Jump to content

АНГЕЛИТЕ - КАЧЕСТВА НА АНГЕЛИТЕ


Recommended Posts

КАЧЕСТВА НА АНГЕЛИТЕ

Ангелът е минал през гениалността, през светийството и е отишъл още по-нагоре. Ангелите са мощни, те са служители. На един Ангел от по-горните класове може да се повери Земята и човечеството, за да ги ръководи. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - II том - 75)

Ако срещнете един Ангел, ще видите, че в него всичко е в пълен ред и порядък. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 521)

Стар е Ангелът - милиони години живее, но вечно се подмладява. (ВЕЧНО ПОДМЛАДЯВАНЕ - 43)

Ако влезете между Ангелите, ще видите, че всички са около 30 годишни млади, красиви, спретнати. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА – 288)

Ангелите вървят по пътя на мъдростта, дето е истинското подмладяване. (ВЕЧНО ПОДМЛАДЯВАНЕ - 43)

От осем хиляди години се носи една и съща мисъл: остарях, остарях. Като приемаш тази мисъл, наистина ще остарееш. Ангелите носят друга мисъл: Подмладих се. Затова Ангелите са вечно млади. Те никога не остаряват. (АБСОЛЮТНА ИСТИНА - 266)

Те нямат пол. Ангелът може да вземе, каквато форма иска: мъжка или женска. Обаче за него полът е изключен, той не е нито мъж, нито жена. (СЕЯТЕЛЯТ – 151)

Ако един Ангел слезе на Земята, всички хора ще се съберат около него да го гледат. - Защо? - Той е високо организиран. Материята, от която е направен е фина, устойчива. Обходата му е съвършена. (МЕТОДИ ЗА САМОВЪЗПИТАНИЕ – 179)

Всички Ангели са красиви. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ - 1922 г. - 88)

Ако отидете на небето, между Ангелите, вие ще се намерите заобиколени само от красота. Ангелите са много красиви същества. Ако един Ангел би слязъл на Земята, всички мъже и жени, всички учени ще тръгнат подир него. Голяма е красотата на Ангела и никой не може да устои на нея. И ако Ангелите днес не искат да слизат на Земята, причината за това е, че те не искат да създават нещастия на хората. В това отношение те са високо благородни и възвишени. Като знаят, че хората не могат изведнъж да постигнат тяхната красота, те се пазят да не ги обезсърчат. Когато трябва да дойдат на Земята, Ангелите се обличат в най-скромна дреха, да не предизвикват съблазън между хората. Обаче, има случаи, когато Ангели са идвали на Земята във всичката своя красота и величие и който веднъж само е могъл да види един от тия Ангели, той се е простирал на земята... Това показва, че хората още не могат да издържат на мощното, на благородното, на възвишеното и Красивото в света. (БЪДЕЩОТО ВЕРУЮ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО – 92)

Ако иска да бъде красив, човек трябва да се стреми към красотата на Ангелите. (БОЖИЯТ ГЛАС - 207)

Дойде ли някой Ангел на Земята, ще видите, че той знае много неща: да свири, да пее, да рисува, да пише стихотворения, да философства, да се моли - дето го пипнете, всичко знае. Той знае как да помага и на бедни, и на страдащи. (КОЗАТИВНИ СИЛИ - 152)

Колко прави десет милиона по десет милиона? Сто билиона. Това означава думата „Ангел”. Той носи в себе си толкова знания, колкото единици има в стоте билиона. И това даже е малко. Думата „Ангел” е неразбрана. Който я разбира, само като му кажат „Ангел”, веднага ще влезе в Ангелския свят. Щом чуя думата „Ангел”, аз влизам в този необятен свят, необикновено красив и светъл. Разпервам крилете си и се движа с бързина, по-голяма от тази на светлината. (АБСОЛЮТНА ИСТИНА - 114)

Знанието на Ангелите се отличава от знанието на хората. Има много работи, които хората знаят, Ангелите не ги знаят. Има много работи, които Ангелите знаят, а хората не ги знаят. (АКО ГОВОРЯ – ІІ том – 183)

Ако измерите силата си с тази на Ангела, ще видите колко сте слаби. Един Ангел може да вдигне Земята само с едната си ръка и да я захвърли на 4 ÷ 5 километра далеч в пространството. Един Ангел може да си играе със Земята, като с топка, да я подхвърля нагоре-надолу, и ние да стоим на нея спокойно. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА – 252)

