Jump to content
mkitanov

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРАНАТА

Recommended Posts

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРАНАТА

Когато праната не е еднакво разпределена в човешкото тяло, раждат се болестите; когато праната не е еднакво разпределена в чувствата, ражда се недоволството; когато праната не е еднакво разпределена в мислите, ражда се безсмислието. Сега ще ви дам едно упражнение, което ще правите три пъти на ден: сутрин, на обед и вечер, преди лягане. (ДВАТА ПЪТЯ - изд. 1934 г. София - 74)

Ръцете напред, в хоризонтално положение, с дланите надолу, към земята. Двата палеца и двата показалеца на пръстите се докосват така, че да образуват, красив триъгълник. След това, бавно разтваряне ръцете настрана, при което се образува полукръг. Дланите на ръцете се обръщат нагоре. Бавно свиване на ръцете до лактите; първите три пръста на ръцете хващат най-горната част на ухото (палецът остава от пред, а другите два пръста отзад). Тия три пръста се движат по ръба на ухото, до долната му част. При това движение, палецът върви по ръба на ухото, показалецът по задната страна на ухото, а средният пръст по предната му страна. След това ръцете се изправят напред, хоризонтално. Това упражнение ще се прави десет пъти наред, след което ръцете се спущат надолу, при положение, върхът на палеца допрян до върха на показалеца, всяка ръка самостоятелно. Като хващате горната част на ухото си, с това ще се създаде във вас малък морален подтик. Долната част на ухото има отношение към човешкия стомах. (ДВАТА ПЪТЯ - изд. 1934 г. София - 74, 75)

Като правите упражнението, ще пазите следните правила: ще седнете, ще запазите пълно спокойствие, ще издадете гърдите си напред. През всичкото време на упражнението умът ви трябва да бъде съсредоточен и да следи движението и на двете ръце. Смисълът на упражнението се заключава в това, именно, умът да се концентрира, да следи движенията на ръцете. Това концентриране е лесно, понеже умът минава от физическия към астралния свят. По-горе от астралния свят не отива. Ако умът отиде в по-отвлечен свет, няма да издържи. При това упражнение, както при всички други, добре е да отбелязвате състоянията, при които се намирате. Значи това упражнение ще правите три пъти на ден: сутрин, преди или след молитва, когато сте по-добре разположени; преди обед и вечер, преди лягане. Като правите упражнението, ще гледате никой да ви не вижда... Това упражнение ще ви научи да се концентрирате, да бъдете послушни. За тази цел вие трябва да бъдете, от една страна, жизнерадостни, а от друга – честни и искрени спрямо себе си. Това са състояния, присъщи на праната. Едното състояние засяга умствения свет, другото - физическия, а движението, което минава през средата, между първите две, засяга сърдечния, т. е. астралния свят. Още тази вечер, преди лягане направете упражнението си. Като правите упражнението, ще дишате дълбоко, да поемате от животворната прана. (ДВАТА ПЪТЯ - изд. 1934 г. София - 75, 76, 77)

Като поставите ръцете си на долната част на ухото, някои от вас ще пожелаят мляко; други - да ядат варено жито, или орехи, или друго нещо. Най-различни неща за ядене ще минат през ума ви. (ДВАТА ПЪТЯ - изд. 1934 г.София - 77)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×