Jump to content

ЗАБЕЛЯЗАНИ ГРЕШКИ В „ИЗГРЕВЪТ" том VIII


Iskri4ka

Recommended Posts

ЗАБЕЛЯЗАНИ ГРЕШКИ В „ИЗГРЕВЪТ" том VIII

         1. Стр. 3, ред 14 отдолу нагоре трябва да бъде: 1890 год.

         2. Стр.17, 6-ти ред отгоре надолу трябва да бъде: преживяни в стопяване...

         3. Стр. 35, Na 32, ред втори да бъде: неприятности като следствие..

         4. Стр. 40, № 39,12-ти ред отгоре да бъде: реших да му се скарам...

         5. Стр. 77, ред 7-ми отгоре да бъде: с приятелско чувство.

         6. Стр. 98, Na 8, първи ред да бъде: Малкият салон...

         7. Стр. 126, № 43, 12 ред отгоре да бъде: Някой иска да стане музикант...

         8. Стр. 128, ред 13 отгоре да бъде: Моята работа ще се оправи.

         9. Стр. 130, 11 ред отдолу нагоре да бъде: светлина в съзнанието ви.

         10. Стр. 134,10 ред отдолу нагоре да бъде: Импровизираната трапезария се....

         11. Стр. 141, 4 ред отгоре надолу да бъде: и от Бургас се познавахме.

         12. Стр. 149, № 61, 4 ред отдолу нагоре да бъде: в който са поместени...

         13. Стр. 150, № 63, 10 ред отгоре надолу да бъде: което, Учителю си Ти.

         14. Стр. 162, № 75, 6 ред отдолу нагоре да бъде: Някои прелетяват...

         15. Стр. 167, 16 ред да бъде: живота им се обезсмисля.

         16. Стр. 170, заглавието да се чете: Бурята през лятото на 1949 год.

         17. Стр. 177, № 83,1 ред да бъде: Стоях аз пред Тебе.

         18. Стр. 188,17 ред отгоре надолу да бъде: А те си знаеха...

         19. Стр. 190, 8 ред отдолу нагоре да бъде: Французите питат...

         20. Стр. 192, № 6, 4 ред отдолу нагоре да бъде: човек не може да приложи...

         21. Стр. 195,10 ред отгоре да се чете: Славчо Печеников и Георги Томалевски.

         22. Стр. 197, 27 ред отгоре надолу да бъде: но на див дрян.

         23. Стр. 201,15 ред отдолу нагоре да бъде: при въртене да се произведе песента.

         24. Стр. 206, Na 15, 12 ред отгоре надолу да бъде: ти къде искаш да бъдеш-отзад...

         25. Стр. 210,9 ред отдолу нагоре да бъде: аз я направих в малко по-бързо темпо.

         26. Стр. 212,15 ред отгоре надолу да бъде: аз съм го правил...

         27. Стр. 214,17 ред отдолу нагоре да бъде: Пак в Източната църква музиката...

         28. Стр. 214, 8 ред отдолу нагоре да бъде: щяха да станат чудеса.

         29. Стр. 217, 8 ред отгоре надолу да бъде: тука в слънчевия възел.

         30. Стр. 217,10 ред отгоре надолу да бъде: Грива ще направи нещо.

         31. Стр. 219, 27 ред отгоре надолу да бъде: да оценим Божественото.

         32. Стр. 219,12 ред отдолу нагоре да бъде: Те случайно не бяха тука.

         33. Стр. 219,13 ред отдолу нагоре да бъде: ето, виждаш ли...

         34. Стр. 221,12 ред отгоре надолу да бъде: за да се създаде така условие...

         35. Стр. 221,11 ред отдолу нагоре да бъде: помогнаха в много неща...

         36. Стр. 222, 2 ред отдолу нагоре да бъде: И Стефан лоша карма с Учителя няма.

         37. Стр. 224, № 18, 4 ред отдолу нагоре да бъде: може да прави изключение..

         38. Стр. 225,11 ред отгоре надолу да бъде:Така Стоименов стои до Учителя.

         39. Стр. 225, 20 ред отдолу нагоре да бъде: Учителят забрани...

         40. Стр. 227, 21 ред отгоре надолу да бъде: какво беше отношението...

         41. Стр. 227, 5 ред отдолу нагоре да бъде: това даде повод да ми разкаже за.

         42. Стр. 229, № 20, 4 ред отдолу нагоре да бъде: на 26.XII.1944 год.

         43. Стр. 231, № 20, 4 ред отдолу нагоре да бъде: 5 хиляди франка и ми ги даде.

