Jump to content

Recommended Posts

ПЪРВИЯТ ЛЪЧ

Ще посрещнеш Слънцето гологлав, за да възприемеш слънчевата светлина. (Поучаваше ги - 97)

Ако излизаш сутрин рано да посрещнеш Слънцето бъди там на време, преди да се е показало на хоризонта. Посрещни първият лъч на изгряващото Слънце. Той е най-важният... Той крие в себе си силата и мощта на Слънцето... Първият лъч носи богатството на всички лъчи... Най-светлата мисъл, най-възвишеното чувство, най-красивото действие съдържа в себе си първият лъч на Слънцето, който прониква в човешката душа. исокият идеал – ІІІ изд. 7,10)

Като физическо същество, човек трябва да прави упражнения - нищо повече. Той трябва да става рано сутрин, да излиза вън на чист въздух, да посреща първите слънчеви лъчи, които съдържат специална енергия, полезна за всички живи организми. Който се лени да става рано, да посреща ранните слънчеви лъчи, колкото и да се грее на обедните лъчи на Слънцето, той нищо няма да придобие. (Крадецът и пастирът - 40)

И тъй, за да се обновите, ставайте всяка сутрин рано, да възприемете първия слънчев лъч. Той носи в себе си светли, възвишени мисли. обри навици - 165)

Посрещнали сте първия лъч, и утре ще посрещнете първия лъч. Така целият ви живот ще се измени. исокият идеал - 1 беседа - 7)

Ако всички хора се стремяха към първия лъч на Слънцето, ако всички хора се стремяха към идеала на Божествената Любов, какъв щеше да бъде съвременния свят и съвременните души? (Високият идеал - 1 беседа - 7)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...