Jump to content
Северина

МОРАЛ - МОРАЛЕН ЧОВЕК

Recommended Posts

МОРАЛЕН ЧОВЕК

Морал трябва да има човек. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 223).

Човек е морален дотолкова, доколкото неговият организъм е устойчив. Колкото организмът е по-разумно устроен, толкова той е по-морален... Моралът съответства на строежа на организма. Тъй че под думата „морал” разбираме онова разумното, което си придобил, което си съградил. Колкото организмът е по-разумно съграден, толкова по-издържа, човек е по-морален. (ПЪТЯТ НА ДОБРОТО - 497).

Истински морален човек е онзи, който има здраво тяло, добре мебелирано, т. е. добри чувства и добра вътрешна инсталация, за да се отоплява и осветява добре. (МЕТОДИ ЗА САМОВЪЗПИТАНИЕ - 211).

Често неморалният живот на човека се дължи на изкривяване на гръбначния стълб. Щом се изправи гръбначният стълб, мислите, чувствата и постъпките се изправят.(ФАКТОРИ В ПРИРОДАТА - 224).

Казвате, човек трябва да бъде морален. Моралът е резултат на нещо.Той се изработва в течение на човешкия живот. Първото нещо, което взима участие в изграждането на морала, е човешкият ум. След това идват чувствата: моралните чувства - най-високият връх в човека, личните чувства, обществените и постепенно слиза надолу - низшите чувства и инстинктите. Моралните чувства дават устой на човешкия ум. (ФАКТОРИ В ПРИРОДАТА - 278).

Човек е човек по причина на своите морални чувства.(МОК – ІІІ г. – 18 лекция - 182).

Човек със сол (прана) съвременните философи го наричат морален. (СИЛА И ЖИВОТ – ІІІ серия - 6).

Обществените и моралните чувства са живи сили в човека.(ФАКТОРИ В ПРИРОДАТА - 278).

Моралът, възвишеното в света, си има своя специфична основа. Не можеш да бъдеш морален, ако живееш само за себе си. Не си морален, ако живееш даже и за другите. Истински морален е този, който живее първо за Бога, за Цялото. (ТРИТЕ ПОСОКИ - 163).

Човек трябва да има висок морал, който да прилага първо към себе си, а после и към ближния си. На себе си ще се учи, а върху ближния ще прилага наученото. (ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА - 104).

За да има човек морал в себе си, това е плод на неговото разумно сърце, което е придобило известна опитност, извадило известни максими за себе си, приложило ги е и ние ги наричаме естествени навици на човека. (МОК - III г. - 24 лекция - 67).

Моралът на хората ясно се вижда в техните отношения на взимане и даване. (ФОРМИ В ПРИРОДАТА - 48).

За да стане човек морален, ни най-малко това не значи, че той трябва да стане външно морален. (СЪЩЕСТВУВАНЕ, ЖИВОТ И ОТНОШЕНИЕ - 428).

Ако срещнете красива мома на улицата, няма да я нападнете. Напротив, всеки ще си свали шапката, ще я поздрави и ще си отмине. Като срещнете същата мома сама в гората и я нападнете, какъв е вашият морал? - Моралът ви ще се изпита в гората. Ако влезеш в стаята ми в присъствието на няколко души и не вземеш нищо, минаваш за честен човек. Но ако си сам и вземеш най-малкото нещо, ти не си честен, не си морален човек. Моралът, честността ти се изпитват, когато си сам, никой да не те следи, никой да не те контролира. Морал е да срещнеш жена, сама в гората, и ако е гладна, да я нахраниш и да я придружиш, без да я докоснеш...

Правилно ли е да срещнеш една жена и тя да трепери от тебе? Морал ли е това? (ЖИВИЯТ ГОСПОД - 159).

Всичко, каквото бих направил за теб, ще го направя тъй, както за себе си го правя, без изключение. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ - 1922 г. - 181).

