Jump to content

Recommended Posts

ВСЯКА ПРОЛЕТ

През всички годишни времена слънчевите лъчи не действат еднакво. Земята (всъщност дадено място) в началото на пролетта е повече отрицателна и затова тогава най-много приема. Ето защо, от всички годишни времена през пролетта слънчевите лъчи действат най-лечебно. От 22 март нататък Земята постепенно става положителна. През лятото тя е вече доста положителна и затова приема по-малко, (и летните лъчи действат, само че по-слабо). В началото на пролетта има повече прана и организмите я приемат повече: През лятото само топлината е повече, а не онази прана или жизнена енергия, която е в изобилие в началото на пролетта. царството на живата природа- изд. 1933 г. - 8)

Слънчевата енергия през четирите годишни времена оказва четири вида влияние. Пролетта и лятото представляват прилив на слънчевата енергия към Земята, а есента и зимата - отлив. Затова най-благотворното влияние на Слънцето започва от 22 март, Всички онези организми, които са здраво устроени, се ползват от тази енергия, а слабите организми се разтопяват от нея и отслабват още повече. царството на живата природа- изд. 1933 г. - 9)

От 22 март Земята работи по-творчески. Творческите й сили са в дейност. Когато на пролет положителната Слънчева енергия се увеличава на Земята... имаме тогава силен растеж. Най-добрите месеци за обновяване са от 22 март, през целия април и май до 22 юни. На последната дата всяко растене спира. царството на живата природа- изд. 1933 г. - 9)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...