Jump to content

ЕНЕРГИИТЕ - TATTVAS


Recommended Posts

TATTVAS

В Природата има една разумна жива сила, която действа по разнообразни начини. Тази сила индусите я наричат „tattvas”, санскритска дума, която значи жива енергия, която прониква цялото пространство и е основа за движението на всички небесни тела, и е причина за произвеждане на всичкия живот във Вселената. (СИЛА И ЖИВОТ - IV серия - изд. 1922 г. печатница „Едисон” - 57)

Тази велика енергия... слиза от Слънцето и звездите... и изтича от Бога. (СИЛА И ЖИВОТ - IV серия - изд. 1922 г. печатница „Едисон” - 75)

Да разберете великата сила Божия. Туй е великото! Това е Божествената мъдрост, изявена в своята целокупност... Това е тази енергия, която излиза от Любовта, и движи цялата Вселена. (СИЛА И ЖИВОТ - IV серия - изд. 1922 г. печатница „Едисон” - 64)

Както от Слънцето излизат целувките на великата енергия, тъй от нейния лъч произтича тази Любов, която индусите наричат „tattvas”. И тя е носител на всички велики мисли. (СИЛА И ЖИВОТ - IV серия - изд. 1922 г. печатница „Едисон” - 66)

И всичките наши желания се дължат на тази сила, която със струите си прониква през всичките наши тела, които имаме. (СИЛА И ЖИВОТ - IV серия - изд. 1922 г. печатница „Едисон” - 64)

Бог е възлюбил този свят, и чрез тази Любов ние ще се домогнем до ония велики закони, на които светът почива и чрез които сега животът съществува. (СИЛА И ЖИВОТ - IV серия - изд. 1922 г. печатница „Едисон” - 74)

Тази енергия, която слиза отгоре и произтича от Любовта, тя може да се използва само от ония, които имат съзнателен живот. След като се свържете с този Божествен закон, тази енергия ще потече във вашата душа. (СИЛА И ЖИВОТ - IV серия - изд. 1922 г. печатница „Едисон” - 68)

Ако ти приемеш, в даден момент, без страх, тази енергия, тогава тя ще произведе в теб вътрешна виделина - ти си във връзка с Бога син. И всичко можеш да направиш. И когато аз ви казвам: не се съмнявайте, това значи, не прекъсвайте Божествените токове във вас. СИЛА И ЖИВОТ - IV серия - изд. 1922 г. печатница „Едисон” - 98)

И, докато живеем в Божественото, тази сила прониква в нас и ни придава много приятно настроение. (СИЛА И ЖИВОТ - IV серия - изд. 1922 г. печатница „Едисон” - 64)

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...