реч на Елена Андреева срещу Вас, която променихте Словото.

         4. Борис Николов също не беше съгласен с тази промяна. Аз му показах и преписа и как Вие сте зачерквали цели изречения на Учителя. Уговорката между Вас е била само да се препише текста, но не и да се редактира. Това негово становище е записано и го има. Така, че той не е виновен, че Вие сте редактирали и променяли своеволно Словото. И за това ще отговаряте пред следващите поколения и пред Учителя.

         5. От Вашата своеволна редакция Жоро от Габрово беше предал копие на Мария Кисова, която без да знае, че Вие сте правили редакция прави втори редакция от Вашия текст. И когато аз реагирах, те всички се учудиха, че Вие сте променили текста. Интересно е, че всяка жена, която се добере до оригиналния текст на Учителя иска да го променя. Така, че изданието на Милка Кралева на първото томче не е оригинал, а се състои първо от Ваша редакция и второ от редакцията на Мария Кисова. Е, какво ще кажете за това? Когато жени се опитват да решават неща, които нямат право да решават, става точно това: Предателство към Словото на Учителя. И Милка Кралева във второто томче, което издаде също като жена променя отново Вашата редакция. И забележете, че тя не печати от оригинал, а печати от променени редакции на обикновени човеци облечени в женска форма. За това днес се търси да дойде духовната сестра и да стане съработница на Бога. И дано Учителят я намери и изпрати. А досега пълен провал по всички линии, като Вие сама поведохте хорото. Дори се стигна дотам, навремето няколко пъти Боянчо да ми заявява, че понеже Вие, т.е. Боянчо, Лалка и Петър Филипов държат оригиналите, то те вече управляват Братството. И че Борис е вече отстранен.. А това бяхте го измислили Вие. И Боянчо си призна пред мен. Цялата история по кражбата на материалите чрез Вас се знае от няколко човека от моето поколение, които бяха близки с Борис и всичко това са чули от неговата уста. Освен това всичко е записано на магнетофонен запис и се съхранява у тези лица като доказателство за Вашата кражба. И когато дойде времето, те ще го изнесат. А като за доказателство ще изнесат Вашите поправки върху оригиналите на Учителя и преписките, които направиха от тях. И не може да се оправдаете. Ще бъде изнесен и оригинала на Борис от „Свещените думи".

         6. Вие се опитахте да направите резюме от ръкопис на Буча Бехар за историята на Братството. Вие там самоволно сте задрасквали цели изречения и пасажи за да направите някакво резюме. Ако това нещо се направи в света, да са Ви дали под съд и да сте в затвора. В една Окултна Школа тези неща не се позволяват още повече. Тези неща се съхраняват и са доказателство за Вашата разрушителна дейност, както срещу Словото на Учителя, така и към материалите на приятелите. А Буча Бехар бе единствената, която си свърши работата както трябва.

         7. В момента се издадоха от издателство „Бяло Братство" молитвите на Учителя, както и Призванието то оригинали, по фотокопия, които аз предадох на Елена Николова. Сега имам намерение да се издаде в оригинал „Хио-Ели-Мели-Месаил". Но понеже знам, че при Вас има чертежи от Савка и материали към същата книжка, а това са вероятно от онази тефтерчета, които сте присвоили, затова изисквам да ми предадете тези материали, за да бъдат отпечатани. Ако Вие желаете това. Ако не желаете, няма да имате друга възможност да се коригирате. Ето аз Ви давам тази възможност.

         8. За това искам да ми се предадат тефтерчетата на Савка, за които аз отговарям и останалия материал от Савка. Ако ги предадете ще смятам, че сте осъзнали грешката си и сте се коригирали към мене и към Словото на Учителя. Ако не ги предадете, то тогава аз ще предам копие от това писмо, както и цялата записана история на Борис за кражбата на материалите от Вас както и записа на Елена Андреева за това, как сте променяли Словото на Учителя. И тогава други ще Ви съдят, а не аз. По-хубаво аз да Ви съдя, защото съм сърбал попарата както на Борис, така и на Боянчо, а още повече на Петър Филипов. Какво аз съм издържал с тях, само Бог знае.

         9. Надявам се, че след като прочетете текста ще вземете правилно решение и Марийка Марашлиева ще дойде да вземе Вашия отговор. Ако си заключите вратата, това е също отговор.

         С уважение: Вергилий Кръстев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...