Jump to content

СЪДЪРЖАНИЕ


Recommended Posts

СЪДЪРЖАНИЕ

ПСИХИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

1. РАБОТА С МОЛИТВИ И ФОРМУЛИ ........................................................20

Упражнения с молитви ................................................................................20

Упражнения с формули ...............................................................................26

2. РАБОТА С БИБЛИЯТА И БЕСЕДИТЕ .......................................................30

Упражнения с Библията ..............................................................................30

Упражнения с беседите ...............................................................................38

3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ СЪС ЗВЕЗДИТЕ, СЛЪНЦЕТО, ПЛАНЕТИТЕ И ТЕХНИТЕ ДУХОВНИ ЕНЕРГИИ ..39

Звездите ..................................................................................................39

Слънцето ......................................................................................................41

Планетите .....................................................................................................44

1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧАВАНЕ И АНАЛИЗ НА МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА...46

2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ, РАЗМИШЛЕ НИЕ, СЪЗЕРЦАНИЕ И МЕДИТАЦИЯ ...54

Размишление ................................................................................................54

Съзерцание ...................................................................................................58

Концентрация ..............................................................................................60

Медитация ....................................................................................................65

Пътешествия до Слънцето ..........................................................................67

Упражнения за прозиране в миналото .......................................................69

3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ СИЛАТА НА МИСЪЛТА...............72

4. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЧУВСТВАТА, ЖЕЛАНИЯТА И САМООЦЕНКАТА....85

Страх ........................................................................................................85

Гняв .........................................................................................................87

Тревоги, скърби ............................................................................................90

Обида ......................................................................................................92

Недоволство, неблагодарност .....................................................................94

5. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА ВОЛЯТА .............96

6. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ПСИХИЧЕСКИ КАЧЕСТВА.........108

Благодарност ..............................................................................................108

Търпение .....................................................................................................109

Точност ................................................................................................111

Милосърдие ................................................................................................114

Справедливост ...........................................................................................115

Мекота ...................................................................................................116

Жертвоготовност ........................................................................................116

7. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО И НА ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ И ДАРБИ ...117

Въображение ..............................................................................................117

Творчески способности и дарби ...............................................................120

8. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ИНТУИЦИЯТА ..........................125

9. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДУШЕВНА ЧИСТОТА .......131

1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ ДУХОВНОТО ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ТЯЛОТО...136

Упражнения с пръстите .............................................................................138

Упражнения с носа ....................................................................................149

Упражнения с ухото ...................................................................................151

Упражнения с устата..................................................................................154

Пулс .......................................................................................................155

Упражнения с френологичните центрове ................................................156

Други ....................................................................................................157

2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ РОЛЯТА НА ДВИЖЕНИЯТА, ПОГЛЕДА, ЯДЕНЕТО, СЪНЯ...159

Движения ....................................................................................................159

Ролята на погледа .......................................................................................162

Ядене .....................................................................................................164

Плюене ................................................................................................166

Ресане ....................................................................................................166

Миене....................................................................................................169

Упражнения с огледало .............................................................................173

Сън .....................................................................................................174

3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ ..................................................177

4. ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ДУМИТЕ И БУКВИТЕ ВЪРХУ ПСИХИЧНИТЕ СЪСТОЯНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ КАТО СРЕДСТВА ЗА ПСИХИЧНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ..............................182

Упражнения с думи ....................................................................................182

Упражнения с букви ..................................................................................189

5. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЧИСЛАТА И ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ФИГУРИ ВЪРХУ ЖИВОТА НА ДУШАТА И ТЯЛОТО 191

Числа .................................................................................................191

Фигури ..............................................................................................194

ІV. ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПРИРОДНИТЕ СИЛИ ВЪРХУ

ДУШЕВНИЯ ЖИВОТ И НАЧИНИ ЗА РАЗУМНОТО ИМ ПОЛЗВАНЕ

1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЕНЕРГИИТЕ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО...201

2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ВРЪЗКА С ПРИРОДАТА И ПРИРОДНИТЕ ЯВЛЕНИЯ....209

Упражнения с небето ................................................................................211

Упражнения с растения .............................................................................212

Упражнения с животни ..............................................................................217

Упражнения по време на дъжд и буря .....................................................221

Упражнения с извори .................................................................................223

Упражнения с камъни ................................................................................224

Упражнения със скъпоценни камъни .......................................................227

Упражнения със злато................................................................................229

3. ОПИТИ С ЦВЕТОВЕТЕ – ДУХОВНОТО ИМ ВЛИЯНИЕ .......................230

4. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ СИЛАТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПРИРОДНИ ЕЛЕМЕНТИ.....238

Упражнения с вода .....................................................................................238

Упражнения с въздух .................................................................................242

Упражнения със светлина .........................................................................242

Упражнения със Земята .............................................................................242

Упражнения с огън ....................................................................................244

МУЗИКАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ....................................................................278

Упражнения с основаната гама (до мажор) .............................................300

За лекуване .................................................................................................303

За тониране и хармонизиране ...................................................................315

За трансформиране на нервната енергия .................................................317

За самовъзпитание .....................................................................................318

За възпитанието .........................................................................................321

За справяне със скръбта ............................................................................323

За справяне с гнева, страха, дразненето и неразположението ...............324

За разрешение на мъчнотиите ..................................................................326

Упражнение за подмладяване ...................................................................328

Упражнения за помощ при разни случаи ................................................328

Упражнения с движения ............................................................................330

Упражнения с думи ....................................................................................333

Упражнения – песни ..................................................................................335

Упражнения – задачи за творчество .........................................................337

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИШАНЕ................................................................................. 338

Упражнения за самонаблюдения и самоконтрол ....................................338

Упражнения с движения ............................................................................341

Упражнения за здраве ................................................................................343

Упражнения с формули и молитви ...........................................................345

Упражнения за регулиране енергиите на нервната система..................347

Упражнения за кръвообращението ..........................................................348

Упражнение с цветове ...............................................................................349

Упражнение за справяне с мъчнотиите ...................................................350

Други ...................................................................................................350

ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ....................................................................352

КОМПЛЕКС „21 УПРАЖНЕНИЯ“

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЯ ЗА ВОЛЯТА

Други физически упражнения

ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА МАЛКИТЕ ЮНАЦИ

БИБЛИОГРАФИЯ...........................................................................................407

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...