Jump to content

ИЗГРЕВА НА СЛЪНЦЕТО


Recommended Posts

ИЗГРЕВА НА СЛЪНЦЕТО

Приливът, който започва от 12 часа полунощ, дохожда до най-високата си точка при изгрева на Слънцето. царството на живата природа - 6)

Пролетно и лятно време, от 22 март, всяка година, препоръчително е да се ляга и да се става рано, за да се посреща Слънцето и да приеме човек своя дял от него. царството на живата природа- изд. 1933 г. - 11)

Даже и в облачно време можете да излизате преди изгряването на Слънцето и да концентрирате мисълта си в посока на изгряващото Слънце. Облаците пречат само да видите Слънцето, но неговите жизнени енергии минават и през тях. Никаква външна сила не е в състояние да противодейства на слънчевите енергии. (Посока на растене - 68)

Сутрин като излиза да посрещне Слънцето, човек може да определи за себе си, как ще прекара деня. През деня човек ще мине онова, за което съзнанието му се е пробудило в момента на изгряване на Слънцето. ъчи на живота - 284)

Като разбират силата и значението на слънчевата енергия, мнозина наблюдават Слънцето, отправят погледа си към Него. Не е нужно това. Като гледа Слънцето, човек трябва мислено да отправя енергиите от задната част на мозъка си към предната част. Днес малко хора могат да концентрират мисълта си и да отправят нисшите енергии на мозъка към висшите, но има и такива хора... Който не може да концентрира мисълта си, колкото да гледа Слънцето, почти нищо няма да постигне. (Божествените условия – 318)

Да посрещнеш изгрева на Слънцето, това подразбира да се свържеш съзнателно с него, за да могат неговите сили да потекат през твоя организъм. (Ценното из книгата на великия живот - 225)

Като видите, че Слънцето е червено, кажете си: „Желая сърцето ми да бъде пълно с любов”. Когато го видите светло, кажете си: „Желая ума ми да бъде пълен с Истина.” Желаете ли тези две неща за себе си, вие ще имате Божието благословение... Да посрещате всеки ден изгрева на Слънцето с тази мисъл, това значи да бъдете през целия ден радостни и весели. ъчи на живота- 150)

Сега вие искате да се измени животът ви. Как се постига това? Като повдигнете погледа си нагоре, към небето, към изгряващото Слънце... Слънцето носи великата хармония на живота... Вие всеки ден можете да бъдете в тая хармония - от вас зависи. овият светилник - 43)

Псалмопевецът казва: „Господи, ще те потърся на ранина.” осока на растене - 68)

Ние излизаме рано сутрин, за да видим Господа. юбов към Бога -165)

Радвай се, че можеш да излезеш вън, когато Слънцето изгрява и да възприемеш Неговите лъчи. се що е писано - 157)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...