Jump to content

БЛАГОДАРНОСТ КЪМ АНГЕЛИТЕ


Recommended Posts

БЛАГОДАРНОСТ КЪМ АНГЕЛИТЕ

„Какво мога да направя сам?” Нищо не можеш да направиш... Болен си, викаш лекар. Той ще те прегледа, ти ще му платиш, но болестта пак остава в тебе. „Докога ще стои в мене?” Докато признаеш, че всички блага, всички благословения в твоя живот идат от Бога. Ще признаеш и ще благодариш. Иначе, ще заболееш, и никой не може да ти помогне. Когато Ангелът ти носеше благословението, ти само отвори очите си и каза: „Остави го настрана, ще го взема.” Той не иска да кажеш само една дума: „Благодаря!” Затова именно Ангелът те бодна с иглата си, да бъдеш буден към благата, които Бог ти изпраща. Сега ще се оплакваш, че кракът те боли. Щом дойде пратеникът на Бога, ще си отвориш очите, ще го приемеш добре и ще благодариш. Не постъпваш ли така, с години ще лежиш болен, ще викаш лекари, докато един ден кажеш: „Дотегна ми да лежа, да се занимавам с лекарства.” Най-после започваш да се молиш на Господа. Той изпраща двама Ангели, като лекари. Те са същите, които ти донесоха благословението... Единият те преглежда, пипне болния крак, духне и казва: „Вяра ти е нужна!” И втория те прегледа, също пипне болното място, духне и казва: „Любов ти трябва!” Сега ще станеш от леглото, ще вземеш стомничката и ще отидеш за вода. Ставаш от леглото и не усещаш никаква болка. Взимаш стомничката, отиваш за вода и се чудиш колко лесно се излекува. (АБСОЛЮТНА ИСТИНА – 261)

Не очаквайте да дойдат при вас Ангели да ви донесат благата на живота. Каквото ви донесат, малко или голямо благо, бъдете доволни от него. (ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА - 134)

Днес Ангелите влагат нещо във вашите каси. За вас е важно да знаете, дали това, което те влагат, ще израсте. Ще израсте, разбира се. И вие трябва да вложите нещо в техните каси. Какво трябва да вложите? Вашата благодарност към тях. Няма по-велика поезия в живота на човека от тази, да може той да благодари. (БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ - 42)

С главата служим на Бога, с дробо­вете служим на Ангелите, а със стомаха - на добрите хора. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА – 94)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...