Jump to content
Северина

ПОСТЪПКИ

Recommended Posts

ПОСТЪПКИ

Да знаете как да постъпвате - това е едно изкуство - как да постъпвате първо към себе си, после към другите. Най-после ще дойдете до онова Божествено Начало да постъпвате така, както Бог постъпва
. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ – ІІ т. - 207).
Това, което Природата е дала на човека, той трябва да знае как да го използва, това значи права обхода и права постъпка.
(ПРАВА ОБХОДА И ПРАВА ПОСТЪПКА - 12).
Ако в една твоя постъпка са взели участие Любовта, Мъдростта и Истината, тя е Божествена. Ако в една твоя постъпка са взели участие умът, сърцето и волята, тя е човешка.
(свещени
ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - II т. 307).
Тъй трябва да постъпвате, че да са доволни хората от вас.
(АКО ГОВОРЯ
– ІІ т. - 125).
Постъпвайте с хората така, както искате да постъпват с вас.
(СЛУЖЕНЕ, ПОЧИТ
И ОБИЧ - 368).
Като страдаш, ще задържиш страданието си само за себе си. Ако постъпваш така... ще печелиш... Който не разбира този закон, търси начин да стовари страданието си на гърба на другите... Страданието си ще даваш на Бога... Само Бог е в състояние да оцени страданието на човека и да му даде заслуженото.
(ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА - 88).
Като се радваш, ще споделяш радостта си със своя ближен. Ако постъпваш така... ще печелиш.
(ОПОРНИ
ТОЧКИ НА ЖИВОТА - 88).
Ако мисълта, чувството или постъпката, които са излезли от тебе са криви, те след известно време пак ще се върнат при тебе, но с всичките си пакости и лоши последствия, които са допринесли.
(ВЕЧНИЯТ ПОРЯДЪК - 96).
Между учениците на окултната школа се препоръчват естествени постъпки, естествена обхода. Всичко изкуствено да се отбягва! На всеки език има издадена книга за добрата обхода, за добрите отношения и доброто поведение на хората едни спрямо други: как трябва човек да говори, как да се държи, какво поведение да има между близки и външни лица и т. н. Трябва да се спазват ред правила за благоприличие, за етикеция между хората. Наблюдавайте дипломата, още като влиза в някой салон, започва да се кланя надясно-наляво, да се ръкува вежливо, да се разговаря с всички. Като го наблюдавате, мислите, че този човек храни пълно уважение към всички тия хора. Той е фин, деликатен, внимателен към другите хора, но всичко това е външно, не е вътрешно. Естественият човек обаче, не е тъй фин, не е тъй деликатен, но затова вътрешно той е мек, учтив, благ. Понякога естественият човек изглежда външно груб, но това е само привидно отношение. В естествения човек няма нищо пресилено. Той постъпва естествено, с етикеция, която отговаря на неговото естество. Всеки трябва да се стреми към тази естествена етикеция, да бъде самобитен, да не подражава на другите. Например, някой човек ви направи един поклон, но така естествено, че никой не може да го имитира. Самобитната постъпка не може да се повтаря, нито да се имитира, защото излиза изкуствена. Всяка изкуствена постъпка или всяко изкуствено отношение отблъсква.
(МЛАДЕЖКИ
ОКУЛТЕН КЛАС - IV г. - 31 лекция - 71).
Виждал съм в трамвая някое малко момче, като влезе по-възрастен, стане, каже: „Заповядайте!” Някой път седи, надул се. Някой път съм виждал възрастен човек отстъпи на някое малко дете, казва: „Ще слизам.” Той няма да слиза, но иска да услужи. Казва: „Седнете, слизам.” Той нарочно отстъпва. Обхода има човекът.
(ФАКТИ, ЗАКОНИ, ПРИНЦИПИ - І том - 177).
После дойдете до някого много наблизо. Не се приближавайте.
(ФАКТИ,
ЗАКОНИ. ПРИНЦИПИ - І том - 171).
Една сестра казва: „Тази няма обхода.” Как няма обхода? Ако всеки, който минава, аз му отворя път, няма да ме блъсне. Но седя, не искам да се мърдам и той не иска да отстъпи, тогава ме бутне. Значи и двамата сме какви? Турците казват серсеми. Отстъпи, да мине човекът. Мен първоначално ми струва много малко да мине. Той може би носи товар. Аз седя на пътя, той трябва да заобиколи, не заобикаля, закачи ме. Казвам: Нямаме обхода.
(ФАКТИ, ЗАКОНИ, ПРИНЦИПИ - І том - 170).
Някои пък разглеждат постъпките на своите ближни и казват, че еди-кой си не е постъпил добре. Само онзи може да се произнася за постъпките на хората, който стои по-високо от тях и всеки момент е готов да направи това, което те не могат да направят. Кажеш ли на някого, че не е постъпил добре, още в момента трябва да му посочиш как трябва да постъпи. Осъдиш ли някого, че не е готов да направи добро, ти бъди готов да направиш доброто вместо него.
(БОЖИЯТ ГЛАС - 183).
Пазете се от постъпки, за които не можете да си дадете отчет. Погледнеш някого накриво, без да знаеш защо. Кажеш на някого една горчива дума, без да знаеш защо. Стиснеш ръката на някого, не знаеш защо я стискаш. Отговорът е прост: стискаш ръката му повече, отколкото трябва, защото искаш да вземеш нещо от него. Казваш: „Дай ми нещо от себе си.” Ако не стиснеш ръката на човека здраво, нищо не искаш от нега.
(НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 289).
Правилната постъпка седи в това - щом навред са готови да ви посрещат с радост и да ви услужват, значи вие всички и навсякъде сте постъпвали правилно. Когато постъпките ви не са правилни, никой не желае да бъде на ваше разположение. Ако правите добро на много хора и един ден изпаднете в беда, всички тия хора ще ви се притекат на помощ, но ако сте правили зло на тия хора, ще се откажат да ви помогнат, ако се нуждаете от помощ.
(ПРАВА ОБХОДА И
ПРАВА ПОСТЪПКА - 11).
Да се обхождаш добре и да постъпваш добре - в това седи сигурността на живота.
(ПРАВА ОБХОДА И ПРАВА ПОСТЪПКА - 14).
Всяка постъпка, която внася мир и спокойствие в душата ти, е добра. Понякога мислиш, че вършиш добро, а си недоволен от себе си. Недоволството е гласът на Бога, който не одобрява постъпката ти.
(СЪБУЖДАНЕ - 98).
Красотата в живота седи в това, като видиш, да кажеш: „Много се радвам, че съм постъпил (така)”. То е хубавото, то е красотата, да не съжаляваш заради своята постъпка.
(ВЕЧНИЯТ ПОРЯДЪК - 280).
Всяко нещо, което човек повтаря на думи, без да го прилага, води към отвращение.
(УЧЕНИЕ И РАБОТА – 48).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×