Jump to content

III. КАК СЕ ЗАЩИЩАВА ОРИГИНАЛА НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ


Iskri4ka

Recommended Posts

III. КАК СЕ ЗАЩИЩАВА ОРИГИНАЛА НА УЧИТЕЛЯ

ДЪНОВ

         Бележка на редактора Вергилий Кръстев:

         След излизането от печат на книжката „Изново", издание на „Сила и живот", Бургас -1992 г. от Милка Кралева с ISBN 954-8146-02-9 се установи, че това е началото на нова промяна Словото на Учителя Дънов от Разрушителна Сила на Черната Ложа намерила свои проводници.

         Написах писмо на Георги Петков от гр. Габрово, ул. „Любен Каравелов" 35, блок „Здравец" ап. 8, изпратено препоръчано, което публикуваме, за да се знае целия етап на Отклонението от определени лица напълно съзнателно.

         Днес към 15 екипа въвеждат Словото на Учителя по неговия оригинал. Всеки един екип има по 3-4 сътрудници, т.е. към 60 човека виждат зачертаванията, унищожаването, и подменянето на Словото на Учителя Дънов. За справка виж „Изгревът", т. III, с приложението на стр. 398-399.

Препоръчано писмо от Вергилий Кръстев до Георги Петков

05.03.1993 г.

София

         Здравей Жоро,

         Настоящите редове се пишат от Вергилий във връзка със следният проблем, който изникна преди един месец.

         1. Излезна от печат книгата „Изново", издание на Бургас с главен организатор Кралю Кралев. На последната страница бе написано, че набора е направен от Елена Николова. Потърсих и попитах Елена и тя ми отговори, че е правила набор върху текст предаден от Мария Кисова, на която тя е била редактора и поради което на книгата е отбелязано, че тя е редактора на въпросното издание.

         2. Запитах Елена, дали лично е сверявала текста на Мария Кисова с оригинала на Елена Андреева и дали има отклонение от оригинала. Отговори ми, че не е виждала оригинала, но е сигурна, че е близко до оригинала, понеже Жоро от Габрово им е предал тази беседа.

         3. Запитах Елена, дали е запозната откъде ти имаш този материал. Оказа се, че тя знае, че този материал ти го имаш и си го получил от Лалка Кръстева. Запитах я, дали знае откъде има материала Лалка Кръстева. Елена ми отговори, че Лалка лично е работила върху оригинала и лично е правила първата редакция на този материал.

         4. По този начин аз разбрах, че Елена много добре знаеше, че набира текст, който е редактирала Мария Кисова, която е получила материала от теб, който материал ти си получил от Лалка, а пък Лалка е получила материала от Борис Николов и е направила първата редакция. Тогава запитах защо на томчето отзад не фигурира името на Лалка Кръстева? Не можа да ми отговори. А защо не можа? Отговорът е у теб.

         5. Накрая се дойде дотам, че един прави първа редакция. После той предава материала на съхранение при теб. След това ти го предаваш на друг, който да прави втора редакция и да променя онова, което е направила Лалка. И накрая втория редактор си написва името на тази книга, че той е единствен редактор. Ами къде отиде Лалка? Много държа да ми се отговори на този въпрос.

         6. Предишното писмо, което ти написах, аз те предупредих, че ще попаднеш в клопката на Мария Кисова и оттам няма измъкване. Намери това писмо, прочети си го и ще видиш колко съм прав. Защото ти попадна в нейната клопка. А преди това ти бях задал въпрос, как можеш да се подписваш под името на един шивач като Кралю Кралев, който сега се явява целият организатор на тази клопка, в която ти попадна. А каква е клопката ще разбереш след малко.

         7. След като излезна книгата „Изново", една бройка бе занесена на Лалка Кръстева. Като разлистила книгата, тя вижда, че това е нейната редакция. Обръща отзад и вижда името на редактора - Мария Кисова, която е направила втора редакция върху труда на Лалка. Е какво ще кажеш ти? Ами нейният труд в разстояние на десет години, къде отиде той, този труд? Ами онези средства вложени при машинописа къде отидоха? Имаше хора тогава, които я подкрепиха материално и финансово. А да не говорим за това, че тя вложи всичките си средства в това начинание. За мен тя е ученик на Школата. А онези, които крадат нейния труд са крадци, лъжци и мошеници. Друго обяснение няма. Единственото обяснение, че това е работа на Черната Ложа и че ти попадна в клопка. Но ти си си виновен.

