Jump to content

Recommended Posts

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод .. 5

2. Християнството като Окултна Школа ................. 7

3. Характер на християнския езотеризъм ................ 14

4. Христос - проявеният Бог, Духът Божи ...... 52

5. Христос и развитието на човечеството ............ 74

6. Исус от Назарет .......... 86

7. Исторически сведения за съществуването на Исус Христос..106

а) Източници от еврейски произход .................106

б) Римски източници .....108

в) Новооткрит есейски пергамент ....................110

г) Рапорта на Пилат Понтийски до императора Тиберий .....113

8. Йоан Кръстител ......124

а) Йоан Кръстител в светлината на Окултната Наука.... 132

9. Призоваване на учениците ......... 144

а) Начало на Благовестието ................... 148

10. Езотеричният кръг на учениците.................. 150

11. Обща характеристика на четирите Евангелия............ 165

12. Композицията на Еевангелията ......... 213

а) Композицията на Евангелието на Йоана .... 219

б) Композицията на Евангелието на Матея .. 234

в) Композицията на Евангелието на Лука .... 244

г) Композицията на Евангелието на Марко .. 258

д) Композицията на Деянията на Апостолите ............. 262

13. Раждането на Християнството и неговото развитие . 272

а) Начало на гоненията ............. 302

б) Трите течения в първичното християнство . 312

14. Същност и мисия на Християнството.........323

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...