Едно от качествата на Ангелите е интелигентността. (ДРЕХА НА ЖИВОТА - 53)

Добрите Ангели са толкова умни и справедливи, че човек не може да се представи, че и те произтичат от човешката раса. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - II том - 73)

По какво се отличава един Ангел? Един Ангел се отличава по това, че той може да разреши най-сложните математически задачи. Ако му дадеш една задача, например колко атома има във Вселената, той веднага ще я изчисли. Ако му дадете да реши друга някоя задача, например да изчисли живота на някой човек в най-големи подробности - кога се е родил, кога ще умре, какво и кога ще преживее - всичко това той ще може да изчисли в най-големи подробности, за всеки час, за всяка минута и за всяка секунда. (ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС – ІV г. – 14 лекция - 10)

Въпросите, с които се занимават големите математици на Земята, са играчка за Ангелите. Когато един Ангел прави изчисления, той взима във внимание и най-малките неща, каквито математиците на земята не могат да предвидят. Ония Ангели, които са създали Слънчевата система, са предвидили всички възможности при движението на планетите, всички изключения, всички вариации на движението и така са завършили своята работа. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 143)

Всеки, който не започва с човешката любов, той не може да разбере Ангелската. (ИЗГРЕВИТЕ НА СЛЪНЦЕТО - извън. беседа – 22.03.1928 г. – 12)

Вярата е качество на Ангелите. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 76)

В Ангела няма абсолютно никакво противоречие. Като те погледне, той знае, защо те гледа; като те слуша, знае, защо те слуша. (ТРИТЕ ПОСОКИ - 23)

Запитайте един Ангел какво нещо е грехът и лошият живот. Колкото и да иска да се произнесе за него, нищо не може да каже. Защо? Той никога не е грешил, никога не е правил зло. Той вижда, че хората грешат, но как става това, не знае. (ЦЕННАТА ДУМА - 130)

Ангелът се стреми към доброто. (ДРЕХА НА ЖИВОТА - 120)

Ангелите не се занимават с човешките грехове и престъпления. Това нещо е съвършено скрито за тяхното съзнание. Ангелите не знаят какво нещо е грях или какво е престъпление. Те живеят в абсолютна чистота. Зароди ли се у някой Ангел желание да разбере какво нещо е престъплението, той веднага иска да опита, а с това се опорочава. (ВЛИЗАНЕ – 160)

Когато един велик Ангел от Небето, който живял милиони и милиарди години, който има в себе си опитност повече, отколкото цялото човечество, на когото историята е много по-велика, отколкото на целия човешки род, реши да слезе на Земята и да се въплъти, той ще вземе формата на детенце, ще се смири - оттам той ще започне своето развитие, за да разбере величието на Бога... Под думата дете Христос разбира особено вътрешно състояние - да бъдем в съгласие, във връзка с Духовния свят, с всички Сили, с всички Същества. (СИлА И ЖИВОТ - II том - изд. – 2006 - 273)

Ангелът, например, е същество на абсолютната справедливост и чистота; той има отлична обхода. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА - 94)

Ангелите имат такава сила, че ако я употребят, биха направили чудеса., но те считат за излишно да я прилагат при оправяне на човешкия свят. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША – ІІ ТОМ - 73)

По-културни хора от Ангелите аз не зная. (СИЛА И ЖИВОТ - VII - 22 лекция - 26)

За Ангелите няма по-велико нещо от чистотата - чисти чувства, чисти мисли... За Ангелския свят най-важното нещо е чистотата. (ЛЮБОВ КЪМ БОГА - 54)

Ангелите контролират много добре органите си. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ - 1921 г. - 14)

Ангелите могат да направят много неща, но имат ред правила, които никога не престъпват. И Ангелът може някога да направи погрешка, но той никога не се изненадва. Щом забележи погрешката си, в момента той я изправя. От това, че е сгрешил, той не се съмнява в успеха на своята работа: веднага коригира погрешката си и резултатът на работата му е сигурен. (БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ - 42)

Само сърцето на Бога, на Ангелите и на човека произвеждат топлина. Топлината и светлината са външни признаци на Божествения ЖИВОТ. (БОЖИЯТ ГЛАС - 112)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...