Jump to content

Живота на Иисуса


Recommended Posts

"Когато в средата на миналия век френският теолог, философ и автор на многотомна критична история на християнството Ернест Ренан (1823- 1892) се заема да напише биографията на Исус от научно-историческа гледна точка, той сам определя начинанието си като «дързък и наивен опит за превод на Евангелията в духа на съвременността». Произведението «Животът на Исус» предизвиква нестихващи и до днес спорове, тъй като в него по рационален път се търсят ключовете към загадката на тайнствената и неповторима личност, положила основите на християнството и на съвременната цивилизация. Авторът подхожда към евангелските писания като към източници, подобни на всички други, и също като съвременника си Иполит Тен ги разработва според позитивистичния метод в хуманитаристиката. Ала прочутата в цял свят творба на Ренан вълнува духовете и днес, защото в концепцията й изискванията за истинност са неотделими от тези за художественост и само изкуството е призвано да съхрани «неизразените от закона истини»."

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...