Jump to content
Северина

ПОВЕДЕНИЕ

Recommended Posts

ПОВЕДЕНИЕ

Земята е училище, в което всички души, които слизат от невидимия свят, идат на Земята да научат правилно да се обхождат.

(лъчи на ЖИВОТА - 73).

 

Всички трябва да знаете, че съставлявате едно цяло, в което всеки заема своето определено място. (влизане – 25).

 

Съвременните хора едва сега учат как да се отнасят помежду си.

Не е лесно да се справяш с хората.

Лесно е да се справиш с един учител или търговец, защото имаш интерес към тях.

Обаче, как ще се справяш с ония, към които нямаш никакъв интерес?

Какви отношения трябва да имаш към всичко живо в природата?

(новият светилник - 193).

 

Ще гледате да възстановите една вътрешна хармония между всички, да се нагласите като нотите - всеки на своето място.

(беседи, обяснения и упътвания – 1919 г. - 14).

 

Ние трябва да търпим всички, да бъдем толерантни към всички и да не се отвращаваме от никого.

(сила и живот - IIІ серия – 125).

 

Мислите и поведението определят мястото на човека в живота, дали ще бъде беден или богат, здрав или болен, щастлив или нещастен.

(мисли за всеки ден - 05.09.1990).

 

Разумният човек се стреми към правилна обхода с хората и със себе си.

Той е внимателен в мислите, чувствата и постъпките си, стреми се да не причини с тях някаква вреда на ближните си, нито на себе си.

(двигатели в живота – 23).

 

За да задоволиш някого, трябва да се отнасяш към него като към себе си.

И той трябва да се отнася към тебе към себе си.

(мисли за всеки ден - 27.04.1991).

 

Искате ли да спечелите сърцето на хората, не се излъчвайте пред тях,

но наведете се малко и учтиво ги приемете.

Това са особени линии на поведение, на обхода, които човек трябва да спазва. (смени в природата - 158).

 

Не очаквайте хората да ви обичат, но вие обичайте.

(степени на съзнанието - 324).

 

Любовта приближава хората не по физическо разстояние, а по връзка между душите. В духовно отношение, които се обичат, те са близо един до друг. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 226).

 

Ако обичате някой беден, слаб човек, вие лесно ще покажете любовта си към него. Как?

Ще го облечете добре, ще го нахраните, ще го изпратите на училище да учи...

Обаче как ще познаят богатият и силният, че ги обичате?

Богатият не се нуждае от материални блага.

Силният пък не можете да носите на гърба си.

И към тях, обаче, можете да проявите любов. Как? По духовен начин.

Те се нуждаят от духовно проявление на любовта.

(божественият и човешкият СВЯТ - 71).

 

Умният човек трябва да обича всички хора, без те да подозират това.

Той ще ги обича, без да им говори сладки думи.

(ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ - 85).

 

Когато се съединява с подобния си, слабият увеличава силата си.

Това, което единицата не може да направи, колективитетът ще го направи. (степени на СЪЗНАНИЕТО - 22).

 

Когато Любовта царува между хората, те не се измъчват.

(божественият и човешкият СВЯТ - 239).

 

С бой нищо не се постига; и с думи нищо не се постига.

Работите се оправят с любов. С любов всичко се постига.

(ЛИКВИДАЦИЯ НА ВЕКА - 240).

 

Ако сте извор, който постоянно тече, хората ще ви посещават..., никога няма да бъдете изоставени. (влияние на СВЕТЛИНАТА И НА ТЪМНИНАТА - 33).

 

Хората се интересуват едни от други дотолкова, доколкото благото на едного е и тяхно благо. (естествен ред на нещата – 48).

 

Не се бъркайте в работите на хората. Не се месете в тяхната любов.

(ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ -164).

 

Аз дойдох да науча хората да дават широк простор на всяка душа

и да поощряват всяко добро начало във всичко.

Ако всеки даде свобода на близките си, както и той се нуждае от такава,

ще има широк простор на действия и мисли.

(СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 197).

 

Истинската свобода разбира разумни отношения между живите същества,

които не нарушават интересите помежду си.

(ФОРМИ В ПРИРОДАТА - 60).

 

Ако искате да запазите любовта на някого, останете в дома му само за няколко дена, а след това вземете си стая наблизо до него;

същевременно трябва да имате материални средства на разположение,

с нищо да не го ангажирате. (неразрешеното - 179).

 

Изкуство е, като се върне човек между своите си, да се нагоди според техния живот, да не влиза като клин помежду им. (СТЕПЕНИ НА СЪЗНАНИЕТО - 14).

 

Ако човек иска да придобие нещо, няма защо да глади и да маже наоколо, но да се изкаже свободно, да изложи мотивите, заради които желае това нещо, и да види, че хората ще го разберат. Човек сам трябва да изложи нуждите си, няма защо да очаква на хората те да разбират нуждите му и да ги задоволяват.

(да им дам живот - 80).

 

За бъдеще, когато доброто царува, благата ще бъдат еднакво разпределени

между хората и те ще имат добри отношения помежду си.

(божественият и ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ – 244).

 

Срещнете ли някой човек, не го осъждайте, че не върви по пътя, по който вие вървите, но вътре в душата си дайте му право да живее, както той разбира.

Да дадеш право на човека свободно да се проявява, това значи да дадеш възможност на Бога в него да се прояви...

Не ограничавайте нито себе си, нито другите.

(да им дам живот – 67).

 

Ако вие или друг някой направи някаква погрешка, не бързайте да се произнесете върху нея, но направете един вътрешен превод... Извадете някаква поука за себе си. (бъдещето верую на човечеството - 34).

 

По някой път в плюенето, в секненето, в разните движения

ставаме отвратителни на обкръжаващите. Като ни срещне човек, в обходата ни,

в движенията ни, от нас да лъха светлина, да имаме добрите навици.

(факти, закони, принципи - I том - 60).

 

Ще работите, ще се молите, докато дойдете до съгласие не само с Бога, но и с всички живи същества. (ценното из книгата НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 32).

 

Вслушвайте се в тихия глас на Бога, Който ви нашепва:

Обхождайте се с всички души така, както аз се обхождам с вас.

(ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 77).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×