Jump to content
mkitanov

АКУМУЛИРАНЕ НА ПРАНАТА

Recommended Posts

АКУМУЛИРАНЕ НА ПРАНАТА

За да се избегнат болестите, както и противоречията в живота, всички учени хора започват да изучават праната и акаша, да могат правилно да се ползват от тях. (ПЪТ НА ЗАЗОРЯВАНЕ - 218)

За да се ползва от праната човек трябва да изучава нейните закони, защото от неправилното разпределение на праната в човешкото тяло произлизат различните болести. Когато праната не е разпределена еднакво в човешката глава, заражда се главоболие; ако не е разпределена еднакво в дробовете, явява се туберкулоза; ако не е правилно разпределена в стомаха, явява се разстройство в стомаха, вследствие на което храносмилането не става правилно; ако в мускулите не е правилно разпределена, явява се ставен ревматизъм. Изобщо болестите произтичат от неправилното разпределение на праната в човешкия организъм. В някои органи има повече прана, а в други по-малко. Науката за праната има за цел да разпредели тази енергия равномерно между всички органи и клетки, да не бъдат едни бедни, други богати, да не страдат едни за сметка на други, но всички клетки да живеят добре. (ПЪТ НА ЗАЗОРЯВАНЕ - 217)

Индусите поддържат, че човек не може да има един здрав организъм, ако не разбира законите на праната. В този смисъл дишането не е нищо друго освен метод за акумулиране на праната. И мисълта, и чувстването, и постъпките са методи за акумулиране на праната. Защо трябва да постъпва човек правилно? За да може да събере праната и да я употребява правилно. (ПЪТ НА ЗАЗОРЯВАНЕ - 217)

Следователно, ако ти във волята си не приложиш Правдата като метод, ако в сърцето си не приложиш Доброто като една възможност и най-после, ако не поставиш Истината в ума си като същина, ти не можеш да се ползваш от праната, от тази жизнена енергия. При това положение, тя не може да дойде и да се всели в организма ти, да го направи здрав. (ПЪТ НА ЗАЗОРЯВАНЕ - 224)

Когато хората искат да бъдат добри, те трябва да развиват сърцето си, да придобият прана. Доброто е необходимо, за да бъде сърцето здраво. Умът като мисли, търси Истината, защото само чрез Истината праната се акумулира. Само така човек може да мисли правилно. Като упражнява волята си да постъпва справедливо, човек пак събира прана в себе си. (ПЪТ НА ЗАЗОРЯВАНЕ - 224)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×