Jump to content
mkitanov

ПРИДОБИВАНЕ НА СОЛ (ПРАНА)

Recommended Posts

ПРИДОБИВАНЕ НА СОЛ (ПРАНА)

Когато вашата мисъл отслабне, вие ще прокарате вашия ум към ония велики закони на живота към Слънцето, и ще възприемете тази първична прана.. Ще създадете едно абсолютно спокойствие на ума си. (СИЛА И ЖИВОТ-IV серия - изд. 1922 г. печатница „Едисон” София - 90)

Ще разберете истината само от Слънцето. Само един център има, и той е Слънцето... От Слънцето трябва да дойде, разберете, тази първична, разумна енергия, която периодически слиза. Вие трябва да разберете, в кой ден, месец, година иде. (СИЛА И ЖИВОТ-IV серия - изд. 1922 г. печатница „Едисон” София - 94)

В началото на пролетта има повече прана и организмите я приемат повече. През лятото само топлината е повече, а не онази прана или жизнена енергия, която е в изобилие в началото на пролетта. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - изд. 1933 г. - 8)

Сутринта имаме всякога повече прана или жизнена енергия, отколкото на обяд. Тогава живият организъм поглъща най-много и най-мощни положителни енергии (прана). (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - изд. 1933 г. - 9)

Вие трябва да спазвате правилото за съня. Сънят ще реши много от въпросите на вашия живот. Засега седем часа сън са необходими за вас. И пет часа сън могат да ви задоволят, но при условие да спите непробудно, без да се обръщате на една или друга страна. Най-здраво е човек да си ляга в 10 часа вечер, но това не може да се вземе като правило. Ако някой има особено важна работа, той може да си легне и в 11 или 12 часа, но трябва да заспи в продължение на 5 ÷ 10 минути. Когато някой остане да работи след 10 часа вечер, сънят се изгубва. Сънят ще се яви отново едва след 12 часа вечер. И тогава човек трябва веднага да си легне, да не се разсъни. Колкото по-рано ляга човек, толкова по-добре за него. Защо? Които рано лягат, те поглъщат всичката събрана прана, т. е. жизнената енергия в атмосферата. Които късно лягат, мъчно заспиват, защото за тях няма вече нужното количество прана за организма им. Те трябва да почакат известно време, да се събудят ония, които са легнали вече, и тогава ще им дойде сън. Затова, именно, богатите заспиват едва към 4 часа сутрин, когато бедните отиват на работа. Към 4 часа сутрин в атмосферата се образува ново количество прана, от което богатите ще се ползват. Следователно, ако можете да си създадете навик да лягате рано, вие ще можете да доставите на организъма си нужното количество прана. По-късно от 12 часа вечер не лягайте. Ако се усетите изморени, вечеряйте рано и в 8 часа най-късно си легнете, да набавите повече енергия, от която организмът ви се нуждае. Ако имате енергия в запас, можете да си легнете и по-късно. Изобщо, часовете; определени за лягане, са 8, 10 или 12. (ДВАТА ПЪТЯ - изд. 1934 г. София - 29)

Праната се съдържа в Слънцето, затова, именно, се препоръчва на хората да излизат сутрин рано да възприемат по-голямо количество прана. Достатъчно е да постоят десет минути пред Слънцето, за да възприемат онова, което е нужно за организма им. След това те трябва да обработят енергията, която са възприели. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 305)

Ако Слънцето изгрява, и вие не излезете да се поставите да ви огреят слънчевите енергии, вие не можете да приемете тази прана, която очаквате от Слънцето (АКО ГОВОРЯ - I том - изд. ИК „ЖАНУА – 98” - 307)

Праната се намира във въздуха, в храната и във водата - от там се извлича. (СИЛА И ЖИВОТ - ІІ том - изд. 2006 г. - 335)

Казвам: Ще се научите правилно да дишате, за да приемате нужната прана от въздуха. (ПЪТ НА ЗАЗОРЯВАНЕ - изд. ИК „Жануа – 98” -1999 г. София - 227)

Дишайте дълбоко, като се стремите да дишате плавно и ритмично... Пълното дишане подразбира, да диша човек не само с дробовете си, но и с кожата на тялото си... Всяка клетка в човека трябва да диша. (СВЕТОТО МЯСТО – 124)

Душата диша през порите. (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА – изд. на Просветния комитет – 60)

Природата е поставила милиарди прозорци в човешкия организъм - порите, чрез които да прониква жизнената енергия и постоянно да го обменя. Тези прозорци трябва да бъдат винаги чисти отворени, да става правилна обмяна между външния и вътрешния въздух... Порите на тялото се отварят чрез вода, която предизвиква изпотяване. (СВЕТОТО МЯСТО - 122)

Изпотяването става най-добре с пиене гореща, вряла вода от 1 до 10 чаши най-много. (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА – изд. на Просветния комитет – 60)

За да дишаш правилно, ти трябва да свържеш ума си с истината, да си хармонират, сърцето трябва да бъде в хармония с доброто, а волята - в хармония с правдата. И тогава, като отправиш ума, сърцето и волята си към праната, тя влиза в тялото и направлява неговите функции. Само при това положение човек може да бъде щастлив. (ПЪТ НА ЗАЗОРЯВАНЕ - изд. ИК „Жануа – 98” - 1999 г. София - 226)