Човек не може да успява в морално отношение, докато не разбере връзката между частите на цялото. Тогава той ще знае, че не е независима единицата, и ще отстъпва. (СЪБУЖДАНЕ - 203).

Когато хората правят добро от страх, в какво положение се намират? (СЪЩЕСТВУВАНЕ, ЖИВОТ И ОТНОШЕНИЕ – 428).

Който е готов доброволно да изпълни своите задължения, той е морален човек. (ФОРМИ В ПРИРОДАТА - 49).

Моралът на някои хора прилича на морала на слугата. Те се страхуват да дават от своите блага, за да не осиромашеят. Божиите блага са безкрайни. Давай от Божиите блага и не се страхувай. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 113).

Работоспособността има отношение към неговия морал. Колкото по-работлив е той, толкова е по-морален...

Да работи човек, това значи, да твори. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 205).

В приложение на морала човек трябва да бъде точен и изпълнителен. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 223).

Когато мисли право, човек изработва истински морал в себе си. (ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ - 144).

И в говора на човека има морал. Не се ли спазва този морал, говорът е груб, неизразителен, неприятен. Само онзи човек говори по-правилата на морала, който има нужната мекота... Мекотата дава израз, интонация, а съдържанието на думите изпъква ясно. (БОЖИЯТ ГЛАС - 12).

Ако се движи по пътя на най-малкото съпротивление, човек спазва едно от правилата на морала в Природата. (БОЖИЯТ ГЛАС - 12).

Природата има един строг, неизменен морал, който се прилага еднакво към всички хора. (ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ - 144).

Който се отнася добре с животните и растенията, с хората ще бъде още по-внимателен. Този е моралът на новата култура.

(МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН - 04.08.1991).

Дали съзнаваш кое е морално или не, не е важно. Един ден говедата ще те държат отговорен за кожата, от която си носил обувки.

(ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ - 144).

Ще любиш, ще обичаш Истината, ще бъдеш мъдър, ще бъдеш добродетелен, справедлив, щедър, снизходителен. Ще се самопожертваш за другите. (ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ - 1922 г. – 34).

Възможно е най-силният човек в света да се подхлъзне. Има такива сили в света, които благоприятстват за подхлъзването на един човек. И затуй, аз казвам, че повечето хора в съвременния свят нямат морален устой. Те може да имат морален стремеж, но морален устой нямат. Този морален устой от сега нататък може да се създаде у тях. Някой човек мисли, че има сили да устои на всичко, обаче, щом в живота, вижда, че няма сили, поддава се.(ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА - 484).

Доказано е, че човек с морален устой, може да живее по-дълго време от онзи, който няма морален устой в себе си. Като спазва законите на великия морал, човек пести силите на своя физически и духовен живот. (ДА ВИ ДАДЕ - 103).

Когато се проповядва един велик морал, той не се отнася само до сегашния живот; той се отнася и за миналото, и за бъдещето.

Вие трябва да оправите работата и на дядо си, и на прадядо си, на всички четири поколения преди вас. Вие трябва да премахнете лъжата, която е съществувала във всички четири поколения преди вас, докато дойдете до себе си. (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА – 98).

И съвременните хора говорят за морал, осъждат и одобряват постъпките на своите ближни, но ако разгледат своите постъпки, ще видят, че малко от тях отговарят на правилата за морала. (БОЖИЯТ ГЛАС - 12).

Всеки разбира доброто и морала според възгледите на епохата, в която живее. Малцина са се издигнали над разбиранията на своето време. (ЦЕННАТА ДУМА - 337).

Хората се морализират едни други, но въпреки това, не се изправят. Защо? Не знаят как да се морализират. Да морализирате човека, това значи, да му помогнете, без да го изложите, без да накърните неговото достойнство. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 259).

Как могат да се оправят работите на хората? - Като се молят един за друг, като си помагат и като си желаят доброто. Ако хората живеят по този начин, те ще бъдат в сила да подобрят света. (ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ - 84).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×