Jump to content
Северина

МОРАЛ - НОВИЯТ МОРАЛ

Recommended Posts

НОВИЯТ МОРАЛ

Питам: Какъв трябва да бъде вашият морал като ученици? Ще кажете, че моралът на света е известен вече, а вие като ученици се стремите към нов, възвишен морал, а не към сегашния, който съществува от осем хиляди години насам. Той е създаден от хората, но такъв, какъвто е днес, крачка напред не може да се отиде. Сегашният морал е остарял, той е вече на израждане. Всичко в света остарява: религия, наука, философия, изкуства. Всяко нещо, което има форма, остарява. В съвременния свят от памтивека съществуват четири вида религии, на които хората и до днес още се кланят. Тези четири форми религии са били известни, от най-стари времена, на всички стари народи. (ВЕЛИКОТО И КРАСИВОТО - 266).

Първата форма на религията наричаме клерикализъм, т. е. обредна форма, палене на свещи, на кандила, кланяне на икони, зачитане на разни образи, като триъгълник, кръг с точка в средата, пентаграм, шестограм, на някакви муски, като парченца от дрехата на някой светия и т. н. Към тази религия и днес още принадлежат маса хора. (ВЕЛИКОТО И КРАСИВОТО - 266).

Втората форма на религия наричаме милитаризъм - религия на ножа, на револвера, на насилието. Когото срещнете от тази религия, той ще ви каже: Този свят със сила само може да се оправи. (ВЕЛИКОТО И КРАСИВОТО - 267).

Третият вид религия е капитализмът. Тази религия е мека, нежна, прилича на жена, която, дето ходи, навсякъде се обръща. В нея няма никакъв морал. Тя си служи с всички видове далавери. (ВЕЛИКОТО И КРАСИВОТО - 267).

Четвъртият вид религия е социализмът. (ВЕЛИКОТО И КРАСИВОТО - 267).

Първите три форми религии представят семейството: клерикализмът е майката, милитаризмът е бащата, капитализмът - децата, социализмът представя слугите на това семейство. Слугите работят за своите права пред господарите си. (ВЕЛИКОТО И КРАСИВОТО - 267).

Като проследите развитието на цялото човечество, всички тия религии ще ги намерите във всеки човек отделно. Наблюдавайте хората, ще видите отличителните черти на всяка форма, на всеки вид религия. Всеки ден човек може да бъде или клерикал, или милитарист, или капиталист, или социалист. Ставаш сутрин и започваш с молитва, с обреди. Вървиш така до едно време и после казваш: Не може само с молитва. Трябва да се приложи грубата сила. След това казваш: „И туй не помага. Човек трябва да разполага с пари.” Най-после, като видиш, че и това не помага, казваш: „Ние, слабите, трябва да се обединим, да станем силни, да устояваме на трудните условия. Трябва да образуваме братство, да опитаме силата си.” Всички форми, всички обреди на тия религии са външни заблуждения, в които човечеството е попаднало. Обаче това са форми, наложени от черната ложа, от тъй наречените „ТЪМНИ СИЛИ”. (ВЕЛИКОТО И КРАСИВОТО - 267).

Всяка от тия четири форми на религията съответства на една от проявите на истинските религии. Клерикализмът съответства на любовта, милитаризмът - на мъдростта, капитализмът - на истината, а социализмът - на правдата. Клерикалите имат грехове, молят се на Бога, палят свещи и кандила. Те се занимават с въздуха. Милитаристите палят огън, навсякъде стрелят, те се занимават с огъня. Капиталистите се занимават с водата, а социалистите с почвата, със земята. Обаче светът няма да се изправи нито по един от тези начини. Следователно религията е изопачена форма на любовта; военщината е изопачена форма на мъдростта; капитализмът, който представя кръвообращението на човека, е изопачена форма на истината; социализмът е изопачена форма на правдата. Всички тия форми на религията искат свобода, а въпреки това си служат със закона на насилието. И клерикалът ще те обеси, и милитаристът ще те обеси, и капиталистът ще те обеси, и социалистът ще те обеси. Защо? Защото всички са деца на една майка. Те си приличат, понеже една майка ги е родила. И след всичко това един ще се хвали, че е клерикал, друг - милитарист, трети - капиталист, четвърти - социалист. Това са учения, които не могат да оправят света. Убийството, насилието трябва да се изхвърли вече навън. То е външна, а не вътрешна идея.
(ВЕЛИКОТО И КРАСИВОТО - 268).
Има закон, който може да оправи света, но хората още не са дошли до този закон. Тези учения трябва да се заместят с единствения велик закон в живота - Любовта, която е в сила да оправи света. Този закон трябва да се приложи в живота. Следователно новият морал в света трябва да бъде морал на любовта.
(ВЕЛИКОТО И КРАСИВОТО - 269).
Сегашните хора имат различни раз­бирания за отношения и за морал. Как ще им обясните кои отношения и кой морал са правилни?.. Стремете се към новото в света... Ако човекът на новото влезе в един дом, той ще донесе Божи­ето благословение в този дом. Когато човекът на новото види, че някой гре­ши, той нищо не му казва, нито го съди, но дълбоко в себе си се моли за него. Щом се помоли сърдечно, молитвата му се приема... Новото изключва вся­каква обида, всякакво съдене, всякаква критика и недоволство... Човекът на новото се отличава по това, че изключва от себе си всякаква лъжа, всякакво лицемерие, всякаква грубост. Направи ли някаква погрешка, той веднага я изправя. Ако брат му съгреши по отношение на него, той е готов веднага да му прости. Прости ли веднъж, той забравя погрешната му.
(ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 27).
Който живее по новия морал, той не може да направи пакост нито на растенията, нито на животните, нито на своите ближни.
(ВЕЛИКОТО И КРАСИВОТО - 270).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×