Jump to content

ДРУГИТЕ СЛЪНЦА


Recommended Posts

ДРУГИТЕ СЛЪНЦА

Свърже ли се човек със Слънцето на физическия свят, едновременно с това той се свързва с още две слънца, със Слънцето на Духовния и със Слънцето на Божествения свят. Значи три Слънца съществуват. енното из книгата на великия живот - изд. 1933 г. - 225)

Три слънца трябва да изгряват едновременно в нас: едното Слънце е Физическото Слънце; второто Слънце е Умственото Слънце и третото Слънце е Божественото Слънце, Слънцето на Любовта, което изгрява в душите ни. Когато тези три Слънца съединят силата си, тогава ще се образува разумният човек. Когато лъчите на Физическото Слънце, когато лъчите на Слънцето на Ангелите и когато лъчите на Божественото Слънце или Слънцето на Любовта почнат (да действат) в нас, те ще ни пресъздадат и нашите глави ще се видоизменят. ила и живот - VIІ серия - 22 беседа - 27)

Като говорим за Слънцето, ние нямаме предвид само физическото Слънце, но и Духовното Слънце, като проява на интелигентни, разумни сили, като проява на същества, носители на Любов и мъдрост. (Голямото благо - 167)

Когато казваме, че Слънцето е носител на живота, ние имаме предвид Духовното Слънце. (Голямото благо - 168)

След като посрещне човек Изгрева на Физическото Слънце, той трябва да посрещне Духовното и Божественото Слънце. Те изгряват едно след друго, но човек трябва да знае точно часа и посоката на изгряването им. Физическият изток е точката, от която изгрява правдата. Затова именно, посрещне ли човек Слънцето, през целия ден той трябва да урежда своите взимания-давания съобразно правдата, да се справи с противоречията си, да се справи с всичките си недоразумения. На другия ден той трябва вече да обърне нов лист, с нови задачи за разрешение. Клетките в човешкия организъм разбират добре тия неща и ако човек не ги смущава, те ще свършат цялата тази работа тихо, спокойно, без да забележи някой как е станало това. Щом човек е здрав, между клетките му ще има пълна хармония и единство. Щом клетките му са в хармония, ще има хармония и в неговите чувства и мисли. Това значи да посрещне човек и трите Слънца на живота. Посрещне ли ги, той ще придобие активност на клетките, топлина в чувствата и светлина в мислите си. (Ценното из книгата на великия живот)

Ако човек не посреща Изгрева на физическото Слънце, той не може да бъде здрав... Ако човек не посреща Изгрева на Духовното Слънце, връзката между чувствата му ще бъде разкъсана. И най-после, ако човек не посреща Изгрева на Божественото Слънце, мислите му ще бъдат разпокъсани. Такъв човек непременно ще боледува по единствената причина, че го мързи да става рано и се излежава, чака други да му донесат благата. Не, всеки сам трябва да си получи благото на деня. (Ценното из книгата на великия живот - 247)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...