Jump to content

ПРАНАТА


Recommended Posts

ПРАНАТА

Праната (солта) е силата в света, която изпълва пространството. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН-01.06.1990)

Тя се съдържа в Слънцето. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - изд. 1940 г. София - 306)

То е едно течение, което иде от Слънцето, едно механическо течение. (СИЛА И ЖИВОТ - IV серия - изд. 1922 г. печатница „Едисон” - 79)

Други учени я наричат животворно електричество или животворен магнетизъм. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 64)

Въздухът съдържа... прана. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 64)

Праната от въздуха прониква в белите дробове и помага за озонирането на кръвта даже и там, дето въздухът мъчно може да проникне. В така пречистената кръв се влагат елементите на живота. (ДОПИРНИТЕ ТОЧКИ В ПРИРОДАТА - 133)

Онези хора, които не дишат с любов, не могат да възприемат праната от въздуха. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - IІ том - 58)

С тази енергия, която иде от Слънцето, всички трябва да се свържат, бащи и майки, не се ли свържат със Слънцето, да не се женят. Туй не е за вас обикновените хора. Който се жени трябва да се свърже с тази енергия, тогава и децата ще бъдат свързани. И в такъв един дом ще има вечно здраве, вечно блаженство, и всичко, каквото дойде, лесно ще става. (СИЛА И ЖИВОТ - IV серия - изд. 1922 г. печатница „Едисон” - 98)

Сега тази енергия в света, която произтича от великия Космос - понеже светът се е диференцирал досега в еволюционната енергия, или живата енергия, а душата на Вселената е минала през пет степени, - тя се диференцирала в три направления. Затуй ние имаме пет чувства - туй показва пътя, остават още две сили от тази космическа душа да се проявят. Тази първоначална сила в света, която сега действа, туй, което индусите наричат „акаша”, тя е първоначалното проявление, тя е създала човешкия мозък, човешката мисъл, създала е звука. Второто проявление индусите наричат „ваю”, от санскритския глагол „ва”, което значи - да движиш нещата, то е едно видоизменение, обръщане на тази енергия в инволюционен процес - надолу. Тази енергия „ваю”, тъй наречената въздухообразна, азотна енергия образува облеклото и чувствителността, с която човек си служи днес, при сегашното състояние. И тъй, ако у вас чувствата ви извънмерно се развиват и станете силни, значи тази енергия се усилва; ако тази енергия отслабва, тогава чувствата ви се претъпяват. Тия неща стават. Ако мисълта се усили, „акаша”, или тази първична енергия, дойде в ума ви, и мисълта ви стане по-ясна; ако мисълта отслабне връзката ви не е силна, тогава какво трябва да правите?... Когато вашата мисъл отслабне, вие ще прокарате вашия ум към ония велики закони на живота - към Слънцето, и ще възприемете тази първична прана... Ще създадете едно абсолютно спокойствие на ума си. Знаете ли какво нещо е човек да бъде спокоен? Каквото и да ви кажат, вас да не ви трепне окото, и сърцето ви да не трепне. (СИЛА И ЖИВОТ - IV серия - изд. 1922 г. печатница „Едисон” - 89)

Оная велика, жива енергия в света, която изтича от своето първично състояние, за да влезе в пътя на еволюцията и тъй да измени тази първична сила, която индусите наричат „prakriti”, a ние я наричаме „Дух”. Духът, това е първичното. И казва ап. Павел „Плодът на Духа е. Любовта”, т. е първото диференциране на Духа е Любовта, а първото изтичане от Бога е Духът. (СИЛА И ЖИВОТ - IV серия - изд. 1922 г. печатница „Едисон” - 79)

И онзи научен начин да използват тази жива енергия, индусите го наричат „Pranayama”. (СИЛА И ЖИВОТ - IV серия - изд. 1922 г. печатница „Едисон” - 57)

И вие, когато не можете да контролирате тези закони, според законите на „Pranayama”, тогава животът ще мине в мечти. (СИЛА И ЖИВОТ - IV серия - изд. 1922 г. печатница „Едисон” - 66)

Солта (праната) - първият Божествен елемент в Живота. (СИЛА И ЖИВОТ – ІІ том – изд. 2006 г. – 338)

На Земята живот без сол (прана) не може да съществува. Физическият свят е свят на солта (праната), а не на Светлината, която е пък свят на Ангелите. (СИЛА...)