         44. Стр. 234, Na22, 1 ред отгоре надолу да бъде: една къща специална и Учителят...

         45. Стр. 235,13 ред отгоре надолу да бъде: че от една стая излиза Груев...

         46. Стр. 240,13 ред отдолу нагоре да бъде: ако не се оперира той ще се...

         47. Стр. 244,17 ред отгоре надолу да бъде: Най-голямата й връзка с мен...

         48. Стр. 254, 3 ред отгоре надолу да бъде: Да, аз помня веднъж на Рила...

         49. Стр. 255, 21 ред отдолу нагоре да бъде: Но досега не е прокопан...

         50. Стр. 255, 22 ред отдолу нагоре да бъде: И ще ни прокопаят канала...

         51. Стр. 256, 13 ред отдолу нагоре да бъде: Ами то още в Христовата ...

         52. Стр. 259,12 ред отдолу нагоре да бъде: защото никой път не мога...

         53. Стр. 262,12 ред отдолу нагоре да бъде: те го доказват това нещо.

         54. Стр. 267,12 ред отгоре надолу да бъде: което организирах за писателя..

         55. Стр. 268, 3 ред отдолу нагоре да бъде: началото на другия...

         56. Стр. 269, 5 ред отгоре надолу да бъде: там ги оставих разбира се...

         57. Стр. 270,5 ред отгоре надолу да бъде: стара култура, която ние не я знаем...

         58. Стр. 272, 8 ред отгоре надолу да бъде: Разбира се там има един...

         59. Стр. 273, № 40, 4 ред отдолу нагоре да бъде: Кой е оригинала сега аз не знам...

         60. Стр. 277,11 ред отгоре надолу да бъде: И както виждаш сега се занимавам с живопис...

         61. Стр. 279, 2 ред отгоре надолу да бъде: Много го уважаваше Учителят...

         62. Стр. 279, 8 ред отгоре надолу да бъде: Когато можеш да отидеш направо при Господа...

         63. Стр. 279, 27 ред отгоре надолу да бъде: от биографията на Учителя и го чух....

         64. Стр. 279, 9 ред отдолу нагоре да бъде: ако ми засвири някъде Учителя.

         65. Стр. 279,14 ред отдолу нагоре да бъде: трябва да си поддържаш техниката...

         66. Стр. 279, 15 ред отдолу нагоре да бъде: за цигулките нищо не зная...

         67. Стр. 282, № 46,10 ред отгоре надолу да бъде: и Той се разговаря...

         68. Стр. 283, 18 ред отдолу нагоре да бъде: това не изкушаваше никого...

         69. Стр. 284, 4 ред отгоре надолу да бъде: едните по-низко...

         70. Стр. 284, 6 ред отгоре надолу да бъде: и в школата имахме привилегията, така бяхме...

         71. Стр. 285, № 46, 2 ред отгоре надолу да бъде: В това време нямаше такива екипи...

         72. Стр. 289, № 49, 19 и 20 ред отдолу нагоре да бъде: Но това за историята един ден, аз се надявам, че...

         73. Стр. 294, № 51, 4 ред отдолу нагоре да бъде: прочел една-две книжки от...

         74. Стр. 295, 25 ред отгоре надолу да бъде: такава кръв щеше да се пролива...

         75. Стр. 295, 5 ред отдолу нагоре да бъде: сега си обяснявам възраждането...

         76. Стр. 296, 8 ред отгоре надолу да бъде: следа, да им изучава черепите.

         77. Стр. 296, 27 ред отгоре надолу да се чете: Създават се удни, нови мозъчни центрове следователно...

         78. Стр. 296, 28 ред отгоре надолу: предшества шестата раса.

         79. Стр. 297, № 53, 2 ред отгоре надолу да бъде: Той си замина така, все едно, че отива на...

         80. Стр. 298, 6 ред отгоре надолу да бъде: бъди в града, а като остарееш...

         81. Стр. 299, 7 ред отгоре надолу да бъде: но имаше други, които...

         82. Стр. 299, 8 ред отгоре надолу да бъде: да кажем един от най-така ценните...

         83. Стр. 299,13 ред отгоре надолу да бъде: а Учителят каза за него, че той е...

         84. Стр. 300, 17 ред отгоре надолу да бъде: Тогава ще излезеш да видиш реколтата...

         85. Стр. 303, 3 ред отгоре надолу да бъде: който до такава степен...

         86. Стр. 303, 2 ред отдолу нагоре да бъде: за продаване на лиценза от...

         87. Стр. 303, 9 ред отдолу нагоре да бъде: ето вече 20 години тази книга е...

