Jump to content
mkitanov

НЕОБХОДИМОСТ ОТ СОЛ (ПРАНА)

Recommended Posts

НЕОБХОДИМОСТ ОТ СОЛ (ПРАНА)

Тази сол (прана) е необходима за организма на физическото поле, за вашите чувства и мисли. Законът е общ, както за физическия свят, тъй и за Ангелския, тъй и за Божествения. Съвременните учени кръщават качествата на Духовния свят различно, например човек със сол (прана) те го наричат морален, а човек без сол (прана) - неморален. Способности са в условия за работа. (СИЛА И ЖИВОТ - II том - изд. 2006 г. - 330)

Солта (праната) е необходим елемент на Земята за здравословното състояние на човешкото тяло. (СИЛА И ЖИВОТ - II том - изд. 2006 г. - 325)

Когато имате сол (прана) в себе си, ще бъдете здрави хора - със здраво сърце и тяло. (СИЛА И ЖИВОТ - II том - изд. 2006 г. - 335)

Като има тази сол (праната), човек е магнетизиран. Щом имате тази сол (прана), ще чувствате под лъжичката приятна топлинка - сутрин ставате с приятно разположение. (СИЛА И ЖИВОТ - II том - изд. 2006 г. - 327)

Съсредоточете ума си към солта (праната), към този елемент на равновесие и повдигане, и постарайте се да го схванете. (СИЛА И ЖИВОТ - II том - изд. 2006 г. - 335)

Спрете се, помислете пет-десет минути за солта (праната), за нейното влияние върху организма, чувствата, душата и ума. И вижте тогава дали ще стане у вас някакво изменение, и какво ще почувствате. (СИЛА И ЖИВОТ - II том - изд. 2006 г. - 334)

Солта (праната) съставлява почвата. Без сол (прана) не може да има нищо в света, па и Земята без сол (прана) би била пустиня, всичко би изгнило. Солта (праната) е тор, който се е набирал от години. (СИЛА И ЖИВОТ - II том - изд. 2006 г. - 330)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×