Jump to content

II- ТРИЪГЪЛНИК НА ЧЕРНАТА ЛОЖА


Iskri4ka

Recommended Posts

II- ТРИЪГЪЛНИК НА ЧЕРНАТА ЛОЖА

гр. Варна - гр. Шумен - гр.Бургас

ТРЕТИЯТ ВРЪХ ОТ ТРИЪГЪЛНИКА - гр. БУРГАС

         Първите недоразумения, борби в редовете на синархическата верига започват от Бургас. Учителят Петър Дънов им обръща внимание, че това е пагубно за тях. Това може да се прочете в протоколите на съборите от 1899 до 1918 год. След 1919-1920 год. ръководител на братството е Минчо Сотиров бивш полковник и герой от Балканската и Европейската война. Като военен той е свикнал на ред, порядък и дисциплина, което не е било прието от т.н. братство в Бургас. Така те пишат няколко писма на Учителя Дънов като се оплакват от него и искат смяната му. В това време идват оплаквания и от други братства от страната срещу диктаторските методи на ръководителите, които са били посочвани от Учителя. Ето защо той е наредил, че който ръководител е бил посочен от него да остане до края на живота си като такъв. След заминаването на Учителя възрастните ръководители били подведени от софиянци, подписват се за устав и ръководство и се провалят без изключение. Това се отнася и за Минчо Сотиров, който напуска Бургас и става управител на един чифлик в село Нейково. /Виж „Изгревът, том. VII, стр. 198-200, № 6/.

         В Бургас се строи салон ръководен от едного, но с парите и труда на мнозина. Историята на този салон е записана и днешните бургазлии не знаят нищо за него. Онзи, който го запазва като салон е Кралю Кралев по време на социализма, само защото е записан като личен негов имот и поради това, че спазва всички правила поставени от местната власт. Това не се знае от днешните бургазлии, понеже никой от тях не знае и не познава историята на Бургаското братство, която ще бъде публикувана в един от томовете на Изгревът.

         И понеже град Бургас е един от върховете на втория триъгълник на Черната Ложа, ето защо всичко, което днес се случва там не е случайно, а напълно закономерно. Днес спорят за салона дали е личен или братски и кой да го управлява, и кой какво да прави с него. А този салон има история, която не се знае от онези, които са се хванали гуша за гуша, борят се за него, за да могат чрез него да владеят т.н. братство.

         Другото е по-важно. Като втора столица на Черната ложа, там чрез Милка Кралева започна да се издават беседи на Учителя Дънов под редакцията на Лалка Кръстева. /За справка виж „Изгревът, том III, стр. 199, 202-203, както и приложението отзад на стр. 398, 399 за да се види как Лалка е осакатявала Словото на Учителя Дънов. И така промененото и осакатено Слово на Учителя Дънов се отпечатва от Милка Кралева чрез своята издателска къща „Сила и живот". Своевременно бе предупредена от мен, че умишлено отпечатва променено Слово. Но не послуша. А защо? Защото тя се управлява, движи и направлява от майстор Борис - мозайкаджията, онзи който провали цяло Братство и стотици хора. фактите са налице. Проверете живота им в „Изгревът". Проверете какво днес там става. Проверете и утре.

         И като най-голямо доказателство освен отпечатаното, променено Слово на Учителя Дънов е и нейната емблема на издателство „Сила и живот". Тя представлява една запалена свещ сложена в един равностранен триъгълник. А това е емблема на Черната ложа и е емблема на майстор Борис, който е представител на тази ложа. Не се поставя свещ в триъгълник по закона на Бялото Братство. Доказателства. Ето ги. Христа в Евангелието на Лука, глава 11, стих 33: „И никой не запаля свещ да я туря на скришно място, нито под шиник, но на светилник, за да виждат светилото, които влезат". А тук свещта е сложена в триъгълник т.е. в шиник, който е метод на Черната ложа.

         На Изгрева в София, под балкона на Учителя е имало сложено сърце, като факел, който гори с три малки пламъчета, което представлява Словото на Учителя, което носи със себе си 3-те пламъка на Любовта, Мъдростта и Истината. Тази емблема се вижда на заглавните страници на някои отпечатани единични беседи по времето на Учителя.

         Следващият ход на втората столица на Черната ложа е да отпечатат промененото Слово на Учителя. Отпечатват го. Ето ги: Издания на „Сила и живот" чрез Милка Кралева:

         1. „Изново", Неделни беседи, том I 1931-1932 год, издание на „Сила и живот", Бургас 1992 год. Редактор Мария Кисова с ISBN 954-8146-02-9. Представлява двойна редакция на Лалка Кръстева и Мария Кисова.

         2. „Вземи детето", том I11931-1932 Неделни беседи, издание на „Сила и живот", Бургас 1993 год. с ISBN 954-8146-03-7. Редактор Лалка Кръстева.

         3. „Живот, Светлина и свобода", Неделни беседи, том III 1932 год., Бургас 1994 год. ISBN-954-8176-11-8. Редактор Лалка Кръстева. Издание на „Сила и живот".

         4. „Думи на правда", Неделни беседи, XVI серия, том I 1932-1933 год., Бургас 1996 год. ISBN 954-8146-19-5. Издание на „Сила и живот".

         5. „Живият хляб", Неделни беседи, XVI серия, том II 1932-1933 год., Бургас 1997 год. с ISBN 954 8146-22-3. Издание на „Сила и живот".

         Тези издания са под редакцията на Лалка Кръстева, чиято история е описана, как и защо се променя Словото на Учителя Дънов. А защо се отпечатва промененото Слово на Учителя, когато предварително се знае от Милка Кралева, че е променено?

         Ето така се реализира и всеки изпълни волята на своят си Господар и се задвижи и третия връх Бургас от II триъгълник на Черната ложа - Варна-Шумен-Бургас.

         В момента веригата е включена в двата триъгълника и ще бъдем свидетели на драматични развръзки и необикновени събития.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...