         88. Стр. 305, № 56,5 ред отдолу нагоре да бъде: макар, че някои още го смятат...

         89. Стр. 306,19 ред отдолу нагоре да бъде: което има да дойде...

         90. Стр. 316,1 ред отгоре надолу да бъде: то трябваше да проявя непослушание?

         91. Стр. 316, № 10,5 ред отгоре надолу да бъде: да бъда отделена от Изгрева...

         92. Стр. 329, 2 ред отгоре надолу да бъде: Нека по-нататък духът им открие...

         93. Стр. 346, 6 ред отгоре надолу да бъде: Дето минехте щяха да ви чакат като ангел.

         94. Стр. 352, 4 ред отгоре надолу да бъде: тя много се е разплаквала...

         95. Стр. 354,9 ред отгоре надолу да бъде: Тя съжалявала, че не отишла веднага при Него...

         96. Стр. 371, 7 ред отгоре надолу да бъде: с раница на път за града...

         97. Стр. 374, № 44, 3 ред отдолу нагоре да бъде: Започнах да скубя...

         98. Стр. 374, № 45, 3 ред отгоре надолу да бъде: ще го пишеш тъй...

         99. Стр. 379, № 50,19 ред отгоре надолу да бъде: Пея: „И скачам аз".

         100. Стр. 383, № 58, 2 ред отдолу нагоре да бъде: музикалната академия да свърши.

         101. Стр. 398, № 78,12 ред отгоре надолу да бъде: Този списък го беше направила...

         102. Стр. 407,16 ред отдолу нагоре да бъде: техните проявления...

         103. Стр. 408, 28 ред отгоре надолу да бъде: да обработвате плодни дървета.

         104. Стр. 416,16 ред отдолу нагоре да бъде: та той държа...

         105. Стр. 425, 1 ред отдолу нагоре да бъде: пловдивската школа, която...

         106. Стр. 427, 8 ред отгоре надолу да бъде: събудиха в душата ми...

         107. Стр. 434,16 ред отдолу нагоре да бъде: среда за себе си...

         108. Стр. 437, 23 ред отдолу нагоре да бъде: Много сложни и ние...

         109. Стр. 443, 21 ред отдолу нагоре да бъде: разбира се, не за да се хвали..

         110. Стр. 443,18 ред отдолу нагоре да бъде: сериозно и лежеше.

         111. Стр. 443,11 ред отдолу нагоре да бъде: Изобщо Савка бе едно същество...

         112. Стр. 443, 4 ред отдолу нагоре да бъде: от един много висок свят.

         113. Стр. 445,13 ред отгоре надолу да бъде: стигам до горния край.

         114. Стр. 450, № 22, 9 ред отгоре надолу да бъде: където се бяхме евакуирали.

         115. Стр. 450,12 ред отдолу нагоре да бъде: че на една беседа в неделя.

         116. Стр. 451, 9 ред отгоре надолу да бъде: Думата фашисти никак не ми беше...

         117. Стр. 451, 30 ред отгоре надолу да бъде: реших да отида на Изгрева, просто да отида на Изгрева.

         118. Стр. 455, № 25, 8 ред отгоре надолу да бъде: изживявахме едно небесно...

         119. Стр. 458,12 ред отгоре надолу да бъде: от сестра Тереза Керемидчиева...

         120. Стр. 462, 17 ред отгоре надолу да бъде: четиритех годишни...

         121. Стр. 463, 21 ред отгоре надолу да бъде: част от писмата бяха на немски...

         122. Стр. 468, № 31, 2 ред отгоре надолу да бъде: Сега интересна е...

         123. Стр. 471,16 ред отгоре надолу да бъде: който най-безскрупулно е...

         124. Стр. 471, 28 ред отгоре надолу да бъде: с когото много добре се познава.

         125. Стр. 476,1 ред отгоре надолу да бъде: има връзка с албигойството..

         126. Стр. 476, 21 ред отгоре надолу да бъде: където се проявява Михаил.

         127. Стр. 477, № 34,12 ред отгоре надолу да бъде: аз няма да обядвам.

         128. Стр. 480, № 35,10 ред отгоре надолу да бъде: тя се преселва....

         129. Стр. 481,18 ред отгоре надолу да бъде: в дадени моменти...

         130. Стр. 481, 4 ред отдолу нагоре да бъде: ти разрежи!

         131. Стр. 481,16 ред отдолу нагоре да бъде: Викам този пък с черен...

         132. Стр. 482,13 ред отгоре надолу да бъде: понеже аз предавах...

         133. Стр. 498, № 40, 4 ред отгоре надолу да бъде: където има семейства...

