Jump to content

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АНГЕЛИТЕ - ПОМОЩ


Recommended Posts

ПОМОЩ

Когато сегашните Ангели, които ни помагат, са минали през фазата на човечеството, сегашните хора са били като растения и животни и тогавашните хора са се ползвали от тях, а сега идват да помагат на днешните хора, за да им се отплатят. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША – I том - 11)

Ангелите са бременни с идеята, че постоянно трябва да слизат да помагат на хората. (АКО ГОВОРЯ – II том - 200)

Ангели слизат някой път със задача да помагат на хората. Вие плачете, той казва: „Твоята работа ще се оправи.” И си заминава... Минава друг Ангел, който има особена задача. Той като минава край вас, в съзнанието ви стават известни промени. Виждате, че животът ви се подобрява, но как е станало това, не знаете. (АКО ГОВОРЯ - ІІ том – 337)

Когато Ангелът на разумността дойде при тебе, ти трябва да знаеш какво да му поискаш. Ако не си разумен, ще му поискаш хубави дрехи и украшения. Ако си разумен, ще му поискаш да ти помогне да развиеш своите дарби... Той ще те възнагради така, че всичките ти работи ще се уредят. (НОВО РАЗБИРАНЕ - 236)

Когато дойде Ангелът при вас, вие не трябва да го пипате, да гледате дрехите му. За вас са важни светлината и знанието, които той може да внесе във вашия ум. Това знание ще ви ползва през целия живот. (НОВО РАЗБИРАНЕ - 237)

Ако се вслушаш в своя вътрешния глас, ти ще познаеш кой е Ангелът на разумността и какво да искаш от него. Този глас наричаме Божествена интуиция. - Къде е този Ангел? - В самия човек. Когато дойде Ангелът в тебе, твоят слуга ще ти каже Господарю, Ангелът от небето слиза, приготви се да го посрещнеш. Ако господарят се вслуша в гласа на своя слуга. Ангелът ще му донесе своето благословение и работите му ще се уредят. Ако е небрежен към този глас, нищо няма да успее. Той е човек, който мисли само за работите си на Земята. (НОВО РАЗБИРАНЕ – 236)

Ангели идат със своята любов в помощ на силата. (ПРАВЕДНИЯТ - 164)

Ние като хора сме слаби, затова Ангелите са дошли на Земята да ни помагат. Това, което вие не можете да направите, те ще го направят. Вие не можете да поправите времето, но те ще го поправят; вие сами не можете да подобрите здравето си, но те могат. Те могат да направят много неща, но имат ред правила, които никога не престъпват. И Ангелът може някога да направи погрешка, но той никога не се изненадва. Щом забележи погрешката си, в момента той я изправя. От това, че е сгрешил, той не се съмнява в успеха на своята работа: веднага коригира погрешката си, и резултатът на работата му е сигурен. (БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ - 42)

Човек не познава Ангелите и не подозира, че хубавата работа, която върши, е с тяхно съдействие. Успехът й се дължи на присъствието на някой Ангел в самия него. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - ІІ том - 76)

Мнозина, като не разбират живота, чакат да дойде някой от небето, да ги спаси. Действително, може да дойде някой Ангел на спасението, но той няма постоянно да седи при тях. Може да поседи ден, два, три, месец, два, най-много година и след това ще замине, И Ангелът има свое предназначение, свои цели, свои мисли и желания, които трябва да постигне Той слиза на Земята от обич към някого и остава тук, докато свърши работата си. Дойде ли някой Ангел на Земята, вие искате той да остане постоянно при вас. (VІІІ МЛАДЕЖКИ СЪБОР - Право си отсъдил – 1930 г. - 33)