         8. Аз изпратих при Лалка сестра Марийка Марашлиева, за да види как стоят нещата. Лалка е казала само две изречения във връзка с тази книга: „Жоро ме предаде. Жоро заби нож в гърба ми". Коментариите са излишни, защото аз напълно споделям нейното изказване.

         9. Преди години, когато се набираха средства, за да се подпомогне работата на Лалка, тогава лично Павлина Даскалова от Търново събра една голяма сума от 3000 лв., като ти ги предаде, ти лично да ги занесеш на Лалка и да бъдат вписани, че са дадени от нея и търновското братство. Когато Павлина отива при Лалка, за да вземе копие от онези беседи, за които е заплатила, се оказа, че нейното име не фигурира в този списък. При проверката се вижда, че тази сума ти си я вложил от свое име, заради което ти получаваш доверието на Лалка и получаваш съответни копия беседи заради тая сума. Освен това ти се дават суми от хора близки на Павлина Даскалова, които също ти вписваш от твое име в нейния списък. Когато Павлина ми разказа това аз й казах, че Жоро ще плати скъпо за тази работа. Защото лъжата в Братството е въведена от майстор Борис и мозайкаджийската бригада, като има и безброй габровски номера. Тези неща на мен са познати до болка. И аз знам как свършва всяка една лъжа.

         10. Ето, ти получи част от материалите на Лалка, като си послужи се една лъжа, с вложени от чужди хора средства. Реши да получиш доверието на Лалка чрез чужди пари. Ти го получи и тя след това ти предаде останалия материал. Понеже това са методи на мозайкаджийската бригада, които ти приложи, то се дойде и до развръзката. Ти им предаде копия и те редактираха тези копия, сложиха своето име и откраднаха труда на Лалка. А преди те да откраднат труда на Лалка, ти открадна нейното доверие.

         11. Това е проблемът. Как ще го разрешиш, това си е твоя работа. Аз съм те предупредил и по-рано и сега. Защо ли? Защото у теб се пазят неща и аз държах да бъдеш осведомен. Ти предприе ход, който бе погрешен. Това ти е третия провал. Първият провал бе със Симпозиума в Габрово. Вторият ти провал беше със съдействието в списание „Йога" и третия ти провал е сега. Как ще се оправяш, това си е твоя работа. Аз те предупредих. Можеш да прочетеш отново онова мое дълго писмо написано с моя нечетлив почерк.

         12. Има и друг вариант. Може Мария Кисова да е работила с оригинал предаден й лично от Кралю. Но защо тогава ще те поставят в неудобно положение и ще търсят начин да те компрометират. Ако това е така и ако ти не си предавал никакъв материал нито на Кралюви, нито на Мария Кисова, то тогава трябва да се защитиш от тази лъжа. В единия или в другия случай има лъжа и кражба. За мен тези неща са ясни, защото са методи на мозайкаджийската бригада. А каква е Истината, то ти я знаеш. Ако ти в случая не си предавал материал никому, то тогава с теб е постъпено нечестно и подло. Но, ако ти си предал материала на тях, то ти си постъпил нечестно и подло спрямо Лалка. Но, ако те са получили материала от теб и сте се споразумели да не се редактира текста на Лалка и не са си удържали на думата, то нещата са ясни.

         13. Какъв е извода досега? Има хора, които искат да работят с идеална цел, но не са запознати как стоят нещата. Други знаят как са нещата, но ги изкористяват за свои лични цели, като заблуждават останалите. А има и малцина, които знаят целият проблем. Един от тези лица съм аз. Но аз не одобрявам методите, с които се работи до този момент. Това не са методи на Учителя.

         14. Според мен неиздадените беседи трябва да се отпечатат в своя оригинал. И никакви редакции и имена на редактори. Но преди това е необходимо да се запознаят подробно с историята на издаването беседите на Учителя. Тя е дълга, поучителна и драматична. Всеки, който е нарушил духовните закони е платил скъпи и прескъпо и то с живот.