         134. Стр. 502, 12 ред отгоре надолу да бъде: в пловдивското братство...

         135. Стр. 502,12 ред отдолу нагоре да бъде: събират се сензитивите...

         136. Стр. 503, 5 ред отдолу нагоре да бъде: подета акция, може би...

         137. Стр. 522, N° 10, 2 ред отдолу нагоре да бъде: целунах Му ръката и се завърнах.

         138. Стр. 526, № 15, 4 ред отдолу нагоре да бъде: даже не бях чела...

         139. Стр. 543, № 6, 7 ред отдолу нагоре да бъде: за да вървят по пътя на делото.

         140. Стр. 544, 9 ред отгоре надолу да бъде: които не са разбирали...

         141. Стр. 557, 3 ред отгоре надолу да бъде: да изядат салатата си...

         142. Стр. 563, N" 15,11 ред отгоре надолу да бъде: съгласна, че с всичките тези салони...

         143. Стр. 563, № 15,11 ред отдолу нагоре да бъде: трябва ли да престанете да работите.

         144. Стр. 565, 5 ред отдолу нагоре да бъде: Това разбира се има...

         145. Стр. 570, N° 20, 6 ред отдолу нагоре да бъде: Найден Найденов.

         146. Стр. 572, № 21,11 ред отгоре надолу да бъде: „Ще се развеселя".

         147. Стр. 574,17 ред отгоре надолу да бъде: Щом има господар има и слуги.

         148. Стр. 577, 6 ред отдолу нагоре да бъде: на вас също не ви трябват...

         149. Стр. 577, 20 ред отдолу нагоре: Ако попаднат у михайловистите.

         150. Стр. 600, № 3, 2 ред отгоре надолу да бъде: Там е имала барака.

         151. Стр. 603, № 6, 3 ред отдолу нагоре да бъде: здраво за музиката...

         152. Стр. 604, № 1,15 ред отдолу нагоре да бъде: Той се посещава...

         153. Стр. 605, № 3,11 ред отгоре надолу да бъде: Започнало да вали дъжд.

         154. Стр. 611, 24 ред отгоре надолу да бъде: „Да бих те слушал"

         155. Стр. 623, 5 ред отгоре надолу да бъде: пръчката се навежда силно надолу.

         156. Стр. 627, 20 ред отдолу нагоре да бъде: за вестниците „Алфа" и „Живот".

         157. Стр. 647, № 8, 3 ред отдолу нагоре да бъде: като към свой рожден брат.

         158. Стр. 648, 3 ред отгоре надолу да бъде: Шаконата.

         159. Стр. 649, N° 11,8 ред отгоре надолу да бъде: тормозех съпругата си.

         160. Стр. 651, № 13, 7 ред отдолу нагоре да бъде: Много дължа на него.

         161. Стр. 652, № 14, 3 ред отдолу нагоре да бъде: нашето летуване.

         162. Стр. 670, 26 ред отгоре надолу да бъде: Каква широта има...

         163. Стр. 671,12 ред отгоре надолу да бъде: хармонизирана и засягаща....

         164. Стр. 672, 20 ред отгоре надолу да бъде: те не произвеждат нужния ефект...

         165. Стр. 675,13 ред отдолу нагоре да бъде: „Марш на Светлите Сили".

         166. Стр. 677, 26 ред отдолу нагоре да бъде: да бъде изнесена на...

         167. Стр. 677, 24 ред отдолу нагоре да бъде: Ще станат в бъдеще симфонии.

         168. Стр. 677,19 ред отгоре надолу да бъде: доставят висша естетична наслада...

         169. Стр. 681,15 ред отдолу нагоре да бъде: записването на една песен...

         170. Стр. 685, 25 ред отдолу нагоре да бъде: имат само бегла....

         171. Стр. 685,14 ред отдолу нагоре да бъде: Те са дадени главно за...

         172. Стр. 686, 23 ред, отгоре надолу да бъде: чудили на ума на....

         173. Стр. 686, 22 ред отдолу нагоре да бъде: контрабасистката

         174. Стр. 689,12 ред отгоре надолу да бъде: да се обърне към песните на Учителя...

         175. Стр. 700, 21 ред отдолу нагоре да бъде: Валтер Улбрихт.

         176. Стр. 703, 9 ред отдолу нагоре да бъде: което вие никога не сте мислили...

         177. Стр. 713, 10 ред отдолу нагоре да бъде: Учителят ми задава един въпрос.

         178. Стр. 728, 7 ред отгоре надолу да бъде: от посочения цитат се вижда.

         179. Стр. 732, 2 ред отдолу нагоре да бъде: изнася Словото Си за человеците...

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...