Jump to content

СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ


Recommended Posts

СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ

Има един важен закон: колкото Земята е по-отрицателна, толкова възприемателната й способност на положителната слънчева енергия е по-голяма и обратно. царството на живата природа - изд. - 1933 г. - 4)

От полунощ до обяд Земята (всъщност, дадено място) е отрицателна и затова възприема повече, а от обяд до полунощ е положителна и затова дава повече. От полунощ Земята почва да изпуща в космичното пространство отрицателна енергия, а на нейно място приема от Слънцето - положителна. При залез Слънце Земята е най-положителна и затова дава (излъчва) най-много... След обяд Земята почва да изпуща в космичното пространство положителни енергии и като изпусне достатъчно количество, тя става отрицателна. Това става постепенно и надмощие на отрицателните енергии над положителните имаме към полунощ, Сутринта, при изгрев, Земята е най-отрицателна, т. е. приема най-много. Този факт е от извънредно голяма важност, за да се оцени значението на изгрева. (В царството на живата природа - изд. - 1933 г. - 5)

Слънчевата енергия минава всеки ден през четири периода: от 12 часа среднощ до 12 часа на пладне има прилив на Слънчева енергия, а от 12 часа на пладне до 12 часа среднощ - отлив. Приливът, който започва от 12 часа полунощ, дохожда до най-високата си точка при изгрева на Слънцето. Този прилив е най-силен и животворен! Той постепенно намалява до пладне. След това започва отлив, и най-силният отлив е при залез. (В царството на живата природа - изд. - 1933 г. – 6)

Денят може да се раздели на четири периода от по шест часа; от 12 часа полунощ до 6 часа сутринта - това е пролет; от 6 часа сутринта до 12 часа на пладне - това е лято; от 12 часа на пладне до 6 часа вечерта (до залязването на Слънцето) - това е есен. А от 6 часа вечерта до 12 часа полунощ е зима. (В царството на живата природа - изд. - 1933 г. – 9)

От сутрин до обяд през вас минават слънчевите енергии, които слизат отгоре и отиват към центъра на Земята. След обяд движението е обратно - земните енергии от центъра на Земята минават през краката ви и отиват към Слънцето. (МОК - ІІІ г. - 21 лекция - 12)

Ние сме част от земния организъм и затова когато земният организъм приема, и човешкият организъм приема; и обратно: когато земята дава, и човек дава. (В царството на живата природа - изд. - 1933 г. – 9)

Слънчевата енергия прави човека здрав, бодър и силен, тя му дава сили да понася мъчнотиите и трудностите в живота. (Ни мъж, ни жена - 78)

Сутрин слънчевата енергия представлява майчината любов, а следобед, когато мине меридиана, енергията се изражда и става лоша. Привечер тази енергия се отразява още по-зле и затова вечер стават сбивания, убийства... За да не стават такива неща, жената трябва да напише, като закон на мъжа си, да се връща в къщи два часа преди залез на Слънце. Ако се върне след залез Слънце, главата му непременно ще пострада. (Сила и живот - III серия - 190)

Аз гледам на слънчевата енергия като на жива енергия, на която всичко расте, цъфти и зрее. Тази жива енергия иде само сутрин, когато Слънцето изгрява. (Новият човек - 197)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...