         15. Преди години Борис лично ме заведе на Витоша и ми показа къде са укрити беседите. Аз лично заснех с фотоапарат над 100 пози, цялата обстановка, както и него самия. Това е документирано. Това го знаехме Борис, Боянчо и аз. Бяхме се уточнили, че без знанието на Борис и без мое знание няма да се прибират тези неща, защото аз трябваше да бъда приемник. Борис и Боянчо бяха на възраст, а аз бях по-млад. Тогава Лалка и Петър Филипов подведоха Боянчо и той свали материалите без съгласието на Борис и без мое знание. Стана голям конфликт и всички се разделиха като врагове. От целият материал имаше счупени един-два буркана. После Лалка размахваше тези пожълтели листа за доказателство, че трябва да се свалят тези оригинали. Но те бяха свалени с лъжа, кражба и измама. След това се дойде до големия конфликт, след който Петър и Боянчо скоропостижно си заминаха от този свят. Остана Борис и той ми каза, че е останал за да провери и да покаже на другите как действуват окултните закони в Школата. Лалка също се разболя и едва се спаси.

         16. Аз съдействувах на Лалка като чрез Боянчо предадох към 15 топа хартия - чешки пелюр въпреки, че бях окраден. Аз досега не съм виждал очите на Лалка. Тя не иска да се срещне с мене, защото знае, че аз ще искам оригиналите. А тя подведе Боянчо за да извърши кражбата.

         17. Борис лично ме заведе на Витоша при едни морени и ми показа, къде се намира укрит архива на Савка. Лалка и Петър отново подведоха Боянчо и той свали архива. Стана още по-голям скандал между Борис, Петър и Лалка. Аз бях направо вбесен и много дни подред се карах с Борис защото той бе виновен, понеже ме въздържаше да свалям материала отгоре. Обикновено пред Борис всички мълчаха, умилкваха се и се подмазваха. А зад гърба му говореха срещу него и го псуваха. Аз съм свидител на това. Борис отговаряше за този материал и само с негово разрешение можеше да се придвижи. Аз споделях това. Накрая, когато откраднаха материала на Савка, аз лично отидох при Петър Филипов и му разказах как стоят нещата. Той реши да смекчи скандала и нареди да ми предадат онова, което е останало от Савка. А преди това Боянчо бе занесъл нещата на Лалка и тя лично си бе подбрала седем тефтерчета на Савка. Накрая аз нямаше какво да правя и обвиних и Борис, и Лалка, и Боянчо, и Петър, че работят с методите на мозайкаджийската бригада. А те знаеха моята постановка за тези неща.

         18. И понеже в Школата е така: Всеки, който си служи с лъжа, кражба, непочтеност и мошеничество, то идва време, когато нещата излизат на видело и всички се провалят. Тук стана същото. Лалка си послужи с лъжа и кражба на материали. Дойде време с нея да постъпят по същия начин. Тя също беше окрадена, излъгана и това стана посредством теб. И понеже главен потърпевш беше Борис Николов, то така се случиха нещата, че в неговия дом посредством Мария Кисова нещата дойдоха до своята развръзка. Тя без да иска изпълни волята на Борис и заради лъжата и кражбата, която Лалка употреби то се дойде и до възмездието. Лалка не фигурира като редактор на това издание. Е, какво ще кажеш на това?

         19. И понеже и ти участвува в една лъжа като вложи чужди пари на твое име и получи материали заради тях, то се дойде до същият драматичен завършек, да бъдеш уличен, че си постъпил нечестно и подло с труда на Лалка. Така стоят нещата в този момент.

         За мен, ти можеш да работиш. Но трябва да се откажеш от габровските номера, които прилагаше Борис Николов. Тези номера са познати на цялото Братство в София в разстояние на 45 години, защото лично са прилагани от Борис. Трябва да се откажеш и от методите на мозайкаджийската бригада, които ти прилагаш без да осъзнаваш, че това се методи на майстор Борис. Майстор Борис провали цяло Братство. А Борис Николов е нещо съвсем друго. Аз ги различавам тези неща, защото съм работил 10 години в онзи дом и съм свършил работата и на Борис Николов, и на Мария Тодорова. Трябва да знаеш, че според първо правило от Учителя за Синархическата верига, а това е вътрешната Школа на Бялото Братство, не се допускат и е строго забранено жени да взимат участие в ръководството на Братството и да разрешават проблемите на Школата. А ти точно правиш това нарушение и се подчиняваш на жени и те ръководят жени.

         Настоящите редове бяха написани от Вергилий. Дали съм ти брат, дали съм ти доброжелател, ти ще провериш най-добре като разучиш това писмо както и предишните ми писма. Ти ще се определиш. Аз съм се определил. Брат ми е този, който работи за делото на Всемировия Учителя.

Вергилий Кръстев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...