Jump to content

XV. ДОКАЗАТЕЛСТВА И ФАКТИ ЗА ПРОМЯНАТА, ПРИМЕР VI


Iskri4ka

Recommended Posts

ПРИМЕР VI

         Тук ви показваме нещо необикновено. Тук има два текста от една и съща лекция. Първото е разбира се стенограмата, която е дешифрирана от Паша Теодорова с нейния почерк и я записана на 26 страници. Това е оригинала. После прави нова редакция на машинописен текст на 6 страници, като я съкращава и променя. А в напечатаното томче е в трета редакция. Това означава, че оригиналната лекция е променена два пъти и напечатана в трети вариант. Ето защо някой се намесва, спира това опорочение и прибира всичко в Държавния архив. А кой е този Някой? Ще предоставим цитат накрая на ръкописа с почерка на Паша Теодорова. Тогава ще разберете кой е онзи, който управлява Небето и Земята.

         Фонд 1534, опис 1, архивна единица 455 - 7 Лекция на Общия окултен клас „ПОЛЮСИ НА ДОБРОТО И ЗЛОТО. ДВОЕН ДЯЛ", XI година. Държана на 11.XI.1931 год. на Изгрева.

         Ръкопис с почерка на Паша Теодорова от 26 страници.

         Фонд 1534, опис 1, архивна единица 454.

         Без заглавие, същата лекция от 6 страници е съкратена и изменена. Машинопис, а на заглавната страница стои почерка на Паша Теодорова „Печатана", но с друго заглавие - „ПЪТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО".

         Двете архивни единици са 7 лекция на Общия окултен клас, държана на 11.XI.1931 г., Изгрев (2 варианта - машинопис и ръкопис).

         Лекцията е отпечатана (като трети вариант) в томчето „СЪБУЖДАНЕ": Лекции на Учителя на Общия окултен клас; Год. XI (1931-1932), т.1 - София, 1944 г. под заглавие: „ДВОЕН ДЯЛ", стр. 125-148.

„ПОЛЮСИ НА ДОБРОТО И ЗЛОТО"

         „Докато Бог се изявява в живота, животът е приятен, когато Бог не се изявява в живота, животът е неприятен. Когато човек иска да живее повече отколкото трябва, Господ се от теглюва. Поддържа те баща ти десет, дванадесет години в университета те праща, най-после казва: Не те поддържам синко, върни се. Ако ти не идеш, той престане да ти праща, сам трябва да работиш. От невидимия свят, когато не работим, веднага бюджета прекъсват. Казва много лошо е. Сега докато Бог живее с вас, използувайте. Аз ви казвам идеята. Бог мисли за сина ви, докато Бог мисли за вас, вие се радвайте на тая мисъл. Не се радвайте, дали Бог е вътре във вас. Дали Бог е вътре във вас или не, то е равносилно. Бог не може да мисли за някого. Щом Бог мисли заради вас, то е достатъчно, Бог, който е съвършен. Не се спирайте да търсите Господа във вас, на кое място ще турите Господа, я ми кажете! Вътре в гърдите ли? В съзнанието, в най-свещеното място, което имаме, там трябва да живее Бог. Ако го турите в туй тяло да живее, ти имаш смъртта предвид, ти създаваш едно зло. Винаги Бог е в твоето съзнание. Когато Той дойде спри се малко и мисли. Като се спреш, мисли, че Той е с тебе. Аз на мнозина съм виждал Господ дошъл на гости, вие него ден ще се скарате три пъти, казвате: Аз Господи, така ги хукам, така ги поправям. Господ казва: Много добре. Не се минат два-три дни, Той ще ти въздаде двоен дял. Ти хукаш и теб ще хукат, ти биеш и теб ще бият. Ще дойде отгоре ти същото."

         Тайна молитва.

         (Стр. 25-26 от оригинала)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...