НЕ СЕ СМУЩАВАЙТЕ, ЧЕ ИМА ПРОПУСНАТИ СТРАНИЦИ, БЪДЕТЕ ДОВОЛНИ И БЛАГОДАРНИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПОЛЗВАТЕ ОТ ТОВА, КОЕТО ИМА ОТ УЧИТЕЛЯ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ИЗДАТЕЛСТВО – „БИБЛИОТЕКА СВЕТЛИНА В ПЪТЯ” И ТЕ ДОПУСКАТ В СЕБЕ СИ ОБЕЗСОЛЯВАНЕ И ГРЕШАТ.

ВСИЧКОТО СЛОВО ОТ УЧИТЕЛЯ Е ВЪЗВИШЕНО, НО НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ ВСЕКИ УЧЕНИК ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ СВОЯТА ДУХОВНА ДЕЙНОСТ НЕПРЕМЕННО С КНИЖКАТА ЗА ВЪЗВИШЕНИТЕ СЪЩЕСТВА И НАЙ-ЗАДЪЛБОЧЕНО ДА ПРИЕМЕ И ПРИЛОЖИ НА ПРАКТИКА ВРЪЗКАТА С ТЯХ. ТЕ И СЕГА СА ВЪВ ВАС, НО ИЗНЕНАДИТЕ, ГОЛЯМОТО ВЪОДУШЕВЛЕНИЕ И РАДОСТТА ЩЕ ДОЙДАТ, КОГАТО ВИЕ ГИ ПРИЗОВЕТЕ ПРИ ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ, ВИЕ ДА ГО ИЗПЪЛНЯВАТЕ, А ТЕ ДА УЧАСТВАТ, ЗАЩОТО ТОГАВА ТЕ ВЛИЗАТ ВЪВ ВАШИЯ УМ И РЪЦЕ И ВСИЧКО СТАВА ПО БОЖЕСТВЕН НАЧИН. ТАЗИ ВРЪЗКА САМО КАТО СИ Я ПОМИСЛИТЕ И ТЯ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАЛО Е НЕОБХОДИМО СИЛНА ВЯРА И !!! НИКАКВО СИМНЕНИЕ. ТЕ И СЕГА ВИ ЧАКАТ ДА ГИ ПОКАНИТЕ, ЗАЩОТО ВИЕ „ СТЕ ОТ БЯЛОТО БРАТСТВО И СТЕ ПОЧТИ ПОДГОТВЕНИ ЗА ТАЗИ ВРЪЗКА.

(...) дирана слънчева енергия... прана. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - изд. 1940 г. София - 306)

Ще знаете, че колкото злато имате в кръвта си, толкова може да имате и вън от себе си. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - изд. 1940 г. София - 305)

Праната има различни състояния: тя бива физическа, сърдечна, умствена или ментална. Без прана мисъл не може да се образува. Без прана волята не може да действа. Праната е причина за създаване и проявяване на мислите, чувствата и действията на човека. Всеки човек, според развитието си, ще приеме това, от което се нуждае и ще изрази това, което може. (ДВАТА ПЪТЯ -изд. 1934 г. София - 77)

И тъй, като казвам, че праната е причина за създаване и проявяване на мислите, чувствата и действията в човека, това не значи, че всички хора трябва да имат еднакви мисли и чувства. Всеки човек, според развитието си, ще приеме това, от което се нуждае, и ще изрази това, което може. (ДВАТА ПЪТЯ - изд. 1934 г. София - 77)

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...