Жизнената енергия, която трябва да освежи организма ви, идва от гръбначния стълб. Мозъкът на гръбначния стълб има свойство да поглъща праната от въздуха и да я предава на целия организъм. Гръбначният мозък е главен приемник и предавател на праната. Първо тя отива в малкия мозък, а оттам в главата. Яви ли се някакво подпушване в малкия мозък, праната не може да продължи пътя си към главния мозък, а това се отразява зле на целия организъм. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН - 06.10.1989)

Ако става подпушване на някое от каналчетата на гръбначния стълб, човек губи своята жизненост. (СВЕТОТО МЯСТО – 124)

Но се запитайте, защо хората ядат тъй много. За да придобият сол (прана). Когато добият достатъчно сол (прана) няма да ядат много. (СИЛА И ЖИВОТ - ІІ том - изд. 2006 г. - 334)

Преди всичко храната трябва да се задържа по-дълго в устата, за да може част от енергията й да се всмукне от езика. Чрез езика енергията се предава в мозъка, а оттам в сърцето. Езикът възприема духовната енергия от храната, която по друг начин не може да се възприеме. За да се ползва човек ат тази енергия, човек трябва да бъде свободен, да не се безпокои. Ето защо, когато се храни, човек трябва да бъде добре разположен, да не се тревожи. (СВЯТОТО МЯСТО - изд. 1939 г, София - 3)

Когато започнете с яденето, първото условие, което ви се налага, да изхвърлите от себе си всяко недоволство. (СИЛА И ЖИВОТ - ІІ том - изд. 2006 г. - 335)

Правил съм различни опити с храната, ял съм по две ябълки и малко хляб, и съм бил доволен... Не пренебрегвайте тази малка сол (прана) в света - тя е като малкото житно зрънце, от което се раждат велики неща. (СИЛА И ЖИВОТ - ІІ том - изд. 2006 г. - 336)

И малко хляб да имате, ще трябва да го обикнете, за да може тази енергия, която се съдържа в него, да проникне във вашия организъм, след което вие ще почувствате една приятност. (СИЛА И ЖИВОТ - ІІ том - изд. 2006 г. - 335)

Когато човек е разположен и спокоен, може по-лесно да приеме енергиите при хранене – праната. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - II том - 189)

Ще пиете вода и то на гладно, от 100 до 150 грама на глътки. Ще изпивате на ден по 1/2 до 1 кг. вода, от което ще извадите необходимата храна за вашите артерии. (СИЛА И ЖИВОТ - ІІІ серия - изд. 1929 г. Русе – 11)

За всеки организъм е точно определено колко вода трябва да употребява всеки ден. (СТЕПЕНИ НА СЪЗНАНИЕТО – 106)

Първото, което трябва да се развива у вас, то е благодарността за всичко, което имате... Ако всички приложите този велик закон за благодарността, то най-малко петдесет процента от всички работи на Земята ще се уредят. (СИЛА И ЖИВОТ - II том - изд. 2006 г. - 337)

Искаш да направиш човека по-добър - нахрани го, ако е гладен; напой го, ако е жаден. И когато го нахраниш с хляб и вода, дай му малко от твоята солчица (прана) и той ще се подобри... Ако срещнеш някого, който се е отчаял и иска да се самоубие, не му давай съвети, че това не е добре, че не трябва да се отчайва, но вземи го у дома си, нахрани го, напой го според твоя обичай и след един-два часа, като му се смели храната, кажи му: „Хайде сега да поприказваме.” (СИЛА И ЖИВОТ - II том - изд. 2006 г. - 333)

Може да направите този опит: ако сте неразположени, срещнете своя близък, който е още по-неразположен, извикайте го у дома си, нахранете го и няма да забележите как Бог и двамата ви е осолил. Една жена, недоволна от мъжа си, среща друга още по-нещастна - когато се съберат двете да се поразговорят, Бог ще осоли и двете. (СИЛА И ЖИВОТ - II том - изд. 2006 г. - 334)

Способният ученик отваря сърцето на професора си. От музикалното и даровитото дете излиза музикална енергия, от която учителят се ползва. Учителят черпи от своя способен ученик. От ученика излиза прана, с която той плаща на учителя си за уроците, които му преподава. (ПЪТ НА ЗАЗОРЯВАНЕ - изд. ИК „Жануа – 98” -1999 г. София - 218)

Златото е най-добрият проводник на живота, на праната, на жизнената енергия. Който има повече злато в кръвта си, той се радва на повече живот. Ако златото в човека е малко, той често боледува. (ОТВОРЕНИ ФОРМИ - 73)

Вие сте дошли на планината не само за чист въздух, както мнозина мислят, но сте дошли още и за прана, т. е, за животворните сили на електричеството и магнетизма. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 64)

Ако ти във волята си не приложиш правдата като метод, ако в сърцето си не приложиш доброто като една възможност и най-после, ако не поставиш истината в ума си като една същина, ти не можеш да се ползваш от праната, от тази жизнена енергия. При това положение, тя не може да дойде и да се всели в организма ти, да го направи здрав. При това положение нито мисълта ти може да бъде ясна, нито сърцето и волята ти ще действат добре. Каквото богатство и да имаш, колкото сили до имаш, ти ще бъдеш недоволен, по-недоволен и от последния сиромах. (ПЪТ НА ЗАЗОРЯВАНЕ - изд. ИК „Жануа – 98” -1999 г. София - 224)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×