Jump to content

ДУХОВЕН СВЯТ - КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДУХОВНИЯТ СВЯТ?


Recommended Posts

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДУХОВНИЯТ СВЯТ?

Духовният свят представя абсолютна реалност по форма, по съдържание и по смисъл. Физическият свят е реален само по форма. За да влезе в духовния свят, човек трябва да расте в дух и мъдрост. (ВЕЛИКИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА - 131)

Който се е свързал с духовния свят, той живее в пространството. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 75)

Във физическия свят има граници, а в духовния - няма; ти можеш да минаваш през всички места, за да се развиваш. (ВЕЛИКИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА - 131)

Какво представя духовния свят? Съвкупност от разумни и съвършени същества. Те могат да ни дадат идея за духовния свят. Силите, които действат в този свят, са напълно организирани. Съществата, които живеят в духовния свят имат будно съзнание за всичко, което става около тях, вследствие на което те не спят. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 323)

Всички хора говорят за братство и равенство, без да се запитват отде иде тази идея. Тя иде от духовния свят. (ВЕЛИКИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА - 131)

Не мислете, че духовният свят е нещо отвлечено. Според мене, най-великото, най-реалното в света, това е духовният живот. Ние сме сенки на този живот. (ЖИВИЯТ ГОСПОД - 248)

Онзи свят е място на възвишен живот. Да мислим добро на ближния си, да се обичаме, да правим добро, това е онзи свят. Който не е готов за доброто и за възвишеното, той не е проявен още за онзи свят. Следователно, искате ли да живеете добре на Земята, започнете първо от онзи свят. Щом се проявите за онзи свят, вие ще живеете добре и на този свят. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ – 79)

Каквото направи човек в духовния свят, то е общо за всички. Там идеалът на едного е идеал за всички. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 79)

В духовния живот мислите, чувствата и постъпките се превръщат в дела. Каквото намислиш да правиш, добро или лошо, щом си в духовния или в Божествения свят, то непременно ще стане. Затова се казва, че духовният човек трябва да води чист и свят живот. (ДА ВЪЗЛЮБИШ - II МЛАДЕЖКИ СЪБОР - 25)

Съществата в духовния свят ядат и пият, както хората, но те асимилират напълно храната, без никакъв остатък. Затова там няма отходни места. Там няма кухни с тенджери, чинии, метли, както тук. Там културата е много висока. Те не спят на легла като нас. Къщите им са красиви, особен стил. Като видиш една къща, ще кажеш: „Това е къща!” (ЖИВИЯТ ГОСПОД - 247)

Съществата, които живеят на оня свят са високо организирани. Те живеят помежду си в любов и съгласие. Къщите им са добре планирани, с всички удобства. Те са толкова чувствителни, че без никакво външно радио, влизат в общение със съществата на месечината, на Земята, а даже и с тия на най-отдалечените звезди и планети. Те разполагат със свободни билети, да пътуват, дето искат. Не познават сиромашията, болестите, лишенията и т. н. В духовния свят всички същества са богати. Кой, каквото има, внася го в общата каса, на разположение на всички. Те помагат и на хората, не само помежду си. Като видят, че някой човек страда и се намира в лишение, те веднага му изпращат помощта си. Тъй, щото, благословението, което хората получават на Земята, иде от духовния свят. Там има голямо изобилие, вследствие на което и хората се ползват от изобилието на духовния свят. Следователно, за да разберете духовния свят трябва да имате будно съзнание. (ЦЕННАТА ДУМА - 11)

Каквото има в духовния свят, точно това трябва да се приложи и на Земята. (ЖИВИЯТ ГОСПОД - 248)

Всеки човек, който постъпва разумно и благородно, живее освен на физическия, още и в духовния свят. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 323)

В духовния свят човек борави само с морала, с понятието за добро и зло. Моралът се отнася до сърцето. (СЛУЖЕНЕ, ПОЧИТ И ОБИЧ - 18)

В духовния свят процесите са завършени. Там, каквото мислиш, става. Ако имаш къща в духовния свят и не си доволен от нея, тя веднага се стопява. (НОВО РАЗБИРАНЕ - 66)

Духовният свят е установен, там не стават промени, както на Земята. (НОВО РАЗБИРАНЕ – 68)

Духовният свят е за напредналите души. (ПРАВЕДНИЯТ - 125)

В духовния свят съществата външно си приличат, вътрешно се различават. На Земята хората се познават, защото се различават външно, физически. (ВЕЧНО ПОДМЛАДЯВАНЕ - 67)

Ще кажете: Да заминем веднъж от Земята, че да поживеем и ние малко спокоен и красив живот. - Не се отива изведнъж в Ангелския свят. След заминаването си от Земята, непробудените души минават през един преходен свят, дето няма още истински ред и порядък. Тук те престояват известно време, според степента на своето развитие. Пробудените души, обаче, минават и заминават този свят, без да се спират. Оттук те отиват в Ангелския свят - свят на разумност, свят на Истина и Красота, свят на Любов, свят на вечна Светлина. (ПО БОГА НАПРАВЕНИ - 92)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...