Jump to content

Recommended Posts

ПРАНАТА

Електричеството и магнетизмът имат повече отношение към неорганическото състояние на материята, а праната - към органическото състояние на материята, към живота. царството на живата природа- изд. 1933 г. - 6)

Праната се съдържа в Слънцето затова, именно, се препоръчва на хората да излизат сутрин рано да възприемат по-голямо количество прана. Достатъчно е да постоят десет минути пред Слънцето, за да възприемат онова, което е нужно за организма им. След това те трябва да обработят енергията, която са възприели. ожественият и човешкият свят - 305)

Праната има различни състояния: тя бива физическа, сърдечна, умствена или ментална. Без прана мисъл не може да се образува. Без прана волята не може да действа. Праната е причина за създаване и проявяване на мислите, чувствата и действията на човека. Всеки човек, според развитието си, ще приеме това, от което се нуждае и ще изрази това, което може. исли за веки ден - 13.10.80)

Жизнената енергия, която трябва да освежи организма ви, идва от гръбначния стълб. Мозъкът на гръбначния стълб има свойство да поглъща праната от въздуха и да я предава на целия организъм. Гръбначният мозък е главен приемник и предавател на праната.

Първо тя отива в малкия мозък, а оттам в главата. Яви ли се някакво подпушване в малкия мозък, праната не може да продължи пътя си към главния мозък, а това се отразява зле на целия организъм. исли за веки ден - 06.10.1989)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...