Jump to content

ЧОВЕКЪТ И АНГЕЛИТЕ


Recommended Posts

ЧОВЕКЪТ И АНГЕЛИТЕ

Като говориш добре, ще бъдеш между хората; като мислиш право, ще бъдеш между Ангелите; като чувстваш право, ще бъдеш между херувимите и серафимите. (УСТОЙЧИВИ ВЕЛИЧИНИ – 238)

Понеже вие се готвите да идете при Ангелите, знаете ли какво обичат Ангелите? Аз да ви кажа. Ангелите обичат крайна чистота. Вие, ако имате най-малката миризма, не можете да се приближите при Ангелите. Вашата мисъл и чувства, ако имат най-малкия мирис, вие не можете да ги приближите при Ангела. Ангелът иска абсолютна чистата в мисълта, вашата мисъл трябва да бъде чиста и да има ухание. Мислите и чувствата на някои хора лошо миришат. (АКО ГОВОРЯ – II т. - 399)

Сега вие се готвите за небето, искате да живеете между Ангелите. Какво ще правите там? Готови ли сте да живеете като тях? Като ви сравнявам с Ангелите, казвам: Да сте много красиви, не сте: да имате културата на Ангелите, нямате. Обаче, те са снизходителни, няма да ви изпъдят, но ще ви изгледат и ще си заминат. Така постъпва професорът с малкото дете. (НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА - 229)

А това да четете разни философски трактати, да разисквате върху живота на Ангелите, без да живеете като тях, туй са залъгалки, забавления в света. (VІІ МЛАДЕЖКИ СЪБОР - 1929 г. - 33)

Прави това, което Ангелите правят. (ТРИТЕ ПОСОКИ - 273)

Какво лошо има в това, човек да мисли, че може да стане Ангел, с големи крила, да се разхожда из пространството и на всички да свети? (НЕРАЗРЕШЕНОТО - 95)

Под „Ангел” разбирам висшия човешки ум. (НОВИЯТ ЧОВЕК - 229)

За мене Ангел е всеки човек, който има будно съзнание и върши волята на Бога. Като му дойде в ума една светла мисъл, той веднага я прилага. (АБСОЛЮТНА ИСТИНА - 266)

Ако човек има нужното търпение, след години ще стане като Ангел. (НОВАТА МИСЪЛ - 10)

Като научи уроците, които му са предадени като на човек, той трябва да мине в по-висока фаза, да изучава уроците на Ангелите - да стане Ангел. (ЦЕННАТА ДУМА - 74)

Един ден, когато достигне съвършенство, човек ще мине в еволюцията на Ангелите и ще разполага с по-големи възможности за развитие и работа. (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ - 213)

Вие мислите, че като отивате на небето, ще бъдете като Ангели с крила и сила. Това са детински схващания. Този Ангел е работил, минал е през изпитания, и то през какви изпитания, а пък вие без изпитания искате да вземете първото място в небето, да кажат, че сте Ангел. Докато станете Ангел, ще се изпотите сто пъти. (АКО ГОВОРЯ – ІІ том - 412)

Следната фаза, в която ще минем, е фазата на Ангелите. Щом влезем в тази фаза, сегашните груби тела, които имаме, ще се изменят органически. Те ще бъдат създадени от една по-фина материя. (СИЛА И ЖИВОТ - VII серия - 22 лекция - 25)

Помнете, че на човека е определено да стане Ангел. От него зависи кога ще стане такъв. Той може да стане Ангел в един ден или в една година; той може да стане Ангел в един живот, а може и в десет живота. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 151)

Ученикът е кандидат за Ангел. Когато стигне това положение, дава му се висока служба, да участва в създаване на някаква слънчева система. (МАЛКИ И ГОЛЕМИ ПРИДОБИВКИ - 52)

Човекът представлява един преходен етап към развитието на Ангелите. Енергията, която ние събираме в нашите тела от Земята един ден ще бъде полезна за други пo-висши същества. Тя ще бъде основа за културата на един по-висш свят от сегашния... Като оставяте телата си на Земята, вие ще бъдете свободни от тях, и като влезете в Ангелския свят, ще се ползвате от благата, които сте оставили на Земята. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - III г. - 8 лекция - 128)

Писано е в Свещената книга, че след две хиляди години Божиите Ангели ще слизат и възлизат, ще работят върху хората. Това време е наближило вече. (Казано на 15 април 1917 г.). (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО - 92)

Това, което иде сега в света, е толкова велико, че всички Ангели надзъртат от небето, да видят какво иде и какво става на Земята. (НОВИЯТ ЧОВЕК – 278)

Който иска да влезе в Царството Божие, трябва да бъде във връзка с Ангелите - основа на това Царство, и с херувимите - неговият физически свят. (ДАЛИ МОЖЕ - 266)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...