Jump to content

Съдържание


Iskri4ka

Recommended Posts

Съдържание 

         1. Родена в робство под пътеводна звезда и освободена чрез Дух и Слово ........3

         2. Образът на Учителя през моите очи..................................... .525

         3. Моят роман................................................................................576

         4. Записване Словото на Учителя Беинса Дуно.........................669

         5. Духът на Истината в Словото на Учителя Дънов, Всемировия Учител - Беинса Дуно и Духът на заблуждението в езиците и думите на человеците земни / Вергилий Кръстев..........756

         *******

        Съставител и редактор: д-р Вергилий Кръстев

         Главен сътрудник и предварителен машинопис: Марийка Марашлиева

         Компютърен набор: Яна Петрова Попянева

         Компютърна обработка: Вихър Пенков

         Коректор Ефросина: Ангелова-Пенкова

         Печат „АБАГАР" ООД - Велико Търново

         Тираж том IX - 2000 броя

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...