Jump to content

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АНГЕЛИТЕ - АНГЕЛ ХРАНИТЕЛ


Recommended Posts

АНГЕЛ ХРАНИТЕЛ

Писанието казва: „Всичко, което се случва на ония, които любят Бога, ще им се превърне на добро.” Това подразбира, че сте свързани с това същество, с този Ангел, който се интересува от вашия живот. Вие казвате: „Как се интересува?” Между многото работи, които той има, нему му е приятно да се занимава с теб. И по някой път Ангелите, когато искат да имат развлечение, пращат ги на Земята. Като дойде тук, обикне някоя душа и се занимава с нея и работи върху нея. И когато човек се намира в мъчнотии и ако го слуша, ще се оправят работите му. И ако не го слушате, ще загазите.. Всеки един от вас има по един такъв Ангел, който може да му оправи работите. И ако очаквате на него, ще се оправят работите ви. (ПЕТТЕ ВРАТИ - 261)

Ти ще вярваш в Ангела, който Бог ти е турил. И ако станеш сутринта, помисли за неговия ум. Той е един светъл Ангел. Светъл ум имат Ангелите. Те са много благородни в ума. И какво сърце имат Ангелите, на доброта. И волята им каква е благородна. И като станеш сутрин, помисли за своя Ангел... После мислете за Бога, за Христа. (ПЕТТЕ ВРАТИ - 263)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...