Подсъзнателният живот е този на Ангелите… В подсъзнанието, за пример, са складирани всички възможности за реализиране на нещата. Питам: как ще постигнете това? - Само ако знаете законите. Например, ти искаш да постигнеш нещо добро. Вложи тази мисъл в подсъзнанието си с пълна вяра, и тя ще се реализира. Внеси тази мисъл без страх, без съмнение и висшите същества, които живеят там, ще ти помогнат. Ти само напиши заявлението си до тях, но конкретно, определено, и го остави. Те не обичат общо говорене... Ще кажеш тази мисъл само веднъж, без да я повтаряш. При повторение законът не работи. Кажеш ли мисълта веднъж, забрави я... Някои от вас имат материални затруднения. Направете същия опит... Усъмниш ли се, законът не работи. Този закон работи само при пълна вяра от ваша страна... Всеки, който иска да вложи в подсъзнанието си една велика мисъл, която да се реализира, той трябва да избере за това най-хубавото разположение на духа си. (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА - 274 ÷ 277)

Който има опитности и преживявания от другия свят, и болен да е, лесно ще се справи с болестта си. Неговите Ангели от невидимия свят ще го посетят и ще отнемат всякаква болка, скръб или обезсърчение. (НОВИЯТ ЧОВЕК – 99)

Ангелите, възвишените същества имат желание да помагат на хората, но ако те се съмняват, не могат да получат тяхната помощ. Ангелите завързват конците, а хората ги късат. Не късайте конците, конците, които Ангелите връзват! (БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ – 41)

Представете си, че вие сте изпаднали всред пътя, в голям мрак, нищо наоколо си не виждате. В този момент един Ангел се яви срещу вас, със свещ в ръка. Ангелът ви обича, затова иска да осветли пътя ви. Вие веднага виждате светлината на свещта, но Ангелът още не виждате. В дадения случай, в духовния свят, свещта и Ангелът са едно и също нещо. Във физическия свят, обаче, Ангелът и свещта, не са едно и също нещо - Защо? - Във физическия свят свещта изгаря, а в духовния свят свещта никога не изгаря, а само свети. Тъй, щото днешната светлина е израз на Ангелите, които присъстват между нас и носят радост, която вие чувствате. (БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ – 39)

Напредналите, възвишените същества, които днес присъстват тук, уреждат вашия живот. За пример, някой ученик има слаба памет: учи, мъчи се, но не постига целта си. Като го види един от тези братя, бутне центъра на паметта му, и от този момент нещо просветва в ума на ученика, и той започва да помни, да учи лесно уроците си. От слаб ученик, той става силен, способен. (БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ – 40)

Най-после трябваше да слезе Ангел от небето - възлюбеният на Христа, да Го освободи от затвора. Същият Ангел слиза и днес от небето, иска да помогне на ония от вас, които са в затвора. Той няма нищо общо с ония, които са вън от него. Един ден, когато и те влязат там, Ангелът ще помогне и на тях. Думата „затвор” е отвлечено понятие. Ангелът, тая красива форма, подразбира разумността, която иде да помогне на човечеството. Ангелът не е само външна форма. Той подразбира вътрешно съдържание на известна идея, която обхваща всички хора. Този Ангел тропа днес на всички врати и казва: Не е тук. Това значи: Смисълът на живота не е на Земята. Това, дето създавате държави, градове, правите къщи - всичко е празна работа! Животът не е на Земята, т. е. в затвора. 3атворът е потребен дотогава, докогато затворникът излежи наказанието си. (НОВИЯТ ЧОВЕК - 223)

Идат вашите Ангели отгоре, да вдигнат камъка от гроба ви и да кажат: „Лазаре, излез вън”. Сега и на вас казвам: Излезте от гробницата на фарисейството и садукейсвото и влезте в Божествения свят на Любовта и Мъдростта. Снемете плащеницата от себе си! Тогава ще видите лицето на Божиите Ангели, и всички ще се зарадваме - и вие, и аз. (НОВИЯТ ЧОВЕК - 44)

Ако лицето (на човека) има правилни черти, а челото е добре развито, това показва, че и той е работил върху себе си, но и Ангелите са работили върху него. Те са влели нещо свое в него, вследствие на което са оформили лицето му. Това наричаме прилив на Ангелския живот в човешкия. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 313)

Ангелите придружават само умни хора, които са готови да прилагат тяхната наука. Голямо послушание се иска от човека. Представете си, че краката на някого се схванат от ревматизъм и не може да върви. Той се моли, обръща се към своя вътрешен учител за помощ. По едно време един Ангел дойде при него и му подшушне следното: „Вземи седем глави червен лук, нарежи ги и ги счукай ситно. Тури в тях 25 грама сол. Тури този лук на стъпалата на краката си и го дръж 10 ÷ 12 часа. През това време ще усетиш малко сърбеж на краката. Сутринта ще махнеш лука и ще усетиш микроскопическо подобрение на краката си. След това ще направиш още два такива компреса и ще можеш вече да се движиш”. Като започнете да се движите, Ангелът ще ви накара да отидете на някой близък извор, да измиете краката си с чиста вода. Ако точно изпълните неговите думи, вие съвършено ще се излекувате... Христос казва на съвременните хора: „Гърбовете ви са протрити и косите побелели поради това, че не слушате своя Ангел. (ГОЛЯМОТО БЛАГО - 76)

Вие ще направите малките работи, а на небето Ангелите ще направят големите работи. (МИСЪЛ ЗА ВСЕКИ ДЕН - 25.03.1968 г.)

Какво представят повечето хора днес? Те очакват да дойде Ангел от небето, да внуши на хлебаря да даде хляб; на гостилничаря - да даде ядене; на богатия - да даде пари. Така постъпват аристократите - те очакват наготово. Трябва ли Ангелът да напусне своята работа и да убеждава хлебаря, гостилничаря, дрехаря и богатия, да задоволят вашите нужди? (НОВАТА МИСЪЛ – 188)

Хората имат желание да им се помага при всички условия: колкото и лоши да са, както и да се проявяват, те мислят, че трябва да им се помага. Не е така. Като хора, като разумни същества, и те имат задължения в света, с които трябва да се съобразяват. За пример: кой би налял нещо в някое шише, ако е уверен, че нищо няма да вземе от съдържанието на това шише? Всеки, който туря нещо в шишето, има мисълта, че когато му дотрябва, ще може да вземе част от това, което е турил в него. (БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ - 41)

Мнозина мислят, че Бог трябва да изпрати Духа си да слугува на хората. Това е материалистическо разбиране. Значи, един Ангел, който завършил развитието си на Земята, трябва да слезе при едно плачливо дете, да му слугува, да изпълнява желанията му. Това е невъзможно! От небето може да слезе не само един Ангел. Много Ангели слизат от небето, но кога? Когато трябва да внесат Любовта в човешката душа. Тогава те са готови да служат даже на един човек. Ако не си готов да възприемеш Любовта, пак ще слезе Ангел от небето, но Ангел на тъмнината. Той ще разруши всичко, което попадне на пътя му. Всички хора минават през драмата на разрушението. Всеки е с одрана кожа, сражавал се е с вълци. (ДРЕХА НА ЖИВОТА - 78)

Когато човек прави някакъв избор, всички разумни същества се оттеглят настрана и оттам го наблюдават. Тогава той е свободен, да направи избора си за доброто или за злото. Ето защо човек всякога сам носи последствията за своя избор. Разумните същества работят върху него, поучават го, съветват го, докато той още не е пристъпил към избора. Пристъпи ли към избора, те го оставят свободен, сам да решава. Значи, при действията си за добро или за зло, ние сме сами. Божественият закон предоставя на човека да действува свободно и в доброто и в злото. И за едното, и за другото той сам носи последствията си. Всяка негова постъпка се отразява върху съзнанието му. Лошите постъпки предизвикват наслоявания върху мозъка, вследствие на което става помрачаване на съзнанието, губене на паметта, намаляване на способностите. (СВЕТЛИНА НА МИСЪЛТА – 128)

Какво велико самопожертване е от страна на някой Ангел, който се занимава с разрешаването на велики въпроси, и като види, че някоя душа страда, веднага напуща работата си и отива да й помогне, да я утеши. (СИЛА И ЖИВОТ - ІІІ серия - 274)

Ангелът пътува от една слънчева система в друга, обикаля планетите и на всички помага. (ВЕЧНО ПОДМЛАДЯВАНЕ - 42)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...